Nowe prawa w tym tygodniu (5 - 11 czerwca)

Kogo dotyczą zmiany w czasie pracy, od kiedy lekarz wypisze e-zwolnienie?

#1 weszło we wtorek, 6 czerwca:

  • Czas pracy na statkach żeglugi śródlądowej został ograniczony. Pracownicy na statkach nie mogą pracować niż 14 h w ciągu 24 h oraz 84 h w ciągu 7 dni. Gotowość do wykonywania pracy na statku wlicza się do godzin pracy. Pracodawca ma obowiązek prowadzenia ewidencji czasu pracy dla każdego pracownika. Pracownikowi poza czasem pracy na statku należy się “czas odpoczynku” (trwająca od 23.00 do 6.00 “pora nocna”). Według danych GUS zmiana ta dotyczy ok. 500 przedsiębiorstw prowadzonych przez armatorów żeglugi śródlądowej i ok. 300 osób zatrudnionych na statkach.

Prace nad ustawą o czasie pracy na statkach żeglugi śródlądowej

Głosowanie nad ustawą

#2 częściowo weszło we wtorek, 6 czerwca:

  • Zaświadczenia o zwolnieniu (chorobowym, macierzyńskim) od 1 lipca 2018 r. lekarz wystawi tylko elektronicznie.

Prace nad ustawą o zmianie ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa oraz ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa oraz niektórych innych ustaw

Głosowanie nad ustawą