Nowe prawa w tym tygodniu (12 - 18 czerwca 2017 r.)

Kto może wyciąć drzewo, które zaświadczenie ZUS załatwimy bez wychodzenia z domu?

#1 wchodzi we wtorek, 13 czerwca

Zaświadczenie o niezaleganiu ze składkami możesz wydrukować w domu. Zmiany w ustawie o ZUS i kodeksie pracy zrównują ważność zaświadczeń wystawionych przez ZUS oraz wygenerowanych elektronicznie z platformy internetowej. Wcześniejsze przepisy nie pozwalały na korzystanie z e-zaświadczeń np. przez przedsiębiorców podczas przetargów – nie były uznawane za dokument urzędowy.

Nowe uprawnienia ZUS w walce z nieuczciwymi pracodawcami. Firmy, które unikają płacenia składek stosują tzw. outsourcing pracowniczy, czyli przenoszenie pracowników do firmy zewnętrznej. ZUS określi, która firma będzie opłacać składki i ustali ich wysokość. Zmiana gwarantuje pracownikom ciągłość opłaconych składek – ZUS automatycznie przeniesie je na rachunek wskazanej przez siebie firmy.

Ścieżka pracy nad ustawą o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz ustawą o zmianie ustawy - Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw Głosowanie nad ustawą

#2 wchodzi w sobotę, 17 czerwca

Ograniczenia w wycinaniu drzew. Obywatel jest zobowiązany do zgłoszenia w urzędzie gminy plany wycięcia drzewa, jeśli obwód jego pnia mierzonego na wysokości 5 cm przekroczy: 80 cm w przypadku topoli, wierzby, klonu jesionolistnego oraz klonu srebrzystego; 65 cm w przypadku kasztanowca, robinii akacjowej oraz platanu klonolistnego; 50 cm w przypadku pozostałych gatunków drzew. Jeśli drzewa rosną na terenie, określonym w planie zagospodarowania terenem zielonym, urząd może nie zgodzić się na ich wycięcie. Ustawa wprowadza zakaz usuwania drzew wzdłuż drogi bez konsultacji z regionalnym dyrektorem ochrony środowiska.

Minister określi nowe kryteria wyznaczania pomników przyrody i wysokość kar za wycinkę niektórych drzew i krzewów. Do czasu określenia nowych stawek maksymalne kary za nielegalną wycinkę będą wynosić 500 zł za drzewo i 200 zł za krzew. 

 

Ścieżka pracy nad ustawą o zmianie ustawy o ochronie przyrody Głosowanie nad ustawą