Kandydaci o ustroju

Poglądy i obietnice wyborcze sześciu głównych kandydatów na Prezydenta RP

Przeczytaj naszą metodologię

 

Robert
Biedroń

ZMIANY W KONSTYTUCJI

 • Wpisanie praw zwierząt do Konstytucji. Zwierzęta są naszymi najlepszymi przyjaciółmi. Mają uczucia, jak My, ale nie mają głosu, dlatego ktoś musi w końcu powiedzieć za nich: Stop łamaniu praw zwierząt!
  facebook.com
  2020-01-31
 • Kiedy bronimy Konstytucji, to powinniśmy jej bronić od pierwszego do ostatniego artykułu. I moim obowiązkiem, jako prezydenta, będzie realizacja tej Konstytucji, ale nie tylko w kwestii praworządności, tak jak dzisiaj opozycja głośna krzyczy, ale we wszystkich kwestiach – klimatu, mieszkań, ochrony zdrowia, edukacji. 
  Gazeta.pl 
  2020-01-28
   

SĄDY

 • Uważam, że dzisiaj trzeba przede wszystkim usprawnić wymiar sądownictwa, tak żeby obywatel, zwykły obywatel miał poczucie sprawiedliwości, że jak idę do sądu, to ten sąd jest dobrze zorganizowany, a do tej pory było tak, że niestety małe sądy próbowano zamykać, ja pierwszy protestowałem.
  polskieradio.pl
  2020-02-06
 • Dziś człowiek, który kradnie wafelka, ponosi tego konsekwencje, a politycy, którzy naruszają Konstytucję, nie publikują wyroków, są bezkarni. Nie działa Trybunał Konstytucyjny, nie działa Trybunał Stanu, mamy chaos sądownictwa.
  polskieradio.pl
  2020-02-06
 • W przyszłości zrobiłbym pewnie wszytko, żeby postawić ją [Beatę Szydło – przyp. MPW] przed Trybunałem Stanu, podobnie jak Andrzeja Dudę, bo na to zasługują. Nie opublikowała wyroków i za to powinna stanąć przed Trybunałem Stanu, a Andrzej Duda za permanentne łamanie Konstytucji. 
  onet.pl 
  2020-02-05
 • PiS doprowadził do tego że każdy z nas może mieć wątpliwości co do niezawisłości sędziów. 
  polskieradio.pl
  2020-02-06
 • [czy działania PiS doprowadzą do Polexitu - przyp. MPW] Już doprowadzają. Dzisiaj sędziowie w wielu krajach unijnych mają wątpliwości co do niezawisłości sędziów, niezależności sędziów. Będzie powoli tak, że wiele spraw będzie negowanych w sądach unijnych. A my przecież jesteśmy częścią ekosystemu sądowego całej UE.
  TVN24.pl
  2020-02-18
 • Reforma wymiaru sprawiedliwości jest nieudana. Uważam, że dziś należy usprawnić sądownictwo, tak żeby każdy obywatel miał poczucie sprawiedliwości. 
  polskieradio.pl
  2020-02-06
   

ZWIĄZKI PARTNERSKIE

 • Jest tylko jeden kandydat wśród kandydatów na prezydenta, co do którego mamy stuprocentową pewność, że podpisze ustawę o związkach partnerskich i nie jest to prezydent Duda.
  rzeczpospolita.pl
  2020-02-06
 • Trzeba cywilizacyjnie dorównywać do tych, którzy już to zrobili. Związki partnerskie są w większości krajów Unii Europejskiej. Polkom i Polakom już dzisiaj w zdecydowanej większości to nie przeszkadza. Trzeba to po prostu, po ludzku, raz na zawsze uregulować.
  polskieradio.pl
  2020-02-18
   

INNE

 • Nie mamy trójpodziału władzy, nie mamy państwa, które budowalismy przez 30 lat na zasadach demokratycznych, mamy państwo powoli autorytarne.
  tokfm.pl
  2020-02-14
   

PAŃSTWO-KOŚCIÓŁ

 • Ja nie jestem od uleczania Kościoła. Ja jestem od zajmowania się Polską. 
  oko.press
  2020-02-03
 • Będę prezydentem, który przypilnuje rozdziału państwa od Kościoła, będzie stał na straży konstytucji, w której umówiliśmy się na świeckie państwo. 
  oko.press 
  2020-02-03
 • Zadbam, żeby wolność religijna była zachowana i każdy Kościół był pod ochroną prawną RP. 
  oko.press 
  2020-02-03
 • Kościół nie powinien być finansowany przez Państwo, dokonałbym korekty istniejących rozwiązań [konkordatu], kościół powinien płacić podatki, obecnie płaci ryczałtowe 200 pln, a warsztat samochodowy płaci znacznie więcej.
  oko.press
  2020-02-03
   

 

 

 

Krzysztof 
Bosak

 

ZMIANY W KONSTYTUCJI

 • Pojawia się coraz więcej konfliktów między konstytucyjnymi organami państwa, a konstytucja ze swojej natury przewiduje ich harmonijną współpracę, a nie spieranie się o kompetencje. Mamy coraz więcej sytuacji, których konstytucja nie reguluje. Zaczęło się od drobnych nieprecyzyjności, np. czy wolno powołać sędziów Trybunału Konstytucyjnego na zapas albo czy do KRS może nominować Sejm więcej osób niż jest literalnie wymienione. Te konflikty kompetencyjne się nawarstwiają i potrzebna jest mediacja prezydenta pomiędzy różnymi stronami sporu. Prezydent wyszedł poza swoją rolę i zdecydował od kogo przyjmować ślubowania, a od kogo nie chce. Mamy sytuację nową, gdy prezydent przyjął rolę selekcjonera. Tu konstytucja znowu jest niejasna. Żeby to wszystko rozwikłać Unia Europejska nam nie pomoże, bo jest stroną. Tym co pomoże rozwikłać ten spór, jest wybór prezydenta, który nie jest w spór uwikłany, wystąpienie w roli mediatora i to musi się skończyć nowymi ustawami albo nowelizacją konstytucji.
  polskieradio.pl
  2020-01-24
   

SĄDY

 • - Czy podpisałby pan ustawę kagańcową?
  - Ja skierowałbym ją do Trybunału Konstytucyjnego. Trzeba wierzyć, że ta instytucja konstytucyjna wykona swoje konstytucyjne obowiązki.
  tokfm.pl
  2020-01-28
 • Nasze państwo nie może się zgodzić na to, żeby tzw. Trybunał Sprawiedliwości UE uchylał dowolne reformy polskiego rządu swoją arbitralną decyzją.
  polskieradio.pl
  2020-01-20
 • Nie będę po żadnej stronie sporu o sądownictwo, bo obie strony fundamentalnie nie mają racji ani dobrej woli. Elektroniczny obieg dokumentacji w sądach, skrócenie instrukcji kancelaryjnych, wykorzystanie nowoczesnych technik zarządzania, sprawdzenie, dlaczego sprawy idą tak wolno. Mamy prawo do sprawniejszych sądów. Praworządność w Polsce jest wtedy, kiedy przestrzegane są prawa, które są przez nas uchwalone i kiedy jest sprawiedliwość.
  facebook.com
  2020-02-07
 • Jako Prezydent będę patronował wypracowaniu ponad podziałami reformy sądownictwa, która zlikwiduje patologie systemu, przyspieszy postępowania sądowe i przywróci autorytet głównym instytucjom sądowym.
  bosak2020.pl
  2020-02
 • Jakimś wyjściem z sytuacji jest wprowadzenie czynnika społecznego. Np. wprowadzenie do izby dyscyplinarnej ław przysięgłych, złożonych ze zwykłych obywateli, mogłoby być jakimś kompromisem. 
  polskieradio.pl
  2020-01-28
   

ZWIĄZKI PARTNERSKIE

 • [związki partnerskie - przyp. MPW] Takie sprawy nie wymagają specjalnej ustawy wprowadzanej do debaty publicznej przez prezydenta w kontekście lobby homoseksualnego. Jeżeli jest przeszkoda, żeby ludzie się odwiedzali w szpitalach, to należy tą przeszkodę rozwiązać, ale to sprawa szpitali. Kandydat konserwatywny, w sytuacji, w której jesteśmy w Polsce i w Europie, powinien być gotowy do obrony konserwatywnych wartości.
  polsatnews.pl
  2020-02-06
 • [małżeństwa jednopłciowe - przyp. MPW] Zaczyna się od sygnalizowania drobnych ustępstw, a kończy się na całkowitej społecznej i kulturowej katastrofie.
  polsatnews.pl
  2020-02-06
 • Jako Prezydent doprowadzę do pełnej ochrony życia nienarodzonego, powstrzymania nachalnej propagandy LGBT i ochronienia dzieci przed samozwańczymi seksedukatorami.
  bosak2020.pl
  2020-02
   

INNE

 • Prawo do posiadania broni uważamy za prawo naturalne. 
  inauguracja kampanii 
  facebook.com
  2020-02-07
 • W przypadku naszego państwa jesteśmy przeciwko centralizmowi, który wykracza poza zasadę pomocniczości, w oparciu o którą chcielibyśmy, żeby było zorganizowane państwo.
  nczas.com
  2020-01-20
   

PAŃSTWO-KOŚCIÓŁ

 • Uważam, że funkcjonalnie są to organizacje oddzielne i retoryka pełniejszego rozdziału kościoła od państwa jest agendą lewicy, która nie lubi chrześcijan, nie lubi poglądów chrześcijańskich, które są osadzone w kulturze lub prawie. Uważam, że program pełnego rozdziału kościoła od państwa, który najpełniej został chyba sformułowany i zrealizowany we Francji jest antychrześcijańskim programem i ja jestem temu przeciwny, ale z drugiej strony jestem przeciwny instytucjonalnemu zrośnięciu kościoła i państwa, bo to nie jest w ogóle nasza tradycja. Nasza tradycja zakłada rozdział władz, jest władza świecka i kościelna.
  youtube.com
  2020-03-05

 

 

 

Andrzej
Duda

 

ZMIANY W KONSTYTUCJI

 • Naszym wielkim zadaniem jest przede wszystkim budowanie silnego państwa. Mamy konstytucję. Trzeba dyskutować nad jej zmianami, bo warto dyskutować. Nad tym, czy powinniśmy wprowadzić zapisy w konstytucji o Unii Europejskiej. Czy powinniśmy w konstytucji zagwarantować obecność w tym wielkim sojuszu? Tak. Czy powinniśmy zagwarantować obecność w NATO? Tak. 
  prezydent.pl 
  2019-05-03
   

SĄDY

 • To zadanie także i naprawy wymiaru sprawiedliwości. Żebyśmy mieli uczciwych i mądrych sędziów, którzy są niezawiśli także wobec swoich własnych struktur zawodowych, wobec swojej grupy zawodowej, wobec swoich szefów, którzy umieją myśleć samodzielnie. 
  facebook.com 
  2020-02-15
 • Były inne sytuacje, kiedy były niepokoje społeczne. Jak choćby na początku reformy sądownictwa, Sądu Najwyższego i Krajowej Rady Sądownictwa. Kiedy faktycznie nie wszystkie zapisy ustawy były dobre. I ludzie protestowali. I to były duże protesty. I wtedy również wysłuchałem tego głosu, chociaż powiedziałem, że reforma jest potrzebna, bo państwo tak mówiliście, a ja się do tej reformy zobowiązałem. I reforma jest realizowana. Mimo wszystkich trudności wierzę w to, że zostanie dokończona, bo jest Polsce potrzebna.
  facebook.com
  2020-02-20
 • Odpowiedzialność dyscyplinarna sędziów musi stać się faktem. Temu właśnie służy Izba Dyscyplinarna w Sądzie Najwyższym, którą powołaliśmy. Mam nadzieję, że dzięki pracy tej Izby dojdzie wreszcie do naprawy wymiaru sprawiedliwości, a także oceny, jaką wymiar sprawiedliwości i sędziowie mają w polskim społeczeństwie. 
  prezydent.pl 
  2020-01-23
 • Nazywanie tego ustawą kagańcową mnie osobiście zdumiało głęboko. To jest ustawa, która ma służyć temu, aby polskie sądy dobrze funkcjonowały i aby naprawiać dobre imię polskiego wymiaru sprawiedliwości. Ta ustawa ma również służyć uspokojeniu sytuacji, ponieważ zachowania, które prezentowali w ostatnim czasie niektórzy sędziowie były zachowaniami, które wprost w ewidentny sposób – bardzo często tego nawet nie kryli – miały prowadzić do wywołania swoistej anarchii. 
  prezydent.pl 
  2019-12-04
 • Jeżeli sędzia narusza prawo, jeżeli sędzia narusza normy etyczne, to po to jest właśnie przede wszystkim odpowiedzialność dyscyplinarna, żeby została wobec sędziego ta odpowiedzialność dyscyplinarna wyciągnięta. Po to także, żeby społeczeństwo widziało, że sędziowie nie są bezkarną grupą wyniesioną ponad wszelkie normy, wszelkie zasady społeczne i wszelkie inne grupy, jakie w naszym społeczeństwie istnieją. Jest to dla mnie coś absolutnie naturalnego. Sędziowie mają specyficzną rolę do odegrania w polskim społeczeństwie, ale ta rola dla mnie jest bardziej rolą ich zobowiązującą niż rolą władczą. Mają być przykładem uczciwego życia, rzetelnej postawy obywatelskiej.
  prezydent.pl
  2019-12-22
 • Sprawa jest absolutnie polityczna. Bardzo prosto jest to stwierdzić, kiedy spojrzy się na Traktaty Europejskie, w których jest bardzo wyraźnie napisane, że sprawy związane z ustrojem wymiaru sprawiedliwości są sprawami wewnętrznymi każdego państwa członkowskiego, w związku z czym nie są objęte prawem Unii Europejskiej i Unia ich nie reguluje.
  radiomaryja.pl
  2020-03-05
 • Bo uczciwy sędzia, który rzetelnie wykonuje swoją służbę publiczną, który zachowuje się w sposób odpowiedni dla godności urzędu, który żyje uczciwie, nie popełnia przestępstw, to nie ma żadnego powodu, żeby kwestionował Izbę Dyscyplinarną. Izba Dyscyplinarna to jest izba, która ma orzekać wobec tych, którzy nie realizują standardów etyki sędziowskiej, łamią prawo, którzy popełniają przestępstwa. To zwalczanie Izby Dyscyplinarnej przez środowisko sędziowskie jest więc dla mnie niepojęte.
  radiomaryja.pl
  2020-03-05
   

ZWIĄZKI PARTNERSKIE

 • - A gdyby poprosili o podpisanie ustawy o związkach partnerskich?
  - Wszystko zależy od tego, jakie rozwiązania zawierałaby taka ustawa. Gdyby chodziło o status osoby najbliższej ułatwiający takie sprawy, jak wzajemne wspieranie się, troskę, dowiadywanie się o stan zdrowia, to jako prezydent podpisanie takiej ustawy poważnie bym rozważył. Zwłaszcza że taka ustawa dotyczyłaby wszystkich żyjących w związkach nieformalnych.
  prezydent.pl
  2020-02-03
 • Małżeństwo to związek jednej kobiety i jednego mężczyzny, kobiety i mężczyzny po prostu, krótko mówiąc. Tak jest napisane w naszej Konstytucji i taką właśnie rodzinę przede wszystkim powinno wspierać polskie państwo. Instytucja małżeństwa z założenia ma stabilizować związek kobiety i mężczyzny, po to właśnie, aby mogły się w tym związku spokojnie wychowywać dzieci. Ja tutaj nie dopuszczam możliwości jakiejkolwiek zmiany, absolutnie. 
  radiomaryja.pl 
  2020-03-05


 

 

 

Szymon
Hołownia

 

ZMIANY W KONSTYTUCJI

 • System nie jest zły, on jest źle używany. Znam konstytucję, czytam ją regularnie. Widzę w niej wszystko, czego mógłby potrzebować prezydent arbiter, nie taki który gra z jedną z drużyn, ale autentyczny stróż reguł.
  tygodnikpowszechny.pl
  2019-12-09
 • Moim marzeniem jest stworzenie równowagi ustrojowej poprzez nadanie Senatowi statusu izby samorządowej, reprezentującej gminy i powiaty.
  holownia2020.pl
  2020-02-07
 • Dziś ogłosiłem weto samorządowe. Powiększa sie luka oświatowa Coraz nowe kompetencje są przenoszone z samorzadu do Wojewody. Podobno już jest projekt zniesienia powiatów i zastapienia ich kolejnym urzędem rejonowym, który będzie elementem administracji centralnej. Np. fundusz drogowy: zdecydowana większośc projektów, które przechodzą trafia do samorzadów w których rządzi PiS. To tak się wykańcza polską samorządność. Samorządowcy wiedzą to doskonale i muszą mieć rzecznika w osobie prezydenta. Dlatego Senat powinien być izbą samorządową. Senat sprawdzałby czy prawo, które przechodzi przez Sejm rzeczywiście przechodzi test samorządności. Ale nie mamy tego, dlatego powołam Rade Samorzadową, która bedzie konsultowac ustawy (...) będę wetowac każdy zakus na samorządność.
  facebook.com 
  2020-03-04
   

SĄDY

 • To jasne, że polskie sądy przed 2015. nie były wolne od problemów. Jednak lekarstwo, które zaproponował na to PiS jest dużo gorsze od choroby. Zamiast cokolwiek wyleczyć, doprowadzi do chaosu: sędziowie będą kwestionowali wyroki nowych kolegów, obsadę sądu będzie podważał każdy niezadowolony z wyroku. Zacznie się bałagan, o jakim przed 2015 r. się nie śniło. 
  Facebook.com
  2019-12-13
 • My jesteśmy w sytuacji, w której jest dualizm prawny. Będziemy mieli dwa systemy sądownicze za chwilę. Kowalski, który ma spór o miedzę albo spadkowy, idąc do sądu, będzie wybierał, do którego sędziego idzie – do tego od PiS-u czy do tego, który jest sędzią niezłomnym.
  wyborcza.pl
  2020-02-07
 • - Powinien być powrót do przeszłości? Sędziowie powinni wybierać znów członków KRS? Czy pan by z taką inicjatywą ustawodawczą wystąpił?
  - Trzeba w ogóle przygotować pakiet ustaw sanacyjnych. To, co zrobiło Prawo i Sprawiedliwość, to jest detonacja systemu wymiaru sprawiedliwości, który przestaje służyć obywatelom, a zaczyna służyć interesom partyjnym. To jest również dotknięcie sądu konstytucyjnego, czyli TK. Jednym z pierwszych moich zadań jako prezydenta byłoby zaproponowanie przyjęcia przysięgi od trzech legalnie wybranych sędziów Trybunału.
  - Pan by ich zaprzysiągł?
  - Oczywiście, że tak. Niezależnie od tego, czy mogliby orzekać, czy nie. W przeciwnym wypadku mogę stanąć przed Trybunałem Stanu. Od prezydenta wymaga się przestrzegania konstytucji. On z tą konstytucją w momencie zaprzysiężenia bierze ślub. A ja jak biorę ślub, to nie jestem skłonny do zdrad.
  wyborcza.pl
  2020-02-07
 • Istotą wprowadzanych przez PiS zmian w sądownictwie jest dokonanie zmian personalnych i wprowadzenie na kluczowe stanowiska rekomendowanych przez siebie osób. Jaki będzie tego skutek? Taki jak miało to już miejsce w przypadku Trybunału Konstytucyjnego, do którego wpływa coraz mniej spraw i którego zdanie coraz mniej waży – doświadczamy postępującego paraliżu wymiaru sprawiedliwości. Brak sądowej kontroli nad działaniami władz doprowadza nas do ograniczania praw obywatelskich w każdym możliwym wymiarze. Na końcu straci na tym obywatel – w nowym systemie będzie miał tyle praw, ile przyznają mu rząd i sejmowa większość. Straci na tym górnik, któremu państwowy pracodawca „w majestacie prawa” opóźni lub nie wypłaci pensji. Nie będzie on mógł być pewny ochrony swoich praw w sądzie tak jak żaden obywatel niebędący myśliwym, który przypadkiem znajdzie się w lesie w czasie polowania. 
  facebook.com
  2020-01-24
 • Zdaję sobie sprawę, że spór o sądownictwo, to długotrwała walka pozycyjna, w której stawką nie są takie czy inne decyzje personalne, ale poziom realnejochrony praw obywateli i obywatelek, ich bezpieczeństwo i – w dalszej perspektywie – reputacja państwa polskiego. Dziś PiS gra tą kartą nieroztropnie, naraża nasz kraj na ryzyko z powodów tak niskich, jak uprzedzeniai dawne krzywdy – te prawdziwe i te urojone. Obecna władza, rozczarowana własną nieudolnością, stara się zawsze zrzucić winę na innych: na Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej, na sędziów, na opozycję, na złe prawo. Warto zatem, by nowo sformułowana większość była znakiem dlarządzących, że warunkiem naprawy państwa jest skłonność do kompromisu i wycofania się z błędów popełnionych w trakcie zmian, do których doszło po 2015 roku.
  holownia2020.pl
  2020-02-07
 • [o nominacjach sędziów przez tzw. neoKRS] Trzeba się zastanowić, czy nie zrobić jakiegoś okna, w którym można by było zdecydować, czy podważamy czy nie wyroki sędziów, nie wiem ilu, powiedzmy stu, kilkudziesięciu, do których będą wątpliwości, bo nie było podczas ich nominacji opinii Zgromadzenia Ogólnego Sędziów. Mamy rok, zamykamy okno, sprawa jest zamknięta. Natomiast konstytucja w art. 10 [trójpodział włądzy] i art. 173 [sądy i trybunały] mówi bardzo wyraźnie o niezależności i niezawisłości władzy sądowniczej od innych władz. I czy mi się to podoba, czy nie te artykuły trzeba stosować, bo jak konstytucja mówi, stosuje się jej postanowienia bezpośrednio.
  tokfm.pl
  2020-01-13
 • Politycy PiS konsekwentnie łamią konstytucję, próbując zatrzeć różnice między władzą wykonawczą i sądowniczą. Przekonują, że skoro władza wykonawcza została wyłoniona w wyborach powszechnych, posiada demokratyczny mandat, by obsadzać sądownictwo bez żadnych ograniczeń. To całkowite pomieszanie pojęć. To odejście od podstaw demokracji.
  onet.pl
  2020-02-25
 • - Będzie pan wetował wszystkie ustawy sądowe opracowywane przez partię Kaczyńskiego?
  - Tylko te, które będą złe i niezgodne z konstytucją. Sam wyjdę z propozycją pakietu ustaw sanacyjnych dotyczących Trybunału Konstytucyjnego, neo-Krajowej Rady Sądownictwa, ale też organizacji sądów. Zaproponuję stworzenie Sądów Pierwszego Kontaktu, rozwiązujących m.in. spory cywilne o wartości do 15 tys. zł czy spory z zakresu prawa pracy. Takie sądy mogłyby przejąć do jednej trzeciej spraw wpływających na wokandy.
  onet.pl
  2020-02-25
 • - Wstrzymywałby pan nominacje sędziowskie, gdyby pan wygrał wybory?
  - Nie. Tylko za każdym razem, gdyby przychodziły nominacje z KRS, pytałbym, jaka była opinia Zgromadzenia Ogólnego danego sądu, z którego kandydat się wywodzi.
  - Ale wiemy, że w wielu przypadkach nie ma tych opinii.
  - Więc jeżeli nie będzie opinii Zgromadzenia Ogólnego Sędziów, to nie ma dyskusji, a nominacja na sędziego nie będzie podpisana. Jeżeli ta opinia będzie pozytywna, to znaczy, że wypowiedziało się środowisko sędziowskie i ja powinienem to uszanować. Są możliwe triki formalne, to też już sprawdzaliśmy, które pozwalają pominąć opinię Zgromadzenia Ogólnego albo zwołać je w specjalny sposób, wtedy prezydent może osobiście przed podpisaniem nominacji wystąpić do Zgromadzenia Ogólnego danego sądu.
  wyborcza.pl
  2020-02-07
   

ZWIĄZKI PARTNERSKIE

 • - Podpiszesz czy uwalisz [ustawę o związkach partnerskich]?
  - Powtarzam: niech najpierw wypowie się społeczeństwo przez swoich przedstawicieli. Niech Sejm to najpierw uchwali. Ja mam jasne poglądy, ale licytowanie się w rodzaju „jakby kiedyś przyszła ustawa, to bym podpisał" uważam za mało poważne. Jestem w stanie uznać, że dwóch obywateli tego kraju może stworzyć związek partnerski jednopłciowy uznany w świetle prawa. Nie trafiają do mnie argumenty o tym, że korzyści z tego rozwiązania płynące można złatwić np. notarialnie - wyobrażam sobie bieganie do szpitala z aktem notarialnym. Małżeństwo to dla mnie wyłącznie związek kobiety i mężczyzny. W moim systemie wartości nie mieści się adopca dzieci przez pary homoseksualne.
  - Co można tu zrobić?
  - Moim rozwiązaniem mogłoby być coś co nazywam prezydenturą partycypacyjną. Można by ustanowić na szczeblu centralnym jawny panel obywatelski i ekspertów zbierający się przy prezydencie i dyskutujący na oczach wszytskich wszstkie różne trudne kwestie.
  tygodnikpowszechny.pl
  2019-12-09
 • [ustawa o związkach partnerskich - przyp. MPW] Proszę mi znaleźć Sejm, który to uchwali. To jest wszystko adresowanie do prezydenta pytań, które muszą przejść przez Sejm. Ja nie słyszałem jeszcze, żeby w którymś z Sejmów, które mieliśmy do tej pory, była gotowość do takiej ustawy. Ja bym podpisał taką ustawę.
  tvn.pl
  2020-02-10

 

PAŃSTWO-KOŚCIÓŁ

 • Należy przeprowadzić przyjazny rozdział Kościoła od państwa. Może to zrobić tylko katolik, żeby nie wywołać w Polsce wojny religijnej.
  tygodnikpowszechny.pl
  2019-12-09
 • Wyobrażam sobie wprowadzenie odpisu podatkowego na kościół i zastąpienie funduszu kościelnego. To działa we Włoszech.
  Facebook.com
  2020-02-03
 • Nie zrobiłbym mszy inaugurującej prezydentury, mszę w prezydenckiej kaplicy - tak, nie przemawiałbym z wałów Jasnej Góry. Rzeczpospolita jest państwem świeckim, gdyby odbywały się modlitwy, powinny być one międzywyznaniowe, ale nie nadużywałbym tego formatu. Temperatura relacji państwo - kościół musi spaść. Sprawy zaszły za daleko. 
  onet.pl
  2020-01-08
 • Sprawa funduszu kościelnego powinna byc przedyskutowana w Sejmie, np. jeżeli Sejm zadecyduje że likwidujemy fundusz kościelny, a wprowadzamy nowe narzędzie, które pozwoli opłacać składki zdrowotne czy emerytalne duchownym katolickim. Możemy też zrobić odpis w PICie na kościół.
  facebook.com
  2020-02-27
   

INNE

 • Żadna ustawa, która trafi na moje biurko, nie zostanie podpisana, jeśli nie spełni trzech elementarnych warunków: jasnych założeń, konsultacji społecznych i wykonanej rzetelnej oceny skutków regulacji (OSR). Pamiętajmy, że uchwalane w Sejmie prawa mają później obowiązywać nas wszystkich!
  holownia2020.pl
  2020-02-07
 • Wspólnota powinna być tak silna jak najsłabszy w tej wspólnocie. Powołam pełnomocniczkę osób wykluczonych. Chcemy skupic się na osobach w kryzysie bezdomności, wykluczonych ze względu na wiek, na swoją tożsamość psychoseksualną, wykluczonych cywilizacyjnie, 14 mln osoób wykluczonych komunikacyjnie. Budując państwo dobrobytu nie możemy nie zauważać ze ktos nam co chwila z tego pociagu wypada, funkcją Prezydenta, który ma byc stróżem całej wspolnoty ma być zauważanie, że to się dzieje. 3 maja i 11 listopada chcę gościć osoby wykluczonych w Belwederze
  facebook.com
  2020-01-23
 • Najlepszym Trybunałem Stanu dla Andrzeja Dudy będzie przegrana w wyborach w maju tego roku. Trybunał Stanu, to strzelba, która wisi na scianie i która nigdy nie wypaliła. Raz wypaliła na poczatku lat 90tych. 
  TVN.pl
  2020-02-27
 • Jako prezydent chciałbym założyć prezydencką platformę crowdfundingu. I lokalne biura kancelarii prezydenta, które będą wspierać organizacje pozarządowe.
  Twitter.com
  2020-01-30
 • W ostatnich latach nasze państwo puchnie. Jedynym namacalnym efektem pozostają pieniądze inkasowane przez szefów tych instytucji. Podobnie, jak w ostatnich latach Brytyjczycy czy Irlandczycy, zróbmy wielkie sprzątanie. Jako prezydent, chciałbym przygotować specyficzny audyt: zastanówmy się, których instytucji naprawdę potrzebujemy i które spełniły pokładane w nich oczekiwania. Resztę zlikwidujmy albo przekażmy samorządom, aby polskie państwo zaczęło odzyskiwać zwinność i umiejętność koncentrowania się na naprawdę priorytetowych sprawach.
  holownia2020.pl
  2020-02-07

 

 

 

Małgorzata
Kidawa-Błońska

 

SĄDY

 • Jako Prezydent doprowadzę do tego, że wszyscy nielegalnie wybrani sędziowie zostaną z TK usunięci.
  twitter.com
  2019-12-05
 • Nikt, kto złamał konstytucję, nie może czuć się bezkarnie.
  facebook.com
  2020-02-29
 • Polscy sędziowie są dziś prześladowani, tak, jak sędzia Igor Tuleya, pierwsza ofiara ustawy kagańcowej. Prześladowanie sędziego za wyrok, który nie podoba się władzy, to jest dyktatura. Dlatego obiecuję wam jedno - przywrócę normalność, a wszystkie krzywdy, które dzisiaj są wyrządzone niezależnym sędziom, zostaną naprawione.
  facebook.com
  2020-02-29
 • Przywrócenie ładu konstytucyjnego będzie dla mnie najważniejszym, niezwykle ważnym zadaniem. 
  facebook.com 
  2020-02-29
 • Skoro został ten Trybunał [Konstytucyjny - przyp. MPW] wybrany niezgodnie z polską Konstytucją, skoro wybór pani prezes jest niezgodny, bo nie spełniono wszystkich wymaganych formalności, to trudno mówic, żeby taka instytucja mogła rozpatrywać ważne sprawy.
  facebook.com
  2020-03-03
 • - Konstytucja jest najważniejszym dokumentem w naszym kraju. Politycy składają ślubowanie na konstytucję, że będą ją chronić, strzec i przestrzegać. Prezydent jest strażnikiem konstytucji. Więc jeżeli mamy konstytucję, ślubuje się na konstytucję, trzeba tej konstytucji strzec, a nie mówić, że jest tymczasowa.
  gazeta.pl 
  2020-03-03
 • - Andrzej Duda może się spodziewać z waszej strony, że będzie postawiony przed Trybunałem Stanu? - Taką decyzję kiedyś podejmie sejm, na pewno takiej decyzji nie podejmuje prezydent. 
  gazeta.pl 
  2020-03-03
   

ZWIĄZKI PARTNERSKIE

 • - Równość małżeńska: tak czy nie? 
  - Trzeba znowu, tak, jak z in vitro. Uważam, że nasze społeczeństwo dojrzało już do tego, żeby zaakceptować związki partnerskie i trzeba to zrobić jak najszybciej, a potem trzeba dalej tłumaczyć, rozmawiać, żeby ludzie zaakceptowali. 
  gazeta.pl 
  2020-03-03
 • [związki partnerskie - przyp. MPW] Jestem za tym od dawna, żeby taka ustawa obowiązywała i mam nadzieję, że parlament taką ustawę przygotuje i będę ją mogła podpisać. 
  facebook.com
  2020-03-03
   

PAŃSTWO-KOŚCIÓŁ

 • To, że osoby duchowne uczestniczą jako goście w uroczystościach państwowych, nie jest niczym złym. Kościoły są częścią społeczeństwa i publicznego życia. Tyle że w zgodzie z konstytucją powinny uczestniczyć osoby duchowne wszystkich wyznań. 
  wprost.pl 
  2020-02-09
 • Przede wszystkim Polacy bardzo by chcieli, żeby konstytucja w naszym kraju była przestrzegana, a w naszej konstytucji jest zapis mówiący bardzo wyraźnie o neutralności państwa wobec Kościoła. Jest taki zapis, o którym bardzo wiele osób zapomina. Wiele osób, jeżeli patrzymy na to, jak się zachowują, stara się przypodobać z powodów własnych interesów lub zdobycia większej popularności, a Kościół, w każdym razie część hierarchów kościelnych, stara się to wykorzystać także dla siebie. Więc przede wszystkim zacznijmy od przestrzegania konstytucji. 
  gazeta.pl
  2020-03-03
 • [fundusz kościelny - przyp. MPW] Te rozmowy się toczą i też widzę, że nadchodzi czas, naprawdę, to jest taki czas, że to będzie zadanie na następną kadencję, żeby te sprawy uporządkować, w dobrze pojętym interesie i Kościoła i nas, jako społeczeństwa. Fundusz Kościelny, uważam, że byłoby lepiej, gdyby było wiadomo, w jaki sposób środki trafiają do Kościoła. Nie powinien być traktowany w sposób wyjątkowy. 
  - Czy samą instytucję funduszu kościelnego utrzymujemy?
  - Na razie nie ma w Sejmie takiej debaty, nie ma takich ustaw, nie ma żadnej większości, która mogłaby to zrobić, co nie zmienia faktu, że ta dyskusja i to rozwiązanie musi się w naszym społeczeństwie znaleźć. 
  gazeta.pl
  2020-03-03
   

INNE

 • Samorządy dla Polaków są bardzo ważne, bo to są sprawy załatwiane w ich otoczeniu, ich problemy, które samorządowcy rozwiązują. Samorząd w Polsce musi być wolny i niezależny, bo to ludzie decydują kto ich reprezentuje, do kogo mają zaufanie. Samorząd musi być częścią wspólnego dialogu o Polsce, jaka ma być, którą razem wspólnie zmieniamy. Nie może być tak, że samorządom narzucane są decyzje odgórnie, bez konsultacji, bez rozmowy, bez dialogu. 
  facebook.com
  2020-02-20
 • Z tymi uprawnieniami, które posiada polski prezydent, można zrobić bardzo, bardzo wiele dobrego. Nie trzeba zmieniać uprawnień [prezydenta – przyp. MPW] , wystarczy, żeby prezydent robił to, co do niego należy: strzegł Konstytucji, przestrzegał prawa i łączył Polaków.
  facebook.com
  2020-02-03

 

 


 

 

Władysław
Kosiniak-Kamysz

 

ZMIANY W KONSTYTUCJI

 • To nieprawda, że jestem przeciw zmianom w polskiej Konstytucji. Przeciwnie, w naszym programie jest przekształcenie Senatu w Izbę Samorządową czy wybór prokuratora generalnego w wyborach powszechnych. To wymaga zmian w ustawie zasadniczej.
  Twitter.com
  2020-02-02
 • Nie ma bezpieczeństwa Polski bez Unii Europejskiej. Doprowadzę do wpisania naszego członkostwa we Wspólnocie Europejskiej do Konstytucji. Posiadając taki przepis w Konstytucji, będziemy zabezpieczeni przed nieodpowiedzialnymi krokami ze strony niektórych polityków, którzy swoim postępowaniem starają się za wszelką cenę skłócić Polskę z resztą rodziny europejskiej. Jest to bardzo groźne, bo może w przyszłości doprowadzić do opuszczenia przez nas tej wspólnoty bądź usunięcia z niej przez zniechęcone taką postawą państwa, dla których kontynuacja i dalszy rozwój ścisłej współpracy w ramach UE jest podstawową wartością.
  Program wyborczy
  kosiniakkamysz.pl
  2020-02-29
 • Po pierwsze, zaprzysiężenie tych sędziów, od których Andrzej Duda nie odebrał ślubowania. Po drugie, wybór nie zwykłą większością, lecz konstytucyjną. W Polsce potrzebujemy całego zestawu ustaw ustrojowych, bo dziś zwykłymi ustawami zmieniono ustrój kraju. Przeszliśmy w atmosferę dusznych rządów autorytarnych. Konieczna jest reforma konstytucji. Po ponad 20 latach jej funkcjonowania są w niej elementy, które trzeba zmienić, bo świat idzie do przodu. Estonia już np. wpisała do swojej konstytucji prawo do dostępu do internetu. Ja proponowałem wpisanie Unii Europejskiej do konstytucji, bo dzisiejszy rząd próbuje nas w Unii zmarginalizować, a być może docelowo wykluczyć.
  gazetaprawna.pl
  2020-02-25
   

SĄDY

 • Bo ja jestem za reformą wymiaru sprawiedliwości, ale nie za dewastacją. Ja jestem za obniżeniem kosztów sądowych, wprowadzeniem sędziów pokoju czy skróceniem postępowań. Bo to jest potrzeba prawdziwej reformy i za taką się opowiadam.
  radiozet.pl
  2019-12-21
 • W obecnej praktyce ustrojowej instytucje Rzecznika Praw Obywatelskich, Prokuratora Generalnego oraz Krajowej Rady Sądownictwa są silnie upartyjnione. Prokuratorem Generalnym jest obecnie minister sprawiedliwości, czyli czynny polityk, co siłą rzeczy powoduje brak niezależności. Dlatego zaproponuję  powszechne wybory Rzecznika Praw Obywatelskich, Prokuratora Generalnego oraz członków Krajowej Rady Sądownictwa. 
  kosiniakkamysz.pl 
  2020-02-29
 • Niższe koszty sądowe, szybsze postępowania, sędziowie pokoju, prokurator generalny wybierany w wyborach, tak aby odpowiadał przed Narodem, a nie jedną czy drugą partią – to jest recepta na uzdrowienie wymiaru sprawiedliwości. 
  Twitter.com
  2020-01-26
 • Chaos w sądownictwie się pogłębia. Decyzja prezydenta Dudy w sprawie ustawy kagańcowej powoduje, że upolitycznienie wymiaru sprawiedliwości jest już takie jak w PRL.
  Wprost.pl
  2020-02-16
 • Polacy oczekują rzeczywistych zmian w sądownictwie, dlatego doprowadzę do wprowadzenia zmian mających na celu przede wszystkim skrócenie postępowań sądowych i obniżenie kosztów, które ponoszą wszyscy szukający sprawiedliwości w sądzie. Pomogą w tym z pewnością Sędziowie Pokoju, którzy będą wybierani w lokalnych społecznościach i zajmą się rozstrzyganiem drobnych sporów sądowych. Jednym z pierwszych projektów ustaw, jakie złożę będzie projekt ustawy o obniżeniu kosztów sądowych w sprawach cywilnych oraz postępowaniach przed sądami administracyjnymi i w Krajowym Rejestrze Sądowym.
  kosiniakkamysz.pl 
  2020-02-29
 • - Jak miałoby wyglądać weryfikowanie statusu sędziów z nadania obecnej KRS? - Na przykład poprzez potwierdzenie ich wyboru przez zupełnie nową KRS. Pamiętajmy, że problemem jest niekonstytucyjnie powołana KRS, a nie wskazani przez nią sędziowie. W proces zgłaszania i wyboru członków KRS należy zaangażować obywateli. Jest już zgłoszona w Senacie ustawa o KRS, ona może być dobrą podstawą dla tych zmian. 
  gazetaprawna.pl 
  2020-02-25
 • Doprowadzę do spotkania przy okrągłym stole ds. wymiaru sprawiedliwości wszystkich stron tego sporu. 
  kosiniakkamysz.pl 
  2020-02-29 
 • Wśród ekspertów ze środowisk sędziowskich i innych zawodów prawniczych i w dialogu z nimi zostanie wypracowane rozwiązanie w postaci pakietu ustaw porządkujących sytuację w instytucjach wymiaru sprawiedliwości, który przedłożę jako inicjatywę prezydencką. 
  kosiniakkamysz.pl 
  2020-02-29 
 • Będzie on zawierał rozwiązania przywracające niezależność Krajowej Rady Sądownictwa, zniesienie represyjnych przepisów z tzw. „ustawykagańcowej” czy naprawienie sytuacji w Sądzie Najwyższym i Trybunale Konstytucyjnym. 
  kosiniakkamysz.pl 
  2020-02-29 
 • Konieczne jest przy tym również odebranie ślubowania odtrzech prawidłowo wybranych w 2015 r. sędziów Trybunału Konstytucyjnego. 
  kosiniakkamysz.pl 
  2020-02-29 
 • Kolejnym krokiem będzie przeprowadzenierealnej reformy wymiaru sprawiedliwości, której celem nie będą czystki kadrowe, a skrócenie postępowań, obniżenie kosztów sądowych, łatwiejszydostęp obywateli do sądów i odbudowa zaufania Polaków do instytucji państwa prawa. 
  kosiniakkamysz.pl 
  2020-02-29
 • Za niezaprzysiężenie prawidłowo wybranych sędziów Trybunału Konstytucyjnego należałoby sprawdzić, czy głowy państwa nie należy postawić przed Trybunałem Stanu.
  rp.pl
  2019-11-12
   

ZWIĄZKI PARTNERSKIE

 • Uważam, że w tej sprawie trzeba się odwołać do obywateli i zrobić referendum. Przecież politycy mają działać z woli narodu, więc zapytajmy obywateli, czy chcą związków partnerskich.
  Wprost.pl
  2020-02-16
   

PAŃSTWO-KOŚCIÓŁ

 • Powiem za Wincentym Witosem – w sprawach wiary będę słuchał każdego wikarego, w sprawach polityki nie będę słuchał żadnych biskupów.
  wprost.pl
  2020-02-16
   

INNE

 • W niemal każdych wyborach blisko połowa uprawnionych do głosowania nie korzysta ze swojego prawa i zostaje w domach. Dotyczy to zwłaszcza ludzi młodych, to bardzo niekorzystna tendencja. Dlatego zaproponuję wprowadzenie możliwości głosowania przez Internet
  kosiniakkamysz.pl 
  2020-02-29
 • Rzeczpospolita Polska powinna być Rzeczpospolitą Samorządową. Siła państwa zaczyna się od samorządów, lokalnych społeczności: sołtysa i rady osiedla. Dlatego proponujemy ustawę wzmacniającą ich rolę i podmiotowość.
  Twitter.com
  2020-01-30
 • Obiecuję że raz do roku każda i każdy z nas będzie mógł zagłosować na tak/nie w najważniejszych dla Polski sprawach w Dniu Referendalnym. I to Wasz głos będzie decydujący.
  facebook.com
  2020-03-09
 • Żeby Polacy odzyskali kontrolę nad swoimi przedstawicielami, należy wprowadzić ordynację mieszaną, w której co najmniej połowa mandatów poselskich będzie wyłaniana w jednomandatowych okręgach wyborczych.
  kosiniakkamysz.pl 
  2020-02-29