Bielsko-Biała: wybory samorządowe 2018

Prezydent jest jednoosobowym zarządem miasta. To on na co dzień za nie odpowiada i je reprezentuje. W niedzielę 21 października żaden z kandydatów nie otrzymał ponad 50% ważnych głosów mieszkańców. Mieszkańcy dokonali wyboru w II turze (4.11) spośród kandydatów z dwoma najlepszymi wynikami.

Frekwencja
I tura: 54.83%
II tura: 50.84%

Prezydent miasta: Jarosław Klimaszewski

 • Wybory do: samorządu 2018
 • Lista wyborcza: KKW Platforma.Nowoczesna Koalicja Obywatelska
 • Okręg: Bielsko-Biała
 • Liczba i procent głosów (I tura): 28 999, 39.87%
 • Liczba i procent głosów (II tura): 37 366, 55.5%
Ukończył psychologię na Uniwersytecie Śląskim i ekonomię w Górnośląskiej Wyższej Szkole Handlowej. Od 2008 r. prezes Zarządu Bezalin SA. Członek PO, przewodniczący bielskich struktur PO, członek Zarządu Regionu Śląskiego PO. Samorządowiec: od 2006 r. radny Rady Miejskiej w Bielsku-Białej; obecnie przewodniczący rady. Od 30 grudnia 2016 r. członek Rady Działalności Pożytku Publicznego w Bielsku-Białej. Wiceprzewodniczący Rady Społecznej Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku-Białej. Członek OSP w dzielnicy Stare Bielsko. Honorowy członek Salwatoriańskiego Stowarzyszenia Hospicyjnego. Od maja 2017 r. Prezes Śląskiej Organizacji Turystycznej. Wiceprzewodniczący Rady Społecznej Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku-Białej.

Kandydaci w II turze

Przemysław
Drabek
KW Prawo i Sprawiedliwość
Jarosław
Klimaszewski
KKW Platforma.Nowoczesna Koalicja Obywatelska
56%
poglądy

Kandydaci w I turze

Przemysław
Drabek
KW Prawo i Sprawiedliwość
Jarosław
Klimaszewski
KKW Platforma.Nowoczesna Koalicja Obywatelska
40%
poglądy
Janusz
Okrzesik
KWW "Okrzesik i Niezależni.B.B."
Monika
Socha
KWW Moniki Sochy z Bielska-Białej
Ryszard
Wrona
KKW SLD Lewica Razem

Jaki temat Cię interesuje?

Kwestionariusz MamPrawoWiedziec.pl
Samorząd (2018)

Co Pani/ Pana zdaniem powinno być strategicznym celem rozwojowym miasta w ciągu najbliższych 15 lat?
Stała, otwarta komunikacja z mieszkańcami. Działania proekologiczne. Dbanie o ochronę zdrowia. Zrównoważony rozwój miasta uwzględniający oczekiwania mieszkańców. (Przemysław Drabek)
Strategicznymi zmianami w Bielsku Białej powinno być: tańsze miasto, czyste i zadbane , dbające o kulturę i sztukę, miastem bez smogu, przyjaznym dla mieszkańców i przedsiębiorców, z przejrzystą infrastruktura mieszkaniową i drogową ( analiza studium zagospodarowania przestrzennego i blokada budownictwa deweloperskiego na terenach rekreacyjnych) , wspierające osoby niepełnosprawne ( promowanie zatrudnienia w spółkach komunalnych i samorządowych osób niepełnosprawnych) , Sprawy poważne dla mieszkańców powinny być rozstrzygane w referendach lokalnych, a wszelkie decyzje powinna cechować jawność i przejrzystość. Miastem dbającym o zdrowie mieszkańców, z preferencją badan profilaktycznych. (Jerzy Jachnik)
zahamowanie niekorzystnych trendów demograficznych (zmniejszanie liczby ludności, starzenie się społeczeństwa); powrót do roli lidera regionu, wykorzystanie potencjału współpracy z okolicznymi powiatami; wdrożenie idei Smart City; likwidacja zagrożeń wynikających z zanieczyszczenia powietrza (Janusz Okrzesik)
FRAGMENT PEŁNEJ WERSJI WYWIADU DLA KURIERA.BB Jakie są główne elementy Pani programu dla miasta? Jak już wspomniałam wrócimy do korzeni samorządu i zaproponujemy konsultacje społeczne jako zmianę w podejściu urzędników do obywateli. Na wstępie sporządzimy pełen audyt i bilans rządów poprzedników i skierujemy ten dokument do prokuratury celem oceny, czy w Bielsku - Białej nie dochodziło do niegospodarności. To jest skandal, że Bielsko ma 105 mln PLN deficytu. Nie trzeba specjalnie się natrudzić, aby zmieniać miasto na kredyt i podrzucić „gorący kartofel” następcom. Miasto wycofa się z Agencji Rozwoju Regionalnego i wykupi udziały w spółkach o strategicznym znaczeniu, np. AQUA czy SUEZ Bielsko - Biała oraz wycofa się z umów związanych z prywatnym interesem pod Dębowcem, a sprawę sporządzonej umowy i straty 17,3 mln PLN skieruje do prokuratury. Uchylenie się przez prokuraturę od wyjaśnienia tej kwestii spowoduje wniesienie subsydiarnego aktu oskarżenia, a zmarnowane środki zostaną odzyskane i przeznaczone na potrzeby mieszkańców. Natychmiast zlikwidujemy też bielską straż miejską, a za 7 mln PLN uzyskane z tej likwidacji pokryjemy dodatkowe etaty Policji. Bielsko wyemituje wieloletnie akcje miejskie i dzięki temu ograniczy stopniowo deficyt i kolejne kredyty pozostałe po poprzednikach. Zmienimy okolice zamku Sułkowskich i przywrócimy historyczny wizerunek. Rozwiązaniem komunikacyjnym tego problemu osobiście zajmują się (...) panowie doktoranci ATH Tomasz Szewczulak i Andrzej Kłos. Wycofamy preferencje w opłatach miejskich i podatkach dla sieci wielkopowierzchniowych, a zainteresowani bielszczanie uzyskają dostęp do lokalu handlowego za 1 zł tak, gdzie przez lata ZGM nie jest w stanie doprowadzić do wynajęcia lokali użytkowych. Wprowadzimy miejski program antysmogowy, a cały tabor MZK będzie ekologiczny i oparty o tabor elektryczny. To samo dotyczy samego Ratusza i spółek gminnych. Z pracy odejdą ci, którzy uznali, że warto suchą nogą przejść z „samorządu” PRL do samorządu III RP. Powstanie też bezpłatny Miejski Park Rozrywki z częścią edukacyjną oraz zwolnimy bielszczan z opłat za tzw. Miejski Żłobek. Zaproponujemy też program dla tych mieszkańców, którzy po pobycie np. a Anglii czy Irlandii, itd. i nabyciu doświadczenia i kapitału zechcieć mogliby powrócić do Bielska. Odbudujemy pomnik Prezydenta II RP Gabriela Narutowicza, a z Kazachstanu sprowadzimy - wstępnie 20 - polskich rodzin. Powołamy pełnomocnika Prezydenta Bielska - Białego odpowiedzialnego za standardy opieki zdrowotnej i jej dostępność. Stworzymy warunki dla rozwoju kultury undergrandowej. Jednocześnie rozbijemy układy i skończy się nepotyzm, bo rodzinne dziedziczenie stanowisk i pracy w UM czy spółkach miejskich odejdzie do historii. W ciągu 4 lat wyremontujemy wszystkie wolne mieszkania komunalne i przydzielimy je oczekującym. Realizując art. 19 Konstytucji RP na koszt UM zapewnimy stałą opiekę dla wszystkich weteranów AK czy NSZ, a z wpływów za koncesje na handel alkoholem będziemy walczyli z zagrożeniem narkotykami i dopalaczami wśród młodzieży. Zamiast tzw. piecy kaflowych oferowanych dziś nadal przez ZGM zaproponujemy skuteczne ogrzewanie zimowe we współpracy z Thermą i Tauronem. To jedynie małe projekcja naszego programu. (Monika Socha)
Budowa miasta przyjaznego dla mieszkańców: uzdrowienie komunikacji miejskiej, strefy wolne od ruchu samochodowego, budownictwo komunalne, w tym specjalistyczne dla ludzi o innych potrzebach, ochrona powietrza, domy całodziennej opieki dla seniorów oraz domy dziennej opieki, szkolnictwo zawodowe, (Ryszard Wrona)
Jakie najważniejsze działania podejmie Pani/ Pan na rzecz mieszkańców naszego miasta? Prosimy o sformułowanie maksymalnie pięciu deklaracji, które składa Pani/ Pan wyborcom w swojej kampanii.
1.
Łatwy kontakt z urzędem/prezydentem (Przemysław Drabek)
Rewizja studium zagospodarowania przestrzennego.Jawne i nowe plany zagospodarowania przestrzennego. (Jerzy Jachnik)
Aktywny Obywatel BB - patrz mój program na www.jokrzesik.pl (Janusz Okrzesik)
Konsultacje społeczne (Monika Socha)
zwiększenie udziału społeczeństw lokalnych w sprawowaniu władzy w mieście, (Ryszard Wrona)
2.
Walka ze SMOGIEM (Przemysław Drabek)
Tańsze opłaty lokalne po przeprowadzeniu audytu w spółkach komunalnych. (Jerzy Jachnik)
Otwarty Urząd BB - patrz mój program na www.jokrzesik.pl (Janusz Okrzesik)
Likwidacja straży miejskiej (Monika Socha)
wyeliminowanie do minimum nieformalnych grup powiązań towarzyskich i zawodowych w administrarcji miasta (Ryszard Wrona)
3.
rozwój komunikacji miejskiej (Przemysław Drabek)
Zakończenie inwestycji drogowych. (Jerzy Jachnik)
Czyste Powietrze BB - patrz mój program na www.jokrzesik.pl (Janusz Okrzesik)
Bezpłatny "Żłobek Miejski" (Monika Socha)
szybkie decyzje dotyczące komunikacji miejskiej, łącznie z bezpłatna komunikacją dla dzieci i seniorów (Ryszard Wrona)
4.
rozwój infrastruktury sportowo rekreacyjnej (Przemysław Drabek)
Miasto musi być przyjazne dla mieszańców i przedsiębiorców. (Jerzy Jachnik)
Nowa Komunikacja BB - patrz mój program na www.jokrzesik.pl (Janusz Okrzesik)
Remonty i szybkie przydzielenie oczekującym mieszkań komunalnych (Monika Socha)
uzdrowienie sytuacji w spółkach miejskich (Ryszard Wrona)
5.
Utrzymanie wysokiego poziomu edukacji (Przemysław Drabek)
Bielsko Biała stolicą kulturalną Podbeskidzia. (Jerzy Jachnik)
Smart City BB - patrz mój program na www.jokrzesik.pl (Janusz Okrzesik)
Lokal użytkowy za 1 zł (Monika Socha)
powrót do administrowania miastem bez barw wyznaniowych (Ryszard Wrona)
Z poniższej listy prosimy wybrać 3 obszary polityk miejskich, które Pani/ Pana zdaniem wymagają szczególnego dofinansowania w nadchodzącej kadencji.
Prosimy wybrać maksymalnie trzy odpowiedzi.
 1. Bezpieczeństwo i porządek publiczny
 2. Drogi
 3. Komunikacja miejska (Przemysław Drabek, Janusz Okrzesik, Ryszard Wrona)
 4. Edukacja
 5. Gospodarka komunalna (wodociągi, kanalizacja, ogrzewanie, śmieci) (Monika Socha, Ryszard Wrona)
 6. Ochrona środowiska (Przemysław Drabek, Janusz Okrzesik)
 7. Polityka mieszkaniowa (Przemysław Drabek, Janusz Okrzesik, Monika Socha, Ryszard Wrona)
 8. Kultura
 9. Ochrona zdrowia (Monika Socha)
 10. Polityka społeczna
 11. Przestrzeń publiczna (parki, zieleń)
 12. Sport i turystyka
 13. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Miejsce na uzasadnienie lub skomentowanie odpowiedzi.
Miasto nie może się nadmiernie zadłużać, bowiem zadłużenia te będą spłacać kolejne pokolenia w formie podatków i opłat. Dofinansowania wymagają: ochrona zdrowia, kultura, infrastruktura ale o kolejności i plany tych dofinansowań powinni decydować obywatele. Bowiem nie ma możliwości dofinansowania wszystkiego. Likwidacja Straży Miejskiej. Straż Miejska generuje 8 mln kosztów z budżetu miasta , co równa się poziomowi finansowania straży miejskiej w Katowicach. Dotychczasowe oświadczenie wskazuje, że Straż Miejska nie jest przyjazna obywatelom i w obecnej formie nie ma racji bytu. Centrum miasta w chwili obecnej nie jest zadbane, jest wręcz zaniedbane , szczególnie elewacje zabytkowych budynków. Należało by zagospodarować ulicę 11 listopada , kulturą, drobną gastronomia i handlem. Bielsko Biała jako stolica Podbeskidzia powinna przyciągać turystów kulturą, turystyką, rekreacją i rozrywką. Jako Prezydent będę dążył do : -przekwalifikowania wieczystego użytkowania w pełną własność z dużymi ulgami dla mieszkańców i w tej sprawie zgodnie z uchwaloną Ustawą przez Sejm RP uchwały będzie podejmować Rada Miasta. - Nie dopuszczę do wprowadzenia dodatkowych opłat emisyjnych za wjazd do miasta, o wysokości tych opłat decyzje podejmować będzie Rada miasta . Absurdem bowiem jest ,żeby za godzinne parkowania w centrum płacić od 8-10 zł. - doprowadzę do kontroli punktowych zmian planów zagospodarowania przestrzennego w celu zablokowania budownictwa wielorodzinnego w najbardziej zielonych punktach miasta. Szczególnie podejrzane przypadki będą kierował do prokuratury. (Jerzy Jachnik)
Zadaniem gminy jest zaspokojenie podstawowych potrzeb mieszkańców. Gmina realizuje ten cel dzięki pieniądzom z budżetu państwa i części podatków płaconych przez mieszkańców. Często jednak środki te są niewystarczające i gminy poszukują źródeł własnych dochodów. Które z wymienionych sposobów zwiększania budżetu miasta należy Pani/Pana zdaniem zastosować w naszym mieście? Prosimy zaznaczyć wszystkie pasujące odpowiedzi.   
 1. Szukanie oszczędności, poprzez zmniejszenie niektórych wydatków z budżetu miasta. (Przemysław Drabek, Jerzy Jachnik, Ryszard Wrona)
 2. Zachęcanie mieszkańców do rozliczania się z podatków na terenie miasta – np. przez wprowadzenie karty mieszkańca, preferencje w rekrutacji przedszkolnej. (Przemysław Drabek, Jerzy Jachnik, Janusz Okrzesik, Ryszard Wrona)
 3. Kredyt na inwestycje lub inne formy zaciągnięcia długu.
 4. Podniesienie lub wprowadzenie nowych podatków i opłat lokalnych.
 5. Wprowadzenie dodatkowych zachęt do tworzenia przedsiębiorstw, co zwiększy dochody z podatków od przedsiębiorstw. (Przemysław Drabek, Jerzy Jachnik, Janusz Okrzesik, Ryszard Wrona)
 6. Sprzedaż gruntów i budynków miejskich.
 7. Wynajem powierzchni należących do miasta zakładom produkcyjnym lub usługowym. (Jerzy Jachnik)
 8. Rozwijanie przedsiębiorstw komunalnych (np. zwiększenie wpływów ze sprzedaży biletów).
 9. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Wybrała Pani/ wybrał Pan odpowiedź „Szukanie oszczędności, poprzez zmniejszenie niektórych wydatków z budżetu miasta”.   Prosimy wskazać, które wydatki miasta można ograniczyć
optymalizacja kosztów działania urzędu (Przemysław Drabek)
Konieczne jest przeprowadzenie audytu we wszystkich spółkach miasta i wydziałach urzędów a także zakładach budżetowych. Wydatki należy ograniczyć ale rozsądnie i tam gdzie to jest konieczne. Strategiczne decyzje inwestycyjne i gospodarcze powinny być podejmowane po przeprowadzeniu referendów lokalnych. Szczególnym nadzorem należy objąć punktowe zmiany planów zagospodarowania przestrzennego i budowy deweloperskie na zielonych terenach miasta. (Jerzy Jachnik)
inwestycje drogowe, nakłady na kler, pomoc socjalna pod kontrolą (Ryszard Wrona)
Wybrała Pani/ wybrał Pan odpowiedź „Zachęcanie mieszkańców do rozliczania się z podatków na terenie miasta np. przez wprowadzenie karty mieszkańca, preferencje w rekrutacji przedszkolnej.”.   Jak Pani/ Pana zdaniem zachęcać mieszkańców do rozliczania się z podatków na terenie naszego miasta?
oferowanie korzyści dostępnych tylko dla osób rozliczających się na terenie Bielska-Białej np. bezpłatne żłobki, przedszkola czy komunikacja miejska dla młodzieży i seniorów. (Przemysław Drabek)
Poprzez wprowadzenie karty mieszkańca jak np.karta warszawiaka ,która daje realne zniżki na bilety na wydarzenia kulturalne, miejskie czy inne. Jeśli odprowadzasz podatki w Bielsku - Białej, możesz liczyć na zniżki w sferze parkingów etc. (Jerzy Jachnik)
stypendium mieszkaniowe - patrz mój program na www.jokrzesik.pl, część Rozwój BB (Janusz Okrzesik)
Tworzenie konglomeratów firm wzajemnie się uzupełniających, rozwijających nowe technologie, dbających o rynki zbytu i zmniejszające koszty produkcji (Ryszard Wrona)
Wybrała Pani/ wybrał Pan odpowiedź „Podniesienie lub wprowadzenie nowych podatków i opłat lokalnych.”.  Jakie opłaty należy podnieść? Do jakiej wysokości?
Wybrała Pani/ wybrał Pan odpowiedź „Wprowadzenie dodatkowych zachęt do tworzenia przedsiębiorstw, co zwiększy dochody z podatków od przedsiębiorstw.”.   Jakie zachęty do tworzenia przedsiębiorstw należy zastosować?
Biuro obsługi inwestora (Przemysław Drabek)
Zmniejszenie opłat lokalnych, (śmieci, wody, prądu i podatek od nieruchomości dla działalności gospodarczej). Wyznaczenie terenów , miejsc i branż, których rozwój będzie w Bielsku-Białej preferowany. (Jerzy Jachnik)
inkubator przedsiębiorczości - patrz mój program na www.jokrzesik.pl, część Rozwój BB (Janusz Okrzesik)
Promowanie przedsiębiorstw i menadżerów - liderów na rynku, zwolnienia podatkowe w zamian za powstawanie nowych działów produkcji, produkcji zaspokajających lokalny rynek, produkcji opartych o lokalne surowce (Ryszard Wrona)
Wybrała Pani/ wybrał Pan odpowiedź „Sprzedaż gruntów i budynków miejskich.”.   Które tereny i budynki, będące własnością miasta, należy sprzedać?
Wybrała Pani/ wybrał Pan odpowiedź „Rozwijanie przedsiębiorstw komunalnych (np. zwiększenie wpływów ze sprzedaży biletów).”.   Które przedsiębiorstwa komunalne mogą przynieść dodatkowy dochód do budżetu miasta?
Miejsce na uzasadnienie lub skomentowanie odpowiedzi.
Prognozy GUS wskazują, że w najbliższych latach, rocznie do Polski przybywać będzie ponad 20 tys. cudzoziemców.  Jakie widzi Pani/ Pan bariery we włączaniu cudzoziemców w rynek pracy i życie społeczne w mieście?
różnice kulturowe, bariera językowa (Przemysław Drabek)
Należy zapewnić im godne warunki życia, dostępu do kultury, życia miasta. Wprowadzać, promować projekty dążące do asymilacji obcokrajowców w danym mieście. (Jerzy Jachnik)
Nie widzę specjalnych barier. Pochodzenie mieszkańców jest dla samorządu czynnikiem neutralnym. Samorząd może wspomagać działania integrujące (Janusz Okrzesik)
Receptą jest powołanie Miejskiego Koordynatora ds. Pomocy Obcokrajowcom. Zauważyłam dawno, że w Bielsku - Białej pracuje wielu przybyszy z Ukrainy. Trzeba objąć ich opieką samorządu. Do tego sprowadzimy wstępnie 20 polskich rodzin z Kazachstanu na koszt Gminy Bielsko - Biała. (Monika Socha)
Oprócz Kościoła i moherów nie widzę barier aby cudzoziemcy przybywali do Polski. Zresztą tak, czy tak oni przyjadą i powoli wtopią się w środowisko. Migracji zarobkowej nie da się zatrzymać, trzeba to wykorzystać (Ryszard Wrona)
Czy miasto powinno brać udział, również finansowy, w rozwoju sąsiednich gmin? Prosimy wybrać jedną odpowiedź
 1. Tak (Jerzy Jachnik, Monika Socha, Ryszard Wrona)
 2. Nie (Przemysław Drabek, Janusz Okrzesik)
 3. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Miejsce na uzasadnienie lub skomentowanie odpowiedzi.
Jeśli chcemy aby Bielsko-Biała było naturalną stolica Podbeskidzia to taka współpraca w zakresie komunikacji, infrastruktury drogowej, kulturalnej i rozrywkowej jest niezbędna. (Jerzy Jachnik)
Miasto powinno brać udział we wspólnych przedsięwzięciach i pełnić role lidera regionalnego, jednak prawo wprost wyklucza wsparcie finansowe dla innych samorządów. Rola miasta jest kooperacja i budowanie synergii potencjałów. (Janusz Okrzesik)
Poprzez wykup akcji w AQUA i stabilizowanie ceny wody. (Monika Socha)
Z którymi gminami i w jaki sposób powinny współpracować władze miasta?
Z powiatami bielskim, żywieckim, cieszyńskim i pszczyńskim. (Jerzy Jachnik)
Szczyrk. W celu rozwoju atrakcyjności turystycznej. (Monika Socha)
Ze wszystkimi gminami, szczególnie z tymi, z którymi łączy ich wspólny biznes, lokalne sprawy, surowce, siła robocza bądź są miejsca i wypoczynku dla ludzi miasta. (Ryszard Wrona)
Które z wymienionych celów rozwoju szkół Pani/ Pana zdaniem powinny być priorytetem nadchodzącej kadencji?
Prosimy wybrać maksymalnie trzy odpowiedzi.
 1. Podnoszenie kompetencji nauczycieli. (Przemysław Drabek, Janusz Okrzesik)
 2. Poprawa stanu infrastruktury (wyposażenie pracowni, sal gimnastycznych, remonty szkół i przedszkoli). (Jerzy Jachnik, Janusz Okrzesik)
 3. Wprowadzenie dodatkowych zajęć pozalekcyjnych dobranych pod kątem przyszłości zawodowej uczniów. (Przemysław Drabek, Jerzy Jachnik, Ryszard Wrona)
 4. Wprowadzenie dodatkowych godzin z niektórych przedmiotów.
 5. Wprowadzenie dodatkowych działań wychowawczych np. zajęć dotyczących tolerancji, patriotyzmu, bezpieczeństwa, aktywności obywatelskiej. (Ryszard Wrona)
 6. Rozwój oferty edukacyjnej skierowanej do uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych np. mniejszości kulturowych, osób z niepełnosprawnością, osób z uboższych środowisk. (Przemysław Drabek, Jerzy Jachnik, Monika Socha, Ryszard Wrona)
 7. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Jakie dodatkowe zajęcia należy wprowadzić w szkołach?
do ustalenia z rodzicami i nauczycielami (Przemysław Drabek)
Należy wprowadzić zajęcie dotyczące edukacji prawnej obywateli, nauki o środowisku (dbałości o zasoby naturalne) uczyć dzieci odpowiedzialności za swoje zwierzęta,wprowadzić dodatkowe zajęcia sportowe nie tylko dla dzieci najuboższych,oraz wzmocnić szkolnictwo zawodowe. (Jerzy Jachnik)
Miejsce na uzasadnienie lub skomentowanie odpowiedzi.
Średnia pensja nauczyciela z 5-letnim stażem pracy to, zgodnie z Kartą Nauczyciela, ok. 3 200 zł brutto (pensja nauczyciela kontraktowego). Gminy finansują pensje nauczycieli z subwencji, którą dostają z budżetu państwa, często też z dofinansowują je z własnych środków. Z budżetu gminy można opłacić podwyżki dla nauczycieli. Ile Pani/ Pana zdaniem powinna/powinien zarabiać nauczycielka/ nauczyciel z pięcioletnim stażem w naszym mieście?
Prosimy wybrać jedną odpowiedź. 
 1. Ok. 3 200 zł brutto, jak przewiduje Karta Nauczyciela. (Janusz Okrzesik)
 2. Ok. 4 000 zł brutto. (Jerzy Jachnik, Monika Socha)
 3. Ok. 5 000 zł brutto. (Ryszard Wrona)
 4. Ok. 6 000 zł brutto lub więcej.
 5. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie. (Przemysław Drabek)
Miejsce na uzasadnienie lub skomentowanie odpowiedzi.
Należy nagradzać najlepszych nauczycieli tzn.przyjaznych uczniom, rozwijających ich pasję i wiedzę.Nie należy patrzeć tylko na wyniki nauczania ale również na opinię uczniów i rodziców. (Jerzy Jachnik)
Miasto powinno wpływać na płace poprzez system motywacyjnych dodatków finansowych dla nauczycieli, promujących sukcesy wychowawcze i edukacyjne, dodatkowe obowiązki (wychowawcy) lub pracę w szczególnych warunkach czy środowiskach. (Janusz Okrzesik)
W sytuacji niedoboru miejsc w szkołach, czasem konieczne jest wprowadzenie nauki w systemie zmianowym. Które z poniższych stwierdzeń jest najbliższe Pani/ Pana opinii? 
Prosimy wybrać jedną odpowiedź.
 1. Po południu powinni uczyć się przede wszystkim uczniowie młodszych klas. (Ryszard Wrona)
 2. Po południu powinni uczyć się przede wszystkim uczniowie starszych klas.
 3. Wszystkie klasy powinny w niektóre dni zaczynać naukę rano, a w inne dni – po południu.
 4. Należy przenieść część lekcji do innego budynku, by uniknąć konieczności nauki w systemie zmianowym, nawet jeśli w ten sposób narusza się zasadę rejonizacji. (Przemysław Drabek, Jerzy Jachnik, Janusz Okrzesik, Monika Socha)
 5. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Miejsce na uzasadnienie lub skomentowanie odpowiedzi.
Wydajność uczniów szczególnie w szkołach podstawowych w godzinach popołudniowych jest wyjątkowo niska i wskazują na to badania,że dzieci w wieku 8-12 lat najlepiej się uczą w godzinach 10-14., z odpowiednimi przerwami. Nauczyciele winni te pasje rozwijać i sprawdzać na bieżąco problemy wychowawcze i poznawcze swoich uczniów. Szkoła jednozmianowa to podstawa organizacji. (Jerzy Jachnik)
Generalnie to żadne wyjście. Ze szkół należy wyprowadzić religię i to zaraz, a wtedy będą i wolne klasy, więcej godzin dla przedmiotów scisłych i więcej kasy dla nauczycieli (Ryszard Wrona)
W naszym mieście opieką przedszkolną objęte jest 88 proc. dzieci w wieku 3-5 lat. (GUS, 2016).  Zgodnie z ustawą, pierwszeństwo w rekrutacji do przedszkoli mają dzieci z rodzin wielodzietnych, dzieci z rodzin, w której jest osoba z niepełnosprawnością lub wychowywane przez samotnego rodzica. Rada miasta może określić dodatkowe kryteria, które decydują o kolejności przyjęć do przedszkoli.  Prosimy o wskazanie kryteriów, które Pani/ Pana zdaniem w pierwszej kolejności powinny decydować, które dziecko zostanie przyjęte do przedszkola. 
Prosimy wybrać maksymalnie trzy odpowiedzi.
 1. Dziecko, które mieszka bliżej przedszkola.
 2. Dziecko wychowujące się w placówce opiekuńczo-wychowawczej oraz dziecko z rodziny objętej nadzorem kuratorskim lub wsparciem asystenta rodziny. (Jerzy Jachnik, Janusz Okrzesik, Monika Socha)
 3. Dziecko, którego oboje rodzice pracują lub studiują. (Jerzy Jachnik, Monika Socha, Ryszard Wrona)
 4. Dziecko, którego rodzeństwo uczęszcza do tego samego przedszkola. (Przemysław Drabek, Janusz Okrzesik)
 5. Dziecko z rodziny, w której wychowuje się co najmniej 3 dzieci. (Przemysław Drabek, Monika Socha)
 6. Dziecko z rodziny, w której wychowuje się co najmniej 2 dzieci.
 7. Dziecko, którego rodzic/ rodzice rozlicza podatek dochodowy w urzędzie skarbowym na terenie miasta. (Przemysław Drabek, Janusz Okrzesik, Ryszard Wrona)
 8. Dziecko z rodziny o niższych dochodach. (Jerzy Jachnik, Ryszard Wrona)
 9. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Miejsce na uzasadnienie lub skomentowanie odpowiedzi.
Czy Pani/ Pana zdaniem w szkołach miejskich powinny funkcjonować stołówki z własną kuchnią?
Prosimy wybrać jedną odpowiedź.
 1. Tak. W szkołach powinny funkcjonować stołówki z własną kuchnią, nawet jeśli jest to bardziej kosztowne niż wprowadzenie cateringu. (Ryszard Wrona)
 2. Nie. Prowadzenie własnej stołówki jest zbyt obciążające finansowo i organizacyjnie dla szkoły. Należy wprowadzać catering. (Monika Socha)
 3. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie. (Przemysław Drabek, Jerzy Jachnik, Janusz Okrzesik)
Miejsce na uzasadnienie lub skomentowanie odpowiedzi.
Zależy to od możliwości organizacyjnych placówki oświatowej (Janusz Okrzesik)
Które z wymienionych rozwiązań w zakresie rozwoju i organizacji dróg są Pani/ Pana zdaniem najpotrzebniejsze mieszkańcom? 
Prosimy wybrać maksymalnie dwie odpowiedzi.
 1. Poszerzanie zakorkowanych ulic.
 2. Poszerzanie chodników, kosztem zmniejszenia szerokości jezdni na niektórych ulicach. (Jerzy Jachnik)
 3. Sadzenie zieleni wzdłuż dróg, nawet kosztem zwężenia jezdni i/lub chodnika.
 4. Budowa obwodnicy miasta. (Przemysław Drabek)
 5. Remonty mniej ruchliwych ulic przy osiedlach mieszkaniowych. (Jerzy Jachnik, Janusz Okrzesik, Monika Socha)
 6. Wprowadzanie stref z ograniczeniem prędkości ruchu do 30 km/h.
 7. Wyznaczenie dodatkowych przejść dla pieszych ze światłami. (Monika Socha)
 8. Rozbudowa ścieżek rowerowych. (Przemysław Drabek, Janusz Okrzesik, Ryszard Wrona)
 9. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Które ulice w mieście w pierwszej kolejności wymagają poszerzenia jezdni? 
Prosimy o wskazanie ulic, przy których w pierwszej kolejności należy poszerzyć chodnik. 
Prosimy o wskazanie ulic, przy których w pierwszej kolejności należy sadzić zieleń.
Miejsce na uzasadnienie lub skomentowanie odpowiedzi.
Które z wymienionych rozwiązań w zakresie organizacji komunikacji miejskiej są Pani/ Pana zdaniem najpotrzebniejsze mieszkańcom?
Prosimy wybrać maksymalnie dwie odpowiedzi.
 1. Wydzielenie nowych buspasów.
 2. Uruchomienie nowych linii komunikacji miejskiej.
 3. Wprowadzenie darmowej komunikacji miejskiej. (Janusz Okrzesik, Monika Socha, Ryszard Wrona)
 4. Wymiana pojazdów komunikacji miejskiej na nowe. (Przemysław Drabek, Monika Socha)
 5. Zwiększenie częstotliwości kursowania pojazdów komunikacji miejskiej. (Przemysław Drabek, Jerzy Jachnik, Janusz Okrzesik)
 6. Uruchomienie połączeń z sąsiednimi miejscowościami. (Jerzy Jachnik)
 7. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Które osiedla i obszary miasta lub gminy najpilniej wymagają dodania nowych połączeń komunikacji miejskiej?
Jaworze, Pszczyna, Goczałkowice Zdrój, Wilkowice, (Jerzy Jachnik)
Miejsce na uzasadnienie lub skomentowanie odpowiedzi.
Budowa węzłów komunikacyjnych pozwoli na skróenie długości linii autobusowych, wyeliminuje dublowanie ie kursów autobusów, zwiększy obłożenie taboru, zmniejszy ruchi spaliny naulicy, (Ryszard Wrona)
Które z wymienionych rozwiązań należy Pani/ Pana zdaniem wprowadzić, by ograniczyć problemy z parkowaniem w centrum miasta?
Prosimy wybrać wszystkie pasujące odpowiedzi.
 1. Wyznaczenie dodatkowych miejsc postojowych w centrum. (Przemysław Drabek, Jerzy Jachnik, Monika Socha)
 2. Ograniczenie ruchu samochodowego w centrum i tworzenie parkingów typu P+R w peryferyjnych częściach miasta, przy przystankach komunikacji miejskiej. (Przemysław Drabek, Janusz Okrzesik, Ryszard Wrona)
 3. Powiększenie strefy płatnego parkowania. (Przemysław Drabek, Jerzy Jachnik, Janusz Okrzesik)
 4. Podniesienie stawki za postój w strefie płatnego parkowania (od 2019 r., w miastach powyżej 100 tys. mieszkańców, samorząd może podnieść opłatę do kwoty 9,99 zł/h). (Ryszard Wrona)
 5. Problem parkowania w centrum miasta nie jest na tyle dotkliwy, by był priorytetem nadchodzącej kadencji.
 6. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Ile powinna wynosić opłata za parkowanie w naszym mieście? 
Opłata za parkowanie powinna obejmować parkingi firmowe /płaci firma lub pracownik/, parkingi przy sklepach - płaci sklep lub parkujący - nie dotyczyłoby to parkingów wielopoziomowych. Stawki rozsądne i minimalne, ale winne być. Parkingi ogólnodostępne w mieście płatne w cenie /powyżej 0,5 godz./ 3 zł. (Ryszard Wrona)
Miejsce na uzasadnienie lub skomentowanie odpowiedzi.
Parkingi powinny być lepiej zorganizowane,nie koniecznie w centrum a ceny parkingów powinny być dla mieszkańców w przyjaznej cenie. (Jerzy Jachnik)
Miasto może podejmować działania na rzecz budowy mieszkań.  Które z poniższych stwierdzeń jest bliższe Pani/ Pana poglądom?
Prosimy wybrać jedną odpowiedź.
 1. Miasto powinno budować przede wszystkim mieszkania na wynajem, dla rodzin o stałych dochodach na średnim poziomie. (Przemysław Drabek, Janusz Okrzesik)
 2. Miasto powinno skupić się na wsparciu rodzin najuboższych i budowie mieszkań socjalnych. (Jerzy Jachnik, Monika Socha, Ryszard Wrona)
 3. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Miejsce na uzasadnienie lub skomentowanie odpowiedzi.
Miasto powinno jasno wyznaczyć teren do zabudowania wg zagospodarowania przestrzennego zabudowywać mieszkaniami, nie na terenach zielonych czy objętych programem natura 2020 .Plan zagospodarowania przestrzennego powinien być jasny i nie zmieniany za każdym razem na potrzeby deweloperów. (Jerzy Jachnik)
Które z poniższych stwierdzeń jest bliższe Pani/ Pana poglądom?
Prosimy wybrać jedną odpowiedź.
 1. W pierwszej kolejności należy zagęszczać zabudowę w centrum, tak by ograniczyć odpływ mieszkańców na przedmieścia. (Janusz Okrzesik)
 2. W pierwszej kolejności należy wykorzystać wolne przestrzenie na przedmieściach, dostosowując infrastrukturę publiczną i połączenia komunikacyjne do potrzeb mieszkańców. (Przemysław Drabek, Jerzy Jachnik, Monika Socha, Ryszard Wrona)
 3. Nie należy regulować zabudowy.
 4. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Zgodnie z nowymi przepisami, samorząd ma prawo wyrazić zgodę na budowę osiedla mieszkaniowego, w miejscu, w którym nie przewiduje tego plan zagospodarowania przestrzennego.  Prosimy o wskazanie miejsc, w których Pani/ Pana zdaniem absolutnie nie powinno się budować nowych budynków mieszkalnych.
jednak trzymałbym się planów zagospodarowania przestrzennego po coś były robione (Przemysław Drabek)
strefa podstokowa o walorach widokowych, bezpośrednie sąsiedztwo rzeki Białej (Janusz Okrzesik)
W ścisłym centrum miasta. (Monika Socha)
Należy ustalić graniczną liczbę zagęszczenia w mieście i nie dopuszczać zabudowy gdzie ta granica byłaby przekroczona. (Ryszard Wrona)
Miasto dysponuje lokalami użytkowymi, które może wynajmować na potrzeby m.in. sklepów, zakładów usługowych, restauracji, organizacji pozarządowych i innych.  Które z poniższych stwierdzeń jest bliższe Pani/ Pana poglądom? 
Prosimy wybrać 1 odpowiedź.
 1. Głównym celem wynajmu miejskich lokali użytkowych powinno być zwiększanie przychodów z czynszu i podatków, nawet jeśli konsekwencją będzie duże zagęszczenie lokali o podobnym profilu (np. banków, aptek).
 2. Polityka lokalowa powinna służyć przede wszystkim podnoszeniu jakości życia mieszkańców – należy dbać o zróżnicowanie punktów usługowych w okolicy, nawet jeśli oznacza to konieczność obniżenia czynszów dla niektórych rodzajów działalności. (Przemysław Drabek, Jerzy Jachnik, Janusz Okrzesik, Ryszard Wrona)
 3. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie. (Monika Socha)
Miejsce na uzasadnienie lub skomentowanie odpowiedzi.
Prowadzenie działalności gospodarczej miasto powinno wspierać szczególnie w centrum np. na ulicy 11 listopada by główna ulica miasta ożyła, należy tam zachęcić przedsiębiorców do otwierania małej gastronomii, sklepów, czy innych lokali.Miasto powinno wspierać taką przedsiębiorczość, tym bardziej,że im więcej będzie lokali, tym więcj podatków do prowadzenia działalności gospodarczej a klienci będą mogli oglądać nie tylko centra handlowe ale również perełki bielska jak Bielski Syjon, Rynek, Plac Wojska Polskiego, Kamienicę pod Żabami i inne zabytkowe miejsca w Bielski Białej, co przyniesie wymierna korzyść jaką jest promocja Bielska Białej. (Jerzy Jachnik)
Które rejony w mieście w pierwszej kolejności wymagają rewitalizacji?  Prosimy o wskazanie maksymalnie trzech ulic lub osiedli.  
1.
zabytkowe centrum (Przemysław Drabek)
Ulica 11 Listopada (Jerzy Jachnik)
ul. 11 Listopada (Janusz Okrzesik)
Okolice Zamku Sułkowskich (Monika Socha)
ulica Stojałowskiego (Ryszard Wrona)
2.
ul. 11 listopada (Przemysław Drabek)
Plac Wojska Polskiego (Jerzy Jachnik)
okolice Placu Fabrycznego (Janusz Okrzesik)
ulica Mickiewicza (Ryszard Wrona)
3.
tereny pofarbryczne (Przemysław Drabek)
ul.Szkolna, Barlickiego -uliczki wokół centrum miasta (Jerzy Jachnik)
tereny opuszczane przez elektrociepłownię (Janusz Okrzesik)
ulica Cieszyńska (Ryszard Wrona)
Rada miasta może przyjąć uchwały regulujące przeznaczenie przestrzeni w mieście. Które z poniżej wymienionych regulacji powinny Pani/ Pana zdaniem obowiązywać w naszym mieście?
Prosimy wybrać wszystkie, które pasują. 
 1. Uchwała krajobrazowa powinna ograniczać obecność reklam w przestrzeni publicznej. (Przemysław Drabek, Jerzy Jachnik, Janusz Okrzesik, Ryszard Wrona)
 2. Uchwała krajobrazowa powinna ograniczać możliwość budowy grodzonych osiedli w naszym mieście. (Janusz Okrzesik, Ryszard Wrona)
 3. Ogródki działkowe powinny zostać przekształcone w teren służący większej niż obecnie liczbie mieszkańców. (Jerzy Jachnik)
 4. W mieście powinien powstać przynajmniej jeden nowy park. (Przemysław Drabek, Janusz Okrzesik, Monika Socha)
 5. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Miejsce na uzasadnienie lub skomentowanie odpowiedzi.
Obowiązuje zakaz picia alkoholu w miejscach publicznych, gmina może jednak wyznaczyć strefy, w których dozwolone jest spożywanie alkoholu. Wydaje też pozwolenia na sprzedaż alkoholu. Które z poniższych regulacji dotyczących sprzedaży i spożywania alkoholu powinny obowiązywać w mieście? 
Prosimy wybrać wszystkie, które pasują.
 1. Należy wyznaczyć miejsca, w których picie alkoholu jest dozwolone. (Przemysław Drabek, Jerzy Jachnik, Monika Socha)
 2. Picie alkoholu w miejscach publicznych powinno być bezwzględnie zakazane. Nie należy wyznaczać miejsc, w których byłoby dozwolone. (Janusz Okrzesik, Ryszard Wrona)
 3. Należy ograniczyć liczbę punktów sprzedaży alkoholu w mieście. (Ryszard Wrona)
 4. Należy wprowadzić ograniczenia czasowe sprzedaży alkoholu, np. w nocy.
 5. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
  Prosimy o wskazanie miejsc publicznych, w których picie alkoholu powinno być dozwolone. 
Rynek,Plac Chrobrego-wszędzie tam gdzie są kawiarnie, restauracje, ogródki restauracyjne. (Jerzy Jachnik)
W konsultacjach społecznych ustalić się powinno taki teren. (Monika Socha)
Miejsce na uzasadnienie lub skomentowanie odpowiedzi.
Należy bezwzględnie zakazać sprzedaży alkoholu na stacja benzynowych (Ryszard Wrona)
Gmina przyjmuje zgłoszenia zgromadzeń publicznych i może zakazać organizacji dwóch manifestacji w tym samym miejscu i czasie (np. kontrmanifestacji), jeśli oceni, że jest to niebezpieczne dla porządku publicznego. Które z poniższych stwierdzeń jest bliższe Pani/Pana poglądom?
Prosimy wybrać 1 odpowiedź. 
 1. Gmina musi przede wszystkim dbać o bezpieczeństwo mieszkańców. Nie powinna wydawać zgody na organizację dwóch zgromadzeń publicznych, o przeciwstawnych hasłach, w tym samym miejscu i czasie. (Jerzy Jachnik, Janusz Okrzesik, Ryszard Wrona)
 2. Dwa zgromadzenia, o przeciwstawnych hasłach, organizowane w tym samym miejscu i czasie nie muszą stanowić zagrożenia dla bezpieczeństwa i porządku publicznego. Gmina powinna zgadzać się na ich organizację i monitorować bezpieczeństwo w trakcie ich trwania. (Przemysław Drabek, Monika Socha)
 3. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie
Miejsce na uzasadnienie lub skomentowanie odpowiedzi.
Według danych Europejskiej Agencji Środowiska, co roku ponad 45 tysięcy Polek i Polaków umiera przedwcześnie z powodu oddychania powietrzem złej jakości. Nasze miasto zajmuje 15. miejsce w rankingu miast Unii Europejskiej o najgorszej jakości powietrza. (Raport Światowej Organizacji Zdrowia, 2018) Jakie działania należy Pani/ Pana zdaniem podjąć w ciągu nadchodzącej kadencji, by poprawić jakość powietrza w naszym mieście? 
Prosimy wybrać maksymalnie trzy odpowiedzi.
 1. Akcje edukacyjne skierowane do mieszkańców. (Przemysław Drabek, Jerzy Jachnik)
 2. Częstsze kontrole i karanie mandatami mieszkańców, którzy w piecach i kotłach palą odpady.
 3. Dofinansowanie termomodernizacji budynków.
 4. Dopłaty do paliwa lepszej jakości dla najuboższych mieszkańców lub rekompensata wyższych kosztów ogrzewania. (Jerzy Jachnik, Janusz Okrzesik, Ryszard Wrona)
 5. Dopłaty do wymiany pieców i kotłów na bardziej ekologiczne. (Przemysław Drabek, Jerzy Jachnik, Janusz Okrzesik, Monika Socha)
 6. Instalacja nowych stacji mierzących poziom zanieczyszczenia powietrza.
 7. Ograniczenie wjazdu samochodów do centrum miasta. (Ryszard Wrona)
 8. Zachęty do korzystania z samochodów elektrycznych – budowa stacji ładowania, przywileje w ruchu. (Monika Socha)
 9. Rozwój sieci ciepłowniczej. (Przemysław Drabek, Janusz Okrzesik, Ryszard Wrona)
 10. Rozwój sieci komunikacji publicznej (wytyczanie buspasów, zwiększanie częstotliwości kursów, modernizacja taboru, itp.)
 11. Zakup ekologicznych pojazdów – np. autobusów i śmieciarek elektrycznych. (Monika Socha)
 12. Nie ma potrzeby podejmowania specjalnych działań w tej dziedzinie.
 13. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Miejsce na uzasadnienie lub skomentowanie odpowiedzi.
Należy podjąć więcej niż trzy wymienione działania, lecz kwestionariusz nie przewiduje takiej możliwości (Janusz Okrzesik)
Czy Pani/ Pana zdaniem:
Prosimy wybrać jedną odpowiedź.
 1. Należy podnieść opłatę za wywóz śmieci z domów mieszkalnych i firm, aby rozwijać sieć sortowania, przetwarzania i utylizacji odpadów.
 2. Obecne stawki za wywóz śmieci z są wystarczające i nie należy ich podnosić. (Przemysław Drabek, Jerzy Jachnik, Janusz Okrzesik, Ryszard Wrona)
 3. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie (Monika Socha)
Miejsce na uzasadnienie lub skomentowanie odpowiedzi.
Należy przeprowadzić audyt w spółkach zajmujących się wywozem śmieci, a potem sprawdzić czy opłaty za śmieci mogą ulec zmniejszeniu.Opłaty za śmieci są jedynymi z najdroższych opłat w Polsce i należy wrócić do poprzedniej segregacji .Przede wszystkim na stanowisku Prezesa spółki należy dawać osobę fachowa i kompetentną. (Jerzy Jachnik)
Stawki należy obniżyć. (Monika Socha)
Polityka śmieciowa PIS jest bublem. Miasto winno same decydować jaka formę segregacji odpadów przyjmie byle respektować normy segregacji. Miasto, które ma wydajną stację segregowania śmieci zostało zmuszone do segregowania na miejscu u producenta odpadów co powoduje katastrofalne skutki, niedrożność transportu, zmusza mieszkańców do przetrzymywania śmieci w kilku workach w mieszkaniach, itp. Totajny bajzel. (Ryszard Wrona)
Co jest Pani/ Pana zdaniem kulturalną wizytówką naszego miasta?  Prosimy wskazać maksymalnie trzy miejsca lub wydarzenia, tematy. 
1.
Bielska Zadymka Jazzowa (Przemysław Drabek)
Bielska Zadymka Jazzowa (Jerzy Jachnik)
Festiwal Teatrów Lalkowych (Janusz Okrzesik)
Teatr Polski (Monika Socha)
Teatr Banialuka (Ryszard Wrona)
2.
Międzynarodowy Festiwal Muzyki Jana Sebastiana Bacha (Jerzy Jachnik)
Studio Filmów Rysunkowych - Interaktywne Centrum Bajki i Animacji (Janusz Okrzesik)
Teatr Polski (Ryszard Wrona)
3.
Festiwal Kompozytorów Polskich (Przemysław Drabek)
Międzynarodowy Festiwal Sztuki Lalkarskiej (Jerzy Jachnik)
Galeria BWA (Janusz Okrzesik)
Starówka Miejska (Ryszard Wrona)
Które z wymienionych działań w obszarze kultury są Pani/ Pana zdaniem najbardziej potrzebne mieszkańcom? 
Prosimy wybrać maksymalnie dwie odpowiedzi.
 1. Rozwój bibliotek miejskich np. powiększenie księgozbioru, dłuższe godziny otwarcia.
 2. Wzbogacenie oferty domów kultury. (Jerzy Jachnik, Ryszard Wrona)
 3. Organizacja imprez i festiwali. (Przemysław Drabek, Janusz Okrzesik)
 4. Rozwój oferty kin, teatrów, muzeów itp.
 5. Renowacja wybranych zabytków. (Przemysław Drabek, Janusz Okrzesik, Monika Socha)
 6. Wspieranie mediów lokalnych.
 7. Stworzenie dużego centrum kulturalnego. (Jerzy Jachnik, Ryszard Wrona)
 8. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
  Prosimy opisać, jak powinny rozwijać się biblioteki miejskie?
  Jakie nowe wydarzenia, zajęcia, projekty powinny oferować domy kultury w naszym mieście?
Domy Kultury powinny być odpowiednio wyposażane, muszą mieć możliwości udziału w konkursach czy wyjazdach festiwalowych gdy dane zespoły dostają się na przesłuchania, czy festiwale.Domy Kultury muszą również prowadzić zajęcia dla dzieci najuboższych i seniorów nie podbierając żadnych opłat.Domy Kultury mające najlepsze wyniki w dziedzinie festiwalowej powinny być odpowiednio wynagradzane premiami dla instruktorów, oraz nagrodami zachęcającymi do dalszego rozwoju dla uczniów. Należy sprawdzić czy nie da się ograniczyć biurokracji w Domach Kultury a środki przenieść na bezpośrednią edukację dla dzieci i młodzieży. (Jerzy Jachnik)
Domy kultury winne zaspokajać potrzeby mieszkańców, inicjować zainteresowania, pobudzać istniejące, wspierać rozwój indywidualności poprzez mecenat samorządowy. Uczyć aktywności dzieci i młodzieży w rozwijaniu swoich pasji. (Ryszard Wrona)
Które zabytki w mieście należy w pierwszej kolejności poddać renowacji? 
Zabytkowe kamienice w centrum starego miasta (Przemysław Drabek)
Leśniczówka w Lipniku Pałacyk "Przy Kortach" ul. Partyzantów (Janusz Okrzesik)
Przywrócić otoczenie Zamku Sułkowskich w historycznym kształcie. (Monika Socha)
Które istniejące media lokalne powinny otrzymać wsparcie ze strony miasta?
Miejsce na uzasadnienie lub skomentowanie odpowiedzi.
Władze miasta tworzą ofertę kulturalną z myślą o różnych grupach mieszkańców. Które z wymienionych grup najbardziej potrzebują rozwoju oferty kulturalnej skierowanej bezpośrednio do nich?
Prosimy wybrać maksymalnie dwie odpowiedzi.
 1. Rodziny z dziećmi. (Przemysław Drabek, Monika Socha)
 2. Seniorzy. (Przemysław Drabek, Jerzy Jachnik, Monika Socha, Ryszard Wrona)
 3. Osoby z różnych przyczyn wykluczone. (Jerzy Jachnik, Ryszard Wrona)
 4. Osoby szczególnie zainteresowane kulturą .
 5. Osoby, które nie interesują się kulturą.
 6. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Miejsce na uzasadnienie lub skomentowanie odpowiedzi.
Czy Pani/ Pana zdaniem boiska przy szkołach publicznych powinny być dostępne dla mieszkańców?
Prosimy wybrać jedną odpowiedź.
 1. Boiska szkolne powinny być bezpłatnie dostępne dla wszystkich zainteresowanych. (Jerzy Jachnik, Monika Socha)
 2. Mieszkańcy powinni móc korzystać z boisk szkolnych za niewielką opłatą.
 3. Boiska szkolne powinny być udostępniane na zasadach komercyjnych – stanowią źródło dodatkowego dochodu dla szkół.
 4. Boiska szkolne mają służyć uczniom i powinny być użytkowane tylko przez nich (pod nadzorem wykwalifikowanych nauczycieli i trenerów). (Przemysław Drabek, Janusz Okrzesik, Ryszard Wrona)
 5. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Miejsce na uzasadnienie lub skomentowanie odpowiedzi.
Tam, gdzie to możliwe ze względów organizacyjnych (stały nadzór) można udostępniać boiska szkolne mieszkańcom dzielnicy (Janusz Okrzesik)
Które z wymienionych stwierdzeń na temat finansowania sportu są bliższe Pani/ Pana poglądom?
Prosimy wybrać jedną odpowiedź. 
 1. Miasto powinno dofinansowywać profesjonalne kluby sportowe, ponieważ jest to ważny element promocji regionu, nawet jeśli oznacza to zmniejszenie środków na wsparcie sportu amatorskiego i rekreacyjnego. (Janusz Okrzesik)
 2. Miasto powinno przeznaczyć więcej środków na upowszechnianie sportów amatorskich i rekreacyjnych, zamiast dofinansowywać profesjonalne kluby sportowe. (Przemysław Drabek, Jerzy Jachnik, Monika Socha, Ryszard Wrona)
 3. Miasto nie powinno wydawać pieniędzy na wspieranie sportu.
 4. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Miejsce na uzasadnienie lub skomentowanie odpowiedzi.
Wsparcie sportu profesjonalnego nie musi i nie powinno oznaczać zmniejszenia środków na wsparcie sportu amatorskiego (Janusz Okrzesik)
Która z dyscyplin sportowych powinna być Pani/ Pana zdaniem objęta szczególną opieką władz miasta (poprzez specjalne dotacje, remont i budowę obiektów sportowych, dofinansowanie pracy trenerów itd.)?
te które są najbardziej popularne wśród mieszkańców (Przemysław Drabek)
indywidualne sporty olimpijskie - należy uruchomić szkołę mistrzostwa sportowego sporów olimpijskich (Janusz Okrzesik)
BBTS i inwestowanie w rozwój boksu i judo. (Monika Socha)
Sporty grupowe bo uczą współpracy: siatkówka, koszykówka, piłka ręczna. (Ryszard Wrona)
Gmina może wprowadzać programy polityki zdrowotnej, odpowiadające na najpoważniejsze problemy zdrowotne mieszkańców.  Jakie programy zdrowotne są Pani/ Pana zdaniem najbardziej potrzebne w mieście?
Prosimy wybrać maksymalnie trzy odpowiedzi.
 1. Leczenie niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego in vitro. (Ryszard Wrona)
 2. Profilaktyka i leczenie chorób osób starszych. (Przemysław Drabek, Jerzy Jachnik)
 3. Profilaktyka i leczenie nadwagi i otyłości.
 4. Profilaktyka i leczenie stomatologiczne dzieci. (Jerzy Jachnik, Janusz Okrzesik, Ryszard Wrona)
 5. Profilaktyka i diagnoza chorób nowotworów. (Przemysław Drabek, Jerzy Jachnik, Janusz Okrzesik, Monika Socha)
 6. Programy szczepień ochronnych np. przeciw grypie, pneumokokom, HCV. (Ryszard Wrona)
 7. Wykrywanie wad postawy i programy rehabilitacji. (Janusz Okrzesik)
 8. Ochrona zdrowia psychicznego. (Przemysław Drabek)
 9. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Miejsce na uzasadnienie lub skomentowanie odpowiedzi.
Samorząd tworzy przychodnie i szpitale, wyposaża je w sprzęt i zajmuje się zarządzeniem tymi placówkami. Narodowy Fundusz Zdrowia finansuje świadczenia zdrowotne – wizyty u specjalistów, badania, zabiegi i operacje. Często jednak, dotacja NFZ nie zaspokaja potrzeb zdrowotnych mieszkańców. Które z poniższych stwierdzeń jest bliższe Pani/ Pana poglądom? 
Prosimy wybrać jedną odpowiedź.
 1. Finansowanie świadczeń zdrowotnych jest zadaniem państwa i NFZ. Miasto powinno ograniczyć swoją rolę do zarządzania placówkami zdrowotnymi, zabiegać o większe środki dla swoich przychodni i szpitali w NFZ, ale nie przeznaczać własnego budżetu na finansowanie świadczeń zdrowotnych.
 2. Gmina musi dbać o zdrowie swoich mieszkańców. W sytuacji, gdy brakuje środków z NFZ, miasto powinno dopłacać do świadczeń zdrowotnych z własnego budżetu. (Przemysław Drabek, Jerzy Jachnik, Janusz Okrzesik, Monika Socha, Ryszard Wrona)
 3. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Miejsce na uzasadnienie lub skomentowanie odpowiedzi.
Zdrowie jest jedną z najważniejszych dziedzin życia, miasto powinno znaleźć środki na wspieranie badań profilaktycznych, gdyż profilaktyka jest podstawą zdrowego społeczeństwa. (Jerzy Jachnik)
należy zwiększyć dostępność niektórych świadczeń, np. badań rezonansem magnetycznym i tomografem komputerowym (Janusz Okrzesik)
  Instytucje miejskie w różny sposób mogą wspierać mieszkanki i mieszkańców, którzy samodzielnie opiekują się osobami zależnymi – przewlekle chorymi, niepełnosprawnymi. Jakie formy odciążenia opiekunów osób zależnych są Pani/ Pana zdaniem najbardziej potrzebne mieszkańcom naszego miasta?
Prosimy wybrać maksymalnie dwie odpowiedzi.
 1. Rozwój programów opieki zdrowotnej finansowanej z budżetu miasta np. dopłaty do leków, rozwój infrastruktury medycznej, finansowanie badań profilaktycznych. (Jerzy Jachnik)
 2. Budowa mieszkań komunalnych dostosowanych do potrzeb osób zależnych. (Janusz Okrzesik, Ryszard Wrona)
 3. Dostosowywanie istniejących budynków mieszkalnych do potrzeb osób z ograniczonymi możliwościami poruszania się np. dofinansowanie budowy wind, podjazdów, itp. (Przemysław Drabek, Jerzy Jachnik)
 4. Darmowy transport finansowany z budżetu miasta. (Monika Socha)
 5. Upowszechnianie instytucji opiekuna społecznego.
 6. Dom dziennego pobytu dla dorosłych osób zależnych. (Przemysław Drabek, Janusz Okrzesik, Ryszard Wrona)
 7. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Miejsce na uzasadnienie lub skomentowanie odpowiedzi.
Czy Pani/Pana zdaniem w naszym mieście istnieją grupy społeczne, które są wykluczone, marginalizowane lub dyskryminowane? Jeśli tak, prosimy o wskazanie takich grup.
osoby niepełnosprawne (Przemysław Drabek)
osoby z niepełnosprawnościami, w tym w szczególności z niepełnosprawnością umysłową (Janusz Okrzesik)
Osoby wykluczone z życia społecznego to także takie, które z powodu barier nie mogą uczestniczyć w życiu lub z powodu swoich ułomności wrodzonych lub losowych. Brak wind, podjazdów, osoby ociemniałe, osoby nie mogące chodzić, zbyt otyłe, itp. (Ryszard Wrona)
Miasto jest właścicielem 6616 mieszkań komunalnych oraz 321 lokali socjalnych. Jaką Pani/Pana zdaniem należy prowadzić politykę dotyczącą mieszkań socjalnych?
Prosimy wybrać jedną odpowiedź.
 1. Miasto powinno budować nowe osiedla mieszkań socjalnych.
 2. Miasto powinno tworzyć nowe lokale socjalne w budynkach w różnych częściach miasta. (Janusz Okrzesik, Ryszard Wrona)
 3. Priorytetem powinny być remonty istniejących lokali socjalnych. Dopiero w dalszej kolejności należy budować nowe. (Przemysław Drabek, Jerzy Jachnik, Monika Socha)
 4. Należy stopniowo zmniejszać liczbę lokali socjalnych utrzymywanych przez miasto.
 5. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Miejsce na uzasadnienie lub skomentowanie odpowiedzi.
Które z poniższych stwierdzeń jest bliższe Pani/ Pana poglądom?
Prosimy wybrać jedną odpowiedź.
 1. Mieszkania komunalne powinny być sprzedawane ich lokatorom z wysoką bonifikatą. (Przemysław Drabek, Jerzy Jachnik)
 2. Mieszkania komunalne powinny być sprzedawane ich lokatorom po cenach rynkowych.
 3. Mieszkania komunalne powinny zostać w zasobie miasta. (Janusz Okrzesik, Monika Socha, Ryszard Wrona)
 4. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Miejsce na uzasadnienie lub skomentowanie odpowiedzi.
Jednym z zadań gminy jest dbanie o bezpieczeństwo i porządek publiczny.  Czy zgadza się Pani/ Pan z następującymi stwierdzeniami? 
Prosimy wybrać wszystkie pasujące odpowiedzi.
Tak Nie Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
W mieście powinna funkcjonować straż miejska. PD, JO, RW JJ, MS
Część budżetu miasta powinna być przeznaczana na wsparcie policji. PD, JJ, JO, MS RW
Miejsce na uzasadnienie lub skomentowanie odpowiedzi.
Straż Miejska powinna być przyjazna dla obywateli,a nie tylko skupiać się na wręczaniu mandatów. (Jerzy Jachnik)
To moja propozycja programowa. (Monika Socha)
Które z poniższych stwierdzeń jest bliższe Pani/ Pana opinii? 
Prosimy wybrać jedną odpowiedź.
 1. W celu zwiększenia bezpieczeństwa mieszkańców należy rozwijać system monitoringu miejskiego. (Przemysław Drabek, Jerzy Jachnik, Monika Socha, Ryszard Wrona)
 2. Systemy monitoringu zbyt mocno naruszają prywatność mieszkańców, są kosztowne i nie zwiększają znacząco bezpieczeństwa. W mieście nie powinno być monitoringu w miejscach publicznych.
 3. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie. (Janusz Okrzesik)
Które miejsca w mieście są Pani/ Pana zdaniem najmniej bezpieczne? Prosimy o wskazanie konkretnych lokalizacji.
Wyludniona Starówka. (Ryszard Wrona)
Jakie Pani/ Pana zdaniem ważne dla mieszkańców kwestie powinny stać się przedmiotem publicznej debaty, włączającej obywateli,  (nie tylko ekspertów i działaczy politycznych)? Prosimy wskazać maksymalnie trzy kwestie.
Kwestia 1:
kierunki rozwoju miasta (Przemysław Drabek)
Plan zagospodarowania przestrzennego (Jerzy Jachnik)
komunikacja miejska (Janusz Okrzesik)
Koordynowanie jakości opieki zdrowotnej w mieście (Monika Socha)
Sprawa bezpłatnej komunikacji, odpłatności za parkingi (Ryszard Wrona)
Kwestia 2:
polityka senioralna (Przemysław Drabek)
Likwidacja Straży Miejskiej (Jerzy Jachnik)
Deficyt budżetu miesta (Monika Socha)
Rady Osiedli - ich prawa i obowiązki oraz wpływ na zarządzanie miastem (Ryszard Wrona)
Kwestia 3:
budżet obywatelski (Przemysław Drabek)
Podatki lokalne. (Jerzy Jachnik)
Emisja wieloletnich akcji miejskich (Monika Socha)
Rola organizacji pozarządowych jako organów opiniotwórczych (Ryszard Wrona)
Do "Kwestia 1". Jakie narzędzie jest najodpowiedniejsze do zaangażowania mieszkańców w podjęcie decyzji w tej sprawie. 
Prosimy wybrać jedną odpowiedź.
 1. Budżet obywatelski
 2. Konsultacje społeczne (Przemysław Drabek, Monika Socha, Ryszard Wrona)
 3. Panel obywatelski
 4. Współpraca z Młodzieżową Radą Miasta, Radą Seniorów lub innym ciałem konsultacyjnym.
 5. Współpraca z organizacjami obywatelskimi.
 6. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Do "Kwestia 2". Jakie narzędzie jest najodpowiedniejsze do zaangażowania mieszkańców w podjęcie decyzji w tej sprawie. 
Prosimy wybrać jedną odpowiedź. 
 1. Budżet obywatelski
 2. Konsultacje społeczne (Jerzy Jachnik, Monika Socha)
 3. Panel obywatelski
 4. Współpraca z Młodzieżową Radą Miasta, Radą Seniorów lub innym ciałem konsultacyjnym.
 5. Współpraca z organizacjami obywatelskimi. (Przemysław Drabek, Ryszard Wrona)
 6. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Do "Kwestia 3". Jakie narzędzie jest najodpowiedniejsze do zaangażowania mieszkańców w podjęcie decyzji w tej sprawie. 
Prosimy wybrać jedną odpowiedź.   
 1. Budżet obywatelski
 2. Konsultacje społeczne (Monika Socha)
 3. Panel obywatelski (Przemysław Drabek)
 4. Współpraca z Młodzieżową Radą Miasta, Radą Seniorów lub innym ciałem konsultacyjnym.
 5. Współpraca z organizacjami obywatelskimi. (Ryszard Wrona)
 6. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Czy zgadza się Pani/ Pan z następującymi stwierdzeniami? 
Prosimy wybrać wszystkie pasujące odpowiedzi.
Tak Nie Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Należy wydłużyć godziny pracy urzędu miasta. JJ, JO, MS PD, RW
Należy udostępnić informację o wszystkich umowach zawieranych przez urząd miasta. PD, JJ, JO, MS, RW
Wszystkie umowy zawierane przez urząd miasta powinny być publicznie dostępne, wraz z informacją o przedmiocie i wartości umowy oraz kontrahencie. JJ, JO, MS, RW PD
Informacje o kwalifikacjach i ocenie osób, które startują w konkursach na stanowiska kierownicze w instytucjach miejskich, powinny być publicznie dostępne (z pominięciem danych osobowych). PD, JJ, JO, MS, RW
Firmy pracujące i budujące dla samorządów powinny zatrudniać tylko na umowę o pracę PD, JJ, MS, RW JO
Miejsce na uzasadnienie lub skomentowanie odpowiedzi.
Umowy o pracę - co do zasady tak, ale w poszczególnych branżach sytuacja jest bardzo zróżnicowana (Janusz Okrzesik)
Czy Pani/ Pana zdaniem należy wywieszać flagę Unii Europejskiej obok flagi Polski na budynkach publicznych, nie tylko podczas święta Europy?
 1. Tak (Przemysław Drabek, Jerzy Jachnik, Ryszard Wrona)
 2. Nie (Janusz Okrzesik, Monika Socha)
 3. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Komu, jeśli obejmie Pani/ Pan funkcję prezydenta miasta, zaproponuje Pani/Pan funkcję wiceprezydenta? 
tajemnica (Przemysław Drabek)
fachowcom (Jerzy Jachnik)
Tomasz Szewczulak (Monika Socha)
Rywalowi (Ryszard Wrona)
Jakimi wartościami zamierza się Pani/Pan kierować przy podejmowaniu decyzji, jako prezydent miasta?
rzetelnością, dobrem mieszkańców oraz racjonalnym gospodarowaniu finansami (Przemysław Drabek)
transparentnością, przejrzystością , zdaniem mieszkańców, referendami lokalnymi, fachowością, ekonomią. (Jerzy Jachnik)
uczciwość, rzetelność, odwaga (Janusz Okrzesik)
"Polityka to roztropne działanie dla dobra wspólnego", Jan Paweł II (Monika Socha)
Transparentność, praworządność, obiektywizm, ekonomiczny wynik, społeczny cel (Ryszard Wrona)
Miejsce na dodatkowe informacje. Jeśli w kwestionariuszu nie pojawiły się ważne dla Pani/Pana kwestie lub zagadnienie istotne z punktu widzenia Pani/Pana wyborców, prosimy o ich uzupełnienie poniżej. 
Więcej na www.socha2018.pl (Monika Socha)
Pokaż wszystkie pytania
Pokaż mniej
Pokaż wszystkie pytania
Pokaż mniej