Gdańsk: wybory samorządowe 2018

Prezydent jest jednoosobowym zarządem miasta. To on na co dzień za nie odpowiada i je reprezentuje. W niedzielę 21 października żaden z kandydatów nie otrzymał ponad 50% ważnych głosów mieszkańców. Mieszkańcy dokonali wyboru w II turze (4.11) spośród kandydatów z dwoma najlepszymi wynikami.

Frekwencja
I tura: 60.78%
II tura: 57.70%

Prezydent miasta: Paweł Adamowicz

 • Wybory do: samorządu 2018
 • Lista wyborcza: KWW Pawła Adamowicza Wszystko Dla Gdańska
 • Okręg: Gdańsk
 • Liczba i procent głosów (I tura): 77 966, 36.97%
 • Liczba i procent głosów (II tura): 129 683, 64.8%
Ukończył Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego. Zaangażowany w działalność opozycyjną, w czasie studiów (w 1988 r.) współorganizator strajku okupacyjnego na UG. Współzałożyciel Kongresu Liberałów. Był związany z Partią Konserwatywną, Stronnictwem Konserwatywno-Ludowym. W l. 2002-2015 członek PO, zasiadał w strukturach krajowych i lokalnych partii. W l. 1989-1998 asystent na UG, w l. 1990-1993 prorektor ds. studenckich, od 2006 r. członek Rady Fundacji Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego. Zasiada w radach nadzorczych: Gdańskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej; Zarządzie Morskiego Portu Gdańsk. Autor publikacji z zakresu samorządu terytorialnego. Na początku l. 90. organizator i przewodniczący Samorządowego Kolegium Odwoławczego Woj. Gdańskiego. Od l. 90. związany z samorządem: w l. 1990-2002 radny Gdańska; od 1998 r. prezydent Gdańska; w 2014 r. po raz kolejny uzyskał reelekcję, zdobywając w drugiej turze 61,25 proc. głosów. W l. 2007-2015 prezes Zarządu Unii Metropolii Polskich.

Kandydaci w II turze

Paweł
Adamowicz
KWW Pawła Adamowicza Wszystko Dla Gdańska
65%
poglądy
Kacper
Płażyński
KW Prawo i Sprawiedliwość
35%
poglądy

Kandydaci w I turze

Paweł
Adamowicz
KWW Pawła Adamowicza Wszystko Dla Gdańska
37%
poglądy
Andrzej
Ceynowa
KKW SLD Lewica Razem
1%
poglądy
Jacek
Hołubowski
KWW Gdańsk Tworzą Mieszkańcy
2%
poglądy
Dorota
Maksymowicz-Czapkowska
KWW Narodowego Frontu Polskiego-Wojciecha Olszańskiego
Kacper
Płażyński
KW Prawo i Sprawiedliwość
30%
poglądy
Jarosław
Wałęsa
KKW Platforma.Nowoczesna Koalicja Obywatelska

Jaki temat Cię interesuje?

Kwestionariusz MamPrawoWiedziec.pl
Samorząd (2018)

Co Pani/ Pana zdaniem powinno być strategicznym celem rozwojowym miasta w ciągu najbliższych 15 lat?
Gdańsk miastem przyjaznym i sprawiedliwym, miasta bezpiecznym, otwartym, demokratycznym. (Elżbieta Jachlewska)
Ścisła współpraca środowiska naukowo - technicznego z biznesem. To umożliwi nam stworzenie nowych miejsc pracy, pozyskiwanie środków, rozwój Gdańska jako ośrodka naukowo- technicznego, polepszenie jakości życia gdańszczan, w dużej mierze rozwiązanie problemów zanieczyszczenia środowiska, a co za tym idzie zachorowalności na nowotwory, astmę itp. Jeżeli to tylko będzie możliwe rekonstrukcja stoczni gdańskiej w sposób odpowiadający zapotrzebowaniu na rynku. (Dorota Maksymowicz-Czapkowska)
Rozwój miasta w dzielnicach Podniesienie jakości życia mieszkańców Rozwój gospodarczy i wyższe pensje pracowników Sprawna, bezawaryjna komunikacja miejska (Jarosław Wałęsa)
Jakie najważniejsze działania podejmie Pani/ Pan na rzecz mieszkańców naszego miasta? Prosimy o sformułowanie maksymalnie pięciu deklaracji, które składa Pani/ Pan wyborcom w swojej kampanii.
1.
Gdańsk Małych Odległości – to czego potrzebujesz na co dzień blisko domu (m.in. przychodnia, żłobek, dom sąsiedzki, centrum kultury, biblioteka, park, miejsce rekreacji, punkt urzędu) (Elżbieta Jachlewska)
Zrobię wszystko aby nie dopuścić do wprowadzeniu w Gdańsku polityki multikulti. (Dorota Maksymowicz-Czapkowska)
Sprawna, bezawaryjna i często jeżdżąca komunikacja miejska (Jarosław Wałęsa)
2.
Gdańsk Lepszej Opieki – szacunek, godność każdej osoby oraz społeczna solidarność i pomoc (Elżbieta Jachlewska)
Zadbam o zdrowie gdańszczan. Rozwiążę problem hałdy w Wiślince i spalarni odpadów. (Dorota Maksymowicz-Czapkowska)
30 nowych mini parków w Gdańsku (Jarosław Wałęsa)
3.
Gdańsk Równych Szans – edukacja bez barier, skuteczne przeciwdziałanie przemocy, Poradnia Świadomego Rodzicielstwa, powrót kobiet na rynek pracy, wynajem mieszkań komunalnych (Elżbieta Jachlewska)
Zadbam o łatwy dostęp do zdrowej , polskiej żywności bez GMO I trującej chemii prosto od polskiego rolnika. (Dorota Maksymowicz-Czapkowska)
15 nowych żłobków miejskich (Jarosław Wałęsa)
4.
Gdańsk Tradycji Kupieckich – ochrona małego biznesu, wspieranie tradycji rękodzieła i marek regionalnych (Elżbieta Jachlewska)
Zablokuję wprowadzanie ideologii gender do szkół. (Dorota Maksymowicz-Czapkowska)
Racjonalne zagospodarowanie miasta, koniec z bezwładnym betonowaniem (Jarosław Wałęsa)
5.
Gdańsk Mobilny – węzły przesiadkowe, punktualna i tania komunikacja miejska na JEDNYM bilecie, bezpieczne chodniki, drogi rowerowe i trasy biegowe (Elżbieta Jachlewska)
Stworzę system budowy większej ilości mieszkań komunalnych i własnościowych na zasadach habitatu. (Dorota Maksymowicz-Czapkowska)
Kompleksowa oferta dla gdańskich seniorów (Jarosław Wałęsa)
Z poniższej listy prosimy wybrać 3 obszary polityk miejskich, które Pani/ Pana zdaniem wymagają szczególnego dofinansowania w nadchodzącej kadencji.
Prosimy wybrać maksymalnie trzy odpowiedzi.
 1. Bezpieczeństwo i porządek publiczny
 2. Drogi
 3. Komunikacja miejska (Elżbieta Jachlewska, Jarosław Wałęsa)
 4. Edukacja
 5. Gospodarka komunalna (wodociągi, kanalizacja, ogrzewanie, śmieci) (Elżbieta Jachlewska)
 6. Ochrona środowiska (Dorota Maksymowicz-Czapkowska)
 7. Polityka mieszkaniowa (Elżbieta Jachlewska, Dorota Maksymowicz-Czapkowska, Jarosław Wałęsa)
 8. Kultura
 9. Ochrona zdrowia
 10. Polityka społeczna
 11. Przestrzeń publiczna (parki, zieleń) (Jarosław Wałęsa)
 12. Sport i turystyka
 13. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Miejsce na uzasadnienie lub skomentowanie odpowiedzi.
Zadaniem gminy jest zaspokojenie podstawowych potrzeb mieszkańców. Gmina realizuje ten cel dzięki pieniądzom z budżetu państwa i części podatków płaconych przez mieszkańców. Często jednak środki te są niewystarczające i gminy poszukują źródeł własnych dochodów. Które z wymienionych sposobów zwiększania budżetu miasta należy Pani/Pana zdaniem zastosować w naszym mieście? Prosimy zaznaczyć wszystkie pasujące odpowiedzi.   
 1. Szukanie oszczędności, poprzez zmniejszenie niektórych wydatków z budżetu miasta. (Elżbieta Jachlewska, Dorota Maksymowicz-Czapkowska, Jarosław Wałęsa)
 2. Zachęcanie mieszkańców do rozliczania się z podatków na terenie miasta – np. przez wprowadzenie karty mieszkańca, preferencje w rekrutacji przedszkolnej. (Elżbieta Jachlewska, Dorota Maksymowicz-Czapkowska, Jarosław Wałęsa)
 3. Kredyt na inwestycje lub inne formy zaciągnięcia długu.
 4. Podniesienie lub wprowadzenie nowych podatków i opłat lokalnych.
 5. Wprowadzenie dodatkowych zachęt do tworzenia przedsiębiorstw, co zwiększy dochody z podatków od przedsiębiorstw. (Elżbieta Jachlewska, Jarosław Wałęsa)
 6. Sprzedaż gruntów i budynków miejskich.
 7. Wynajem powierzchni należących do miasta zakładom produkcyjnym lub usługowym. (Dorota Maksymowicz-Czapkowska, Jarosław Wałęsa)
 8. Rozwijanie przedsiębiorstw komunalnych (np. zwiększenie wpływów ze sprzedaży biletów). (Jarosław Wałęsa)
 9. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Wybrała Pani/ wybrał Pan odpowiedź „Szukanie oszczędności, poprzez zmniejszenie niektórych wydatków z budżetu miasta”.   Prosimy wskazać, które wydatki miasta można ograniczyć
Do wydatków, z którymi pożegnam się bez żalu należy np. na portal gdansk.pl, ale więcej w tym temacie będę mogła powiedzieć po przeprowadzeniu kontroli i audytu. (Dorota Maksymowicz-Czapkowska)
Promocja miasta, portal miejski gdansk.pl (Jarosław Wałęsa)
Wybrała Pani/ wybrał Pan odpowiedź „Zachęcanie mieszkańców do rozliczania się z podatków na terenie miasta np. przez wprowadzenie karty mieszkańca, preferencje w rekrutacji przedszkolnej.”.   Jak Pani/ Pana zdaniem zachęcać mieszkańców do rozliczania się z podatków na terenie naszego miasta?
Myślę, że dobrym rozwiązaniem, byłyby preferencje przy przyjmowaniu do przedszkoli. Ponadto także przy przydziale mieszkań komunalnych lub innych programach wspierających mieszkańców jak np. mieszkaniowy habitat lub stypendia. (Dorota Maksymowicz-Czapkowska)
Karta mieszkańca z nowymi zniżkami w formie aplikacji na telefon (Jarosław Wałęsa)
Wybrała Pani/ wybrał Pan odpowiedź „Podniesienie lub wprowadzenie nowych podatków i opłat lokalnych.”.  Jakie opłaty należy podnieść? Do jakiej wysokości?
Wybrała Pani/ wybrał Pan odpowiedź „Wprowadzenie dodatkowych zachęt do tworzenia przedsiębiorstw, co zwiększy dochody z podatków od przedsiębiorstw.”.   Jakie zachęty do tworzenia przedsiębiorstw należy zastosować?
Wybrała Pani/ wybrał Pan odpowiedź „Sprzedaż gruntów i budynków miejskich.”.   Które tereny i budynki, będące własnością miasta, należy sprzedać?
Wybrała Pani/ wybrał Pan odpowiedź „Rozwijanie przedsiębiorstw komunalnych (np. zwiększenie wpływów ze sprzedaży biletów).”.   Które przedsiębiorstwa komunalne mogą przynieść dodatkowy dochód do budżetu miasta?
Miejsce na uzasadnienie lub skomentowanie odpowiedzi.
Prognozy GUS wskazują, że w najbliższych latach, rocznie do Polski przybywać będzie ponad 20 tys. cudzoziemców.  Jakie widzi Pani/ Pan bariery we włączaniu cudzoziemców w rynek pracy i życie społeczne w mieście?
Nie jestem zwolennikiem przyjmowania cudzoziemców do Polski, a w szczególności do Gdańska. Za mojej prezydentury nie będą oni w żaden specjalny sposób uprzywilejowani. Przede wszystkim stawiam na dobrobyt Polaków. Natomiast jak trzeba będzie sprowadzić ludzi do pracy to z pewnością zaproszę polskich repatriantów. Niemniej jeżeli jacyś obcokrajowcy będą chcieli mieszkać w Gdańsku i samodzielnie się utrzymywać i przede wszystkim będą szanować naszą kulturę i tradycje to oczywiście mogą. (Dorota Maksymowicz-Czapkowska)
Barierą jest proces uzyskiwania pozwolenia na pracę w Urzędzie Wojewódzkim. (Jarosław Wałęsa)
Czy miasto powinno brać udział, również finansowy, w rozwoju sąsiednich gmin? Prosimy wybrać jedną odpowiedź
 1. Tak
 2. Nie (Dorota Maksymowicz-Czapkowska, Jarosław Wałęsa)
 3. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie. (Elżbieta Jachlewska)
Miejsce na uzasadnienie lub skomentowanie odpowiedzi.
Z którymi gminami i w jaki sposób powinny współpracować władze miasta?
Które z wymienionych celów rozwoju szkół Pani/ Pana zdaniem powinny być priorytetem nadchodzącej kadencji?
Prosimy wybrać maksymalnie trzy odpowiedzi.
 1. Podnoszenie kompetencji nauczycieli. (Elżbieta Jachlewska, Dorota Maksymowicz-Czapkowska, Jarosław Wałęsa)
 2. Poprawa stanu infrastruktury (wyposażenie pracowni, sal gimnastycznych, remonty szkół i przedszkoli). (Dorota Maksymowicz-Czapkowska, Jarosław Wałęsa)
 3. Wprowadzenie dodatkowych zajęć pozalekcyjnych dobranych pod kątem przyszłości zawodowej uczniów. (Jarosław Wałęsa)
 4. Wprowadzenie dodatkowych godzin z niektórych przedmiotów.
 5. Wprowadzenie dodatkowych działań wychowawczych np. zajęć dotyczących tolerancji, patriotyzmu, bezpieczeństwa, aktywności obywatelskiej. (Elżbieta Jachlewska, Dorota Maksymowicz-Czapkowska)
 6. Rozwój oferty edukacyjnej skierowanej do uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych np. mniejszości kulturowych, osób z niepełnosprawnością, osób z uboższych środowisk. (Elżbieta Jachlewska)
 7. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Jakie dodatkowe zajęcia należy wprowadzić w szkołach?
Zdecydowanie podoba mi się rozwiązanie wprowadzone na Węgrzech w ostatnim czasie, a mianowicie wychowanie patriotyczne połączone z elementami surwiwalu i pierwszej pomocy . Natomiast w starszych klasach podstaw przedsiębiorczości i prawa. (Dorota Maksymowicz-Czapkowska)
Przedmioty zawodowe - budowa warsztatowni. Program od przedszkolaka do inżyniera. (Jarosław Wałęsa)
Miejsce na uzasadnienie lub skomentowanie odpowiedzi.
Średnia pensja nauczyciela z 5-letnim stażem pracy to, zgodnie z Kartą Nauczyciela, ok. 3 200 zł brutto (pensja nauczyciela kontraktowego). Gminy finansują pensje nauczycieli z subwencji, którą dostają z budżetu państwa, często też z dofinansowują je z własnych środków. Z budżetu gminy można opłacić podwyżki dla nauczycieli. Ile Pani/ Pana zdaniem powinna/powinien zarabiać nauczycielka/ nauczyciel z pięcioletnim stażem w naszym mieście?
Prosimy wybrać jedną odpowiedź. 
 1. Ok. 3 200 zł brutto, jak przewiduje Karta Nauczyciela.
 2. Ok. 4 000 zł brutto. (Elżbieta Jachlewska, Jarosław Wałęsa)
 3. Ok. 5 000 zł brutto.
 4. Ok. 6 000 zł brutto lub więcej.
 5. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie. (Dorota Maksymowicz-Czapkowska)
Miejsce na uzasadnienie lub skomentowanie odpowiedzi.
Uważam, że wynagrodzenie nie powinno być skorelowane wyłącznie z długością stażu pracy, ale przede wszystkim z wynikami oraz zadowoleniem uczniów i rodziców. (Dorota Maksymowicz-Czapkowska)
W sytuacji niedoboru miejsc w szkołach, czasem konieczne jest wprowadzenie nauki w systemie zmianowym. Które z poniższych stwierdzeń jest najbliższe Pani/ Pana opinii? 
Prosimy wybrać jedną odpowiedź.
 1. Po południu powinni uczyć się przede wszystkim uczniowie młodszych klas.
 2. Po południu powinni uczyć się przede wszystkim uczniowie starszych klas.
 3. Wszystkie klasy powinny w niektóre dni zaczynać naukę rano, a w inne dni – po południu.
 4. Należy przenieść część lekcji do innego budynku, by uniknąć konieczności nauki w systemie zmianowym, nawet jeśli w ten sposób narusza się zasadę rejonizacji. (Elżbieta Jachlewska, Jarosław Wałęsa)
 5. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie. (Dorota Maksymowicz-Czapkowska)
Miejsce na uzasadnienie lub skomentowanie odpowiedzi.
Do każdej sytuacji należy podejść indywidualnie. Trzeba ustalić co to znaczy po południu, czy tylko po 12.00 i np. do 15.00 czy inne godziny, jak daleko mają uczniowie do szkoły, czy na następny dzień mają na rano, czy będą wstanie przygotować się do lekcji na następny dzień. To jest na tyle skomplikowane, że trzeba rozpatrywać to indywidualnie. Podobnie jak odstępstwo od rejonizacji, może być dobrym rozwiązaniem w niektórych sytuacjach. (Dorota Maksymowicz-Czapkowska)
W naszym mieście opieką przedszkolną objęte jest 85 proc. dzieci w wieku 3-5 lat. (GUS, 2016).  Zgodnie z ustawą, pierwszeństwo w rekrutacji do przedszkoli mają dzieci z rodzin wielodzietnych, dzieci z rodzin, w której jest osoba z niepełnosprawnością lub wychowywane przez samotnego rodzica. Rada miasta może określić dodatkowe kryteria, które decydują o kolejności przyjęć do przedszkoli.  Prosimy o wskazanie kryteriów, które Pani/ Pana zdaniem w pierwszej kolejności powinny decydować, które dziecko zostanie przyjęte do przedszkola. 
Prosimy wybrać maksymalnie trzy odpowiedzi.
 1. Dziecko, które mieszka bliżej przedszkola.
 2. Dziecko wychowujące się w placówce opiekuńczo-wychowawczej oraz dziecko z rodziny objętej nadzorem kuratorskim lub wsparciem asystenta rodziny. (Elżbieta Jachlewska)
 3. Dziecko, którego oboje rodzice pracują lub studiują. (Elżbieta Jachlewska)
 4. Dziecko, którego rodzeństwo uczęszcza do tego samego przedszkola. (Elżbieta Jachlewska, Dorota Maksymowicz-Czapkowska)
 5. Dziecko z rodziny, w której wychowuje się co najmniej 3 dzieci.
 6. Dziecko z rodziny, w której wychowuje się co najmniej 2 dzieci.
 7. Dziecko, którego rodzic/ rodzice rozlicza podatek dochodowy w urzędzie skarbowym na terenie miasta. (Dorota Maksymowicz-Czapkowska, Jarosław Wałęsa)
 8. Dziecko z rodziny o niższych dochodach.
 9. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Miejsce na uzasadnienie lub skomentowanie odpowiedzi.
Czy Pani/ Pana zdaniem w szkołach miejskich powinny funkcjonować stołówki z własną kuchnią?
Prosimy wybrać jedną odpowiedź.
 1. Tak. W szkołach powinny funkcjonować stołówki z własną kuchnią, nawet jeśli jest to bardziej kosztowne niż wprowadzenie cateringu. (Elżbieta Jachlewska, Jarosław Wałęsa)
 2. Nie. Prowadzenie własnej stołówki jest zbyt obciążające finansowo i organizacyjnie dla szkoły. Należy wprowadzać catering.
 3. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie. (Dorota Maksymowicz-Czapkowska)
Miejsce na uzasadnienie lub skomentowanie odpowiedzi.
Dla mni e przede wszystkim istotne jest co dzieci będą jadły, a nie gdzie to będzie przygotowywane. Zależy mi na tym aby posiłki były przygotowywane z produktów od polskich rolników wolnych od GMO i trującej chemii, jeżeli to będzie spełnione to miejsce ich przygotowania nie jest dla mnie tak istotny. Wtedy kierowałaby się ekonomią. (Dorota Maksymowicz-Czapkowska)
Które z wymienionych rozwiązań w zakresie rozwoju i organizacji dróg są Pani/ Pana zdaniem najpotrzebniejsze mieszkańcom? 
Prosimy wybrać maksymalnie dwie odpowiedzi.
 1. Poszerzanie zakorkowanych ulic. (Dorota Maksymowicz-Czapkowska)
 2. Poszerzanie chodników, kosztem zmniejszenia szerokości jezdni na niektórych ulicach.
 3. Sadzenie zieleni wzdłuż dróg, nawet kosztem zwężenia jezdni i/lub chodnika.
 4. Budowa obwodnicy miasta.
 5. Remonty mniej ruchliwych ulic przy osiedlach mieszkaniowych. (Elżbieta Jachlewska)
 6. Wprowadzanie stref z ograniczeniem prędkości ruchu do 30 km/h. (Jarosław Wałęsa)
 7. Wyznaczenie dodatkowych przejść dla pieszych ze światłami. (Jarosław Wałęsa)
 8. Rozbudowa ścieżek rowerowych. (Elżbieta Jachlewska)
 9. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Które ulice w mieście w pierwszej kolejności wymagają poszerzenia jezdni? 
Nie jestem specjalistą w temacie transportu i komunikacji więc zdam się w tym przypadku na program przygotowany przez zespół inżynierów. Myślę, że do problemu należy podejść całościowo, a nie wyrywkowo, aby inwestycje i działania przyniosły oczekiwany rezultat. (Dorota Maksymowicz-Czapkowska)
Prosimy o wskazanie ulic, przy których w pierwszej kolejności należy poszerzyć chodnik. 
Prosimy o wskazanie ulic, przy których w pierwszej kolejności należy sadzić zieleń.
Miejsce na uzasadnienie lub skomentowanie odpowiedzi.
Które z wymienionych rozwiązań w zakresie organizacji komunikacji miejskiej są Pani/ Pana zdaniem najpotrzebniejsze mieszkańcom?
Prosimy wybrać maksymalnie dwie odpowiedzi.
 1. Wydzielenie nowych buspasów. (Elżbieta Jachlewska)
 2. Uruchomienie nowych linii komunikacji miejskiej. (Dorota Maksymowicz-Czapkowska, Jarosław Wałęsa)
 3. Wprowadzenie darmowej komunikacji miejskiej.
 4. Wymiana pojazdów komunikacji miejskiej na nowe.
 5. Zwiększenie częstotliwości kursowania pojazdów komunikacji miejskiej. (Elżbieta Jachlewska, Dorota Maksymowicz-Czapkowska, Jarosław Wałęsa)
 6. Uruchomienie połączeń z sąsiednimi miejscowościami.
 7. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Które osiedla i obszary miasta lub gminy najpilniej wymagają dodania nowych połączeń komunikacji miejskiej?
Nie jestem specjalistą w temacie transportu i komunikacji więc zdam się w tym przypadku na program przygotowany przez zespół inżynierów. Myślę, że do problemu należy podejść całościowo, a nie wyrywkowo, aby inwestycje i działania przyniosły oczekiwany rezultat. (Dorota Maksymowicz-Czapkowska)
Dzielnice z południowych dzielnic Gdańska oraz położonych poza obwodnicą (Jarosław Wałęsa)
Miejsce na uzasadnienie lub skomentowanie odpowiedzi.
Które z wymienionych rozwiązań należy Pani/ Pana zdaniem wprowadzić, by ograniczyć problemy z parkowaniem w centrum miasta?
Prosimy wybrać wszystkie pasujące odpowiedzi.
 1. Wyznaczenie dodatkowych miejsc postojowych w centrum.
 2. Ograniczenie ruchu samochodowego w centrum i tworzenie parkingów typu P+R w peryferyjnych częściach miasta, przy przystankach komunikacji miejskiej. (Elżbieta Jachlewska, Jarosław Wałęsa)
 3. Powiększenie strefy płatnego parkowania.
 4. Podniesienie stawki za postój w strefie płatnego parkowania (od 2019 r., w miastach powyżej 100 tys. mieszkańców, samorząd może podnieść opłatę do kwoty 9,99 zł/h).
 5. Problem parkowania w centrum miasta nie jest na tyle dotkliwy, by był priorytetem nadchodzącej kadencji. (Dorota Maksymowicz-Czapkowska)
 6. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Ile powinna wynosić opłata za parkowanie w naszym mieście? 
Miejsce na uzasadnienie lub skomentowanie odpowiedzi.
Miasto może podejmować działania na rzecz budowy mieszkań.  Które z poniższych stwierdzeń jest bliższe Pani/ Pana poglądom?
Prosimy wybrać jedną odpowiedź.
 1. Miasto powinno budować przede wszystkim mieszkania na wynajem, dla rodzin o stałych dochodach na średnim poziomie. (Elżbieta Jachlewska, Dorota Maksymowicz-Czapkowska)
 2. Miasto powinno skupić się na wsparciu rodzin najuboższych i budowie mieszkań socjalnych.
 3. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie. (Jarosław Wałęsa)
Miejsce na uzasadnienie lub skomentowanie odpowiedzi.
Jako, że chcę aby Gdańsk się rozwijał i zamieszkiwali go nowe, młode rozwojowe rodziny, to chciałabym przede wszystkim stworzyć takie warunki, żeby takie osoby chciały zamieszkać w Gdańsku lub nawet wrócić do nas z przymusowej emigracji zarobkowej, dlatego budowa mieszkań komunalnych dla takich rodzin jest bardzo ważna. Nie podoba mi się jednak koncepcja TBS-ów. Rozważyłabym natomiast wprowadzenie możliwości wejścia w stan posiadania mieszkań na zasadzie habitatu. Trzeba też mieć świadomość, że miasto nie ma swoich pieniędzy, a obraca pieniędzmi pochodzącymi z podatków i opłat, więc trzeba tak komponować politykę mieszkaniową, aby żaden człowiek nie żył kosztem innego innymi słowy umówione czynsze powinny być spłacane lub odrabiane, bo mieszkania socjalne , czy komunalne to nie darowizna, a przywilej, który miasto może cofnąć. (Dorota Maksymowicz-Czapkowska)
Które z poniższych stwierdzeń jest bliższe Pani/ Pana poglądom?
Prosimy wybrać jedną odpowiedź.
 1. W pierwszej kolejności należy zagęszczać zabudowę w centrum, tak by ograniczyć odpływ mieszkańców na przedmieścia. (Elżbieta Jachlewska, Jarosław Wałęsa)
 2. W pierwszej kolejności należy wykorzystać wolne przestrzenie na przedmieściach, dostosowując infrastrukturę publiczną i połączenia komunikacyjne do potrzeb mieszkańców.
 3. Nie należy regulować zabudowy.
 4. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie. (Dorota Maksymowicz-Czapkowska)
Zgodnie z nowymi przepisami, samorząd ma prawo wyrazić zgodę na budowę osiedla mieszkaniowego, w miejscu, w którym nie przewiduje tego plan zagospodarowania przestrzennego.  Prosimy o wskazanie miejsc, w których Pani/ Pana zdaniem absolutnie nie powinno się budować nowych budynków mieszkalnych.
Nie powinno się budować tam, gdzie opór mieszkańców jest duży i uzasadniony np. na Żabiance róg ul. Pomorskiej z ul. Gospody. (Dorota Maksymowicz-Czapkowska)
Pas nadmorski w Gdańsku (Jarosław Wałęsa)
Miasto dysponuje lokalami użytkowymi, które może wynajmować na potrzeby m.in. sklepów, zakładów usługowych, restauracji, organizacji pozarządowych i innych.  Które z poniższych stwierdzeń jest bliższe Pani/ Pana poglądom? 
Prosimy wybrać 1 odpowiedź.
 1. Głównym celem wynajmu miejskich lokali użytkowych powinno być zwiększanie przychodów z czynszu i podatków, nawet jeśli konsekwencją będzie duże zagęszczenie lokali o podobnym profilu (np. banków, aptek).
 2. Polityka lokalowa powinna służyć przede wszystkim podnoszeniu jakości życia mieszkańców – należy dbać o zróżnicowanie punktów usługowych w okolicy, nawet jeśli oznacza to konieczność obniżenia czynszów dla niektórych rodzajów działalności. (Elżbieta Jachlewska, Dorota Maksymowicz-Czapkowska, Jarosław Wałęsa)
 3. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Miejsce na uzasadnienie lub skomentowanie odpowiedzi.
Które rejony w mieście w pierwszej kolejności wymagają rewitalizacji?  Prosimy o wskazanie maksymalnie trzech ulic lub osiedli.  
1.
Biskupia Górka (Elżbieta Jachlewska)
Dolne Miasto (Jarosław Wałęsa)
2.
Święty Wojciech (Dorota Maksymowicz-Czapkowska)
Nowy Port (Jarosław Wałęsa)
3.
Górki Zachodnie (Elżbieta Jachlewska)
Rada miasta może przyjąć uchwały regulujące przeznaczenie przestrzeni w mieście. Które z poniżej wymienionych regulacji powinny Pani/ Pana zdaniem obowiązywać w naszym mieście?
Prosimy wybrać wszystkie, które pasują. 
 1. Uchwała krajobrazowa powinna ograniczać obecność reklam w przestrzeni publicznej. (Elżbieta Jachlewska, Dorota Maksymowicz-Czapkowska, Jarosław Wałęsa)
 2. Uchwała krajobrazowa powinna ograniczać możliwość budowy grodzonych osiedli w naszym mieście. (Elżbieta Jachlewska, Jarosław Wałęsa)
 3. Ogródki działkowe powinny zostać przekształcone w teren służący większej niż obecnie liczbie mieszkańców.
 4. W mieście powinien powstać przynajmniej jeden nowy park. (Jarosław Wałęsa)
 5. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Miejsce na uzasadnienie lub skomentowanie odpowiedzi.
Obowiązuje zakaz picia alkoholu w miejscach publicznych, gmina może jednak wyznaczyć strefy, w których dozwolone jest spożywanie alkoholu. Wydaje też pozwolenia na sprzedaż alkoholu. Które z poniższych regulacji dotyczących sprzedaży i spożywania alkoholu powinny obowiązywać w mieście? 
Prosimy wybrać wszystkie, które pasują.
 1. Należy wyznaczyć miejsca, w których picie alkoholu jest dozwolone. (Elżbieta Jachlewska, Dorota Maksymowicz-Czapkowska)
 2. Picie alkoholu w miejscach publicznych powinno być bezwzględnie zakazane. Nie należy wyznaczać miejsc, w których byłoby dozwolone.
 3. Należy ograniczyć liczbę punktów sprzedaży alkoholu w mieście.
 4. Należy wprowadzić ograniczenia czasowe sprzedaży alkoholu, np. w nocy.
 5. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie. (Jarosław Wałęsa)
  Prosimy o wskazanie miejsc publicznych, w których picie alkoholu powinno być dozwolone. 
Problem picia alkoholu nie jest dla mnie jakoś specjalnie istotny, ale nie widzę problemu , aby można było wypić sobie piwko na plaży itp. (Dorota Maksymowicz-Czapkowska)
Miejsce na uzasadnienie lub skomentowanie odpowiedzi.
Gmina przyjmuje zgłoszenia zgromadzeń publicznych i może zakazać organizacji dwóch manifestacji w tym samym miejscu i czasie (np. kontrmanifestacji), jeśli oceni, że jest to niebezpieczne dla porządku publicznego. Które z poniższych stwierdzeń jest bliższe Pani/Pana poglądom?
Prosimy wybrać 1 odpowiedź. 
 1. Gmina musi przede wszystkim dbać o bezpieczeństwo mieszkańców. Nie powinna wydawać zgody na organizację dwóch zgromadzeń publicznych, o przeciwstawnych hasłach, w tym samym miejscu i czasie. (Elżbieta Jachlewska)
 2. Dwa zgromadzenia, o przeciwstawnych hasłach, organizowane w tym samym miejscu i czasie nie muszą stanowić zagrożenia dla bezpieczeństwa i porządku publicznego. Gmina powinna zgadzać się na ich organizację i monitorować bezpieczeństwo w trakcie ich trwania. (Dorota Maksymowicz-Czapkowska)
 3. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie (Jarosław Wałęsa)
Miejsce na uzasadnienie lub skomentowanie odpowiedzi.
Według danych Europejskiej Agencji Środowiska, co roku ponad 45 tysięcy Polek i Polaków umiera przedwcześnie z powodu oddychania powietrzem złej jakości. Jakie działania należy Pani/ Pana zdaniem podjąć w ciągu nadchodzącej kadencji, by poprawić jakość powietrza w naszym mieście? 
Prosimy wybrać maksymalnie trzy odpowiedzi.
 1. Akcje edukacyjne skierowane do mieszkańców.
 2. Częstsze kontrole i karanie mandatami mieszkańców, którzy w piecach i kotłach palą odpady. (Jarosław Wałęsa)
 3. Dofinansowanie termomodernizacji budynków. (Elżbieta Jachlewska)
 4. Dopłaty do paliwa lepszej jakości dla najuboższych mieszkańców lub rekompensata wyższych kosztów ogrzewania.
 5. Dopłaty do wymiany pieców i kotłów na bardziej ekologiczne. (Elżbieta Jachlewska, Jarosław Wałęsa)
 6. Instalacja nowych stacji mierzących poziom zanieczyszczenia powietrza. (Jarosław Wałęsa)
 7. Ograniczenie wjazdu samochodów do centrum miasta.
 8. Zachęty do korzystania z samochodów elektrycznych – budowa stacji ładowania, przywileje w ruchu. (Elżbieta Jachlewska)
 9. Rozwój sieci ciepłowniczej.
 10. Rozwój sieci komunikacji publicznej (wytyczanie buspasów, zwiększanie częstotliwości kursów, modernizacja taboru, itp.)
 11. Zakup ekologicznych pojazdów – np. autobusów i śmieciarek elektrycznych.
 12. Nie ma potrzeby podejmowania specjalnych działań w tej dziedzinie.
 13. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Miejsce na uzasadnienie lub skomentowanie odpowiedzi.
W każdej z powyższych odpowiedzi widzę pewne braki. Uważam, że jest bardzo wiele do zrobienia w zakresie poprawy jakości powietrza, gleby i wody. Te działania powinny być jednak prowadzone na szerszą skalę niż zasugerowane w odpowiedziach. Dla przykładu trujące są spalarnie odpadów, dlatego w pierwszej kolejności zajęłabym się tym tematem. Na Szadułkach ma być budowana taka spalarnia, a ja w podobnej cenie wolałabym zakład gazyfikacji plazmowej. Rozwiązanie znacznie nowocześniejsze, zdecydowanie bardziej ekologiczne i jeszcze umożliwiające produkcję prądu. To tylko jeden z przykładów. Można też rozważyć skorzystanie z dobrodziejstw geotermii, a dla gospodarstw domowych, z rewolucyjnego rozwiązania dr. Adamczyka i jego zespołu, a mianowicie z sorbentu i pieców do całkowitego, ekologicznego spalania. Rozwiązanie zdecydowanie bardzie nowatorskie i dające znacznie lepsze parametry powietrza od wyśrubowanych norm UE. Obecnie proponowane przez pozostałych kandydatów zwykła wymiana pieców nie daje takich możliwości i osiągów. (Dorota Maksymowicz-Czapkowska)
Czy Pani/ Pana zdaniem:
Prosimy wybrać jedną odpowiedź.
 1. Należy podnieść opłatę za wywóz śmieci z domów mieszkalnych i firm, aby rozwijać sieć sortowania, przetwarzania i utylizacji odpadów.
 2. Obecne stawki za wywóz śmieci z są wystarczające i nie należy ich podnosić. (Elżbieta Jachlewska, Dorota Maksymowicz-Czapkowska, Jarosław Wałęsa)
 3. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie
Miejsce na uzasadnienie lub skomentowanie odpowiedzi.
Co jest Pani/ Pana zdaniem kulturalną wizytówką naszego miasta?  Prosimy wskazać maksymalnie trzy miejsca lub wydarzenia, tematy. 
1.
Teatr Wybrzeże (Elżbieta Jachlewska)
Europejskie Centrum Solidarności (Jarosław Wałęsa)
2.
Opera Bałtycka (Elżbieta Jachlewska)
Muzeum Gdańska (Jarosław Wałęsa)
3.
Teatr Szekspirowski (Elżbieta Jachlewska)
Teatr Szkspirowski (Jarosław Wałęsa)
Które z wymienionych działań w obszarze kultury są Pani/ Pana zdaniem najbardziej potrzebne mieszkańcom? 
Prosimy wybrać maksymalnie dwie odpowiedzi.
 1. Rozwój bibliotek miejskich np. powiększenie księgozbioru, dłuższe godziny otwarcia. (Elżbieta Jachlewska)
 2. Wzbogacenie oferty domów kultury. (Elżbieta Jachlewska, Jarosław Wałęsa)
 3. Organizacja imprez i festiwali. (Dorota Maksymowicz-Czapkowska)
 4. Rozwój oferty kin, teatrów, muzeów itp.
 5. Renowacja wybranych zabytków. (Dorota Maksymowicz-Czapkowska, Jarosław Wałęsa)
 6. Wspieranie mediów lokalnych.
 7. Stworzenie dużego centrum kulturalnego.
 8. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
  Prosimy opisać, jak powinny rozwijać się biblioteki miejskie?
  Jakie nowe wydarzenia, zajęcia, projekty powinny oferować domy kultury w naszym mieście?
Centra integracji społecznej w południowych dzielnicach miasta oferujących zajęcia kulturalne dla mieszkańców. (Jarosław Wałęsa)
Które zabytki w mieście należy w pierwszej kolejności poddać renowacji? 
Dokończyć renowacje konkretnych dzielnic, choćby Biskupiej Górki. (Dorota Maksymowicz-Czapkowska)
Droga Królewska (Jarosław Wałęsa)
Które istniejące media lokalne powinny otrzymać wsparcie ze strony miasta?
Miejsce na uzasadnienie lub skomentowanie odpowiedzi.
Władze miasta tworzą ofertę kulturalną z myślą o różnych grupach mieszkańców. Które z wymienionych grup najbardziej potrzebują rozwoju oferty kulturalnej skierowanej bezpośrednio do nich?
Prosimy wybrać maksymalnie dwie odpowiedzi.
 1. Rodziny z dziećmi. (Jarosław Wałęsa)
 2. Seniorzy. (Jarosław Wałęsa)
 3. Osoby z różnych przyczyn wykluczone. (Elżbieta Jachlewska)
 4. Osoby szczególnie zainteresowane kulturą .
 5. Osoby, które nie interesują się kulturą. (Elżbieta Jachlewska)
 6. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Miejsce na uzasadnienie lub skomentowanie odpowiedzi.
Czy Pani/ Pana zdaniem boiska przy szkołach publicznych powinny być dostępne dla mieszkańców?
Prosimy wybrać jedną odpowiedź.
 1. Boiska szkolne powinny być bezpłatnie dostępne dla wszystkich zainteresowanych. (Elżbieta Jachlewska, Dorota Maksymowicz-Czapkowska, Jarosław Wałęsa)
 2. Mieszkańcy powinni móc korzystać z boisk szkolnych za niewielką opłatą.
 3. Boiska szkolne powinny być udostępniane na zasadach komercyjnych – stanowią źródło dodatkowego dochodu dla szkół.
 4. Boiska szkolne mają służyć uczniom i powinny być użytkowane tylko przez nich (pod nadzorem wykwalifikowanych nauczycieli i trenerów).
 5. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Miejsce na uzasadnienie lub skomentowanie odpowiedzi.
Które z wymienionych stwierdzeń na temat finansowania sportu są bliższe Pani/ Pana poglądom?
Prosimy wybrać jedną odpowiedź. 
 1. Miasto powinno dofinansowywać profesjonalne kluby sportowe, ponieważ jest to ważny element promocji regionu, nawet jeśli oznacza to zmniejszenie środków na wsparcie sportu amatorskiego i rekreacyjnego. (Dorota Maksymowicz-Czapkowska)
 2. Miasto powinno przeznaczyć więcej środków na upowszechnianie sportów amatorskich i rekreacyjnych, zamiast dofinansowywać profesjonalne kluby sportowe. (Elżbieta Jachlewska, Jarosław Wałęsa)
 3. Miasto nie powinno wydawać pieniędzy na wspieranie sportu.
 4. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Miejsce na uzasadnienie lub skomentowanie odpowiedzi.
Ale takie wsparcie powinno być udzielany tylko gdy kluby sportowe będą osiągały umówione wcześniej wyniki. (Dorota Maksymowicz-Czapkowska)
Która z dyscyplin sportowych powinna być Pani/ Pana zdaniem objęta szczególną opieką władz miasta (poprzez specjalne dotacje, remont i budowę obiektów sportowych, dofinansowanie pracy trenerów itd.)?
Wszelkie dziedziny sportu stereotypowo przypisane jednej z płci (Elżbieta Jachlewska)
Myślę, miasto ma wiele innych, bardziej priorytetowych wydatków. Bawienie się w zabieranie jednym, aby dać drugim nie sprawia mi przyjemności. (Dorota Maksymowicz-Czapkowska)
Gmina może wprowadzać programy polityki zdrowotnej, odpowiadające na najpoważniejsze problemy zdrowotne mieszkańców.  Jakie programy zdrowotne są Pani/ Pana zdaniem najbardziej potrzebne w mieście?
Prosimy wybrać maksymalnie trzy odpowiedzi.
 1. Leczenie niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego in vitro. (Jarosław Wałęsa)
 2. Profilaktyka i leczenie chorób osób starszych. (Dorota Maksymowicz-Czapkowska, Jarosław Wałęsa)
 3. Profilaktyka i leczenie nadwagi i otyłości. (Dorota Maksymowicz-Czapkowska)
 4. Profilaktyka i leczenie stomatologiczne dzieci. (Elżbieta Jachlewska)
 5. Profilaktyka i diagnoza chorób nowotworów.
 6. Programy szczepień ochronnych np. przeciw grypie, pneumokokom, HCV. (Elżbieta Jachlewska)
 7. Wykrywanie wad postawy i programy rehabilitacji.
 8. Ochrona zdrowia psychicznego. (Elżbieta Jachlewska, Jarosław Wałęsa)
 9. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Miejsce na uzasadnienie lub skomentowanie odpowiedzi.
Samorząd tworzy przychodnie i szpitale, wyposaża je w sprzęt i zajmuje się zarządzeniem tymi placówkami. Narodowy Fundusz Zdrowia finansuje świadczenia zdrowotne – wizyty u specjalistów, badania, zabiegi i operacje. Często jednak, dotacja NFZ nie zaspokaja potrzeb zdrowotnych mieszkańców. Które z poniższych stwierdzeń jest bliższe Pani/ Pana poglądom? 
Prosimy wybrać jedną odpowiedź.
 1. Finansowanie świadczeń zdrowotnych jest zadaniem państwa i NFZ. Miasto powinno ograniczyć swoją rolę do zarządzania placówkami zdrowotnymi, zabiegać o większe środki dla swoich przychodni i szpitali w NFZ, ale nie przeznaczać własnego budżetu na finansowanie świadczeń zdrowotnych.
 2. Gmina musi dbać o zdrowie swoich mieszkańców. W sytuacji, gdy brakuje środków z NFZ, miasto powinno dopłacać do świadczeń zdrowotnych z własnego budżetu. (Elżbieta Jachlewska, Jarosław Wałęsa)
 3. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie. (Dorota Maksymowicz-Czapkowska)
Miejsce na uzasadnienie lub skomentowanie odpowiedzi.
  Instytucje miejskie w różny sposób mogą wspierać mieszkanki i mieszkańców, którzy samodzielnie opiekują się osobami zależnymi – przewlekle chorymi, niepełnosprawnymi. Jakie formy odciążenia opiekunów osób zależnych są Pani/ Pana zdaniem najbardziej potrzebne mieszkańcom naszego miasta?
Prosimy wybrać maksymalnie dwie odpowiedzi.
 1. Rozwój programów opieki zdrowotnej finansowanej z budżetu miasta np. dopłaty do leków, rozwój infrastruktury medycznej, finansowanie badań profilaktycznych.
 2. Budowa mieszkań komunalnych dostosowanych do potrzeb osób zależnych.
 3. Dostosowywanie istniejących budynków mieszkalnych do potrzeb osób z ograniczonymi możliwościami poruszania się np. dofinansowanie budowy wind, podjazdów, itp. (Jarosław Wałęsa)
 4. Darmowy transport finansowany z budżetu miasta.
 5. Upowszechnianie instytucji opiekuna społecznego. (Elżbieta Jachlewska)
 6. Dom dziennego pobytu dla dorosłych osób zależnych. (Elżbieta Jachlewska, Dorota Maksymowicz-Czapkowska, Jarosław Wałęsa)
 7. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Miejsce na uzasadnienie lub skomentowanie odpowiedzi.
Czy Pani/Pana zdaniem w naszym mieście istnieją grupy społeczne, które są wykluczone, marginalizowane lub dyskryminowane? Jeśli tak, prosimy o wskazanie takich grup.
Myślę, że do takiej grupy mogą zaliczać się osoby niepełnosprawne. Dlatego uważam, że należy stworzyć system naukowo - rehabilitacyjny przywracania tych ludzi społeczeństwu. Poprzez różnego rodzaju działania powinniśmy maksymalnie usamodzielniać tego typu osoby. (Dorota Maksymowicz-Czapkowska)
W Gdańsku rada miasta przyjęła model na rzecz równego traktowania, który opisuje różnego rodzaju nierówności ze względu na płeć, wiek, wyznanie, pochodzenie, orientację seksualną czy kulturę. Będę wspierał wdrażanie tego dokumentu. (Jarosław Wałęsa)
Miasto jest właścicielem 17578 mieszkań komunalnych oraz 1281 lokali socjalnych. Jaką Pani/Pana zdaniem należy prowadzić politykę dotyczącą mieszkań socjalnych?
Prosimy wybrać jedną odpowiedź.
 1. Miasto powinno budować nowe osiedla mieszkań socjalnych.
 2. Miasto powinno tworzyć nowe lokale socjalne w budynkach w różnych częściach miasta. (Jarosław Wałęsa)
 3. Priorytetem powinny być remonty istniejących lokali socjalnych. Dopiero w dalszej kolejności należy budować nowe. (Elżbieta Jachlewska)
 4. Należy stopniowo zmniejszać liczbę lokali socjalnych utrzymywanych przez miasto.
 5. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Miejsce na uzasadnienie lub skomentowanie odpowiedzi.
Mieszkania socjalne ze swego założenia są mieszkaniami o obniżonym standardzie i raczej lokum przejściowym. Oczywiście ich standard nie powinien urągać godności człowieka i w takim sensie, jeżeli jest to ekonomicznie uzasadnione to należałoby je remontować w pierwszej kolejności. Niemniej zawsze należy skalkulować czy lepiej remontować, czy wybudować nowe. Natomiast mam nadzieję, że gdańszczanie będą na tyle zamożnymi ludźmi, że takie mieszkania nie będą potrzebne w znacznie większej ilości, a dla ułatwienia życia gdańszczanom zwiększymy zasób mieszkań komunalnych, na które będzie stać naszych mieszkańców. (Dorota Maksymowicz-Czapkowska)
Które z poniższych stwierdzeń jest bliższe Pani/ Pana poglądom?
Prosimy wybrać jedną odpowiedź.
 1. Mieszkania komunalne powinny być sprzedawane ich lokatorom z wysoką bonifikatą.
 2. Mieszkania komunalne powinny być sprzedawane ich lokatorom po cenach rynkowych.
 3. Mieszkania komunalne powinny zostać w zasobie miasta. (Elżbieta Jachlewska, Dorota Maksymowicz-Czapkowska, Jarosław Wałęsa)
 4. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Miejsce na uzasadnienie lub skomentowanie odpowiedzi.
Jednym z zadań gminy jest dbanie o bezpieczeństwo i porządek publiczny.  Czy zgadza się Pani/ Pan z następującymi stwierdzeniami? 
Prosimy wybrać wszystkie pasujące odpowiedzi.
Tak Nie Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
W mieście powinna funkcjonować straż miejska. EJ, JW DM
Część budżetu miasta powinna być przeznaczana na wsparcie policji. DM, JW EJ
Miejsce na uzasadnienie lub skomentowanie odpowiedzi.
Które z poniższych stwierdzeń jest bliższe Pani/ Pana opinii? 
Prosimy wybrać jedną odpowiedź.
 1. W celu zwiększenia bezpieczeństwa mieszkańców należy rozwijać system monitoringu miejskiego. (Elżbieta Jachlewska, Jarosław Wałęsa)
 2. Systemy monitoringu zbyt mocno naruszają prywatność mieszkańców, są kosztowne i nie zwiększają znacząco bezpieczeństwa. W mieście nie powinno być monitoringu w miejscach publicznych. (Dorota Maksymowicz-Czapkowska)
 3. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Które miejsca w mieście są Pani/ Pana zdaniem najmniej bezpieczne? Prosimy o wskazanie konkretnych lokalizacji.
Ja w Gdańsku czuję się bezpiecznie, ale chętnie wysłucham sugestii innych mieszkańców i podejmę kroki, aby wskazane przez nich miejsca stały się bezpieczniejsze, jeżeli faktycznie okaże się, że w odczuciu wielu mieszkańców są niebezpieczne. (Dorota Maksymowicz-Czapkowska)
Jakie Pani/ Pana zdaniem ważne dla mieszkańców kwestie powinny stać się przedmiotem publicznej debaty, włączającej obywateli,  (nie tylko ekspertów i działaczy politycznych)? Prosimy wskazać maksymalnie trzy kwestie.
Kwestia 1:
Wprowadzanie ideologii gender do przedszkoli i szkół (Dorota Maksymowicz-Czapkowska)
Planowanie przestrzenne (Jarosław Wałęsa)
Kwestia 2:
mieszkalnictwo (Elżbieta Jachlewska)
Likwidacja straży miejskiej (Dorota Maksymowicz-Czapkowska)
Komunikacja miejska (Jarosław Wałęsa)
Kwestia 3:
zanieczyszczenie powietrza (Elżbieta Jachlewska)
Inwestycje i remonty miejskie (Jarosław Wałęsa)
Do "Kwestia 1". Jakie narzędzie jest najodpowiedniejsze do zaangażowania mieszkańców w podjęcie decyzji w tej sprawie. 
Prosimy wybrać jedną odpowiedź.
 1. Budżet obywatelski
 2. Konsultacje społeczne (Jarosław Wałęsa)
 3. Panel obywatelski (Elżbieta Jachlewska)
 4. Współpraca z Młodzieżową Radą Miasta, Radą Seniorów lub innym ciałem konsultacyjnym.
 5. Współpraca z organizacjami obywatelskimi.
 6. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Do "Kwestia 2". Jakie narzędzie jest najodpowiedniejsze do zaangażowania mieszkańców w podjęcie decyzji w tej sprawie. 
Prosimy wybrać jedną odpowiedź. 
 1. Budżet obywatelski
 2. Konsultacje społeczne (Jarosław Wałęsa)
 3. Panel obywatelski (Elżbieta Jachlewska)
 4. Współpraca z Młodzieżową Radą Miasta, Radą Seniorów lub innym ciałem konsultacyjnym.
 5. Współpraca z organizacjami obywatelskimi.
 6. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Do "Kwestia 3". Jakie narzędzie jest najodpowiedniejsze do zaangażowania mieszkańców w podjęcie decyzji w tej sprawie. 
Prosimy wybrać jedną odpowiedź.   
 1. Budżet obywatelski
 2. Konsultacje społeczne (Jarosław Wałęsa)
 3. Panel obywatelski (Elżbieta Jachlewska)
 4. Współpraca z Młodzieżową Radą Miasta, Radą Seniorów lub innym ciałem konsultacyjnym.
 5. Współpraca z organizacjami obywatelskimi.
 6. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Czy zgadza się Pani/ Pan z następującymi stwierdzeniami? 
Prosimy wybrać wszystkie pasujące odpowiedzi.
Tak Nie Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Należy wydłużyć godziny pracy urzędu miasta. EJ, JW DM
Należy udostępnić informację o wszystkich umowach zawieranych przez urząd miasta. EJ, DM, JW
Wszystkie umowy zawierane przez urząd miasta powinny być publicznie dostępne, wraz z informacją o przedmiocie i wartości umowy oraz kontrahencie. EJ, DM, JW
Informacje o kwalifikacjach i ocenie osób, które startują w konkursach na stanowiska kierownicze w instytucjach miejskich, powinny być publicznie dostępne (z pominięciem danych osobowych). EJ, DM, JW
Firmy pracujące i budujące dla samorządów powinny zatrudniać tylko na umowę o pracę EJ, JW DM
Miejsce na uzasadnienie lub skomentowanie odpowiedzi.
Czy Pani/ Pana zdaniem należy wywieszać flagę Unii Europejskiej obok flagi Polski na budynkach publicznych, nie tylko podczas święta Europy?
 1. Tak (Elżbieta Jachlewska, Jarosław Wałęsa)
 2. Nie (Dorota Maksymowicz-Czapkowska)
 3. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Komu, jeśli obejmie Pani/ Pan funkcję prezydenta miasta, zaproponuje Pani/Pan funkcję wiceprezydenta? 
nie zdecydowałam jeszcze czy takie stanowisko będzie potrzebne. (Dorota Maksymowicz-Czapkowska)
Dominik Kwiatkowski (Jarosław Wałęsa)
Jakimi wartościami zamierza się Pani/Pan kierować przy podejmowaniu decyzji, jako prezydent miasta?
Uczciwością, racjonalnością, pragmatyzmem (Elżbieta Jachlewska)
Zdrowym rozsądkiem, logiką i wiedzą. (Dorota Maksymowicz-Czapkowska)
Przestrzeganiem Konstytucji, ustaw i wolności obywatelskich. (Jarosław Wałęsa)
Miejsce na dodatkowe informacje. Jeśli w kwestionariuszu nie pojawiły się ważne dla Pani/Pana kwestie lub zagadnienie istotne z punktu widzenia Pani/Pana wyborców, prosimy o ich uzupełnienie poniżej. 
Pokaż wszystkie pytania
Pokaż mniej
Pokaż wszystkie pytania
Pokaż mniej