Kielce: wybory samorządowe 2018

Prezydent jest jednoosobowym zarządem miasta. To on na co dzień za nie odpowiada i je reprezentuje. W niedzielę 21 października żaden z kandydatów nie otrzymał ponad 50% ważnych głosów mieszkańców. Mieszkańcy dokonali wyboru w II turze (4.11) spośród kandydatów z dwoma najlepszymi wynikami.

Frekwencja
I tura: 56.93%
II tura: 52.33%

Prezydent miasta: Bogdan Wenta

 • Wybory do: samorządu 2018
 • Lista wyborcza: KWW "Projekt Świętokrzyskie" Bogdana Wenty
 • Okręg: Kielce
 • Liczba i procent głosów (I tura): 32 913, 37.62%
 • Liczba i procent głosów (II tura): 49 178, 61.25%
Absolwent Akademii Wychowania Fizycznego w Gdańsku. Były piłkarz ręczny, trener. Karierę sportową rozpoczął w Wybrzeżu Gdańsk, od 1991 r. grał w zagranicznych klubach. W l. 1981-1994 członek reprezentacji Polski, w l. 1997-2000 reprezentacji Niemiec. Od 2012 r. wspólnik w spółce Bilans Wenta. Do stycznia 2014 trener klubu piłki ręcznej Vive Targi Kielce. Nie należy do partii politycznej. Od 2014 r. w Parlamencie Europejskim. W VIII kadencji PE zasiada w komisjach ds. kultury i edukacji oraz ds. rozwoju. Od października 2016 r. jest prezesem założonego przez siebie Stowarzyszenia "Projekt Świętokrzyskie".

Kandydaci w II turze

Wojciech
Lubawski
KWW Porozumienie Samorządowe W.Lubawski
39%
poglądy
Bogdan
Wenta
KWW "Projekt Świętokrzyskie" Bogdana Wenty
61%
poglądy

Kandydaci w I turze

Krzysztof
Adamczyk
KW Polskie Stronnictwo Ludowe
4%
poglądy
Marcin
Chłodnicki
KKW SLD Lewica Razem
Artur
Gierada
KKW Platforma.Nowoczesna Koalicja Obywatelska
Arkadiusz
Jelonek
KWW Bezpartyjni Samorządowcy
1%
poglądy
Piotr
Liroy-Marzec
KWW Wolność w Samorządzie
16%
poglądy
Wojciech
Lubawski
KWW Porozumienie Samorządowe W.Lubawski
29%
poglądy
Bogdan
Wenta
KWW "Projekt Świętokrzyskie" Bogdana Wenty
38%
poglądy

Jaki temat Cię interesuje?

Kwestionariusz MamPrawoWiedziec.pl
Samorząd (2018)

Co Pani/ Pana zdaniem powinno być strategicznym celem rozwojowym miasta w ciągu najbliższych 15 lat?
Zatrzymanie i odwrócenie tendencji wyludniania się miasta poprzez tworzenie warunków sprzyjających tworzeniu dobrze płatnych miejsc pracy w sektorze prywatnym. (Marcin Chłodnicki)
Mój program nazwaliśmy „CEL: Nowe Kielce”. Nowe Kielce, czyli nowoczesne, przyjazne do życia miasto z dobrze płatnymi miejscami pracy. To miasto, rozwijające się gospodarczo, które jest atrakcyjnym miejscem zarówno dla pracowników jak i pracodawców. Nowe Kielce to miejsce, gdzie dobrze żyje się zarówno Seniorom, rodzinom z dziećmi, jak i młodym ludziom. (Artur Gierada)
Jakie najważniejsze działania podejmie Pani/ Pan na rzecz mieszkańców naszego miasta? Prosimy o sformułowanie maksymalnie pięciu deklaracji, które składa Pani/ Pan wyborcom w swojej kampanii.
1.
Stworzę warunki do rozwoju dobrze płatnych miejsc pracy w lokalnej gospodarce. Wiem jak to zrobić, zawodowo zajmuję się nawiązywaniem i budowaniem relacji biznesowych. Jako radny, znam też realia samorządowe. Stworzę speckomórkę - projekt pod nazwą BIZNESLINK - złożoną z praktyków biznesu, aby dbać o lokalną przedsiębiorczość i przyciągać zewnętrznych inwestorów. (Marcin Chłodnicki)
Zapewnienie nowych, dobrze płatnych miejsc pracy (czyli stworzenie warunków sprzyjających rozwojowi gospodarczemu naszego miasta oraz pozyskanie zewnętrznych inwestorów) (Artur Gierada)
2.
Uporządkuję miasto, aby było przyjazne mieszkańcom - zaczniemy inwestować w zapomniane osiedla, drogi, chodniki, parkingi, place zabaw, infrastrukturę rowerową i tereny zielone. (Marcin Chłodnicki)
oprawa bezpieczeństwa w mieście (rozbudowanie systemu monitoringu miejskiego, zmniejszenie czasu reakcji służb na zgłoszenie, system szkoleń dla mieszkańców) (Artur Gierada)
3.
Wprowadzę dyscyplinę finansową pozwalającą skończyć z niepotrzebnymi wydatkami. Dzięki czemu znajdą się pieniądze na żłobki, przedszkola, dofinansowanie leczenia metodą "in vitro" czy przejazdy komunikacją miejską bez opłaty za bilet wzorem innych miast w Polsce i na świecie - tak zmniejszymy korki, zanieczyszczenie powietrza i wydatki na remonty dróg. (Marcin Chłodnicki)
Wsparcie dla Kielczan (wprowadzenie rozwiązań poprawiających komfort życia Kielczan m.in. wsparcie dla seniorów, dofinansowanie do przedszkoli i żłobków) (Artur Gierada)
4.
Wprowadzę zasadę transparentości władzy i rzetelnego konsultowania z mieszkańcami kluczowych decyzji. Tak, aby żadna istotna zmiana nie została przeprowadzona bez udziału kielczan. Przeprowadzę audyt stanu miasta i instytucji miejskich. (Marcin Chłodnicki)
Walka ze smogiem (m.in. usprawnienie funkcjonowania komunikacji publicznej, wprowadzenie programu Kielecki Rower Miejski, powiększenie i rewitalizacja terenów zielonych) (Artur Gierada)
5.
Obniżymy podatek od nieruchomości dla lokalnych firm, a zwiększymy dla obiektów handlowych. Oszczędności, fundusze unijne i racjonalna polityka finansowa pozwoli na rewitalizację terenów od zalewu przez całą dolinę Silnicy po stadion leśny, a także modernizację takich obiektów jak odkryty basen przy ul.Szczecińskiej czy Wzgórze Karscha. (Marcin Chłodnicki)
Podział Kielc na Dzielnice (utworzenie Rad Dzielnicowych, zwiększenie kompetencji Młodzieżowej Rady Miasta i Rady Miasta Seniorów, zwiększenie puli środków wydatkowanych w ramach Budżetu Obywatelskiego, podział Budżetu Obywatelskiego na „budżety dzielnicowe”). (Artur Gierada)
Z poniższej listy prosimy wybrać 3 obszary polityk miejskich, które Pani/ Pana zdaniem wymagają szczególnego dofinansowania w nadchodzącej kadencji.
Prosimy wybrać maksymalnie trzy odpowiedzi.
 1. Bezpieczeństwo i porządek publiczny (Artur Gierada)
 2. Drogi (Marcin Chłodnicki)
 3. Komunikacja miejska
 4. Edukacja
 5. Gospodarka komunalna (wodociągi, kanalizacja, ogrzewanie, śmieci)
 6. Ochrona środowiska
 7. Polityka mieszkaniowa
 8. Kultura
 9. Ochrona zdrowia
 10. Polityka społeczna
 11. Przestrzeń publiczna (parki, zieleń) (Marcin Chłodnicki)
 12. Sport i turystyka
 13. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Miejsce na uzasadnienie lub skomentowanie odpowiedzi.
Zadaniem gminy jest zaspokojenie podstawowych potrzeb mieszkańców. Gmina realizuje ten cel dzięki pieniądzom z budżetu państwa i części podatków płaconych przez mieszkańców. Często jednak środki te są niewystarczające i gminy poszukują źródeł własnych dochodów. Które z wymienionych sposobów zwiększania budżetu miasta należy Pani/Pana zdaniem zastosować w naszym mieście? Prosimy zaznaczyć wszystkie pasujące odpowiedzi.   
 1. Szukanie oszczędności, poprzez zmniejszenie niektórych wydatków z budżetu miasta. (Marcin Chłodnicki, Artur Gierada)
 2. Zachęcanie mieszkańców do rozliczania się z podatków na terenie miasta – np. przez wprowadzenie karty mieszkańca, preferencje w rekrutacji przedszkolnej.
 3. Kredyt na inwestycje lub inne formy zaciągnięcia długu.
 4. Podniesienie lub wprowadzenie nowych podatków i opłat lokalnych.
 5. Wprowadzenie dodatkowych zachęt do tworzenia przedsiębiorstw, co zwiększy dochody z podatków od przedsiębiorstw. (Marcin Chłodnicki, Artur Gierada)
 6. Sprzedaż gruntów i budynków miejskich.
 7. Wynajem powierzchni należących do miasta zakładom produkcyjnym lub usługowym. (Artur Gierada)
 8. Rozwijanie przedsiębiorstw komunalnych (np. zwiększenie wpływów ze sprzedaży biletów).
 9. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Wybrała Pani/ wybrał Pan odpowiedź „Szukanie oszczędności, poprzez zmniejszenie niektórych wydatków z budżetu miasta”.   Prosimy wskazać, które wydatki miasta można ograniczyć
Wynagrodzenia prezesów spółek, członków rad nadzorczych, wydatków na delegacje, pojazdy służbowe, nieefektywne działania promocyjne, przeinwestowane działania budowlane itd. itp. (Marcin Chłodnicki)
W celu zapoznania się z moim Programem dla Kielc, zapraszam na stronę internetową www.gotowinazmiane.pl (Artur Gierada)
Wybrała Pani/ wybrał Pan odpowiedź „Zachęcanie mieszkańców do rozliczania się z podatków na terenie miasta np. przez wprowadzenie karty mieszkańca, preferencje w rekrutacji przedszkolnej.”.   Jak Pani/ Pana zdaniem zachęcać mieszkańców do rozliczania się z podatków na terenie naszego miasta?
Wybrała Pani/ wybrał Pan odpowiedź „Podniesienie lub wprowadzenie nowych podatków i opłat lokalnych.”.  Jakie opłaty należy podnieść? Do jakiej wysokości?
Wybrała Pani/ wybrał Pan odpowiedź „Wprowadzenie dodatkowych zachęt do tworzenia przedsiębiorstw, co zwiększy dochody z podatków od przedsiębiorstw.”.   Jakie zachęty do tworzenia przedsiębiorstw należy zastosować?
Utworzenie speckomórki pod nazwą BiznesLink - zatrudnieni w niej praktycy biznesu, doświadczeni specjaliści w budowaniu relacji inwestycyjnych mieliby za zadanie kooperować z lokalnymi przedsiębiorcami i przyciągać do miasta zewnętrzny biznes. Wszystko po to żeby w Kielcach powstały dobrze płatne miejsca pracy. Deklarujemy obniżenie podatku od nieruchomości dla lokalnych firm, a zwiększymy dla wielkopowierzchniowych obiektów handlowych. (Marcin Chłodnicki)
W celu zapoznania się z moim Programem dla Kielc, zapraszam na stronę internetową www.gotowinazmiane.pl (Artur Gierada)
Wybrała Pani/ wybrał Pan odpowiedź „Sprzedaż gruntów i budynków miejskich.”.   Które tereny i budynki, będące własnością miasta, należy sprzedać?
Wybrała Pani/ wybrał Pan odpowiedź „Rozwijanie przedsiębiorstw komunalnych (np. zwiększenie wpływów ze sprzedaży biletów).”.   Które przedsiębiorstwa komunalne mogą przynieść dodatkowy dochód do budżetu miasta?
Miejsce na uzasadnienie lub skomentowanie odpowiedzi.
Prognozy GUS wskazują, że w najbliższych latach, rocznie do Polski przybywać będzie ponad 20 tys. cudzoziemców.  Jakie widzi Pani/ Pan bariery we włączaniu cudzoziemców w rynek pracy i życie społeczne w mieście?
Głównym problemem są uprzedzenia lokalnej społeczności do niektórych grup cudzoziemców. Warto przeciwdziałać tym bezpodstawnym. (Marcin Chłodnicki)
Obecnie w Kielcach pracuje kilka tysięcy obcokrajowców (głównie narodowości Ukraińskiej). Również na Kieleckich Uczelniach Wyższych studiuje bardzo wielu cudzoziemców. Głównym Problemem Kielc nie są cudzoziemcy, głównym problemem naszego Miasta jest emigracja Kielczan, którzy przeprowadzają się do innych miast, ponieważ nie znajdują tutaj atrakcyjnej pracy ani przyjaznych warunków do tego, aby zakładać rodziny. To jest problem na których przede wszystkim będę się skupiał jako urzędujący Prezydent. (Artur Gierada)
Czy miasto powinno brać udział, również finansowy, w rozwoju sąsiednich gmin? Prosimy wybrać jedną odpowiedź
 1. Tak (Marcin Chłodnicki, Artur Gierada)
 2. Nie
 3. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Miejsce na uzasadnienie lub skomentowanie odpowiedzi.
W ściśle określonych przypadkach związanych z realizacją ściśle określonych celów np. w ramach współtworzenia infrastruktury dla inwestorów lub podwyższania walorów turystycznych regionu. (Marcin Chłodnicki)
Z którymi gminami i w jaki sposób powinny współpracować władze miasta?
Z gminami stanowiącymi Kielecki Obszar Funkcjonalny. (Marcin Chłodnicki)
Jestem zwolennikiem poszerzenia granic administracyjnych Miasta poprzez przyłączenie do Kielc sąsiednich Gmin. Naturalnym kierunkiem rozwoju jest dla mnie chociażby Gmina Piekoszów lub Miedziana Góra, które dysponują dużymi potencjalnymi terenami inwestycyjnymi znajdującymi się praktycznie kilkanaście minut jazdy od centrum Kielc. Oczywiście aby do tego doprowadzić, Kielce musiałyby stworzyć bardzo atrakcyjną ofertę dla mieszkańców tych Gmin. Jednak jest to wykonalne. Powinniśmy także współpracować z bogatszymi Gminami takimi jak, np. Sitkówka-Nowiny lub Morawica, w celu stworzenia warunków sprzyjających sprowadzaniu do naszego regionu potencjalnych inwestorów. Przyszły Prezydent Kielc wspólnie z Burmistrzem Gminy Morawica będzie także musiał zastanowić się nad koncepcją wykorzystania terenów w Obicach – stwarza to dla nas naprawdę bardzo wiele, ciekawych możliwości. (Artur Gierada)
Czy należy poszerzyć współpracę samorządu z Targami Kieleckimi? Jeśli tak, prosimy opisać swoje propozycje.
Miasto powinno aktywniej i efektywniej wykorzystywać szansę do dialogu z dużym biznesem obecnym na wydarzeniach targowych, w celu zwiększenia ilości dobrze płatnych miejsc pracy. (Marcin Chłodnicki)
Tak. Są one istotnym rezerwuarem potencjalnych inwestorów. Targi Kielce przy okazji imprez wystawienniczych co roku odwiedzają przedstawiciele setek firm, mają oni świetną okazję do tego, aby poznać nasze Miasto. Dla Kielc jest to idealna okazja do tego, aby przedstawić własną ofertę i przekonać wystawców i gości Targów do tego, że to właśnie Kielce są najlepszym miejscem do zlokalizowania swoich potencjalnych inwestycji. Przez ponad 20 lat funkcjonowania Targów Kielce nasze miasto odwiedziło tysiące inwestorów. Czy Miasto wyszło do nich z jakąkolwiek propozycją inwestycyjną? Jeśli tak, to efektów niestety nie widać. Nie trzeba latać do Chin, żeby ściągać do Kielc inwestorów. Inwestorzy sami do nas przyjeżdżają. Trzeba jedynie umieć wykorzystać atuty, którymi dysponujemy. (Artur Gierada)
Które z wymienionych celów rozwoju szkół Pani/ Pana zdaniem powinny być priorytetem nadchodzącej kadencji?
Prosimy wybrać maksymalnie trzy odpowiedzi.
 1. Podnoszenie kompetencji nauczycieli. (Artur Gierada)
 2. Poprawa stanu infrastruktury (wyposażenie pracowni, sal gimnastycznych, remonty szkół i przedszkoli). (Marcin Chłodnicki, Artur Gierada)
 3. Wprowadzenie dodatkowych zajęć pozalekcyjnych dobranych pod kątem przyszłości zawodowej uczniów. (Marcin Chłodnicki, Artur Gierada)
 4. Wprowadzenie dodatkowych godzin z niektórych przedmiotów.
 5. Wprowadzenie dodatkowych działań wychowawczych np. zajęć dotyczących tolerancji, patriotyzmu, bezpieczeństwa, aktywności obywatelskiej.
 6. Rozwój oferty edukacyjnej skierowanej do uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych np. mniejszości kulturowych, osób z niepełnosprawnością, osób z uboższych środowisk. (Marcin Chłodnicki)
 7. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Jakie dodatkowe zajęcia należy wprowadzić w szkołach?
Nowoczesne technologie, zajęcia sportowe, wychowanie obywatelskie, rozwój osobisty. (Marcin Chłodnicki)
Miejsce na uzasadnienie lub skomentowanie odpowiedzi.
Średnia pensja nauczyciela z 5-letnim stażem pracy to, zgodnie z Kartą Nauczyciela, ok. 3 200 zł brutto (pensja nauczyciela kontraktowego). Gminy finansują pensje nauczycieli z subwencji, którą dostają z budżetu państwa, często też z dofinansowują je z własnych środków. Z budżetu gminy można opłacić podwyżki dla nauczycieli. Ile Pani/ Pana zdaniem powinna/powinien zarabiać nauczycielka/ nauczyciel z pięcioletnim stażem w naszym mieście?
Prosimy wybrać jedną odpowiedź. 
 1. Ok. 3 200 zł brutto, jak przewiduje Karta Nauczyciela.
 2. Ok. 4 000 zł brutto. (Marcin Chłodnicki)
 3. Ok. 5 000 zł brutto.
 4. Ok. 6 000 zł brutto lub więcej.
 5. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie. (Artur Gierada)
Miejsce na uzasadnienie lub skomentowanie odpowiedzi.
Tak naprawdę powinien zarabiać tyle ile jego odpowiednik np. w Niemczech. Zaznaczyłem natomiast odpowiedź, która wydaje się prawdopodobna do realizowania w polskich warunkach. (Marcin Chłodnicki)
W sytuacji niedoboru miejsc w szkołach, czasem konieczne jest wprowadzenie nauki w systemie zmianowym. Które z poniższych stwierdzeń jest najbliższe Pani/ Pana opinii? 
Prosimy wybrać jedną odpowiedź.
 1. Po południu powinni uczyć się przede wszystkim uczniowie młodszych klas.
 2. Po południu powinni uczyć się przede wszystkim uczniowie starszych klas.
 3. Wszystkie klasy powinny w niektóre dni zaczynać naukę rano, a w inne dni – po południu.
 4. Należy przenieść część lekcji do innego budynku, by uniknąć konieczności nauki w systemie zmianowym, nawet jeśli w ten sposób narusza się zasadę rejonizacji. (Marcin Chłodnicki, Artur Gierada)
 5. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Miejsce na uzasadnienie lub skomentowanie odpowiedzi.
Najchętniej odpowiedziałbym, że należy zapytać się rodziców, które rozwiązanie byłoby dla nich najlepsze. (Marcin Chłodnicki)
W naszym mieście opieką przedszkolną objęte jest 94 proc. dzieci w wieku 3-5 lat. (GUS, 2016).  Zgodnie z ustawą, pierwszeństwo w rekrutacji do przedszkoli mają dzieci z rodzin wielodzietnych, dzieci z rodzin, w której jest osoba z niepełnosprawnością lub wychowywane przez samotnego rodzica. Rada miasta może określić dodatkowe kryteria, które decydują o kolejności przyjęć do przedszkoli.  Prosimy o wskazanie kryteriów, które Pani/ Pana zdaniem w pierwszej kolejności powinny decydować, które dziecko zostanie przyjęte do przedszkola. 
Prosimy wybrać maksymalnie trzy odpowiedzi.
 1. Dziecko, które mieszka bliżej przedszkola.
 2. Dziecko wychowujące się w placówce opiekuńczo-wychowawczej oraz dziecko z rodziny objętej nadzorem kuratorskim lub wsparciem asystenta rodziny. (Marcin Chłodnicki)
 3. Dziecko, którego oboje rodzice pracują lub studiują. (Marcin Chłodnicki, Artur Gierada)
 4. Dziecko, którego rodzeństwo uczęszcza do tego samego przedszkola.
 5. Dziecko z rodziny, w której wychowuje się co najmniej 3 dzieci.
 6. Dziecko z rodziny, w której wychowuje się co najmniej 2 dzieci.
 7. Dziecko, którego rodzic/ rodzice rozlicza podatek dochodowy w urzędzie skarbowym na terenie miasta. (Artur Gierada)
 8. Dziecko z rodziny o niższych dochodach. (Marcin Chłodnicki, Artur Gierada)
 9. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Miejsce na uzasadnienie lub skomentowanie odpowiedzi.
Czy Pani/ Pana zdaniem w szkołach miejskich powinny funkcjonować stołówki z własną kuchnią?
Prosimy wybrać jedną odpowiedź.
 1. Tak. W szkołach powinny funkcjonować stołówki z własną kuchnią, nawet jeśli jest to bardziej kosztowne niż wprowadzenie cateringu.
 2. Nie. Prowadzenie własnej stołówki jest zbyt obciążające finansowo i organizacyjnie dla szkoły. Należy wprowadzać catering.
 3. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie. (Marcin Chłodnicki, Artur Gierada)
Miejsce na uzasadnienie lub skomentowanie odpowiedzi.
Ustaliłbym to w drodze z konsultacji z rodzicami i na tej podstawie podjął decyzję. (Marcin Chłodnicki)
Które z wymienionych rozwiązań w zakresie rozwoju i organizacji dróg są Pani/ Pana zdaniem najpotrzebniejsze mieszkańcom? 
Prosimy wybrać maksymalnie dwie odpowiedzi.
 1. Poszerzanie zakorkowanych ulic.
 2. Poszerzanie chodników, kosztem zmniejszenia szerokości jezdni na niektórych ulicach.
 3. Sadzenie zieleni wzdłuż dróg, nawet kosztem zwężenia jezdni i/lub chodnika.
 4. Budowa obwodnicy miasta.
 5. Remonty mniej ruchliwych ulic przy osiedlach mieszkaniowych. (Marcin Chłodnicki)
 6. Wprowadzanie stref z ograniczeniem prędkości ruchu do 30 km/h.
 7. Wyznaczenie dodatkowych przejść dla pieszych ze światłami. (Artur Gierada)
 8. Rozbudowa ścieżek rowerowych. (Marcin Chłodnicki, Artur Gierada)
 9. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Które ulice w mieście w pierwszej kolejności wymagają poszerzenia jezdni? 
Prosimy o wskazanie ulic, przy których w pierwszej kolejności należy poszerzyć chodnik. 
Prosimy o wskazanie ulic, przy których w pierwszej kolejności należy sadzić zieleń.
Miejsce na uzasadnienie lub skomentowanie odpowiedzi.
Ograniczenie odpowiedzi do dwóch opcji kłóci się z wyrażeniem deklaracji bycia zwolennikiem idei zrównoważonego transportu, która jest dla mnie głównym wyznacznikiem planowania rozwiązań komunikacyjnych dla miasta. (Marcin Chłodnicki)
Które z wymienionych rozwiązań w zakresie organizacji komunikacji miejskiej są Pani/ Pana zdaniem najpotrzebniejsze mieszkańcom?
Prosimy wybrać maksymalnie dwie odpowiedzi.
 1. Wydzielenie nowych buspasów.
 2. Uruchomienie nowych linii komunikacji miejskiej.
 3. Wprowadzenie darmowej komunikacji miejskiej. (Marcin Chłodnicki)
 4. Wymiana pojazdów komunikacji miejskiej na nowe.
 5. Zwiększenie częstotliwości kursowania pojazdów komunikacji miejskiej. (Marcin Chłodnicki)
 6. Uruchomienie połączeń z sąsiednimi miejscowościami.
 7. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Które osiedla i obszary miasta lub gminy najpilniej wymagają dodania nowych połączeń komunikacji miejskiej?
Miejsce na uzasadnienie lub skomentowanie odpowiedzi.
Należy podnieść jakość usług świadczonych przez przewoźnika i przeprowadzić remarszrutyzację. (Marcin Chłodnicki)
Które z wymienionych rozwiązań należy Pani/ Pana zdaniem wprowadzić, by ograniczyć problemy z parkowaniem w centrum miasta?
Prosimy wybrać wszystkie pasujące odpowiedzi.
 1. Wyznaczenie dodatkowych miejsc postojowych w centrum.
 2. Ograniczenie ruchu samochodowego w centrum i tworzenie parkingów typu P+R w peryferyjnych częściach miasta, przy przystankach komunikacji miejskiej.
 3. Powiększenie strefy płatnego parkowania.
 4. Podniesienie stawki za postój w strefie płatnego parkowania (od 2019 r., w miastach powyżej 100 tys. mieszkańców, samorząd może podnieść opłatę do kwoty 9,99 zł/h).
 5. Problem parkowania w centrum miasta nie jest na tyle dotkliwy, by był priorytetem nadchodzącej kadencji. (Artur Gierada)
 6. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Ile powinna wynosić opłata za parkowanie w naszym mieście? 
Miejsce na uzasadnienie lub skomentowanie odpowiedzi.
Należy uprzywilejować inne formy komunikacji i możliwości dojazdu do centrum. (Marcin Chłodnicki)
Czy Pani/ Pana zdaniem miasto powinno inwestować w stworzenie połączenia kolejowego z lotniskiem w Krakowie lub w Radomiu?
Stworzenie takiego połączenia wykracza poza możliwości miasta. Prezydent wraz z parlamentarzystami powinien dążyć do osiągnięcia realizacji tej inwestycji z budżetu państwa. (Marcin Chłodnicki)
Tak. Jeśli Rząd PiS zrealizuje swoje obietnice stworzenia z Portu Lotniczego w Radomiu lotniska zapasowego dla Centralnego Portu Lotniczego oraz "wpompowania" w Port Lotniczy w Radomiu dodatkowych 2 miliardów złotych, wtedy Kielce nie będą miały innego wyjścia, jak porzucić nierealne plany zbudowania Lotniska w Obicach i zastanowić się nad zmianą strategii w tym zakresie. Dodatkowo, kluczowy jest fakt, że Radom oddalony jest od Kielc o 40 minut jazdy samochodem. Mądrością przyszłego Prezydenta Kielc będzie wypracowanie dobrych rozwiązań, które (przy praktycznie minimalnym nakładzie finansowym) zapewnią Kielczanom możliwość wygodnego i szybkiego korzystania z Portu Lotniczego w Radomiu. Wielokrotnie spotykałem się z urzędującym Prezydentem Radomia Radosławem Witkowskim, Pan Prezydent kilkukrotnie odwiedził Kielc, zorganizowaliśmy nawet wspólną konferencję prasową. Jestem gotowy do tego, aby po wyborach, wspólnie z Prezydentem Radomia szukać dobrych rozwiązań korzystnych zarówno dla mieszkańców Kielc, jak i Radomia. (Artur Gierada)
Miasto może podejmować działania na rzecz budowy mieszkań.  Które z poniższych stwierdzeń jest bliższe Pani/ Pana poglądom?
Prosimy wybrać jedną odpowiedź.
 1. Miasto powinno budować przede wszystkim mieszkania na wynajem, dla rodzin o stałych dochodach na średnim poziomie.
 2. Miasto powinno skupić się na wsparciu rodzin najuboższych i budowie mieszkań socjalnych. (Marcin Chłodnicki, Artur Gierada)
 3. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Miejsce na uzasadnienie lub skomentowanie odpowiedzi.
Miasto powinno prowadzić politykę dwutorowo - zarówno mieszkania socjalne, ale planowane tak, aby nie tworzyć wykluczeń, a jednoczenie budować lokalne dla średniozamożnych. (Marcin Chłodnicki)
Które z poniższych stwierdzeń jest bliższe Pani/ Pana poglądom?
Prosimy wybrać jedną odpowiedź.
 1. W pierwszej kolejności należy zagęszczać zabudowę w centrum, tak by ograniczyć odpływ mieszkańców na przedmieścia.
 2. W pierwszej kolejności należy wykorzystać wolne przestrzenie na przedmieściach, dostosowując infrastrukturę publiczną i połączenia komunikacyjne do potrzeb mieszkańców. (Marcin Chłodnicki)
 3. Nie należy regulować zabudowy.
 4. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie. (Artur Gierada)
Zgodnie z nowymi przepisami, samorząd ma prawo wyrazić zgodę na budowę osiedla mieszkaniowego, w miejscu, w którym nie przewiduje tego plan zagospodarowania przestrzennego.  Prosimy o wskazanie miejsc, w których Pani/ Pana zdaniem absolutnie nie powinno się budować nowych budynków mieszkalnych.
Miasto powinno stworzyć plany zagospodarowania przestrzennego dla większości terenów. Tak, aby tereny pod inwestycje przemysłowe nie kolidowały z terenami pod zamieszkanie. Nie należy budować nowych budynków w miejscach, gdzie jest potrzeba budowy placu zabaw, parkingów czy zagospodarowania terenem zielonym. (Marcin Chłodnicki)
W pierwszej kolejności Miasto, przy udziale mieszkańców, powinno przygotować kompleksowy plan zagospodarowania przestrzennego, czego jestem gorącym zwolennikiem. (Artur Gierada)
Miasto dysponuje lokalami użytkowymi, które może wynajmować na potrzeby m.in. sklepów, zakładów usługowych, restauracji, organizacji pozarządowych i innych.  Które z poniższych stwierdzeń jest bliższe Pani/ Pana poglądom? 
Prosimy wybrać 1 odpowiedź.
 1. Głównym celem wynajmu miejskich lokali użytkowych powinno być zwiększanie przychodów z czynszu i podatków, nawet jeśli konsekwencją będzie duże zagęszczenie lokali o podobnym profilu (np. banków, aptek).
 2. Polityka lokalowa powinna służyć przede wszystkim podnoszeniu jakości życia mieszkańców – należy dbać o zróżnicowanie punktów usługowych w okolicy, nawet jeśli oznacza to konieczność obniżenia czynszów dla niektórych rodzajów działalności. (Marcin Chłodnicki, Artur Gierada)
 3. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Miejsce na uzasadnienie lub skomentowanie odpowiedzi.
Które rejony w mieście w pierwszej kolejności wymagają rewitalizacji?  Prosimy o wskazanie maksymalnie trzech ulic lub osiedli.  
1.
Wszystkie osiedla i obrzeża miasta w równym stopniu, ale przykładem może być takie osiedle jak Cedro - Mazur (Marcin Chłodnicki)
Zalew Kielecki (Artur Gierada)
2.
Zalew kielecki wraz z Doliną Silnicy (Marcin Chłodnicki)
3.
Wzgórze Karsha (Marcin Chłodnicki)
Rada miasta może przyjąć uchwały regulujące przeznaczenie przestrzeni w mieście. Które z poniżej wymienionych regulacji powinny Pani/ Pana zdaniem obowiązywać w naszym mieście?
Prosimy wybrać wszystkie, które pasują. 
 1. Uchwała krajobrazowa powinna ograniczać obecność reklam w przestrzeni publicznej. (Marcin Chłodnicki, Artur Gierada)
 2. Uchwała krajobrazowa powinna ograniczać możliwość budowy grodzonych osiedli w naszym mieście.
 3. Ogródki działkowe powinny zostać przekształcone w teren służący większej niż obecnie liczbie mieszkańców.
 4. W mieście powinien powstać przynajmniej jeden nowy park.
 5. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Miejsce na uzasadnienie lub skomentowanie odpowiedzi.
Obowiązuje zakaz picia alkoholu w miejscach publicznych, gmina może jednak wyznaczyć strefy, w których dozwolone jest spożywanie alkoholu. Wydaje też pozwolenia na sprzedaż alkoholu. Które z poniższych regulacji dotyczących sprzedaży i spożywania alkoholu powinny obowiązywać w mieście? 
Prosimy wybrać wszystkie, które pasują.
 1. Należy wyznaczyć miejsca, w których picie alkoholu jest dozwolone. (Marcin Chłodnicki, Artur Gierada)
 2. Picie alkoholu w miejscach publicznych powinno być bezwzględnie zakazane. Nie należy wyznaczać miejsc, w których byłoby dozwolone.
 3. Należy ograniczyć liczbę punktów sprzedaży alkoholu w mieście.
 4. Należy wprowadzić ograniczenia czasowe sprzedaży alkoholu, np. w nocy.
 5. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
  Prosimy o wskazanie miejsc publicznych, w których picie alkoholu powinno być dozwolone. 
W Warszawie takim miejscem są Bulwary Wiślane, ich wzorem w Kielcach mógłby być to obszar kieleckiego zalewu, ale pod warunkiem rewitalizacji tego terenu, zabezpieczenia jego funkcji kulturalnej. (Marcin Chłodnicki)
Miejsce na uzasadnienie lub skomentowanie odpowiedzi.
Gmina przyjmuje zgłoszenia zgromadzeń publicznych i może zakazać organizacji dwóch manifestacji w tym samym miejscu i czasie (np. kontrmanifestacji), jeśli oceni, że jest to niebezpieczne dla porządku publicznego. Które z poniższych stwierdzeń jest bliższe Pani/Pana poglądom?
Prosimy wybrać 1 odpowiedź. 
 1. Gmina musi przede wszystkim dbać o bezpieczeństwo mieszkańców. Nie powinna wydawać zgody na organizację dwóch zgromadzeń publicznych, o przeciwstawnych hasłach, w tym samym miejscu i czasie. (Marcin Chłodnicki)
 2. Dwa zgromadzenia, o przeciwstawnych hasłach, organizowane w tym samym miejscu i czasie nie muszą stanowić zagrożenia dla bezpieczeństwa i porządku publicznego. Gmina powinna zgadzać się na ich organizację i monitorować bezpieczeństwo w trakcie ich trwania. (Artur Gierada)
 3. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie
Miejsce na uzasadnienie lub skomentowanie odpowiedzi.
Według danych Europejskiej Agencji Środowiska, co roku ponad 45 tysięcy Polek i Polaków umiera przedwcześnie z powodu oddychania powietrzem złej jakości. Jakie działania należy Pani/ Pana zdaniem podjąć w ciągu nadchodzącej kadencji, by poprawić jakość powietrza w naszym mieście? 
Prosimy wybrać maksymalnie trzy odpowiedzi.
 1. Akcje edukacyjne skierowane do mieszkańców. (Artur Gierada)
 2. Częstsze kontrole i karanie mandatami mieszkańców, którzy w piecach i kotłach palą odpady.
 3. Dofinansowanie termomodernizacji budynków.
 4. Dopłaty do paliwa lepszej jakości dla najuboższych mieszkańców lub rekompensata wyższych kosztów ogrzewania. (Marcin Chłodnicki)
 5. Dopłaty do wymiany pieców i kotłów na bardziej ekologiczne. (Marcin Chłodnicki, Artur Gierada)
 6. Instalacja nowych stacji mierzących poziom zanieczyszczenia powietrza.
 7. Ograniczenie wjazdu samochodów do centrum miasta.
 8. Zachęty do korzystania z samochodów elektrycznych – budowa stacji ładowania, przywileje w ruchu.
 9. Rozwój sieci ciepłowniczej. (Marcin Chłodnicki)
 10. Rozwój sieci komunikacji publicznej (wytyczanie buspasów, zwiększanie częstotliwości kursów, modernizacja taboru, itp.) (Artur Gierada)
 11. Zakup ekologicznych pojazdów – np. autobusów i śmieciarek elektrycznych.
 12. Nie ma potrzeby podejmowania specjalnych działań w tej dziedzinie.
 13. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Miejsce na uzasadnienie lub skomentowanie odpowiedzi.
Czy Pani/ Pana zdaniem:
Prosimy wybrać jedną odpowiedź.
 1. Należy podnieść opłatę za wywóz śmieci z domów mieszkalnych i firm, aby rozwijać sieć sortowania, przetwarzania i utylizacji odpadów.
 2. Obecne stawki za wywóz śmieci z są wystarczające i nie należy ich podnosić. (Marcin Chłodnicki, Artur Gierada)
 3. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie
Miejsce na uzasadnienie lub skomentowanie odpowiedzi.
Co jest Pani/ Pana zdaniem kulturalną wizytówką naszego miasta?  Prosimy wskazać maksymalnie trzy miejsca lub wydarzenia, tematy. 
1.
Festiwal Harcerski (Marcin Chłodnicki)
Wydarzenie: Festiwal "Memorial To Miles" (Artur Gierada)
2.
Sabat Czarownic (gdyby mógł być cykliczny) (Marcin Chłodnicki)
Miejsce: Amfiteatr Kadzielnia (Artur Gierada)
3.
Masscode Festiwal (gdyby miasto pozwoliło na jego rozwój) (Marcin Chłodnicki)
Temat: Targi wystawiennicze (Artur Gierada)
Które z wymienionych działań w obszarze kultury są Pani/ Pana zdaniem najbardziej potrzebne mieszkańcom? 
Prosimy wybrać maksymalnie dwie odpowiedzi.
 1. Rozwój bibliotek miejskich np. powiększenie księgozbioru, dłuższe godziny otwarcia.
 2. Wzbogacenie oferty domów kultury. (Marcin Chłodnicki, Artur Gierada)
 3. Organizacja imprez i festiwali. (Marcin Chłodnicki, Artur Gierada)
 4. Rozwój oferty kin, teatrów, muzeów itp.
 5. Renowacja wybranych zabytków.
 6. Wspieranie mediów lokalnych.
 7. Stworzenie dużego centrum kulturalnego.
 8. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
  Prosimy opisać, jak powinny rozwijać się biblioteki miejskie?
  Jakie nowe wydarzenia, zajęcia, projekty powinny oferować domy kultury w naszym mieście?
Koncerty i przedstawienia, z którymi instytucje kultury wyszłyby na ulice i osiedla. (Marcin Chłodnicki)
Które zabytki w mieście należy w pierwszej kolejności poddać renowacji? 
Które istniejące media lokalne powinny otrzymać wsparcie ze strony miasta?
Miejsce na uzasadnienie lub skomentowanie odpowiedzi.
Władze miasta tworzą ofertę kulturalną z myślą o różnych grupach mieszkańców. Które z wymienionych grup najbardziej potrzebują rozwoju oferty kulturalnej skierowanej bezpośrednio do nich?
Prosimy wybrać maksymalnie dwie odpowiedzi.
 1. Rodziny z dziećmi. (Artur Gierada)
 2. Seniorzy. (Artur Gierada)
 3. Osoby z różnych przyczyn wykluczone. (Marcin Chłodnicki)
 4. Osoby szczególnie zainteresowane kulturą .
 5. Osoby, które nie interesują się kulturą. (Marcin Chłodnicki)
 6. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Miejsce na uzasadnienie lub skomentowanie odpowiedzi.
Czy Pani/ Pana zdaniem boiska przy szkołach publicznych powinny być dostępne dla mieszkańców?
Prosimy wybrać jedną odpowiedź.
 1. Boiska szkolne powinny być bezpłatnie dostępne dla wszystkich zainteresowanych. (Marcin Chłodnicki, Artur Gierada)
 2. Mieszkańcy powinni móc korzystać z boisk szkolnych za niewielką opłatą.
 3. Boiska szkolne powinny być udostępniane na zasadach komercyjnych – stanowią źródło dodatkowego dochodu dla szkół.
 4. Boiska szkolne mają służyć uczniom i powinny być użytkowane tylko przez nich (pod nadzorem wykwalifikowanych nauczycieli i trenerów).
 5. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Miejsce na uzasadnienie lub skomentowanie odpowiedzi.
Które z wymienionych stwierdzeń na temat finansowania sportu są bliższe Pani/ Pana poglądom?
Prosimy wybrać jedną odpowiedź. 
 1. Miasto powinno dofinansowywać profesjonalne kluby sportowe, ponieważ jest to ważny element promocji regionu, nawet jeśli oznacza to zmniejszenie środków na wsparcie sportu amatorskiego i rekreacyjnego.
 2. Miasto powinno przeznaczyć więcej środków na upowszechnianie sportów amatorskich i rekreacyjnych, zamiast dofinansowywać profesjonalne kluby sportowe. (Marcin Chłodnicki, Artur Gierada)
 3. Miasto nie powinno wydawać pieniędzy na wspieranie sportu.
 4. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Miejsce na uzasadnienie lub skomentowanie odpowiedzi.
Połączyłbym odpowiedź pierwszą i drugą. Finansowanie "dużego" sportu można wykorzystać do efektywnej promocji miasta, natomiast w Kielcach Urząd Miasta robi to nieudolnie. (Marcin Chłodnicki)
Która z dyscyplin sportowych powinna być Pani/ Pana zdaniem objęta szczególną opieką władz miasta (poprzez specjalne dotacje, remont i budowę obiektów sportowych, dofinansowanie pracy trenerów itd.)?
Nie można postawić na jedną dyscyplinę sportu jak zakłada pytanie. Pytanie przeczy zasadzie zrównoważonego zarządzania finansami miasta. Natomiast w Kielcach mamy duże tradycje i sukcesy związane z piłką ręczną, klubami karate, boksu, piłki nożnej, kolarstwa i wielu innych dyscyplin. Nie można postawić na jedną. (Marcin Chłodnicki)
Gmina może wprowadzać programy polityki zdrowotnej, odpowiadające na najpoważniejsze problemy zdrowotne mieszkańców.  Jakie programy zdrowotne są Pani/ Pana zdaniem najbardziej potrzebne w mieście?
Prosimy wybrać maksymalnie trzy odpowiedzi.
 1. Leczenie niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego in vitro. (Marcin Chłodnicki, Artur Gierada)
 2. Profilaktyka i leczenie chorób osób starszych. (Artur Gierada)
 3. Profilaktyka i leczenie nadwagi i otyłości.
 4. Profilaktyka i leczenie stomatologiczne dzieci. (Marcin Chłodnicki)
 5. Profilaktyka i diagnoza chorób nowotworów. (Marcin Chłodnicki, Artur Gierada)
 6. Programy szczepień ochronnych np. przeciw grypie, pneumokokom, HCV.
 7. Wykrywanie wad postawy i programy rehabilitacji.
 8. Ochrona zdrowia psychicznego.
 9. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Miejsce na uzasadnienie lub skomentowanie odpowiedzi.
Samorząd tworzy przychodnie i szpitale, wyposaża je w sprzęt i zajmuje się zarządzeniem tymi placówkami. Narodowy Fundusz Zdrowia finansuje świadczenia zdrowotne – wizyty u specjalistów, badania, zabiegi i operacje. Często jednak, dotacja NFZ nie zaspokaja potrzeb zdrowotnych mieszkańców. Które z poniższych stwierdzeń jest bliższe Pani/ Pana poglądom? 
Prosimy wybrać jedną odpowiedź.
 1. Finansowanie świadczeń zdrowotnych jest zadaniem państwa i NFZ. Miasto powinno ograniczyć swoją rolę do zarządzania placówkami zdrowotnymi, zabiegać o większe środki dla swoich przychodni i szpitali w NFZ, ale nie przeznaczać własnego budżetu na finansowanie świadczeń zdrowotnych.
 2. Gmina musi dbać o zdrowie swoich mieszkańców. W sytuacji, gdy brakuje środków z NFZ, miasto powinno dopłacać do świadczeń zdrowotnych z własnego budżetu. (Marcin Chłodnicki, Artur Gierada)
 3. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Miejsce na uzasadnienie lub skomentowanie odpowiedzi.
I znowu, trzeba działać dwutorowo, bo odpowiedź nr 1 nie wyklucza przecież odpowiedzi nr 2. (Marcin Chłodnicki)
  Instytucje miejskie w różny sposób mogą wspierać mieszkanki i mieszkańców, którzy samodzielnie opiekują się osobami zależnymi – przewlekle chorymi, niepełnosprawnymi. Jakie formy odciążenia opiekunów osób zależnych są Pani/ Pana zdaniem najbardziej potrzebne mieszkańcom naszego miasta?
Prosimy wybrać maksymalnie dwie odpowiedzi.
 1. Rozwój programów opieki zdrowotnej finansowanej z budżetu miasta np. dopłaty do leków, rozwój infrastruktury medycznej, finansowanie badań profilaktycznych. (Marcin Chłodnicki, Artur Gierada)
 2. Budowa mieszkań komunalnych dostosowanych do potrzeb osób zależnych.
 3. Dostosowywanie istniejących budynków mieszkalnych do potrzeb osób z ograniczonymi możliwościami poruszania się np. dofinansowanie budowy wind, podjazdów, itp.
 4. Darmowy transport finansowany z budżetu miasta.
 5. Upowszechnianie instytucji opiekuna społecznego. (Artur Gierada)
 6. Dom dziennego pobytu dla dorosłych osób zależnych. (Marcin Chłodnicki)
 7. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Miejsce na uzasadnienie lub skomentowanie odpowiedzi.
Czy Pani/Pana zdaniem w naszym mieście istnieją grupy społeczne, które są wykluczone, marginalizowane lub dyskryminowane? Jeśli tak, prosimy o wskazanie takich grup.
Samotne osoby starsze oraz osoby LGBT (Marcin Chłodnicki)
Miasto jest właścicielem 4083 mieszkania komunalne oraz 706 lokali socjalnych. Jaką Pani/Pana zdaniem należy prowadzić politykę dotyczącą mieszkań socjalnych?
Prosimy wybrać jedną odpowiedź.
 1. Miasto powinno budować nowe osiedla mieszkań socjalnych.
 2. Miasto powinno tworzyć nowe lokale socjalne w budynkach w różnych częściach miasta. (Marcin Chłodnicki, Artur Gierada)
 3. Priorytetem powinny być remonty istniejących lokali socjalnych. Dopiero w dalszej kolejności należy budować nowe.
 4. Należy stopniowo zmniejszać liczbę lokali socjalnych utrzymywanych przez miasto.
 5. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Miejsce na uzasadnienie lub skomentowanie odpowiedzi.
Które z poniższych stwierdzeń jest bliższe Pani/ Pana poglądom?
Prosimy wybrać jedną odpowiedź.
 1. Mieszkania komunalne powinny być sprzedawane ich lokatorom z wysoką bonifikatą. (Marcin Chłodnicki)
 2. Mieszkania komunalne powinny być sprzedawane ich lokatorom po cenach rynkowych.
 3. Mieszkania komunalne powinny zostać w zasobie miasta. (Artur Gierada)
 4. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Miejsce na uzasadnienie lub skomentowanie odpowiedzi.
Jednym z zadań gminy jest dbanie o bezpieczeństwo i porządek publiczny.  Czy zgadza się Pani/ Pan z następującymi stwierdzeniami? 
Prosimy wybrać wszystkie pasujące odpowiedzi.
Tak Nie Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
W mieście powinna funkcjonować straż miejska. MC, AG
Część budżetu miasta powinna być przeznaczana na wsparcie policji. MC, AG
Miejsce na uzasadnienie lub skomentowanie odpowiedzi.
Straż Miejska jest potrzebna do czynności, którymi nie powinna zajmować się Policja. Należy przeorganizować sposób zarządzania Strażą. Skierować do zadań bezpośrednio na rzecz mieszkańców. (Marcin Chłodnicki)
Które z poniższych stwierdzeń jest bliższe Pani/ Pana opinii? 
Prosimy wybrać jedną odpowiedź.
 1. W celu zwiększenia bezpieczeństwa mieszkańców należy rozwijać system monitoringu miejskiego. (Marcin Chłodnicki, Artur Gierada)
 2. Systemy monitoringu zbyt mocno naruszają prywatność mieszkańców, są kosztowne i nie zwiększają znacząco bezpieczeństwa. W mieście nie powinno być monitoringu w miejscach publicznych.
 3. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Które miejsca w mieście są Pani/ Pana zdaniem najmniej bezpieczne? Prosimy o wskazanie konkretnych lokalizacji.
Czarnów, Szydłówek, obrzeża miasta, ale też najbliższe otoczenie ścisłego centrum. (Marcin Chłodnicki)
Jakie Pani/ Pana zdaniem ważne dla mieszkańców kwestie powinny stać się przedmiotem publicznej debaty, włączającej obywateli,  (nie tylko ekspertów i działaczy politycznych)? Prosimy wskazać maksymalnie trzy kwestie.
Kwestia 1:
Podział na dzielnice (Marcin Chłodnicki)
Chcę, aby to kielczanie byli moim pierwszym wiceprezydentem. Jestem zwolennikiem prowadzenia konsultacji społecznych we wszystkich kwestiach kluczowych dla mieszkańców. (Artur Gierada)
Kwestia 2:
Plany zagospodrowania miasta (Marcin Chłodnicki)
Chcę, aby to kielczanie byli moim pierwszym wiceprezydentem. Jestem zwolennikiem prowadzenia konsultacji społecznych we wszystkich kwestiach kluczowych dla mieszkańców. (Artur Gierada)
Kwestia 3:
Strategia spłaty długu (Marcin Chłodnicki)
Chcę, aby to kielczanie byli moim pierwszym wiceprezydentem. Jestem zwolennikiem prowadzenia konsultacji społecznych we wszystkich kwestiach kluczowych dla mieszkańców. (Artur Gierada)
Do "Kwestia 1". Jakie narzędzie jest najodpowiedniejsze do zaangażowania mieszkańców w podjęcie decyzji w tej sprawie. 
Prosimy wybrać jedną odpowiedź.
 1. Budżet obywatelski (Artur Gierada)
 2. Konsultacje społeczne
 3. Panel obywatelski (Marcin Chłodnicki)
 4. Współpraca z Młodzieżową Radą Miasta, Radą Seniorów lub innym ciałem konsultacyjnym.
 5. Współpraca z organizacjami obywatelskimi.
 6. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Do "Kwestia 2". Jakie narzędzie jest najodpowiedniejsze do zaangażowania mieszkańców w podjęcie decyzji w tej sprawie. 
Prosimy wybrać jedną odpowiedź. 
 1. Budżet obywatelski
 2. Konsultacje społeczne (Marcin Chłodnicki, Artur Gierada)
 3. Panel obywatelski
 4. Współpraca z Młodzieżową Radą Miasta, Radą Seniorów lub innym ciałem konsultacyjnym.
 5. Współpraca z organizacjami obywatelskimi.
 6. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Do "Kwestia 3". Jakie narzędzie jest najodpowiedniejsze do zaangażowania mieszkańców w podjęcie decyzji w tej sprawie. 
Prosimy wybrać jedną odpowiedź.   
 1. Budżet obywatelski
 2. Konsultacje społeczne
 3. Panel obywatelski (Marcin Chłodnicki)
 4. Współpraca z Młodzieżową Radą Miasta, Radą Seniorów lub innym ciałem konsultacyjnym. (Artur Gierada)
 5. Współpraca z organizacjami obywatelskimi.
 6. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Czy zgadza się Pani/ Pan z następującymi stwierdzeniami? 
Prosimy wybrać wszystkie pasujące odpowiedzi.
Tak Nie Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Należy wydłużyć godziny pracy urzędu miasta. MC, AG
Należy udostępnić informację o wszystkich umowach zawieranych przez urząd miasta. MC, AG
Wszystkie umowy zawierane przez urząd miasta powinny być publicznie dostępne, wraz z informacją o przedmiocie i wartości umowy oraz kontrahencie. MC AG
Informacje o kwalifikacjach i ocenie osób, które startują w konkursach na stanowiska kierownicze w instytucjach miejskich, powinny być publicznie dostępne (z pominięciem danych osobowych). MC, AG
Firmy pracujące i budujące dla samorządów powinny zatrudniać tylko na umowę o pracę MC AG
Miejsce na uzasadnienie lub skomentowanie odpowiedzi.
Czy Pani/ Pana zdaniem należy wywieszać flagę Unii Europejskiej obok flagi Polski na budynkach publicznych, nie tylko podczas święta Europy?
 1. Tak (Marcin Chłodnicki, Artur Gierada)
 2. Nie
 3. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Komu, jeśli obejmie Pani/ Pan funkcję prezydenta miasta, zaproponuje Pani/Pan funkcję wiceprezydenta? 
dr Joanna Grzela (Marcin Chłodnicki)
Jakimi wartościami zamierza się Pani/Pan kierować przy podejmowaniu decyzji, jako prezydent miasta?
Wartościami obywatelskimi, uniwersalnymi zasadami etyki, demokratycznego państwa prawa, równych szans, i lewicową wrażliwością społeczną. (Marcin Chłodnicki)
Miejsce na dodatkowe informacje. Jeśli w kwestionariuszu nie pojawiły się ważne dla Pani/Pana kwestie lub zagadnienie istotne z punktu widzenia Pani/Pana wyborców, prosimy o ich uzupełnienie poniżej. 
Pokaż wszystkie pytania
Pokaż mniej
Pokaż wszystkie pytania
Pokaż mniej