Polskie Stronnictwo Ludowe

Informacje ogólne

Adres:
ul. Piękna 3A 00-539 Warszawa
Strony www:

Reprezentacja

Sejm: 14 posłów
Senat: 1 senatorów
Parlament Europejski: 3 europosłów

Władze

Przewodniczący

Lp. Imię i nazwisko Przewodniczący w latach
1 Władysław Kosiniak-Kamysz 2015-11-07 - aktualnie
2 Janusz Piechociński 2012-11-017 - 2015-11-07
3 Waldemar Pawlak 2005-01-29 - 2012-11-17
4 Janusz Wojciechowski 2004-03-16 - 2005-01-29
5 Jarosław Kalinowski 1997-10-11 - 2004-03-16
6 Waldemar Pawlak 1991-06-29 - 1997-10-11
7 Roman Bartoszcze 1990-05-05 - 1991-06-29
8 Józef Zych (honorowy prezes) - aktualnie
Zobacz więcej
Zwiń

Zarząd

Lp. Imię i nazwisko Funkcja
1 Urszula Pasławska wiceprezes
2 Krzysztof Hetman wiceprezes
3 Adam Jarubas wiceprezes
4 Dariusz Klimczak wiceprezes
5 Adam Struzik wiceprezes
6 Andrzej Grzyb sekretarz
7 Piotr Zgorzelski sekretarz
8 Stanisław Rakoczy skarbnik
Zobacz więcej
Zwiń

Obietnice partii

Dodaj deklarację partii

Filtruj wyniki
Filtruj
Przefiltrowane przez:
 • Darmowa opieka stomatologiczna dla dzieci

  Próchnicę ma 85 proc. polskich dwunastolatków. Jest to jeden z najwyższych wskaźników w Europie. Tym groźniejszy dla młodych Polaków, że próchnica prowadzi również do innych chorób. Bez regularnych przeglądów stomatologicznych, współpracy dentysty z pediatrą, edukacji i – kluczowe – bezpłatnej opieki stomatologicznej nie pokonamy tego problemu. Dlatego ludowcy wprowadzą darmowego dentystę dla wszystkich dzieci do 18. roku życia. Pozwoli to wykształcić nawyk dbania o zęby, odciąży finansowo rodziców oraz pomoże w wyrównywaniu szans mieszkańców mniejszych miejscowości.

  Źródło: www.psl.pl

  Data obietnicy: 2018-02-18

  ochrona zdrowia
  wybory samorządowe 2018
  sprawy ogólnopolskie
  PSL
 • Szpitale wojewódzkie w jednym ręku

  Organem założycielskim wszystkich szpitali w każdym z województw powinien być minister zdrowia. Samorządy miałyby możliwość przejmowania prowadzenia szpitali jako zadania powierzonego w drodze porozumienia. Minister zdrowia nie mógłby odmówić przekazania szpitala samorządowi. Wraz z przekazaniem zadania minister zdrowia byłby zobowiązany do zapewnienia środków niezbędnych do utrzymania obiektów szpitalnych i ich wyposażenia w sprzęt medyczny. Środki NFZ powinny być przeznaczone wyłącznie na finansowanie świadczeń zdrowotnych. Taki system zapobiegałby przerzucaniu na samorządy i dyrekcje szpitali skutków decyzji finansowych podejmowanych na poziomie rządowym.

  Źródło: www.psl.pl

  Data obietnicy: 2018-02-18

  ochrona zdrowia
  wybory samorządowe 2018
  PSL
  sprawy ogólnopolskie
 • Opieka farmaceutyczna

  Farmaceuci od zawsze służyli poradą w zakresie leków i podstawowej opieki zdrowotnej. Pozwala im na to gruntowna wiedza zdobyta podczas wymagających studiów. W ostatnich latach etos tego zawodu jednak podupadł. Zawód farmaceuty coraz bardziej ograniczał się do roli pracownika apteki. Zmieńmy to. Dzięki większemu zaangażowaniu w system opieki nad pacjentem uda nam się odciążyć lekarzy i zmniejszyć kolejki przed gabinetami. Nie ucierpi przy tym jakość świadczonych usług i bezpieczeństwo pacjentów.

  Źródło: www.psl.pl

  Data obietnicy: 2018-02-18

  ochrona zdrowia
  PSL
  sprawy ogólnopolskie
  wybory samorządowe 2018
 • 9% PKB na zdrowie

  Proponujemy stopniowe zwiększanie nakładów na system ochrony zdrowia – z obecnego poziomu 6,5% PKB do 9% w 2020 r. Pieniądze powinny pochodzić z przesunięcia środków ze składki rentowej, tak aby obciążenia podatników z tytułu składki zdrowotnej nie wzrosły.

  Źródło: www.psl.pl

  Data obietnicy: 2018-02-18

  wybory samorządowe 2018
  sprawy ogólnopolskie
  PSL
  ochrona zdrowia
 • Gwarancja darmowego leczenia

  Państwo musi wziąć odpowiedzialność za służbę zdrowia. Zapewnienie równego dostępu obywatelom do świadczeń opieki zdrowotnej to nie tylko gwarancja zawarta w Konstytucji, ale i moralny obowiązek władzy zwierzchniej. Nie można dopuścić do dzielenia pacjentów na lepszych i gorszych. Leczenie powinno być gwarantowane dla każdego obywatela bez względu na zasobność portfela czy status społeczny.

  Źródło: www.psl.pl

  Data obietnicy: 2018-02-18

  wybory samorządowe 2018
  PSL
  sprawy ogólnopolskie
  ochrona zdrowia
 • Zwiększenie liczby lekarzy i pielęgniarek

  Musimy stworzyć takie warunki pracy w służbie zdrowia, by pracownicy nie musieli wyjeżdżać za granicę. Ważnym elementem tych zmian jest reforma w kształceniu przyszłych lekarzy i pielęgniarek.

  Źródło: www.psl.pl

  Data obietnicy: 2018-02-18

  wybory samorządowe 2018
  sprawy ogólnopolskie
  PSL
  ochrona zdrowia
 • Podwyższenie płac lekarzy i pielęgniarek

  Podnieśmy zarobki lekarzy i pielęgniarek. Płaca pielęgniarek powinna być powiązana z zarobkami lekarzy – minimum 60% ich pensji.

  Źródło: www.psl.pl

  Data obietnicy: 2018-02-18

  PSL
  wybory samorządowe 2018
  sprawy ogólnopolskie
  ochrona zdrowia
 • Rozwój geriatrii

  Zatroszczmy się o seniorów i zadbajmy o jak najlepszą opiekę ich zdrowia. W tym celu muszą zostać stworzone warunki do zwiększenia różnorodności form opieki i ich upowszechniania: domy dziennego pobytu, wykorzystanie zdobyczy technologicznych w postaci teleopieki i telemedycyny, zorganizowana pomoc sąsiedzka i wolontariat, programy profilaktyczne z zakresu zdrowego trybu życia, sieć profesjonalnych firm do realizacji usług opieki domowej.

  Źródło: www.psl.pl

  Data obietnicy: 2018-02-18

  ochrona zdrowia
  PSL
  wybory samorządowe 2018
  sprawy ogólnopolskie
  seniorzy
 • Wzmocnienie roli samorządów

  Zwiększmy rolę samorządów w kształtowaniu i koordynacji regionalnej polityki zdrowotnej. Wykorzystajmy w tym celu doświadczenie i wiedzę samorządowców. Jednocześnie wyrażamy zdecydowany sprzeciw wobec przerzucaniu kosztów finansowania służby zdrowia na samorząd!

  Źródło: www.psl.pl

  Data obietnicy: 2018-02-18

  wybory samorządowe 2018
  sprawy ogólnopolskie
  PSL
  administracja państwowa i samorząd
  ochrona zdrowia
 • Reymontówki - wiejskie świetlice

  Zadaniem samorządów jest dbanie o rozwój lokalnej tradycji. Pomoże w tym program budowy i remontów wiejskich świetlic. Dzięki temu działaniu stworzymy wyjątkowe miejsce do spotkań i pracy dla Kół Gospodyń.

  Źródło: www.psl.pl

  Data obietnicy: 2018-02-18

  kultura
  PSL
  wybory samorządowe 2018
  sprawy ogólnopolskie
  PSL
 • Granty dla KGW i LZS

  Proponujemy specjalne granty dla Kół Gospodyń Wiejskich i Ludowych Zespołów Sportowych. Organizacje te będą mogły starać się o dedykowaną pomoc finansową w wysokości 10 tysięcy złotych, specjalnie dla nich. Obecnie, muszą rywalizować o wsparcie finansowe z wieloma innymi organizacjami, co powoduje brak środków i utratę potencjału kulturowego wsi.

  Źródło: www.psl.pl

  Data obietnicy: 2018-02-18

  PSL
  kultura
  wybory samorządowe 2018
  sprawy ogólnopolskie
  sport i turystyka
 • Wsparcie orkiestr i zespołów ludowych

  Orkiestry, zespoły muzyczne oraz zespoły regionalne stale dbają o podtrzymanie tradycji i rozwój kulturalny wsi. Wielokrotnie to one są wizytówkami swoich małych ojczyzn. Dlatego stworzymy specjalny fundusz wsparcia dla tych organizacji, w celu zakupu nowych instrumentów i strojów czy do finansowania wyjazdów. Dzięki temu organizacje będą mogły się dynamicznie rozwijać i jeszcze lepiej promować kulturę ludową.

  Źródło: www.psl.pl

  Data obietnicy: 2018-02-18

  kultura
  wybory samorządowe 2018
  sprawy ogólnopolskie
  PSL
Pokaż więcej