Okręg 7 (Poznań), wielkopolski

Wybrani posłowie do Parlamentu Europejskiego

Filtruj wyniki

Płeć

Okręg

Komitet

Numer na liście

Filtruj
Przefiltrowane przez:
Osoby 1–5 z 5
pokaż  10 / 20 / 50 / wszystkie
Lp. Imię i nazwisko Komitet wyborczy Okręg Co wiemy o kandydatce/kandydacie? Numer na liście Kwestionariusz
1. Ewa Kopacz Koalicja Europejska 7 (Poznań)
Absolwentka Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej w Lublinie, specjalistka II stopnia medycyny... rodzinnej i I stopnia pediatrii. Lekarz, a później dyrektor samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej w Szydłowcu. Prowadziła własną praktykę lekarską. Związana z Unią Wolności, pełniła funkcję wiceprzewodniczącej, a następnie przewodniczącej w woj. radomskim. Obecnie wiceprzewodnicząca PO. Posłanka IV, V, VI, VII i VIII kadencji Sejmu RP. W l. 2007-2011 minister zdrowia. Pierwsza kobieta pełniąca obowiązki Marszałka Sejmu RP (l. 2011-2014). W 2014 r. objęła urząd premiera po rezygnacji Donalda Tuska wybranego na przewodniczącego Rady Europejskiej. W Sejmie zasiadała w komisji ds. Unii Europejskiej oraz w komisji zdrowia. W 2019 r. została wybrana do Parlamentu Europejskiego.
Czytaj więcej
Zwiń
1
2. Zdzisław Krasnodębski Prawo i Sprawiedliwość 7 (Poznań)
Profesor socjologii, filozof społeczny i polityczny, publicysta. Członek międzynarodowych... organizacji naukowych zajmujących się problematyką europejską. Nie należy do partii politycznej. Od 2014 r. poseł do Parlamentu Europejskiego. W l. 2018-2019 wiceprzewodniczący Parlamentu Europejskiego. W 2019 r. został ponownie wybrany na posła do Parlamentu Europejskiego.
Czytaj więcej
Zwiń
1
3. Leszek Miller Koalicja Europejska 7 (Poznań)
Absolwent Wyższej Szkoły Nauk Społecznych, magister politologii. W l. 60. pracował w Zakładach... Przemysłu Lniarskiego. Był członkiem, a następnie sekretarzem i członkiem Biura Politycznego PZPR. Brał udział w obradach Okrągłego Stołu. Współzałożyciel SdRP, w l. 1999-2004 a następnie 2011-2016 przewodniczący SLD. W l. 2005-2006 publicysta m.in. w tygodniku „Wprost”, pełnił funkcję przewodniczącego Rady Programowej w dzienniku „Trybuna”. W l. 1993-1996 minister pracy i polityki społecznej, w 1997 r. minister spraw wewnętrznych, a w l. 2001-2004 premier oraz przewodniczący Komitetu Integracji Europejskiej. Poseł I, II, III, IV i VII kadencji. W 2019 r. został wybrany do Parlamentu Europejskiego.
Czytaj więcej
Zwiń
2
4. Andżelika Możdżanowska Prawo i Sprawiedliwość 7 (Poznań)
Absolwentka zarządzania na Akademii Ekonomicznej w Poznaniu oraz ochrony środowiska na... Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu. Pracowała jako przedstawicielka handlowa agencji artystyczno-reklamowej a następnie jako kierownik biura reklamy. W l. 2002-2009 nauczycielka przedmiotów ekonomicznych, wykładała w wydziale zamiejscowym WSZiP w Łodzi. Wydawca i redaktor naczelna „Kuriera Lokalnego Powiatu Kępińskiego”. W l. 2008-2011 prowadziła firmę z branży doradztwa ekonomicznego. Założycielka i prezeska Stowarzyszenia „Po Prostu Pomagam”. Od marca 2017 r. członkini rady fundacji Solidarności Międzynarodowej. W l. 2011-2017 członkini PSL. Senator w l. 2011-2015 (VIII kadencja). Zasiadała w komisjach: samorządu terytorialnego i administracji państwowej; polityki społecznej i rodziny; kultury i środków przekazu (wiceprzewodnicząca). W 2015 r. sekretarz stanu w Kancelarii Premiera w rządzie Ewy Kopacz. Posłanka od 2015 r. (VIII kadencja), była członkiem komisji: ds. Unii Europejskiej; polityki senioralnej oraz komisji śledczej ds. Amber Gold. W l. 2017- 2018 sekretarz stanu w Ministerstwie Rozwoju. W l. 2018-2019 sekretarz stanu w Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju i pełnomocnik rządu ds. małych i średnich przedsiębiorstw. W 2019 r. została wybrana do Parlamentu Europejskiego.
Czytaj więcej
Zwiń
2
5. Sylwia Spurek Wiosna 7 (Poznań)
Absolwentka Uniwersytetu Łódzkiego, dr nauk prawnych, radczyni prawna, legislatorka.... Współzałożycielka Fundacji Klinika Rządzenia. Od 1999 r. zaangażowana w działania na rzecz praw człowieka. Stypendystka Legal Fellowship Program i uczestniczka zajęć International Women's Human Rights Clinic, City University of New York (2000). W l. 2002-2005 prawniczka w Sekretariacie Pełnomocniczki Rządu ds. Równego Statusu Kobiet i Mężczyzn, gdzie uczestniczyła w pracach nad rządowym projektem pierwszej ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie. Do 2014 r. radca Prezesa Rady Ministrów w Departamencie Prawnym Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, następnie wiceszefowa Biura Pełnomocniczki Rządu do Spraw Równego Traktowania. W l. 2008-2015 członkini Zespołu ds. Europejskiego Trybunału Praw Człowieka przy Ministerstwie Spraw Zagranicznych, w l. 2010-2012 przedstawicielka Szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w Komitecie Ochrony Praw. W l. 2015–2019 zastępca Rzecznika Praw Obywatelskich ds. równego traktowania. W 2019 r. została wybrana do Parlamentu Europejskiego.
Czytaj więcej
Zwiń
1
pokaż  10 / 20 / 50 / wszystkie