Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019 — lista wybranych

Filtruj wyniki

Płeć

Okręg

Zobacz pozostałe
Zwiń

Komitet

Numer na liście

Filtruj
Przefiltrowane przez:
Osoby 1–50 z 52
pokaż  10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2
Lp. Imię i nazwisko Komitet wyborczy Okręg Co wiemy o kandydatce/kandydacie? Numer na liście Kwestionariusz
1. Magdalena Adamowicz Koalicja Europejska 1 (Gdańsk)
Absolwentka Uniwersytetu Gdańskiego. Doktor nauk prawnych. Od 2004 r. radca prawny w Okręgowej... Izbie Radców Prawnych w Gdańsku. Wykładowczyni w Katedrze Prawa Morskiego Uniwersytetu Gdańskiego i w Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku. W 2019 r. została wybrana do Parlamentu Europejskiego.
Czytaj więcej
Zwiń
2
2. Bartosz Arłukowicz Koalicja Europejska 13 (Gorzów Wielkopolski)
Lekarz, ukończył Pomorską Akademię Medyczną. W 1997 r. rozpoczął pracę w Klinice Pediatrii... Hematologii i Onkologii Dziecięcej w PAM w Szczecinie, prowadził własną praktykę lekarską. W l. 1997-2000 lekarz w Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego. W l. 2002-2006 radny Szczecina. W 2004 r. wstąpił do SDPL, był przewodniczącym tej partii w woj. zachodniopomorskim. Od 2013 r. członek PO. W 2011 r. został powołany na sekretarza stanu, pełnomocnika premiera ds. przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu. W l. 2011-2015 minister zdrowia, najpierw w rządzie Donalda Tuska, a potem Ewy Kopacz. Poseł 2007-2019 (VI-VIII kad.), wybierany z listy LiD, następnie PO. Obecnie jest wiceprzewodniczącym regionu zachodniopomorskiego PO. Od grudnia 2017 r. członek rady krajowej partii. Zasiadał w komisjach: zdrowia; gospodarki, spraw zagranicznych, ds. kontroli państwowej. W Sejmie VIII kad. przewodniczył pracom komisji zdrowia. W 2019 r. został wybrany do Parlamentu Europejskiego.
Czytaj więcej
Zwiń
2
3. Marek Balt Koalicja Europejska 11 (Katowice)
Absolwent Politechniki Częstochowskiej, mgr inż. zarządzania przedsiębiorstwem. Pracował w Hucie... Częstochowa m.in. na stanowisku zastępcy dyrektora ds. remontów. W l. 2003-2005 nauczyciel akademicki na Wydziale Zarządzania Politechniki Częstochowskiej, prowadził własną firmę informatyczną. Był członkiem rad nadzorczych i zarządów spółek. Do 2018 r. wiceprezes Zarządu Górnośląskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów SA. Obecnie zasiada w radzie nadzorczej Hali Sportowej sp. z o.o. W l. 2006-2011 radny Częstochowy, w l. 2010-2011. przewodniczący rady miasta. Członek SLD, od 2015 r. wiceprzewodniczący partii. Poseł na Sejm RP VII kad. W l. 2018-2019 radny Sejmiku Województwa Śląskiego. W 2019 r. został wybrany do Parlamentu Europejskiego.
Czytaj więcej
Zwiń
2
4. Marek Belka Koalicja Europejska 6 (Łódź)
Profesor nauk ekonomicznych, ukończył studia ekonomiczne na UŁ. Autor publikacji naukowych z... zakresu ekonomii stosowanej oraz współczesnej myśli ekonomicznej. Dyrektor Instytutu Nauk Ekonomicznych PAN w l. 1993-1996. Konsultant Banku Światowego, doradca ekonomiczny prezydenta RP. Minister finansów w rządzie W. Cimoszewicza (1997r.) i L. Millera (l.2001-2002). Szef koalicyjnej Rady Koordynacji Międzynarodowej w Iraku (2003), a następnie w l.2003-2004 dyrektor ds. polityki gospodarczej w Tymczasowych Władzach Koalicyjnych w Iraku, gdzie odpowiadał za reformę walutową i stworzenie nowego systemu bankowego. W l. 2004-2005 Prezes Rady Ministrów i przewodniczący Komitetu Integracji Europejskiej. W l. 2010-2016 prezes NBP. W 2019 r. został wybrany do Parlamentu Europejskiego.
Czytaj więcej
Zwiń
1
5. Robert Biedroń Wiosna 4 (Warszawa)
Lider partii Wiosna, w l. 2014-2018 prezydent Słupska, poseł VII kadencji Sejmu, samorządowiec..., ekspert organizacji praw człowieka w Polsce i za granicą. Członek grupy doradczej ds. równouprawnienia płci, przymusowych wysiedleń i ochrony przy ONZ. Były delegat do Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy. W 2019 r. został wybrany do Parlamentu Europejskiego.
Czytaj więcej
Zwiń
1
6. Adam Bielan Prawo i Sprawiedliwość 5 (Warszawa)
Politolog. Działacz organizacji studenckich - przewodniczący Niezależnego Stowarzyszenia Studentów... (1996-1998), wiceprzewodniczący European Democrat Students (1999-2000). Członek Przymierza Prawicy, działacz Akcji Wyborczej Solidarność (z jej list wybrany do Sejmu w 1997 r.). W l. 2001-2010 członek i rzecznik prasowy PiS, po odejściu z partii przez pół roku był członkiem Stowarzyszenia Polska jest Najważniejsza, w 2013 r. przystąpił do Polski Razem Jarosława Gowina ( w l. 2015-2017 wiceprezes partii). Po przekształceniu ugrupowania na Porozumienie, od listopada 2017 r. pełni funkcję przewodniczącego Konwencji Krajowej. Poseł (1997-2004, III-IV kadencja), zasiadał w komisjach: spraw zagranicznych; edukacji, nauki i młodzieży; europejskiej oraz odpowiedzialności konstytucyjnej. Obserwator Sejmu w PE (2003-2004). Poseł do PE w l. 2004-2014, w l. 2007-2009 jego wiceprzewodniczący. Senator w l. 2015-2019 (IX kadencja), pracował w komisjach: obrony narodowej; spraw zagranicznych i Unii Europejskiej. Wicemarszałek Senatu. Od 2019 r. poseł do Parlamentu Europejskiego.
Czytaj więcej
Zwiń
1
7. Joachim Brudziński Prawo i Sprawiedliwość 13 (Gorzów Wielkopolski)
Poseł obecnej kadencji Sejmu. Ukończył studia na Wydziale Politologii i Nauk Społecznych... Uniwersytetu Szczecińskiego oraz studia podyplomowe z pedagogiki. Pochodzi z Sądecczyzny, zawodowo związany ze Szczecinem. Założyciel Morskiego Centrum Informacji Zawodowej. W l. 1998-2000 pracował jako specjalista w Państwowym Zakładzie Ubezpieczeń. Współpracował z Polskim Radiem Szczecin, był rzecznikiem prasowym Urzędu Morskiego. Wykładał w Policealnym Studium Administracji oraz Zachodniopomorskiej Szkole Biznesu. W l. 90. działał w Porozumieniu Centrum. Od 2001 r. w PiS. W l. 2006–2008 sekretarz generalny partii, od 2009 r. przewodniczący komitetu wykonawczego PiS. Poseł w l. 2005-2019 (V-VIII kad.), pracował w komisjach: infrastruktury (dwukrotnie); mniejszości narodowych i etnicznych (dwukrotnie). W Sejmie VIII kadencji zasiadał w komisji gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej. W l. 2015-2018 Wicemarszałek Sejmu. W l. 2018-2019 minister administracji i spraw wewnętrznych w rządzie Mateusza Morawieckiego. Od 2019 r. poseł do Parlamentu Europejskiego.
Czytaj więcej
Zwiń
1
8. Jerzy Buzek Koalicja Europejska 11 (Katowice)
Prof. nauk technicznych, dyrektor ds. naukowych Instytutu Inżynierii Chemicznej PAN. Wykładał na... politechnikach: śląskiej i opolskiej. W 1980 r. wstąpił do NSZZ „S”. W l. 1992-1997 przedstawiciel Polski w Międzynarodowej Agencji Energii. W l. 1997-2001 poseł na Sejm; prezes Rady Ministrów. W trakcie jego rządów Polska przystąpiła do NATO. Jako premier był odpowiedzialny za wdrożenie pakietu czterech reform (administracyjnej, oświatowej, emerytalnej, zdrowotnej). Od 2004 r. poseł do Parlamentu Europejskiego, w l. 2009-2012 przewodniczący PE. W 2009 r. wstąpił do PO. W PE pracował m.in. w komisjach: przemysłu, badań naukowych i energii oraz spraw zagranicznych. W 2019 r. został po raz czwarty wybrany do Parlamentu Europejskiego.
Czytaj więcej
Zwiń
1
9. Włodzimierz Cimoszewicz Koalicja Europejska 4 (Warszawa)
Doktor nauk prawnych, absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. W l.... 1971-1990 członek PZPR. Poseł I, II, III i IV kadencji Sejmu RP (l.1991-2005). W l.1993-1995 minister sprawiedliwości i prokurator generalny w rządzie W. Pawlaka. W l 1995-1996 wicemarszałek Sejmu. Prezes Rady Ministrów i przewodniczący Komitetu Integracji Europejskiej w l.1996-1997. i przewodniczący Komitetu Integracji Europejskiej Minister spraw zagranicznych w rządzie L. Millera (l. 2001-2005), jeden z sygnatariuszy Traktatu o Przystąpieniu RP do UE w Atenach. Senator VII i VIII kadencji Senatu RP.
Czytaj więcej
Zwiń
1
10. Ryszard Czarnecki Prawo i Sprawiedliwość 4 (Warszawa)
Historyk, dziennikarz, poseł I i III kadencji, wiceminister kultury i sztuki w 1993 roku, w l.... 1997-1998 minister ds. europejskich. Był wiceprezesem i prezesem wrocławskiego klubu żużlowego WTS Atlas, kierował Wydziałem Zagranicznym w PZPN. Europoseł od 2004, członek PiS. Od kwietnia wiceprezes Polskiego Związku Piłki Siatkowej, a od czerwca 2018 r. członek prezydium Polskiego Komitetu Olimpijskiego. W 2019 r. został ponownie wybrany do Parlamentu Europejskiego.
Czytaj więcej
Zwiń
2
11. Jarosław Duda Koalicja Europejska 12 (Wrocław)
Absolwent socjologii na KUL oraz studiów podyplomowych w Centrum Rozwoju Służb Społecznych w... Warszawie.Od l. 90 rozpoczął pracę na stanowiskach urzędniczych: był dyrektorem Wojewódzkiego Zespołu Pomocy Społecznej we Wrocławiu (1993-1998), pełnomocnikiem wojewody wrocławskiego ds. pomocy społecznej powodzianom (1997 r.) oraz dyrektorem Wydziału Spraw Społecznych i Ochrony Zdrowia w Dolnośląskim Urzędzie Wojewódzkim (1999 r.). W l. 2001-2004 dyrektor miejskiego Zarządu Domów Pomocy Społecznej we Wrocławiu. Wiceprezes PFRON w rządzie Jerzego Buzka (1999-2001). W l. 1998-2004 radny sejmiku woj. dolnośląskiego, pełnił funkcję jego przewodniczącego oraz wiceprzewodniczącego. Sekretarz stanu w Min. Pracy, pełnomocnik rządu ds. osób niepełnosprawnych rządach: Donalda Tuska i Ewy Kopacz (2007-2015). Członek PO od 2001 r. Poseł w l. 2004-2007 (IV-V kadencja, w 2004 r. zajął miejsce Jacka Protasiewicza). Senator w l. 2007-2019 (VII-IX kadencja). W ostatniej kadencji pracował w komisjach: rodziny, polityki senioralnej i społecznej (przewodniczący); zdrowia. Od 2019 r. poseł do Parlamentu Europejskiego.
Czytaj więcej
Zwiń
2
12. Anna Fotyga Prawo i Sprawiedliwość 1 (Gdańsk)
Ekonomistka, absolwentka handlu zagranicznego na Wydziale Ekonomiki Transportu Uniwersytetu... Gdańskiego. Pracowała w NSZZ „S”. W l. 1998-2002 wiceprzewodnicząca Rady Nadzorczej ZUS. Była ekspertem Międzynarodowej Organizacji Pracy oraz doradcą w projektach Banku Światowego. Doradca ds. międzynarodowych premiera J. Buzka (2000), p.o. dyrektora Departamentu Spraw Zagranicznych w KPRM. W l. 2002-2004 zastępca prezydenta Gdańska. Posłanka do PE VI kad. wybrana z listy PiS. W l. 2005-2006 sekretarz stanu w MSZ. W l. 2006-2010 członkini Rady Bezpieczeństwa Narodowego. W l. 2006-2007 minister spraw zagranicznych w rządach K. Marcinkiewicza i J. Kaczyńskiego. Szefowa Kancelarii Prezydenta RP L. Kaczyńskiego. W Sejmie VII kad. zasiadała w komisji spraw zagranicznych, była wiceprzewodniczącą komisji ds. UE. W wyborach do PE w 2014 r. zdobyła mandat kandydując z pierwszego miejsca z Pomorza, z komitetu wyborczego PiS. W 2019 r. uzyskała reelekcję.
Czytaj więcej
Zwiń
1
13. Tomasz Frankowski Koalicja Europejska 3 (Olsztyn)
Piłkarz w pozycji napastnika, reprezentant Polski w 22 spotkaniach (10 bramek). W l. 2010-12 trener... napastników reprezentacji Polski. Członek honorowego komitetu poparcia Bronisława Komorowskiego przed wyborami prezydenckimi w 2010 r. i w 2015 r. W 2019 r. został wybrany na posła do Parlamentu Europejskiego.
Czytaj więcej
Zwiń
1
14. Róża Gräfin von Thun und Hohenstein Koalicja Europejska 10 (Kraków)
Absolwentka filologii angielskiej na Uniwersytecie Jagiellońskim. W l. 1992-2005 dyrektor generalna... i prezes Polskiej Fundacji im. Roberta Schumana. W l. 1998-2000 radna gminy Warszawa-Centrum. Dyrektor Przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w Polsce (l. 2005-2009). Posłanka do Parlamentu Europejskiego (w l. 2009-2014 i 2014-2019). W 2019 r. uzyskała reelekcję.
Czytaj więcej
Zwiń
1
15. Andrzej Halicki Koalicja Europejska 4 (Warszawa)
Absolwent SGH. Pracował na stanowiskach kierowniczych w przedsiębiorstwach: Burson-Marstaller i GGK... Public Relations; współwłaściciel firm. W przeszłości związany z Kongresem Liberalno-Demokratycznym i UW. Członek PO od 2001 r., wiceprzewodniczący partii i przewodniczący regionu mazowieckiego, komisarz na Warszawę, członek zarządu krajowego PO. Zaangażowany w działalność Mokotowskiej Fundacji Warszawianka-Wodny Park (2007-2012), GGK Public Relations sp. z o.o. (2001-2008), Polskiego Związku Firm Deweloperskich. W l. 1993-1994 doradca ministra w Ministerstwie Przekształceń Własnościowych. Od września 2014 r. do listopada 2015 r. minister administracji i cyfryzacji w rządzie Ewy Kopacz. Poseł w l. 2005-2019 (V-VIII kadencja), pracował w komisjach: odpowiedzialności konstytucyjnej (był jej przewodniczącym), ustawodawczej, kultury i środków przekazu, spraw zagranicznych, ds. Unii Europejskiej oraz cyfryzacji, innowacyjności i nowoczesnych technologii. W 2019 r. został wybrany do Parlamentu Europejskiego.
Czytaj więcej
Zwiń
2
16. Krzysztof Hetman Koalicja Europejska 8 (Lublin)
Absolwent Wydziału Politologii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie oraz studiów... podyplomowych w Wyższej Szkole Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie. Karierę rozpoczął w Otwartym Funduszu Emerytalnym, będąc zastępcą dyrektora od lipca 2002 r. do sierpnia 2005 r. Pracował jako dyrektor Departamentu Rozwoju Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego w Lublinie, a następnie jako podsekretarz stanu w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego. W l. 2010-2014 marszałek Województwa Lubelskiego. W 2014 r. został wybrany do Parlamentu Europejskiego. Dotychczas zasiadał w Komisji ds. Rozwoju Regionalnego, Komisji ds. Zatrudnienia i Spraw Społecznych oraz Komisji Ochrony Środowiska naturalnego, zdrowia publicznego i bezpieczeństwa żywności. W 2019 r. uzyskał reelekcję.
Czytaj więcej
Zwiń
1
17. Danuta Hübner Koalicja Europejska 4 (Warszawa)
Absolwentka ekonomii na SGPiS w Warszawie. W 1992 roku uzyskała tytuł profesora nauk ekonomicznych.... W l. 1996-1997 sekretarz stanu ds. integracji europejskiej w KPRM. Szef Kancelarii Prezydenta RP (l.1997-1998). Dwukrotny członek Komisji Europejskiej (2004 - komisarz UE ds. Handlu, 2004-2009 komisarz UE ds. Polityki Regionalnej). Posłanka do Parlamentu Europejskiego (l. 2009-2014 i 2014-2019). W 2019 r. uzyskała reelekcję.
Czytaj więcej
Zwiń
4
18. Patryk Jaki Prawo i Sprawiedliwość 10 (Kraków)
Ukończył politologię na Uniwersytecie Wrocławskim. Dziennikarz w czasopismach „Nowa Trybuna... Opolska” oraz „Logistyka”. Pracownik biurowy w Międzynarodowej Wyższej Szkole Logistyki i Transportu we Wrocławiu; kierownik Południowo-Zachodniego SKOK. Pracował w biurach: senatorskim, poselskim (Sławomira Kłosowskiego). Był asystentem woj. opolskiego oraz europosła Ryszarda Legutko. Był członkiem zarządu Stowarzyszenia Stop Korupcji (2007-09). W 2006 r. członek PO, w l. 2007-2011 PiS. Członek partii Solidarna Polska od 2012 r., rzecznik. W l. 2006-2011 radny Rady Miasta Opola. W 2014 r. bez sukcesu ubiegał się o mandat europosła. Poseł od 2011 r. (VII-VIII kadencja), zasiadał w komisjach: gospodarki; ds. Unii Europejskiej. W l. 2015-2019 sekretarz stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości. W l. 2017-2019 przewodniczący komisji weryfikacyjnej ds. reprywatyzacji. W 2018 r. w wyborach samorządowych kandydował na prezydenta Warszawy. Przegrał w I turze z Rafałem Trzaskowskim, uzyskując 254324 głosów. W 2019 r. został wybrany do Parlamentu Europejskiego.
Czytaj więcej
Zwiń
3
19. Adam Jarubas Koalicja Europejska 10 (Kraków)
Skończył historię na Akademii Świętokrzyskiej w Kielcach. Pracę zawodową rozpoczął jako... asystent posła Tadeusza Madzi z PSL. W l. 2002-2004 był wicedyrektorem oddziału regionalnego Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, następne dwa lata pełnił tą samą funkcję w Powiatowym Centrum Usług Medycznych. Związany z samorządem od 1998 r.: w l. 1998-2002 radny Buska-Zdrój, w l. 2006-2018 marszałek Województwa Świętokrzyskiego, w l. 2006-2019 radny Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego. Od 1992 r. członek PSL: w l. 2000-2006 był sekretarzem Zarządu Województwa, od 2006 r. pełni funkcję prezesa Zarządu Województwa, od grudnia 2012 r. wiceprezes NKW PSL. W 2015 r. kandydował na urząd Prezydenta RP z ramienia PSL, zdobywając 238 761 (1,6%) głosów. W 2019 r. został wybrany na posła do Parlamentu Europejskiego.
Czytaj więcej
Zwiń
2
20. Krzysztof Jurgiel Prawo i Sprawiedliwość 3 (Olsztyn)
Absolwent Wydziału Geodezji i Kartografii Politechniki Warszawskiej. Przez kilkanaście lat pracowa...ł w zawodzie, był m.in. inspektorem w urzędzie wojewódzkim, prowadził własną firmę geodezyjną. Samorządowiec: w 1994 r. radny Białegostoku, w l. 1994-1995 wiceprezydent, a w l. 1995-1998 prezydent Białegostoku, przewodniczący sejmiku woj. podlaskiego w l. 1998-2001. Działacz NSZZ „Solidarność”, Porozumienia Centrum (był członkiem zarządu głównego) oraz Porozumienia Polskich Chrześcijańskich Demokratów. Członek PiS od 2001 r., członek komitetu politycznego oraz rady politycznej PiS, szef okręgu podlaskiego. Poseł w l. 1997-2019 (III kad., wybrany z listy AWS, poseł PiS IV-VIII kad.) z dwuletnią przerwą na pełnienie mandatu senatora (2003-2005). W Sejmie V kad. przewodniczył komisji rolnictwa i rozwoju wsi. Był wiceprzewodniczącym tej komisji w VI kad. W l. 2005-2006 minister rolnictwa w rządzie K. Marcinkiewicza. W Sejmie VII kad. ponownie przewodniczył komisji rolnictwa i rozwoju wsi, był członkiem komisji polityki senioralnej. W l. 2015-2018 ponownie minister rolnictwa. W Sejmie VIII kadencji pracował w komisji ds. Unii Europejskiej oraz w komisji rolnictwa i rozwoju wsi (wiceprzewodniczący). W 2019 r. został wybrany do Parlamentu Europejskiego.
Czytaj więcej
Zwiń
2
21. Jarosław Kalinowski Koalicja Europejska 5 (Warszawa)
Absolwent zootechniki na SGGW. Samorządowiec: w l. 1990-1997 wójt gminy Somianka, w 1998-1999 radny... sejmiku woj. mazowieckiego. Z PSL związany od l. 90; wcześniej działał w Związku Młodzieży Wiejskiej i PSL „Odrodzenie”; w l. 1997-2004 prezes partii; wicepremier, minister rolnictwa w rządach: W. Cimoszewicza i L. Millera. w l. 1993-2009 poseł, dwukrotnie pełnił funkcję wicemarszałka Sejmu. Przewodniczący Rady Naczelnej PSL. Od 2004 r. prezes zarządu Stowarzyszenia Promni. W l. 2000 i 2005 bezskutecznie ubiegał się o urząd głowy państwa. Od 2009 r. poseł do Parlamentu Europejskiego. W PE pracował m.in. w komisji rolnictwa; ochrony środowiska naturalnego, zdrowia publicznego i bezpieczeństwa żywności. W 2019 r. został po raz trzeci wybrany na europosła.
Czytaj więcej
Zwiń
1
22. Karol Karski Prawo i Sprawiedliwość 3 (Olsztyn)
Dr hab. nauk prawnych, pracownik naukowy WPiA UW, kieruje zakładem Międzynarodowego Prawa... Publicznego. Działał w Zrzeszeniu Studentów Polskich, Porozumieniu Centrum, jest członkiem PiS-u. Od 1994 r. związany z warszawskim samorządem, był radnym Gminy Warszawa Centrum i m. st. Warszawy. W 2007 r. sekretarz stanu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych. Poseł V, VI kadencji, w 2011 r. nie zdobył mandatu parlamentarnego. Od 2014 r. poseł do PE z okręgu podlasko-warmińsko-mazurskiego z komitetu wyborczego PiS. W 2019 r. uzyskał reelekcję.
Czytaj więcej
Zwiń
1
23. Beata Kempa Prawo i Sprawiedliwość 12 (Wrocław)
Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Wrocławskiego, ukończyła studia podyplomowe... w zakresie pedagogiki prawa readaptacji, mediacji i negocjacji. W 1990 r. podjęła pracę jako kurator sądowy. Radna miasta Syców (1998-2005), w 2002 r. bez sukcesu kandydowała na burmistrza Sycowa, a w 2004 r. do PE. W l. 2005-2011 była członkinią PiS. Wiceprezeska partii Solidarna Polska. Sekretarz stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości (2006-2007). Posłanka w l. 2005-2019 (V-VIII kadencja), pracowała w komisjach: regulaminowej i spraw poselskich; sprawiedliwości i praw człowieka; etyki poselskiej; śledczej do zbadania okoliczności tragicznej śmierci byłej posłanki Barbary Blidy; ustawodawczej; spraw wewnętrznych; była wiceprzewodniczącą komisji ds. kontroli państwowej. Szefowa Kancelarii Premiera w rządzie Beaty Szydło. W l. 2017-2019 minister-członek Rady Ministrów w rządzie Mateusza Morawieckiego. Od 2019 r. posłanka do Parlamentu Europejskiego.
Czytaj więcej
Zwiń
2
24. Izabela Kloc Prawo i Sprawiedliwość 11 (Katowice)
Absolwentka teologii na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim oraz pedagogiki na Uniwersytecie... Śląskim. W przeszłości związana ze Stronnictwem Konserwatywno-Ludowym oraz Przymierzem Prawicy. Od 2001 r. w PiS, przewodnicząca zarządu okręgowego PiS w Rybniku. Pracowała jako nauczycielka. Specjalistka ds. funduszy europejskich, posiada akredytację trenera w zakresie funduszy europejskich. Współpracowała z PARP, była dyrektorem ds. szkoleń w firmie doradczej. Od 2010 r. prezes Fundacji Akademia Samorządności. Senator VIII kad. wybrana w wyborach uzupełniających w 2014 r. Posłanka od 2005 r (V-VIII kadencja), zasiadała w komisjach: ds. Unii Europejskiej (w tym jako przewodnicząca); finansów publicznych; samorządu terytorialnego i polityki regionalnej (była jej wiceprzewodniczącą), gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej oraz ds. energii i skarbu państwa. W 2019 r. została wybrana do Parlamentu Europejskiego
Czytaj więcej
Zwiń
3
25. Łukasz Kohut Wiosna 11 (Katowice)
Absolwent politologii oraz zarządzania i marketingu na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach. Po... studiach pracował w Norwegii (Skanska Norge) i Czechach, obecnie zajmuje się pozyskiwaniem funduszy norweskich dla polskich instytucji oraz marketingiem internetowym. Prowadzi własną firmę fotograficzną w Rybniku. Działa społecznie w różnych stowarzyszeniach i organizacjach, w l. 2013-2015 członek zarządu Stowarzyszenia Rybnik Nasze Miasto. W 2014 r. ukończył Szkołę Liderów Społeczeństwa Obywatelskiego. W l. 2012-2018 członek Twojego Ruchu, był przewodniczącym zarządu OW 30. W 2015 r. bez powodzenia ubiegał się o mandat poselski. Od 2015 r. współpracuje z Demokratyczną Unią Regionalistów Śląskich. Publikował zdjęcia m.in. w Gazecie Wyborczej, Fabryce Silesia, Dzienniku Zachodnim i Nowinach oraz na portalach internetowych. Od 2015 r. jest felietonistą Tygodnika Regionalnego Nowiny. Od 2017 r. współpracuje z Robertem Biedroniem. Jest koordynatorem regionalnym Instytytu Myśli Demokratycznej i partii Wiosna. W 2019 r. został wybrany do Palamentu Europejskiego.
Czytaj więcej
Zwiń
1
26. Ewa Kopacz Koalicja Europejska 7 (Poznań)
Absolwentka Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej w Lublinie, specjalistka II stopnia medycyny... rodzinnej i I stopnia pediatrii. Lekarz, a później dyrektor samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej w Szydłowcu. Prowadziła własną praktykę lekarską. Związana z Unią Wolności, pełniła funkcję wiceprzewodniczącej, a następnie przewodniczącej w woj. radomskim. Obecnie wiceprzewodnicząca PO. Posłanka IV, V, VI, VII i VIII kadencji Sejmu RP. W l. 2007-2011 minister zdrowia. Pierwsza kobieta pełniąca obowiązki Marszałka Sejmu RP (l. 2011-2014). W 2014 r. objęła urząd premiera po rezygnacji Donalda Tuska wybranego na przewodniczącego Rady Europejskiej. W Sejmie zasiadała w komisji ds. Unii Europejskiej oraz w komisji zdrowia. W 2019 r. została wybrana do Parlamentu Europejskiego.
Czytaj więcej
Zwiń
1
27. Joanna Kopcińska Prawo i Sprawiedliwość 6 (Łódź)
Ukończyła Akademię Medyczną w Łodzi oraz studia podyplomowe w zakresie organizacji, zarządzania i... ekonomiki w opiece zdrowotnej. W l. 2011-2014 radna miasta Łódź, wybrana z listy PO. Wykluczona z partii w 2013 r. W l. 2013-2014 przewodnicząca rady miasta, członkini klubu radnych Łódź 2020. W 2014 r. kandydatka PiS na prezydenta Łodzi. W l. 2014-2015 radna i wiceprzewodnicząca sejmiku województwa łódzkiego. Członkini Polskiego Towarzystwa Zdrowia Publicznego i Polskiego Towarzystwa Zakażeń Szpitalnych. Członkini PiS od 2014 r., od 2016 r. prezes zarządu okręgowego PiS w Łodzi. Posłanka VIII kadencji, zasiadała w komisjach: polityki społecznej i rodziny; zdrowia (wiceprzewodniczący) oraz komisji śledczej do zbadania prawidłowości i legalności działań organów i instytucji publicznych wobec podmiotów wchodzących w skład Grupy Amber Gold. Od grudnia 2017 r. do maja 2019 r. sekretarz stanu i rzecznik prasowy w rządzie Mateusza Morawieckiego. W 2019 r. została wybrana do Parlamentu Europejskiego.
Czytaj więcej
Zwiń
2
28. Zdzisław Krasnodębski Prawo i Sprawiedliwość 7 (Poznań)
Profesor socjologii, filozof społeczny i polityczny, publicysta. Członek międzynarodowych... organizacji naukowych zajmujących się problematyką europejską. Nie należy do partii politycznej. Od 2014 r. poseł do Parlamentu Europejskiego. W l. 2018-2019 wiceprzewodniczący Parlamentu Europejskiego. W 2019 r. został ponownie wybrany na posła do Parlamentu Europejskiego.
Czytaj więcej
Zwiń
1
29. Elżbieta Kruk Prawo i Sprawiedliwość 8 (Lublin)
Ukończyła historię na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim oraz studia podyplomowe w zakresie... administracji publicznej na University of Wisconsin oraz na Uniwersytecie Warszawskim. W czasie studiów działaczka Niezależnego Zrzeszenia Studentów. Nauczycielka historii, była przewodniczką wycieczek w muzeum i wychowawczynią w zakładzie poprawczym. W 1989 r. pracowała w biurze NSZZ „Solidarność” Regionu Mazowsze. Asystentka Lecha Kaczyńskiego, gdy pełnił funkcje: ministra stanu ds. bezpieczeństwa (1991), prezesa NIK (1992-1995), oraz Ministra Sprawiedliwości (2000-2001). Od 2001 r. członkini PiS. Członkini, a następnie przewodnicząca KRRiT (2006-2007). Posłanka od 2001 r. (IV-VIII kadencja), pracowała w komisjach: ds. kontroli państwowej, ds. Unii Europejskiej; ds. służb specjalnych; kultury i środków przekazu; finansów publicznych oraz administracji i cyfryzacji. Obecnie zasiada w komisjach: ds. Unii Europejskiej; kultury i środków przekazu (jest przewodniczącą). Od lipca 2016 r. zasiada w Radzie Mediów Narodowych. W 2019 r. została wybrana na posła do Parlamentu Europejskiego.
Czytaj więcej
Zwiń
1
30. Zbigniew Kuźmiuk Prawo i Sprawiedliwość 5 (Warszawa)
Nauczyciel akademicki, dr nauk ekonomicznych. Wojewoda radomski w l. 1994-96, prezes Rządowego... Centrum Studiów Strategicznych w rządzie Włodzimierza Cimoszewicza (1997 r.). W l. 1998-2001 radny i marszałek woj. mazowieckiego. Poseł na Sejm IV i VII kadencji. W l. 2004 poseł do PE (wybrany z listy PSL). Od 2009 r. członek PiS. W 2014 r. ponownie wybrany na eurodeputowanego z listy PiS. W PE VIII kadencji pracował w komisjach: budżetowej oraz rolnictwa i rozwoju wsi. W 2019 r. uzyskał reelekcję
Czytaj więcej
Zwiń
3
31. Ryszard Legutko Prawo i Sprawiedliwość 10 (Kraków)
Profesor filozofii, wykładowca Uniwersytetu Jagiellońskiego. W l. 2005-2007 wicemarszałek Senatu... RP. W 2007 r. Minister Edukacji Narodowej, w l. 2007-2009 Sekretarz Stanu w Kancelarii Prezydenta RP. Od 2009 r. poseł do Parlamentu Europejskiego. W 2019 r. uzyskał reelekcję.
Czytaj więcej
Zwiń
2
32. Janusz Lewandowski Koalicja Europejska 1 (Gdańsk)
Dr ekonomii, ukończył Wydział Ekonomiki Transportu na Uniwersytecie Gdańskim. W l. 80 członek i... doradca ekonomiczny Solidarności, współzałożyciel, przewodniczący Kongresu Liberalno-Demokratycznego. W l. 1988-1990 dyrektor firmy konsultacyjnej „Omega” W 1991 r. a następnie w l. 1992-1993 minister przekształceń własnościowych. Poseł I, III, IV kadencji, obserwator w PE, w l. 2004 -2010 poseł do PE, w l. 2010-2014 komisarz europejski ds. budżetu i programowania finansowego. Założyciel Instytutu Badań nad Gospodarką Rynkową. W 2014 r. został ponownie wybrany na europosła, w wyborach w 2019 r. uzyskał reelekcję.
Czytaj więcej
Zwiń
1
33. Bogusław Liberadzki Koalicja Europejska 13 (Gorzów Wielkopolski)
Prof. zwyczajny, ekonomista, członek Komitetu Transportu PAN. Pracownik naukowy SGH, wykładał na... amerykańskich uczelniach. Pod koniec l. 80. kierował Ośrodkiem Badawczym Ekonomiki Transportu. Był wiceministrem a następnie ministrem transportu i gospodarki morskiej. Członek SLD. Poseł na Sejm III i IV kadencji. Od 2004 r. w Parlamencie Europejskim, wiceprzewodniczący komisji kontroli budżetowej, pracował m.in. w komisji transportu i turystyki. W 2019 r. został ponownie wybrany do PE.
Czytaj więcej
Zwiń
1
34. Elżbieta Łukacijewska Koalicja Europejska 9 (Rzeszów)
Absolwentka studiów na kierunku zarządzanie i marketing na Politechnice Rzeszowskiej. Założycielka... PO w regionie podkarpackim. W l.2001-2009 posłanka na Sejm RP. Od 2009 r. posłanka do Parlamentu Europejskiego, w 2019 r. uzyskała reelekcję kandydując z ostatniego miejsca na liście Koalicji Europejskiej z Podkarpacia.
Czytaj więcej
Zwiń
10
35. Beata Mazurek Prawo i Sprawiedliwość 8 (Lublin)
Ukończyła socjologię na KUL oraz studia podyplomowe z zarządzania w administracji i samorządzie. W... l 90. pracowała w wojewódzkim urzędzie pracy, miejskim ośrodku pomocy społecznej, urzędzie wojewódzkim. W 2005 r. została dyrektorką ds. promocji i administracji w Zespole Przedszkolno-Szkolnym „Razem” w Chełmie. W l. 2002-2005 była radną miasta Chełm. Członkini PiS. Posłanka od 2005 r. (V-VIII kadencja), pracowała w komisjach: ds. Unii Europejskiej; infrastruktury; polityki społecznej i rodziny; sprawiedliwości i praw człowieka; ds. służb specjalnych. W l. 2015-2019 rzeczniczka prasowa KP PiS i partii. W 2019 r. została wybrana na posła do Parlamentu Europejskiego.
Czytaj więcej
Zwiń
2
36. Leszek Miller Koalicja Europejska 7 (Poznań)
Absolwent Wyższej Szkoły Nauk Społecznych, magister politologii. W l. 60. pracował w Zakładach... Przemysłu Lniarskiego. Był członkiem, a następnie sekretarzem i członkiem Biura Politycznego PZPR. Brał udział w obradach Okrągłego Stołu. Współzałożyciel SdRP, w l. 1999-2004 a następnie 2011-2016 przewodniczący SLD. W l. 2005-2006 publicysta m.in. w tygodniku „Wprost”, pełnił funkcję przewodniczącego Rady Programowej w dzienniku „Trybuna”. W l. 1993-1996 minister pracy i polityki społecznej, w 1997 r. minister spraw wewnętrznych, a w l. 2001-2004 premier oraz przewodniczący Komitetu Integracji Europejskiej. Poseł I, II, III, IV i VII kadencji. W 2019 r. został wybrany do Parlamentu Europejskiego.
Czytaj więcej
Zwiń
2
37. Andżelika Możdżanowska Prawo i Sprawiedliwość 7 (Poznań)
Absolwentka zarządzania na Akademii Ekonomicznej w Poznaniu oraz ochrony środowiska na... Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu. Pracowała jako przedstawicielka handlowa agencji artystyczno-reklamowej a następnie jako kierownik biura reklamy. W l. 2002-2009 nauczycielka przedmiotów ekonomicznych, wykładała w wydziale zamiejscowym WSZiP w Łodzi. Wydawca i redaktor naczelna „Kuriera Lokalnego Powiatu Kępińskiego”. W l. 2008-2011 prowadziła firmę z branży doradztwa ekonomicznego. Założycielka i prezeska Stowarzyszenia „Po Prostu Pomagam”. Od marca 2017 r. członkini rady fundacji Solidarności Międzynarodowej. W l. 2011-2017 członkini PSL. Senator w l. 2011-2015 (VIII kadencja). Zasiadała w komisjach: samorządu terytorialnego i administracji państwowej; polityki społecznej i rodziny; kultury i środków przekazu (wiceprzewodnicząca). W 2015 r. sekretarz stanu w Kancelarii Premiera w rządzie Ewy Kopacz. Posłanka od 2015 r. (VIII kadencja), była członkiem komisji: ds. Unii Europejskiej; polityki senioralnej oraz komisji śledczej ds. Amber Gold. W l. 2017- 2018 sekretarz stanu w Ministerstwie Rozwoju. W l. 2018-2019 sekretarz stanu w Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju i pełnomocnik rządu ds. małych i średnich przedsiębiorstw. W 2019 r. została wybrana do Parlamentu Europejskiego.
Czytaj więcej
Zwiń
2
38. Janina Ochojska-Okońska Koalicja Europejska 12 (Wrocław)
Ukończyła studia na kierunku astronomia na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu. Pracowała... naukowo w Pracowni Astrofizyki PAN. W l. 1975-1980 związana z Duszpasterstwem Akademickim w Toruniu, w 1980 r. wstąpiła do NSZZ "Solidarność". W l. 1984-1989. wolontariuszka francuskiej organizacji humanitarnej Equi Libre. Założycielka i szefowa Polskiej Akcji Humanitarnej, którą kieruje od początku jej istnienia. Odznaczona m.in. Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski. W 2019 r. została wybrana do Parlamentu Europejskiego.
Czytaj więcej
Zwiń
1
39. Jan Olbrycht Koalicja Europejska 11 (Katowice)
Doktor socjologii. W l. 80 i 90. nauczyciel akademicki. W l. 90 burmistrz Cieszyna w l. 1998-2002... marszałek województwa śląskiego i inicjator Konwentu Marszałków. Od 2004 r. poseł do Parlamentu Europejskiego. Członek delegacji do spraw stosunków z państwami Azji Południowo-Wschodniej i komisji budżetowej. Jest koordynatorem Europejskiej Partii Ludowej (EPL) w komisji budżetowej. Współsprawozdawca Parlamentu Europejskiego ds. wieloletnich ram finansowych 2021-2027 (przyszły budżet UE). Członek komisji ds. rozwoju regionalnego, współprzewodniczący grupy roboczej EPL ds. dialogu międzyreligijnego i międzykulturowego oraz przewodniczący Intergrupy URBAN poświęconej polityce miejskiej. W 2019 r. został ponownie wybrany na posła do Parlamentu Europejskiego.
Czytaj więcej
Zwiń
4
40. Tomasz Poręba Prawo i Sprawiedliwość 9 (Rzeszów)
Historyk, politolog, absolwent Akademii Pedagogicznej w Krakowie. Na początku kariery zawodowej... pracował w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Był asystentem prezesa IPN. Kierował działem ds. informacji i wizerunku w biurze krajowym PiS. W l. 2004-2009 doradca w komisji spraw zagranicznych w PE. Rzecznik prasowy PiS w PE. Od 2009 r. europoseł. Od 2014 r. stoi na czele konserwatywnego europejskiego think tanku New Direction. W 2019 r. uzyskał reelekcję.
Czytaj więcej
Zwiń
1
41. Elżbieta Rafalska Prawo i Sprawiedliwość 13 (Gorzów Wielkopolski)
Ukończyła AWF oraz studia podyplomowe z organizacji i zarządzania pomocą społeczną i prac...ą socjalną, nauczycielka akademicka. W filii AWF w Gorzowie Wielkopolskim była asystentką (1978-1997) i przewodniczącą NSZZ „Solidarność”. Wizytator w gorzowskim kuratorium oświaty (1997-1998). Dyrektor wydziału spraw społecznych lubuskiego urzędu wojewódzkiego (1999-2002). Zasiadała w radzie miasta (1994-2005); w 2002 i 2010 r. bez sukcesu kandydowała na urząd prezydenta Gorzowa Wielkopolskiego. W 2007 r. sekretarz stanu w Ministerstwie Pracy. Od 2004 r. członkini PiS, członek komitetu politycznego PiS. Senator w l. 2005-2007 (VI kadencja), posłanka od 2007 r. (VI-VIII kadencja). Zasiadała w sejmowych komisjach: finansów publicznych (dwukrotnie); polityki społecznej i rodziny (dwukrotnie); kultury fizycznej, sportu i turystyki. Od listopada 2015 r. Minister Pracy w rządzie Beaty Szydło.
Czytaj więcej
Zwiń
3
42. Bogdan Rzońca Prawo i Sprawiedliwość 9 (Rzeszów)
Absolwent Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Krakowie, rozprawę doktorską z ekonomii obronił na... Uniwersytecie Jagiellońskim. Od 1989 r. w NSZZ „Solidarność”, w l. 1993-2000 związany z ZChN. Nauczyciel historii w studium nauczycielskim, następnie, dyrektor zespołu szkół ekonomicznych w Jaśle. Przez 4 lata były dyrektorem spółki Suret, zasiadał w radzie nadzorczej Zakładów Przemysłu Owocowo-Warzywnego Pektowin. Samorządowiec od 1997 r., był wojewodą krośnieńskim (1997-1998), wicemarszałkiem (1999-2002), i marszałkiem (2006-2010) woj. podkarpackiego. Członek PiS od 2005 r. Wieloletni radny sejmiku woj. podkarpackiego (1998-2011). W 2001 r. bez sukcesu ubiegał się o mandat senatora. Poseł w l. 2011-2019 (VII-VIII kadencja) członek komisji: spraw wewnętrznych oraz infrastruktury. W 2019 r. został wybrany do Parlamentu Europejskiego.
Czytaj więcej
Zwiń
2
43. Jacek Saryusz-Wolski Prawo i Sprawiedliwość 4 (Warszawa)
Doktor ekonomii, pracownik naukowy Uniwersytetu Łódzkiego. Do początku lat 90. kierował Ośrodkiem... Badań Europejskich tej uczelni. Założyciel Kolegium Europejskiego w Natolinie i Instytutu Europejskiego w Łodzi. W l. 1991-96 pełnomocnik rządu RP ds. integracji europejskiej i pomocy zagranicznej, w l. 1991-96, 2000-01 negocjator stowarzyszenia i członkostwa Polski z Unią Europejską. Od 2004 r. poseł do PE (wybierany z listy PO, od 2017 r. niezrzeszony) . Wiceprzewodniczący PE w l. 2004-07, szef komisji spraw zagranicznych PE w l. 2007-09. Zasiada w radach programowych Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych, brukselskiego stowarzyszenia TEPSA oraz Friends of Europe. W 2019 r. uzyskał reelekcję.
Czytaj więcej
Zwiń
1
44. Radosław Sikorski Koalicja Europejska 2 (Bydgoszcz)
Absolwent PPE (filozofii, nauk politycznych i ekonomii) na Uniwersytecie Oksfordzkim. Wiceminister... obrony narodowej w 1992r. W latach 1998-2001 podsekretarz stanu w MSZ oraz przewodniczący Rady Fundacji Pomoc Polakom na Wschodzie. W latach 2005-2007 senator Vi kadencji i minister obrony narodowej. Poseł VI i VII kadencji. Minister spraw zagranicznych (l. 2007-2014), marszałek Sejmu RP (2014-2015). W 2019 r, został wybrany na posła do Parlamentu Europejskiego.
Czytaj więcej
Zwiń
1
45. Sylwia Spurek Wiosna 7 (Poznań)
Absolwentka Uniwersytetu Łódzkiego, dr nauk prawnych, radczyni prawna, legislatorka.... Współzałożycielka Fundacji Klinika Rządzenia. Od 1999 r. zaangażowana w działania na rzecz praw człowieka. Stypendystka Legal Fellowship Program i uczestniczka zajęć International Women's Human Rights Clinic, City University of New York (2000). W l. 2002-2005 prawniczka w Sekretariacie Pełnomocniczki Rządu ds. Równego Statusu Kobiet i Mężczyzn, gdzie uczestniczyła w pracach nad rządowym projektem pierwszej ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie. Do 2014 r. radca Prezesa Rady Ministrów w Departamencie Prawnym Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, następnie wiceszefowa Biura Pełnomocniczki Rządu do Spraw Równego Traktowania. W l. 2008-2015 członkini Zespołu ds. Europejskiego Trybunału Praw Człowieka przy Ministerstwie Spraw Zagranicznych, w l. 2010-2012 przedstawicielka Szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w Komitecie Ochrony Praw. W l. 2015–2019 zastępca Rzecznika Praw Obywatelskich ds. równego traktowania. W 2019 r. została wybrana do Parlamentu Europejskiego.
Czytaj więcej
Zwiń
1
46. Beata Szydło Prawo i Sprawiedliwość 10 (Kraków)
Ukończyła etnografię na Uniwersytecie Jagiellońskim oraz studia podyplomowe z zarządzania kultur...ą; zarządzania samorządem terytorialnym w Unii Europejskiej. W l. 1987-1995 pracowała w Muzeum Historycznym Miasta Krakowa. Następnie, kierowała działem merytorycznym Libiąskiego Centrum Kultury, przez rok była dyrektorką Ośrodka Kultury w Brzeszczach. W 2004 r. została wiceprezesem brzeskiego oddziału Ochotniczej Straży Pożarnej. Burmistrz gminy Brzeszcze (1998-2005). Radna powiatu oświęcimskiego (1998-2002). Członkini PiS od 2005 r., od 2010 r. jest wiceprezesem PiS. Posłanka od 2005 r. (V-VII kad.), pracowała m.in. w komisjach: gospodarki; samorządu terytorialnego i polityki regionalnej; skarbu państwa, w komisjach regulaminowej i spraw poselskich oraz finansów publicznych (wiceprzewodnicząca). Prezes Rady Ministrów w l. 2015-2017. Wiceprezes Rady Ministrów, przewodnicząca Komitetu Społecznego Rady Ministrów w l. 2017-2019. W 2019 r. została wybrana do Parlamentu Europejskiego.
Czytaj więcej
Zwiń
1
47. Dominik Tarczyński Prawo i Sprawiedliwość 10 (Kraków)
Absolwent prawa na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. Założyciel i prezes Stowarzyszenia Wspólnota... Katolików „Charyzmatycy”. Od 2003 r. wspólnik w Tulipan Sp. z o.o. W l. 2009-11 dyrektor oddziału TVP w Kielcach, a następnie menadżer w warszawskiej centrali TVP. W l. 2012-14 szef regionu lubuskiego Solidarnej Polski Zbigniewa Ziobro. Poseł od 2015 r. (VIII kadencja), obecnie zasiada w komisjach ds. Unii Europejskiej oraz spraw zagranicznych. Od 2018 r. wiceprzewodniczący Europejskich Konserwatystów w Radzie Europy.
Czytaj więcej
Zwiń
4
48. Grzegorz Tobiszowski Prawo i Sprawiedliwość 11 (Katowice)
Absolwent socjologii i ekonomii na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim oraz studiów podyplomowych z... zakresu zarządzania i marketingu. W pierwszej połowie l. 90. pracował w fabryce maszyn górniczych oraz w wydziale kredytów w Banku Śląskim. W l. 1994-2002 radny miasta Ruda Śląska. W tym czasie pełnił funkcje delegata do sejmiku woj. śląskiego, wiceprezydenta miasta oraz pełnomocnika prezydenta ds. rozwoju. W l. 2002-2004 prezes Zarządu Górnośląskiej Agencji Rozwoju Regionalnego. Zasiadał w radach nadzorczych: Rudzkiej Agencji Rozwoju Inwestor, Zakładu Gospodarki Komunalnej w Piekarach Śląskich. Prezes Stowarzyszenia „Prawo, Rodzina, Obywatel”. Związany z Związkiem Górnośląskim. Członek PiS, prezes zarządu okręgowego PiS w Katowicach. Poseł w l. 2005-2019 (V-VIII kadencja), pracował w komisjach: infrastruktury; rozwoju przedsiębiorczości oraz gospodarki, ds. Unii Europejskiej, nadzwyczajnej ds. energetyki i surowców energetycznych. W l. 2015-2019 sekretarz stanu w Ministerstwie Energii. W 2019 r. został wybrany do PE.
Czytaj więcej
Zwiń
2
49. Witold Waszczykowski Prawo i Sprawiedliwość 6 (Łódź)
Absolwent historii na Uniwersytecie Łódzkim, studiów międzynarodowych na Uniwersytecie w Oregonie... oraz studiów podyplomowych w zakresie bezpieczeństwa międzynarodowego w Geneva Centre for Security Policy. Pracował jako asystent w Instytucie Historii Uniwersytetu Łódzkiego (1981-1987) a następnie nauczyciel w jednej z łódzkich szkół (1987-1989). Od l. 90. specjalizuje się w polityce zagranicznej, m.in: był ekspertem w Ministerstwie Spraw Zagranicznych (1992-1996), wiceprzedstawicielem Polski przy NATO, ambasadorem w Teheranie (1999-2002). W l. 2005-2008 sekretarz stanu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych, w l. 2008-2010 zastępca szefa BBN. Członek PiS. Poseł w l. 2011-2019 (VII-VIII kadencja). W l. 2015-2018 minister spraw zagranicznych w rządzie Beaty Szydło i Mateusza Morawieckiego. W Sejmie pracował w komisji spraw zagranicznych. W 2019 r. został wybrany do Parlamentu Europejskiego.
Czytaj więcej
Zwiń
1
50. Jadwiga Wiśniewska Prawo i Sprawiedliwość 11 (Katowice)
Magister pedagogiki, w l. 1984-2003 pracowała jako nauczycielka nauczania początkowego, była... dyrektorką szkoły podstawowej. W l. 2002-05 radna Rady Powiatu Myszkowskiego. W PiS od 2005 r. Posłanka V, VI i VII kad. Zasiadała w komisjach: ds. kontroli państwowej; edukacji, nauki i młodzieży; ds. UE. Od 2014 r. w Parlamencie Europejskim. W PE VIII kadencji zasiadała w komisjach ds. praw kobiet i równouprawnienia, ds. ochrony środowiska naturalnego, zdrowia publicznego i bezpieczeństwa żywności oraz ds. kultury i edukacji (pełni zastępstwo). W 2019 r. uzyskała reelekcję.
Czytaj więcej
Zwiń
1
pokaż  10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2