Wybory

Wybory do: Sejmu 2019
Komitet wyborczy: Prawo i Sprawiedliwość
Okręg: 28
Miejsce na liście: 1
Przynależność do partii: Prawo i Sprawiedliwość
Zawód: poseł
Miejsce zamieszkania: Częstochowa

Informacje ogólne

Poseł

Kandydat na posła

Klub/koło: Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwość
Klub/koło: Prawo i Sprawiedliwość
Data i miejsce urodzenia: 1956-03-08, Częstochowa
Zawód: poseł
Wykształcenie: wyższe
Wygrana w wyborach: Wybory parlamentarne 2015
Komitet wyborczy: Prawo i Sprawiedliwość
Okręg: 28 Częstochowa
Liczba głosów: 24 802 (10,48%)
Ukończył filologię polską na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach. Działał w: Stowarzyszeniu PAX, Komitecie Obywatelskim „Solidarność”, Porozumieniu Centrum (był członkiem-założycielem), Ruchu dla Rzeczypospolitej i RS AWS. W l. 80. pracował jako przedstawiciel firm polonijnych. Na początku l. 90.... założył tygodnik „Gazeta Częstochowska”, był jego redaktorem naczelnym. W l. 1990-1991 był wicewojewodą, a w l. 1997-1998 woj. częstochowskim. Dyrektor Śląskiego Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (2000-2001). Członek PiS, prezes zarządu okręgu częstochowskiego PiS. Poseł od 2001 r. (IV-VIII kadencja). Od początku pracy w Sejmie członek komisji rolnictwa i rozwoju wsi, poza tym zasiadał m.in. w komisjach: gospodarki; edukacji, nauki i młodzieży; ds. Unii Europejskiej; administracji i spraw wewnętrznych; kultury i środków przekazu, mniejszości narodowych i etnicznych (wiceprzewodniczący); rolnictwa i rozwoju wsi. Od lipca 2018 r sekretarz stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Czytaj więcej
Zwiń

Poglądy

Kwestionariusz MamPrawoWiedziec.pl
Półmetek Sejmu VIII kadencji (2017)

Prosimy wymienić i zwięźle opisać trzy największe sukcesy w Pani / Pana pracy jako posła w Sejmie VIII kadencji:
1.
Aktywność na rzecz jak najszybszego powrotu województwa częstochowskiego na administracyjną mapę Polski i jej najważniejsze skutki:
2.
potwierdzenie przez ministra Mariusza Błaszczaka obecności postulatu p[rzywrócenia województwa częstochowskiego w programie Prawa i Sprawiedliwości i jego realizacja
3.
Założenie Parlamentarnego Zespołu ds. Utworzenia Województwa Czestochowskiego
Sejm VIII kadencji przyjął 393 ustawy. Które ustawy uchwalone przez Sejm VIII kadencji są Pani/ Pana zdaniem najważniejsze? Prosimy wskazać maksymalnie trzy ustawy.
1.
O pomocy Państwa w wychowywaniu dzieci ?Rodzina 500+/
2.
Przywrócenie wieku emerytalnego do 60 lat dla kobiet i 65 dla mężczyzn
3.
Prawo oświatowe / reforma edukacji/
Jakie plany na działalność poselską ma Pani/ Pan na kolejne dwa lata kadencji Sejmu? Prosimy wymienić trzy konkretne propozycje wraz z krótkim uzasadnieniem.
1.
Intensyfikacja wszelkich działań na rzecz utworzenia województwa częstochowskiegoo, ze szczególnym uwzględnieniem Parlamentarnego Zespołu ds. Utworzenia Województwa Częstochowskiego
2.
Praca nad uchwaleniem ustawy o utworzeniu województwa częstochowskiego, jeszcze w obecnej kadencji Sejmu
3.
Finalizacja prac nad utworzeniem Uniwersytetu Czestochowskiego
Czy przygotowała Pani/ przygotował Pan podsumowanie swojej dwuletniej pracy w Sejmie? (np. sprawozdanie, raport, spotkanie z wyborcami, itp.)
  1. Tak
  2. Nie
Jeżeli tak, prosimy o krótki opis, w jakiej formie podsumowała Pani/podsumował Pan dotychczasową pracę w Sejmie oraz link do sprawozdania. Jeśli przygotowali je Pani/ Pan w oddzielnym dokumencie, prosimy o przesłanie go na adres 61@art61.pl.
wywiady prasowe i radiowe
Pokaż wszystkie pytania
Pokaż mniej
Pokaż wszystkie pytania
Pokaż mniej

Biografia

Filtruj wyniki

Rodzaj

Filtruj
Przefiltrowane przez:
od 3.07.2018
Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, sekretarz stanu, Warszawa, Polska
źródło
Dziennik Zachodni dziennikzachodni.pl
od 25.05.2017
Polsko-Tajwański Zespół Parlamentarny, członek
źródło
Oficjalna strona Sejmu RP sejm.gov.pl
od 25.05.2017
Polsko-Kuwejcka Grupa Parlamentarna, członek
źródło
Oficjalna strona Sejmu RP sejm.gov.pl
Pokaż więcej

Kluczowe głosowania

Obecność i zgodność

Obecność
91.7%
Nieobecność
8.3%
Zgodność
z linią klubu
99.5%

Oddane głosy

Za
86%
Przeciw
5.4%
Wstrzymał się
0.2%
Nieobecny
8.3%
Filtruj wyniki

Zgodność z klubem

Głos

Typ głosowania

Filtruj
Przefiltrowane przez:
Głosowania 1–10 z 1309
pokaż  10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131
Data Tytuł Głos Zgodność z klubem
2019-07-19 15:05:28 Zmiany w składach osobowych komisji sejmowych Za Zgodny
2019-07-19 15:04:24 Wybór nowego składu osobowego Komisji do spraw Unii Europejskiej Za Zgodny
2019-07-19 14:23:02 Ustawa o odnawialnych źródłach energii oraz niektóre inne ustawy Za Zgodny
2019-07-19 14:21:11 Prawo farmaceutyczne Za Zgodny
2019-07-19 14:19:17 Ustawa o ratyfikacji Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki o wzmocnieniu współpracy w dziedzinie zapobiegania i zwalczania poważnej przestępczości Za Zgodny
2019-07-19 14:18:28 Prawo konsularne Za Zgodny
2019-07-19 14:17:58 Ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie Za Zgodny
2019-07-19 14:16:01 Prawo upadłościowe oraz niektóre inne ustawy Za Zgodny
2019-07-19 14:10:22 Zmiana niektórych ustaw w związku z wdrażaniem rozwiązań w obszarze e-zdrowia Za Zgodny
2019-07-19 14:09:48 Ustawa o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych Za Zgodny
pokaż  10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131

Obietnice

Dodaj deklarację polityka

Opcjonalnie:


Oświadczenia majątkowe

Oświadczenie
Dane osobowe
Imię (imiona): Szymon Stanisław
Nazwisko: Giżyński
Zatrudnienie
Miejsce zatrudnienia: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Stanowisko lub funkcja
poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej
sekretarz stanu
Małżeńska wspólnota majątkowa
tak
Uwagi: pozostaje we wspólnocie majątkowej z żoną Urszulą Giżyńską
I. Zasoby pieniężne
Środki pieniężne (złotówki)
Kwota: 195 000 PLN
Uwagi: łącznie z żoną Urszulą Giżyńską
Papiery wartościowe
Nazwa: Polisa ubezpieczeniowa AEGON
Pełna kwota: 10 000 PLN
Uwagi: na: Urszula Giżyńska aktualna wartość

Nazwa: Fundusz Emerytalny AXA
Pełna kwota: 18 000 PLN
Uwagi: na: Urszula Giżyńska aktualna wartość

Nazwa: Polisa ubezpieczeniowa malejąca bez uiszczania składek MetLife
Pełna kwota: 9710,73 PLN
Uwagi: na: Szymon Giżyński podano wartość polisy z 2017 r.

Nazwa: Fundusz Powiernik
Pełna kwota: 30 000 PLN
Uwagi: na: Szymon Giżyński aktualna wartość

VIII. Funkcje w spółkach handlowych i fundacjach...
Spółka handlowa / Fundacja / Stowarzyszenie
Nazwa i siedziba: Fundacja na Rzecz Utworzenia Uniwersytetu Częstochowskiego
Funkcja
Rodzaj (jeśli żaden z listy): prezes Zarządu Fundacji
Od kiedy: 1999-01-01
Uwagi: funkcja pełniona wyłącznie honorowo i społecznie
Uwagi: fundacja obecnie nie prowadzi działalności gospodarczej
IX. Inne dochody...
Dochód
Opis: uposażenie poselskie
Kwota: 68 476,02 PLN

Opis: dieta parlamentarna
Kwota: 30 062,40 PLN
Uwagi: w tym opodatkowana: 0,00 PLN

Opis: należności ze stosunku pracy w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Kwota: 76 015,44 PLN

Oświadczenie
Dane osobowe
Imię (imiona): Szymon Stanisław
Nazwisko: Giżyński
Zatrudnienie
Stanowisko lub funkcja: poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej
Małżeńska wspólnota majątkowa
tak
Uwagi: Pozostaję we wspólnocie majątkowej z żoną Urszulą Giżyńską
I. Zasoby pieniężne
Środki pieniężne (złotówki)
Kwota: 150 000 PLN
Uwagi: łącznie z żoną Urszulą Giżyńską
Papiery wartościowe
Nazwa: Polisa ubezpieczeniowa AEGON
Pełna kwota: 17 000 PLN
Uwagi: na: Urszula Giżyńska nominalna aktualna wartość

Nazwa: Fundusz Emerytalny AXA
Pełna kwota: 20 000 PLN
Uwagi: na: Urszula Giżyńska nominalna aktualna wartość

Nazwa: Polisa ubezpieczeniowa MetLife
Pełna kwota: 9710,73 PLN
Uwagi: na: Szymon Giżyński podano ubiegłoroczną wartość polisy

IX. Inne dochody...
Dochód
Opis: uposażenie poselskie
Kwota: 136 622,30 PLN

Opis: dieta parlamentarna
Kwota: 29 979,96 PLN
Uwagi: w tym opodatkowana - 2619,96 zł

Oświadczenie
Dane osobowe
Imię (imiona): Szymon Stanisław
Nazwisko: Giżyński
Zatrudnienie
Stanowisko lub funkcja: poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej
Małżeńska wspólnota majątkowa
tak
Uwagi: Pozostaje we wspólnocie majątkowej z żoną Urszulą Giżyńską
I. Zasoby pieniężne
Środki pieniężne (złotówki)
Kwota: 125 000 PLN
Uwagi: łącznie z żoną Urszulą Giżyńską
Papiery wartościowe
Nazwa: Polisa ubezpieczeniowa AEGON
Uwagi: na nazwisko Urszula Giżyńska podano wartość nominalną, aktualną

Nazwa: Wkład własny w Funduszu Emerytalnym AXA
Pełna kwota: 20 000 PLN
Uwagi: na nazwisko Urszula Giżyńska podano wartość nominalną, aktualną

Nazwa: Polisa akcyjna Compensa
Uwagi: na nazwisko Urszula Giżyńska podano wartość nominalną, aktualną

Nazwa: Polisa ubezpieczeniowa MetLife o nominalnej, aktualnej wartości
Pełna kwota: 9710,73 PLN
Uwagi: na nazwisko Szymon Giżyński, ubiegłoroczna wartość polisy

Nazwa: fundusz ING
Uwagi: polisa ubezpieczeniowa [nieczytelne] bez uiszczania składek

II. Nieruchomości
1. Dom
Tytuł prawny: współwłasność z żoną Urszulą Giżyńską kwota około
IX. Inne dochody...
Dochód
Opis: uposażenie poselskie
Kwota: 135 178,80 PLN

Opis: dieta parlamentarna
Kwota: 29 676,96 PLN
Uwagi: w tym nieopodatkowana - 27360 zł opodatkowana - 2316,96 zł

Oświadczenie
Dane osobowe
Imię (imiona): Szymon Stanisław
Nazwisko: Giżyński
Zatrudnienie
Stanowisko lub funkcja: poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej
Małżeńska wspólnota majątkowa
tak
Uwagi: Pozostaje we wspólnocie majątkowej z żoną Urszulą Giżyńską
I. Zasoby pieniężne
Środki pieniężne (złotówki)
Kwota: 91 000 PLN
Uwagi: łącznie z żoną Urszulą Giżyńską
Papiery wartościowe
Nazwa: Polisa ubezpieczeniowa AEGON
Uwagi: na nazwisko Urszula Giżyńska podano wartość nominalną, aktualną

Nazwa: Wkład własny w Funduszu Emerytalnym Warta
Pełna kwota: 20 000 PLN
Uwagi: na nazwisko Urszula Giżyńska podano wartość nominalną, aktualną

Nazwa: Polisa akcyjna Compensa
Uwagi: na nazwisko Urszula Giżyńska podano wartość nominalną, aktualną

Nazwa: Polisa ubezpieczeniowa MetLife o nominalnej, aktualnej wartości
Pełna kwota: 9710,73 PLN
Uwagi: na nazwisko Szymon Giżyński

IX. Inne dochody...
Dochód
Opis: uposażenie poselskie
Kwota: 116 251,56 PLN

Opis: dieta parlamentarna
Kwota: 28 852,56 PLN
Uwagi: w tym opodatkowana - 1546,56 zł; nieopodatkowana - 27305,76 zł

Oświadczenie
Dane osobowe
Imię (imiona): Szymon Stanisław
Nazwisko: Giżyński
Zatrudnienie
Stanowisko lub funkcja: poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej
Małżeńska wspólnota majątkowa
tak
Uwagi: Pozostaje we wspólnocie majątkowej z żoną Urszulą Giżyńską
I. Zasoby pieniężne
Środki pieniężne (złotówki)
Kwota: 83 000 PLN
Uwagi: łącznie z żoną Urszulą Giżyńską
Papiery wartościowe
Nazwa: Polisa ubezpieczeniowa AEGON
Pełna kwota: 10 000 PLN
Uwagi: na nazwisko Urszula Giżyńska podano wartość nominalną, aktualną

Nazwa: Wkład własny w Funduszu Emerytalnym Warta
Pełna kwota: 12 000 PLN
Uwagi: na nazwisko Urszula Giżyńska podano wartość nominalną, aktualną

Nazwa: Polisa akcyjna Compensa
Uwagi: na nazwisko Urszula Giżyńska podano wartość nominalną, aktualną

Nazwa: Polisa ubezpieczeniowa MetLife o nominalnej, aktualnej wartości
Pełna kwota: 9710,73 PLN
Uwagi: na nazwisko Szymon Giżyński

IX. Inne dochody...
Dochód
Opis: uposażenie poselskie
Kwota: 94 842,84 PLN

Opis: dieta parlamentarna
Kwota: 23 988,84 PLN
Uwagi: w tym 1243,08 PLN - opodatkowana

Oświadczenie
Dane osobowe
Imię (imiona): Szymon Stanisław
Nazwisko: Giżyński
Zatrudnienie
Stanowisko lub funkcja: poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej
Małżeńska wspólnota majątkowa
tak
Uwagi: Pozostaje we wspólnocie majątkowej z żoną Urszulą Giżyńską
I. Zasoby pieniężne
Środki pieniężne (złotówki)
Kwota: 120 000 PLN
Uwagi: łącznie z żoną Urszulą Giżyńską
Papiery wartościowe
Nazwa: Polisa ubezpieczeniowa AEGON
Pełna kwota: 11 000 PLN
Uwagi: na nazwisko Urszula Giżyńska podano wartość nominalną, aktualną

Nazwa: Wkład własny w Funduszu Emerytalnym Warta
Pełna kwota: 14 000 PLN
Uwagi: na nazwisko Urszula Giżyńska podano wartość nominalną, aktualną

Nazwa: Polisa akcyjna Compensa
Uwagi: na nazwisko Urszula Giżyńska podano wartość nominalną, aktualną

Nazwa: Polisa ubezpieczeniowa MetLife o nominalnej, aktualnej wartości
Pełna kwota: 9710,73 PLN
Uwagi: na nazwisko Szymon Giżyński

IX. Inne dochody...
Dochód
Opis: uposażenie poselskie
Kwota: 66 818,65 PLN

Opis: dieta poselska
Kwota: 19 372,44 PLN

Oświadczenie
Dane osobowe
Imię (imiona): Szymon Stanisław
Nazwisko: Giżyński
Zatrudnienie
Stanowisko lub funkcja: poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej
Małżeńska wspólnota majątkowa
tak
Uwagi: "Pozostaje we wspólnocie majątkowej z żoną Urszulą Giżyńską"
I. Zasoby pieniężne
Środki pieniężne (złotówki)
Kwota: 110 000 PLN
Uwagi: łącznie z żoną Urszulą Giżyńską
Papiery wartościowe
Uwagi: na nazwisko Urszula Giżyńska

Nazwa: Wkład własny w Funduszu Emerytalnym Warta o nominalnej, aktualnej wartości
Pełna kwota: 12 000 PLN
Uwagi: na nazwisko Urszula Giżyńska

Nazwa: Polisa akcyjna Compensa, o nominalnej, aktualnej wartości
Uwagi: na nazwisko Urszula Giżyńska

Nazwa: Polisa ubezpieczeniowa MetLife o nominalnej, aktualnej wartości
Pełna kwota: 9710,73 PLN
Uwagi: na nazwisko Szymon Giżyński

Uwagi ogólne: Polisa ubezpieczeniowa AEGON o nominalnej, aktualnej wartości
IX. Inne dochody...
Dochód
Opis: uposażenie poselskie
Kwota: 116 713,12 PLN
Uwagi: 12/100

Opis: dieta poselska
Kwota: 29 429,64 PLN
Uwagi: 64/100

Opis: Prawa autorskie i inne prawa (art. 18 ustawy), według klasyfikacji ZUS
Kwota: 1806,40
Uwagi: 40/100

Oświadczenie
Dane osobowe
Imię (imiona): Szymon Stanisław
Nazwisko: Giżyński
Zatrudnienie
Stanowisko lub funkcja: poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej
I. Zasoby pieniężne
Środki pieniężne (złotówki)
Kwota: 107 000 PLN
Uwagi: łącznie z żoną Urszulą Giżyńską
Papiery wartościowe
Nazwa: polisa ubezpieczniowa AEGON
Pełna kwota: 10 000 PLN

Nazwa: wkład własny w Fundusz Emerytalnym GERLING na nazwisko Urszula Giżyńska

IX. Inne dochody...
Dochód
Opis: uposażenie poselskie
Kwota: 116 713,12 PLN

Opis: dieta poselska
Kwota: 29 594,52 PLN

Oświadczenie
Oświadczenie
Dane osobowe
Imię (imiona): Szymon Stanisław
Nazwisko: Giżyński
Zatrudnienie
Stanowisko lub funkcja: poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej
I. Zasoby pieniężne
Papiery wartościowe
Nazwa: polisa ubezpieczniowa AEGON
Pełna kwota: 20 000 PLN

Nazwa: wkład własny w Fundusz Emerytalnym GERLING na nazwisko Urszula Giżyńska

IX. Inne dochody...
Dochód
Opis: uposażenie poselskie
Kwota: 119 477,85 PLN

Opis: dieta poselska opodatkowana
Kwota: 2781,24 PLN

Podpis
Data: 2012-04-26
Uwaga / Sprostowanie: dn. 25-05-2012 poseł złożył korektę do oświadczenia w której wymienia pominięte wcześniej w części I pkt. 1. Środki w walucie polskiej