Wybory

Wybory do: Sejmu 2019
Komitet wyborczy: Koalicja Obywatelska
Okręg: 3
Miejsce na liście: 3
Przynależność do partii: Platforma Obywatelska RP
Zawód: parlamentarzysta
Miejsce zamieszkania: Wrocław

Informacje ogólne

Poseł

Kandydat na posła

Klub/koło: Klub Parlamentarny Platforma Obywatelska — Koalicja Obywatelska
Klub/koło: Koalicja Obywatelska
Data i miejsce urodzenia: 1981-01-26, Aleksandrów Kujawski
Zawód: ekonomista
Wykształcenie: wyższe
Wygrana w wyborach: Wybory parlamentarne 2015
Komitet wyborczy: Platforma Obywatelska
Okręg: 3 Wrocław
Liczba głosów: 12 235 (2,34%)
Ukończył Akademię Ekonomiczną we Wrocławiu. Działacz organizacji studenckich. W 2007 r. właściciel serwisu internetowego, w l. 2007-2009 współwłaściciel firmy Joygroup. Zasiadał w Zarządzie KS „Gwardia” we Wrocławiu. W l. 2006-2007 radny Wrocławia. Był pełnomocnikiem wojewódzkim ds. Euro 2012.... Członek rady fundacji Kraina Siatkówki. Poseł od 2007 r. (VI-VIII kadencja), zasiadał w komisjach: finansów publicznych (dwukrotnie); rolnictwa i rozwoju wsi; kultury fizycznej, sportu i turystyki; gospodarki (dwukrotnie). W obecnej kadencji zasiada w komisji zdrowia.
Czytaj więcej
Zwiń

Poglądy

Kwestionariusz MamPrawoWiedziec.pl
Półmetek Sejmu VIII kadencji (2017)

Prosimy wymienić i zwięźle opisać trzy największe sukcesy w Pani / Pana pracy jako posła w Sejmie VIII kadencji:
1.
Program "Zielone Światło dla Wrocławia", który jest kompleksowym projektem, zawierającym rozwiązania mające ograniczyć problem korków we Wrocławiu. Program został opracowany wspólnie z ekspertami, został również skonsultowany z mieszkańcami Wrocławia i aglomeracji wrocławskiej. Obejmuje szereg działań m.in budowę nowych linii tramwajowych, rozwój systemu Park&Ride, bezpłatną komunikację miejską w centrum Wrocławia oraz przebudowę tzw. wąskich gardeł Wrocławia. Wszystkie założenia programu znajdują się na stronie www.wroclawbezkorkow.pl
2.
Ustawa o powołaniu Wrocławskiego Związku Metropolitalnego, który zrzeszałby Miasto Wrocław oraz 8 ościennych powiatów i wchodzące w ich skład 44 gminy. Liczba mieszkańców zamieszkujących ten obszar to wg danych z 2016 r. ponad 1 mln 130 tysięcy osób. Wrocławski Związek dysponowałby określonym budżetem, na poziomie ok. 200 mln zł rocznie. Środki te, m.in. wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych na poziomie 5%, zamiast trafiać do budżetu państwa, zasilałyby budżet Wrocławskiego Związku Metropolitalnego. Następnie, byłyby przeznaczone na realizację szeregu zadań, m.in. wspólnych rozwiązań w ramach transportu publicznego i walki z problemem korków, kształtowania ładu przestrzennego czy promocji i rozwoju obszaru związku. Projekt ustawy został przygotowany wspólnie z ekspertami oraz skonsultowany zarówno z mieszkańcami aglomeracji wrocławskiej jak również władzami samorządowymi z tego obszaru
3.
Zniesienie opłaty targowej we Wrocławiu, poprzedzone zbiórką podpisów, które zostały przedłożone Radzie Miejskiej Wrocławia, a ta poparła tę inicjatywę i swoją uchwałą zniosła opłatę targową z dniem 1 stycznia 2017 r.
Sejm VIII kadencji przyjął 393 ustawy. Które ustawy uchwalone przez Sejm VIII kadencji są Pani/ Pana zdaniem najważniejsze? Prosimy wskazać maksymalnie trzy ustawy.
1.
Ustawa z dnia 4 listopada 2016 r. o zmianie niektórych ustaw określających warunki prowadzenia działalności innowacyjnej tzw. mała ustawa o innowacyjności
2.
Ustawa z dnia 19 listopada 2015 r. o zmianie ustawy o Trybunale Konstytucyjnym, która umożliwiła zaprzysiężenie sędziów Trybunału Konstytucyjnego, zaproponowanych przez rząd PiS, kosztem 3 prawidłowo i konstytucyjnie wybranych sędziów. Była to ustawa, której konsekwencją był paraliż pracy Trybunału Konstytucyjnego w Polsce
3.
Ustawa z dnia 9 marca 2017 r. o związku metropolitalnym w województwie śląskim oraz późniejsze rozporządzenia. Poprzez przyjęcie przez tej ustawy obóz rządzący dał wyraźny sygnał, że metropolie mogą powstawać w Polsce. Wierzę, że idąc za tym przykładem, zostanie powołany również Wrocławski Związek Metropolitalny, niezbędny dla dalszego rozwoju całej aglomeracji wrocławskiej
Jakie plany na działalność poselską ma Pani/ Pan na kolejne dwa lata kadencji Sejmu? Prosimy wymienić trzy konkretne propozycje wraz z krótkim uzasadnieniem.
1.
Doprowadzenie do przyjęcie przez Sejm RP ustawy o powołaniu Wrocławskiego Związku Metropolitalnego. Jest to bowiem szansa na rozwój Wrocławia i całej aglomeracji. Współpraca samorządów to jedyna droga do stałego i zrównoważonego rozwoju naszego regionu oraz rozwiązywania wielu problemów aglomeracyjnych, m.in. korków czy zanieczyszczenia powietrza, współpracy dotyczącej poprawy ładu przestrzennego lub edukacji
2.
Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym, ze szczególnym uwzględnieniem poprawy bezpieczeństwa i ochrony najbardziej nieosłoniętych użytkowników przestrzeni publicznej, takich jak piesi i rowerzyści
3.
Decentralizacja państwa i wsparcie dla samorządności. Przekazanie kolejnych kompetencji jednostkom samorządu terytorialnego, wraz ze zwiększonymi wpływami z podatków. Wspieranie partycypacji społecznej oraz inicjatyw obywatelskich, m.in. budżety obywatelskie i partycypacyjne w miastach i gminach lub obywatelska inicjatywa ustawodawcza. Centralizacja władzy to błędny kierunek, gdyż to władze lokalne oraz mieszkańcy gmin i powiatów najlepiej wiedzą czego potrzebują, w jakich proporcjach dysponować środkami finansowymi oraz na co je przeznaczać. Partycypacja społeczna, procesy konsultacji społecznych to istotne elementy demokracji i w tę stronę należy podążać
Czy przygotowała Pani/ przygotował Pan podsumowanie swojej dwuletniej pracy w Sejmie? (np. sprawozdanie, raport, spotkanie z wyborcami, itp.)
 1. Tak
 2. Nie
Jeżeli tak, prosimy o krótki opis, w jakiej formie podsumowała Pani/podsumował Pan dotychczasową pracę w Sejmie oraz link do sprawozdania. Jeśli przygotowali je Pani/ Pan w oddzielnym dokumencie, prosimy o przesłanie go na adres 61@art61.pl.
Sprawozdanie znajduje się na mojej stronie internetowej oraz profilu facebook, odpowiednio: http://michaljaros.pl/2017/10/podsumowanie-polmetku-viii-kadencji-sejmu-2/ https://www.facebook.com/poselJaros/photos/a.170422783014591.42770.169913419732194/1631854046871450/?type=3&theater
Pokaż wszystkie pytania
Pokaż mniej
Pokaż wszystkie pytania
Pokaż mniej

Kwestionariusz MamPrawoWiedziec.pl
Parlament (2015)

INFORMACJE PODSTAWOWE
Imię (imiona):
Michał
Nazwisko:
Jaros
Data urodzenia:
1981-01-26
Miejsce urodzenia:
Aleksandrów Kujawski
Ostatnio wykonywany zawód:
Kandydatka/ Kandydat na funkcję:
 1. Posłanka na Sejm RP/ Poseł na Sejm RP
 2. Senator RP
Okręg wyborczy:
 1. 1 Legnica
 2. 2 Wałbrzych
 3. 3 Wrocław
 4. 4 Bydgoszcz
 5. 5 Toruń
 6. 6 Lublin
 7. 7 Chełm
 8. 8 Zielona Góra
 9. 9 Łódź
 10. 10 Piotrków Trybunalski
 11. 11 Sieradz
 12. 12 Kraków
 13. 13 Kraków
 14. 14 Nowy Sącz
 15. 15 Tarnów
 16. 16 Płock
 17. 17 Radom
 18. 18 Siedlce
 19. 19 Warszawa
 20. 20 Warszawa
 21. 21 Opole
 22. 22 Krosno
 23. 23 Rzeszów
 24. 24 Białystok
 25. 25 Gdańsk
 26. 26 Gdynia
 27. 27 Bielsko-Biała
 28. 28 Częstochowa
 29. 29 Gliwice
 30. 30 Rybnik
 31. 31 Katowice
 32. 32 Sosnowiec
 33. 33 Kielce
 34. 34 Elbląg
 35. 35 Olsztyn
 36. 36 Kalisz
 37. 37 Konin
 38. 38 Piła
 39. 39 Poznań
 40. 40 Koszalin
 41. 41 Szczecin
Komitet wyborczy
 1. Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość
 2. Komitet Wyborczy Wyborców Zbigniewa Stonogi
 3. Komitet Wyborczy Wyborców Ruch Społeczny Rzeczypospolitej Polskiej
 4. Komitet Wyborczy Wyborców Zjednoczeni dla Śląska
 5. Komitet Wyborczy Samoobrona
 6. Komitet Wyborczy Wyborców Grzegorza Brauna Szczęść Boże!"
 7. Komitet Wyborczy Kongres Nowej Prawicy
 8. Komitet Wyborczy Wyborców Mniejszość Niemiecka
 9. Komitet Wyborczy Wyborców Obywatele do Parlamentu
 10. Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP
 11. Komitet Wyborczy Partia Razem
 12. Komitet Wyborczy KORWiN
 13. Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe
 14. Koalicyjny Komitet Wyborczy Zjednoczona Lewica SLD+TR+PPS+UP+Zieloni
 15. Komitet Wyborczy Wyborców Kukiz'15"
 16. Komitet Wyborczy Nowoczesna Ryszarda Petru
 17. Komitet Wyborczy Wyborców JOW Bezpartyjni
Numer na liście
4
Wykształcenie
 1. Podstawowe
 2. Gimnazjalne
 3. Zasadnicze zawodowe
 4. Średnie
 5. Wyższe licencjackie/ inżynierskie
 6. Wyższe magisterskie
Dodatkowe informacje o wykształceniu  (np. nazwa szkoły, kierunek wykształcenia, specjalizacja, stopnie naukowe, itp.)
Ukończyłem studia na Uniwersytecie Ekonomicznym uzyskując tytuł mgr inż.
DANE KONTAKTOWE:
E-mail do kontaktu z wyborcami
michal.jaros@sejm.pl
Strona internetowa
http://michaljaros.pl/
Blog
http://michaljaros.pl/category/blog/
Inne elektroniczne formy kontaktu z wyborcami (np. adresy w serwisach społecznościowych, loginy w komunikatorach internetowych)
https://www.facebook.com/poselJaros
Adres biura wyborczego
ul. Oławska 2 50-123 Wrocław
Prosimy o zamieszczenie krótkiego życiorysu oraz opisanie Pani/ Pana aktywności zawodowej, politycznej i społecznej (np. wymienienie krajowych i zagranicznych przedsiębiorstw i instytucji, z którymi była Pani związana/ był Pan związany, opisanie działalności w organizacjach pozarządowych, związkach zawodowych, przynależności do partii i ugrupowań politycznych).
W latach 2006-2007 byłem radnym Rady Miejskiej Wrocławia (Komisja Statutowa, Budżetów i Finansów oraz Inicjatyw Gospodarczych). Zainicjowałem powstanie Podkomisji ds. Stabilizacji i Rozwoju Małych i Średnich Przedsiębiorstw). Poza działalnością samorządową, do 2007 roku prowadziłem własną firmę, zajmującą się m.in. organizacją jednych z cyklicznie odbywających się targów mieszkaniowych. Działalność Studencka
: W 2001 roku rozpocząłem działalność w Niezależnym Zrzeszeniu Studentów Akademii Ekonomicznej, trzy lata później zostałem jego przewodniczącym. Wraz z przyjaciółmi z NZS-u wspierałem działalność opozycyjną na Ukrainie i Białorusi. W zorganizowanym marszu „Demokracja przede wszystkim” wzięło udział ponad 5 tys. osób. Dzięki temu opinia publiczna zwróciła wtedy uwagę na dramatyczną sytuację za naszą wschodnią granicą. Działalność polityczna: w latach 2006-2007 byłem radnym RM Wrocławia, a w latach 2007-2011 posłem na Sejm RP. Obie te funkcje sprawowałem z ramienia Platformy Obywatelskiej, do której wstąpił w roku 2005.
Poniżej wymieniliśmy wybieralne funkcje publiczne. Prosimy o wskazanie funkcji publicznych, które Pani/Pana dotyczą.
Prosimy wybrać wszystkie odpowiedzi, które pasują.
W przeszłości pełniłam/ pełniłem tę funkcję. Obecnie pełnię tę funkcję. Nie pełniłam/ nie pełniłem tej funkcji w przeszłości.
B. Radny rady gminy
C. Radny rady powiatu
D. Radny sejmiku wojewódzkiego
E. Poseł na Sejm RP
F. Senator RP
G. Poseł do Parlamentu Europejskiego
W pracy parlamentarzysty przydatna jest umiejętność komunikowania się w języku obcym, np. podczas udziału w pracach grup bilateralnych czy reprezentowania Polski za granicą.  W jakich językach obcych potrafi się Pani/ Pan swobodnie porozumiewać?
Prosimy wybrać wszystkie odpowiedzi, które pasują.
 1. Język angielski
 2. Język francuski
 3. Język niemiecki
 4. Język hiszpański
 5. Język rosyjski
Zainteresowania/ hobby
sport, szczególnie piłka nożna; Gruzja (kultura, polityka, stosunki międzynarodowe), spotkania z przyjaciółmi, spacery z moją żoną Anną po Ostrowie Tumskim
Jakie są według Pani/ Pana największe dokonania parlamentu mijającej kadencji? Prosimy wskazać maksymalnie trzy kwestie.
1.
in dubio pro tributario -ustawa mająca rozstrzygać wątpliwości na korzyść podatników
2.
3.
Dziękujemy za wypełnienie pierwszej części kwestionariusza, dzięki której wyborcy będą mogli lepiej Panią/ Pana poznać. Druga część składa się z pytań tematycznych dotyczących różnych polityk, którymi zajmuje się parlament.    Nie trzeba odpowiadać na wszystkie pytania, a w profilu kandydatki/ kandydata wyświetlać się będą jedynie te, w których zaznaczy Pani/Pan jakąkolwiek odpowiedź.   Poniżej znajduje się lista domyślnie zaznaczonych tematów, których dotyczą pytania. Prosimy o pozostawienie zaznaczonych tych tematów, w których chciałby się Pani/ chciałby się Pan wypowiedzieć. Po wybraniu tematów wyświetlą się pytania do nich przypisane.   Zachęcamy do zapoznania się ze wszystkimi pytaniami.    
 1. sprawy ustrojowe
 2. prawa i wolności obywatelskie
 3. budżet
 4. podatki
 5. polityka społeczna
 6. rynek pracy
 7. zdrowie
 8. energetyka
 9. bezpieczeństwo
 10. gospodarka
 11. rolnictwo
 12. cyfryzacja
 13. polityka zagraniczna i migracje
 14. sprawy europejskie
 15. samorząd i rozwój regionalny
 16. nauka
 17. edukacja
 18. kultura
  Poniżej wymieniliśmy propozycje zmian w obowiązującym systemie wyborczym. Prosimy o zaznaczenie, które z nich Pani/ Pan popiera. 
Prosimy wybrać wszystkie odpowiedzi, które pasują.
Tak Nie Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Wprowadzenie głosowania przez internet.
Zniesienie kwot płci na listach wyborczych.
Wprowadzenie tzw. systemu suwakowego (obowiązek umieszczania na liście wyborczej na przemian kobiet i mężczyzn).
Ograniczenie liczby kadencji dla posłów i senatorów.
Ograniczenie liczby kadencji dla wójtów, burmistrzów, prezydentów miast.
Ograniczenie liczby kadencji dla radnych gmin, powiatów i sejmików województw.
Zniesienie ciszy wyborczej.
Wprowadzenie opcji „żaden z powyższych” na listach wyborczych.
Wprowadzenie obowiązku głosowania.
Obniżenie wieku czynnego prawa wyborczego poniżej 18 lat.
  Zgodnie z konstytucyjną zasadą pomocniczości, samorządy lokalne powinny mieć swobodę w realizacji swoich zadań i zaspokajaniu potrzeb mieszkańców. W praktyce, sposób realizacji zadań przez samorządy jest bardzo szczegółowo regulowany ustawami i rozporządzeniami.  Czy zgadza się Pani/ Pan z następującym stwierdzeniem?
Prosimy wybrać jedną odpowiedź.
Tak Nie Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
W ciągu nadchodzącej kadencji parlamentu należy wypracować nowe reguły funkcjonowania samorządu lokalnego.
Jak Pani/ Pana zdaniem należy zorganizować nowy sposób działania samorządu, określić cele i narzędzia, którymi dysponuje?
Wprowadzenie Zespołów Metropolitalnych.
  Czy zgadza się Pani/ Pan z wymienionymi stwierdzeniami?
Prosimy wybrać wszystkie odpowiedzi, które pasują.
Tak Nie Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Należy obniżyć liczbę podpisów wymaganych pod wnioskiem o referendum lokalne (obecnie przeprowadza się je na wniosek 10 proc. wyborców gminy lub powiatu i 5 proc. wyborców województwa).
Należy zlikwidować powiaty.
Należy zagwarantować prawo inicjatywy uchwałodawczej mieszkańców.
Należy zagwarantować ustawą, by decyzje, które podejmują mieszkańcy w ramach budżetu partycypacyjnego były wiążące dla samorządu.
Należy wprowadzić obowiązkowy budżet partycypacyjny w każdej gminie.
  Większość samorządów boryka się z trudnościami finansowymi. Jaki powinien być Pani/ Pana zdaniem główny kierunek działań, aby rozwiązać te problemy?
Prosimy wybrać wszystkie odpowiedzi, które pasują.
 1. Zachęcanie samorządów do oszczędności, m.in. przez wspólne z sąsiadami kontraktowanie usług (tzw. centra usług wspólnych).
 2. Zwiększanie udziału samorządów w podatkach PIT i CIT.
 3. Należy przeznaczyć większą niż obecnie część budżetu państwa na finansowanie zadań narzucanych samorządom ustawami.
 4. Należy zmienić zasadę naliczania „janosikowego” (wpłata, którą bogatsze samorządy wnoszą do budżetu państwa na rzecz biedniejszych).
 5. Gminy, na których terenie znajdują się obszary chronione, powinny otrzymywać od państwa subwencję, jako rekompensatę za brak możliwości prowadzenia inwestycji na tych terenach.
 6. Gminy dysponują wystarczającymi środkami na realizację zadań, a ich problemy finansowe wynikają przede wszystkim ze złego zarządzania budżetem.
 7. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
  Który z poniższych modeli finansowania opieki zdrowotnej uważa Pani/ Pan za najodpowiedniejszy? 
Prosimy wybrać jedną odpowiedź.
 1. Opiekę zdrowotną należy finansować ze składek obywateli (wysokość budżetu na opiekę zdrowotną powinna zależeć od sytuacji na rynku pracy).
 2. Opiekę zdrowotną należy finansować bezpośrednio z budżetu państwa (wysokość budżetu na opiekę zdrowotną powinna zależeć od wyniku negocjacji między ministerstwami zdrowia i finansów).
 3. Obywatele sami powinni opłacać usługi zdrowotne, których potrzebują.
 4. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
    Które z poniższych stwierdzeń na temat roli państwa jako właściciela przedsiębiorstw jest bliższe Pani/ Pana poglądom?
A. Państwo nie powinno być właścicielem przedsiębiorstw.

B. Istnieją strategiczne przedsiębiorstwa i sektory gospodarki, które powinny pozostać własnością państwową.
Prosimy wybrać jedną odpowiedź.
Zdecydowanie A Raczej A Raczej B Zdecydowanie B Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie
  Spada liczba osób podróżujących koleją. Jak można Pani/ Pana zdaniem najskuteczniej zwiększyć znaczenie kolei?
 1. Należy przywrócić jedno przedsiębiorstwo Polskie Koleje Państwowe i zintegrować politykę kolejową.
 2. Należy bardziej dofinansować kolej, by mogła skutecznie konkurować z transportem drogowym i lotniczym.
 3. Państwo i samorządy powinny mocniej zaangażować się w organizacje systemu kolejowego (integrację taryf biletowych, rozkładów jazdy, połączeń różnych przewoźników).
 4. Należy zwiększać skalę działalności tworząc nowe połączenia.
 5. Transport kolejowy powinien działać bez dotacji, a więc jeździć tylko tam, gdzie może sam się sfinansować.
 6. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
  Która z poniższych opinii na temat wspierania rolnictwa jest bliższa Pani/ Pana poglądom? 
A. Rolnicy powinni otrzymywać dotacje z budżetu państwa - w przeciwnym razie wiele gospodarstw rolnych upadnie.

B. Rolnicy nie powinni dostawać dotacji z budżetu – ta grupa nie powinna być szczególnie wspierana.
Prosimy wybrać jedną odpowiedź.
Zdecydowanie A Raczej A Raczej B Zdecydowanie B Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
  Które z poniższych stwierdzeń jest bliższe Pani/ Pana poglądom?
A. Podatki każdego obywatela powinny stanowić taki sam procent jego dochodów (podatek liniowy).

B. Podatki kogoś, kto więcej zarabia, powinny stanowić większy procent jego dochodów, a podatki kogoś, kto mniej zarabia, powinny stanowić mniejszy procent jego dochodów (podatek progresywny).
Prosimy wybrać jedną odpowiedź.
Zdecydowanie A Raczej A Raczej B Zdecydowanie B Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Pokaż wszystkie pytania
Pokaż mniej
Pokaż wszystkie pytania
Pokaż mniej

Kwestionariusz MamPrawoWiedziec.pl
Parlament (2011)

Dane podstawowe
Imię
Michał
Drugie imię
Nazwisko
Jaros
Data urodzenia (dd-mm-rrrr)
26-01-1981
Miejsce urodzenia
Aleksandrów Kujawski
Miejscowość zamieszkania
Wrocław
Kandydatka/ kandydat na funkcję
 1. Posłanka na Sejm RP/ Poseł na Sejm RP
 2. Senator RP
Wykształcenie
 1. Podstawowe
 2. Gimnazjalne
 3. Zasadnicze zawodowe
 4. Średnie
 5. Wyższe licencjackie/ inżynierskie
 6. Wyższe magisterskie
Dodatkowe informacje o wykształceniu (Np. nazwa szkoły, kierunek wykształcenia, specjalizacja, stopnie naukowe, itp.)
Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu (do 2008 roku Akademia Ekonomiczna im. Oskara Langego), Wydział Inżynieryjno - Ekonomiczny. Praca magisterska "Podatki bezpośrednie a wzrost gospodarczy na przykładzie wybranych kierunków współczesnej ekonomii". Obecnie piszę doktorat, w którym poszerzam tematykę i prace zapoczątkowane w pracy magisterskiej.
Ostatnio wykonywany zawód
Poseł na Sejm RP (2007-2011)
Okręg wyborczy
 1. Okręg 1 - Legnica
 2. Okręg 2 - Wałbrzych
 3. Okręg 3 - Wrocław
 4. Okręg 4 - Bydgoszcz
 5. Okręg 5 - Toruń
 6. Okręg 6 - Lublin
 7. Okręg 7 - Chełm
 8. Okręg 8 - Zielona Góra
 9. Okręg 9 - Łódź
 10. Okręg 10 - Piotrków Trybunalski
 11. Okręg 11 - Sieradz
 12. Okręg 12 - Kraków I
 13. Okręg 13 - Kraków II
 14. Okręg 14 - Nowy Sącz
 15. Okręg 15 - Tarnów
 16. Okręg 16 - Płock
 17. Okręg 17 - Radom
 18. Okręg 18 - Siedlce
 19. Okręg 19 - Warszawa I
 20. Okręg 20 - Warszawa II
 21. Okręg 21 - Opole
 22. Okręg 22 - Krosno
 23. Okręg 23 - Rzeszów
 24. Okręg 24 - Białystok
 25. Okręg 25 - Gdańsk
 26. Okręg 26 - Gdynia
 27. Okręg 27 - Bielsko-Biała
 28. Okręg 28 - Częstochowa
 29. Okręg 29 - Gliwice
 30. Okręg 30 - Rybnik
 31. Okręg 31 - Katowice
 32. Okręg 32 - Sosnowiec
 33. Okręg 33 - Kielce
 34. Okręg 34 - Elbląg
 35. Okręg 35 - Olsztyn
 36. Okręg 36 - Kalisz
 37. Okręg 37 - Konin
 38. Okręg 38 - Piła
 39. Okręg 39 - Poznań
 40. Okręg 40 - Koszalin
 41. Okręg 41 - Szczecin
Komitet wyborczy (Sejm)
 1. Komitet Wyborczy Polska Partia Pracy - Sierpień 80
 2. Komitet Wyborczy Ruch Palikota
 3. Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP
 4. Komitet Wyborczy Prawica
 5. Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej
 6. Komitet Wyborczy Polska Jest Najważniejsza
 7. Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość
 8. Komitet Wyborczy Polska Patriotyczna
 9. Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe
 10. Komitet Wyborczy Ligi Obrony Suwerenności
 11. Komitet Wyborczy Związku Słowiańskiego
 12. Komitet Wyborczy Nowa Prawica - Janusza Korwin-Mikke
 13. Komitet Wyborczy Nasz Dom Polska-Samoobrona Andrzeja Leppera
 14. Komitet Wyborczy Wyborców Polska Obywatelska
 15. Komitet Wyborczy Wyborców Mniejszość Niemiecka
 16. Komitet Wyborczy Wyborców "Ojcowizna"
 17. Komitet Wyborczy Wyborców Konfederacja Godność i Praworządność
 18. Komitet Wyborczy Wyborców Mniejszość Niemiecka Województwa Śląskiego
 19. Komitet Wyborczy Wyborców Obywatelskich List Wyborczych Nowego Ekranu
Numer na liście wyborczej
10
Dane kontaktowe
E-mail
kontakt@michaljaros.pl
E-mail alternatywny (opcjonalnie)
Strona internetowa kandydatki/ kandydata
www.michaljaros.pl
Ewentualne inne elektroniczne formy kontaktu z wyborcami
Nasza klasa
http://nk.pl/michal_jaros
Facebook
http://www.facebook.com/poselJaros
Goldenline
http://www.goldenline.pl/michal-jaros
Twitter
https://twitter.com/JarosMichal
Gadu-Gadu
Skype
Inne
Google +: https://plus.google.com/s/Michal/Jaros; Kanał Youtube: http://www.youtube.com/user/MichalJaros
Adres biura wyborczego
Adres
ul. Oławska 2 (2 piętro); 50-123 Wrocław
Telefon
71 343 01 46
E-mail
kontakt@michaljaros.pl
Aktywność zawodowa
W latach 2006-2007 byłem radnym Rady Miejskiej Wrocławia (Komisja Statutowa, Budżetów i Finansów oraz Inicjatyw Gospodarczych). Zainicjowałem powstanie Podkomisji ds. Stabilizacji i Rozwoju Małych i Średnich Przedsiębiorstw). Poza działalnością samorządową, do 2007 roku prowadziłem własną firmę, zajmującą się m.in. organizacją jednych z cyklicznie odbywających się targów mieszkaniowych.
Aktywność społeczna i polityczna
Działalność Studencka
: W 2001 roku rozpocząłem działalność w Niezależnym Zrzeszeniu Studentów Akademii Ekonomicznej, trzy lata później zostałem jego przewodniczącym. Wraz z przyjaciółmi z NZS-u wspierałem działalność opozycyjną na Ukrainie i Białorusi. W zorganizowanym marszu „Demokracja przede wszystkim” wzięło udział ponad 5 tys. osób. Dzięki temu opinia publiczna zwróciła wtedy uwagę na dramatyczną sytuację za naszą wschodnią granicą. Działalność polityczna: w latach 2006-2007 byłem radnym RM Wrocławia, a w latach 2007-2011 posłem na Sejm RP. Obie te funkcje sprawowałem z ramienia Platformy Obywatelskiej, do której wstąpił w roku 2005.
Zainteresowania/ hobby
sport, szczególnie piłka nożna; Gruzja (kultura, polityka, stosunki międzynarodowe), spotkania z przyjaciółmi, spacery z moją żoną Anną po Ostrowie Tumskim
Jakie są najważniejsze motywy, dla których podjęła Pani/ podjął Pan decyzję o kandydowaniu w wyborach do Parlamentu RP?
Kiedy w 2007 roku kandydowałem po raz pierwszy do Sejmu RP, kierowała mną przede wszystkim chęć wprowadzenia nowych i świeżych pomysłów reprezentujących młode pokolenie. Teraz, po 4 latach pracy w Sejmie mogę powiedzieć, że udało mi się zapoczątkować te zmiany. Dlatego też zdecydowałem się kandydować po raz drugi - zależy mi na kontynuacji i ukończeniu już prowadzonych przez mnie projektów i inicjatyw. Ponadto, dalej uważam, że w Parlamencie potrzebna jest "świeża krew". Dzięki współpracy międzypokoleniowej udaje nam się niejednokrotnie uzyskać lepsze rozwiązania prawne.
Poniżej wymieniliśmy wybieralne funkcje publiczne. Prosimy o wskazanie funkcji publicznych, które Pani/Pana dotyczą
W przeszłości pełniłam/ pełniłem tę funkcję. Obecnie pełnię tę funkcję. Nie pełniłam/ nie pełniłem tej funkcji.
Wójt/ burmistrz/ prezydent miasta
Radny rady gminy
Radny rady powiatu
Radny sejmiku wojewódzkiego
Poseł na Sejm RP
Senator RP
Poseł do Parlamentu Europejskiego
Jakie główne cele zamierza Pani/ Pan osiągnąć jako posłanka/ poseł/ senator?
Celem pracy każdego posła powinno być dbanie o dobro społeczeństwa poprzez wprowadzanie takich zmian i regulacji w prawie, które przy zachowaniu maksymalnej swobody i wolności obywatelskich, zapewnią mu bezpieczeństwo i dobrobyt. Jest to też oczywiście moim celem. Nie ukrywam również, że poprzez pracę w Sejmie chciałbym systematycznie poprawiać jakość życia mieszkańców Wrocławia i Dolnego Śląska. W tym punkcie będę się skupiał przede wszystkim na zmianach w obszarach, które znam najlepiej, czyli w gospodarce i sporcie.
Jakie najważniejsze działania podejmie Pani/ Pan na rzecz mieszkańców Pani/ Pana okręgu wyborczego?
droga ekspresowa Wrocław – Poznań (S5); „Błękitne Orliki” – budowa basenów na Dolnym Śląsku; organizacja we Wrocławiu The World Games 2017 – multisportowych igrzysk o światowym prestiżu; zwiększenie innowacyjności polskiej nauki; podatek obrotowy zamiast podatku CIT; kontynuacja przygotowań i przebiegu Euro2012 we Wrocławiu
W jaki sposób planuje Pani/ Pan przekazywać wyborcom informacje o swojej działalności w Parlamencie?
 1. Regularne spotkania z wyborcami w okręgu
 2. Prowadzenie strony internetowej
 3. Prowadzenie bloga
 4. Organizacja wizyt studyjnych, spotkań i konferencji
 5. Udzielanie wywiadów do prasy i mediów elektronicznych
 6. Opracowywanie i dystrybucja materiałów informacyjnych (ulotek, broszur, biuletynów, książek)
Czy w pracy posła / senatora będzie Pani/ Pan korzystać ze wsparcia ekspertów?
 1. Tak
 2. Nie
 3. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie
Prosimy o podanie w jakich dziedzinach i z jakimi ekspertami planuje Pani/ Pan współpracować?
rozwój nauki; upraszczanie procedur biurokratycznych; budowa dróg i poprawa komunikacji publicznej w obrębie aglomeracji wrocławskiej - ustawa metropolitarna; rozwój sportu i promocja zdrowego aktywnego życia EKSPERCI: Związek Pracodawców Prywatnych, Centrum A. Smitha, Towarzystwo Upiększania Wrocławia, Pan Radosław Szmit
Jakie są według Pani/ Pana największe dokonania Parlamentu mijającej kadencji?
Dokonania możemy analizować na dwóch płaszczyznach: wewnętrznych i zewnętrznych stosunków Parlamentu RP oraz na płaszczyźnie dokonań legislacyjnych. Na pierwszej płaszczyźnie Sejm tej kadencji zrobił dużo - przez 4 lata utrzymała się koalicja PO-PSL i była to dobra koalicja, w której strony dochodziły do kompromisu, a nierzadko nawet - do konsensusu. Poza tym, poprawił się zewnętrzny (międzynarodowy) wizerunek polskiego Parlamentu, jako stabilnego i sprawnie działającego organu ustawodawczego. Jeśli chodzi o dokonania legislacyjne - Polska wyszła obronną ręką z kryzysu międzynarodowego. Realizowane są na szeroką skalę inwestycje infrastrukturalne, a środki unijne są sprwnie wykorzystywane.
Jakie są według Pani/ Pana największe niepowodzenia Parlamentu mijającej kadencji?
Nie udało się dotychczas uprościć podatków - głównie właśnie poprzez sytuację gospodarczą w Polsce i w Europie. Chciałbym jednak zabiegać nie tylko o niższe podatki, ale także m.in. ograniczenie biurokratycznych procedur.
Która z ustaw uchwalonych przez Parlament mijającej kadencji była Pani/ Pana zdaniem najważniejsza?
Było wiele ważnych. Odpowiem na to pytanie przez pryzmat spraw, w których się specjalizuję i które klasyfikuję jako moje piorytety. Dlatego wymienię: ustawa o bezpieczeństwie imprez masowy. Wskazuję właśnie na nią, gdyż jest jedną z najnowocześniejszych w Europie i zaostrza kary dla huliganów stadionowych.
Czy Pani/ Pana zdaniem Parlament nadchodzącej kadencji powinien wprowadzić zmiany w obowiązującej Konstytucji?
 1. Tak
 2. Nie
 3. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Który z wymienionych poglądów jest najbliższy Pani/ Pana opinii?
 1. Powinno się dążyć do zwiększenia roli regionów w państwie, poprzez rozszerzenie kompetencji województw.
 2. Powinno się dążyć do centralizacji władzy w Państwie, poprzez ograniczanie kompetencji województw na rzecz administracji centralnej.
 3. Obecny podział kompetencji pomiędzy województwa a administrację centralną jest odpowiedni i nie powinien być zmieniany.
 4. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Które z poniższych metod ograniczania korupcji zamierza Pani/ Pan wspierać, zasiadając w Parlamencie?
 1. Stworzenie długofalowej strategii antykorupcyjnej.
 2. Zwiększenie nakładów finansowych dla służb podejmujących walkę z korupcją.
 3. Prowadzenie programów edukacyjnych.
 4. Zapewnienie lepszej ochrony prawnej osobom zgłaszającym przypadki korupcji, np. w miejscu pracy.
 5. Zaostrzenie kar dla osób przyjmujących korzyść majątkową.
 6. Wprowadzenie pełnej jawności na każdym etapie przetargu publicznego.
 7. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
 8. Nie ma potrzeby podejmowania działań w walce z korupcją.
Czy zgadza się Pani/ Pan z wymienionymi stwierdzeniami?
Tak Nie Nie ma zdecydowanej opinii w tej sprawie
Można odstąpić od zasady finansowania partii politycznych z budżetu państwa na rzecz finansowania partii przez obywateli poprzez dobrowolne wpłaty celowe.
Partie polityczne powinny mieć zaplecze merytoryczne w postaci fundacji politycznych finansowanych na zasadach organizacji pozarządowych.
Należy obniżyć próg głosów otrzymywanych w wyborach parlamentarnych uprawniający partię do otrzymania subwencji na swoją działalność poniżej obecnie obowiązujących 3%.
Czy popiera Pani/ Pan wprowadzenie następujących zmian w systemie wyborczym?
Tak Nie Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Zniesienie ciszy wyborczej.
Wprowadzenie głosowania przez internet.
Podniesienie wysokości parytetów (obecnie, aby zarejestrować listę kandydatów, musi się na niej znajdować co najmniej 35% kobiet i 35% mężczyzn).
Zniesienie kwot na listach wyborczych (parytetów płci).
Wprowadzenie tzw. systemu suwakowego (obowiązek umieszczania na liście wyborczej na przemian kobiet i mężczyzn).
Wprowadzenie obowiązku przeprowadzania prawyborów przez partie polityczne finansowane z budżetu państwa przed ogłoszeniem list kandydatów w wyborach powszechnych.
Obniżenie progu wyborczego (obecnie wynosi on 5%).
Podniesienie progu wyborczego (obecnie wynosi on 5%).
Wprowadzenie jednomandatowych okręgów wyborczych w wyborach do Sejmu.
Poniżej wymieniliśmy wybrane obszary polityk publicznych. Które z nich uczyni Pani/ Pan głównym przedmiotem swojego działania w Parlamencie? W dalszej części kwestionariusza pojawią się krótkie bloki pytań związane jedynie z zaznaczonymi przez Panią/ Pana obszarami.
 1. Uczestnictwo obywateli w sprawowaniu władzy
 2. Sprawy europejskie
 3. Polityka zagraniczna
 4. Polityka gospodarcza
 5. Budżet państwa i podatki
 6. Polityka społeczna i rynek pracy
 7. Edukacja
 8. Szkolnictwo wyższe
 9. Kultura
 10. Ochrona zdrowia
 11. Rolnictwo
 12. Współpraca rozwojowa
 13. Polityka migracyjna
 14. Energetyka
 15. Infrastruktura
 16. Ochrona środowiska
 17. Prawa i wolności obywatelskie
Które z poniższych stwierdzeń jest bliższe Pani/ Pana poglądom?
A. Napływ zagranicznego kapitału do Polski należy ograniczyć, gdyż uzależnia polską gospodarkę od obcych inwestorów.

B. Bez znaczenia jest to, czy kapitał jest polski, czy zagraniczny dopóki pobudza inwestycje, produkcję i tworzy nowe miejsca pracy.
Zdecydowanie A Raczej A Raczej B Zdecydowanie B Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Które z poniższych stwierdzeń jest bliższe Pani/ Pana poglądom?
A. Należy sprywatyzować wszystkie przedsiębiorstwa państwowe.

B. Znaczna liczba przedsiębiorstw powinna pozostać własnością państwową.
Zdecydowanie A Raczej A Raczej B Zdecydowanie B Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Które z poniższych stwierdzeń jest bliższe Pani/ Pana poglądom?
A. Zwalczanie bezrobocia powinno być najważniejszym zadaniem rządu, nawet jeśli miałoby to doprowadzić do wzrostu wydatków z budżetu i inflacji.

B. Jest wiele innych ważniejszych niż bezrobocie kwestii gospodarczych, np. stabilny pieniądz, niska inflacja.
Zdecydowanie A Raczej A Raczej B Zdecydowanie B Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Polska zajmuje 71. miejsce wśród 183 krajów objętych rankingiem swobód gospodarczych. Jakie Pani/ Pana zdaniem zmiany w prawie dotyczącym funkcjonowania przedsiębiorstw powinny zostać wprowadzone w najbliższej kadencji parlamentu, by zapewnić większą swobodę gospodarczą w kraju?
 1. Uproszczenie procedur otwierania firm
 2. Uproszczenie procedur przyznawania koncesji i zezwoleń
 3. Zwiększenie efektywności wymiaru sprawiedliwości (skrócenie trwania procesu sądowego)
 4. Ograniczenie liczby przyjmowanych przez parlament ustaw
 5. Poszerzenie liczby podmiotów prawnych objętych podatkiem ryczałtowym
 6. Zastąpienie podatku PIT i CIT podatkiem obrotowym
 7. Likwidacja płacy minimalnej
 8. Uelastycznienie kodeksu pracy
 9. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Prosimy o wymienienie trzech najważniejszych Pani/ Pana zdaniem strategicznych celów w obszarze polityki gospodarczej, koniecznych do zrealizowania w nadchodzącej kadencji Parlamentu.
1.
Dywersyfikacja źródeł energii i poprawa bezpieczeństwa energetycznego (nowoczesne elektrownie opalane węglem, o sprawności dochodzącej do 45 proc., duże elektrownie gazowe o mocach 400 lub 800 MW, energetyka jądrowa - ale tylko po dokładnym oszacowaniu kosztów inwestycyjnych) oraz wspieranie odnawialnych źródeł energii w produkcji energii elektrycznej
2.
Ustanowienie rzecznika praw podatnika (powołać go w ramach urzędu Rzecznika Praw Obywatelskich, jako jednego z jego zastępców)
3.
Wprowadzenie instytucji gminnego asystenta inwestycyjnego - opiekuna inwestora, który w trakcie całego procesu inwestycyjnego będzie odpowiedzialny za przedstawienie potrzebnych uzgodnień, tj. warunków zabudowy, zgody środowiskowej, uzgodnień z mediami skończywszy na zgłoszeniu inwestycji do odbioru. Jest to przejściowa odpowiedź ułatwień administracyjnych skierowana dla inwestorów.
Które z poniższych stwierdzeń jest bliższe Pani/ Pana poglądom?
A. Podatki każdego obywatela powinny stanowić taki sam procent jego dochodów (podatek liniowy).

B. Podatki kogoś, kto więcej zarabia, powinny stanowić większy procent jego dochodów, a podatki kogoś, kto mniej zarabia, powinny stanowić mniejszy procent jego dochodów (podatek progresywny).
Zdecydowanie A Raczej A Raczej B Zdecydowanie B Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Które z poniższych stwierdzeń jest bliższe Pani/ Pana poglądom?
A. Należy jak najszybciej ograniczyć deficyt sektora finansów publicznych i tempo narastania długu publicznego.

B. Dług publiczny powinien być kontrolowany, jednak nie należy go za wszelką cenę ograniczać, ponieważ zaciąganie zobowiązań umożliwia rozwój inwestycyjny.
Zdecydowanie A Raczej A Raczej B Zdecydowanie B Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
W celu ograniczania deficytu finansów publicznych należy:
 1. Podnosić podatki.
 2. Przywrócić trzeci próg podatkowy.
 3. Ograniczać wydatki socjalne.
 4. Ograniczać tempo waloryzacji rent i emerytur.
 5. Ograniczać przywileje emerytalne.
 6. Ograniczać płace i zatrudnienie w sektorze publicznym.
 7. Ograniczać wydatki inwestycyjne.
 8. Ograniczać wydatki na edukacje.
 9. Ograniczać wydatki na sądy, policję i wojsko.
 10. Ograniczać wydatki na służbę zdrowia.
 11. Ograniczać dotacje dla organizacji pozarządowych.
 12. Pozwalać na zadłużenie samorządów do określonego progu.
 13. Zlikwidować KRUS.
 14. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Światowy kryzys finansowy wpłynął na bezpieczeństwo finansowe polskich obywateli. Czy Pani/ Pana zdaniem państwo powinno pomagać obywatelom w rozwiązywaniu ich problemów finansowych spowodowanych sytuacją makroekonomiczną?
A. Tak, w szczególnych przypadkach państwo powinno zwiększać zakres regulacji rynków finansowych (np. prawo dot. sektora bankowego, określanie zasad udzielania kredytów).

B. Nie, obywatele sami biorą odpowiedzialność za swoje finanse, państwo nie może ograniczać wolności gospodarczej.
Zdecydowanie A Raczej A Raczej B Zdecydowanie B Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Prosimy o wymienienie trzech najważniejszych Pani/ Pana zdaniem strategicznych celów dla Polski w obszarze budżetu państwa i podatków, koniecznych do zrealizowania w nadchodzącej kadencji Parlamentu.
1.
Stopniowe ograniczanie deficytu publicznego poprzez obniżanie kosztów funkcjonowania administracji publicznej (zmniejszanie zatrudnienia oraz wprowadzenie rozwiązań obniżających koszty np. aukcje online przy przetargach)
2.
Maksymalne uproszczanie podatków, w tym wprowadzenie podatku obrotowego zamiast CIT
3.
Wprowadzenie budżetu zadaniowego zarówno na szczeblu centralnym, jak i samorządowym
Które z poniższych stwierdzeń jest bliższe Pani/ Pana opinii?
A. Sukces ekonomiczny obywateli i kraju zapewni konsekwentnie prowadzona strategia edukacyjna państwa polegająca na wspieraniu określonych kierunków studiów.

B. Wybór kierunku kształcenia powinien podlegać niezależnym wyborom obywateli i państwo nie powinno wpływać na ich preferencje.
Zdecydowanie A Raczej A Raczej B Zdecydowanie B Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Czy zgadza się Pani/ Pan z poniższymi stwierdzeniami:
Tak Nie Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Należy znieść opłaty za drugi kierunek studiów
Należy znieść stopień naukowy doktora habilitowanego
Które z poniższych stwierdzeń jest bliższe Pani/ Pana poglądom?
A. Stypendia powinny być przyznawane przede wszystkim studentom w trudnej sytuacji materialnej, co pozwoli na wyrównywanie szans edukacyjnych młodzieży.

B. Stypendia powinny być przyznawane przede wszystkim najzdolniejszym studentom, co pomaga kształcić wybitnych specjalistów.
Zdecydowanie A Raczej A Raczej B Zdecydowanie B Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Strategicznym celem dla Polski powinno być wspieranie kształcenia w określonych dziedzinach nauki (np. zamawiane kierunki studiów, stypendia dla studentów określonych kierunków, dotowanie badań naukowych w określonych dziedzinach). prosimy wybrać jedną odpowiedź
 1. Tak
 2. Nie
 3. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Które z poniższych stwierdzeń jest bliższe Pani/ Pana poglądom?
A. Należy wspierać i rozwijać duże ośrodki akademickie w Polsce.

B. Należy wspierać równomiernie rozłożoną terytorialnie sieć mniejszych uczelni w Polsce.
Zdecydowanie A Raczej A Raczej B Zdecydowanie B Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Prosimy o wymienienie trzech najważniejszych Pani/ Pana zdaniem strategicznych celów w obszarze szkolnictwa wyższego, koniecznych do zrealizowania w nadchodzącej kadencji Parlamentu.
1.
Komercjalizacja wyników prac badawczych, wprowadzanie regulacji prawnych sprzyjających innowacyjności i inwestycji w innowacyjne przedsiębiorstwa poprzez wsparcie kapitał.
2.
Tworzenie federacji uczelnianych w obrębie danej aglomeracji (np. "Uniwersytet Dolnośląski" w obrębie uczelni Wrocławia), który będzie mógł konkurować na rynkach europejskich.
3.
Działania na rzecz ochrony własności intelektualnej.
Czy Pani/ Pana zdaniem Polska powinna:
Tak Nie Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Angażować się w międzynarodową współpracę na rzecz rozwoju.
Angażować się w rozwiązywanie kryzysów humanitarnych.
Działać na rzecz bezpieczeństwa żywnościowego (w tym dostęp do wody pitnej) w krajach najuboższych.
Wspierać demokratyczne reformy i rozwój społeczeństwa obywatelskiego w krajach byłego ZSRR?
Jakie formy zaangażowania we współpracę rozwojową uważa Pani/ Pan za najważniejsze?
 1. Pomoc finansowa
 2. Pomoc rzeczowa (wysyłanie darów)
 3. Pomoc w budowaniu infrastruktury w krajach najuboższych
 4. Prowadzenie szkoleń i zwiększanie dostępu do edukacji
 5. Wymiana doświadczeń między administracją
 6. Wymiany studentów
 7. Wysyłanie ekspertów i doradców
 8. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
W których regionach świata Polska powinna angażować się we współpracę rozwojową w największym stopniu?
 1. Afryka Północna
 2. Afryka Subsaharyjska
 3. Bliski Wschód
 4. Ameryka Środkowa
 5. Azja Centralna
 6. Azja południowo-wschodnia
 7. Kraje byłego ZSRR
 8. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Obecnie Polska przeznacza na pomoc rozwojową 0,08% PKB. Zgodnie ze zobowiązaniem nałożonym przez Komisję Europejską oraz deklaracją Milenijnych Celów Rozwoju odsetek ten powinien wzrosnąć do 0,33% PKB w 2015 r. Czy Pani/ Pana zdaniem wydatki Polski na pomoc rozwojową powinny wzrosnąć do tego poziomu?
 1. Tak
 2. Tak, pod warunkiem, że nie spowoduje to pogorszenia sytuacji ekonomicznej kraju
 3. Nie
 4. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Czy Pani/ Pana zdaniem decyzja o podjęciu przez Polskę współpracy rozwojowej może być uzależniona od zawarcia porozumienia o udogodnieniach inwestycyjnych w danym państwie?
 1. Tak
 2. Nie
 3. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Prosimy o wymienienie trzech najważniejszych Pani/ Pana zdaniem celów strategicznych dla Polski w obszarze współpracy rozwojowej, koniecznych do zrealizowania w nadchodzącej kadencji Parlamentu.
1.
Zaciśnianie współpracy w ramach Partnerstwa Wschodniego między krajami PWsch a krajami UE.
2.
Rozszerzenie programu Socrates Erasmus w krajach objętych Partnerstwem Wschodnim.
3.
Współpraca jednostek administracji państwowej we wszystkich obszarach zarówno na szczeblu centralnym jak i samorządowym (m.in. przy okazji reformy samorządowej w Gruzji).
Jeżeli w powyższym kwestionariuszu nie zostały poruszone istotne zdaniem Pani/ Pana obszary, w których Pani/ Pana stanowisko powinno być znane wyborcom (względnie poruszone zostały w sposób niedostateczny), to prosimy poniżej opisać te kwestie.
Od marca 2008 roku pełnię społecznie Funkcję Pełnomocnika ds. Wojewody Dolnośląskiego Euro 2012. To na co szczególnie chcę zwrócić uwagę to rozwój infrastruktury zarówno drogowej, jak i sportowej. Chciałbym promować aktywność sportową od najmłodszych lat w szkołach, a jednocześnie rozwijać sporty zawodowe. Polityka to dla mnie misja i praca. W kolejnej kadencji będą kontynuował projekty, które już rozpocząłem, ale także wykrzystując zdobyte doświadczenie będę angażował się w sprawy kluczowe dla gospodarki i finansów publicznych. W mijającej kadencji Sejmu zostałem odznaczony gruzińskim Orderem Honoru za wspieranie demokracji, w koljenych miesiącach chciałbym nawiązać współpracę między naszymi krajami opierającą się na wymianie doświadczeń związanych z samorządnością.
Pokaż wszystkie pytania
Pokaż mniej
Pokaż wszystkie pytania
Pokaż mniej

Biografia

Filtruj wyniki

Rodzaj

Filtruj
Przefiltrowane przez:
od 19.07.2019
Komisja Zdrowia, członek
źródło
Oficjalna strona Sejmu RP sejm.gov.pl
od 11.04.2019
Parlamentarny Zespół - Zerwij z plastikiem, członek
źródło
Oficjalna strona Sejmu RP sejm.gov.pl
od 17.01.2019
Parlamentarny Zespół ds. Infrastruktury Sportowej, członek
źródło
Oficjalna strona Sejmu RP sejm.gov.pl
Pokaż więcej

Kluczowe głosowania

Obecność i zgodność

Obecność
91.7%
Nieobecność
8.3%
Zgodność
z linią klubu
97.3%

Oddane głosy

Za
56.1%
Przeciw
31.3%
Wstrzymał się
4.3%
Nieobecny
8.3%
Filtruj wyniki

Zgodność z klubem

Głos

Typ głosowania

Filtruj
Przefiltrowane przez:
Głosowania 1–10 z 1309
pokaż  10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131
Data Tytuł Głos Zgodność z klubem
2019-07-19 15:05:28 Zmiany w składach osobowych komisji sejmowych Nieobecność Nie dotyczy
2019-07-19 15:04:24 Wybór nowego składu osobowego Komisji do spraw Unii Europejskiej Nieobecność Nie dotyczy
2019-07-19 14:23:02 Ustawa o odnawialnych źródłach energii oraz niektóre inne ustawy Za Zgodny
2019-07-19 14:21:11 Prawo farmaceutyczne Za Zgodny
2019-07-19 14:19:17 Ustawa o ratyfikacji Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki o wzmocnieniu współpracy w dziedzinie zapobiegania i zwalczania poważnej przestępczości Za Zgodny
2019-07-19 14:18:28 Prawo konsularne Za Zgodny
2019-07-19 14:17:58 Ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie Nieobecność Nie dotyczy
2019-07-19 14:16:01 Prawo upadłościowe oraz niektóre inne ustawy Za Zgodny
2019-07-19 14:10:22 Zmiana niektórych ustaw w związku z wdrażaniem rozwiązań w obszarze e-zdrowia Za Zgodny
2019-07-19 14:09:48 Ustawa o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych Za Zgodny
pokaż  10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131

Obietnice

Dodaj deklarację polityka

Opcjonalnie:


Priorytety

droga ekspresowa Wrocław – Poznań (S5) „Błękitne Orliki” – budowa basenów na Dolnym Śląsku organizacja we Wrocławiu The World Games 2017 – multisportowych igrzysk o światowym prestiżu zwiększenie innowacyjności polskiej nauki podatek obrotowy zamiast podatku CIT

Źródło: michaljaros.pl

PO
Wrocław
sprawy ogólnopolskie
sprawy lokalne
sport i turystyka
infrastruktura
budżet państwa i podatki
edukacja i szkolnictwo wyższe
innowacje i nowe technologie
Pakt dla Wrocławia

1. Obwodnice miast mają być bezpłatne dla wszystkich, albo ciężarówki mają płacić taką samą stawkę za przejazd przez miasta. 2. Należy wprowadzić przepisy, które pozwolą na sprzedaż na preferencyjnych warunkach miejskich gruntów i kamienic pod warunkiem, że co 10 mieszkanie zostanie po zakończeniu inwestycji przekazane na lokale socjalne. 3. Należy zmienić priorytety programu budowy autostrad i dróg ekspresowych tak, żeby połączenia między największymi metropoliami, takimi jak Wrocław i Poznań, postały jak najszybciej. W naszym przypadku chodzi o drogę S5.

Źródło: www.paktdlawroclawia.pl

PO
Wrocław
sprawy ogólnopolskie
sprawy lokalne
infrastruktura

Oświadczenia majątkowe

Oświadczenie
I. Zasoby pieniężne
Środki pieniężne (złotówki)
Kwota: 23 000 PLN

Kwota: 10 947 PLN
Uwagi: Polisa nr [ukryte] w PRAMERICA ŻYCIE TUiR, suma wpłaconych składek 24674,68 PLN, wartość wykupu - 12644,18 PLN

Papiery wartościowe
Nazwa: polisa AVIVA TU na ŻYCIE SA
Pełna kwota: 16 659,71 PLN
Uwagi: wartość składki wynosi 231,26 PLN
II. Nieruchomości
1. Dom
Tytuł prawny: współwłasność - wspólność majątkowa małżeńska
Uwagi: działka budowlana
2. Mieszkanie
Wartość
Kwota: 280 000,00 PLN
Tytuł prawny: własność plus udział wynoszący 34/10000 we współwłasności wspólnych części budynku i urządzeń oraz we współwłasności działki gruntu nr [ukryte], jak również prawo do wyłącznego korzystania z komórki lokatorskiej; całość stanowi majątek odrębny
IX. Inne dochody...
Dochód
Opis: dieta parlamentarna nieopodatkowana
Kwota: 30 062,40 PLN

Opis: uposażenie poselskie
Kwota: 124 827,16 PLN

Opis: przychód uzyskany z tytułu wynajmu mieszkania
Kwota: 20 400,00 PLN

XI. Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł
Zobowiązanie
Opis (rodzaj, wobec kogo, w związku z jakim wydarzeniem): kredyt hipoteczny zaciągnięty w banku PKO BP w dniu 27.05.2013 na zakup i remont domu

Opis (rodzaj, wobec kogo, w związku z jakim wydarzeniem): Kredyt mieszkaniowy zaciągnięty w Banku Multibank (obecnie mBank) w 2009 r. na zakup mieszkania

Oświadczenie
I. Zasoby pieniężne
Środki pieniężne (złotówki)
Kwota: 21 000 PLN

Kwota: 10 947 PLN
Uwagi: Polisa nr 000072403 w PRAMERICA ŻYCIE TUiR, suma wpłaconych składek 21 967,40 PLN, kwota wykupu - 10947 PLN

Papiery wartościowe
Nazwa: AVIVA TU na ŻYCIE SA
Uwagi: wartość składki wynosi 224,52 PLN
II. Nieruchomości
1. Dom
Tytuł prawny: współwłasność - wspólność majątkowa małżeńska
2. Mieszkanie
Tytuł prawny: własność plus udział wynoszący 34/10000 we współwłasności wspólnych części budynku i urządzeń oraz we współwłasności działki gruntu nr [ukryte], jak również prawo do wyłącznego korzystania z komórki lokatorskiej; całość stanowi majątek odrębny
IX. Inne dochody...
Dochód
Opis: dieta parlamentarna
Kwota: 29 962,52 PLN
Uwagi: nieopodatkowana: 27255,44 PLN opodatkowana: 2707,08 PLN wspólność majątkowa małżeńska

Opis: uposażenie poselskie
Kwota: 132 288,52 PLN
Uwagi: wspólność majątkowa małżeńska

Opis: przychód uzyskany z tytułu wynajmu mieszkania
Kwota: 20 400 PLN

XI. Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł
Zobowiązanie
Opis (rodzaj, wobec kogo, w związku z jakim wydarzeniem): kredyt hipoteczny zaciągnięty w banku PKO BP w dniu 27.05.2013 na zakup i remont domu

Opis (rodzaj, wobec kogo, w związku z jakim wydarzeniem): Kredyt mieszkaniowy zaciągnięty w Banku Multibank (obecnie mBank) w 2009 r. na zakup mieszkania

Oświadczenie
IX. Inne dochody...
Dochód
Opis: dieta parlamentarna
Kwota: 30 687,16 PLN
Uwagi: nieopodatkowana: 27360 PLN opodatkowana: 3327,16 PLN

Opis: uposażenie poselskie
Kwota: 132 375,96 PLN

Opis: przychód uzyskany z tytułu wynajmu mieszkania
Kwota: 20 400 PLN

XI. Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł
Zobowiązanie
Opis (rodzaj, wobec kogo, w związku z jakim wydarzeniem): kredyt hipoteczny zaciągnięty w banku PKO BP w dniu 27.05.2013 na zakup i remont domu

Opis (rodzaj, wobec kogo, w związku z jakim wydarzeniem): Kredyt mieszkaniowy zaciągnięty w Banku Multibank (obecnie mBank) w 2009 r. na zakup mieszkania

Oświadczenie
Dane osobowe
Miejsce urodzenia: Aleksandrów Kujawski
Zatrudnienie
Miejsce zatrudnienia: Kancelaria Sejmu RP - mandat poselski
IX. Inne dochody...
Dochód
Opis: dieta poselska
Kwota: 29 676,96 PLN
Uwagi: nieopodatkowana 27360 PLN opodatkowana 2316,96 PLN

Opis: uposażenie poselskie
Kwota: 130595,3X PLN

Opis: przychód uzyskany z tytułu wynajmu mieszkania
Kwota: 18 700 PLN

XI. Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł
Zobowiązanie
Opis (rodzaj, wobec kogo, w związku z jakim wydarzeniem): kredyt hipoteczny zaciągnięty w banku PKO BP w dniu 27.05.2013 na zakup i remont domu
Uwagi: kwota pozostała do spłacenia około

Opis (rodzaj, wobec kogo, w związku z jakim wydarzeniem): Kredyt mieszkaniowy zaciągnięty w Banku Multibank (obecnie mBank) w 2009 r. na zakup mieszkania

Oświadczenie
Dane osobowe
Miejsce urodzenia: Aleksandrów Kujawski
Zatrudnienie
Miejsce zatrudnienia: Kancelaria Sejmu RP - mandat poselski
IX. Inne dochody...
Dochód
Opis: dieta poselska
Kwota: 22 800,64 PLN
Uwagi: nieopodatkowana opodatkowana 1930,80 PLN

Opis: uposażenie poselskie
Kwota: 109 186,66 PLN

Opis: przychód uzyskany z tytułu wynajmu mieszkania
Kwota: 18 700 PLN

XI. Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł
Zobowiązanie
Opis (rodzaj, wobec kogo, w związku z jakim wydarzeniem): kredyt hipoteczny zaciągnięty w banku PKO BP w dniu 27.05.2013 na zakup i remont domu
Uwagi: kwota pozostała do spłacenia około

Opis (rodzaj, wobec kogo, w związku z jakim wydarzeniem): Kredyt mieszkaniowy zaciągnięty w Banku Multibank (obecnie mBank) w 2009 r. na zakup mieszkania

Podpis
Data: 2015-11-06
Oświadczenie
Dane osobowe
Miejsce urodzenia: Aleksandrów Kujawski
Zatrudnienie
Miejsce zatrudnienia: Kancelaria Sejmu RP - mandat poselski
IX. Inne dochody...
Dochód
Opis: dieta poselska
Kwota: 19 784,64 PLN

Opis: uposażenie poselskie
Kwota: 76 875,82 PLN

Opis: przychód uzyskany z tytułu wynajmu mieszkania
Kwota: 13 600

XI. Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł
Zobowiązanie
Opis (rodzaj, wobec kogo, w związku z jakim wydarzeniem): kredyt hipoteczny zaciągnięty w banku PKO BP w dniu 27.05.2013 na zakup i remont domu
Uwagi: kwota pozostała do spłacenia około

Opis (rodzaj, wobec kogo, w związku z jakim wydarzeniem): Kredyt mieszkaniowy zaciągnięty w Banku Multibank (obecnie mBank) w 2009 r. na zakup mieszkania

Podpis
Data: 2015-08-21
Oświadczenie
Dane osobowe
Miejsce urodzenia: Aleksandrów Kujawski
Zatrudnienie
Miejsce zatrudnienia: Kancelaria Sejmu RP - mandat poselski
IX. Inne dochody...
Dochód
Opis: dieta poselska
Kwota: 29 977,84 PLN

Opis: uposażenie poselskie
Kwota: 132 211,08 PLN

Opis: przychód uzyskany z tytułu wynajmu mieszkania
Kwota: 15 300

XI. Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł
Zobowiązanie
Opis (rodzaj, wobec kogo, w związku z jakim wydarzeniem): kredyt hipoteczny zaciągnięty w banku PKO BP w dniu 27.05.2013 na zakup i remont domu
Cała kwota: 380 689,26 PLN

Opis (rodzaj, wobec kogo, w związku z jakim wydarzeniem): Kredyt mieszkaniowy zaciągnięty w Banku Multibank (obecnie mBank) w 2009 r. na zakup mieszkania
Uwagi: podana kwota 92995,76 CHF

Podpis
Data: 2015-04-30