Wybory

Kandydat na senatora

Wybory do: Senatu 2019
Komitet wyborczy: Koalicja Obywatelska
Okręg: 63
Miejsce na liście:
Przynależność do partii: Platforma Obywatelska RP
Miejsce zamieszkania: Somonino

Informacje ogólne

Senator

Data i miejsce urodzenia: 1957-08-12, Brusy
Zawód: inżynier mechanik
Wykształcenie: wyższe
Ukończył Wyższą Szkołę Inżynierską w Koszalinie oraz uzyskał tytuł doktora nauk humanistycznych na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. W l. 1984-1990 kierował produkcją pozarolniczą w Rolniczej Spółdzielni Produkcyjnej, a następnie Przedsiębiorstwie Rolno-Przetwórczym. W l. 1990-2009... pracował w Przedsiębiorstwie Produkcyjno-Usługowym „Izobud” – pełnił funkcje: prezesa zarządu, wspólnika, członka zarządu spółki. W l. 2004-2005 kanclerz PWSH Pomerania. Był związany ze spółkami: Pomerania Mostostal Chojnice, Powiernik, Collegium Pomerania. W l. 1998-2002 radny gminy Somonino, w l. 2002-2005 radny powiatu kartuskiego. Od 2005 r. członek PO. Poseł od 2005 r. (V-VIII kadencja), pracował m.in. w komisjach: infrastruktury; administracji i spraw wewnętrznych; ochrony środowiska, zasobów naturalnych i leśnictwa; gospodarki. Obecnie zasiada w komisjach: infrastruktury; gospodarki i rozwoju.
Czytaj więcej
Zwiń

Poglądy

Ten poseł nie wypełnił jeszcze kwestionariusza poglądów w obecnej kampanii wyborczej do Parlamentu. Pomóż nam do niego dotrzeć - wyślij e-mail z przypomnieniem o pytaniach MamPrawoWiedziec.pl

Poproś o wypełnienie kwestionariusza

Kwestionariusz MamPrawoWiedziec.pl
Półmetek Sejmu VIII kadencji (2017)

Prosimy wymienić i zwięźle opisać trzy największe sukcesy w Pani / Pana pracy jako posła w Sejmie VIII kadencji:
1.
Wprowadzenie do prac Komisji Infrastruktury zagadnień zwiazanych z poprawą bezpieczeństwa w ruchu kolejowym
2.
rozpoczęcie prac nad wprowadzeniem jednolitych standardów w dziedzinie automatyki kolejowej w Polsce
3.
Sejm VIII kadencji przyjął 393 ustawy. Które ustawy uchwalone przez Sejm VIII kadencji są Pani/ Pana zdaniem najważniejsze? Prosimy wskazać maksymalnie trzy ustawy.
1.
Liberalizacja rynku kolejowego
2.
Ratyfikacja Europejskiego porozumienia w sprawie głównych śródlądowych dróg wodnych o znaczeniu międzynarodowym (AGN)
3.
500+
Jakie plany na działalność poselską ma Pani/ Pan na kolejne dwa lata kadencji Sejmu? Prosimy wymienić trzy konkretne propozycje wraz z krótkim uzasadnieniem.
1.
Zamknięcie prac związanych z ujednoliceniem systemu bezpieczeństwa w ruchu kolejowym
2.
doprowadzenie do budowy drogi ekspresowej nr 6
3.
Czy przygotowała Pani/ przygotował Pan podsumowanie swojej dwuletniej pracy w Sejmie? (np. sprawozdanie, raport, spotkanie z wyborcami, itp.)
  1. Tak
  2. Nie
Pokaż wszystkie pytania
Pokaż mniej
Pokaż wszystkie pytania
Pokaż mniej

Kwestionariusz MamPrawoWiedziec.pl
Pytanie MamPrawoWiedziec.pl — głosowanie nad ustawą budżetową na 2017 r. (2016)

Czy podczas 33. posiedzenia Sejmu wzięła Pani udział/ wziął Pan udział w głosowaniu nad całością projektu ustawy budżetowej na 2017 r. (głosowanie nr 18., link do procesu legislacyjnego), które odbyło się 16 grudnia 2016 r. w Sali Kolumnowej Sejmu?
  1. Tak
  2. Nie
Co było przyczyną przyczyną niewzięcia przez Panią/Pana udziału w głosowaniu nad ustawą budżetową na rok 2017 r., które odbyło się 16 grudnia w Sali kolumnowej Sejmu (głosowanie nr 18)?
  1. Byłam/łem nieobecna/y podczas całego posiedzenia.
  2. Nie przebywałam/łem w Sali Kolumnowej w momencie głosowania.
Pokaż wszystkie pytania
Pokaż mniej
Pokaż wszystkie pytania
Pokaż mniej

Biografia

Filtruj wyniki

Rodzaj

Filtruj
Przefiltrowane przez:
od 5.12.2018
Sejm RP VIII kadencji, członek, Klub Parlamentarny Platforma Obywatelska - Koalicja Obywatelska
źródło
Oficjalna strona Sejmu RP sejm.gov.pl
od 22.11.2018
Polsko-Słowacka Grupa Parlamentarna, członek
źródło
Oficjalna strona Sejmu RP sejm.gov.pl
20.11.2018 – 4.12.2018
Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy - Prawo lotnicze oraz niektórych innych ustaw (druk nr 2988), członek
źródło
Oficjalna strona Sejmu RP sejm.gov.pl
Pokaż więcej

Kluczowe głosowania

Obecność i zgodność

Obecność
89.5%
Nieobecność
10.5%
Zgodność
z linią klubu
98.6%

Oddane głosy

Za
57.7%
Przeciw
28.2%
Wstrzymał się
3.6%
Nieobecny
10.5%
Filtruj wyniki

Zgodność z klubem

Głos

Typ głosowania

Filtruj
Przefiltrowane przez:
Głosowania 1–10 z 1393
pokaż  10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140
Data Tytuł Głos Zgodność z klubem
2019-10-16 18:34:20 Informacja o udziale Rzeczypospolitej Polskiej w pracach Unii Europejskiej w okresie styczeń-czerwiec 2019 r. (przewodnictwo Rumunii w Radzie Unii Europejskiej) Przeciw Zgodny
2019-10-16 18:33:38 Prawo własności przemysłowej Wstrzymany Zgodny
2019-10-16 18:32:18 Uchwała w sprawie ustanowienia roku 2019 Rokiem Barbary Skargi Za Zgodny
2019-10-16 18:31:42 Uchwała w sprawie potępienia wszelkich aktów nienawiści i pogardy antykatolickiej Nieobecność Nie dotyczy
2019-10-16 18:29:42 Uchwała w sprawie ustanowienia roku 2020 "Rokiem Zaślubin Polski z morzem w Pucku" Za Zgodny
2019-10-16 18:29:01 Ratyfikacja Porozumienia ustanawiającego Międzynarodowy Fundusz Rozwoju Rolnictwa Za Zgodny
2019-10-16 18:28:10 Ratyfikacja Konwencji nr 188 dotyczącej pracy w sektorze rybołówstwa Za Zgodny
2019-10-16 18:27:14 Ratyfikacja Protokołu zmieniającego Konwencję o ochronie osób w związku z automatycznym przetwarzaniem danych osobowych Za Zgodny
2019-10-16 18:26:20 Ratyfikacja Międzynarodowej konwencji o kontroli i postępowaniu ze statkowymi wodami balastowymi i osadami Za Zgodny
2019-10-16 18:25:38 Ustawa o podatku akcyzowym Za Zgodny
pokaż  10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140

Obietnice

Dodaj deklarację polityka

Opcjonalnie:


Rozwój infrastuktury

Moje priorytety to przede wszystkim pomoc w: […] budowie obwodnic: Kartuz, Kościerzyny, Metropolitalnej Obwodnicy Trójmiasta oraz Obwodnicy Północnej Aglomeracji Trójmiasta. Dodane przez: Sylwia

Źródło: chojnice24.pl

PO
infrastruktura
gospodarka i energetyka
sprawy lokalne
Pomorska Kolej Metropolitalna

Jestem pewien, że rozsądek zwycięży i że inwestycja na miarę XXI wieku, ważna dla dziesiątek tysięcy mieszkańców Pomorza, nie zostanie zablokowana. Nie do przyjęcia jest sytuacja, w której budowa PKM zostałaby wstrzymana, dlatego też wierzę, że odwołanie do Naczelnego Sądu Administracyjnego będzie skuteczne. Dodane przez: Sylwia

Źródło: www.rynek-kolejowy.pl

PO
sprawy lokalne
26 Gdynia
infrastruktura
gospodarka i energetyka
Gaz łupkowy

Gaz z łupków jest szansą dla Polski. Życzmy sobie, aby ten gaz tutaj był. Rząd pracuje nad tym, aby gminy z tytułu eksploatacji złóż zarobiły jak najwięcej. Do końca czerwca ma być już wiadomo jakiej wysokości ma to być podatek. Dodane przez: Sylwia

Źródło: wizjalokalna.pl

PO
gaz łupkowy
sprawy ogólnopolskie
gospodarka i energetyka
Rozwój przedsiębiorczości

Moje priorytety to przede wszystkim pomoc w: […] uruchomieniu Kaszubskich Inkubatorów Przedsiębiorczości w Kartuzach, Bytowie, Kościerzynie, Gdyni i Chojnicach. Dodane przez: Sylwia

Źródło: chojnice24.pl

PO
przedsiębiorczość
sprawy lokalne
Zrównoważony rozwój

Uważam, że postęp technologiczny może iść w parze z ekologicznym podejściem do gospodarki. Jestem gorącym zwolennikiem inwestycji w źródła energii odnawialnej przy pełnym wykorzystaniu potencjału rodzimych firm wykonawczych Dodane przez: Sylwia

Źródło: chojnice24.pl

Data obietnicy: 2011-09-20

PO
zrównoważony rozwój
Gdynia 26
gospodarka i energetyka
OZE
wybory 2011
Pozyskiwanie środków na projekty

Moje priorytety to przede wszystkim pomoc w pozyskiwaniu środków na projekty związane z ochroną rzek i jezior.

Źródło: chojnice24.pl

Data obietnicy: 2011-09-20

26 Gdynia
PO
administracja państwowa i samorząd
ekologia i środowisko
wybory 2011

Oświadczenia majątkowe

Oświadczenie
Oświadczenie
II. Nieruchomości
4. Inne nieruchomości
Rodzaj: działka budowlana - zabudowana
Tytuł prawny: współwłasność

Rodzaj: działka budowlana - niezabudowana
Tytuł prawny: współwłasność

Rodzaj: działka budowlana - niezabudowana
Tytuł prawny: własność żony - nabyta z darowizny

IX. Inne dochody...
Dochód
Opis: dieta parlamentarna
Kwota: 30 156,94 PLN
Uwagi: nieopodatkowana: 30156,94 PLN

Opis: uposażenie
Kwota: 110 564,17 PLN

Oświadczenie
IX. Inne dochody...
Dochód
Opis: dieta parlamentarna
Kwota: 29 512,08 PLN
Uwagi: nieopodatkowana: 27360,00 PLN opodatkowana: 2512,08 PLN

Opis: uposażenie
Kwota: 116 370,12 PLN

Oświadczenie
IX. Inne dochody...
Dochód
Opis: dieta parlamentarna
Kwota: 29 676,96 PLN
Uwagi: nieopodatkowana- 27360,00 PLN opodatkowana- 2316,96 PLN

Opis: uposażenie
Kwota: 117 372,60 PLN

Oświadczenie
IX. Inne dochody...
Dochód
Opis: uposażenie
Kwota: 97 810,50 PLN

Opis: dieta parlamentarna
Kwota: 2730,80 PLN
Uwagi: nieopodatkowana- 22800 PLN opodatkowana- 1930,80 PLN

Oświadczenie
Oświadczenie
IX. Inne dochody...
Dochód
Opis: uposażenie
Kwota: 118 591,94 PLN

Opis: dieta
Kwota: 29 594,52 PLN

Oświadczenie
IX. Inne dochody...
Dochód
Opis: uposażenie
Kwota: 117 042,86 PLN

Opis: dieta
Kwota: 29 594,52 PLN