Informacje ogólne

Poseł

Klub/koło: Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwość
Data i miejsce urodzenia: 1951-02-01, Siemianowice Śląskie
Zawód: pracownik samorządowy
Wykształcenie: wyższe
Wygrana w wyborach: Wybory parlamentarne 2015
Komitet wyborczy: Prawo i Sprawiedliwość
Okręg: 27 Bielsko-Biała
Liczba głosów: 9 439 (2,80%)
Inżynier geodeta, absolwent Wydziału Geodezji Górniczej AGH w Krakowie. Pracował w przedsiębiorstwach geodezyjnych. Działał w Zjednoczeniu Chrześcijańsko-Narodowym. Samorządowiec: wójt gminy Kozy (1990-1998), starosta i radny powiatu bielskiego (1998-2001). Działacz społeczny, powołał do życia... kilka organizacji działających w gminie Kozy. Od 2001 r. jest członkiem zarządu wojewódzkiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych. Członek PiS, wiceprezes zarządu partii w Bielsku-Białej. Poseł od 2001 r. (IV-VIII kadencja). Od początku pracy parlamentarnej związany z komisją kultury fizycznej i sportu, trzykrotnie był wiceprzewodniczącym tej komisji. Był także członkiem komisji polityki senioralnej. W Sejmie VIII kad. zasiada w komisjach: infrastruktury oraz kultury fizycznej, sportu i turystyki jako wiceprzewodniczący.
Czytaj więcej
Zwiń

Biografia

Filtruj wyniki

Rodzaj

Filtruj
Przefiltrowane przez:
od 14.03.2019
Komisja Kultury Fizycznej, Sportu i Turystyki, członek
źródło
Oficjalna strona Sejmu RP sejm.gov.pl
od 14.03.2019
Komisja Kultury Fizycznej, Sportu i Turystyki, zastępca przewodniczącego
źródło
Oficjalna strona Sejmu RP sejm.gov.pl
od 14.12.2018
Komisja Infrastruktury, członek
źródło
Oficjalna strona Sejmu RP sejm.gov.pl
Pokaż więcej

Kluczowe głosowania

Obecność i zgodność

Obecność
86.9%
Nieobecność
13.1%
Zgodność
z linią klubu
99.8%

Oddane głosy

Za
81.8%
Przeciw
5%
Wstrzymał się
0.1%
Nieobecny
13.1%
Filtruj wyniki

Zgodność z klubem

Głos

Typ głosowania

Filtruj
Przefiltrowane przez:
Głosowania 1–10 z 1309
pokaż  10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131
Data Tytuł Głos Zgodność z klubem
2019-07-19 15:05:28 Zmiany w składach osobowych komisji sejmowych Nieobecność Nie dotyczy
2019-07-19 15:04:24 Wybór nowego składu osobowego Komisji do spraw Unii Europejskiej Nieobecność Nie dotyczy
2019-07-19 14:23:02 Ustawa o odnawialnych źródłach energii oraz niektóre inne ustawy Za Zgodny
2019-07-19 14:21:11 Prawo farmaceutyczne Za Zgodny
2019-07-19 14:19:17 Ustawa o ratyfikacji Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki o wzmocnieniu współpracy w dziedzinie zapobiegania i zwalczania poważnej przestępczości Za Zgodny
2019-07-19 14:18:28 Prawo konsularne Za Zgodny
2019-07-19 14:17:58 Ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie Za Zgodny
2019-07-19 14:16:01 Prawo upadłościowe oraz niektóre inne ustawy Za Zgodny
2019-07-19 14:10:22 Zmiana niektórych ustaw w związku z wdrażaniem rozwiązań w obszarze e-zdrowia Za Zgodny
2019-07-19 14:09:48 Ustawa o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych Za Zgodny
pokaż  10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131

Obietnice

Dodaj deklarację polityka

Opcjonalnie:


Bezpieczeństwo energetyczne kraju

W zakresie rozwoju polskiej gospodarki będę kontynuował wysiłki mojego Klubu Parlamentarnego, zmierzające do poprawy bezpieczeństwa energetycznego naszego państwa.

Źródło: www.jacekfalfus.pl

Data obietnicy: 2011-10-04

27 Bielsko-Biała
sprawy ogólnopolskie
gospodarka i energetyka
PiS
wybory 2011
Migranci, wróćcie

Podejmę starania w kierunku stworzenia takich zachęt, by czasowi migranci polscy (wyjeżdżający za pracą) wrócili do kraju. Wszyscy Polacy, ale szczególnie młodzi ludzie, powinni mieć możliwość pozyskania środków na własną działalność gospodarczą, by tutaj godnie żyć i się rozwijać.

Źródło: www.jacekfalfus.pl

Data obietnicy: 2011-10-04

sprawy ogólnopolskie
polityka społeczna
migracje
27 Bielsko-Biała
rynek pracy
PiS
wybory 2011
Ochrona krajowego przemysłu oraz zadbanie o suwerenność polskiej gospodarki

Podstawowym warunkiem rozwoju gospodarki jest skuteczna ochrona przemysłu krajowego. Przykładowo: koncern LOTOS nie powinien zostać sprzedany, gdyż przynosi bezpośrednio bardzo duże zyski państwu i jest jednym z podstawowych elementów budowania polskiej niezależności paliwowo-energetycznej. (…) Dlatego też będę działał na rzecz przywrócenia strategicznych gałęzi polskiej gospodarki we władanie państwa polskiego, gdyż w przeciwnym razie grozi nam ograniczenie naszego samostanowienia o rozwoju i bezpieczeństwie własnego państwa oraz jego suwerenności.

Źródło: www.jacekfalfus.pl

Data obietnicy: 2011-10-04

sprawy ogólnopolskie
gospodarka i energetyka
27 Bielsko-Biała
PiS
wybory 2011
Lepsze finansowanie samorządów

Zadbam o lepsze finansowanie z budżetu państwa samorządów terytorialnych, aby miały gwarancję podejmowania inwestycji komunalnych bez ryzyka utraty płynności finansowej. Należy skończyć z częstą praktyką, polegającą na przekazywaniu samorządowi terytorialnemu dodatkowych zadań z zakresu administracji rządowej, bez zabezpieczenia środków finansowych niezbędnych do ich realizacji.

Źródło: www.jacekfalfus.pl

Data obietnicy: 2011-10-04

27 Bielsko-Biała
sprawy ogólnopolskie
sprawy lokalne
administracja państwowa i samorząd
PiS
wybory 2011
Godne emerytury dla Polaków

Problem braku środków na godziwe emerytury w Polsce narasta. Jestem zdania, że koniecznym jest stworzenie młodym ludziom możliwości wyboru gdzie chcą przekazywać środki na własne emerytury. Należy skończyć z lansowaną dziś praktyką, aby decydowało o tym państwo. Równie ważnym problemem jest sprawa rewaloryzacji rent i emerytur. Obecne waloryzowanie procentowe doprowadza do sytuacji, że najwięcej zyskują najbogatsi. Zgodnie z programem PiS uważam, że korzystniejsze dla zdecydowanej większości emerytów będzie wprowadzenie rewaloryzacji o jasno ustaloną kwotę - równą dla wszystkich emerytów.

Źródło: www.jacekfalfus.pl

Data obietnicy: 2011-10-04

27 Bielsko-Biała
sprawy ogólnopolskie
polityka społeczna
rynek pracy
PiS
wybory 2011
Powrót szkolnictwa zawodowego i decyzje rodziców

Jestem za wprowadzeniem stałych zasad funkcjonowania polskiej oświaty. (…) Będę działał na rzecz przywrócenia szkolnictwa zawodowego, jako niezbędnego segmentu polskiego systemu edukacji. Jestem zdania, że to rodzice, a nie Minister Edukacji, powinni decydować, kiedy ich sześcioletnie dziecko pójdzie do szkoły. Dlatego też, będę się starał o zmianę przepisów w tej kwestii.

Źródło: www.jacekfalfus.pl

Data obietnicy: 2011-10-04

27 Bielsko-Biała
sprawy ogólnopolskie
edukacja i szkolnictwo wyższe
wybory 2011
PiS
Rozwój bazy sportowej regionu oraz przyciągnięcie turystów

Będę w dalszym ciągu pomagał klubom sportowym, aby dzieci i młodzież w nich zrzeszona mogła korzystać ze skutecznych i tanich form szkolenia sportowego. Podejmę starania o stworzenie odpowiednich przepisów legislacyjnych, umożliwiających lepsze i skuteczniejsze finansowanie małych klubów sportowych z Podbeskidzia, Śląska Cieszyńskiego i Pszczyny. Szczególny nacisk położę na sprawę wypracowania właściwego statusu zawodowego trenerów z różnych dziedzin sportu oraz na zapewnienie właściwego finansowania ich wynagrodzeń. Domeną mojego dalszego działania w parlamencie będzie troska o rozwój bazy obiektów dla sportu wyczynowego. Mam tu na uwadze głównie obiekty dla uprawiania sportów zimowych. (…) nadal będę działał na rzecz rozwoju wyczynowej bazy sportowej właśnie (…) w Beskidzie Śląskim i Żywieckim. Moim zamiarem jest doprowadzenie do wybudowania lodowego toru saneczkowego oraz przeprowadzenie właściwej rewitalizacji najlepszych stoków narciarskich w Szczyrku, aby osiągnęły właściwe certyfikaty FIS, co umożliwi odbywanie się na nich zawodów sportowych na najwyższym światowym poziomie w różnych konkurencjach zimowych. Efektem tego będzie niewątpliwie rozwój turystyki “sportowej” w obszarach przygranicznych naszego regionu.

Źródło: www.jacekfalfus.pl

Data obietnicy: 2011-10-04

27 Bielsko-Biała
sprawy ogólnopolskie
sprawy lokalne
sport i turystyka
PiS
wybory 2011

Oświadczenia majątkowe

Oświadczenie
I. Zasoby pieniężne
Środki pieniężne (złotówki)
Kwota: 99 666 PLN
Uwagi: majątek odrębny

Kwota: 11 561 PLN
Uwagi: Fundusz Inwestycyjny Otwarty Aviva majątek odrębny

II. Nieruchomości
4. Inne nieruchomości
Rodzaj: działka nr 1
Tytuł prawny: własność w 1/2 udziałów
Uwagi: podano wartość łączną działek nr 1 i 2

Rodzaj: działka nr 2
Tytuł prawny: własność w 1/2 udziałów
Uwagi: podano wartość łączną działek nr 1 i 2

IX. Inne dochody...
Dochód
Opis: uposażenie poselskie
Kwota: 126 724,64 PLN

Opis: diety poselskie
Kwota: 30 650,64 PLN
Uwagi: w tym nieopodatkowana: 30557,20 PLN opodatkowana: 93,44 PLN

Opis: wynajem lokalu mieszkalnego
Kwota: 16 260,00 PLN

Opis: emerytura
Kwota: 81 262,22 PLN

Oświadczenie
I. Zasoby pieniężne
Środki pieniężne (złotówki)
Kwota: 85 777,63 PLN
Uwagi: majątek odrębny

Kwota: 4318,14 PLN
Uwagi: Fundusz Inwestycyjny Otwarty Aviva mój majątek odrębny

II. Nieruchomości
4. Inne nieruchomości
Rodzaj: działki
Tytuł prawny: własność w 1/2 udziału
Uwagi: powierzchnia działek: 0,40 ha i 0,51 ha
IX. Inne dochody...
Dochód
Opis: uposażenie poselskie
Kwota: 166 016,64 PLN

Opis: diety poselskie
Kwota: 30 164,91 PLN
Uwagi: w tym nieopodatkowana: 27360 PLN opodatkowana: 2804,91 PLN

Opis: wynajem lokalu mieszkalnego
Kwota: 12 430 PLN

Opis: emerytura
Kwota: 66 077,60 PLN

Podpis
Data: 2018-04-10
Oświadczenie
II. Nieruchomości
2. Mieszkanie
Tytuł prawny: akt notarialny
Uwagi: wartość z udziałem 27/1000 nieruchomości
4. Inne nieruchomości
Rodzaj: działka
Tytuł prawny: współwłasność w 1/2 udziału
Uwagi: wartość około

Rodzaj: działka
Tytuł prawny: współwłasność w 1/2 udziału
Uwagi: wartość około

IX. Inne dochody...
Dochód
Opis: uposażenie poselskie
Kwota: 133 942,27 PLN

Opis: diety poselskie
Kwota: 29 347,20 PLN

Opis: wynajem lokalu mieszkalnego
Kwota: 4881 PLN

Podpis
Data: 2016-04-27
Oświadczenie
II. Nieruchomości
2. Mieszkanie
Tytuł prawny: własność notarialna obciążona kredytem
Uwagi: mieszkanie wraz z udziałem 27/1000 w nieruchomości wspól. 1433/67 o pow. około 0,40 ha
4. Inne nieruchomości
Rodzaj: działki
Tytuł prawny: współwłasność w 1/2 udziału

Rodzaj: działka
Tytuł prawny: współwłasność w 1/2 w 1/2 wartości
Uwagi: wartość około

IX. Inne dochody...
Dochód
Opis: uposażenie poselskie
Kwota: 111 659,78 PLN

Opis: dieta parlamentarna
Kwota: 24 401,04 PLN

Opis: wynajem lokalu mieszkalnego
Kwota: 3580 PLN

Opis: program akumulacji kapitału Fundusz Inwest. Pionier
Kwota: 9518 PLN

Opis: program IPI AVIVA
Kwota: 23 955 PLN

Podpis
Data: 2015-11-03
Oświadczenie
II. Nieruchomości
2. Mieszkanie
Tytuł prawny: własność notarialna obciążona kredytem
Uwagi: mieszkanie wraz z udziałem 27/1000 w nieruchomości wspól. 1433/67 o pow. około 0,40 ha
4. Inne nieruchomości
Rodzaj: działki
Tytuł prawny: współwłasność w 1/2 udziału

Rodzaj: działka
Tytuł prawny: współwłasność w 1/2 w 1/2 wartości
Uwagi: wartość około

IX. Inne dochody...
Dochód
Opis: uposażenie poselskie
Kwota: 77 865,08 PLN

Opis: diety poselskie
Kwota: 19 454,88 PLN

Opis: wynajem lokalu mieszkalnego
Kwota: 4800 PLN
Uwagi: kwota około

Opis: program akumulacji kapitału Fundusz Inwest. Pionier
Kwota: 9938,25 PLN

Opis: program IPI AVIVA
Kwota: 23 640,23 PLN

Podpis
Data: 2015-08-21
Oświadczenie
II. Nieruchomości
2. Mieszkanie
Tytuł prawny: własność notarialna obciążona kredytem
Uwagi: mieszkanie wraz z udziałem 27/1000 w nieruchomości wspól. 1433/67 o pow. około 0,40 ha
IX. Inne dochody...
Dochód
Opis: uposażenie poselskie
Kwota: 134 109,58 PLN

Opis: diety poselskie
Kwota: 29 889,99 PLN

Opis: wynajem lokalu mieszkalnego
Kwota: 0 PLN

Opis: program akumulacji kapitału Fundusz Inwest. Pionier
Kwota: 10 536,55 PLN

Opis: program IPI AVIVA
Kwota: 19 671,75 PLN

Oświadczenie
II. Nieruchomości
2. Mieszkanie
Tytuł prawny: własność notarialna obciążona kredytem
Uwagi: mieszkanie wraz z udziałem 27/1000 w nieruchomości wspól. 1433/67 o pow. około 0,40 ha
IX. Inne dochody...
Dochód
Opis: uposażenie poselskie
Kwota: 134 849,06 PLN

Opis: diety poselskie
Kwota: 29 756,39 PLN

Opis: wynajem lokalu mieszkalnego
Kwota: 0 PLN

Opis: program akumulacji kapitału
Kwota: 9845,06 PLN

Opis: program IPI
Kwota: 16 508,17 PLN

Oświadczenie
II. Nieruchomości
2. Mieszkanie
Tytuł prawny: własność notarialna obciążona kredytem
Uwagi: mieszkanie wraz z udziałem 27/1000 w nieruchomości wspól. 1433/67 o pow. około 0,40 ha; wartość
4. Inne nieruchomości
Rodzaj: działki
Tytuł prawny: własność notarialna w 1/2 udziału
Uwagi: powierzchnia działki - powierzchnia łącznie

Rodzaj: działka
Tytuł prawny: własność notarialna w 1/2 udziału
Uwagi: wartość około

IX. Inne dochody...
Dochód
Opis: uposażenie poselskie
Kwota: 134 189,58 PLN

Opis: diety poselskie
Kwota: 29 717,52 PLN

Opis: wynajem lokalu mieszkalnego
Kwota: 0 PLN

Opis: program akumulacji kapitału
Kwota: 6930 PLN

Oświadczenie
II. Nieruchomości
2. Mieszkanie
Tytuł prawny: własność notarialna obciążona kredytem
Uwagi: mieszkanie wraz z udziałem 27/1000 w nieruchomości wspól. 1433/67 o pow. około 0,40 ha; wartość
4. Inne nieruchomości
Rodzaj: działki
Tytuł prawny: własność notarialna w 1/2 udziału
Uwagi: powierzchnia działki - powierzchnia łącznie; wartość łączna około

Rodzaj: działka
Tytuł prawny: własność notarialna w 1/2 udziału
Uwagi: wartość około;

IX. Inne dochody...
Dochód
Opis: uposażenie poselskie
Kwota: 133 744 PLN

Opis: diety poselskie opodatkowane
Kwota: 29 649 PLN

Opis: wynajem lokalu mieszkalnego
Kwota: 9928 PLN

Opis: program akumulacji kapitału
Kwota: 3756 PLN

Oświadczenie
II. Nieruchomości
2. Mieszkanie
Tytuł prawny: własność notarialna obciążona kredytem
Uwagi: mieszkanie wraz z udziałem 27/1000 w nieruchomości wspól. 1433/67 o pow. około 0,40 ha; wartość
4. Inne nieruchomości
Rodzaj: działki
Tytuł prawny: własność notarialna w 1/2 udziału
Uwagi: powierzchnia działki - powierzchnia łącznie; wartość łączna około

Rodzaj: działka
Tytuł prawny: własność notarialna w 1/2 udziału
Uwagi: wartość około;

IX. Inne dochody...
Dochód
Opis: uposażenie poselskie - dochód
Kwota: 111 659,78 PLN

Opis: diety poselskie opodatkowane
Kwota: 1903,08 PLN

Opis: wynajem lokalu mieszkalnego - dochód
Kwota: 7970 PLN

Opis: program akumulacji kapitału
Kwota: 3890 PLN