Informacje ogólne

Data i miejsce urodzenia: 1951-02-01, Siemianowice Śląskie
Zawód: pracownik samorządowy
Wykształcenie: wyższe
Inżynier geodeta, absolwent Wydziału Geodezji Górniczej AGH w Krakowie. Pracował w przedsiębiorstwach geodezyjnych. Działał w Zjednoczeniu Chrześcijańsko-Narodowym. Samorządowiec: wójt gminy Kozy (1990-1998), starosta i radny powiatu bielskiego (1998-2001). Działacz społeczny, powołał do życia... kilka organizacji działających w gminie Kozy. Od 2001 r. jest członkiem zarządu wojewódzkiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych. Członek PiS, wiceprezes zarządu partii w Bielsku-Białej. Poseł od 2001 r. (IV-VIII kadencja). Od początku pracy parlamentarnej związany z komisją kultury fizycznej i sportu, trzykrotnie był wiceprzewodniczącym tej komisji. Był także członkiem komisji polityki senioralnej. W Sejmie VIII kad. zasiada w komisjach: infrastruktury oraz kultury fizycznej, sportu i turystyki jako wiceprzewodniczący.
Czytaj więcej
Zwiń

Biografia

Filtruj wyniki

Rodzaj

Filtruj
Przefiltrowane przez:
od 14.03.2019
Komisja Kultury Fizycznej, Sportu i Turystyki, członek
źródło
Oficjalna strona Sejmu RP sejm.gov.pl
od 14.03.2019
Komisja Kultury Fizycznej, Sportu i Turystyki, zastępca przewodniczącego
źródło
Oficjalna strona Sejmu RP sejm.gov.pl
od 14.12.2018
Komisja Infrastruktury, członek
źródło
Oficjalna strona Sejmu RP sejm.gov.pl
Pokaż więcej

Obietnice

Dodaj deklarację polityka

Opcjonalnie:


Bezpieczeństwo energetyczne kraju

W zakresie rozwoju polskiej gospodarki będę kontynuował wysiłki mojego Klubu Parlamentarnego, zmierzające do poprawy bezpieczeństwa energetycznego naszego państwa.

Źródło: www.jacekfalfus.pl

Data obietnicy: 2011-10-04

27 Bielsko-Biała
sprawy ogólnopolskie
gospodarka i energetyka
PiS
wybory 2011
Migranci, wróćcie

Podejmę starania w kierunku stworzenia takich zachęt, by czasowi migranci polscy (wyjeżdżający za pracą) wrócili do kraju. Wszyscy Polacy, ale szczególnie młodzi ludzie, powinni mieć możliwość pozyskania środków na własną działalność gospodarczą, by tutaj godnie żyć i się rozwijać.

Źródło: www.jacekfalfus.pl

Data obietnicy: 2011-10-04

sprawy ogólnopolskie
polityka społeczna
migracje
27 Bielsko-Biała
rynek pracy
PiS
wybory 2011
Ochrona krajowego przemysłu oraz zadbanie o suwerenność polskiej gospodarki

Podstawowym warunkiem rozwoju gospodarki jest skuteczna ochrona przemysłu krajowego. Przykładowo: koncern LOTOS nie powinien zostać sprzedany, gdyż przynosi bezpośrednio bardzo duże zyski państwu i jest jednym z podstawowych elementów budowania polskiej niezależności paliwowo-energetycznej. (…) Dlatego też będę działał na rzecz przywrócenia strategicznych gałęzi polskiej gospodarki we władanie państwa polskiego, gdyż w przeciwnym razie grozi nam ograniczenie naszego samostanowienia o rozwoju i bezpieczeństwie własnego państwa oraz jego suwerenności.

Źródło: www.jacekfalfus.pl

Data obietnicy: 2011-10-04

sprawy ogólnopolskie
gospodarka i energetyka
27 Bielsko-Biała
PiS
wybory 2011
Lepsze finansowanie samorządów

Zadbam o lepsze finansowanie z budżetu państwa samorządów terytorialnych, aby miały gwarancję podejmowania inwestycji komunalnych bez ryzyka utraty płynności finansowej. Należy skończyć z częstą praktyką, polegającą na przekazywaniu samorządowi terytorialnemu dodatkowych zadań z zakresu administracji rządowej, bez zabezpieczenia środków finansowych niezbędnych do ich realizacji.

Źródło: www.jacekfalfus.pl

Data obietnicy: 2011-10-04

27 Bielsko-Biała
sprawy ogólnopolskie
sprawy lokalne
administracja państwowa i samorząd
PiS
wybory 2011
Godne emerytury dla Polaków

Problem braku środków na godziwe emerytury w Polsce narasta. Jestem zdania, że koniecznym jest stworzenie młodym ludziom możliwości wyboru gdzie chcą przekazywać środki na własne emerytury. Należy skończyć z lansowaną dziś praktyką, aby decydowało o tym państwo. Równie ważnym problemem jest sprawa rewaloryzacji rent i emerytur. Obecne waloryzowanie procentowe doprowadza do sytuacji, że najwięcej zyskują najbogatsi. Zgodnie z programem PiS uważam, że korzystniejsze dla zdecydowanej większości emerytów będzie wprowadzenie rewaloryzacji o jasno ustaloną kwotę - równą dla wszystkich emerytów.

Źródło: www.jacekfalfus.pl

Data obietnicy: 2011-10-04

27 Bielsko-Biała
sprawy ogólnopolskie
polityka społeczna
rynek pracy
PiS
wybory 2011
Powrót szkolnictwa zawodowego i decyzje rodziców

Jestem za wprowadzeniem stałych zasad funkcjonowania polskiej oświaty. (…) Będę działał na rzecz przywrócenia szkolnictwa zawodowego, jako niezbędnego segmentu polskiego systemu edukacji. Jestem zdania, że to rodzice, a nie Minister Edukacji, powinni decydować, kiedy ich sześcioletnie dziecko pójdzie do szkoły. Dlatego też, będę się starał o zmianę przepisów w tej kwestii.

Źródło: www.jacekfalfus.pl

Data obietnicy: 2011-10-04

27 Bielsko-Biała
sprawy ogólnopolskie
edukacja i szkolnictwo wyższe
wybory 2011
PiS
Rozwój bazy sportowej regionu oraz przyciągnięcie turystów

Będę w dalszym ciągu pomagał klubom sportowym, aby dzieci i młodzież w nich zrzeszona mogła korzystać ze skutecznych i tanich form szkolenia sportowego. Podejmę starania o stworzenie odpowiednich przepisów legislacyjnych, umożliwiających lepsze i skuteczniejsze finansowanie małych klubów sportowych z Podbeskidzia, Śląska Cieszyńskiego i Pszczyny. Szczególny nacisk położę na sprawę wypracowania właściwego statusu zawodowego trenerów z różnych dziedzin sportu oraz na zapewnienie właściwego finansowania ich wynagrodzeń. Domeną mojego dalszego działania w parlamencie będzie troska o rozwój bazy obiektów dla sportu wyczynowego. Mam tu na uwadze głównie obiekty dla uprawiania sportów zimowych. (…) nadal będę działał na rzecz rozwoju wyczynowej bazy sportowej właśnie (…) w Beskidzie Śląskim i Żywieckim. Moim zamiarem jest doprowadzenie do wybudowania lodowego toru saneczkowego oraz przeprowadzenie właściwej rewitalizacji najlepszych stoków narciarskich w Szczyrku, aby osiągnęły właściwe certyfikaty FIS, co umożliwi odbywanie się na nich zawodów sportowych na najwyższym światowym poziomie w różnych konkurencjach zimowych. Efektem tego będzie niewątpliwie rozwój turystyki “sportowej” w obszarach przygranicznych naszego regionu.

Źródło: www.jacekfalfus.pl

Data obietnicy: 2011-10-04

27 Bielsko-Biała
sprawy ogólnopolskie
sprawy lokalne
sport i turystyka
PiS
wybory 2011

Oświadczenia majątkowe

Oświadczenie
Rodzaj oświadczenia: poseł
Dane osobowe
Imię (imiona): Jacek Eugeniusz
Nazwisko: Falfus
Data urodzenia: 1951-02-01
Miejsce urodzenia: Siemianowice Śląskie
Zatrudnienie
Stanowisko lub funkcja: Poseł RP VIII kadencji
I. Zasoby pieniężne
Środki pieniężne (złotówki)
Kwota: 43 140 PLN
Uwagi: majątek odrębny

Kwota: 17 961 PLN
Uwagi: Fundusz Inwestycyjny Otwarty Aviva majątek odrębny

II. Nieruchomości
1. Dom
Powierzchnia
Powierzchnia domu: 180 m2
Powierzchnia działki: 0,45 ha
Wartość
Wartość działki: 350 000 PLN
Tytuł prawny: współwłasność domu i gruntu w 1/2 udziału
2. Mieszkanie
Powierzchnia: 47 m2
Wartość
Kwota: 141 435 PLN
Tytuł prawny: własność notarialna
4. Inne nieruchomości
Rodzaj: działka nr 1
Powierzchnia
Powierzchnia działki: 0,40 ha
Tytuł prawny: własność w 1/2 udziałów
Uwagi: 380000 PLN - podano wartość łączną działek nr 1 i 2

Rodzaj: działka nr 2
Powierzchnia
Powierzchnia działki: 0,51 ha
Tytuł prawny: własność w 1/2 udziałów
Uwagi: 380000 PLN - podano wartość łączną działek nr 1 i 2

IX. Inne dochody...
Dochód
Opis: uposażenie poselskie
Kwota: 68 868,68 PLN

Opis: diety poselskie
Kwota: 19 958,09 PLN
Uwagi: w tym nieopodatkowana: 19958,09 PLN

Opis: wynajem lokalu mieszkalnego
Kwota: 11 200 PLN

Opis: emerytura
Kwota: 107 444,43 PLN

X. Mienie ruchome - składniki o wartości > 10.000 zł
Pojazd mechaniczny
Rodzaj (samochód, traktor...): samochód osobowy
Marka: Skoda
Model: Kodiaq
Rok produkcji: 2017
Podpis
Data: 2019-09-10
Źródło
Oświadczenie
Rodzaj oświadczenia: poseł
Dane osobowe
Imię (imiona): Jacek Eugeniusz
Nazwisko: Falfus
Data urodzenia: 1951-02-01
Miejsce urodzenia: Siemianowice Śląskie
Zatrudnienie
Stanowisko lub funkcja: Poseł RP VIII kadencji
I. Zasoby pieniężne
Środki pieniężne (złotówki)
Kwota: 99 666 PLN
Uwagi: majątek odrębny

Kwota: 11 561 PLN
Uwagi: Fundusz Inwestycyjny Otwarty Aviva majątek odrębny

II. Nieruchomości
1. Dom
Powierzchnia
Powierzchnia domu: 180 m2
Powierzchnia działki: 0,45 ha
Wartość
Wartość działki: 350 000 PLN
Tytuł prawny: współwłasność domu i gruntu w 1/2 udziału
2. Mieszkanie
Powierzchnia: 47 m2
Wartość
Kwota: 141 435 PLN
Tytuł prawny: własność notarialna
4. Inne nieruchomości
Rodzaj: działka nr 1
Powierzchnia
Powierzchnia działki: 0,40 ha
Wartość
Kwota: 380 000 PLN
Tytuł prawny: własność w 1/2 udziałów
Uwagi: podano wartość łączną działek nr 1 i 2

Rodzaj: działka nr 2
Powierzchnia
Powierzchnia działki: 0,51 ha
Wartość
Kwota: 380 000 PLN
Tytuł prawny: własność w 1/2 udziałów
Uwagi: podano wartość łączną działek nr 1 i 2

IX. Inne dochody...
Dochód
Opis: uposażenie poselskie
Kwota: 126 724,64 PLN

Opis: diety poselskie
Kwota: 30 650,64 PLN
Uwagi: w tym nieopodatkowana: 30557,20 PLN opodatkowana: 93,44 PLN

Opis: wynajem lokalu mieszkalnego
Kwota: 16 260,00 PLN

Opis: emerytura
Kwota: 81 262,22 PLN

X. Mienie ruchome - składniki o wartości > 10.000 zł
Pojazd mechaniczny
Rodzaj (samochód, traktor...): samochód osobowy
Marka: Skoda
Model: Octavia
Rok produkcji: 2006

Rodzaj (samochód, traktor...): samochód osobowy
Marka: Skoda
Model: Kodiaq
Rok produkcji: 2017

Podpis
Miejscowość: [ukryte]
Data: 2019-04-10
Źródło
Oświadczenie
Rodzaj oświadczenia: poseł
Dane osobowe
Imię (imiona): Jacek Eugeniusz
Nazwisko: Falfus
Data urodzenia: 1951-02-01
Miejsce urodzenia: Siemianowice Śląskie
Zatrudnienie
Stanowisko lub funkcja: Poseł RP VIII kadencji
I. Zasoby pieniężne
Środki pieniężne (złotówki)
Kwota: 85 777,63 PLN
Uwagi: majątek odrębny

Kwota: 4318,14 PLN
Uwagi: Fundusz Inwestycyjny Otwarty Aviva mój majątek odrębny

II. Nieruchomości
1. Dom
Powierzchnia
Powierzchnia domu: 180 m2
Powierzchnia działki: 0,45 ha
Wartość
Wartość działki: 350 000 PLN
Tytuł prawny: współwłasność domu i gruntu w 1/2 udziału
2. Mieszkanie
Powierzchnia: 47 m2
Wartość
Kwota: 141 435 PLN
Tytuł prawny: własność notarialny
4. Inne nieruchomości
Rodzaj: działki
Wartość
Kwota: 380 000 PLN
Tytuł prawny: własność w 1/2 udziału
Uwagi: powierzchnia działek: 0,40 ha i 0,51 ha
IX. Inne dochody...
Dochód
Opis: uposażenie poselskie
Kwota: 166 016,64 PLN

Opis: diety poselskie
Kwota: 30 164,91 PLN
Uwagi: w tym nieopodatkowana: 27360 PLN opodatkowana: 2804,91 PLN

Opis: wynajem lokalu mieszkalnego
Kwota: 12 430 PLN

Opis: emerytura
Kwota: 66 077,60 PLN

X. Mienie ruchome - składniki o wartości > 10.000 zł
Pojazd mechaniczny
Rodzaj (samochód, traktor...): samochód osobowy
Marka: Skoda
Model: Octavia
Rok produkcji: 2006

Rodzaj (samochód, traktor...): samochód osobowy
Marka: Skoda
Model: Kodiaq
Rok produkcji: 2017

XI. Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł
Zobowiązanie
Opis (rodzaj, wobec kogo, w związku z jakim wydarzeniem): pożyczka od syna
Cała kwota: 35 000 PLN
Podpis
Data: 2018-04-10
Źródło
Oświadczenie
Dane osobowe
Imię (imiona): Jacek Eugeniusz
Nazwisko: Falfus
Data urodzenia: 1951-02-01
Miejsce urodzenia: Siemianowice Śląskie
Zatrudnienie
Stanowisko lub funkcja: Poseł RP VIII kadencji
I. Zasoby pieniężne
Środki pieniężne (złotówki)
Kwota: 39 863 PLN
Papiery wartościowe
Nazwa: Funduszy Inwestycyjny Otwarty AVIVA
Cena jednostki: 16 942 PLN
II. Nieruchomości
1. Dom
Powierzchnia
Powierzchnia domu: 180 m2
Powierzchnia działki: 0,45 ha
Wartość
Wartość działki: 350 000 PLN
Tytuł prawny: współwłasność w 1/2 udziału
Uwagi: wartość z gruntem około
2. Mieszkanie
Powierzchnia: 47 m2
Wartość
Kwota: 1 410 435 PLN
Tytuł prawny: własność notarialny
4. Inne nieruchomości
Rodzaj: działka
Powierzchnia
Powierzchnia działki: 0,91 ha
Wartość
Kwota: 380 000 PLN
Tytuł prawny: własność w 1/2 udziału
Uwagi: wartość około
IX. Inne dochody...
Dochód
Opis: uposażenie poselskie
Kwota: 134 519,32 PLN

Opis: diety poselskie
Kwota: 29 594,52 PLN
Brutto / Netto: brutto
Uwagi: w tym nieopodatkowana: 27360 PLN opodatkowana: 2234,52 PLN

Opis: wynajem lokalu mieszkalnego
Kwota: 5500 PLN

X. Mienie ruchome - składniki o wartości > 10.000 zł
Pojazd mechaniczny
Rodzaj (samochód, traktor...): samochód osobowy
Marka: Skoda
Model: Octavia
Rok produkcji: 2006
Podpis
Data: 2017-04-25
Źródło
Oświadczenie
Dane osobowe
Imię (imiona): Jacek Eugeniusz
Nazwisko: Falfus
Data urodzenia: 1951-02-01
Miejsce urodzenia: Siemianowice Śląskie
Zatrudnienie
Stanowisko lub funkcja: Poseł RP VIII kadencji
Małżeńska wspólnota majątkowa
nie
I. Zasoby pieniężne
Środki pieniężne (złotówki)
Kwota: 3368 PLN
Papiery wartościowe
Nazwa: Fundusze Inwestycyjne
Cena jednostki: 33 084 PLN
II. Nieruchomości
1. Dom
Powierzchnia
Powierzchnia domu: 180 m2
Powierzchnia działki: 0,45 ha
Wartość
Wartość działki: 170 000 PLN
Tytuł prawny: współwłasność w 1/2 udziału
Uwagi: wartość z gruntem około
2. Mieszkanie
Powierzchnia: 47 m2
Wartość
Kwota: 141 435 PLN
Tytuł prawny: akt notarialny
Uwagi: wartość z udziałem 27/1000 nieruchomości
4. Inne nieruchomości
Rodzaj: działka
Powierzchnia
Powierzchnia działki: 0,40 ha
Wartość
Kwota: 180 000 PLN
Tytuł prawny: współwłasność w 1/2 udziału
Uwagi: wartość około

Rodzaj: działka
Powierzchnia
Powierzchnia działki: 0,51 ha
Wartość
Kwota: 200 000 PLN
Tytuł prawny: współwłasność w 1/2 udziału
Uwagi: wartość około

IX. Inne dochody...
Dochód
Opis: uposażenie poselskie
Kwota: 133 942,27 PLN

Opis: diety poselskie
Kwota: 29 347,20 PLN

Opis: wynajem lokalu mieszkalnego
Kwota: 4881 PLN

X. Mienie ruchome - składniki o wartości > 10.000 zł
Pojazd mechaniczny
Rodzaj (samochód, traktor...): samochód osobowy
Marka: Skoda
Model: Octavia
Rok produkcji: 2006
XI. Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł
Zobowiązanie
Opis (rodzaj, wobec kogo, w związku z jakim wydarzeniem): kredyt mieszkaniowy
Kwota pozostała do spłacenia: 2326,81 CHF
Podpis
Data: 2016-04-27
Oświadczenie
Dane osobowe
Imię (imiona): Jacek Eugeniusz
Nazwisko: Falfus
Data urodzenia: 1951-02-01
Miejsce urodzenia: Siemianowice Śląskie
Zatrudnienie
Stanowisko lub funkcja: Poseł RP - VII kadencja
I. Zasoby pieniężne
Środki pieniężne (złotówki)
Kwota: 4818 PLN
II. Nieruchomości
1. Dom
Powierzchnia
Powierzchnia domu: 180 m2
Powierzchnia działki: 0,45 ha
Wartość
Wartość domu: 150 000 PLN
Wartość działki: 170 000 PLN
Tytuł prawny: współwłasność w 1/2 udziału
2. Mieszkanie
Powierzchnia: 47 m2
Wartość
Kwota: 141 435 PLN
Tytuł prawny: własność notarialna obciążona kredytem
Uwagi: mieszkanie wraz z udziałem 27/1000 w nieruchomości wspól. 1433/67 o pow. około 0,40 ha
4. Inne nieruchomości
Rodzaj: działki
Powierzchnia
Powierzchnia działki: 0,40 ha
Wartość
Kwota: 180 000 PLN
Tytuł prawny: współwłasność w 1/2 udziału

Rodzaj: działka
Powierzchnia
Powierzchnia działki: 0,51 ha
Wartość
Kwota: 200 000 PLN
Tytuł prawny: współwłasność w 1/2 w 1/2 wartości
Uwagi: wartość około

IX. Inne dochody...
Dochód
Opis: uposażenie poselskie
Kwota: 111 659,78 PLN

Opis: dieta parlamentarna
Kwota: 24 401,04 PLN

Opis: wynajem lokalu mieszkalnego
Kwota: 3580 PLN

Opis: program akumulacji kapitału Fundusz Inwest. Pionier
Kwota: 9518 PLN

Opis: program IPI AVIVA
Kwota: 23 955 PLN

X. Mienie ruchome - składniki o wartości > 10.000 zł
Pojazd mechaniczny
Rodzaj (samochód, traktor...): samochód osobowy
Marka: Skoda
Model: Octavia
Rok produkcji: 2006
XI. Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł
Zobowiązanie
Opis (rodzaj, wobec kogo, w związku z jakim wydarzeniem): kredyt mieszkaniowy
Kwota pozostała do spłacenia: 2749,66 CHF
Podpis
Data: 2015-11-03
Oświadczenie
Dane osobowe
Imię (imiona): Jacek Eugeniusz
Nazwisko: Falfus
Data urodzenia: 1951-02-01
Miejsce urodzenia: Siemianowice Śląskie
Zatrudnienie
Stanowisko lub funkcja: Poseł RP - VII kadencja
I. Zasoby pieniężne
Środki pieniężne (złotówki)
Kwota: 38 850 PLN
II. Nieruchomości
1. Dom
Powierzchnia
Powierzchnia domu: 180 m2
Powierzchnia działki: 0,45 ha
Wartość
Wartość domu: 150 000 PLN
Wartość działki: 170 000 PLN
Tytuł prawny: współwłasność w 1/2 udziału
2. Mieszkanie
Powierzchnia: 47 m2
Wartość
Kwota: 141 435 PLN
Tytuł prawny: własność notarialna obciążona kredytem
Uwagi: mieszkanie wraz z udziałem 27/1000 w nieruchomości wspól. 1433/67 o pow. około 0,40 ha
4. Inne nieruchomości
Rodzaj: działki
Powierzchnia
Powierzchnia działki: 0,40 ha
Wartość
Kwota: 180 000 PLN
Tytuł prawny: współwłasność w 1/2 udziału

Rodzaj: działka
Powierzchnia
Powierzchnia działki: 0,51 ha
Wartość
Kwota: 200 000 PLN
Tytuł prawny: współwłasność w 1/2 w 1/2 wartości
Uwagi: wartość około

IX. Inne dochody...
Dochód
Opis: uposażenie poselskie
Kwota: 77 865,08 PLN

Opis: diety poselskie
Kwota: 19 454,88 PLN

Opis: wynajem lokalu mieszkalnego
Kwota: 4800 PLN
Uwagi: kwota około

Opis: program akumulacji kapitału Fundusz Inwest. Pionier
Kwota: 9938,25 PLN

Opis: program IPI AVIVA
Kwota: 23 640,23 PLN

X. Mienie ruchome - składniki o wartości > 10.000 zł
Pojazd mechaniczny
Rodzaj (samochód, traktor...): samochód osobowy
Marka: Skoda
Model: Octavia
Rok produkcji: 2006
XI. Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł
Zobowiązanie
Opis (rodzaj, wobec kogo, w związku z jakim wydarzeniem): kredyt mieszkaniowy
Uwagi: podana kwota 3171,87 CHF (12401,38 PLN)
Podpis
Data: 2015-08-21
Oświadczenie
Dane osobowe
Imię (imiona): Jacek Eugeniusz
Nazwisko: Falfus
Data urodzenia: 1951-02-01
Miejsce urodzenia: Siemianowice Śląskie
Zatrudnienie
Stanowisko lub funkcja: Poseł RP - VII kadencja
I. Zasoby pieniężne
Środki pieniężne (złotówki)
Kwota: 18 000 PLN
II. Nieruchomości
1. Dom
Powierzchnia
Powierzchnia domu: 180 m2
Powierzchnia działki: 0,45 ha
Wartość
Wartość domu: 130 000 PLN
Wartość działki: 170 000 PLN
Tytuł prawny: współwłasność w 1/2 udziału
2. Mieszkanie
Powierzchnia: 47 m2
Wartość
Kwota: 141 435 PLN
Tytuł prawny: własność notarialna obciążona kredytem
Uwagi: mieszkanie wraz z udziałem 27/1000 w nieruchomości wspól. 1433/67 o pow. około 0,40 ha
4. Inne nieruchomości
Rodzaj: działki
Powierzchnia
Powierzchnia działki: 0,40 ha
Wartość
Kwota: 180 000 PLN
Tytuł prawny: współwłasność w 1/2 udziału

Rodzaj: działka
Powierzchnia
Powierzchnia działki: 0,51 ha
Wartość
Kwota: 200 000 PLN
Tytuł prawny: współwłasność w 1/2 w 1/2 wartości

IX. Inne dochody...
Dochód
Opis: uposażenie poselskie
Kwota: 134 109,58 PLN

Opis: diety poselskie
Kwota: 29 889,99 PLN

Opis: wynajem lokalu mieszkalnego
Kwota: 0 PLN

Opis: program akumulacji kapitału Fundusz Inwest. Pionier
Kwota: 10 536,55 PLN

Opis: program IPI AVIVA
Kwota: 19 671,75 PLN

X. Mienie ruchome - składniki o wartości > 10.000 zł
Pojazd mechaniczny
Rodzaj (samochód, traktor...): samochód osobowy
Marka: Skoda
Model: Octavia
Rok produkcji: 200X
XI. Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł
Zobowiązanie
Opis (rodzaj, wobec kogo, w związku z jakim wydarzeniem): kredyt mieszkaniowy
Uwagi: podana kwota 4866,63 CHF (17250,74 PLN)
Podpis
Miejscowość: [brak]
Data: 2015-04-29
Oświadczenie
Dane osobowe
Imię (imiona): Jacek Eugeniusz
Nazwisko: Falfus
Data urodzenia: 1951-02-01
Miejsce urodzenia: Siemianowice Śląskie
Zatrudnienie
Stanowisko lub funkcja: Poseł RP - VI kadencja
Małżeńska wspólnota majątkowa
nie
I. Zasoby pieniężne
Środki pieniężne (złotówki)
Kwota: 16 500 PLN
II. Nieruchomości
1. Dom
Powierzchnia
Powierzchnia domu: 180 m2
Powierzchnia działki: 0,45 ha
Wartość
Wartość domu: 130 000 PLN
Wartość działki: 170 000 PLN
Tytuł prawny: współwłasność w 1/2 udziału
2. Mieszkanie
Powierzchnia: 47 m2
Wartość
Kwota: 141 435 PLN
Tytuł prawny: własność notarialna obciążona kredytem
Uwagi: mieszkanie wraz z udziałem 27/1000 w nieruchomości wspól. 1433/67 o pow. około 0,40 ha
4. Inne nieruchomości
Rodzaj: działki
Powierzchnia
Powierzchnia działki: 0,40 ha
Wartość
Kwota: 180 000 PLN
Tytuł prawny: współwłasność w 1/2 udziału

Rodzaj: działka
Powierzchnia
Powierzchnia działki: 0,51 ha
Wartość
Kwota: 200 000 PLN
Tytuł prawny: współwłasność w 1/2 udziału

IX. Inne dochody...
Dochód
Opis: uposażenie poselskie
Kwota: 134 849,06 PLN

Opis: diety poselskie
Kwota: 29 756,39 PLN

Opis: wynajem lokalu mieszkalnego
Kwota: 0 PLN

Opis: program akumulacji kapitału
Kwota: 9845,06 PLN

Opis: program IPI
Kwota: 16 508,17 PLN

X. Mienie ruchome - składniki o wartości > 10.000 zł
Pojazd mechaniczny
Rodzaj (samochód, traktor...): samochód osobowy
Marka: Skoda
Model: Octavia
Rok produkcji: 2006
XI. Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł
Zobowiązanie
Opis (rodzaj, wobec kogo, w związku z jakim wydarzeniem): kredyt mieszkaniowy
Uwagi: podana kwota 7405,18 CHF (25041,36 PLN)
Podpis
Miejscowość: [brak]
Data: 2014-04-23
Oświadczenie
Dane osobowe
Imię (imiona): Jacek Eugeniusz
Nazwisko: Falfus
Data urodzenia: 1951-02-01
Miejsce urodzenia: Siemianowice Śląskie
Zatrudnienie
Stanowisko lub funkcja: Poseł RP - VI[I] kadencja
I. Zasoby pieniężne
Środki pieniężne (złotówki)
Kwota: 6000 PLN
II. Nieruchomości
1. Dom
Powierzchnia
Powierzchnia domu: 180 m2
Powierzchnia działki: 0,45 ha
Wartość
Wartość domu: 130 000 PLN
Wartość działki: 170 000 PLN
Tytuł prawny: współwłasność w 1/2 udziału
2. Mieszkanie
Powierzchnia: 47 m2
Wartość
Kwota: 141 435 PLN
Tytuł prawny: własność notarialna obciążona kredytem
Uwagi: mieszkanie wraz z udziałem 27/1000 w nieruchomości wspól. 1433/67 o pow. około 0,40 ha; wartość
4. Inne nieruchomości
Rodzaj: działki
Powierzchnia
Powierzchnia działki: 0,40 ha
Wartość
Kwota: 180 000 PLN
Tytuł prawny: własność notarialna w 1/2 udziału
Uwagi: powierzchnia działki - powierzchnia łącznie

Rodzaj: działka
Powierzchnia
Powierzchnia działki: 0,51 ha
Wartość
Kwota: 200 000 PLN
Tytuł prawny: własność notarialna w 1/2 udziału
Uwagi: wartość około

IX. Inne dochody...
Dochód
Opis: uposażenie poselskie
Kwota: 134 189,58 PLN

Opis: diety poselskie
Kwota: 29 717,52 PLN

Opis: wynajem lokalu mieszkalnego
Kwota: 0 PLN

Opis: program akumulacji kapitału
Kwota: 6930 PLN

X. Mienie ruchome - składniki o wartości > 10.000 zł
Pojazd mechaniczny
Rodzaj (samochód, traktor...): samochód osobowy
Marka: Skoda
Model: Octavia
Rok produkcji: 2006
XI. Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł
Zobowiązanie
Opis (rodzaj, wobec kogo, w związku z jakim wydarzeniem): kredyt mieszkaniowy
Uwagi: podana kwota 9944,41 CHF (33678 PLN)
Podpis
Miejscowość: [ukryte]
Data: 2013-04-15
Oświadczenie
Dane osobowe
Imię (imiona): Jacek Eugeniusz
Nazwisko: Falfus
Data urodzenia: 1951-02-01
Miejsce urodzenia: Siemianowice Śląskie
Zatrudnienie
Stanowisko lub funkcja: Poseł RP
II. Nieruchomości
1. Dom
Powierzchnia
Powierzchnia domu: 180 m2
Powierzchnia działki: 0,45 ha
Wartość
Wartość domu: 120 000 PLN
Wartość działki: 190 000 PLN
Tytuł prawny: współwłasność w 1/2 nieruchomości
2. Mieszkanie
Powierzchnia: 47 m2
Wartość
Kwota: 141 435 PLN
Tytuł prawny: własność notarialna obciążona kredytem
Uwagi: mieszkanie wraz z udziałem 27/1000 w nieruchomości wspól. 1433/67 o pow. około 0,40 ha; wartość
4. Inne nieruchomości
Rodzaj: działki
Powierzchnia
Powierzchnia działki: 0,40 ha
Wartość
Kwota: 180 000 PLN
Tytuł prawny: własność notarialna w 1/2 udziału
Uwagi: powierzchnia działki - powierzchnia łącznie; wartość łączna około

Rodzaj: działka
Powierzchnia
Powierzchnia działki: 0,51 ha
Wartość
Kwota: 200 000 PLN
Tytuł prawny: własność notarialna w 1/2 udziału
Uwagi: wartość około;

IX. Inne dochody...
Dochód
Opis: uposażenie poselskie
Kwota: 133 744 PLN

Opis: diety poselskie opodatkowane
Kwota: 29 649 PLN

Opis: wynajem lokalu mieszkalnego
Kwota: 9928 PLN

Opis: program akumulacji kapitału
Kwota: 3756 PLN

X. Mienie ruchome - składniki o wartości > 10.000 zł
Pojazd mechaniczny
Rodzaj (samochód, traktor...): samochód osobowy
Marka: Skoda
Model: Octavia
Rok produkcji: 2006
XI. Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł
Zobowiązanie
Opis (rodzaj, wobec kogo, w związku z jakim wydarzeniem): kredyt mieszkaniowy
Uwagi: podana kwota 12482,27 CHF (45351 PLN)
Podpis
Miejscowość: [ukryte]
Data: 2012-04-23
Oświadczenie
Dane osobowe
Imię (imiona): Jacek Eugeniusz
Nazwisko: Falfus
Data urodzenia: 1951-02-01
Miejsce urodzenia: Siemianowice Śląskie
Zatrudnienie
Stanowisko lub funkcja: Poseł RP
I. Zasoby pieniężne
Środki pieniężne (złotówki)
Kwota: 15 000 PLN
II. Nieruchomości
1. Dom
Powierzchnia
Powierzchnia domu: 180 m2
Powierzchnia działki: 0,45 ha
Wartość
Wartość domu: 180 000 PLN
Tytuł prawny: współwłasność w 1/2 udziału
2. Mieszkanie
Powierzchnia: 47 m2
Wartość
Kwota: 141 435 PLN
Tytuł prawny: własność notarialna obciążona kredytem
Uwagi: mieszkanie wraz z udziałem 27/1000 w nieruchomości wspól. 1433/67 o pow. około 0,40 ha; wartość
4. Inne nieruchomości
Rodzaj: działki
Powierzchnia
Powierzchnia działki: 0,40 ha
Wartość
Kwota: 180 000 PLN
Tytuł prawny: własność notarialna w 1/2 udziału
Uwagi: powierzchnia działki - powierzchnia łącznie; wartość łączna około

Rodzaj: działka
Powierzchnia
Powierzchnia działki: 0,51 ha
Wartość
Kwota: 200 000 PLN
Tytuł prawny: własność notarialna w 1/2 udziału
Uwagi: wartość około;

IX. Inne dochody...
Dochód
Opis: uposażenie poselskie - dochód
Kwota: 111 659,78 PLN

Opis: diety poselskie opodatkowane
Kwota: 1903,08 PLN

Opis: wynajem lokalu mieszkalnego - dochód
Kwota: 7970 PLN

Opis: program akumulacji kapitału
Kwota: 3890 PLN

X. Mienie ruchome - składniki o wartości > 10.000 zł
Pojazd mechaniczny
Rodzaj (samochód, traktor...): samochód osobowy
Marka: Skoda
Model: Octavia
Rok produkcji: 2006
XI. Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł
Zobowiązanie
Opis (rodzaj, wobec kogo, w związku z jakim wydarzeniem): kredyt mieszkaniowy
Uwagi: podana kwota 12904 CHF
Podpis
Miejscowość: [ukryte]
Data: 2011-10-31