Informacje ogólne

Data i miejsce urodzenia: 1958-10-24, Knyszyn
Zawód: projektant krajobrazu
Wykształcenie: wyższe
Inżynier, w 2004 r. ukończył studia w Wyższej Szkole Ochrony Środowiska w Bydgoszczy. Pracował w Białostockiej Fabryce Mebli (1976-1984), następnie w Białostockiej Spółdzielni Mieszkaniowej (1984-1993), a potem w przedsiębiorstwie instalacji przemysłowych „Instal" w Białymstoku, przez 2 kadencje... zasiadał w jego radzie nadzorczej (1993-1998). W 2007 r. został dyrektorem Zakładu Gazowniczego Białystok. Od 2011 do 2015 r. był prezesem zarządu spółki „Supon”. W 1990 r. wstąpił do Porozumienia Centrum. Członek partii Prawo i Sprawiedliwość, od 2002 r. członek zarządu okręgowego w Białymstoku. W latach 2002–2006 pełnił funkcję dyrektora biura poselskiego Krzysztofa Jurgiela. Samorządowiec: radny miasta Białystok (1998-2006), członek zarządu miasta (1998-2002); wojewoda podlaski (2006-2007). Bez sukcesu kandydował na urząd prezydenta Białegostoku w 2014 r. Senator w latach 2007-2011 i od 2015 r. (VII i IX kadencja); bez powodzenia ubiegał się o reelekcję w 2011 r. Pracował w komisjach: budżetu i finansów publicznych; gospodarki narodowej; środowiska. Obecnie zasiada w komisji obrony narodowej oraz spraw zagranicznych i Unii Europejskiej (wiceprzewodniczący).
Czytaj więcej
Zwiń

Biura poselskie:

  • ul. 3 maja 1C, 16-200 Dąbrowa Białostocka
  • ul. Plac Kościuszki 5 lok. 3, 16-100 Sokółka
  • Biuro Senatorskie Jana Dobrzyńskiego ul. Zwycięstwa 26C, 15-703 Białystok tel. 602 231 022

Biografia

Filtruj wyniki

Rodzaj

Filtruj
Przefiltrowane przez:
od 11.04.2018
Senat RP IX kadencji, senator niezrzeszony
źródło
Oficjalna strona Senatu RP www.senat.gov.pl
od 21.10.2016
Senat RP IX kadencji, członek, Parlamentarny Zespół ds. zbadania przyczyn katastrofy TU-154 M z 10 kwietnia 2010 r., Warszawa
źródło
Oficjalna strona Sejmu RP www.sejm.gov.pl
od 17.12.2015
Senat RP IX kadencji, członek, Parlamentarny Zespół ds. Reparacji Należnych Polsce, Warszawa
źródło
Oficjalna strona Senatu www.senat.gov.pl
Pokaż więcej

Obietnice

Dodaj deklarację polityka

Opcjonalnie:


Oświadczenia majątkowe

Oświadczenie
Rodzaj oświadczenia: senator
Dane osobowe
Imię (imiona): Jan
Nazwisko: Dobrzyński
Data urodzenia: 1958-09-24
Miejsce urodzenia: Knyszyn
Zatrudnienie
Miejsce zatrudnienia: Senat RP
Stanowisko lub funkcja: senator
I. Zasoby pieniężne
Papiery wartościowe
Nazwa: Instal SA w Białymstoku
Liczba jednostek: 251
Uwagi: akcje pracownicze

Nazwa: Cefarm Białystok SA
Liczba jednostek: 195

Suma ogólna: 2682,92 PLN
II. Nieruchomości
2. Mieszkanie
Powierzchnia: 75,49 m2
Wartość
Kwota: 535 700,00 PLN
Tytuł prawny: współwłasność małżeńska
Uwagi: + dwa miejsca postojowe
3. Gospodarstwo rolne
Rodzaj: rolno-hodowlane
Powierzchnia
Powierzchnia działki: 14,2803 ha
Wartość: 2 750 000,00 PLN
Rodzaj zabudowy: dom o pow. 155,7 m2 w stanie surowym, dom drewniany, budynki gospodarcze
Tytuł prawny: współwłasność małżeńska
Uwagi: gospodarstwo rolne prowadzi żona - przychód i dochód w roku ubiegłym: 37 700,00 PLN
IV. Udziały w spółkach handlowych
2. Inne spółki
Spółka
Emitent udziałów: Supon Usługi sp. z o.o. w Białymstoku
Liczba udziałów: 32 050
Uwagi: na zasadzie wspólności majątkowej; udziały przysługują małżonce
IX. Inne dochody...
Dochód
Opis: dochód żony
Kwota: 25 253,60 PLN

Opis: uposażenie senatorskie
Kwota: 64 133,12 PLN

Opis: dieta senatorska
Kwota: 20 041,60 PLN

X. Mienie ruchome - składniki o wartości > 10.000 zł
Inne mienie
Opis: 3 konie czystej krwi arabskiej - część składowa gospodarstwa
XI. Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł
Zobowiązanie
Opis (rodzaj, wobec kogo, w związku z jakim wydarzeniem): kredyt Hexa Bank Spółdzielczy w Piątnicy
Kwota pozostała do spłacenia: 175 926,14 PLN
Uwagi: zaciągnięty na zakup udziałów w Supon sp. z o.o. w Białymstoku

Opis (rodzaj, wobec kogo, w związku z jakim wydarzeniem): kredyt w Banku Spółdzielczym w Brańsku
Kwota pozostała do spłacenia: 153 908,00 PLN
Uwagi: zaciągnięty na zakup udziałów w Supon sp. z o.o. w Białymstoku

Opis (rodzaj, wobec kogo, w związku z jakim wydarzeniem): kredyt w PKO BP SA
Kwota pozostała do spłacenia: 79 093,25 PLN
Uwagi: zaciągnięty na zakup udziałów w Supon sp. z o.o. w Białymstoku

Opis (rodzaj, wobec kogo, w związku z jakim wydarzeniem): BGŻ
Cała kwota: 149 958,40 PLN
Uwagi: na bieżące potrzeby

Podpis
Miejscowość: Białystok
Data: 2019-09-04
Źródło
Oświadczenie
Rodzaj oświadczenia: senator
Dane osobowe
Imię (imiona): Jan
Nazwisko: Dobrzyński
Data urodzenia: 1958-09-24
Miejsce urodzenia: Knyszyn
Zatrudnienie
Miejsce zatrudnienia: Senat RP
Stanowisko lub funkcja: senator
I. Zasoby pieniężne
Papiery wartościowe
Nazwa: Instal SA w Białymstoku
Liczba jednostek: 251
Uwagi: akcje pracownicze

Nazwa: Cefarm Białystok SA
Liczba jednostek: 195

Suma ogólna: 2682,92 PLN
II. Nieruchomości
2. Mieszkanie
Powierzchnia: 75,49 m2
Wartość
Kwota: 535 700,00 PLN
Tytuł prawny: współwłasność małżeńska
Uwagi: + dwa miejsca postojowe
3. Gospodarstwo rolne
Rodzaj: rolno-hodowlane
Powierzchnia
Powierzchnia działki: 14,2803 ha
Wartość: 2 750 000,00 PLN
Rodzaj zabudowy: dom o pow. 155,7 m2 w stanie surowym, dom drewniany, budynki gospodarcze
Tytuł prawny: współwłasność małżeńska
Dochód / Przychód
Przychód: 14 440,00 PLN
Dochód: 14 440,00 PLN
Uwagi: gospodarstwo rolne prowadzi żona
IV. Udziały w spółkach handlowych
2. Inne spółki
Spółka
Emitent udziałów: Supon Usługi sp. z o.o. w Białymstoku
Liczba udziałów: 32 050
Uwagi: na zasadzie wspólności majątkowej; udziały przysługują małżonce
IX. Inne dochody...
Dochód
Opis: dochód żony
Kwota: 43 691,14 PLN

Opis: uposażenie senatorskie
Kwota: 120 122,35 PLN

Opis: dieta senatorska
Kwota: 32 622,59 PLN

Opis: umowa grantowa w związku z udziałem w programie "NATO Tour for Policy Makers"
Kwota: 354,50 USD

X. Mienie ruchome - składniki o wartości > 10.000 zł
Inne mienie
Opis: 4 konie czystej krwi arabskiej - część składowa gospodarstwa
XI. Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł
Zobowiązanie
Opis (rodzaj, wobec kogo, w związku z jakim wydarzeniem): kredyt Hexa Bank Spółdzielczy w Piątnicy
Kwota pozostała do spłacenia: 217 926,14 PLN
Uwagi: zaciągnięty na zakup udziałów w Supon sp. z o.o. w Białymstoku

Opis (rodzaj, wobec kogo, w związku z jakim wydarzeniem): kredyt w PKO BP SA
Kwota pozostała do spłacenia: 136 693,25 PLN
Uwagi: zaciągnięty na zakup udziałów w Supon sp. z o.o. w Białymstoku

Opis (rodzaj, wobec kogo, w związku z jakim wydarzeniem): kredyt w Banku Spółdzielczym w Brańsku
Kwota pozostała do spłacenia: 153 908,00 PLN
Uwagi: zaciągnięty na zakup udziałów w Supon sp. z o.o. w Białymstoku

Opis (rodzaj, wobec kogo, w związku z jakim wydarzeniem): BGŻ
Cała kwota: 170 000,00 PLN
Uwagi: na bieżące potrzeby

Podpis
Miejscowość: Białystok
Data: 2019-04-29
Źródło
Oświadczenie
Rodzaj oświadczenia: senator
Dane osobowe
Imię (imiona): Jan
Nazwisko: Dobrzyński
Data urodzenia: 1958-09-24
Miejsce urodzenia: Knyszyn
Zatrudnienie
Miejsce zatrudnienia: Senat RP
Stanowisko lub funkcja: senator
I. Zasoby pieniężne
Papiery wartościowe
Nazwa: Instal SA w Białymstoku
Liczba jednostek: 251
Uwagi: akcje pracownicze

Nazwa: Cefarm Białystok SA
Liczba jednostek: 195

Suma ogólna: 2682,92 PLN
II. Nieruchomości
2. Mieszkanie
Powierzchnia: 75,49 m2
Wartość
Kwota: 535 700 PLN
Tytuł prawny: współwłasność małżeńska
Uwagi: + dwa miejsca postojowe
3. Gospodarstwo rolne
Rodzaj: rolno-hodowlane
Powierzchnia
Powierzchnia działki: 14,2803 ha
Wartość: 2 750 000 PLN
Rodzaj zabudowy: dom o pow. 155,7 m2 w stanie surowym, dom drewniany, budynki gospodarcze
Tytuł prawny: współwłasność małżeńska
Dochód / Przychód
Przychód: 14 438 PLN
Dochód: 14 438 PLN
Uwagi: gospodarstwo rolne prowadzi żona
IV. Udziały w spółkach handlowych
2. Inne spółki
Spółka
Emitent udziałów: Supon Usługi sp. z o.o. w Białymstoku
Liczba udziałów: 32 050
Uwagi: na zasadzie wspólności majątkowej; udziały przysługują małżonce
IX. Inne dochody...
Dochód
Opis: dochód żony
Kwota: 21 330 PLN

Opis: uposażenie senatorskie
Kwota: 139 981,07 PLN

Opis: dieta senatorska
Kwota: 31 176,12 PLN

X. Mienie ruchome - składniki o wartości > 10.000 zł
Inne mienie
Opis: 4 konie czystej krwi arabskiej - część składowa gospodarstwa
XI. Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł
Zobowiązanie
Opis (rodzaj, wobec kogo, w związku z jakim wydarzeniem): Kredyt Hexa Bank Spółdzielczy w Piątnicy
Kwota pozostała do spłacenia: 250 595,39 PLN
Uwagi: zaciągnięty na zakup udziałów w Supon sp. z o.o. w Białymstoku

Opis (rodzaj, wobec kogo, w związku z jakim wydarzeniem): Kredyt w PKO BP SA
Kwota pozostała do spłacenia: 223 635,25 PLN
Uwagi: zaciągnięty na zakup udziałów w Supon sp. z o.o. w Białymstoku

Opis (rodzaj, wobec kogo, w związku z jakim wydarzeniem): Kredyt w Banku Spółdzielczym w Brańsku
Kwota pozostała do spłacenia: 157 896 PLN
Uwagi: zaciągnięty na zakup udziałów w Supon sp. z o.o. w Białymstoku

Opis (rodzaj, wobec kogo, w związku z jakim wydarzeniem): BGŻ
Cała kwota: 170 000 PLN
Uwagi: na bieżące potrzeby

Podpis
Miejscowość: Białystok
Data: 2018-04-25
Źródło
Oświadczenie
Dane osobowe
Imię (imiona): Jan
Nazwisko: Dobrzyński
Data urodzenia: 1958-09-24
Miejsce urodzenia: Knyszyn
Zatrudnienie
Miejsce zatrudnienia: Senat RP
Stanowisko lub funkcja: senator
I. Zasoby pieniężne
Środki pieniężne (złotówki)
Kwota: 312 PLN
Papiery wartościowe
Nazwa: Akcje Pracownicze Instal SA w Białymstoku
Liczba jednostek: 251

Nazwa: Akcje Cefarm Białystok SA
Liczba jednostek: 195

Suma ogólna: 2682,92 PLN
II. Nieruchomości
2. Mieszkanie
Powierzchnia: 75,49 m2
Wartość
Kwota: 535 700 PLN
Tytuł prawny: współwłasność małżeńska
Uwagi: + dwa miejsca postojowe
3. Gospodarstwo rolne
Rodzaj: rolno-hodowlane
Powierzchnia
Powierzchnia działki: 14,2803 ha
Wartość: 2 750 000 PLN
Rodzaj zabudowy: dom o pow. 155,7 m2 w stanie surowym, dom drewniany, budynki gospodarcze
Tytuł prawny: współwłasność małżeńska
Uwagi: osiągnięty przychód/dochód: 25502 PLN i 10486 EUR; gospodarstwo rolne prowadzi żona
IV. Udziały w spółkach handlowych
2. Inne spółki
Spółka
Emitent udziałów: Supon Usługi sp. z o.o. w Białymstoku
Liczba udziałów: 32 050
Uwagi: na zasadzie wspólności majątkowej; udziały przysługują małżonce
VII. Działalność gospodarcza
1. Prowadzenie działalności gospodarczej
Prowadzona działalność
Nazwa i forma prawna: jednoosobowa działalność gospodarcza
Uwagi nt. Osobiście / Z innymi osobami: osobiście
Uwagi ogólne: działalność zawieszona 01.03.2016 r.
IX. Inne dochody...
Dochód
Opis: dochód żony
Kwota: 17 775 PLN

Opis: uposażenie senatorskie
Kwota: 136 903,84 PLN

Opis: dieta senatorska
Kwota: 30 420,04 PLN

X. Mienie ruchome - składniki o wartości > 10.000 zł
Inne mienie
Opis: 6 koni czystej krwi arabskiej - część składowa gospodarstwa
XI. Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł
Zobowiązanie
Opis (rodzaj, wobec kogo, w związku z jakim wydarzeniem): Kredyt Hexa Bank Spółdzielczy w Piątnicy
Kwota pozostała do spłacenia: 268 606 PLN
Uwagi: zaciągnięty na zakup udziałów w Supon sp. z o.o. w Białymstoku

Opis (rodzaj, wobec kogo, w związku z jakim wydarzeniem): Kredyt w PKO BP SA
Kwota pozostała do spłacenia: 267 941 PLN
Uwagi: zaciągnięty na zakup udziałów w Supon sp. z o.o. w Białymstoku

Opis (rodzaj, wobec kogo, w związku z jakim wydarzeniem): Kredyt w Banku Spółdzielczym w Brańsku
Kwota pozostała do spłacenia: 153 924 PLN
Uwagi: zaciągnięty na zakup udziałów w Supon sp. z o.o. w Białymstoku

Opis (rodzaj, wobec kogo, w związku z jakim wydarzeniem): BGŻ
Cała kwota: 170 000 PLN
Uwagi: na bieżące potrzeby

Podpis
Miejscowość: Białystok
Data: 2017-04-25
Źródło
Oświadczenie
Dane osobowe
Imię (imiona): Jan
Nazwisko: Dobrzyński
Data urodzenia: 1958-09-24
Miejsce urodzenia: Knyszyn
Zatrudnienie
Miejsce zatrudnienia: Senat RP
Stanowisko lub funkcja: senator
I. Zasoby pieniężne
Środki pieniężne (złotówki)
Kwota: 25 000 PLN
Środki pieniężne (dewizy)
Kwota: 3200 EUR
Papiery wartościowe
Nazwa: Akcje Pracownicze Instal SA w Białymstoku
Liczba jednostek: 251

Nazwa: Akcje Cefarm Białystok SA
Liczba jednostek: 195

Suma ogólna: 2682,92 PLN
II. Nieruchomości
2. Mieszkanie
Powierzchnia: 75,49 m2
Wartość
Kwota: 535 700 PLN
Tytuł prawny: współwłasność małżeńska
Uwagi: + dwa miejsca postojowe
3. Gospodarstwo rolne
Rodzaj: rolno-hodowlane
Powierzchnia
Powierzchnia działki: 24,2603 ha
Wartość: 3 050 000 PLN
Rodzaj zabudowy: dom o pow. 155,7 m2 w stanie surowym, dom drewniany, budynki gospodarcze
Tytuł prawny: współwłasność małżeńska
Uwagi: dochód i przychód 27 000 EUR oraz 180145,20 PLN
IV. Udziały w spółkach handlowych
2. Inne spółki
Spółka
Emitent udziałów: Supon Usługi sp. z o.o. w Białymstoku
Liczba udziałów: 32 050
Uwagi: na zasadzie wspólności majątkowej; udziały przysługują małżonce
VII. Działalność gospodarcza
1. Prowadzenie działalności gospodarczej
Prowadzona działalność
Nazwa i forma prawna: jednoosobowa działalność gospodarcza
Przedmiot działalności: 82.11Z - działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura
Uwagi nt. Osobiście / Z innymi osobami: osobiście
Dochód / Przychód
Przychód: 220 000 PLN
Dochód: 86 814,46 PLN
VIII. Funkcje w spółkach handlowych i fundacjach...
Spółka handlowa / Fundacja / Stowarzyszenie
Rodzaj (spółka handlowa, fundacja, stowarzyszenie..): spółka handlowa
Nazwa i siedziba: Supon sp. z o.o. ul. Octowa 3 15-399 Białystok
Funkcja
Rodzaj: Członek zarządu
Od kiedy: 2011-12-12
Do kiedy: 2015-11-10
Dochód
Kwota: 87 369,77 PLN
IX. Inne dochody...
Dochód
Opis: dochód żony
Kwota: 7631,60 PLN

Opis: dieta radnego
Kwota: 19 424,52 PLN

Opis: uposażenie senatorskie
Kwota: 21 688,93 PLN

Opis: dieta senatorska
Kwota: 4287,50 PLN

X. Mienie ruchome - składniki o wartości > 10.000 zł
Pojazd mechaniczny
Rodzaj (samochód, traktor...): samochód
Marka: Nissan
Model: Navara
Rok produkcji: 2013
Inne mienie
Opis: 11 koni czystej krwi arabskiej - część składowa gospodarstwa
XI. Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł
Zobowiązanie
Opis (rodzaj, wobec kogo, w związku z jakim wydarzeniem): Kredyt Hexa Bank Spółdzielczy w Piątnicy
Kwota pozostała do spłacenia: 296570PLN
Uwagi: zaciągnięty na zakup udziałów w Supon sp. z o.o. w Białymstoku

Opis (rodzaj, wobec kogo, w związku z jakim wydarzeniem): Kredyt w PKO BP SA
Kwota pozostała do spłacenia: 322 119,68 PLN
Uwagi: zaciągnięty na zakup udziałów w Supon sp. z o.o. w Białymstoku

Opis (rodzaj, wobec kogo, w związku z jakim wydarzeniem): Kredyt w PKO BP SA
Kwota pozostała do spłacenia: 18 202,78 PLN
Uwagi: zaciągnięty na zakup udziałów w Supon sp. z o.o. w Białymstoku

Opis (rodzaj, wobec kogo, w związku z jakim wydarzeniem): Kredyt w Banku Spółdzielczym w Brańsku
Kwota pozostała do spłacenia: 166 668 PLN
Uwagi: zaciągnięty na zakup udziałów w Supon sp. z o.o. w Białymstoku

Opis (rodzaj, wobec kogo, w związku z jakim wydarzeniem): BGŻ
Cała kwota: 170 000 PLN
Uwagi: na bieżące potrzeby

Opis (rodzaj, wobec kogo, w związku z jakim wydarzeniem): PKO Bankowy Leasing - leasing związany z zakupem samochodu
Kwota pozostała do spłacenia: 94 689,22 PLN

Podpis
Miejscowość: Białystok
Data: 2016-04-28
Oświadczenie
Dane osobowe
Imię (imiona): Jan
Nazwisko: Dobrzyński
Data urodzenia: 1958-09-24
Miejsce urodzenia: Knyszyn
Zatrudnienie
Miejsce zatrudnienia: Senat RP
Stanowisko lub funkcja: senator
I. Zasoby pieniężne
Środki pieniężne (złotówki)
Kwota: 45 000 PLN
Środki pieniężne (dewizy)
Kwota: 6200 EUR
Papiery wartościowe
Nazwa: Akcje Pracownicze Instal SA w Białymstoku
Liczba jednostek: 251

Nazwa: Akcje Cefarm Białystok SA
Liczba jednostek: 195

Suma ogólna: 2682,92 PLN
II. Nieruchomości
2. Mieszkanie
Powierzchnia: 75,94 m2
Wartość
Kwota: 535 700 PLN
Tytuł prawny: współwłasność małżeńska
Uwagi: + dwa miejsca postojowe
3. Gospodarstwo rolne
Rodzaj: rolno-hodowlane
Powierzchnia
Powierzchnia działki: 24,2603 ha
Wartość: 3 050 000 PLN
Rodzaj zabudowy: dom o pow. 155,7 m2 w stanie surowym, dom drewniany, budynki gospodarcze
Tytuł prawny: współwłasność małżeńska
Uwagi: za rok 2014 - 25 882,00 PLN w 2015 r. - 27 000 EUR oraz kwota 168 360,00 PLN (180 145,20 PLN)
IV. Udziały w spółkach handlowych
2. Inne spółki
Spółka
Emitent udziałów: Supon Usługi sp. z o.o. w Białymstoku
Liczba udziałów: 32 050
Uwagi: na zasadzie wspólności majątkowej; udziały przysługują małżonce
VII. Działalność gospodarcza
1. Prowadzenie działalności gospodarczej
Prowadzona działalność
Nazwa i forma prawna: jednoosobowa działalność gospodarcza
Przedmiot działalności: 82.11Z - działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura
Uwagi nt. Osobiście / Z innymi osobami: osobiście
Dochód / Przychód
Przychód: 176 000 PLN
Dochód: 80 550,20 PLN
Uwagi: dochód i przychód za 2015 r. na dzień 30.09.2015
Uwagi ogólne: przychód za 2014 r. - 220 000 PLN dochód za 2014 r. - 93 615,63 PLN
VIII. Funkcje w spółkach handlowych i fundacjach...
Spółka handlowa / Fundacja / Stowarzyszenie
Rodzaj (spółka handlowa, fundacja, stowarzyszenie..): spółka handlowa
Nazwa i siedziba: Supon sp. z o.o. ul. Octowa 3 15-399 Białystok
Funkcja
Rodzaj: Członek zarządu
Od kiedy: 2011-12-12
Uwagi: d
Dochód
Kwota: 70 998,75 PLN
Uwagi: dochód za 2015 r. stan na dzień 30.09.2015, przychód - 72 000 PLN; w 2014 r. - przychód - 96 000 PLN; dochód - 94665,00 PLN
IX. Inne dochody...
Dochód
Opis: dochód żony w 2014 r.
Kwota: 3998,75 PLN

Opis: dochód żony w 2015 r. stan na dzień 31.10.2015
Kwota: 4798,75 PLN

Opis: dieta radnego za 2014 r.
Kwota: 1151,00 PLN

Opis: dieta radnego za 2015 r. stan na dzień 31.10.2015
Kwota: 18 473 PLN

X. Mienie ruchome - składniki o wartości > 10.000 zł
Pojazd mechaniczny
Rodzaj (samochód, traktor...): samochód
Marka: Nissan
Model: Navara
Rok produkcji: 2013
Inne mienie
Opis: 12 koni czystej krwi arabskiej - część składowa gospodarstwa
XI. Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł
Zobowiązanie
Opis (rodzaj, wobec kogo, w związku z jakim wydarzeniem): Kredyt Hexa Bank Spółdzielczy w Piątnicy
Kwota pozostała do spłacenia: 299 672,02 PLN
Uwagi: zaciągnięty na zakup udziałów w Supon sp. z o.o. w Białymstoku

Opis (rodzaj, wobec kogo, w związku z jakim wydarzeniem): Kredyt w PKO BP SA
Kwota pozostała do spłacenia: 346 585 PLN
Uwagi: zaciągnięty na zakup udziałów w Supon sp. z o.o. w Białymstoku

Opis (rodzaj, wobec kogo, w związku z jakim wydarzeniem): Kredyt w PKO BP SA
Kwota pozostała do spłacenia: 30 664 PLN
Uwagi: zaciągnięty na zakup udziałów w Supon sp. z o.o. w Białymstoku

Opis (rodzaj, wobec kogo, w związku z jakim wydarzeniem): Kredyt w Banku Spółdzielczym w Brańsku
Kwota pozostała do spłacenia: 171 054 PLN
Uwagi: zaciągnięty na zakup udziałów w Supon sp. z o.o. w Białymstoku

Opis (rodzaj, wobec kogo, w związku z jakim wydarzeniem): BGŻ
Cała kwota: 170 000 PLN
Uwagi: na bieżące potrzeby

Opis (rodzaj, wobec kogo, w związku z jakim wydarzeniem): PKO Bankowy Leasing - leasing związany z zakupem samochodu
Kwota pozostała do spłacenia: 111 702,90 PLN

Podpis
Miejscowość: Białystok
Data: 2015-11-10