Wybory

Kandydat
  • Wybory do: samorządu 2018
  • Lista wyborcza: KW Prawo i Sprawiedliwość
  • Okręg: Radom
  • Liczba i procent głosów (I tura): 35 043, 40.4%
  • Liczba i procent głosów (II tura): 40 013, 46.17%
Absolwent Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych UW. W l. 1994-2004 dziennikarz w AVE Katolickim Radiu Radomskim. Pracował również w Radiu Puls jako koordynator programowy i szef redakcji. Rzecznik prasowy Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych (2006-2007). Radny miasta Radomia (2006-2007), pełnił funkcję przewodniczącego rady. Senator w l. 2007-2015 (VII-VIII kadencja). członek PiS. Poseł od 2015 r. (VIII kadencja), zasiadał w komisjach: obrony narodowej (wiceprzewodniczący); ochrony środowiska, zasobów naturalnych i leśnictwa. Od lutego 2018 r. sekretarz stanu w Ministerstwie Obrony Narodowej.

Poglądy

Kandydat nie wypełnił kwestionariusza.

Polityk w MPW