Wybory

Kandydat na posła

Wybory do: Sejmu 2019
Komitet wyborczy: Koalicja Obywatelska
Okręg: 13
Miejsce na liście: 6
Przynależność do partii: Platforma Obywatelska RP
Miejsce zamieszkania: Kraków

Informacje ogólne

Poseł

Klub/koło: Klub Parlamentarny Platforma Obywatelska — Koalicja Obywatelska
Data i miejsce urodzenia: 1972-09-30, Proszowice
Zawód: historyk
Wykształcenie: wyższe
Wygrana w wyborach: Wybory parlamentarne 2015
Komitet wyborczy: Platforma Obywatelska
Okręg: 13 Kraków
Liczba głosów: 24 543 (4,52%)
Historyk, absolwent Uniwersytetu Papieskiego im. Jana Pawła II w Krakowie. W l. 1992-2000 członek Miejskiego Zespołu Folklorystycznego Krakowiacy. W l. 1993-2002 zasiadał w radzie dzielnicy XVI Bieńczyce (Kraków), pełnił funkcję dyrektora kancelarii prezydenta miasta Krakowa. W l. 2002-2005 radny... Krakowa. Działacz społeczny: instruktor sekcji sportowej w Centrum Kultury Katolickiej, był związany z Ruchem Światło-Życie, Stowarzyszeniem Inicjatywa Nowohucka, Porozumieniem Dzielnic Nowohuckich, Fundacją 100 lat KS Cracovia, Rycerzami Kolumba, Stowarzyszeniem Przyjaciół Podgórza oraz Stowarzyszeniem Dzieci Wojny. Członek PO. Poseł od 2005 r. (V-VIII kadencja), zasiadał w komisjach: administracji i spraw wewnętrznych; ustawodawczej; rodziny i praw kobiet; kultury fizycznej, spraw wewnętrznych. Obecnie jest członkiem komisji łączności z Polakami za granicą oraz, po raz kolejny przewodniczy komisji kultury fizycznej, sportu i turystyki.
Czytaj więcej
Zwiń

Poglądy

Ten kandydat nie wypełnił jeszcze kwestionariusza poglądów w obecnej kampanii wyborczej do Parlamentu. Pomóż nam do niego dotrzeć - wyślij e-mail z przypomnieniem o pytaniach MamPrawoWiedziec.pl

Poproś o wypełnienie kwestionariusza

Kwestionariusz MamPrawoWiedziec.pl
Pytanie MamPrawoWiedziec.pl — głosowanie nad ustawą budżetową na 2017 r. (2016)

Czy podczas 33. posiedzenia Sejmu wzięła Pani udział/ wziął Pan udział w głosowaniu nad całością projektu ustawy budżetowej na 2017 r. (głosowanie nr 18., link do procesu legislacyjnego), które odbyło się 16 grudnia 2016 r. w Sali Kolumnowej Sejmu?
 1. Tak
 2. Nie
Co było przyczyną przyczyną niewzięcia przez Panią/Pana udziału w głosowaniu nad ustawą budżetową na rok 2017 r., które odbyło się 16 grudnia w Sali kolumnowej Sejmu (głosowanie nr 18)?
 1. Byłam/łem nieobecna/y podczas całego posiedzenia.
 2. Nie przebywałam/łem w Sali Kolumnowej w momencie głosowania.
Pokaż wszystkie pytania
Pokaż mniej
Pokaż wszystkie pytania
Pokaż mniej

Kwestionariusz MamPrawoWiedziec.pl
Pytanie MamPrawoWiedziec.pl: jakie zmiany są potrzebne samorządom? Półmetek samorządu (2016)

Jakie Pani/Pana zdaniem kwestie, aktualnie ważne dla samorządu powinny być rozwiązane na drodze ustawowej?
Decentralizacja finansów publicznych, wzmocnienie poprzez to samorządów dla realizacji zadań lokalnych (nowe zadania i więcej na ochronę środowiska - powietrze, zieleń oraz komfort życia).
Samorządy finansują realizację swoich zadań z dochodów własnych oraz dotacji i subwencji z budżetu państwa. W 2015 r. 98 proc. samorządów było zadłużonych, w 105 dług na koniec roku przekroczył 60 proc. rocznych dochodów (źródło: wspólnota.org). Wg. Najwyższej Izby Kontroli m.in. z powodu zbyt niskich dochodów gminy do 5 tys. mieszkańców mają problem z wykonywaniem zadań publicznych. Jaki powinien być Pani/ Pana zdaniem główny kierunek działań, aby rozwiązać te problemy?
Prosimy wybrać wszystkie odpowiedzi, które pasują.
 1. Należy zachęcać samorządy do oszczędności, m.in. przez wspólne z sąsiadami kontraktowanie usług (tzw. centra usług wspólnych).
 2. Należy zachęcać samorządy do realizacji zadań własnych wspólnie z sąsiadami.
 3. Należy zwiększać udział samorządów w podatkach PIT i CIT.
 4. Udziały w podatkach PIT i CIT powinny zostać zastąpione nowym podatkiem komunalnym/samorządowym.
 5. Należy rozszerzyć możliwości prowadzenia przez samorządy działalności gospodarczej.
 6. Należy przeznaczyć większą niż obecnie część budżetu państwa na finansowanie zadań narzucanych samorządom ustawami.
 7. Należy zmienić zasadę naliczania „janosikowego” (wpłata, którą bogatsze samorządy wnoszą do budżetu państwa na rzecz biedniejszych).
 8. Gminy, na których terenie znajdują się obszary chronione, powinny otrzymywać od państwa subwencję, jako rekompensatę za brak możliwości prowadzenia inwestycji na tych terenach.
 9. Należy wprowadzić wieloletnie kontraktowanie świadczeń zdrowotnych przez NFZ, by ograniczyć ryzyko finansowe jakie ponosi samorząd inwestując w zakład opieki zdrowotnej.
 10. Należy zwiększyć uprawnienia samorządów do egzekwowania należnych opłat od mieszkańców.
 11. Samorządy dysponują wystarczającymi środkami na realizację zadań, a ich problemy finansowe wynikają przede wszystkim ze złego zarządzania budżetem.
 12. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Pokaż wszystkie pytania
Pokaż mniej
Pokaż wszystkie pytania
Pokaż mniej

Biografia

Filtruj wyniki

Rodzaj

Filtruj
Przefiltrowane przez:
12.06.2019 – 16.07.2019
Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o sporcie (druk nr 3388), członek
źródło
Oficjalna strona Sejmu RP sejm.gov.pl
od 5.12.2018
Sejm RP VIII kadencji, członek, Klub Parlamentarny Platforma Obywatelska - Koalicja Obywatelska
źródło
Oficjalna strona Sejmu RP sejm.gov.pl
od 22.03.2018
Komisja Łączności z Polakami za Granicą, członek
źródło
Oficjalna strona Sejmu RP sejm.gov.pl
Pokaż więcej

Kluczowe głosowania

Obecność i zgodność

Obecność
88.8%
Nieobecność
11.2%
Zgodność
z linią klubu
98.2%

Oddane głosy

Za
56.1%
Przeciw
29.1%
Wstrzymał się
3.6%
Nieobecny
11.2%
Filtruj wyniki

Zgodność z klubem

Głos

Typ głosowania

Filtruj
Przefiltrowane przez:
Głosowania 1–10 z 1336
pokaż  10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134
Data Tytuł Głos Zgodność z klubem
2019-07-19 15:05:28 Zmiany w składach osobowych komisji sejmowych Nieobecność Nie dotyczy
2019-07-19 15:04:24 Wybór nowego składu osobowego Komisji do spraw Unii Europejskiej Nieobecność Nie dotyczy
2019-07-19 14:23:02 Ustawa o odnawialnych źródłach energii oraz niektóre inne ustawy Za Zgodny
2019-07-19 14:21:11 Prawo farmaceutyczne Za Zgodny
2019-07-19 14:19:17 Ustawa o ratyfikacji Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki o wzmocnieniu współpracy w dziedzinie zapobiegania i zwalczania poważnej przestępczości Za Zgodny
2019-07-19 14:18:28 Prawo konsularne Za Zgodny
2019-07-19 14:17:58 Ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie Za Zgodny
2019-07-19 14:16:01 Prawo upadłościowe oraz niektóre inne ustawy Za Zgodny
2019-07-19 14:10:22 Zmiana niektórych ustaw w związku z wdrażaniem rozwiązań w obszarze e-zdrowia Za Zgodny
2019-07-19 14:09:48 Ustawa o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych Za Zgodny
pokaż  10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134

Obietnice

Dodaj deklarację polityka

Opcjonalnie:


Reforma POT

Polską Organizację Turystyczną należy zreformować, nie ma powodów do likwidacji POT. Zapowiedział "przedstawienie wkrótce propozycji środowiska Platformy Obywatelskiej reformy w POT".

Źródło: www.rp.pl

Data obietnicy: 2017-04-21

sprawy ogólnopolskie
sport i turystyka
POT
13 Kraków
PO
Kopalnie z Tarnowskich Gór na liście UNESCO

Zamierzamy skierować postulat do Ministerstwa Spraw Zagranicznych oraz resortu sportu i turystyki, aby podjęły wzmożone działania wobec ambasadorów państw, które w lipcu tego roku zdecydują o wpisie tarnogórskich obiektów pogórniczych na listę UNESCO. Konieczna jest promocja naszego wniosku i przedstawienie jego rangi.

Źródło: wyborcza.pl

Data obietnicy: 2017-04-17

sprawy lokalne
PO
Gabinet Cieni
13 Kraków
sport i turystyka
UNESCO
Bezpieczeństwo na stadionach

pełny monitoring stadionów i egzekwowanie zakazów stadionowych i klubowych. Dodane przez: Daria

Źródło: krakow.naszemiasto.pl

Data obietnicy: 2011-09-29

13 Kraków
PO
sport i turystyka
sprawy ogólnopolskie
bezpieczeństwo i obronność
wybory 2011
Ograniczenie immunitetu poselskiego

ograniczenie immunitetu poselskiego Dodane przez: Daria

Źródło: krakow.naszemiasto.pl

Data obietnicy: 2011-09-29

PO
13 Kraków
sprawy ogólnopolskie
administracja państwowa i samorząd
wybory 2011
Infrastruktura lokalna

Walka o północną obwodnicę, drogę S7, zakopiankę i port lotniczy w Balicach. Dodane przez: Daria

Źródło: krakow.naszemiasto.pl

Data obietnicy: 2011-09-29

PO
13 Kraków
sprawy lokalne
infrastruktura
wybory 2011
Wydłużenie wieku emerytalnego

“Polacy powinni mieć możliwość pracowania dłużej niż obecnie. Jeśli ktoś zechce wydłużyć wiek emerytalny, powinien także mieć wyższą emeryturę” Dodane przez: Daria

Źródło: krakow.naszemiasto.pl

Data obietnicy: 2011-09-29

PO
13 Kraków
sprawy ogólnopolskie
rynek pracy
polityka społeczna
wybory 2011

Oświadczenia majątkowe

Oświadczenie
I. Zasoby pieniężne
Środki pieniężne (złotówki)
Kwota: 120 000 PLN

Kwota: 12 500 PLN
Uwagi: polisy ubezpieczeniowe, emerytalne - wspólnota majątkowa

II. Nieruchomości
1. Dom
Tytuł prawny: własność hipoteczna (wspólnota majątkowa)
Uwagi: wartość wraz z działką
2. Mieszkanie
Tytuł prawny: własność hipoteczna (odrębność majątkowa)
IX. Inne dochody...
Dochód
Opis: uposażenie poselskie
Kwota: 132 743,59 PLN

Opis: dieta parlamentarna
Kwota: 31 529,28 PLN
Uwagi: w tym: nieopodatkowana 31368,30 PLN opodatkowana 160,98 PLN

Oświadczenie
I. Zasoby pieniężne
Środki pieniężne (złotówki)
Kwota: 140 000 PLN

Kwota: 12 000 PLN
Uwagi: polisy ubezpieczeniowe, emerytalne - wspólnota majątkowa; kwota około

II. Nieruchomości
1. Dom
Tytuł prawny: własność hipoteczna (wspólnota majątkowa)
Uwagi: wartość wraz z działką
2. Mieszkanie
Tytuł prawny: własność hipoteczna (odrębność majątkowa)
IX. Inne dochody...
Dochód
Opis: uposażenie
Kwota: 142 296,46 PLN

Opis: dieta
Kwota: 30 703,78 PLN
Uwagi: w tym: nieopodatkowana 27360,00 PLN opodatkowana 3343,78 PLN

Oświadczenie
I. Zasoby pieniężne
Środki pieniężne (złotówki)
Kwota: 100 000 PLN

Kwota: 11 000 PLN
Uwagi: polisy ubezpieczeniowe, fundusze Emerytalne - wspólnota majątkowa; kwota około

II. Nieruchomości
1. Dom
Tytuł prawny: własność hipoteczna (wspólnota majątkowa)
Uwagi: wartość wraz z działką
2. Mieszkanie
Tytuł prawny: własność hipoteczna (odrębność majątkowa)
IX. Inne dochody...
Dochód
Opis: uposażenie
Kwota: 139 795,16 PLN

Opis: dieta
Kwota: 30 352,80 PLN
Uwagi: w tym: nieopodatkowana 27 360,00 PLN opodatkowana - 2992,80 PLN

XI. Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł
Zobowiązanie
Opis (rodzaj, wobec kogo, w związku z jakim wydarzeniem): kredyt hipoteczny na budowę domu w Banku PKO BP SA - na warunkach ogólnych

Opis (rodzaj, wobec kogo, w związku z jakim wydarzeniem): kredyt na zakup samochodu w Banku Santander na warunkach ogólnych
Uwagi: kwota około

Oświadczenie
I. Zasoby pieniężne
Środki pieniężne (złotówki)
Kwota: 70 000 PLN

Kwota: 10 000 PLN
Uwagi: polisy ubezpieczeniowe, fundusze Emerytalne - wspólnota majątkowa

II. Nieruchomości
1. Dom
Tytuł prawny: własność hipoteczna (wspólnota majątkowa)
Uwagi: wartość wraz z działką
2. Mieszkanie
Tytuł prawny: własność hipoteczna (odrębność majątkowa)
IX. Inne dochody...
Dochód
Opis: uposażenie
Kwota: 140 784,38 PLN

Opis: dieta parlamentarna
Kwota: 30 116,77 PLN
Uwagi: w tym nieopodatkowana 27 360,00 PLN opodatkowana - 2 756,77 PLN

Oświadczenie
I. Zasoby pieniężne
Środki pieniężne (złotówki)
Kwota: 70 000 PLN
Uwagi: polisy ubezpieczeniowe - wspólnota majątkowa
Środki pieniężne (dewizy)
Kwota: 9000 PLN
Uwagi: Fundusze Emerytalne - wspólnota majątkowa
II. Nieruchomości
1. Dom
Tytuł prawny: własność hipoteczna (wspólnota majątkowa)
2. Mieszkanie
Tytuł prawny: własność hipoteczna (odrębność majątkowa)
IX. Inne dochody...
Dochód
Opis: dieta poselska - nieopodatkowana
Kwota: 27 360 PLN

Opis: dieta poselska opodatkowana
Kwota: 3280,98 PLN

Opis: uposażenie poselskie
Uwagi: przychód - 142449,12 PLN dochód - 141114,12 PLN

Oświadczenie
I. Zasoby pieniężne
Środki pieniężne (dewizy)
Kwota: 7500 PLN
Uwagi: Polisy ubezp; Fundusze Emerytalne - wspólnota majątkowa
II. Nieruchomości
1. Dom
Tytuł prawny: własność hipoteczna (wspólnota majątkowa)
2. Mieszkanie
Tytuł prawny: własność hipoteczna (odrębność majątkowa)
IX. Inne dochody...
Dochód
Opis: dieta poselska
Kwota: 30 611,62 PLN

Opis: świadczenia PKOL
Kwota: 653 PLN

Opis: uposażenie
Kwota: 141 114,12 PLN

XI. Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł
Zobowiązanie
Opis (rodzaj, wobec kogo, w związku z jakim wydarzeniem): kredyt hipoteczny na budowę domu w Banku PKO BP SA - na warunkach ogólnych
Cała kwota: 460 000 PLN
Uwagi: kwota około

Opis (rodzaj, wobec kogo, w związku z jakim wydarzeniem): pożyczka (umowa cywilno-prawna z Panem Grzegorzem Olszowskim), oprocentowana 6,2% w skali roku (na budowę domu)

Oświadczenie
I. Zasoby pieniężne
Środki pieniężne (dewizy)
Kwota: 6000 PLN
Uwagi: Polisy ubezp; Fundusze Emerytalne - wspólnota majątkowa
II. Nieruchomości
1. Dom
Tytuł prawny: własność hipoteczna (wspólnota majątkowa)
2. Mieszkanie
Tytuł prawny: własność hipoteczna (odrębność majątkowa)
IX. Inne dochody...
Dochód
Opis: dieta nieopodatkowana
Kwota: 27 360 PLN

Opis: dieta opodatkowana
Kwota: 2197,79 PLN

Opis: uposażenie
Kwota: 135 347,82 PLN

XI. Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł
Zobowiązanie
Opis (rodzaj, wobec kogo, w związku z jakim wydarzeniem): kredyt hipoteczny na budowę domu w Banku PKO BP SA - na warunkach ogólnych
Cała kwota: 460 000 PLN

Opis (rodzaj, wobec kogo, w związku z jakim wydarzeniem): pożyczka (umowa cywilno-prawna z Panem Grzegorzem Olszowskim), oprocentowana 6,2% w skali roku (w związku z budową domu)