Wybory

Kandydat na posła

Wybory do: Sejmu 2019
Komitet wyborczy: Prawo i Sprawiedliwość
Okręg: 6
Miejsce na liście: 5
Przynależność do partii: Prawo i Sprawiedliwość
Miejsce zamieszkania: Uniszowice

Informacje ogólne

Data i miejsce urodzenia: 1955-08-09, Kolonia Radawczyk
Zawód: parlamentarzysta
Wykształcenie: wyższe
Inżynier, ukończył Wydział Mechaniki Politechniki Lubelskiej oraz studia podyplomowe z zarządzania i finansowania oświaty. Zaangażowany w działalność NSZZ „Solidarność”. Pracował jako nauczyciel i dyrektor w zespołach szkół: samochodowych i ekonomicznych. W l. 1998-2000 oraz 2006-2007 lubelski... kurator oświaty, w 2007 r. został dyrektorem samorządowego centrum doskonalenia nauczycieli. W l. 2000-2001 podsekretarz stanu w Ministerstwie Edukacji. Członek PiS. Poseł od 2007 r. (VI-VIII kadencja), dwukrotnie był członkiem komisji zdrowia, obecnie po raz trzeci pracuje w komisji edukacji, nauki i młodzieży, jest członkiem komisji finansów oraz ds. Unii Europejskiej.
Czytaj więcej
Zwiń

Biografia

Filtruj wyniki

Rodzaj

Filtruj
Przefiltrowane przez:
od 19.07.2019
Komisja do Spraw Unii Europejskiej, członek
źródło
Oficjalna strona Sejmu RP sejm.gov.pl
4.07.2019 – 19.07.2019
Komisja do Spraw Unii Europejskiej, członek
źródło
Oficjalna strona Sejmu RP sejm.gov.pl
17.01.2019 – 4.07.2019
Komisja do Spraw Unii Europejskiej, członek
źródło
Oficjalna strona Sejmu RP sejm.gov.pl
Pokaż więcej

Kluczowe głosowania

Obecność i zgodność

Obecność
96.9%
Nieobecność
3.1%
Zgodność
z linią klubu
99.5%

Oddane głosy

Za
91.2%
Przeciw
5.5%
Wstrzymał się
0.2%
Nieobecny
3.1%
Filtruj wyniki

Zgodność z klubem

Głos

Typ głosowania

Filtruj
Przefiltrowane przez:
Głosowania 1–10 z 1393
pokaż  10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140
Data Tytuł Głos Zgodność z klubem
2019-10-16 18:34:20 Informacja o udziale Rzeczypospolitej Polskiej w pracach Unii Europejskiej w okresie styczeń-czerwiec 2019 r. (przewodnictwo Rumunii w Radzie Unii Europejskiej) Za Zgodny
2019-10-16 18:33:38 Prawo własności przemysłowej Za Zgodny
2019-10-16 18:32:18 Uchwała w sprawie ustanowienia roku 2019 Rokiem Barbary Skargi Za Zgodny
2019-10-16 18:31:42 Uchwała w sprawie potępienia wszelkich aktów nienawiści i pogardy antykatolickiej Za Zgodny
2019-10-16 18:29:42 Uchwała w sprawie ustanowienia roku 2020 "Rokiem Zaślubin Polski z morzem w Pucku" Za Zgodny
2019-10-16 18:29:01 Ratyfikacja Porozumienia ustanawiającego Międzynarodowy Fundusz Rozwoju Rolnictwa Za Zgodny
2019-10-16 18:28:10 Ratyfikacja Konwencji nr 188 dotyczącej pracy w sektorze rybołówstwa Za Zgodny
2019-10-16 18:27:14 Ratyfikacja Protokołu zmieniającego Konwencję o ochronie osób w związku z automatycznym przetwarzaniem danych osobowych Za Zgodny
2019-10-16 18:26:20 Ratyfikacja Międzynarodowej konwencji o kontroli i postępowaniu ze statkowymi wodami balastowymi i osadami Za Zgodny
2019-10-16 18:25:38 Ustawa o podatku akcyzowym Za Zgodny
pokaż  10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140

Obietnice

Dodaj deklarację polityka

Opcjonalnie:


Zmiany w KRUS

jest pilna potrzeba ustawowego zdefiniowania pojęć „gospodarstwo rodzinne” i „przedsiębiorstwo rolne”. Właściciele „przedsiębiorstw rolnych” powinni być objęci systemem zabezpieczenia społecznego w ZUS.

Źródło: lublin.gazeta.pl

rolnictwo
PiS
6 Lublin
sprawy ogólnopolskie
Organizacja szpitali

Należy dobrze zorganizować (z uelastycznieniem zasad działalności finansowej szpitali) system zdrowia w obszarze zarządzania i finansowania, a nie szukać łatwych (pozornie) rozwiązań, pozbywając się odpowiedzialności za zadania, które nakłada na państwo Konstytucja RP.

Źródło: lublin.gazeta.pl

PiS
ochrona zdrowia
6 Lublin
sprawy ogólnopolskie
Oświata i wychowanie

oświata i wychowanie (ograniczenie negatywnych skutków reformy programowej, uporządkowanie zasad finansowania wychowania przedszkolnego, ograniczenie przestępczości wśród dzieci i młodzieży szkolnej, promocja zmian w szkolnictwie zawodowym, odbudowa doradztwa metodycznego i nadzoru pedagogicznego)

Źródło: www.lechsprawka.pl

PiS
edukacja i szkolnictwo wyższe
6 Lublin
sprawy ogólnopolskie
Zrównoważony rozwój gospodarczy

zrównoważony rozwój gospodarczy (przeciwstawienie się realizacji strategii polaryzacyjno – dyfuzyjnej Rządu PO-PSL, zakładającej rozwój w pierwszej kolejności najbogatszych regionów).

Źródło: www.lechsprawka.pl

PiS
sprawy ogólnopolskie
6 Lublin
gospodarka i energetyka
Polityka społeczna

polityka społeczna ( ograniczenie bezrobocia, doskonalenie pomocy społecznej, modernizacja aktywizacji niepełnosprawnych)

Źródło: www.lechsprawka.pl

6 Lublin
sprawy ogólnopolskie
polityka społeczna
PiS
Nauka i szkolnictwo wyższe

nauka i szkolnictwo wyższe (ograniczenie negatywnych skutków reformy szkolnictwa wyższego)

Źródło: www.lechsprawka.pl

PiS
6 Lublin
sprawy ogólnopolskie
edukacja i szkolnictwo wyższe
Służba zdrowia

Służba zdrowia - poprawa finansowania i organizacji służby zdrowia.

Źródło: www.lechsprawka.pl

PiS
ochrona zdrowia
6 Lublin
sprawy ogólnopolskie

Oświadczenia majątkowe

Oświadczenie
Dane osobowe
Imię (imiona): Lech Stanisław
Nazwisko: Sprawka
Miejsce urodzenia: Radawczyk-Kolonia, woj. lubelskie
Zatrudnienie
Miejsce zatrudnienia: Lubelskie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Lublinie
Stanowisko lub funkcja: konsultant nauczyciel (urlop bezpłatny)

Stanowisko lub funkcja: poseł na Sejm VIII kadencji

I. Zasoby pieniężne
Środki pieniężne (złotówki)
Kwota: 54 000 PLN
Uwagi: lokaty, rachunki ROR, oszczędnościowe, małżeńska wspólność majątkowa
Papiery wartościowe
Nazwa: jednostki Funduszu Pionier FIO
Pełna kwota: 29 000 PLN
Uwagi ogólne: papiery wartościowe na kwotę 83 000 PLN
IX. Inne dochody...
Dochód
Opis: uposażenie poselskie
Kwota: 83 686,20 PLN

Opis: dieta parlamentarna
Kwota: 20 041,60 PLN
Uwagi: w tym nieopodatkowana: 20041,60 PLN

Opis: renta małoletniej córki Hanny
Kwota: 11 000 PLN

Oświadczenie
Dane osobowe
Imię (imiona): Lech Stanisław
Nazwisko: Sprawka
Miejsce urodzenia: Radawczyk-Kolonia, woj. lubelskie
Zatrudnienie
Miejsce zatrudnienia: Lubelskie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Lublinie
Stanowisko lub funkcja: nauczyciel konsultant (urlop bezpłatny)

Stanowisko lub funkcja: poseł na Sejm VIII kadencji

I. Zasoby pieniężne
Środki pieniężne (złotówki)
Kwota: 35 800 PLN
Uwagi: lokaty, rachunki ROR, oszczędnościowe, małżeńska wspólność majątkowa
Papiery wartościowe
Nazwa: jednostki Funduszu Pionier FIO
Pełna kwota: 26 000 PLN
IX. Inne dochody...
Dochód
Opis: uposażenie poselskie
Kwota: 147 273,80 PLN

Opis: dieta parlamentarna
Kwota: 30 062,40 PLN
Uwagi: w tym nieopodatkowana: 30062,40 PLN

Opis: renta małoletniej córki Hanny
Kwota: 12 298 PLN

Opis: wynagrodzenie za pracę córki Hanny
Kwota: 1724,80 PLN

XI. Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł
Zobowiązanie
Opis (rodzaj, wobec kogo, w związku z jakim wydarzeniem): pożyczka na zakup mieszkania z ZFSS Sejmu RP rok 2017 koniec spłaty - kwiecień 2019 r.
Cała kwota: 30 000 PLN
Oświadczenie
Dane osobowe
Imię (imiona): Lech Stanisław
Nazwisko: Sprawka
Miejsce urodzenia: Radawczyk-Kolonia, woj. lubelskie
Zatrudnienie
Miejsce zatrudnienia: Lubelskie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Lublinie
Stanowisko lub funkcja: nauczyciel konsultant (urlop bezpłatny)

Stanowisko lub funkcja: poseł na Sejm VIII kadencji

I. Zasoby pieniężne
Środki pieniężne (złotówki)
Kwota: 32 600 PLN
Uwagi: lokaty, rachunki ROR, oszczędnościowe, kwota około, małżeńska wspólność majątkowa
Papiery wartościowe
Nazwa: jednostki Funduszu Pionier FIO
Pełna kwota: 22 200 PLN
Uwagi: kwota około
IX. Inne dochody...
Dochód
Opis: uposażenie poselskie
Kwota: 157 661,69 PLN

Opis: dieta parlamentarna
Kwota: 29 978,89 PLN
Uwagi: w tym nieopodatkowana: 27360 PLN opadatkowana: 2618,89 PLN

Opis: renta małoletniej córki Hanny
Kwota: 11 765,12 PLN

Opis: sprzedaż samochodu Renault Laguna w ramach rozliczenia zakupu samochodu Renault Talisman
Kwota: 30 000 PLN

Oświadczenie
Dane osobowe
Imię (imiona): Lech Stanisław
Nazwisko: Sprawka
Miejsce urodzenia: Radawczyk-Kolonia, woj. lubelskie
Zatrudnienie
Miejsce zatrudnienia: Lubelskie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Lublinie
Stanowisko lub funkcja: nauczyciel konsultant (urlop bezpłatny)

Stanowisko lub funkcja: poseł na Sejm VIII kadencji

I. Zasoby pieniężne
Środki pieniężne (złotówki)
Kwota: 74 000 PLN
Uwagi: lokaty, rachunki ROR, oszczędnościowe, kwota około, małżeńska wspólność majątkowa
Papiery wartościowe
Nazwa: jednostki Funduszu Pionier FIO
Pełna kwota: 19 800 PLN
Uwagi: kwota około

Nazwa: jednostki funduszu kapitałowego firmy Allianz
Pełna kwota: 19 239,57 PLN
Uwagi: stanowiące własność małoletniej córki Hanny

Suma ogólna: 39 039,57 PLN
IX. Inne dochody...
Dochód
Opis: uposażenie poselskie
Kwota: 155 617,55 PLN

Opis: dieta parlamentarna
Kwota: 29 676,96 PLN
Uwagi: w tym nieopodatkowana: 27360 PLN opadatkowana: 2316,96 PLN

Opis: renta małoletniej córki Hanny
Kwota: 10 586,50 PLN

Oświadczenie
Dane osobowe
Imię (imiona): Lech Stanisław
Nazwisko: Sprawka
Miejsce urodzenia: Radawczyk-Kolonia
Zatrudnienie
Miejsce zatrudnienia: Lubelskie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Lublinie
Stanowisko lub funkcja: nauczyciel konsultant (urlop bezpłatny)

Stanowisko lub funkcja: poseł na Sejm VII kadencji

I. Zasoby pieniężne
Środki pieniężne (złotówki)
Kwota: 46 000 PLN
Uwagi: lokaty, rachunki ROR, oszczędnościowe, małżeńska wspólność majątkowa
Papiery wartościowe
Nazwa: jednostki Funduszu Pionier FIO
Pełna kwota: 17 200 PLN
Uwagi: kwota około

Nazwa: jednostki funduszu kapitałowego firmy Allianz
Pełna kwota: 19 140 PLN
Uwagi: stanowiące własność małoletniej córki Hanny

Suma ogólna: 36 340 PLN
IX. Inne dochody...
Dochód
Opis: uposażenie poselskie
Kwota: 120 340,29 PLN

Opis: dieta parlamentarna
Kwota: 29 676,96 PLN
Uwagi: w tym nieopodatkowana: 27360 PLN opadatkowana: 2316,96 PLN

Opis: dochód z tytułu prawa autorskie i inne, o których mowa w art. 18 ustawy
Kwota: 6144,04 PLN

Opis: renta małoletniej córki Hanny
Kwota: 10 493 PLN

Oświadczenie
Dane osobowe
Imię (imiona): Lech Stanisław
Nazwisko: Sprawka
Miejsce urodzenia: Radawczyk-Kolonia
Zatrudnienie
Miejsce zatrudnienia: Lubelskie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Lublinie - urlop bezpłatny
Stanowisko lub funkcja: nauczyciel konsultant (urlop bezpłatny)

Stanowisko lub funkcja: poseł na Sejm VII kadencji

I. Zasoby pieniężne
Środki pieniężne (złotówki)
Kwota: 46 000 PLN
Uwagi: lokaty, rachunki ROR, oszczędnościowe, małżeńska wspólność majątkowa
Papiery wartościowe
Nazwa: jednostki Funduszu Pionier FIO
Pełna kwota: 17 000 PLN

Nazwa: jednostki funduszu kapitałowego firmy Allianz
Pełna kwota: 20 700 PLN
Uwagi: stanowiące własność małoletniej córki Hanny

Suma ogólna: 37 300 PLN
IX. Inne dochody...
Dochód
Opis: uposażenie poselskie
Kwota: 97 810,50 PLN

Opis: dieta parlamentarna
Kwota: 24 730,80 PLN
Uwagi: w tym nieopodatkowana: 22800 PLN opadatkowana: 1930,80 PLN

Opis: dochód z tytułu prawa autorskie i inne
Kwota: 11 182,08 PLN

Opis: renta małoletniej córki Hanny
Kwota: 12 633,17 PLN

Oświadczenie
Dane osobowe
Imię (imiona): Lech Stanisław
Nazwisko: Sprawka
Miejsce urodzenia: Radawczyk-Kolonia
Zatrudnienie
Miejsce zatrudnienia: Lubelskie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Lublinie - urlop bezpłatny
Stanowisko lub funkcja
nauczyciel konsultant (urlop bezpłatny)
Poseł na Sejm VII kadencji
I. Zasoby pieniężne
Środki pieniężne (złotówki)
Kwota: 83 000 PLN
Uwagi: lokaty, rachunki ROR, oszczędnościowe, małżeńska wspólność majątkowa
Papiery wartościowe
Nazwa: jednostki Funduszu Pionier FIO
Pełna kwota: 16 600 PLN

Nazwa: jednostki funduszu kapitałowego firmy Allianz stanowiące własność małoletniej córki Hanny
Pełna kwota: 20 700 PLN

Suma ogólna: 37 300 PLN
IX. Inne dochody...
Dochód
Opis: uposażenie poselskie
Kwota: 68 467,35 PLN

Opis: dieta
Kwota: 19 784,64 PLN

Opis: renta małoletniej córki Hanny
Kwota: 9187,76 PLN

Opis: dochód z tytułu prawa autorskie i inne
Kwota: 11 182,08 PLN

Podpis
Data: 2015-08-22
Oświadczenie
Dane osobowe
Imię (imiona): Lech Stanisław
Nazwisko: Sprawka
Miejsce urodzenia: Radawczyk-Kolonia
Zatrudnienie
Miejsce zatrudnienia: Lubelskie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Lublinie - urlop bezpłatny
Stanowisko lub funkcja
nauczyciel konsultant (urlop bezpłatny)
Poseł na Sejm VII kadencji
I. Zasoby pieniężne
Środki pieniężne (złotówki)
Kwota: 56 500 PLN
Uwagi: lokaty, rachunki ROR, oszczędnościowe, małżeńska wspólność majątkowa
Papiery wartościowe
Nazwa: jednostki Funduszu Pionier FIO
Pełna kwota: 15 000 PLN

Nazwa: jednostki funduszu kapitałowego firmy Allianz stanowiące własność małoletniej córki Hanny
Pełna kwota: 20 643,33 PLN

Suma ogólna: 35 643,33 PLN
IX. Inne dochody...
Dochód
Opis: uposażenie poselskie
Kwota: 117 372,60 PLN

Opis: dieta
Kwota: 29 594,52 PLN

Opis: renta małoletniej córki Hanny
Kwota: 10 106,80 PLN

Opis: dochód z tytułu prawa autorskie i inne prawa, o których mowa w art. 18 ustawy
Kwota: 16 855,96 PLN

Oświadczenie
Dane osobowe
Imię (imiona): Lech Stanisław
Nazwisko: Sprawka
Miejsce urodzenia: Radawczyk-Kolonia
Zatrudnienie
Miejsce zatrudnienia: Lubelskie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Lublinie - urlop bezpłatny
Stanowisko lub funkcja
nauczyciel konsultant
Poseł na Sejm VII kadencji
I. Zasoby pieniężne
Środki pieniężne (złotówki)
Kwota: 20 000 PLN
Uwagi: lokaty, rachunki ROR, oszczędnościowe
Papiery wartościowe
Nazwa: jednostki Funduszu Pionier FIO
Pełna kwota: 11 444 PLN

Nazwa: jednostki funduszu kapitałowego firmy Allianz stanowiące własność małoletniej córki Hanny
Pełna kwota: 22 000 PLN

Suma ogólna: 33 444 PLN
IX. Inne dochody...
Dochód
Opis: uposażenie poselskie
Kwota: 117 042,86 PLN

Opis: dieta
Kwota: 29 676,96 PLN

Opis: renta małoletniej córki Hanny
Kwota: 9909,86 PLN

X. Mienie ruchome - składniki o wartości > 10.000 zł
Pojazd mechaniczny
Marka: Renault
Model: Laguna
Wartość: 70 000 PLN
Uwagi: zakupiony w rozliczeniu z samochodami Peugeot 407 (rok produkcji 2008) i Renault Clio (rok produkcji 2003)

Uwagi ogólne: małżeńska wspólność majątkowa
Oświadczenie
Dane osobowe
Imię (imiona): Lech Stanisław
Nazwisko: Sprawka
Miejsce urodzenia: Radawczyk-Kolonia
Zatrudnienie
Stanowisko lub funkcja: Poseł na Sejm VII kadencji; Lubelskie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Lublinie - nauczyciel konsultant - urlop bezpłatny
I. Zasoby pieniężne
Środki pieniężne (złotówki)
Kwota: 158 000 PLN
Uwagi: lokaty terminowe, rachunki ROR, oszczędnościowe
Papiery wartościowe
Nazwa: jednostki Funduszu Pionier FIO

Nazwa: jednostki funduszu kapitałowego firmy Allianz stanowiące własność małoletniej córki Hanny
Pełna kwota: 21 118,23 PLN

Suma ogólna: 29 118,23 PLN
IX. Inne dochody...
Dochód
Opis: dochód - uposażenie
Kwota: 117 372,60 PLN

Opis: dieta
Kwota: 29 676,96 PLN

Opis: renta rodzinna córki Hanny
Kwota: 12 600 PLN

Oświadczenie
Dane osobowe
Imię (imiona): Lech Stanisław
Nazwisko: Sprawka
Miejsce urodzenia: Radawczyk-Kolonia
Zatrudnienie
Miejsce zatrudnienia: Poseł na Sejm RP VII kadencji; Lubelskie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Lublinie - nauczyciel konsultant - urlop bezpłatny
I. Zasoby pieniężne
Środki pieniężne (złotówki)
Kwota: 110 000 PLN
Uwagi: lokaty terminowe, rachunku ROR, oszczędnościowe; małżeńska wspólność majątkowa
Papiery wartościowe
Nazwa: jednostki Funduszu Pionier FIO

Nazwa: jednostki funduszu kapitałowego firmy Allianz
Pełna kwota: 19 299,09 PLN
Uwagi: stanowiące własność małoletniej córki Hanny

Suma ogólna: 22 999,09 PLN
IX. Inne dochody...
Dochód
Opis: dochód - uposażenie poselskie
Kwota: 117 921,10 PLN

Opis: dieta opodatkowana
Kwota: 2123,88 PLN

Opis: renta rodzinna córki Hanny
Kwota: 8694,38 PLN

XI. Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł
Zobowiązanie
Opis (rodzaj, wobec kogo, w związku z jakim wydarzeniem): Kredyt 50/50 - zakup samochodu Suzuki SX4 - Santander Consumer Bank we Wrocławiu na 1 rok
Cała kwota: 33 350 PLN
Oświadczenie
Dane osobowe
Imię (imiona): Lech Stanisław
Nazwisko: Sprawka
Miejsce urodzenia: Radawczyk-Kolonia
Zatrudnienie
Miejsce zatrudnienia: Poseł na Sejm RP VI kadencji; Lubelskie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Lublinie - nauczyciel konsultant - urlop bezpłatny
I. Zasoby pieniężne
Środki pieniężne (złotówki)
Kwota: 130000PLN
Uwagi: lokaty terminowe, rachunki ROR i oszczędnościowe; małżeńska wspólność majątkowa
Papiery wartościowe
Nazwa: jednostki funduszu kapitałowego firmy Allianz stanowiące własność małoletniej córki Hanny

Nazwa: jednostki Funduszu PIONIER

Suma ogólna: 23 736,98 PLN
IX. Inne dochody...
Dochód
Opis: dieta opodatkowana
Kwota: 1930,80 PLN

Opis: dochód uposażenie poselskie
Kwota: 98 359 PLN

Opis: renta rodzinna córki Hanny
Kwota: 9850 PLN