Wybory

Kandydatka na senatorkę

Wybory do: Senatu 2019
Komitet wyborczy: KWW Lidia Staroń – Zawsze Po Stronie Ludzi
Okręg: 86
Miejsce na liście:
Przynależność do partii: nie należy do partii politycznej
Miejsce zamieszkania: Olsztyn

Informacje ogólne

Senator

Data i miejsce urodzenia: 1960-06-07, Morąg
Zawód: senator RP
Wykształcenie: wyższe
Przedsiębiorczyni, ukończyła studia na Wydziale Budownictwa Lądowego Akademii Rolniczo-Technicznej w Olsztynie. W latach 1992–1999 prezes firmy handlowo-usługowej, do 2005 r. zarządzała nieruchomościami. Zasiada w Radzie do spraw Pokrzywdzonych Przestępstwem przy Ministrze Sprawiedliwości.... Działaczka społeczna, współtwórczyni i prezeska Stowarzyszenia Obrońców Spółdzielców. W okresie 2005-2015 związana z PO. Obecnie nie należy do partii politycznej. Posłanka w latach 2005-2015 (V-VII kadencja), pracowała w komisjach: obrony narodowej; gospodarki; infrastruktury (dwukrotnie); sprawiedliwości i praw człowieka (trzykrotnie); ustawodawczej. Senator od 2015 r. (IX kadencja), zasiada w komisjach: praw człowieka, praworządności i petycji; ustawodawczej.
Czytaj więcej
Zwiń

Biura poselskie:

  • ul. Kopernika 45/11, 10-512 Olsztyn tel. 89 527 92 37, 504 251 410

Poglądy

Ta posłanka nie wypełniła jeszcze kwestionariusza poglądów w obecnej kampanii wyborczej do Parlamentu. Pomóż nam do niej dotrzeć - wyślij e-mail z przypomnieniem o pytaniach MamPrawoWiedziec.pl

Poproś o wypełnienie kwestionariusza

Biografia

Filtruj wyniki

Rodzaj

Filtruj
Przefiltrowane przez:
od 16.11.2016
Senat RP IX kadencji, wiceprzewodnicząca, Senacki Zespół Przyjaciół Warmii i Mazur
źródło
Oficjalna strona Senatu RP www.senat.gov.pl
od 23.09.2016
Senat RP IX kadencji, członek, Parlamentarny Zespół ds. prawa spółdzielczego
źródło
Oficjalna strona Sejmu RP www.sejm.gov.pl
od 15.06.2016
Senat RP IX kadencji, senator niezrzeszony
źródło
Oficjalna strona Senatu RP www.senat.gov.pl
Pokaż więcej

Obietnice

Dodaj deklarację polityka

Opcjonalnie:


Modernizacja dróg krajowych nr 16 i 51

Niezwykle ważna dla rozwoju Warmii i Mazur jest kwestia dobrych i szybkich połączeń komunikacyjnych z resztą kraju i zagranicą. W sejmowej Komisji Infrastruktury staram się m. in.: o szybką modernizację ważnych dla naszego regionu dróg krajowych nr 16 i 51 oraz o przywrócenie zdolności do funkcjonowania lotniska regionalnego. Niezwykle ważna jest także obwodnica Olsztyna.

Źródło: www.lidiastaron.pl

PO
warmińsko-mazurskie
Olsztyn
infrastruktura
sprawy lokalne
Zmiany prawa spółdzielczego

Znając nieprawidłowości w funkcjonowaniu spółdzielni mieszkaniowych biorę udział w pracach sejmowej podkomisji nadzwyczajnej ds. zmiany ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych. Po siedmiu miesiącach konsultacji, pracy z ekspertami, dziesiątkach spotkań ze spółdzielcami na terenie całego kraju - zgodnie z obietnicą - złożyłam projekt ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych. Obecnie, wraz z członkami podkomisji, której jestem wiceprzewodniczącą, pracujemy także nad projektem ustawy Prawo spółdzielcze. Chciałabym, aby spółdzielcy stali się faktycznymi właścicielami swojego majątku, odzyskali kontrolę nad działalnością organów spółdzielni i mieli zdecydowany wpływ na wysokość ponoszonych opłat. Przewidujemy także zmianę formy zawiadomień o zebraniach spółdzielców, które będą dostarczone każdemu członkowi, oraz eliminację Zebrań Przedstawicieli - na rzecz Walnych Zgromadzeń.

Źródło: www.lidiastaron.pl

warmińsko-mazurskie
Olsztyn
PO
sprawy ogólnopolskie
Przywrócenie zdolności do funkcjonowania lotniska regionalnego

Niezwykle ważna dla rozwoju Warmii i Mazur jest kwestia dobrych i szybkich połączeń komunikacyjnych z resztą kraju i zagranicą. W sejmowej Komisji Infrastruktury staram się m. in.: o szybką modernizację ważnych dla naszego regionu dróg krajowych nr 16 i 51 oraz o przywrócenie zdolności do funkcjonowania lotniska regionalnego. 

Źródło: www.lidiastaron.pl

PO
warmińsko-mazurskie
Olsztyn
infrastruktura
sprawy lokalne
Obwodnica Olsztyna

Niezwykle ważna dla rozwoju Warmii i Mazur jest kwestia dobrych i szybkich połączeń komunikacyjnych z resztą kraju i zagranicą. W sejmowej Komisji Infrastruktury staram się m. in.: o szybką modernizację ważnych dla naszego regionu dróg krajowych nr 16 i 51 oraz o przywrócenie zdolności do funkcjonowania lotniska regionalnego. Niezwykle ważna jest także obwodnica Olsztyna.

Źródło: www.lidiastaron.pl

PO
warmińsko-mazurskie
Olsztyn
infrastruktura
sprawy lokalne

Oświadczenia majątkowe

Oświadczenie
Dane osobowe
Nazwisko: Staroń
Uwagi: wartość nieruchomości - określona wg stanu złożenia poprzedniego oświadczenia majątkowego, z zastrzeżeniem pkt 1,4
II. Nieruchomości
3. Gospodarstwo rolne
Rodzaj: rolne
Wartość: 400 000 PLN
Rodzaj zabudowy: budynek mieszkalny
Tytuł prawny: 1/2 współwłasność
Uwagi: gospodarstwo opodatkowane na podstawie ustawy o podatku rolnym o leśnym, wartość 1/2
IX. Inne dochody...
Dochód
Opis: uposażenie - przychód
Kwota: 76 959,68 PLN

Opis: dieta
Kwota: 20 786,93 PLN

XI. Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł
Zobowiązanie
Opis (rodzaj, wobec kogo, w związku z jakim wydarzeniem): należność za przekształcenie użytkowania wieczystego gruntu w prawo własności, pozostało 13 rat: 66534 PLN - oprocentowanie wg stopy procentowej równej stopie redyskonta weksli 10933 PLN - oprocentowanie jak wyżej
Oświadczenie
Dane osobowe
Nazwisko: Staroń
Uwagi: wartość nieruchomości - określona wg stanu złożenia poprzedniego oświadczenia majątkowego, z zastrzeżeniem pkt 1,4
II. Nieruchomości
2. Mieszkanie
Tytuł prawny: 29/64 współwłasność
Uwagi: wartość 29/64
3. Gospodarstwo rolne
Rodzaj: rolne
Wartość: 400 000 PLN
Rodzaj zabudowy: budynek mieszkalny
Tytuł prawny: 1/2 współwłasność
Uwagi: gospodarstwo opodatkowane na podstawie ustawy o podatku rolnym o leśnym, wartość 1/2
4. Inne nieruchomości
Rodzaj: działka z budynkiem mieszkalnym
Tytuł prawny: 1/2 współwłasność
Uwagi: 1/2 wartości całości

Rodzaj: lokal użytkowy
Tytuł prawny: 1/2 współwłasność
Uwagi: wartość: 1/2, wartość około

Rodzaj: lokal użytkowy
Tytuł prawny: 1/2 współwłasność
Uwagi: wartość 1/2

Rodzaj: kiosk
Tytuł prawny: współwłasność 1/2
Uwagi: wartość 1/2, wartość około

Rodzaj: działka zabudowana budynkiem mieszkalnym
Tytuł prawny: współwłasność 1/2
Uwagi: wartość 1/2

IX. Inne dochody...
Dochód
Opis: uposażenie - dochód
Kwota: 134 679,52 PLN

Opis: dieta
Kwota: 30 062,40 PLN

XI. Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł
Zobowiązanie
Opis (rodzaj, wobec kogo, w związku z jakim wydarzeniem): należność za przekształcenie użytkowania wieczystego gruntu w prawo własności, pozostało 14 rat: 71652 PLN - oprocentowanie wg stopy procentowej równej stopie redyskonta weksli 11774 PLN - oprocentowanie jak wyżej

Oświadczenie
Dane osobowe
Nazwisko: Staroń
Małżeńska wspólnota majątkowa
Uwagi: Wartość nieruchomości - określona według stanu złożenia poprzedniego oświadczenia majątkowego
II. Nieruchomości
1. Dom
Tytuł prawny: 1/2 współwłasność
Uwagi: 1/2: całość 660000 PLN, wartość około
2. Mieszkanie
Tytuł prawny: 29/64 współwłasność
Uwagi: wartość 29/64, wartość około
3. Gospodarstwo rolne
Rodzaj: rolne
Wartość: 400 000 PLN
Rodzaj zabudowy: budynek mieszkalny
Tytuł prawny: 1/2 współwłasność
Uwagi: gospodarstwo opodatkowane na podstawie ustawy o podatku rolnym o leśnym, wartość około wartość 1/2 - ok 400 000 PLN
4. Inne nieruchomości
Rodzaj: działka z budynkiem mieszkalnym
Tytuł prawny: 1/2 współwłasność
Uwagi: 1/2 wartości całości, wartość około

Rodzaj: lokal użytkowy
Tytuł prawny: 1/2 współwłasność
Uwagi: wartość: 1/2, wartość około

Rodzaj: lokal użytkowy
Tytuł prawny: 1/2 współwłasność
Uwagi: wartość 1/2, wartość około

Rodzaj: kiosk
Tytuł prawny: współwłasność 1/2
Uwagi: wartość 1/2, wartość około

IX. Inne dochody...
Dochód
Opis: uposażenie - dochód
Kwota: 144 299,52 PLN

Opis: dieta
Kwota: 30 062,40 PLN

XI. Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł
Zobowiązanie
Opis (rodzaj, wobec kogo, w związku z jakim wydarzeniem): należność za przekształcenie użytkowania wieczystego gruntu w prawo własności, pozostało 15 rat: 76770 PLN - oprocentowanie wg stopy procentowej równej stopie redyskonta weksli 12615 PLN - oprocentowanie jak wyżej
Oświadczenie
Dane osobowe
Nazwisko: Staroń
Małżeńska wspólnota majątkowa
Uwagi: Wartość nieruchomości - określona według stanu złożenia poprzedniego oświadczenia majątkowego (z korektą w pkt 3)
II. Nieruchomości
1. Dom
Tytuł prawny: 1/2 współwłasność
Uwagi: 1/2: całość 660000 PLN, wartość około
2. Mieszkanie
Tytuł prawny: 29/64 współwłasność
Uwagi: wartość 29/64, wartość około
3. Gospodarstwo rolne
Rodzaj: rolne
Wartość: 400 000 PLN
Rodzaj zabudowy: budynek mieszkalny
Tytuł prawny: 1/2 współwłasność
Uwagi: gospodarstwo opodatkowane na podstawie ustawy o podatku rolnym o leśnym, wartość około wartość 1/2 - ok 400 000 PLN
4. Inne nieruchomości
Rodzaj: działka z budynkiem mieszkalnym
Tytuł prawny: 1/2 współwłasność
Uwagi: 1/2 wartości całości, wartość około

Rodzaj: lokal użytkowy
Tytuł prawny: 1/2 współwłasność
Uwagi: wartość: 1/2, wartość około

Rodzaj: lokal użytkowy
Tytuł prawny: 1/2 współwłasność
Uwagi: wartość: 1/2 ok. 350 000 PLN

IX. Inne dochody...
Dochód
Opis: uposażenie - dochód
Kwota: 142 079,83 PLN

Opis: dieta opodatkowana
Kwota: 29 676,96 PLN

XI. Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł
Zobowiązanie
Opis (rodzaj, wobec kogo, w związku z jakim wydarzeniem): należność za przekształcenie użytkowania wieczystego gruntu w prawo własności, pozostało 16 rat: 81888 PLN - oprocentowanie wg stopy procentowej równej stopie redyskonta weksli 13456 PLN - oprocentowanie jak wyżej

Oświadczenie
Dane osobowe
Nazwisko: Staroń
Małżeńska wspólnota majątkowa
Uwagi: Wartość nieruchomości - określona według stanu złożenia poprzedniego oświadczenia majątkowego
II. Nieruchomości
2. Mieszkanie
Tytuł prawny: 29/64 współwłasność
Uwagi: wartość 29/64
3. Gospodarstwo rolne
Rodzaj: rolne
Wartość: 400 000 PLN
Rodzaj zabudowy: budynek mieszkalny
Tytuł prawny: 1/2 współwłasność
Uwagi: gospodarstwo opodatkowane na podstawie ustawy o podatku rolnym o leśnym wartość 1/2 - ok 400 000 PLN
4. Inne nieruchomości
Rodzaj: działka z budynkiem mieszkalnym
Tytuł prawny: 1/2 współwłasność
Uwagi: 1/2 wartości całości

Rodzaj: lokal użytkowy
Tytuł prawny: 1/2 współwłasność
Uwagi: wartość: 1/2 ok 350 000 PLN

Rodzaj: lokal użytkowy
Tytuł prawny: 1/2 współwłasność
Uwagi: wartość: 1/2 ok. 350 000 PLN

IX. Inne dochody...
Dochód
Opis: uposażenie - dochód Sejm
Kwota: 120 337,32 PLN

Opis: uposażenie - dochód Senat
Kwota: 22 949,98 PLN

Opis: dieta Sejm
Kwota: 25 637,60 PLN

Opis: dieta Senat
Kwota: 4039,36 PLN

XI. Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł
Zobowiązanie
Opis (rodzaj, wobec kogo, w związku z jakim wydarzeniem): kredyt bankowy BZWBK - na zakup domu (kredyt hipoteczny)
Cała kwota: 3315,88 CHF
Uwagi: oprocentowanie 2,2670 %

Opis (rodzaj, wobec kogo, w związku z jakim wydarzeniem): należność za przekształcenie użytkowania wieczystego gruntu w prawo własności, pozostało 17 rat: 87006 PLN - oprocentowanie wg stopy procentowej równej stopie redyskonta weksli (2,75%) 14302,14 PLN - oprocentowanie jak wyżej

Oświadczenie
Dane osobowe
Nazwisko: Staroń
Małżeńska wspólnota majątkowa
Uwagi: Wartość nieruchomości - określona według stanu złożenia poprzedniego oświadczenia majątkowego
II. Nieruchomości
2. Mieszkanie
Tytuł prawny: 29/64 współwłasność
Uwagi: wartość 29/64
3. Gospodarstwo rolne
Rodzaj: rolne
Wartość: 400 000 PLN
Rodzaj zabudowy: budynek mieszkalny
Tytuł prawny: 1/2 współwłasność
Uwagi: gospodarstwo opodatkowane na podstawie ustawy o podatku rolnym o leśnym wartość 1/2 - ok 400 000 PLN
4. Inne nieruchomości
Rodzaj: działka z budynkiem mieszkalnym
Tytuł prawny: 1/2 współwłasność
Uwagi: 1/2 wartości całości

Rodzaj: kiosk
Tytuł prawny: 1/2 współwłasność
Uwagi: wartość: 1/2 ok 83 000 PLN

Rodzaj: lokal użytkowy
Tytuł prawny: 1/2 współwłasność
Uwagi: wartość: 1/2 ok 350 000 PLN

Rodzaj: lokal użytkowy
Tytuł prawny: 1/2 współwłasność
Uwagi: wartość: 1/2 ok. 350 000 PLN

IX. Inne dochody...
Dochód
Opis: uposażenie - dochód
Kwota: 110 193,55 PLN

Opis: dieta
Kwota: 24 730,80 PLN

XI. Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł
Zobowiązanie
Opis (rodzaj, wobec kogo, w związku z jakim wydarzeniem): kredyt bankowy BZWBK - na zakup domu (kredyt hipoteczny)
Cała kwota: 3758,06 CHF
Uwagi: oprocentowanie 2,2670 %

Opis (rodzaj, wobec kogo, w związku z jakim wydarzeniem): należność za przekształcenie użytkowania wieczystego gruntu w prawo własności, rozłożona na 18 rat: 92 124 PLN - oprocentowanie wg stopy procentowej równej stopie redyskonta weksli (2,75%) 15 138 PLN - oprocentowanie jak wyżej

Oświadczenie
Dane osobowe
Nazwisko: Staroń
Małżeńska wspólnota majątkowa
Uwagi: Wartość nieruchomości - określona według stanu złożenia poprzedniego oświadczenia majątkowego
II. Nieruchomości
2. Mieszkanie
Tytuł prawny: 29/64 współwłasność
Uwagi: wartość 29/64
3. Gospodarstwo rolne
Rodzaj: rolne
Wartość: 400 000 PLN
Rodzaj zabudowy: budynek mieszkalny
Tytuł prawny: 1/2 współwłasność
Uwagi: gospodarstwo opodatkowane na podstawie ustawy o podatku rolnym o leśnym wartość 1/2 - ok 400 000 PLN
4. Inne nieruchomości
Rodzaj: działka z bydynkiem mieszkalnym
Tytuł prawny: 1/2 współwłasność
Uwagi: 1/2 wartości całości

Rodzaj: kiosk
Tytuł prawny: 1/2 współwłasność
Uwagi: wartość: 1/2 ok 83 000 PLN

Rodzaj: lokal użytkowy
Tytuł prawny: 1/2 współwłasność
Uwagi: wartość: 1/2 ok 400 000 PLN

Rodzaj: lokal użytkowy
Tytuł prawny: 1/2 współwłasność
Uwagi: wartość: 1/2 ok. 350 000 PLN

IX. Inne dochody...
Dochód
Opis: uposażenie - dochód
Kwota: 77 882,71 PLN

Opis: dieta opodatkowana
Kwota: 19 784,64 PLN

XI. Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł
Zobowiązanie
Opis (rodzaj, wobec kogo, w związku z jakim wydarzeniem): kredyt bankowy BZWBK - na zakup domu (kredyt hipoteczny)
Cała kwota: 4421,33 CHF
Uwagi: oprocentowanie 2,211 %

Opis (rodzaj, wobec kogo, w związku z jakim wydarzeniem): należność za przekształcenie użytkowania wieczystego gruntu w prawo własności, rozłożona na 18 rat: 92 124 PLN - oprocentowanie wg stopy procentowej równej stopie redyskonta weksli (2,75%) 15 138 PLN - oprocentowanie jak wyżej

Podpis
Data: 2015-08-20
Oświadczenie
Dane osobowe
Nazwisko: Staroń
Małżeńska wspólnota majątkowa
Uwagi: Wartość nieruchomości - określona według stanu złożenia poprzedniego oświadczenia majątkowego (z korektą w pkt 4)
II. Nieruchomości
2. Mieszkanie
Tytuł prawny: 29/64 współwłasność
Uwagi: wartość 29/64
3. Gospodarstwo rolne
Rodzaj: rolne
Wartość: 400 000 PLN
Rodzaj zabudowy: budynek mieszkalny
Tytuł prawny: 1/2 współwłasność
Uwagi: gospodarstwo opodatkowane na podstawie ustawy o podatku rolnym o leśnym wartość 1/2 - ok 400 000 PLN
4. Inne nieruchomości
Rodzaj: działka z bydynkiem mieszkalnym
Tytuł prawny: 1/2 współwłasność
Uwagi: 1/2 wartości całości

Rodzaj: kiosk
Tytuł prawny: 1/2 współwłasność
Uwagi: wartość: 1/2 ok 83 000 PLN

Rodzaj: lokal użytkowy
Tytuł prawny: 1/2 współwłasność
Uwagi: wartość: 1/2 ok 400 000 PLN

Rodzaj: lokal użytkowy
Tytuł prawny: 1/2 współwłasność
Uwagi: wartość: 1/2 ok. 350 000 PLN

IX. Inne dochody...
Dochód
Opis: uposażenie - dochód
Kwota: 146 719,82 PLN

Opis: dieta opodatkowana
Kwota: 29 594,52 PLN

XI. Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł
Zobowiązanie
Opis (rodzaj, wobec kogo, w związku z jakim wydarzeniem): kredyt bankowy BZWBK - na zakup domu (kredyt hipoteczny)
Cała kwota: 5968,96 CHF
Uwagi: oprocentowanie 3,006 %

Opis (rodzaj, wobec kogo, w związku z jakim wydarzeniem): należność za przekształcenie użytkowania wieczystego gruntu w prawo własności, rozłożona na raty: 92 124 PLN - oprocentowanie wg stopy procentowej równej stopie redyskonta weksli (2,75%) 15 138 PLN - oprocentowanie jak wyżej

Podpis
Data: 2015-04-28
Oświadczenie
Dane osobowe
Nazwisko: Staroń
Małżeńska wspólnota majątkowa
Uwagi: Wartość nieruchomości - określona według stanu złożenia poprzedniego oświadczenia majątkowego (z korektą w pkt 4)
II. Nieruchomości
2. Mieszkanie
Tytuł prawny: 29/64 współwłasność
Uwagi: wartość 29/64
3. Gospodarstwo rolne
Rodzaj: rolne
Wartość: 350 000 PLN
Rodzaj zabudowy: budynek mieszkalny
Tytuł prawny: 1/2 współwłasność
Uwagi: gospodarstwo opodatkowane na podstawie ustawy o podatku rolnym o leśnym
VI. Mienie nabyte od skarbu państwa, ...
Opis: przekształcenie użytkowania wieczystego gruntu (wł. Gminy [zamazane]) w prawo własności gruntu: działka o pow. 184 m2 i działka o pow. 600 m2 (dot. II pkt. 4)
IX. Inne dochody...
Dochód
Opis: uposażenie - dochód
Kwota: 141476,88PLN

Opis: dieta
Kwota: 29 594,52 PLN

XI. Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł
Zobowiązanie
Opis (rodzaj, wobec kogo, w związku z jakim wydarzeniem): kredyt bankowy BZWBK - na zakup domu (kredyt hipoteczny)
Cała kwota: 8622,04 CHF
Uwagi: oprocentowanie 3,0440 %

Opis (rodzaj, wobec kogo, w związku z jakim wydarzeniem): należność za przekształcenie użytkowania wieczystego gruntu w prawo własności, rozłożona na 19 rat: 97 242 PLN - oprocentowanie wg stopy procentowej równej stopie redyskonta weksli (2,75%) 15 979 PLN - oprocentowanie jak wyżej

Podpis
Miejscowość: [zamazane]
Data: 2014-04-27
Uwaga / Sprostowanie: w załączeniu: PIT-37
Oświadczenie
Dane osobowe
Nazwisko: Staroń
Małżeńska wspólnota majątkowa
Uwagi: Wartość nieruchomości - określona według stanu złożenia poprzedniego oświadczenia majątkowego
II. Nieruchomości
2. Mieszkanie
Tytuł prawny: 29/64 współwłasność
Uwagi: wartość 29/64
3. Gospodarstwo rolne
Rodzaj: rolne
Wartość: 350 000 PLN
Rodzaj zabudowy: budynek mieszkalny
Tytuł prawny: 1/2 współwłasność
Uwagi: gospodarstwo opodatkowane na podstawie ustawy o podatku rolnym o leśnym
4. Inne nieruchomości
Rodzaj: działka z bydynkiem mieszkalnym
Tytuł prawny: 1/2 własność
Uwagi: 1/2 wartości całości

Rodzaj: kiosk
Tytuł prawny: 1/2 współwłasność
Uwagi: działka - użytkowanie wieczyste

Rodzaj: lokal użytkowy
Tytuł prawny: 1/2 współwłasność
Uwagi: działka - użytkowanie wieczyste

Rodzaj: lokal użytkowy
Tytuł prawny: 1/2 współwłasność
Uwagi: połowa wartości całkowitej

IX. Inne dochody...
Dochód
Opis: uposażenie - dochód
Kwota: 129 450,77 PLN

Opis: dieta
Kwota: 29 676,96 PLN

Podpis
Data: 2013-04-17
Uwaga / Sprostowanie: w załączeniu: PIT-37
Oświadczenie
Dane osobowe
Nazwisko: Staroń
Małżeńska wspólnota majątkowa
Uwagi: Wartość nieruchomości - określona według stanu złożenia poprzedniego oświadczenia majątkowego
II. Nieruchomości
2. Mieszkanie
Tytuł prawny: 29/64 współwłasność
Uwagi: wartość 29/64
3. Gospodarstwo rolne
Rodzaj: rolne
Wartość: 350 000 PLN
Rodzaj zabudowy: budynek mieszkalny
Tytuł prawny: 1/2 współwłasność
Uwagi: gospodarstwo opodatkowane na podstawie ustawy o podatku rolnym o leśnym
4. Inne nieruchomości
Rodzaj: działka z bydynkiem mieszkalnym
Tytuł prawny: 1/2 własność
Uwagi: 1/2 wartości całości

Rodzaj: kiosk
Tytuł prawny: 1/2 współwłasność
Uwagi: działka - użytkowanie wieczyste

Rodzaj: lokal użytkowy
Tytuł prawny: 1/2 współwłasność
Uwagi: działka - użytkowanie wieczyste

Rodzaj: lokal użytkowy
Tytuł prawny: 1/2 współwłasność
Uwagi: połowa wartości całkowitej

IX. Inne dochody...
Dochód
Opis: uposażenie - dochód
Kwota: 118 382,48 PLN

Opis: dieta opodatkowana
Kwota: 2123,88 PLN

Podpis
Data: 2012-04-27
Uwaga / Sprostowanie: załączniki PIT-37
Oświadczenie
Dane osobowe
Nazwisko: Staroń
Małżeńska wspólnota majątkowa
Uwagi: Wartość nieruchomości - określona według stanu złożenia poprzedniego oświadczenia majątkowego
II. Nieruchomości
2. Mieszkanie
Tytuł prawny: 29/64 współwłasność
Uwagi: wartość 29/64
3. Gospodarstwo rolne
Rodzaj: rolne
Wartość: 350 000 PLN
Rodzaj zabudowy: budynek mieszkalny
Tytuł prawny: 1/2 współwłasność
Uwagi: 1/2 wartości całkowitej
4. Inne nieruchomości
Rodzaj: działka z bydynkiem mieszkalnym
Tytuł prawny: 1/2 własność
Uwagi: 1/2 wartości całości

Rodzaj: kiosk
Tytuł prawny: 1/2 współwłasność
Uwagi: działka - użytkowanie wieczyste

Rodzaj: lokal użytkowy
Tytuł prawny: 1/2 współwłasność
Uwagi: działka - użytkowanie wieczyste

Rodzaj: lokal użytkowy
Tytuł prawny: 1/2 współwłasność

IX. Inne dochody...
Dochód
Opis: uposażenie
Kwota: 97 480,76 PLN

Opis: dieta opodatkowana
Kwota: 1930,80 PLN

Podpis
Data: 2011-10-17