Informacje ogólne

Posłanka

Klub/koło: Klub Parlamentarny Koalicja Obywatelska - Platforma Obywatelska, Nowoczesna, Inicjatywa Polska, Zieloni
Data i miejsce urodzenia: 1956-06-28, Knurów
Zawód: nauczyciel
Wykształcenie: wyższe
Wygrana w wyborach: Wybory parlamentarne
Komitet wyborczy: Koalicja Obywatelska PO .N IPL Zieloni
Okręg: 29 Katowice
Liczba głosów: 24 372 (7,15%)
Ukończyła matematykę na Uniwersytecie Śląskim oraz studia podyplomowe z zarządzania zasobami ludzkimi oraz samorządu regionalnego. W l. 1975-1991 pracowała jako nauczycielka. W l. 1995-2000 członkini UW. Od 2001 r. w PO. Pracowała w urzędzie miasta Knurowa jako pełnomocnik zarządu miasta ds.... oświaty oraz dyrektorka miejskiego zespołu jednostek oświatowych. Sekretarz stanu w Ministerstwie Edukacji (2007-2011) oraz minister edukacji (2011-2013) w rządzie Donalda Tuska. Radna Knurowa (1990-1994), zasiadała również w radzie powiatu gliwickiego (1998-2001). W l. 1999-2001 członkini zarządu powiatu. Posłanka od 2001 r. (IV-VII kad.), zasiadała w komisjach: edukacji, nauki i młodzieży; polityki społecznej i rodziny; finansów publicznych; ustawodawczej. Obecnie wiceprzewodnicząca komisji edukacji, nauki i młodzieży.
Czytaj więcej
Zwiń

Biografia

Filtruj wyniki

Rodzaj

Filtruj
Przefiltrowane przez:
od 14.02.2020
Karkonoski Zespół Parlamentarny, członek
źródło
Oficjalna strona Sejmu RP sejm.gov.pl
od 14.02.2020
Parlamentarny Zespół "Wprowadzenie Edukacji Prawnej w Szkołach", członek
źródło
Oficjalna strona Sejmu RP sejm.gov.pl
od 23.01.2020
Polsko-Izraelska Grupa Parlamentarna, członek
źródło
Oficjalna strona Sejmu RP sejm.gov.pl
Pokaż więcej

Kluczowe głosowania

Obecność i zgodność

Obecność
100%
Nieobecność
0%
Zgodność
z linią klubu
100%

Oddane głosy

Za
60%
Przeciw
26.7%
Wstrzymał się
13.3%
Nieobecny
0%
Filtruj wyniki

Zgodność z klubem

Głos

Typ głosowania

Filtruj
Przefiltrowane przez:

Obietnice

Dodaj deklarację polityka

Opcjonalnie:


Sześciolatki w szkołach

- Teraz potrzeba wyciszenia emocji i dalszej wspólnej pracy. Będę nadal słuchać głosów rodziców, bo to także dzięki nim zmieniliśmy prawo oświatowe tak, by klasy nie były przepełnione i nie liczyły więcej niż 25 dzieci. Ponadto, by uspokoić obawy rodziców, od przyszłego roku szkolnego do pierwszych klas trafi połowa rocznika sześciolatków - tłumaczyła Szumilas.

Źródło: wiadomosci.wp.pl

Data obietnicy: 2013-11-08

sprawy ogólnopolskie
edukacja i szkolnictwo wyższe
sześciolatki
PO
29 Gliwice
Przedłużenie czasu edukacji na poszczególnych etapach kształcenia w przypadku uczniów niepełnosprawnych

Zapewniam wszystkich Rodziców, że zanim MEN podjął tę decyzję konsultowaliśmy się z ekspertami w Polsce i poza nią, obserwowaliśmy wyniki nauczania i uwzględniliśmy wszelkie możliwe czynniki. Ważne jest też aby pamiętać, że na każdym etapie nauczania jest i będzie prowadzona praca z uczniem dostosowana do jego możliwości. Jestem przekonana, że w końcowym rozrachunku uczniowie zdecydowanie na tych zmianach zyskają.

Źródło: info-poster.eu

Data obietnicy: 2013-02-23

sprawy ogólnopolskie
edukacja i szkolnictwo wyższe
niepełnosprawni
PO
29 Gliwice
Biurokracja w szkołach

Info-Poster: Postawię również pytanie, do którego zobligowali mnie znajomi nauczyciele. Dlaczego szkoły i nauczyciele obarczeni są taką ilością dokumentów, zestawień itd. Wielu nauczycieli podkreśla, że zabiera to znaczną część ich czasu i energii. Czy tak być musi? Krystyna Szumilas: To rzeczywiście jest czasem problem. Ja sama niezmiennie stoję na stanowisku, że nie powinno się od szkół i nauczycieli żądać pracy „biurokratycznej” niewymaganej przez obowiązujące przepisy. Wielokrotnie przypominam o tym kuratorom i staram się apelować do samorządów. Wiele zależy tu jednak od zrozumienia tych delikatnych kwestii przez osoby odpowiedzialne.

Źródło: info-poster.eu

Data obietnicy: 2013-02-23

sprawy ogólnopolskie
edukacja i szkolnictwo wyższe
PO
29 Gliwice
Dodaj deklarację polityka

Opcjonalnie:


Oświadczenia majątkowe

Oświadczenie
Rodzaj oświadczenia: poseł
Dane osobowe
Imię (imiona): Krystyna Maria
Nazwisko: Szumilas
Data urodzenia: 1956-06-28
Miejsce urodzenia: Knurów
Zatrudnienie
Stanowisko lub funkcja: poseł na Sejm RP
I. Zasoby pieniężne
Środki pieniężne (złotówki)
Kwota: 18 790,29 PLN

Kwota: 14 802,04 PLN
Uwagi: IKZE Dobrowolny Fundusz Emerytalny PZU

Papiery wartościowe
Pełna kwota: 7381,00 PLN
Uwagi: wymienione w pkt. IV ust. 2 i w pkt. V ust. 2
II. Nieruchomości
1. Dom
Powierzchnia
Powierzchnia domu: 220,49 m2
Powierzchnia działki: 1593 m2
Wartość
Wartość domu: 40 000,00 PLN
Wartość działki: 200 000,00 PLN
Tytuł prawny: własność
Uwagi: powierzchnia całkowita 220,49 (netto 173,6) m2, wartość działki wg operatu szacunkowego z 2009 r.
2. Mieszkanie
Powierzchnia: 58,20 m2
Wartość
Kwota: 160 000,00 PLN
Tytuł prawny: 50% własności
IV. Udziały w spółkach handlowych
2. Inne spółki
Spółka
Emitent udziałów: OK Bank Spółdzielczy w Knurowie
Liczba udziałów: 13 udziałów
Wartość
Wartość wszystkich udziałów: 5590 PLN
V. Akcje w spółkach handlowych
2. Inne spółki
Spółka
Emitent akcji: Santander Bank Polska SA
Liczba akcji: 5
Wartość
Wartość wszystkich akcji: 1791,00 PLN
Uwagi: wymiana akcji Kredyt Banku S.A. zakupionych w 1991 r. na akcje Banku Zachodniego WBK w wyniku połączenia banków w 2013 r., zamienione na akcje Santander Bank Polska SA w 2018 r.
IX. Inne dochody...
Dochód
Opis: uposażenie
Kwota: 127 399,17 PLN

Opis: dieta parlamentarna
Kwota: 29 978,89 PLN
Uwagi: w tym: nieopodatkowana: 29978,89PLN dieta opodatkowana: 0 PLN

Opis: emerytura
Kwota: 71 375,20 PLN

X. Mienie ruchome - składniki o wartości > 10.000 zł
Pojazd mechaniczny
Rodzaj (samochód, traktor...): samochód osobowy
Marka: Nissan
Model: Micra
Rok produkcji: 2003
XI. Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł
Zobowiązanie
Opis (rodzaj, wobec kogo, w związku z jakim wydarzeniem): kredyt hipoteczny na budowę domu Bank Pekao S.A., o/Knurów ul. Kapelanów Wojskowych 17.
Cała kwota: 310 000 PLN
Kwota pozostała do spłacenia: 57 829,33 PLN
Uwagi: kredyt został zaciągnięty w 2011 roku, okres spłaty 15 lat
Podpis
Miejscowość: Warszawa
Data: 2019-10-31
Źródło
Oświadczenie
Rodzaj oświadczenia: poseł
Dane osobowe
Imię (imiona): Krystyna Maria
Nazwisko: Szumilas
Nazwisko panieńskie: Zillmann
Data urodzenia: 1956-06-28
Miejsce urodzenia: Knurów
Zatrudnienie
Stanowisko lub funkcja: Poseł na Sejm RP
I. Zasoby pieniężne
Środki pieniężne (złotówki)
Kwota: 42 837,89 PLN

Kwota: 14 389,83 PLN
Uwagi: IKZE Dobrowolny Fundusz Emerytalny PZU

Papiery wartościowe
Nazwa: OK Bank Spółdzielczy w Knurowie - udziały
Liczba jednostek: 13
Pełna kwota: 5590 PLN

Nazwa: Santander Bank Polska SA - akcje
Liczba jednostek: 5
Pełna kwota: 1510 PLN
Uwagi: zakupione w 1991 r. wymienione na akcje Banku Zachodniego WBK w wyniku połączenia Banków w 2013 r., zamienione na akcje Santander Bank Polska SA w 2018 r.

Suma ogólna: 7100 PLN
II. Nieruchomości
1. Dom
Powierzchnia
Powierzchnia domu: 220,49 m2
Powierzchnia działki: 1593 m2
Wartość
Wartość domu: 400 000 PLN
Wartość działki: 200 000 PLN
Tytuł prawny: własność
Uwagi: powierzchnia całkowita 220,49 (netto 173,6) m2, wartość działki wg operatu szacunkowego z 2009 r.
2. Mieszkanie
Powierzchnia: 58,20 m2
Wartość
Kwota: 160 000 PLN
Tytuł prawny: 50% własności
IV. Udziały w spółkach handlowych
2. Inne spółki
Spółka
Emitent udziałów: OK Bank Spółdzielczy w Knurowie
Liczba udziałów: 13 udziałów
Wartość
Wartość wszystkich udziałów: 5590 PLN
V. Akcje w spółkach handlowych
2. Inne spółki
Spółka
Emitent akcji: Santander Bank Polska SA
Liczba akcji: 5
Uwagi: wymiana akcji Kredyt Banku S.A. zakupionych w 1991 r. na akcje Banku Zachodniego WBK w wyniku połączenia banków w 2013 r., zamienione na akcje Santander Bank Polska SA w 2018 r.
IX. Inne dochody...
Dochód
Opis: uposażenie
Kwota: 72 863,68 PLN

Opis: dieta parlamentarna
Kwota: 20 041,60 PLN
Uwagi: w tym: nieopodatkowana - 20041,60 PLN dieta opodatkowana - 0 PLN

Opis: emerytura
Kwota: 55 366,61 PLN

Opis: przychód z tytułu zwiększenia limitu na służbowe podróże zagraniczne
Kwota: 377,23 PLN

Opis: jednorazowe świadczenie pieniężne z ZUS
Kwota: 1100 PLN

X. Mienie ruchome - składniki o wartości > 10.000 zł
Pojazd mechaniczny
Rodzaj (samochód, traktor...): samochód osobowy
Marka: Nissan
Model: Micra
Rok produkcji: 2003
XI. Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł
Zobowiązanie
Opis (rodzaj, wobec kogo, w związku z jakim wydarzeniem): Kredyt hipoteczny na budowę domu Bank Pekao S.A., o/Knurów ul. Kapelanów Wojskowych 17.
Cała kwota: 310 000 PLN
Kwota pozostała do spłacenia: 61 222,51 PLN
Uwagi: Kredyt został zaciągnięty w 2011 roku, okres spłaty 15 lat
Podpis
Miejscowość: Warszawa
Data: 2019-08-31
Źródło
Oświadczenie
Rodzaj oświadczenia: poseł
Dane osobowe
Imię (imiona): Krystyna Maria
Nazwisko: Szumilas
Nazwisko panieńskie: Zillmann
Data urodzenia: 1956-06-28
Miejsce urodzenia: Knurów
Zatrudnienie
Stanowisko lub funkcja: Poseł na Sejm RP
I. Zasoby pieniężne
Środki pieniężne (złotówki)
Kwota: 32 776,29 PLN

Kwota: 14 288,12 PLN
Uwagi: IKZE Dobrowolny Fundusz Emerytalny PZU

Papiery wartościowe
Nazwa: OK Bank Spółdzielczy w Knurowie - udziały
Liczba jednostek: 13
Pełna kwota: 5590 PLN

Nazwa: Santander Bank Polska SA - akcje
Liczba jednostek: 5
Pełna kwota: 1791 PLN
Uwagi: zakupione w 1991 r. wymienione na akcje Banku Zachodniego WBK w wyniku połączenia Banków w 2013 r., zamienione na akcje Santander Bank Polska SA w 2018 r.

Suma ogólna: 7381 PLN
II. Nieruchomości
1. Dom
Powierzchnia
Powierzchnia domu: 220,49 m2
Powierzchnia działki: 1593 m2
Wartość
Wartość domu: 400 000 PLN
Wartość działki: 200 000 PLN
Tytuł prawny: własność
Uwagi: powierzchnia całkowita 220,49 (netto 173,6) m2, wartość działki wg operatu szacunkowego z 2009 r.
2. Mieszkanie
Powierzchnia: 58,20 m2
Wartość
Kwota: 160 000 PLN
Tytuł prawny: 50% własności
IV. Udziały w spółkach handlowych
2. Inne spółki
Spółka
Emitent udziałów: OK Bank Spółdzielczy w Knurowie
Liczba udziałów: 13 udziałów
Wartość
Wartość wszystkich udziałów: 5590 PLN
V. Akcje w spółkach handlowych
2. Inne spółki
Spółka
Emitent akcji: Santander Bank Polska SA
Liczba akcji: 5
Uwagi: wymiana akcji Kredyt Banku S.A. zakupionych w 1991 r. na akcje Banku Zachodniego WBK w wyniku połączenia banków w 2013 r., zamienione na akcje Santander Bank Polska SA w 2018 r.
IX. Inne dochody...
Dochód
Opis: uposażenie
Kwota: 127 399,17 PLN
Uwagi: w tym odprawa emerytalna: 30062,4 PLN

Opis: dieta parlamentarna
Kwota: 29 978,89 PLN
Uwagi: w tym: nieopodatkowana - 29978,89 PLN dieta opodatkowana - 0 PLN

Opis: emerytura
Kwota: 71 375,20 PLN

X. Mienie ruchome - składniki o wartości > 10.000 zł
Pojazd mechaniczny
Rodzaj (samochód, traktor...): samochód osobowy
Marka: Nissan
Model: Micra
Rok produkcji: 2003
XI. Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł
Zobowiązanie
Opis (rodzaj, wobec kogo, w związku z jakim wydarzeniem): Kredyt hipoteczny na budowę domu Bank Pekao S.A., o/Knurów ul. Kapelanów Wojskowych 17.
Cała kwota: 310 000 PLN
Kwota pozostała do spłacenia: 74 801,36 PLN
Uwagi: Kredyt został zaciągnięty w 2011 roku, okres spłaty 15 lat

Opis (rodzaj, wobec kogo, w związku z jakim wydarzeniem): Pożyczka z ZFŚS
Kwota pozostała do spłacenia: 10 600 PLN
Uwagi: zaciągnięta w 2017 r.

Podpis
Miejscowość: Warszawa
Data: 2019-04-30
Źródło
Oświadczenie
Rodzaj oświadczenia: poseł
Dane osobowe
Imię (imiona): Krystyna Maria
Nazwisko: Szumilas
Nazwisko panieńskie: Zillmann
Data urodzenia: 1956-06-28
Miejsce urodzenia: Knurów
Zatrudnienie
Stanowisko lub funkcja: Poseł na Sejm RP
Małżeńska wspólnota majątkowa
nie
I. Zasoby pieniężne
Środki pieniężne (złotówki)
Kwota: 10 139,80 PLN

Kwota: 10 243,06 PLN
Uwagi: IKZE Dobrowolny system emerytalny PEKAO

Papiery wartościowe
Nazwa: PFG SFIO - PIONIER gotówkowy, PFG SFIO - PIONIER obligacji i dochodu, PFG SFIO - PIONIER alternatywny - globalnego dochodu
Pełna kwota: 31 331,21 PLN
Uwagi ogólne: oraz wymienione w pkt. IV ust. 2 i w pkt. 5 ust. 2
II. Nieruchomości
1. Dom
Powierzchnia
Powierzchnia domu: 220,49 m2
Powierzchnia działki: 1593 m2
Wartość
Wartość domu: 400 000 PLN
Wartość działki: 200 000 PLN
Tytuł prawny: własność
Uwagi: powierzchnia całkowita 220,49 (netto 173,6) m2, wartość działki wg operatu szacunkowego z 2009 r.
2. Mieszkanie
Powierzchnia: 58,20 m2
Wartość
Kwota: 160 000 PLN
Tytuł prawny: 50% własności
IV. Udziały w spółkach handlowych
2. Inne spółki
Spółka
Emitent udziałów: OK Bank Spółdzielczy w Knurowie
Liczba udziałów: 13 udziałów
Wartość
Wartość wszystkich udziałów: 5590 PLN
V. Akcje w spółkach handlowych
2. Inne spółki
Spółka
Emitent akcji: Bank Zachodni WBK
Liczba akcji: 7
Wartość
Wartość wszystkich akcji: 2773,75 PLN
Uwagi: wymiana akcji Kredyt Banku S.A. zakupionych w 1991 r. na akcje Banku Zachodniego WBK w wyniku połączenia banków w 2013 r.

Emitent akcji: Krośnieńska Huta Szkła "KROSNO" S.A. w upadłości likwidacyjnej
Liczba akcji: 10
Uwagi: Akcje zostały zakupione w 1991 roku.

IX. Inne dochody...
Dochód
Opis: uposażenie
Kwota: 166 346,38 PLN
Uwagi: w tym odprawa emerytalna: 30062,4 PLN

Opis: dieta parlamentarna
Kwota: 29 895,38 PLN
Uwagi: w tym: nieopodatkowana - 27360,00 PLN dieta opodatkowana - 2535,38 PLN

Opis: emerytura
Kwota: 23 964,09 PLN

X. Mienie ruchome - składniki o wartości > 10.000 zł
Pojazd mechaniczny
Rodzaj (samochód, traktor...): samochód osobowy
Marka: Nissan
Model: Micra
Rok produkcji: 2003
XI. Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł
Zobowiązanie
Opis (rodzaj, wobec kogo, w związku z jakim wydarzeniem): Kredyt hipoteczny na budowę domu Bank Pekao S.A., o/Knurów ul. Kapelanów Wojskowych 17.
Cała kwota: 310 000 PLN
Kwota pozostała do spłacenia: 125 212,01 PLN
Uwagi: Kredyt został zaciągnięty w 2011 roku, okres spłaty 15 lat

Opis (rodzaj, wobec kogo, w związku z jakim wydarzeniem): Pożyczka z ZFŚS
Kwota pozostała do spłacenia: 23 320 PLN
Uwagi: zaciągnięta w 2017 r.

Podpis
Miejscowość: Warszawa
Data: 2018-04-26
Źródło
Oświadczenie
Dane osobowe
Imię (imiona): Krystyna Maria
Nazwisko: Szumilas
Nazwisko panieńskie: Zillmann
Data urodzenia: 1956-06-28
Miejsce urodzenia: Knurów
Zatrudnienie
Stanowisko lub funkcja: Poseł na Sejm RP
Małżeńska wspólnota majątkowa
nie
I. Zasoby pieniężne
Środki pieniężne (złotówki)
Kwota: 62 433,31 PLN

Kwota: 4866 PLN
Uwagi: IKZE Dobrowolny system emerytalny PEKAO

Papiery wartościowe
Nazwa: Akcje Krośnieńskiej Huty Szkła "KROSNO" SA
Liczba jednostek: 10
Uwagi: w upadłości likwidacyjnej (zakupione w 1991 r.)

Nazwa: Udziały OK Bank Spółdzielczy w Knurowie
Liczba jednostek: 13
Pełna kwota: 5590 PLN

Nazwa: akcje Bank Zachodni WBK
Liczba jednostek: 7
Pełna kwota: 2212
Uwagi: wymiana akcji Kredyt Banku S.A. zakupionych po 1991 r. na akcje Banku Zachodniego WBK w wyniku połączenia banków w 2013 r.

Nazwa: PFG SFIO - PIONIER gotówkowy
Pełna kwota: 1425 PLN

II. Nieruchomości
1. Dom
Powierzchnia
Powierzchnia domu: 220,49 m2
Powierzchnia działki: 1593 m2
Wartość
Wartość domu: 400 000 PLN
Wartość działki: 200 000 PLN
Tytuł prawny: własność
Uwagi: powierzchnia całkowita 220,49 (netto 173,6) m2, wartość działki wg operatu szacunkowego z 2009 r.
2. Mieszkanie
Powierzchnia: 58,20 m2
Wartość
Kwota: 160 000 PLN
Tytuł prawny: 50% własności
IV. Udziały w spółkach handlowych
2. Inne spółki
Spółka
Emitent udziałów: OK Bank Spółdzielczy w Knurowie
Liczba udziałów: 13 udziałów
Wartość
Wartość wszystkich udziałów: 5590 PLN
V. Akcje w spółkach handlowych
2. Inne spółki
Spółka
Emitent akcji: Bank Zachodni WBK
Liczba akcji: 7
Wartość
Wartość wszystkich akcji: 2212 PLN
Uwagi: wymiana akcji Kredyt Banku S.A. zakupionych w 1991 r. na akcje Banku Zachodniego WBK w wyniku połączenia banków w 2013 r.

Emitent akcji: Krośnieńska Huta Szkła "KROSNO" S.A. w upadłości likwidacyjnej
Liczba akcji: 10
Uwagi: Akcje zostały zakupione w 1991 roku.

IX. Inne dochody...
Dochód
Opis: uposażenie poselskie
Kwota: 134 849,06 PLN

Opis: dieta parlamentarna
Kwota: 29 594,52 PLN
Uwagi: w tym: nieopodatkowana - 27360,00 PLN dieta opodatkowana - 2234,52 PLN

Opis: wypłata środków po zakończeniu umowy ubezpieczenia AMPLICO LIFE (obecnie MetLife)
Kwota: 76 733,94 PLN

X. Mienie ruchome - składniki o wartości > 10.000 zł
Pojazd mechaniczny
Rodzaj (samochód, traktor...): samochód osobowy
Marka: Nissan
Model: Micra
Rok produkcji: 2003
XI. Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł
Zobowiązanie
Opis (rodzaj, wobec kogo, w związku z jakim wydarzeniem): Kredyt hipoteczny na budowę domu Bank Pekao S.A., o/Knurów ul. Kapelanów Wojskowych 17.
Cała kwota: 310 000 PLN
Kwota pozostała do spłacenia: 195 228,34 PLN
Uwagi: Kredyt został zaciągnięty w 2011 roku, okres spłaty 15 lat

Opis (rodzaj, wobec kogo, w związku z jakim wydarzeniem): Pożyczka gotówkowa. Bank Pekao S.A., Oddział Knurów ul. Kapelanów Wojskowych 17.
Cała kwota: 31 093,58 PLN
Kwota pozostała do spłacenia: 21 532,20 PLN
Uwagi: Pożyczka zaciągnięta w 2015 r., okres spłaty 7 lat.

Opis (rodzaj, wobec kogo, w związku z jakim wydarzeniem): Pożyczka z ZFŚS
Kwota pozostała do spłacenia: 10 260 PLN
Uwagi: zaciągnięta w 2016 r.

Podpis
Miejscowość: Warszawa
Data: 2017-04-27
Źródło
Oświadczenie
Dane osobowe
Imię (imiona): Krystyna Maria
Nazwisko: Szumilas
Nazwisko panieńskie: Zillmann
Data urodzenia: 1956-06-28
Miejsce urodzenia: Knurów
Zatrudnienie
Stanowisko lub funkcja: Poseł na Sejm RP
Małżeńska wspólnota majątkowa
nie
I. Zasoby pieniężne
Papiery wartościowe
Nazwa: Polisa na życie Amplico Life
Uwagi: Składka półroczna - 2077 PLN

Nazwa: Akcje Krośnieńskiej Huty Szkła "KROSNO" SA
Uwagi: kwota łączna akcji Banku Zachodniego WBK, Krośnieńskiej Huty Szkła "Krosno" S.A. oraz udziały OK Bank Spółdzielczy w Knurowie - 7578 PLN

Nazwa: Udziały OK Bank Spółdzielczy w Knurowie
Uwagi: kwota łączna akcji Banku Zachodniego WBK, Krośnieńskiej Huty Szkła "Krosno" S.A. oraz udziały OK Bank Spółdzielczy w Knurowie - 7578 PLN

Nazwa: akcje Bank Zachodni WBK
Uwagi: kwota łączna akcji Banku Zachodniego WBK, Krośnieńskiej Huty Szkła "Krosno" S.A. oraz udziały OK Bank Spółdzielczy w Knurowie - 7578 PLN

II. Nieruchomości
1. Dom
Powierzchnia
Powierzchnia domu: 220,49 m2
Powierzchnia działki: 1593 m2
Wartość
Wartość domu: 400 000 PLN
Wartość działki: 200 000 PLN
Tytuł prawny: własność
Uwagi: powierzchnia całkowita 220,49 (netto 173,6) m2, wartość działki wg operatu szacunkowego z 2009 r.
2. Mieszkanie
Powierzchnia: 58,20 m2
Wartość
Kwota: 160 000 PLN
Tytuł prawny: 50% własności
IV. Udziały w spółkach handlowych
2. Inne spółki
Spółka
Emitent udziałów: OK Bank Spółdzielczy w Knurowie
Liczba udziałów: 13 udziałów
Wartość
Wartość wszystkich udziałów: 5590 PLN
V. Akcje w spółkach handlowych
2. Inne spółki
Spółka
Emitent akcji: Bank Zachodni WBK
Liczba akcji: 7
Wartość
Wartość wszystkich akcji: 1988,00 PLN
Uwagi: wymiana akcji Kredyt Banku S.A. zakupionych w 1991 r. na akcje Banku Zachodniego WBK w wyniku połączenia banków w 2013 r.

Emitent akcji: Krośnieńska Huta Szkła "KROSNO" S.A. w upadłości likwidacyjnej
Liczba akcji: 10
Uwagi: Akcje zostały zakupione w 1991 roku.

IX. Inne dochody...
Dochód
Opis: uposażenie poselskie
Kwota: 146 144,93 PLN
Brutto / Netto: brutto

Opis: dieta poselska
Kwota: 29 676,96 PLN
Brutto / Netto: brutto
Uwagi: w tym: nieopodatkowana - 27360,00 PLN dieta opodatkowana - 2316,96 PLN

X. Mienie ruchome - składniki o wartości > 10.000 zł
Pojazd mechaniczny
Rodzaj (samochód, traktor...): samochód osobowy
Marka: Nissan
Model: Micra
Rok produkcji: 2003
XI. Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł
Zobowiązanie
Opis (rodzaj, wobec kogo, w związku z jakim wydarzeniem): Kredyt hipoteczny na budowę domu Bank Pekao S.A., o/Knurów ul. Kapelanów Wojskowych 17.
Cała kwota: 310 000 PLN
Kwota pozostała do spłacenia: 125 598,29 PLN
Uwagi: Kredyt został zaciągnięty w 2011 roku, okres spłaty 15 lat

Opis (rodzaj, wobec kogo, w związku z jakim wydarzeniem): Pożyczka gotówkowa. Bank Pekao S.A., Oddział Knurów ul. Kapelanów Wojskowych 17.
Cała kwota: 31 093,58 PLN
Kwota pozostała do spłacenia: 24 588,39 PLN
Uwagi: Pożyczka zaciągnięta w 2015 r., okres spłaty 7 lat.

Podpis
Miejscowość: Warszawa
Data: 2016-04-29
Oświadczenie
Dane osobowe
Imię (imiona): Krystyna Maria
Nazwisko: Szumilas
Nazwisko panieńskie: Zillmann
Data urodzenia: 1956-06-28
Miejsce urodzenia: Knurów
Zatrudnienie
Stanowisko lub funkcja: Poseł na Sejm RP
Małżeńska wspólnota majątkowa
nie
I. Zasoby pieniężne
Środki pieniężne (złotówki)
Kwota: 11 000
Papiery wartościowe
Nazwa: Polisa na życie Amplico Life
Uwagi: Składka półroczna - 2077,19 PLN

Nazwa: Akcje Krośnieńskiej Huty Szkła "KROSNO" SA
Uwagi: kwota łączna akcji Banku Zachodniego WBK, akcje Bank Zachodni WBK i udziały w Krośnieńskiej Hucie Szkła "Krosno" SA - 7716,25 PLN

Nazwa: Udziały OK Bank Spółdzielczy w Knurowie
Uwagi: kwota łączna akcji Banku Zachodniego WBK, akcje Bank Zachodni WBK i udziały w Krośnieńskiej Hucie Szkła "Krosno" SA - 7716,25 PLN

Nazwa: akcje Bank Zachodni WBK
Uwagi: kwota łączna akcji Banku Zachodniego WBK, akcje Bank Zachodni WBK i udziały w Krośnieńskiej Hucie Szkła "Krosno" SA - 7716,25 PLN

II. Nieruchomości
1. Dom
Powierzchnia
Powierzchnia domu: 220,49 m2
Powierzchnia działki: 1593 m2
Wartość
Wartość domu: 400 000 PLN
Wartość działki: 200 000 PLN
Tytuł prawny: własność
Uwagi: powierzchnia całkowita 220,49 (netto 173.6) m2, wartość działki wg operatu szacunkowego z 2009 r.
2. Mieszkanie
Powierzchnia: 58,20 m2
Wartość
Kwota: 160 000 PLN
Tytuł prawny: 50% własności
IV. Udziały w spółkach handlowych
2. Inne spółki
Spółka
Emitent udziałów: OK Bank Spółdzielczy w Knurowie
Liczba udziałów: 13 udziałów
Wartość
Wartość wszystkich udziałów: 5590 PLN
V. Akcje w spółkach handlowych
2. Inne spółki
Spółka
Emitent akcji: Bank Zachodni WBK
Liczba akcji: 7
Wartość
Wartość wszystkich akcji: 2126,25 PLN
Uwagi: wymiana akcji Kredyt Banku S.A. zakupionych w 1991 r. na akcje Banku Zachodniego WBK w wyniku połączenia banków w 2013 r.

Emitent akcji: Krośnieńska Huta Szkła "KROSNO" S.A. w upadłości likwidacyjnej
Liczba akcji: 10
Uwagi: Akcje zostały zakupione w 1991 roku.

IX. Inne dochody...
Dochód
Opis: uposażenie poselskie
Kwota: 123 681,08 PLN
Brutto / Netto: brutto

Opis: dieta poselska
Kwota: 24 730,80 PLN
Brutto / Netto: brutto
Uwagi: dieta nieopodatkowana - 22 800,00 PLN dieta opodatkowana - 1 930,80 PLN

X. Mienie ruchome - składniki o wartości > 10.000 zł
Pojazd mechaniczny
Rodzaj (samochód, traktor...): samochód osobowy
Marka: Nissan
Model: Micra
Rok produkcji: 2003
XI. Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł
Zobowiązanie
Opis (rodzaj, wobec kogo, w związku z jakim wydarzeniem): Kredyt hipoteczny na budowę domu Bank Pekao S.A., Oddział Knurów ul. Kapelanów Wojskowych 17.
Cała kwota: 310 000 PLN
Kwota pozostała do spłacenia: 216 835,50 PLN
Uwagi: Kredyt został zaciągnięty w 2011 roku, okres spłaty 15 lat

Opis (rodzaj, wobec kogo, w związku z jakim wydarzeniem): Kredyt gotówkowy. Bank Pekao S.A., Oddział Knurów ul. Kapelanów Wojskowych 17. Pożyczka zaciągnięta w 2015 r. . Okres spłaty 7 lat.
Cała kwota: 31 093,58 PLN
Kwota pozostała do spłacenia: 24 678,93 PLN

Podpis
Miejscowość: Warszawa
Data: 2015-11-05
Oświadczenie
Dane osobowe
Imię (imiona): Krystyna Maria
Nazwisko: Szumilas
Nazwisko panieńskie: Zillmann
Data urodzenia: 1956-06-28
Miejsce urodzenia: Knurów
Zatrudnienie
Stanowisko lub funkcja: Poseł na Sejm RP
Małżeńska wspólnota majątkowa
nie
I. Zasoby pieniężne
Środki pieniężne (złotówki)
Kwota: 11 000
Papiery wartościowe
Nazwa: Polisa na życie Amplico Life
Uwagi: Składka półroczna - 2077 PLN.

Nazwa: Akcje Krośnieńskiej Huty Szkła "KROSNO" S.A.
Uwagi: kwota łączna akcji Banku Zachodniego WBK, akcje Bank Zachodni WBK i udziały w Krośnieńskiej Hucie Szkła "Krosno" SA - 7634 PLN

Nazwa: Udziały OK Bank Spółdzielczy w Knurowie
Uwagi: kwota łączna akcji Banku Zachodniego WBK, akcje Bank Zachodni WBK i udziały w Krośnieńskiej Hucie Szkła "Krosno" SA - 7634 PLN

Nazwa: akcje Bank Zachodni WBK
Uwagi: kwota łączna akcji Banku Zachodniego WBK, akcje Bank Zachodni WBK i udziały w Krośnieńskiej Hucie Szkła "Krosno" SA - 7634 PLN

II. Nieruchomości
1. Dom
Powierzchnia
Powierzchnia domu: 220,49 m2
Powierzchnia działki: 1593 m2
Wartość
Wartość domu: 400 000 PLN
Wartość działki: 200 000 PLN
Tytuł prawny: własność
Uwagi: powierzchnia całkowita 220,49 (netto 173.6) m2, wartość działki wg operatu szacunkowego z 2009 r.
2. Mieszkanie
Powierzchnia: 58,20 m2
Wartość
Kwota: 160 000 PLN
Tytuł prawny: 50% własności
IV. Udziały w spółkach handlowych
2. Inne spółki
Spółka
Emitent udziałów: OK Bank Spółdzielczy w Knurowie
Liczba udziałów: 13 udziałów
Wartość
Wartość wszystkich udziałów: 5590 PLN
V. Akcje w spółkach handlowych
2. Inne spółki
Spółka
Emitent akcji: Bank Zachodni WBK
Liczba akcji: 7
Wartość
Wartość wszystkich akcji: 2044 PLN
Uwagi: wymiana akcji Kredyt Banku S.A. zakupionych w 1991 r. na akcje Banku Zachodniego WBK w wyniku połączenia banków w 2013 r.

Emitent akcji: Krośnieńska Huta Szkła "KROSNO" S.A. w upadłości likwidacyjnej
Liczba akcji: 10
Uwagi: Akcje zostały zakupione w 1991 roku.

IX. Inne dochody...
Dochód
Opis: wypłacona dieta poselska
Kwota: 19 784,64 PLN
Brutto / Netto: brutto

Opis: uposażenie poselskie
Kwota: 88 402,55 PLN
Brutto / Netto: brutto

X. Mienie ruchome - składniki o wartości > 10.000 zł
Pojazd mechaniczny
Rodzaj (samochód, traktor...): samochód osobowy
Marka: Nissan
Model: Micra
Rok produkcji: 2003
XI. Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł
Zobowiązanie
Opis (rodzaj, wobec kogo, w związku z jakim wydarzeniem): Kredyt hipoteczny na budowę domu Bank Pekao S.A., Oddział Knurów ul. Kapelanów Wojskowych 17.
Cała kwota: 310 000 PLN
Kwota pozostała do spłacenia: 222 207,09 PLN
Uwagi: Kredyt został zaciągnięty w 2011 roku, okres spłaty 15 lat

Opis (rodzaj, wobec kogo, w związku z jakim wydarzeniem): Kredyt gotówkowy. Bank Pekao S.A., Oddział Knurów ul. Kapelanów Wojskowych 17. Pożyczka zaciągnięta w 2015 r. . Okres spłaty 7 lat.
Cała kwota: 31 093,58 PLN
Kwota pozostała do spłacenia: 30 265,8 PLN

Podpis
Miejscowość: Warszawa
Data: 2015-08-21
Oświadczenie
Dane osobowe
Imię (imiona): Krystyna Maria
Nazwisko: Szumilas
Nazwisko panieńskie: Zillmann
Data urodzenia: 1956-06-28
Miejsce urodzenia: Knurów
Zatrudnienie
Stanowisko lub funkcja: Poseł na Sejm RP
Małżeńska wspólnota majątkowa
nie
I. Zasoby pieniężne
Papiery wartościowe
Nazwa: Polisa na życie Amplico Life
Uwagi: Składka półroczna - 2077 PLN.

Nazwa: Akcje Krośnieńskiej Huty Szkła "KROSNO" S.A.
Uwagi: kwota łączna akcji Banku Zachodniego WBK i udziały w Krośnieńskiej Hucie Szkła "Krosno" SA - 8215,00 PLN

Nazwa: Udziały OK Bank Spółdzielczy w Knurowie
Uwagi: kwota łączna akcji Banku Zachodniego WBK i udziały w Krośnieńskiej Hucie Szkła "Krosno" SA - 8215,00 PLN

II. Nieruchomości
1. Dom
Powierzchnia
Powierzchnia domu: 220,49 m2
Powierzchnia działki: 1593 m2
Wartość
Wartość domu: 400 000 PLN
Wartość działki: 200 000 PLN
Tytuł prawny: własność
Uwagi: powierzchnia całkowita 220,49 (netto 173.6) m2, wartość działki wg operatu szacunkowego z 2009 r.
2. Mieszkanie
Powierzchnia: 58,20 m2
Wartość
Kwota: 160 000 PLN
Tytuł prawny: 50% własności
IV. Udziały w spółkach handlowych
2. Inne spółki
Spółka
Emitent udziałów: OK Bank Spółdzielczy w Knurowie
Liczba udziałów: 13 udziałów
Wartość
Wartość wszystkich udziałów: 5590 PLN
V. Akcje w spółkach handlowych
2. Inne spółki
Spółka
Emitent akcji: Bank Zachodni WBK
Wartość
Wartość wszystkich akcji: 2625 PLN
Uwagi: wymiana akcji Kredyt Banku S.A. zakupionych w 1991 r. na akcje Banku Zachodniego WBK w wyniku połączenia banków w 2013 r.

Emitent akcji: Krośnieńska Huta Szkła "KROSNO" S.A. w upadłości likwidacyjnej
Liczba akcji: 10 akcji
Uwagi: Akcje zostały zakupione w 1991 roku.

IX. Inne dochody...
Dochód
Opis: Dochód z tytułu zatrudnienia (Ministerstwo Edukacj Narodowej)
Kwota: 40 648,88 PLN
Brutto / Netto: brutto

Opis: wypłacona dieta poselska
Kwota: 29 841,84 PLN
Brutto / Netto: brutto

Opis: uposażenie poselskie
Kwota: 119 895,17 PLN
Brutto / Netto: brutto

X. Mienie ruchome - składniki o wartości > 10.000 zł
Pojazd mechaniczny
Rodzaj (samochód, traktor...): samochód osobowy
Marka: Peugeot
Model: 206
Rok produkcji: 2004
XI. Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł
Zobowiązanie
Opis (rodzaj, wobec kogo, w związku z jakim wydarzeniem): Kredyt hipoteczny na budowę domu Bank Pekao S.A., Oddział Knurów ul. Kapelanów Wojskowych 17.
Cała kwota: 310 000 PLN
Kwota pozostała do spłacenia: 236 038,69 PLN
Uwagi: Kredyt został zaciągnięty w 2011 roku, okres spłaty 15 lat

Opis (rodzaj, wobec kogo, w związku z jakim wydarzeniem): pożyczka z Funduszu Świadczeń Socjalnych dla Posłów na wykończenie domu
Cała kwota: 25 000 PLN
Kwota pozostała do spłacenia: 13 000 PLN

Podpis
Miejscowość: Warszawa
Data: 2015-04-29
Oświadczenie
Dane osobowe
Imię (imiona): Krystyna Maria
Nazwisko: Szumilas
Nazwisko panieńskie: Zillmann
Data urodzenia: 1956-06-28
Miejsce urodzenia: Knurów
Zatrudnienie
Stanowisko lub funkcja: Poseł na Sejm RP
Małżeńska wspólnota majątkowa
nie
I. Zasoby pieniężne
Papiery wartościowe
Nazwa: Polisa na życie Amplico Life
Uwagi: Składka półroczna - 2077 PLN.

Nazwa: Akcje Krośnieńskiej Huty Szkła "KROSNO" S.A.

Nazwa: Udziały OK Bank Spółdzielczy w Knurowie

Nazwa: akcje Bank Zachodni WBK

Uwagi ogólne: Akcje: Kredyt Banku S.A., Krośnieńskiej Huty Szkła "KROSNO" S.A., udziały: OK Bank Spółdzielczy w Knurowie
Suma ogólna: 8303,20 PLN
II. Nieruchomości
1. Dom
Powierzchnia
Powierzchnia domu: 220,49 m2
Powierzchnia działki: 1593 m2
Wartość
Wartość domu: 400 000 PLN
Wartość działki: 200 000 PLN
Tytuł prawny: Własność
Uwagi: powierzchnia całkowita 220,49 (netto 173.6) m2, wartość działki wg operatu szacunkowego z 2009 r.
2. Mieszkanie
Powierzchnia: 58,20 m2
Wartość
Kwota: 160 000 PLN
Tytuł prawny: 50% własności
IV. Udziały w spółkach handlowych
2. Inne spółki
Spółka
Emitent udziałów: OK Bank Spółdzielczy w Knurowie
Liczba udziałów: 13 udziałów
Wartość
Wartość wszystkich udziałów: 5590 PLN
V. Akcje w spółkach handlowych
2. Inne spółki
Spółka
Emitent akcji: Bank Zachodni WBK
Wartość
Wartość wszystkich akcji: 2713,20 PLN
Uwagi: wymiana akcji Kredyt Banku S.A. zakupionych w 1991 r. na akcje Banku Zachodniego WBK w wyniku połączenia banków w 2013 r.

Emitent akcji: Krośnieńska Huta Szkła "KROSNO" S.A. w upadłości likwidacyjnej
Liczba akcji: 10 akcji
Uwagi: Akcje zostały zakupione w 1991 roku.

Łączny dochód
Kwota: 1096,20 PLN
IX. Inne dochody...
Dochód
Opis: Dochód z tytułu powołania na stanowisko ministra edukacji narodowej
Kwota: 194 689,59 PLN
Brutto / Netto: brutto

Opis: wypłacona dieta poselska
Kwota: 29 512,08 PLN
Brutto / Netto: brutto

Opis: uposażenie poselskie
Kwota: 718,43 PLN

X. Mienie ruchome - składniki o wartości > 10.000 zł
Pojazd mechaniczny
Rodzaj (samochód, traktor...): Samochód osobowy
Marka: Peugeot
Model: 206
Rok produkcji: 2004
XI. Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł
Zobowiązanie
Opis (rodzaj, wobec kogo, w związku z jakim wydarzeniem): Kredyt hipoteczny na budowę domu wobec Banku Pekao S.A., Oddział Knurów ul. Kapelanów Wojskowych 17.
Cała kwota: 310 000 PLN
Kwota pozostała do spłacenia: 256 558,67 PLN
Uwagi: Kredyt został zaciągnięty w 2011 roku, okres spłaty 15 lat

Opis (rodzaj, wobec kogo, w związku z jakim wydarzeniem): Kredyt gotówkowy na wykończenie domu wobec Banku Pekao S.A., Oddział Knurów ul. Kapelanów Wojskowych 17.
Cała kwota: 15 000 PLN
Kwota pozostała do spłacenia: 12 069,34 PLN
Uwagi: Kredyt został zaciągnięty w 2011 roku na okres 4 lat.

Podpis
Miejscowość: Warszawa
Data: 2014-04-30
Oświadczenie
Dane osobowe
Imię (imiona): Krystyna Maria
Nazwisko: Szumilas
Nazwisko panieńskie: Zillmann
Data urodzenia: 1956-06-28
Miejsce urodzenia: Knurów
Zatrudnienie
Miejsce zatrudnienia: Ministerstwo Edukacji Narodowej
Stanowisko lub funkcja: Poseł na Sejm RP, Minister Edukacji Narodowej
Małżeńska wspólnota majątkowa
nie
I. Zasoby pieniężne
Papiery wartościowe
Nazwa: Polisa na życie Amplico Life
Uwagi: Składka półroczna - 2077 PLN.

Nazwa: Akcje Kredyt Banku S.A.

Nazwa: Akcje Krośnieńskiej Huty Szkła "KROSNO" S.A.

Nazwa: Udziały OK Bank Spółdzielczy w Knurowie

Uwagi ogólne: Akcje: Kredyt Banku S.A., Krośnieńskiej Huty Szkła "KROSNO" S.A., udziały: OK Bank Spółdzielczy w Knurowie
Suma ogólna: 7207 PLN
II. Nieruchomości
1. Dom
Powierzchnia
Powierzchnia domu: 220,49 m2
Powierzchnia działki: 1593 m2
Wartość
Wartość domu: 400 000 PLN
Wartość działki: 200 000 PLN
Tytuł prawny: Własność
Uwagi: Wartość działki wg operatu szacunkowego z 2009 r.
2. Mieszkanie
Powierzchnia: 58,20 m2
Wartość
Kwota: 160 000 PLN
Tytuł prawny: 50% własności
IV. Udziały w spółkach handlowych
2. Inne spółki
Spółka
Emitent udziałów: OK Bank Spółdzielczy w Knurowie
Liczba udziałów: 13 udziałów
Wartość
Wartość wszystkich udziałów: 5590 PLN
Uwagi: Wartość udziałów wzrosła o 390 PLN w wyniku dopisania dywidendy za rok 2012.
V. Akcje w spółkach handlowych
2. Inne spółki
Spółka
Emitent akcji: Kredyt Bank S.A.
Liczba akcji: 98 akcji
Wartość
Wartość wszystkich akcji: 1617 PLN
Dochód
Kwota: 0 PLN
Uwagi: Akcje zostały zakupione w 1991 roku.

Emitent akcji: Krośnieńska Huta Szkła "KROSNO" S.A. w upadłości likwidacyjnej
Liczba akcji: 10 akcji
Dochód
Kwota: 0 PLN
Uwagi: Akcje zostały zakupione w 1991 roku.

IX. Inne dochody...
Dochód
Opis: Dochód z tytułu powołania na stanowisko
Kwota: 187 429,42 PLN
Brutto / Netto: brutto

Opis: Dieta poselska
Kwota: 29 676,96 PLN
Brutto / Netto: brutto

X. Mienie ruchome - składniki o wartości > 10.000 zł
Pojazd mechaniczny
Rodzaj (samochód, traktor...): Samochód osobowy
Marka: Peugeot
Model: 206
Rok produkcji: 2004
XI. Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł
Zobowiązanie
Opis (rodzaj, wobec kogo, w związku z jakim wydarzeniem): Kredyt hipoteczny na budowę domu wobec Banku Pekao S.A., Oddział Knurów ul. Kapelanów Wojskowych 17.
Cała kwota: 310 000 PLN
Kwota pozostała do spłacenia: 276 122 PLN
Uwagi: Kredyt został zaciągnięty w 2011 roku na okres 15 lat.

Opis (rodzaj, wobec kogo, w związku z jakim wydarzeniem): Kredyt gotówkowy na wykończenie domu wobec Banku Pekao S.A., Oddział Knurów ul. Kapelanów Wojskowych 17.
Cała kwota: 15 000 PLN
Kwota pozostała do spłacenia: 12 069,34 PLN
Uwagi: Kredyt został zaciągnięty w 2011 roku na okres 4 lat.

Opis (rodzaj, wobec kogo, w związku z jakim wydarzeniem): Pożyczka z Funduszu Świadczeń Socjalnych dla Posłów Kancelarii Sejmu RP. Cel: wykończenie domu
Cała kwota: 25 000 PLN
Kwota pozostała do spłacenia: 15 120 PLN
Uwagi: Pożyczka została zaciągnięta w 2012 roku na okres 24 miesięcy.

Podpis
Miejscowość: Warszawa
Data: 2013-04-26
Oświadczenie
Dane osobowe
Imię (imiona): Krystyna Maria
Nazwisko: Szumilas
Nazwisko panieńskie: Zillmann
Data urodzenia: 1956-06-28
Miejsce urodzenia: Knurów
Zatrudnienie
Miejsce zatrudnienia: Ministerstwo Edukacji Narodowej
Stanowisko lub funkcja: Poseł na Sejm RP, Minister Edukacji Narodowej
Małżeńska wspólnota majątkowa
nie
I. Zasoby pieniężne
Środki pieniężne (złotówki)
Kwota: 15 000 PLN
Papiery wartościowe
Nazwa: Polisa na życie Amplico Life
Uwagi: Składka półroczna 2077 PLN.

Nazwa: Akcje Kredyt Bank S.A.

Nazwa: Akcje Krośnieńskiej Huty Szkła "KROSNO"S.A.

Nazwa: Udziały OK Bank Spółdzielczy w Knurowie

Uwagi ogólne: Akcje: Kredyt Banku S.A., Krośnieńskiej Huty Szkła "KROSNO" S.A. oraz udziały OK Banku Spółdzielczego w Knurowie
Suma ogólna: 7140,40 PLN
II. Nieruchomości
1. Dom
Powierzchnia
Powierzchnia domu: 220,49 m2
Powierzchnia działki: 1593 m2
Wartość
Wartość domu: 400 000 PLN
Wartość działki: 200 000 PLN
Tytuł prawny: Własność
Uwagi: Wartość działki wg operatu szacunkowego z 2009 r.
2. Mieszkanie
Powierzchnia: 58,20 m2
Wartość
Kwota: 160 000 PLN
Tytuł prawny: 50% własności
IV. Udziały w spółkach handlowych
2. Inne spółki
Spółka
Emitent udziałów: OK Bank Spółdzielczy w Knurowie
Liczba udziałów: 13 udziałów
Wartość
Wartość wszystkich udziałów: 5200 PLN
Dochód
Kwota: 440,60 PLN
V. Akcje w spółkach handlowych
2. Inne spółki
Spółka
Emitent akcji: Kredyt Bank S.A.
Liczba akcji: 98 akcji
Wartość
Wartość wszystkich akcji: 1940,40 PLN
Dochód
Kwota: 0 PLN
Uwagi: Akcje zostały zakupione w 1991 roku.

Emitent akcji: Krośnieńska Huta Szkła "KROSNO" S.A. w upadłości likwidacyjnej
Liczba akcji: 10 akcji
Dochód
Kwota: 0 PLN
Uwagi: Akcje zostały zakupione w 1991 roku.

IX. Inne dochody...
Dochód
Opis: Dochód z tytułu powołania na stanowisko Sekretarza Stanu od 01.01.2011 - 17.11.2011 r. oraz Ministra Edukacji Narodowej od 18.11.2011 - 31.12.2011 r.
Kwota: 151 864,56 PLN
Brutto / Netto: brutto

Opis: Dieta poselska VI kadencja
Kwota: 1930,80 PLN

Opis: Dieta poselska VII kadencja
Kwota: 193,08 PLN

X. Mienie ruchome - składniki o wartości > 10.000 zł
Pojazd mechaniczny
Rodzaj (samochód, traktor...): Samochód osobowy
Marka: Peugeot
Model: 206
Rok produkcji: 2004
XI. Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł
Zobowiązanie
Opis (rodzaj, wobec kogo, w związku z jakim wydarzeniem): Kredyt hipoteczny na budowę domu wobec Banku Pekao S.A., Oddział Knurów ul. Kapelanów Wojskowych 17.
Cała kwota: 310 000 PLN
Kwota pozostała do spłacenia: 296 836,60 PLN
Uwagi: Kredyt został zaciągnięty w 2011 roku na okres 15 lat.

Opis (rodzaj, wobec kogo, w związku z jakim wydarzeniem): Kredyt gotówkowy na wykończenie domu wobec Banku Pekao S.A., Oddział Knurów ul. Kapelanów Wojskowych 17.
Cała kwota: 15 000 PLN
Kwota pozostała do spłacenia: 15 000 PLN
Uwagi: Kredyt został zaciągnięty w 2011 roku na okres 4 lat.

Podpis
Miejscowość: Warszawa
Data: 2012-04-27
Oświadczenie
Dane osobowe
Imię (imiona): Krystyna Maria
Nazwisko: Szumilas
Nazwisko panieńskie: Zillmann
Data urodzenia: 1956-06-28
Miejsce urodzenia: Knurów
Zatrudnienie
Miejsce zatrudnienia: Ministerstwo Edukacji Narodowej
Stanowisko lub funkcja: Poseł na Sejm RP, Minister Edukacji Narodowej
Małżeńska wspólnota majątkowa
nie
I. Zasoby pieniężne
Papiery wartościowe
Nazwa: Polisa na życie Amplico Life
Uwagi: Składki półroczne w wysokości 2077,19 PLN
II. Nieruchomości
1. Dom
Powierzchnia
Powierzchnia domu: 220,49 m2
Powierzchnia działki: 1593 m2
Wartość
Wartość domu: 400 000 PLN
Wartość działki: 200 000 PLN
Tytuł prawny: Własność
Uwagi: Wartość działki wg operatu szacunkowego z 2009 r.
2. Mieszkanie
Powierzchnia: 58,20 m2
Wartość
Kwota: 160 000 PLN
Tytuł prawny: 50% własności
IV. Udziały w spółkach handlowych
2. Inne spółki
Spółka
Emitent udziałów: OK Bank Spółdzielczy w Knurowie
Liczba udziałów: 13 udziałów
V. Akcje w spółkach handlowych
2. Inne spółki
Spółka
Emitent akcji: Kredyt Bank S.A.
Liczba akcji: 98 akcji
Wartość
Wartość wszystkich akcji: 1362,20 PLN
Dochód
Kwota: 0 PLN
Uwagi: Akcje zostały zakupione w 1991 roku.

Emitent akcji: Krośnieńska Huta Szkła "KROSNO" S.A. w upadłości likwidacyjnej
Liczba akcji: 10 akcji
Dochód
Kwota: 0 PLN
Uwagi: Akcje zostały zakupione w 1991 roku.

IX. Inne dochody...
Dochód
Opis: Dochód z tytułu powołania na stanowisko
Kwota: 124 153,90 PLN
Brutto / Netto: brutto

Opis: Dieta poselska
Kwota: 1930,80 PLN

X. Mienie ruchome - składniki o wartości > 10.000 zł
Pojazd mechaniczny
Rodzaj (samochód, traktor...): Samochód osobowy
Marka: Peugeot
Model: 206
Rok produkcji: 2004
XI. Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł
Zobowiązanie
Opis (rodzaj, wobec kogo, w związku z jakim wydarzeniem): Kredyt hipoteczny na budowę domu wobec Banku Pekao S.A., Oddział Knurów ul. Kapelanów Wojskowych 17.
Kwota pozostała do spłacenia: 299 836,60 PLN
Podpis
Miejscowość: Warszawa
Data: 2011-11-04

Kwestionariusze

Kwestionariusz MamPrawoWiedziec.pl
Posłowie-nauczyciele o strajku i pomysłach na szkołę (2019)

Związek Nauczycielstwa Polskiego i Forum Związków Zawodowych Solidarność-Oświata przygotowują się do ogólnopolskiego strajku nauczycieli. Czy Pani/ Pana zdaniem nauczyciele mają powody do strajku?
Tak
Jakie kluczowe zmiany w systemie oświaty należy Pani/ Pana zdaniem wprowadzić w nadchodzących pięciu latach? Prosimy wymienić maksymalnie pięć najważniejszych zmian.
Szkoła powinna być wolna od polityki. Powinna zostać powołana nowa Komisja Edukacji Narodowej złożona z apolityczny ekspertów, która będzie odpowiadać za tworzenie podstaw programowych, a sprawozdania będzie składała przez Sejmem.
Szkoła powinna być demokratyczna - decyzje w demokratycznej szkole podejmują wspólnie nauczyciele, rodzice i samorządowcy, a w szkołach ponadpodstawowych również dorośli uczniowie
Szkoła powinna być kompleksowa - powinna zapewnić wszystkie usługi edukacyjno-wychowawcze: edukację, opiekę, rozwój talentów i wyrównywanie szans.
Trzeba przywrócić prestiż zawodu nauczyciela, przywrócić należną im pozycje, stworzyć realne warunki, w których ich wynagrodzenia będą mogły znacząco wzrosnąć.
Trzeba wesprzeć finansowo samorządy, które musiały sfinansować z własnych środków zmiany wprowadzone przez min. Zalewską
Poniżej wymieniliśmy główne postulaty dotyczące zmian w oświacie, aktualnie obecne w debacie publicznej. Czy popiera Pan/Pani wprowadzenie wymienionych rozwiązań?
Tak Nie Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
likwidacja Karty nauczyciela
zwiększenie nauczycielskiego pensum (dziś to 18 godzin tygodniowo)
uzależnienie wysokości pensji od nauczanego przedmiotu
zminiejszenie podstaw programowych
skrócenie ścieżki awansu zawodowego (dziś potrzeba ok. 15 lat, aby uzyskać najwyższy stopień awansu)
likwidacja godzin statutowych, w czasie których dyrektor może przydzielić nauczycielom realizację różnych zadań, np. prowadzenie zajęć dodatkowych
wprowadzenie nowego systemu oceny pracy nauczyciela, który powiąże ocenę z wysokością dodatku motywacyjnego
zmiany w sposobie sprawozdawania pracy nauczycieli
powrót do trzystopniowego systemu edukacji (powrót gimnazjów)
Pokaż wszystkie pytania
Pokaż mniej
Pokaż wszystkie pytania
Pokaż mniej

Kwestionariusz MamPrawoWiedziec.pl
Parlament (2016)

INFORMACJE PODSTAWOWE
Imię (imiona):
Krystyna
Nazwisko:
Szumilas
Data urodzenia:
Miejsce urodzenia:
Ostatnio wykonywany zawód:
Pełniona funkcja:
 1. Posłanka na Sejm RP/ Poseł na Sejm RP
 2. Senator RP
Okręg wyborczy, z którego została Pani wybrana/ został Pan wybrany:
 1. 1 Legnica
 2. 2 Wałbrzych
 3. 3 Wrocław
 4. 4 Bydgoszcz
 5. 5 Toruń
 6. 6 Lublin
 7. 7 Chełm
 8. 8 Zielona Góra
 9. 9 Łódź
 10. 10 Piotrków Trybunalski
 11. 11 Sieradz
 12. 12 Kraków
 13. 13 Kraków
 14. 14 Nowy Sącz
 15. 15 Tarnów
 16. 16 Płock
 17. 17 Radom
 18. 18 Siedlce
 19. 19 Warszawa
 20. 20 Warszawa
 21. 21 Opole
 22. 22 Krosno
 23. 23 Rzeszów
 24. 24 Białystok
 25. 25 Gdańsk
 26. 26 Gdynia
 27. 27 Bielsko-Biała
 28. 28 Częstochowa
 29. 29 Gliwice
 30. 30 Rybnik
 31. 31 Katowice
 32. 32 Sosnowiec
 33. 33 Kielce
 34. 34 Elbląg
 35. 35 Olsztyn
 36. 36 Kalisz
 37. 37 Konin
 38. 38 Piła
 39. 39 Poznań
 40. 40 Koszalin
 41. 41 Szczecin
Komitet wyborczy, z którego została Pani wybrana/ został Pan wybrany:
 1. Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość
 2. Komitet Wyborczy Wyborców Zbigniewa Stonogi
 3. Komitet Wyborczy Wyborców Ruch Społeczny Rzeczypospolitej Polskiej
 4. Komitet Wyborczy Wyborców Zjednoczeni dla Śląska
 5. Komitet Wyborczy Samoobrona
 6. Komitet Wyborczy Wyborców Grzegorza Brauna Szczęść Boże!"
 7. Komitet Wyborczy Kongres Nowej Prawicy
 8. Komitet Wyborczy Wyborców Mniejszość Niemiecka
 9. Komitet Wyborczy Wyborców Obywatele do Parlamentu
 10. Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP
 11. Komitet Wyborczy Partia Razem
 12. Komitet Wyborczy KORWiN
 13. Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe
 14. Koalicyjny Komitet Wyborczy Zjednoczona Lewica SLD+TR+PPS+UP+Zieloni
 15. Komitet Wyborczy Wyborców Kukiz'15"
 16. Komitet Wyborczy Nowoczesna Ryszarda Petru
 17. Komitet Wyborczy Wyborców JOW Bezpartyjni
Numer na liście, z którego została Pani wybrana/ został Pan wybrany:
2
Wykształcenie
 1. Podstawowe
 2. Gimnazjalne
 3. Zasadnicze zawodowe
 4. Średnie
 5. Wyższe licencjackie/ inżynierskie
 6. Wyższe magisterskie
Poniżej wymieniliśmy wybieralne funkcje publiczne. Prosimy o wskazanie funkcji publicznych, które Pani/Pana dotyczą.
Prosimy wybrać wszystkie odpowiedzi, które pasują.
Pełniłam/ pełniłem tę funkcję bezpośrednio przez objęciem mandatu posła/ senatora. Obecnie pełnię tę funkcję. Nie pełniłam/ nie pełniłem tej funkcji w przeszłości.
B. Radny rady gminy
C. Radny rady powiatu
D. Radny sejmiku wojewódzkiego
E. Poseł na Sejm RP
F. Senator RP
G. Poseł do Parlamentu Europejskiego
Dziękujemy za wypełnienie pierwszej części kwestionariusza, dzięki której wyborcy będą mogli lepiej Panią/ Pana poznać. Druga część składa się z pytań tematycznych dotyczących różnych polityk, którymi zajmuje się parlament.    Nie trzeba odpowiadać na wszystkie pytania, a w Pani/ Pana profilu wyświetlać się będą jedynie te, w których zaznaczy Pani/Pan jakąkolwiek odpowiedź.   Poniżej znajduje się lista domyślnie zaznaczonych tematów, których dotyczą pytania. Prosimy o pozostawienie zaznaczonych tych tematów, w których chciałby się Pani/ chciałby się Pan wypowiedzieć. Po wybraniu tematów wyświetlą się pytania do nich przypisane.   Zachęcamy do zapoznania się ze wszystkimi pytaniami.    
 1. sprawy ustrojowe
 2. prawa i wolności obywatelskie
 3. budżet
 4. podatki
 5. polityka społeczna
 6. rynek pracy
 7. zdrowie
 8. energetyka
 9. bezpieczeństwo
 10. gospodarka
 11. rolnictwo
 12. cyfryzacja
 13. polityka zagraniczna i migracje
 14. sprawy europejskie
 15. samorząd i rozwój regionalny
 16. nauka
 17. edukacja
 18. kultura
  Które z poniższych stwierdzeń jest bliższe Pani/ Pana poglądom?
A. Lepiej wykształcone społeczeństwo to gwarancja rozwoju gospodarczego - należy dążyć do tego, by jak najwięcej osób uzyskiwało wykształcenie wyższe.

B. Powszechność wyższego wykształcenia obniża jego jakość – należy przede wszystkim rozwijać ofertę kształcenia zawodowego.
Prosimy wybrać jedną odpowiedź.
Zdecydowanie A Raczej A Raczej B Zdecydowanie B Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
  Czy zgadza się Pani/ Pan z poniższymi stwierdzeniami?
Prosimy wybrać wszystkie odpowiedzi, które pasują.
Tak Nie Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Należy zlikwidować gimnazja i przywrócić dwustopniowy system oświaty (szkoła podstawowa i szkoła średnia).
Wydatki z budżetu państwa na oświatę powinny być większe niż obecnie (subwencja oświatowa w 2015 r. była planowana na ok. 40 mld zł).
Należy znieść Kartę Nauczyciela i zatrudniać nauczycieli na podstawie przepisów Kodeksu Pracy.
Nauczyciele powinni rozliczać się z 40 godzinnego tygodnia pracy (obecnie nauczyciel rozlicza się z prowadzenia 18 lekcji, pozostały może poświęcić na przygotowanie, sprawdzanie prac, doszkalanie, itp.).
Dzieci powinny zaczynać edukację szkolną w wieku 6 lat.
Rodzice powinni decydować czy dziecko rozpocznie naukę w wieku 6 czy 7 lat.
Miejsce na ewentualne rozszerzenie, uzasadnienie lub skomentowanie odpowiedzi na powyższe pytanie.
1. Ze względu na specyfikę zawodu nie jest możliwe, aby zatrudniać nauczycieli wyłącznie na podstawie Kodeksu Pracy. W wielu sprawach potrzebne są odrębne regulacje. Niewątpliwie Karta Nauczyciela wymaga zmian, odejścia od wielu anachronicznych zapisów. Będąc ministrem edukacji wynegocjowałem z samorządami i związkami zawodami projekt zmiany Karty Nauczyciela. Uważam, że prace te powinny być kontynuowane. 2. Rozliczanie w ramach 40-godzinnego czasu pracy powinno dotyczyć zajęć z uczniami, spotkań z rodzicami, rad pedagogicznych i czasu poświęconego na doskonalenie nauczycieli. Takie przepisy wynegocjowałem w projekcie zmian KN. 3. Obowiązek szkolny powinien rozpoczynać się w wieku 6 lat. Rodzice powinni mieć prawo wystąpienia do poradni psychologiczno-pedagogicznej z prośbą o odroczenie w przypadku, gdy dziecko nie jest przygotowane do nauki w szkole.
  Które z poniższych stwierdzeń na temat sposobu wynagradzania nauczycieli jest bliższe Pani/Pana poglądom?
A. Wynagrodzenie nauczycieli powinno być powiązane z wynikami jakie osiągają ich uczniowie w egzaminach zewnętrznych.

B. Wynagrodzenie nauczycieli nie powinno zależeć od wyników uczniów.
Prosimy wybrać jedną odpowiedź.
Zdecydowanie A Raczej A Raczej B Zdecydowanie B Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Miejsce na ewentualne rozszerzenie, uzasadnienie lub skomentowanie odpowiedzi na powyższe pytanie.
Wyniki egzaminów zewnętrznych powinny służyć nauczycielom do diagnozowania umiejętności i potrzeb uczniów. Na ich podstawie nauczyciel powinni korygować programy nauczania i sposób pracy z uczniami. Wyniki egzaminów nie mogą być jedynym kryterium oceny pracy nauczyciela. Do tego celu powinno się wykorzystywać inne mierniki, m.in. obrazujące postępy uczniów (EWD) oraz umiejętność tworzenia warunków do efektywnej pracy ucznia (ewaluacja).
  Obecnie dyrektorzy szkół prowadzonych przez samorządy są wybierani w konkursach przez komisje złożone z przedstawicieli samorządu, kuratorium, rady pedagogicznej, rady rodziców i związków zawodowych. Wybranego kandydata musi zaakceptować kuratorium.  Kto Pani/ Pana zdaniem powinien wybierać dyrektora szkoły?
Prosimy wybrać jedną odpowiedź.
 1. Obecny sposób wyboru dyrektorów szkół gwarantuje równowagę wszystkich podmiotów i nie należy go zmieniać.
 2. W wyborze dyrektora szkoły decydujący głos powinien należeć do rodziców uczniów.
 3. W wyborze dyrektora szkoły decydujący głos powinien należeć do ekspertów edukacji, np. kuratorium oświaty.
 4. W wyborze dyrektora szkoły decydujący głos powinien należeć do mieszkańców miejscowości, w której działa szkoła.
 5. W wyborze dyrektora szkoły decydujący głos powinien należeć do samorządu lokalnego.
 6. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
  Co powinno Pani/ Pana zdaniem być priorytetem edukacji szkolnej? 
 1. Szkoła powinna przede wszystkim uczyć samodzielnego zdobywania wiedzy oraz odpowiedzialności za własny rozwój.
 2. Szkoła powinna przede wszystkim uczyć współpracy i odpowiedzialności za siebie oraz swoje otoczenie.
 3. Edukacja powinna przede wszystkim być instrumentem wyrównywania szans i zapewniania spójność społecznej.
 4. Edukacja powinna przede wszystkim kształcić kompetencje niezbędne na rynku pracy.
 5. Szkoła powinna przede wszystkim przekazywać pewien podstawowy kanon kulturowy, wspólny dla wszystkich obywateli.
 6. Szkoła powinna przede wszystkim uczyć szacunku: wobec kobiet i mężczyzn, osób w różnym wieku, osób z niepełnosprawnościami, o różnym kolorze skóry, o innym niż polskie pochodzeniu etnicznym, o różnych wyznaniach i niewierzących, ubogich, homoseksualnych, biseksualnych i transpłciowych.
 7. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
  Pojawiają się postulaty zmian w programach nauczania. Czy popiera Pani/ Pan wprowadzenie następujących zmian w programach nauczania?
Prosimy wybrać wszystkie odpowiedzi, które pasują.
Tak Nie Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Należy rozszerzyć elementy doradztwa zawodowego, prawa pracy i podatkowego w programie nauczania.
Należy rozszerzyć program szkolny w zakresie kompetencji cyfrowych (np. nauka programowania, wykorzystanie internetu w prowadzeniu biznesu).
Należy wycofać nauczanie religii ze szkół publicznych.
Należy wprowadzić obowiązkową edukację seksualną do szkół.
Powinien zostać uruchomiony program przygotowujący nauczycieli do przeciwdziałania dyskryminacji ze względu na różne przesłanki, w tym płeć, orientację psychoseksualną i tożsamość płciową (seksizm, homofobię, transfobię).
Należy rozszerzyć nauczanie przedmiotów ogólnych w liceach, niezależnie od profilu wybieranego przez uczniów.
Należy wprowadzić obowiązkowy kanon lektur w szkołach podstawowych i gimnazjach.
Miejsce na ewentualne rozszerzenie, uzasadnienie lub skomentowanie odpowiedzi na powyższe pytanie.
1. O uczestnictwie ucznia w lekcjach religii powinni decydować rodzice (bez presji środowiska). Na prośbę rodziców każde dziecko powinno mieć zagwarantowane uczestnictwo w lekcjach etyki. Obecne przepisy to zabezpieczają, gorzej jest z ich przestrzeganiem. 2. O uczestnictwie dziecka w lekcjach edukacji seksualnej powinni decydować rodzice.
  Obecnie działa ok 19 tys. szkół podstawowych i gimnazjów. W latach 2007–2012 zamknięto około 1 tys. szkół, w kolejnych 400 zlikwidowano najmłodsze klasy, co jest wstępem do zamknięcia placówki, a 500 szkół gminy przekazały innym podmiotom (dane Instytutu Badań Edukacyjnych).  Które z poniższych stwierdzeń jest bliższe Pani/Pana poglądom?
A. Państwo powinno wspierać samorządy w utrzymaniu mniejszych szkół, nawet jeśli są one droższe: samorząd musi zapewnić dostęp do edukacji, a rolą budżetu centralnego jest dbanie o to, by standardy oświaty były takie same, niezależnie od zamożności gmin.
B.Nie należy zatrzymywać procesu likwidacji i przekazywania szkół - jest to adekwatna odpowiedź na niż demograficzny, pozwala optymalizować koszty.
Prosimy wybrać jedną odpowiedź.
Zdecydowanie A Raczej A Raczej B Zdecydowanie B Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
  Polska podjęła kroki zmierzające do zapewnienia otwartych, dostępnych podręczników i materiałów edukacyjnych – między innymi w ramach programu „E-podręcznik do kształcenia ogólnego”.  Czy zgadza się Pani/ Pan z poniższymi stwierdzeniami?
Prosimy wybrać wszystkie odpowiedzi, które pasują.
Tak Nie Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Nauczyciele powinni mieć możliwość wyboru podręcznika, którego będą używać.
Podręczniki i materiały edukacyjne wykorzystywane w polskich szkołach powinny być darmowe dla nauczycieli, uczniów i rodziców.
Podręczniki szkolne powinny być płatne, jednak należy przywrócić ulgę podatkową na podręczniki szkolne.
Treści edukacyjne finansowane z funduszy publicznych powinny być udostępniane obywatelom jako otwarte zasoby, wraz z pełnią praw do ich wykorzystywania i przetwarzania.
Podręczniki w formie papierowej powinny być stopniowo zastępowane e-podręcznikami, a szkoły powinny w coraz większym stopniu wykorzystywać multimedia i nowe technologie w nauczaniu.
Miejsce na ewentualne rozszerzenie, uzasadnienie lub skomentowanie odpowiedzi na powyższe pytanie.
Jestem autorka programu "Cyfrowa szkoła", w ramach którego powstały e-podręczniki do szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. Ich przygotowanie pozwoliło na bezkonfliktowe wprowadzenie do szkół podstawowych i gimnazjów znacznie tańszych, bezpłatnych dla ucznia podręczników, zakupionych przez szkoły z dotacji z budżetu państwa. E-podręczniki powinny być traktowane na równi z podręcznikami papierowymi, a wyboru formy podręcznika powinien dokonywać nauczyciel biorąc pod uwagę potrzeby uczniów.
Pokaż wszystkie pytania
Pokaż mniej
Pokaż wszystkie pytania
Pokaż mniej