Wybory

Kandydat na posła

Wybory do: Sejmu 2019
Komitet wyborczy: Sojusz Lewicy Demokratycznej
Okręg: 37
Miejsce na liście: 2
Przynależność do partii: Sojusz Lewicy Demokratycznej
Miejsce zamieszkania: Niechanowo

Informacje ogólne

Data i miejsce urodzenia: 1959-02-21, Niechanowo
Zawód: ekonomista
Wykształcenie: wyższe
Poseł, członek SLD. Uzyskał licencjat w dziedzinie marketingu i zarządzania. W 1978 r. pracował jako tokarz w fabryce maszyn. Zaangażowany w struktury Związku Socjalistycznej Młodzieży Polskiej, do 1990 r. członek PZPR. W latach 1992-1993 wiceprezes firmy prywatnej. Zasiadał w radzie nadzorczej... ośrodka rekreacyjnego. Związany z ZOSP, SdRP. W przeszłości członek Gminnej i Wojewódzkiej Rady Narodowej, w latach 1998-2000 radny Sejmiku Woj. Wielkopolskiego. W Sejmie nieprzerwanie od 1993 r. - poseł II, III, IV, V, VI i obecnej kadencji.
Czytaj więcej
Zwiń

Poglądy

Kwestionariusz MamPrawoWiedziec.pl
Parlament (2019)

Imię (imiona) i nazwisko
Tadeusz Tomaszewski
Data urodzenia
21.02.1959
Miejsce urodzenia
Niechanowo
Ostatnio wykonywany zawód
asystent Posła do PE Leszka Millera
Wykształcenie
 1. Podstawowe/ gimnazjalne
 2. Zasadnicze zawodowe
 3. Średnie
 4. Wyższe licencjackie/ inżynierskie
 5. Wyższe
Kandydatka/ kandydat do:
 1. Sejmu
 2. Senatu
Okręg wyborczy (nazwa i numer):
konińsko-gnieżnieński nr 37
Komitet wyborczy:
KW Sojusz Lewicy Demokraktycznej
Numer na liście wyborczej:
2
Dane kontaktowe
 1. Adres email
  biuro@tadeusztomaszewski.pl
 2. Telefon
 3. Strona internetowa kandydatki/ kandydata
  www.tadeusztomaszewski.pl
 4. Facebook
 5. YouTube
 6. Twitter
 7. Instagram
 8. Inne strony
Czy jako posłanka/ poseł/ senator udostępni Pani/ Pan swój kalendarz spotkań do wglądu obywateli?
 1. Tak
 2. Nie
 3. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Kontakt z biurem wyborczym
adres
jestem dipiero kandydatem
telefon
e-mail
Dotychczasowa kariera zawodowa, działalność polityczna i aktywność społeczna (w tym doświadczenie w nadzorowaniu lub realizacji budżetu). 
Poseł na Sejm RP w latach 1993-2015
Poniżej wymieniliśmy wybieralne funkcje publiczne. Prosimy o wskazanie tych, które Pani/Pana dotyczą.
Prosimy wybrać wszystkie odpowiedzi, które pasują.
Obecnie pełnię tę funkcję. Pełniłam/ pełniłem tę funkcję w przeszłości. Nie pełniłem/am w przeszłości oraz nie pełnię tej funkcji obecnie.
Wójt/ burmistrz/ prezydent miasta
Radny/radna gminy
Radny/radna powiatu
Radny/radna sejmiku wojewódzkiego
Poseł na Sejm RP
Senator RP
Poseł do Parlamentu Europejskiego
Inne, jakie?
W pracy parlamentarzysty przydatna jest umiejętność komunikowania się w języku obcym, np. podczas udziału w pracach grup bilateralnych czy reprezentowania Polski za granicą.  W jakim języku obcym swobodnie się Pani/ Pan porozumiewa?
Prosimy wybrać wszystkie odpowiedzi, które pasują.
 1. Język angielski
 2. Język francuski
 3. Język niemiecki
 4. Język hiszpański
 5. Język rosyjski
 6. Nie porozumiewam się swobodnie w żadnym języku obcym.
Jakich Pani/Pana zdaniem reform potrzebuje Polska w nadchodzącej kadencji Sejmu? Prosimy wskazać trzy najważniejsze. 
1
Czyste Srodowisko
2
Bezpieczne granice
3
Likwidacja wykuczenia ekonomicznego
Jakie główne cele zamierza Pani/Pan osiągnąć jako posłanka/poseł lub jako senator?  Prosimy wskazać trzy najważniejsze.
1
wzmocnienie prawne i uproszczenie funkcjonowania sektora obywatelskiego
2
przywrócenie niezależności sądów, Trybunału Konstytucyjnego, odpartyjnienie państwa
3
dbałość o sprawy socjalne obywateli, bezpłatne żłobki
Czego Pani/Pana zdaniem przede wszystkim powinna uczyć szkoła?
Prosimy wybrać maksymalnie dwie odpowiedzi.
 1. Przygotowywać przyszłych absolwentów do funkcjonowania na rynku pracy.
 2. Uczyć umiejętności zdobywania wiedzy i krytycznego myślenia.
 3. Kształtować postawy i upowszechniać wspólne wartości.
 4. Wyrównywać szanse życiowe uczniów.
 5. Rozwijać umiejętności społeczne, np. komunikację i pracę w grupie.
 6. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Które z poniższych stwierdzeń jest bliższe Pani/Pana poglądom? 
A. Lepiej wykształcone społeczeństwo to gwarancja rozwoju państwa – należy dążyć do tego, by jak najwięcej osób uzyskiwało wykształcenie wyższe.

B. Powszechność wyższego wykształcenia obniża jego jakość – należy rozwijać ofertę kształcenia zawodowego, a wykształcenie akademickie zapewniać wyłącznie uczniom o najlepszych predyspozycjach.
Prosimy wybrać jedną odpowiedź. 
 1. Zdecydowanie A
 2. Raczej A
 3. Raczej B
 4. Zdecydowanie B
 5. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Czy zgadza się Pani/Pan z poniższym stwierdzeniem?
Prosimy wybrać jedną odpowiedź.
Tak Nie Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Należy dopuścić możliwość, by szpitale państwowe mogły wykonywać usługi medyczne na zasadach komercyjnych.
Czy zgadza się Pani/Pan z poniższymi stwierdzeniami?
Prosimy wybrać wszystkie odpowiedzi, które pasują.
Tak Nie Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Zabiegi zapłodnienia metodą in vitro powinny być finansowane z budżetu państwa.
Należy znieść obowiązkowe szczepienia. To rodzice powinni decydować, na co szczepić dziecko.
Należy znieść klauzulę sumienia dla lekarzy i pielęgniarek.
Kobieta powinna mieć prawo legalnie przerwać ciążę do 12 tygodnia.
Czy zgadza się Pani/Pan z poniższym stwierdzeniem?
Prosimy wybrać jedną odpowiedź.
Tak Nie Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Planując politykę energetyczną powinniśmy dbać o przyszłe pokolenia i środowisko, nawet jeśli będzie to oznaczać wzrost cen prądu.
Które z poniższych stwierdzeń jest bliższe Pani/Pana poglądom?
A. Należy regulować rzeki, aby przynosiły wymierne korzyści gospodarcze – jako drogi wodne i źródło produkcji energii. 

B. Najcenniejsze są rzeki naturalne – zapewniają lepszy stan wody, nawodnienie terenów i ochronę przeciwpowodziową.
Prosimy wybrać jedną odpowiedź.
 1. Zdecydowanie A
 2. Raczej A
 3. Raczej B
 4. Zdecydowanie B
 5. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
By zaspokajać potrzeby obywateli państwo realizuje szereg zadań. Ograniczony budżet powoduje, że konieczny jest wybór priorytetów.  Rozwój których wymienionych usług publicznych powinien być Pani/Pana zdaniem priorytetem w najbliższych czterech latach?
Prosimy wybrać maksymalnie trzy najpilniejsze zadania.
 1. budowa żłobków w najmniejszych gminach
 2. dostęp do specjalistycznych szpitali
 3. przychodnie z podstawową opieką lekarską
 4. transport publiczny między miejscowościami powiatowymi
 5. poprawa jakości szkół
 6. zwiększenie dostępności mieszkań
 7. pomoc społeczna
 8. czystość środowiska
 9. ochrona przeciwpowodziowa
 10. dostęp do kultury
 11. ład przestrzenny
 12. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
  Czy zgadza się Pani/Pan z poniższym stwierdzeniem?
Prosimy wybrać jedną odpowiedź.
Tak Nie Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Aby zwiększyć budżet państwa i lepiej realizować poszczególne polityki (m.in. zdrowotną, społeczną, rozwoju) należy podnieść lub wprowadzić nowe podatki.
Coraz większą część społeczeństwa będą stanowić osoby starsze, które już nie pracują.  Jaką politykę Pani/ Pana zdaniem powinno prowadzić państwo, aby utrzymać stabilny rozwój kraju i jednocześnie płacić emerytury?
Prosimy wybrać wszystkie odpowiedzi, które pasują.
 1. Należy zachęcać obywateli do posiadania większej liczby dzieci.
 2. Polityka prorodzinna nie rozwiąże problemu zbyt małej liczby pracowników. Potrzebujemy pracowników z zagranicy.
 3. Polacy za wcześnie przechodzą na emeryturę. Należy podnieść wiek emerytalny.
 4. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Konstytucja RP gwarantuje szereg praw i wolności. Niektóre z nich wymieniliśmy poniżej.  Z których wymienionych praw i wolności nie można obecnie Pani/Pana zdaniem w pełni korzystać w Polsce?
Prosimy wybrać wszystkie odpowiedzi, które pasują.
 1. godność osobista
 2. równość obywateli
 3. ochrona życia
 4. nietykalność i wolność osobista
 5. prawo do sprawiedliwego sądu
 6. ochrona prywatności
 7. prawo do wychowania dzieci zgodnie z własnymi przekonaniami
 8. wolność sumienia i religii
 9. wolność słowa
 10. ochrona zdrowia
 11. bezpieczeństwo ekologiczne
 12. wolna działalność gospodarcza
 13. prawo do edukacji
 14. Państwo zapewnia realizację wszystkich praw wymienionych w Konstytucji.
 15. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Czy popiera Pani/Pan wprowadzenie poniższych zmian w funkcjonowaniu państwa?
Prosimy wybrać wszystkie odpowiedzi, które pasują.
Tak Nie Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Należy oddzielić funkcję Ministra Sprawiedliwości od funkcji Prokuratora Generalnego.
Należy wzmocnić rolę samorządów i ich zasoby finansowe.
Rozwój komunikacji w internecie pociąga za sobą wyzwania dotyczące m.in. mowy nienawiści czy innych form agresji stosowanych przez użytkowników. Czy zgadza się Pani/Pan z poniższymi stwierdzeniami na temat regulacji dotyczących korzystania z przestrzeni internetu?
Prosimy wybrać wszystkie odpowiedzi, które pasują.
Tak Nie Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Internet powinien być wolny od kontroli wypowiedzi. Internet daje możliwość dojścia do głosu grupom i obywatelom, którzy w tradycyjnej debacie publicznej nie mają możliwości wyrażania swoich poglądów.
Strony i portale internetowe powinny być objęte obowiązkiem zwalczania dezinformacji i mowy nienawiści na swoich platformach.
Polskie drogi są jednymi z najbardziej niebezpiecznych w Europie – co roku prawie 3 tys. osób ginie w wypadkach.  Które z poniższych rozwiązań najskuteczniej ograniczy Pani/Pana zdaniem liczbę wypadków?
Prosimy wybrać jedną odpowiedź.
 1. podniesienie wysokości mandatów
 2. zakaz sprzedaży alkoholu na stacjach benzynowych
 3. poprawa stanu dróg
 4. częstsze kontrole drogowe
 5. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
W ostatnich miesiącach doszło do zaostrzenia sporów handlowych między najważniejszymi globalnymi potęgami, w tym przede wszystkim USA, UE i Chinami. Ma to wpływ na polską gospodarkę, szczególnie pozycję firm-eksporterów. Jakie stanowisko powinien zajmować w tych sporach polski rząd?
Prosimy wybrać jedną odpowiedź.
 1. Powinniśmy przede wszystkim wspierać pozycję Unii Europejskiej, bo Polska jest jej częścią i nasza gospodarka zależy najbardziej od UE.
 2. Powinniśmy stanąć po stronie USA, bo to nasz najważniejszy partner w dziedzinie bezpieczeństwa i sojusz z Waszyngtonem ma dla Polski znaczenie pierwszoplanowe
 3. Polska powinna dążyć do prowadzenia samodzielnej polityki handlowej, niezależnie od USA czy UE i postawić na dwustronne negocjacje z Chinami
 4. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
  Czy w Pani/Pana ocenie w ostatnich latach dochodziło do łamania Konstytucji przez przedstawicieli władz publicznych?
Prosimy wybrać jedną odpowiedź. 
 1. Tak
 2. Nie
 3. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Parlamentarzyści, pracując w komisjach, specjalizują się w wybranych politykach. Którymi z nich zamierza się Pani/Pan zajmować w Sejmie lub Senacie?  W dalszej części kwestionariusza wyświetlą się tylko pytania dotyczące wybranych przez Panią/Pana tematów. Nie trzeba odpowiadać na wszystkie pytania – w Pani/Pana profilu wyświetlą się tylko pytania, na które została udzielona odpowiedź.
 1. Ustrój państwa (3)
 2. Prawa i wolności obywateli (8)
 3. Klimat i energetyka, ochrona środowiska (4)
 4. Edukacja (5)
 5. Nauka (2)
 6. Gospodarka i rozwój regionalny (8)
 7. Rolnictwo i prawa zwierząt (4)
 8. Cyfryzacja (2)
 9. Kultura (4)
 10. Polityka społeczna, demografia i rynek pracy (4)
 11. Usługi publiczne (mieszkania, przestrzeń publiczna, transport) (5)
 12. Zdrowie (3)
 13. Sprawy zagraniczne i obronność (9)
 14. Migracje (4)
Liczba cudzoziemców przebywających w Polsce przekroczyła 1,5 mln. Stajemy się więc społeczeństwem wielokulturowym.  Które z poniżej wymienionych działań uważa Pani/Pan za kluczowe do wprowadzenia w ciągu nadchodzącej kadencji?
Prosimy wybrać trzy najważniejsze.
 1. poprawa dostępu do edukacji, wraz z programem integracji dzieci cudzoziemskich
 2. poprawa dostępu cudzoziemców do opieki zdrowotnej
 3. uproszczenie systemu zatrudniania cudzoziemców
 4. usprawnienie procesu legalizacji pobytu cudzoziemców (przede wszystkim skrócenie czasu oczekiwania w urzędach wojewódzkich)
 5. wprowadzenie programu integracji cudzoziemców w społecznościach lokalnych (w tym np. poprzez włączenie w działalność Ochotniczych Straży Pożarnych, Rad Rodziców, procesy konsultacji społecznych)
 6. organizacja zajęć integracyjnych, m.in. z języka polskiego i polskiego prawa
 7. wprowadzenie przepisów ułatwiających sprowadzanie rodzin przez cudzoziemców
 8. wprowadzenie programów mających na celu dbanie o bezpieczeństwo cudzoziemców w Polsce
 9. zapewnienie praw wyborczych cudzoziemcom spoza UE w wyborach na szczeblu lokalnym na zasadach takich jak dla obywateli UE
 10. Nie ma potrzeby wprowadzania działań mających na celu integrację cudzoziemców.
 11. Polska powinna ograniczyć liczbę cudzoziemców przybywających do Polski w celach innych niż turystyczne lub krótkotrwałe zatrudnienie.
 12. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Rodzice małych dzieci mogą skorzystać z rocznego, płatnego urlopu rodzicielskiego, a następnie z opieki w żłobku lub bezpłatnego urlopu wychowawczego. Państwo wspiera też osoby o niższych dochodach zasiłkiem wychowawczym.  W celu wspierania rodziny i zachęty do posiadania większej liczby dzieci w  najbliższych czterech latach rząd powinien Pani/Pana zdaniem postawić na:
Prosimy wybrać jedną odpowiedź.
 1. Budowę sieci żłobków.
 2. Zapewnienie możliwości samodzielnej opieki nad dzieckiem poprzez wydłużanie urlopów i wypłatę zasiłków.
 3. Promowanie elastycznych form zatrudnienia, które ułatwią łączenie opieki nad dzieckiem z pracą.
 4. Opieka nad dzieckiem jest prywatną sprawą rodziców i państwo nie powinno specjalnie wspierać rodzin.
 5. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Szacuje się, że brakuje około 1,5 mln mieszkań dostępnych dla osób o niskich i średnich dochodach. Jakie działania należy Pani/Pana zdaniem podjąć by zapewnić obywatelom dostępne cenowo mieszkania o odpowiednim standardzie?
Prosimy wybrać maksymalnie trzy odpowiedzi.
 1. Samorządy, z finansową pomocą państwa, powinny budować nowe dostępne cenowo mieszkania czynszowe.
 2. Dodatki mieszkaniowe powinny zostać podniesione tak, by były adekwatne do stawek czynszu na rynku prywatnym i być dostępne dla większej niż obecnie grupy osób.
 3. Należy wprowadzić nowe dopłaty lub gwarancje (np. fundusz gwarantujący terminową spłatę czynszu dla właściciela) do wynajmu mieszkań na rynku prywatnym.
 4. Należy remontować istniejące mieszkania i przywracać do użytku pustostany z zasobów publicznych.
 5. Należy dopłacać do kredytów dla osób kupujących mieszkania.
 6. Należy wspierać rozwój najmu społecznego (skierowanego do osób potrzebujących pomocy) na rynku prywatnym, np. poprzez promocję społecznych agencji najmu czy wprowadzenie ulg podatkowych dla właścicieli wynajmujących mieszkania osobom niezamożnym.
 7. Należy wspierać rozwój budownictwa społecznego, np. budowę mieszkań przez towarzystwa budownictwa społecznego (TBS), kooperatywy mieszkaniowe czy tworzenie mieszkań wspomaganych lub chronionych.
 8. Państwo nie powinno przeznaczać środków z budżetu na ułatwienie dostępu do mieszkania obywatelom o niskich i średnich dochodach.
 9. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Pokaż wszystkie pytania
Pokaż mniej
Pokaż wszystkie pytania
Pokaż mniej

Najbardziej zgodni politycy

Wiesław Szczepański
Sojusz Lewicy Demokratycznej
wspólne pytania
19
zgodność
88%
Jolanta Banach
Sojusz Lewicy Demokratycznej
wspólne pytania
18
zgodność
87%
Joanna Orzechowska
Sojusz Lewicy Demokratycznej
wspólne pytania
16
zgodność
87%

Najmniej zgodni politycy

Paweł Jagiełło
Konfederacja Wolność i Niepodległość
wspólne pytania
18
zgodność
36%
Jakub Bedrunka
Konfederacja Wolność i Niepodległość
wspólne pytania
17
zgodność
38%
Marcin Bajer
Konfederacja Wolność i Niepodległość
wspólne pytania
21
zgodność
38%

Biografia

Filtruj wyniki

Rodzaj

Filtruj
Przefiltrowane przez:
od 22.07.2015
Zespół Parlamentarny ds. Budowy Muzeum Lotnictwa w Poznaniu, członek
źródło
Oficjalna strona Sejmu RP sejm.gov.pl
od 18.06.2015
Parlamentarny Zespół ds. Zintegrowanego Wielodyscyplinarnego Systemu Profilaktyki, Diagnostyki i Leczenia Chorób Nowotworowych w Polsce Zachodniej "INPRONKO", członek
źródło
Oficjalna strona Sejmu RP sejm.gov.pl
od 13.05.2015
Parlamentarny Zespół ds. Osób Niepełnosprawnych, członek
źródło
Oficjalna strona Sejmu RP sejm.gov.pl
Pokaż więcej

Obietnice

Dodaj deklarację polityka

Opcjonalnie:


Koniec z umowami śmieciowymi

·        podnieść minimalne wynagrodzenie do poziomu połowy przeciętnego wynagrodzenia, ·        zlikwidować szarą strefę i fikcyjne samozatrudnienie, ·        stworzyć zachęty dla pracodawców zatrudniających, ludzi, młodych i długotrwale bezrobotnych, ·        uznać zapisy Karty Praw Podstawowych, ·        ratyfikacja Europejskiej Karty Społecznej, ·        ochrona miejsc pracy dla osób niepełnosprawnych, ·        zrównanie wysokości świadczeń w przypadku choroby.

Źródło: tadeusztomaszewski.blog.onet.pl

Konin
sprawy ogólnopolskie
polityka społeczna
SLD
Aktywny sektor pozarządowy

Proces ekonomizacji sektora stowarzyszeń, organizacji społecznych i fundacji nie postępuje. Dlatego SLD zamierza:•     wprowadzić dalsze ułatwienia w prowadzeniu działalności gospodarczej i odpłatnej działalności statutowej,•    ułatwić powstawanie i funkcjonowanie podmiotów ekonomii społecznej (spółdzielnie socjalne, centra integracji społecznej, kluby integracji społecznej, zakłady aktywności zawodowej, warsztaty terapii zajęciowej, przedsiębiorstwa społeczne),   •    stworzyć przyjazne rozwiązania prawne pozwalające na odbywanie staży, przygotowania zawodowego i włączenia uczestników programu 50+ do pracy w trzecim sektorze.•    Stowarzyszenia, organizacje społeczne i fundacje mogą skutecznie realizować programy z zakresu sfery zadań publicznych. SLD wprowadzi następujące zmiany prawne ułatwiające realizację obowiązków władzy publicznej.   

Źródło: tadeusztomaszewski.blog.onet.pl

Konin
sprawy ogólnopolskie
SLD

Oświadczenia majątkowe

Oświadczenie
I. Zasoby pieniężne
Środki pieniężne (złotówki)
Kwota: 330 000 PLN
Uwagi: Tadeusz Tomaszewski

Kwota: 330 000 PLN
Uwagi: Iwona Tomaszewska

Papiery wartościowe
Nazwa: Otwarty Fundusz Emerytalny Aviva

Nazwa: Ubezpieczenie na zycie Aviva
Uwagi: wartość odstąpienia: Tadeusz Tomaszewski - 10639, Iwona Tomaszewska - 10802

Nazwa: Arka BZ WBK Stabilnego Wzrostu
Pełna kwota: 1228,70 PLN

II. Nieruchomości
1. Dom
Tytuł prawny: współwłasność małżeńska
Uwagi: wartość notarialna wkładu budowlanego

2. Mieszkanie
Tytuł prawny: odrębna własność lokalu - wspólnota małżeńska
Uwagi: wartość aktu notarialnego
4. Inne nieruchomości
Rodzaj: budynek gospodarczy z garażem
Tytuł prawny: własność
Uwagi: wartość ubezpieczeniowa; budynek położony na tej samej działce co dom.

Rodzaj: działka
Tytuł prawny: akt notarialny - współwłasność małżeńska

VI. Mienie nabyte od skarbu państwa, ...
Opis: działka o pow. 1868 m2 o wartości 88314 PLN - akt notarialny Urząd Gminy [ukryte] - przetarg, współwłasność małżeńska. zapłata za działkę 17.12.2013 zapłata za działkę 17.12.2013
IX. Inne dochody...
Dochód
Opis: dieta poselska
Kwota: 19 784,64 PLN

Opis: uposażenie poselskie
Kwota: 75 391,96 PLN

Opis: PIT 11 ZOSRP
Kwota: 1500 PLN

Opis: sprzedaż mieszkania o powierzchni 76,7 m2 wraz z 1/631 udziału [nieczytelne] oraz 74 m2 udziału [nieczytelne]. Akt notarialny 2015-01-05
Kwota: 332 500 PLN

XI. Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł
Zobowiązanie
Opis (rodzaj, wobec kogo, w związku z jakim wydarzeniem): zobowiązanie uiszczenia wkładu budowlanego do Spółdzielni Mieszkaniowej lokatorsko-własnościowej
Cała kwota: 472 848,41 PLN
Uwagi: spłata w równych ratach kwartalnych
Oświadczenie
I. Zasoby pieniężne
Środki pieniężne (złotówki)
Kwota: 160 000 PLN
Uwagi: Tadeusz Tomaszewski

Kwota: 160 000 PLN
Uwagi: Iwona Tomaszewska

Papiery wartościowe
Nazwa: Otwarty Fundusz Emerytalny Aviva BZWBK

Nazwa: Ubezpieczenie na zycie Aviva
Uwagi: wartość odstąpienia: Tadeusz Tomaszewski -10639,Iwona Tomaszewska - 10802

Nazwa: Arka BZ WBK Stabilnego Wzrostu

II. Nieruchomości
1. Dom
Tytuł prawny: współwłasność małżeńska
Uwagi: wartość notarialna wkładu budowlanego

2. Mieszkanie
Tytuł prawny: odrębna własność lokalu - wspólnota małżeńska
Uwagi: wartość aktu notarialnego

Tytuł prawny: współwłasność małżonka
Uwagi: wartość szacunkowa

4. Inne nieruchomości
Rodzaj: budynek gospodarczy z garażem
Tytuł prawny: własność
Uwagi: wartość ubezpieczeniowa; budynek położony na tej samej działce co dom.

Rodzaj: działka
Tytuł prawny: akt notarialny - współwłasność małżeńska

VI. Mienie nabyte od skarbu państwa, ...
Opis: działka o pow. 1868 m2 o wartości 88314 PLN - akt notarialny Urząd Gminy [ukryte] - przetarg, współwłasność małżeńska zapłata za działkę 17.12.2013
IX. Inne dochody...
Dochód
Opis: dieta poselska
Kwota: 30 349,21 PLN

Opis: uposażenie poselskie
Kwota: 129 243,36 PLN

Opis: PIT 11 ZOSRP
Kwota: 1500 PLN

Opis: przedwstępna umowa sprzedaży nieruchomości - zadatek
Kwota: 5000 PLN
Uwagi: akt notarialny

XI. Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł
Zobowiązanie
Opis (rodzaj, wobec kogo, w związku z jakim wydarzeniem): zobowiązanie uiszczenia wkładu budowlanego do Spółdzielni Mieszkaniowej lokatorsko-własnościowej
Uwagi: spłata w równych ratach kwartalnych

Opis (rodzaj, wobec kogo, w związku z jakim wydarzeniem): pożyczka z funduszu socjalnego posłów
Cała kwota: 25 000 PLN
Uwagi: oprocentowanie roczne 3%

Podpis
Data: 2015-04-24
Oświadczenie
I. Zasoby pieniężne
Środki pieniężne (złotówki)
Kwota: 140 000 PLN
Uwagi: Tadeusz Tomaszewski

Kwota: 140 000 PLN
Uwagi: Iwona Tomaszewska

Papiery wartościowe
Nazwa: Otwarty Fundusz Emerytalny Aviva BZWBK

Nazwa: Ubezpieczenie na zycie Aviva
Uwagi: wartość odstąpienia: Tadeusz Tomaszewski -10301,Iwona Tomaszewska - 9184

Nazwa: Arka BZ WBK
Uwagi: stabilnego wzrostu

II. Nieruchomości
1. Dom
Tytuł prawny: współwłasność małżeńska
Uwagi: wartość notarialna wkładu budowlanego

2. Mieszkanie
Tytuł prawny: odrębna własność lokalu - wspólnota małżeńska
Uwagi: wartość aktu notarialnego

Tytuł prawny: współwłasność małżonka
Uwagi: wartość szacunkowa

4. Inne nieruchomości
Rodzaj: budynek gospodarczy z garażem
Tytuł prawny: własność
Uwagi: wartość ubezpieczeniowa

Rodzaj: działka
Tytuł prawny: akt notarialny -współwłasność małżeńska

VI. Mienie nabyte od skarbu państwa, ...
Opis: działka budowlana nr [zamazane] o pow. 1868 m2 zapłaty za działkę 17.12.2013 działkę nabyliśmy na przetargu od Gminy [zamazane]
IX. Inne dochody...
Dochód
Opis: dieta poselska
Kwota: 30 314
Uwagi: nie podana waluta

Opis: uposażenie poselskie
Kwota: 129 243
Uwagi: nie podana waluta

Opis: PIT 11 -[zamazane]
Uwagi: Z OSP RP, nie podana waluta

XI. Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł
Zobowiązanie
Opis (rodzaj, wobec kogo, w związku z jakim wydarzeniem): zobowiązanie uiszczenia wkładu budowlanego do Spółdzielni Mieszkaniowej lokatorsko-własnościowej
Uwagi: równe raty kwartalne, nie podana waluta

Opis (rodzaj, wobec kogo, w związku z jakim wydarzeniem): pożyczka z funduszu socjalnego posłów
Uwagi: oprocentowanie 3%, nie podana waluta

Opis (rodzaj, wobec kogo, w związku z jakim wydarzeniem): debet na koncie [nieczytelne] w wysokości 1184,5x
Uwagi: nie podana waluta

Podpis
Data: 2014-04-29
Oświadczenie
I. Zasoby pieniężne
Środki pieniężne (złotówki)
Kwota: 85 000 PLN
Uwagi: Tadeusz Tomaszewski

Kwota: 85 000 PLN
Uwagi: Iwona Tomaszewska

Papiery wartościowe
Nazwa: Otwarty Fundusz Emerytalny Aviva BZWBK
Uwagi: dopisek przy kwocie: "certyfikat indeksowy BZWBK", nie podana waluta

Nazwa: Ubezpieczenie na zycie Aviva
Uwagi: liczba jednostek: Tadeusz Tomaszewski - 8300,Iwona Tomaszewska - 7300

II. Nieruchomości
2. Mieszkanie
Tytuł prawny: odrębna własność lokalu - wspólnota małżeńska
Uwagi: wartość notarialna

Tytuł prawny: współwłasność małżonka
Uwagi: wartość szacunkowa

4. Inne nieruchomości
Rodzaj: budynek gospodarczy z garażem
Tytuł prawny: własność
Uwagi: wartość ubezpieczona, wartość budynku - 30000 PLN, wartość działki - 20000 PLN
IX. Inne dochody...
Dochód
Opis: dieta poselska
Kwota: 2343,48
Uwagi: nie podana waluta

Opis: uposażenie poselskie
Kwota: 112680,45
Uwagi: nie podana waluta

Podpis
Data: 2012-04-26
Oświadczenie
I. Zasoby pieniężne
Środki pieniężne (złotówki)
Kwota: 80 000 PLN
Uwagi: Tadeusz Tomaszewski

Kwota: 80 000 PLN
Uwagi: Iwona Tomaszewska

Papiery wartościowe
Nazwa: Otwarty Fundusz Emerytalny Aviva BZWBK
Uwagi: dopisek przy kwocie: "certyfikat indeksowy BZWBK", nie podana waluta

Nazwa: Ubezpieczenie na zycie Aviva
Uwagi: liczba jednostek: Tadeusz Tomaszewski - 8061, syn Mateusz - 7946, Iwona Tomaszewska - 7063, córka Anna - 7946.

II. Nieruchomości
2. Mieszkanie
Tytuł prawny: odrębna własność lokalu - wspólnota małżeńska
Uwagi: wartość notarialna

Tytuł prawny: współwłasność małżonka
Uwagi: wartość szacunkowa

4. Inne nieruchomości
Rodzaj: budynek gospodarczy z garażem
Tytuł prawny: własność
Uwagi: wartość ubezpieczona, wartość budynku - 30000 PLN, wartość działki - 20000 PLN
IX. Inne dochody...
Dochód
Opis: dieta poselska
Kwota: 1957,32 PLN

Opis: uposażenie poselskie
Kwota: 108 529,41 PLN

Podpis
Data: 2011-10-19