Wybory

Kandydat na posła

Wybory do: Sejmu 2019
Komitet wyborczy: Koalicja Obywatelska
Okręg: 31
Miejsce na liście: 3
Przynależność do partii: Platforma Obywatelska RP
Miejsce zamieszkania: Katowice

Informacje ogólne

Data i miejsce urodzenia: 1980-03-24, Katowice
Zawód: prawnik
Wykształcenie: wyższe
Absolwent prawa Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Związany z Unią Wolności, od 2001 r. w PO, od 2010 r. członek zarządu regionu śląskiego partii. W l. 2002-2005 radny Katowic. W l. 2004-2005 asystent posła do PE Jana Olbrychta, prowadził jego biuro poselskie. Od 2010 r.: członek rady programowej... TVP S.A., członek Rady Społecznej Politechniki Śląskiej. Poseł w l. 2005-2016 (V-VII kadencja), zasiadał komisjach: ds. Unii Europejskiej, ustawodawczej oraz administracji i spraw wewnętrznych (wiceprzewodniczący). Obecnie zasiada w komisji administracji i spraw wewnętrznych.
Czytaj więcej
Zwiń

Biografia

Filtruj wyniki

Rodzaj

Filtruj
Przefiltrowane przez:
7.12.2018 – 13.02.2019
Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia rządowego projektu ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z zapewnieniem stosowania rozporządzenia 2016/679 (druk nr 3050), członek
źródło
Oficjalna strona Sejmu RP sejm.gov.pl
od 5.12.2018
Sejm RP VIII kadencji, członek, Klub Parlamentarny Platforma Obywatelska - Koalicja Obywatelska
źródło
Oficjalna strona Sejmu RP sejm.gov.pl
23.11.2018 – 10.12.2018
Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia rządowego projektu ustawy o ochronie danych osobowych przetwarzanych w związku z zapobieganiem i zwalczaniem przestępczości (druk nr 2989), członek
źródło
Oficjalna strona Sejmu RP sejm.gov.pl
Pokaż więcej

Kluczowe głosowania

Obecność i zgodność

Obecność
92.7%
Nieobecność
7.3%
Zgodność
z linią klubu
98.7%

Oddane głosy

Za
59.1%
Przeciw
30.1%
Wstrzymał się
3.6%
Nieobecny
7.3%
Filtruj wyniki

Zgodność z klubem

Głos

Typ głosowania

Filtruj
Przefiltrowane przez:
Głosowania 1–10 z 1393
pokaż  10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140
Data Tytuł Głos Zgodność z klubem
2019-10-16 18:34:20 Informacja o udziale Rzeczypospolitej Polskiej w pracach Unii Europejskiej w okresie styczeń-czerwiec 2019 r. (przewodnictwo Rumunii w Radzie Unii Europejskiej) Przeciw Zgodny
2019-10-16 18:33:38 Prawo własności przemysłowej Wstrzymany Zgodny
2019-10-16 18:32:18 Uchwała w sprawie ustanowienia roku 2019 Rokiem Barbary Skargi Za Zgodny
2019-10-16 18:31:42 Uchwała w sprawie potępienia wszelkich aktów nienawiści i pogardy antykatolickiej Za Zgodny
2019-10-16 18:29:42 Uchwała w sprawie ustanowienia roku 2020 "Rokiem Zaślubin Polski z morzem w Pucku" Za Zgodny
2019-10-16 18:29:01 Ratyfikacja Porozumienia ustanawiającego Międzynarodowy Fundusz Rozwoju Rolnictwa Za Zgodny
2019-10-16 18:28:10 Ratyfikacja Konwencji nr 188 dotyczącej pracy w sektorze rybołówstwa Za Zgodny
2019-10-16 18:27:14 Ratyfikacja Protokołu zmieniającego Konwencję o ochronie osób w związku z automatycznym przetwarzaniem danych osobowych Za Zgodny
2019-10-16 18:26:20 Ratyfikacja Międzynarodowej konwencji o kontroli i postępowaniu ze statkowymi wodami balastowymi i osadami Za Zgodny
2019-10-16 18:25:38 Ustawa o podatku akcyzowym Za Zgodny
pokaż  10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140

Obietnice

Dodaj deklarację polityka

Opcjonalnie:


Wsparcie dla kultury Śląska

Na Śląsku ważne jest przywiązanie do tradycji – starałem się wspierać i reprezentować osoby, dla których sprawy historyczne są istotne, np. pracowałem nad uchwałami sejmu w sprawie kolejnych rocznic powstań śląskich, plebiscytu.

PO
31 Katowice
sprawy lokalne
kultura
partycypacja

Na pewno musimy szczegółowo opisać sposób prowadzenia postępowania w Prokuraturze Okręgowej w Katowicach, sposób stworzenia zespołu prokuratorów i właściwie oddać relacje między prokuratorami. Odpowiedzieć, dlaczego prokuratura potraktowała tę prostą sprawę priorytetowo. Chciałbym, żeby nasz raport wyrobił w prokuratorach świadomość, że jeśli dojdzie w ich instytucji do nieprawidłowości, będą musieli się z tego wcześniej czy później wytłumaczyć.

PO
Katowice
sprawy ogólnopolskie

Jestem przeciwnikiem zbytnich uprawnień służb. We wtorek na posiedzeniu Komisji Spraw Wewnętrznych będziemy na ten temat rozmawiać. Wywiad skarbowy powinien być kontrolowany jak inne służby.

PO
Katowice
sprawy ogólnopolskie
bezpieczeństwo i obronność

Uważamy, iż oparcie ustroju konurbacji Śląskiej na modelu powiatu metropolitalnego jest optymalne z uwagi na efektywność wykonywania zadań metropolitalnych, a jednocześnie pozwala zachować tożsamość i historyczne tradycje miast.

Katowice
PO
sprawy lokalne
polityka społeczna
kultura

Poseł Marek Wójcik (PO), członek sejmowej komisji spraw wewnętrznych, obiecał nam, że postara się wyjaśnić, jakim sprzętem do wykrywania narkotyków dysponuje policja. - Jeśli wyniki testów nie są jednoznaczne, naraża to państwo na dodatkowe koszty i odciąga prokuraturę od ścigania prawdziwych przestępców - mówi Wójcik.

PO
Katowice
sprawy ogólnopolskie
ochrona zdrowia
polityka społeczna
Budowanie porozumienia z innymi środowiskami

Trzeba budować różnego rodzaju porozumienia z innymi środowiskami, np. społecznymi, z organizacjami pozarządowymi, w ramach parlamentu z innymi środowiskami politycznymi, które mogą być zainteresowane wsparciem zmiany.

Źródło: szkola-liderow.pl

PO
polityka społeczna
Katowice
sprawy ogólnopolskie
współpraca rozwojowa

Myślę, że trzeba uczyć korzystania z nowych narzędzi, z takich jak np. portale społecznościowe, w tworzeniu akcji społecznych, organizowaniu ludzi wokół ważnych spraw, po to, aby doprowadzać do rozwiązywania rzeczywistych problemów.

PO
Katowice
innowacje i nowe technologie
sprawy ogólnopolskie
polityka społeczna
Reforma służb

Marek Wójcik odpowiedział na to, że w służbach panuje bałagan, nakładają się ich kompetencje, stąd konieczność uporządkowania. Jeśli chodzi o podległość ABW wobec MSW to “wynika ona z całościowej wizji państwa”, tłumaczył polityk PO. – Jeśli minister SW będzie miał całość pakietu różnego rodzaju służb, których zadania będą racjonalnie podzielone, będą działały bardziej efektywnie – powiedział. ABW według niego miałaby być instytucją, która będzie przeprowadzała szczegółowe analizy. Służby będą w wyniku reformy się specjalizować i będą efektywniejsze i będą miały jeden sprawny nadzór w postaci MSW.

PO
31 Katowice
sprawy ogólnopolskie
bezpieczeństwo i obronność
Łatwiejsze załatwienie formalności związanych z wydaniem tzw drugiego paszportu

Łatwiej będzie załatwić formalności dotyczące wydania tzw. drugiego paszportu. Taki dokument jest szczególnie przydatny dla osób prowadzących działalność humanitarną lub turystów podróżujących np. po państwach Bliskiego Wschodu. Odmiejscawianie procedur, to właściwy kierunek zmian w prawie administracyjnym. Po paszportach, następne powinny być dowody osobiste i prawa jazdy.

Źródło: marekwojcik.blog.onet.pl

Data obietnicy: 2012-12-20

PO
31 Katowice
sprawy ogólnopolskie
administracja państwowa i samorząd

Oświadczenia majątkowe

Oświadczenie
I. Zasoby pieniężne
Środki pieniężne (złotówki)
Kwota: 70 000 PLN
Uwagi: wspólność małżeńska
Papiery wartościowe
Nazwa: fundusze inwestycyjne
Pełna kwota: 30 000 PLN
Uwagi: majątek odrębny

Pełna kwota: 53 000 PLN
Uwagi: wspólność małżeńska

II. Nieruchomości
1. Dom
Tytuł prawny: 1/6 współwłasności (odziedziczone)
Uwagi: wartość mojego udziału około 47000 PLN
4. Inne nieruchomości
Rodzaj: działka zabudowana domem z punktu 1
Tytuł prawny: 1/12 współwłasności nieruchomości (odziedziczone)
Uwagi: wartość udziału ok. 34000 PLN

Rodzaj: dwa miejsca postojowe w garażu wielostanowiskowym
Tytuł prawny: wspólność małżeńska
Uwagi: w budynku, w którym znajduje się mieszkanie z pkt 2.

IX. Inne dochody...
Dochód
Opis: uposażenie poselskie
Kwota: 127 399,17 PLN

Opis: dieta parlamentarna
Kwota: 29 978,89 PLN

XI. Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł
Zobowiązanie
Opis (rodzaj, wobec kogo, w związku z jakim wydarzeniem): Małżeński kredyt hipoteczny w Santander Bank Polska na zakup mieszkania (wpisanego w części II, pkt.2. oświadczenia)
Oświadczenie
I. Zasoby pieniężne
Środki pieniężne (złotówki)
Kwota: 30 000 PLN
Uwagi: wspólność małżeńska
Papiery wartościowe
Nazwa: fundusze inwestycyjne
Pełna kwota: 30 000 PLN
Uwagi: wartość około, majątek odrębny

Pełna kwota: 53 000 PLN
Uwagi: wartość około, wspólność małżeńska

II. Nieruchomości
1. Dom
Tytuł prawny: 1/6 współwłasności (odziedziczone)
Uwagi: wartość mojego udziału około 47000 PLN
2. Mieszkanie
Tytuł prawny: wspólność małżeńska
Uwagi: wartość około
4. Inne nieruchomości
Rodzaj: działka zabudowana domem z punktu 1
Tytuł prawny: 1/12 współwłasności nieruchomości (odziedziczone)
Uwagi: wartość udziału ok. 34000 PLN

Rodzaj: dwa miejsca postojowe w garażu wielostanowiskowym
Tytuł prawny: wspólność małżeńska
Uwagi: w budynku, w którym znajduje się mieszkanie z pkt 2.

IX. Inne dochody...
Dochód
Opis: uposażenie poselskie
Kwota: 136 283,93 PLN

Opis: dieta parlamentarna
Kwota: 29 895,38 PLN

XI. Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł
Zobowiązanie
Opis (rodzaj, wobec kogo, w związku z jakim wydarzeniem): Małżeński kredyt hipoteczny w BZ WBK na zakup mieszkania (wpisanego w części II, pkt.2. oświadczenia)
Oświadczenie
I. Zasoby pieniężne
Środki pieniężne (złotówki)
Kwota: 10 000 PLN
Uwagi: wspólność małżeńska
Papiery wartościowe
Nazwa: fundusze inwestycyjne
Pełna kwota: 28 000 PLN
Uwagi: wartość około, majątek odrębny

Pełna kwota: 47 000 PLN
Uwagi: wartość około, wspólność małżeńska

II. Nieruchomości
1. Dom
Tytuł prawny: 1/6 współwłasności (odziedziczone)
Uwagi: wartość około, wartość udziału 47000 PLN
4. Inne nieruchomości
Rodzaj: działka zabudowana domem z punktu 1
Tytuł prawny: 1/12 współwłasności nieruchomości (odziedziczone)
Uwagi: wartość udziału ok. 34000 PLN

Rodzaj: dwa miejsca postojowe w garażu wielostanowiskowym
Tytuł prawny: wspólność małżeńska
Uwagi: w budynku, w którym znajduje się mieszkanie z pkt 2.

IX. Inne dochody...
Dochód
Opis: uposażenie poselskie
Kwota: 134 849 PLN

Opis: dieta parlamentarna
Kwota: 29 594 PLN

Opis: dieta Rada Programowa TVP S.A
Kwota: 2028 PLN

XI. Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł
Zobowiązanie
Opis (rodzaj, wobec kogo, w związku z jakim wydarzeniem): Małżeński kredyt hipoteczny w BZ WBK na zakup mieszkania (wpisanego w części II, pkt.2. oświadczenia)
Oświadczenie
II. Nieruchomości
1. Dom
Tytuł prawny: 1/6 współwłasności (odziedziczone)
Uwagi: wartość około, wartość udziału 47000 PLN
2. Mieszkanie
Tytuł prawny: współwłasność łączna małżeńska
4. Inne nieruchomości
Rodzaj: działka zabudowana domem z punktu 1
Tytuł prawny: 1/12 współwłasności nieruchomości (odziedziczone)
Uwagi: wartość udziału ok. 34000 PLN
IX. Inne dochody...
Dochód
Opis: uposażenie poselskie
Kwota: 152 901 PLN

Opis: dieta poselska
Kwota: 29 676 PLN

Opis: dieta Rada Programowa TVP S.A
Kwota: 1690 PLN

XI. Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł
Zobowiązanie
Opis (rodzaj, wobec kogo, w związku z jakim wydarzeniem): Małżeński kredyt hipoteczny w BZ WBK na zakup mieszkania (wpisanego w części II, pkt.2. oświadczenia)
Oświadczenie
II. Nieruchomości
1. Dom
Tytuł prawny: 1/6 współwłasności (odziedziczone)
Uwagi: wartość udziału 47000 PLN
2. Mieszkanie
Tytuł prawny: współwłasność łączna małżeńska
4. Inne nieruchomości
Rodzaj: działka zabudowana domem z punktu 1
Tytuł prawny: 1/12 współwłasności nieruchomości (odziedziczone)
Uwagi: wartość udziału ok. 34000 PLN
IX. Inne dochody...
Dochód
Opis: uposażenie poselskie
Kwota: 127 487,40 PLN

Opis: dieta poselska
Kwota: 25 637,60 PLN

Opis: dieta Rada Programowa TVP S.A
Kwota: 1352 PLN

XI. Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł
Zobowiązanie
Opis (rodzaj, wobec kogo, w związku z jakim wydarzeniem): Małżeński kredyt hipoteczny w BZ WBK na zakup mieszkania (wpisanego w części II, pkt.2. oświadczenia)
Oświadczenie
II. Nieruchomości
1. Dom
Tytuł prawny: 1/6 współwłasności (odziedziczone)
Uwagi: wartość udziału 47000 PLN
2. Mieszkanie
Tytuł prawny: współwłasność łączna małżeńska
4. Inne nieruchomości
Rodzaj: działka zabudowana domem z punktu 1
Tytuł prawny: 1/12 współwłasności nieruchomości (odziedziczone)
Uwagi: wartość udziału ok. 34000 PLN
IX. Inne dochody...
Dochód
Opis: uposażenie poselskie
Kwota: 89 241,18 PLN

Opis: dieta poselska
Kwota: 19 784,64 PLN

Opis: dieta Rada Programowa TVP S.A
Kwota: 1014 PLN

XI. Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł
Zobowiązanie
Opis (rodzaj, wobec kogo, w związku z jakim wydarzeniem): Małżeński kredyt hipoteczny w BZ WBK na zakup mieszkania (wpisanego w części II, pkt.2. oświadczenia)
Uwagi: wartość około
Oświadczenie
II. Nieruchomości
1. Dom
Tytuł prawny: 1/6 współwłasności (odziedziczone)
Uwagi: wartość udziału 47000 PLN
2. Mieszkanie
Tytuł prawny: współwłasność łączna małżeńska
4. Inne nieruchomości
Rodzaj: działka zabudowana domem z punktu 1
Tytuł prawny: 1/12 współwłasności nieruchomości (odziedziczone)
Uwagi: wartość udziału 34000 PLN
IX. Inne dochody...
Dochód
Opis: uposażenie poselskie
Kwota: 152 984,88 PLN

Opis: dieta poselska
Kwota: 30 023,04 PLN

Opis: dieta Rada Programowa TVP S.A
Kwota: 3290 PLN

XI. Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł
Zobowiązanie
Opis (rodzaj, wobec kogo, w związku z jakim wydarzeniem): Małżeński kredyt hipoteczny w BZ WBK na zakup mieszkania (wpisanego w części II, pkt.2. oświadczenia)
Cała kwota: 426 000 PLN
Uwagi: wartość około
Oświadczenie