Wybory

Wybory do: Sejmu 2019
Komitet wyborczy: Prawo i Sprawiedliwość
Okręg: 40
Miejsce na liście: 4
Przynależność do partii: Prawo i Sprawiedliwość
Zawód: nauczyciel
Miejsce zamieszkania: Białogard

Informacje ogólne

Poseł

Kandydat na posła

Klub/koło: Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwość
Klub/koło: Prawo i Sprawiedliwość
Data i miejsce urodzenia: 1957-08-31, Białogard
Zawód: nauczyciel
Wykształcenie: wyższe
Wygrana w wyborach: Wybory parlamentarne 2015
Komitet wyborczy: Prawo i Sprawiedliwość
Okręg: 40 Koszalin
Liczba głosów: 4 977 (2,29%)
Ukończył Akademię Wychowania Fizycznego oraz studia podyplomowe z organizacji i zarządzania oświatą, nauczyciel. Był dyrektorem szkoły. Starosta (1998-2002), następnie do 2009 r. burmistrz miasta Białogard. Członek PiS. Poseł w l. 2009-2015 (VI-VIII kadencja, w 2009 r. objął mandat po Marianie... Golińskim; w grudniu 2015 r. objął mandat po Czesławie Hocu). Zasiadał w komisjach: samorządu terytorialnego i polityki regionalnej; polityki społecznej i rodziny. Obecnie członek komisji finansów publicznych oraz ds. kontroli państwowej.
Czytaj więcej
Zwiń

Biografia

Filtruj wyniki

Rodzaj

Filtruj
Przefiltrowane przez:
od 21.02.2019
Parlamentarny Zespół ds. Ogrodów Działkowych i Spółdzielczości, członek
źródło
Oficjalna strona Sejmu RP sejm.gov.pl
2018
kandydat na burmistrza miasta Białogard, Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość, Białogard, liczba głosów: 1832, Polska
źródło
Oficjalna strona Państwowej Komisji Wyborczej wybory2018.pkw.gov.pl
od 12.07.2017
Parlamentarny Zespół do spraw prawa geodezyjnego i rozgraniczeń nieruchomości, członek
źródło
Oficjalna strona Sejmu RP sejm.gov.pl
Pokaż więcej

Kluczowe głosowania

Obecność i zgodność

Obecność
90.9%
Nieobecność
9.1%
Zgodność
z linią klubu
99.5%

Oddane głosy

Za
85.9%
Przeciw
4.9%
Wstrzymał się
0.1%
Nieobecny
9.1%
Filtruj wyniki

Zgodność z klubem

Głos

Typ głosowania

Filtruj
Przefiltrowane przez:
Głosowania 1–10 z 1245
pokaż  10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125
Data Tytuł Głos Zgodność z klubem
2019-07-19 15:05:28 Zmiany w składach osobowych komisji sejmowych Za Zgodny
2019-07-19 15:04:24 Wybór nowego składu osobowego Komisji do spraw Unii Europejskiej Za Zgodny
2019-07-19 14:23:02 Ustawa o odnawialnych źródłach energii oraz niektóre inne ustawy Za Zgodny
2019-07-19 14:21:11 Prawo farmaceutyczne Za Zgodny
2019-07-19 14:19:17 Ustawa o ratyfikacji Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki o wzmocnieniu współpracy w dziedzinie zapobiegania i zwalczania poważnej przestępczości Za Zgodny
2019-07-19 14:18:28 Prawo konsularne Za Zgodny
2019-07-19 14:17:58 Ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie Za Zgodny
2019-07-19 14:16:01 Prawo upadłościowe oraz niektóre inne ustawy Za Zgodny
2019-07-19 14:10:22 Zmiana niektórych ustaw w związku z wdrażaniem rozwiązań w obszarze e-zdrowia Za Zgodny
2019-07-19 14:09:48 Ustawa o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych Za Zgodny
pokaż  10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125

Obietnice

Dodaj deklarację polityka

Opcjonalnie:


Mniej papierologii w szkołach

 W dziedzinie oświaty – warto odejść od papierologii w szkołach, by nauczyciele mieli więcej czasu na dydaktykę Źródło: gk24.pl

Źródło: www.gk24.pl

Data obietnicy: 2011-10-22

PiS
40 Koszalin
sprawy ogólnopolskie
edukacja i szkolnictwo wyższe
Budowa drogi ekspresowej z południa Polski nad morze

 Zajmę się sprawami komunikacji – konieczne jest zabieganie o budowę lotniska w Zegrzu Pomorskim i drogi ekspresowej z południa Polski nad morze. Źródło: gk24.pl

Źródło: www.gk24.pl

Data obietnicy: 2011-10-22

PiS
sprawy ogólnopolskie
infrastruktura
40 Koszalin
Budowa lotniska w Zegrzu Pomorskim

 Zajmę się sprawami komunikacji – konieczne jest zabieganie o budowę lotniska w Zegrzu Pomorskim i drogi ekspresowej z południa Polski nad morze. Źródło: gk24.pl

Źródło: www.gk24.pl

Data obietnicy: 2011-10-22

PiS
sprawy lokalne
infrastruktura
40 Koszalin
Zwiększenie funduszy dla urzędów pracy

Będę zabiegał o zwiększenie funduszy dla urzędów pracy, na aktywizację bezrobotnych.  Źródło: gk24.pl

Źródło: www.gk24.pl

Data obietnicy: 2011-10-22

PiS
rynek pracy
sprawy ogólnopolskie
40 Koszalin

Oświadczenia majątkowe

Oświadczenie
I. Zasoby pieniężne
Środki pieniężne (złotówki)
Kwota: 196 761,51 PLN
Uwagi: małżeńska wspólność majątkowa
IX. Inne dochody...
Dochód
Opis: poseł zawodowy - uposażenie
Kwota: 125 495,22 PLN

Opis: dieta parlamentarna
Kwota: 30 229,42 PLN
Uwagi: w tym nieopodatkowana 0 PLN opodatkowana 30229,42 PLN

Opis: koło łowieckie "Daniel" w Białogardzie, ryczałt samochodowy
Kwota: 1303,80 PLN

XI. Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł
Zobowiązanie
Opis (rodzaj, wobec kogo, w związku z jakim wydarzeniem): Poręczenie kredytu dla Aleksandry i Marcina Odrowskich na zakup wyposażenia i środków obrotowych na warunkach ogólnych ze stowarzyszenia inicjatyw społeczno-gospodarczych w Białogardzie
Cała kwota: 28 000 PLN
Podpis
Data: 2019-04-25
Oświadczenie
I. Zasoby pieniężne
Środki pieniężne (złotówki)
Kwota: 109 503,23 PLN
Uwagi: małżeńska wspólność majątkowa
IX. Inne dochody...
Dochód
Opis: poseł zawodowy - uposażenie
Kwota: 133 277,74 PLN

Opis: dieta parlamentarna
Kwota: 29 895,38 PLN
Uwagi: w tym nieopodatkowana 27360 PLN opodatkowana 2535,38 PLN

Opis: koło łowieckie "Daniel" w Białogardzie, ryczałt samochodowy
Kwota: 1847,05 PLN

XI. Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł
Zobowiązanie
Opis (rodzaj, wobec kogo, w związku z jakim wydarzeniem): Poręczenie kredytu dla Aleksandry i Marcina Odrowskich na zakup wyposażenia i środków obrotowych na warunkach ogólnych ze stowarzyszenia inicjatyw społeczno-gospodarczych w Białogardzie
Cała kwota: 28 000 PLN
Oświadczenie
IX. Inne dochody...
Dochód
Opis: poseł zawodowy - uposażenie
Kwota: 132 781,31 PLN

Opis: dieta parlamentarna
Kwota: 29 676,96 PLN
Uwagi: w tym nieopodatkowana 27360 PLN opodatkowana 2316 PLN

Opis: inne - rekompensata kosztów polowań
Kwota: 341 PLN

XI. Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł
Zobowiązanie
Opis (rodzaj, wobec kogo, w związku z jakim wydarzeniem): Poręczenie kredytu dla Aleksandry i Marcina Odrowskich na zakup wyposażenia i środków obrotowych na warunkach ogólnych ze stowarzyszenia inicjatyw społeczno-gospodarczych w Białogardzie
Cała kwota: 28 000 PLN
Oświadczenie
I. Zasoby pieniężne
Środki pieniężne (złotówki)
Kwota: 314 457,71 PLN
Uwagi: (trzysta czternaście tysięcy czterysta pięćdziesiąt siedem 71/100)
IX. Inne dochody...
Dochód
Opis: poseł zawodowy - uposażenie
Kwota: 147 783,44 PLN

Opis: dieta parlamentarna
Kwota: 27 472,47 PLN
Uwagi: w tym nieopodatkowana 25541,67 PLN opodatkowana 1930,80 PLN

XI. Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł
Zobowiązanie
Opis (rodzaj, wobec kogo, w związku z jakim wydarzeniem): Poręczenie kredytu dla Aleksandry i Marcina Odrowskichna zakup wyposażenia i środków obrotowych na warunkach ogólnych ze stowarzyszenia inicjatyw społeczno-gospodarczych w Białogardzie
Cała kwota: 28 000 PLN
Oświadczenie
IX. Inne dochody...
Dochód
Opis: poseł zawodowy - uposażenie
Kwota: 68 467,35 PLN

Opis: dieta
Kwota: 19 784,64 PLN

XI. Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł
Zobowiązanie
Opis (rodzaj, wobec kogo, w związku z jakim wydarzeniem): Poręcznie kredytu dla Marka Król na zakup środka transportu i towarów handlowych - Stowarzyszenie Inicjatyw Społeczno Gospodarczych w Białogardzie
Cała kwota: 70 000 PLN

Opis (rodzaj, wobec kogo, w związku z jakim wydarzeniem): Poręczenie kredytu dla Aleksandry i Marcina [nieczytelne] na zakup wyposażenia i środków obrotowych na warunkach ogólnych ze stowarzyszenia inicjatyw społeczno-gospodarczych w Białogardzie
Cała kwota: 28 000 PLN

Podpis
Data: 2015-08-19
Oświadczenie
IX. Inne dochody...
Dochód
Opis: poseł zawodowy - uposażenie
Kwota: 117042,86PLN

Opis: dieta
Kwota: 29 676,96 PLN

Opis: Częściowa rekompensata kosztów polowania
Kwota: 28,75 PLN

XI. Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł
Zobowiązanie
Opis (rodzaj, wobec kogo, w związku z jakim wydarzeniem): Poręcznie kredytu dla Marka Król na zakup środka transportu i towarów handlowych - Stowarzyszenie Inicjatyw Społeczno Gospodarczych w Białogardzie

Opis (rodzaj, wobec kogo, w związku z jakim wydarzeniem): Poręczenie kredytu dla Ewy Król na zakup środka transportu - Stowarzyszenie Inicjatyw Społ.-Gospodarczych w Białogardzie

Oświadczenie
IX. Inne dochody...
Dochód
Opis: Poseł zawodowy - uposażenie
Kwota: 118 707,60 PLN

Opis: Dieta
Kwota: 29 676,96 PLN
Uwagi: podatek od diety 2316,96 PLN

Opis: Odprawa
Kwota: 9947,50 PLN

Opis: Częściowa rekompensata kosztów polowania
Kwota: 550 PLN

XI. Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł
Zobowiązanie
Opis (rodzaj, wobec kogo, w związku z jakim wydarzeniem): Poręcznie kredytu dla Marka Król na zakup środka transportu i towarów handlowych - Stowarzyszenie Inicjatyw Społeczno Gospodarczych w Białogardzie
Cała kwota: 70 000 PLN

Opis (rodzaj, wobec kogo, w związku z jakim wydarzeniem): Poręczenie kredytu dla Ewy Król na zakup środka transportu - Stowarzyszenie Inicjatyw Społ.-Gospodarczych w Białogardzie
Cała kwota: 13 000 PLN

Opis (rodzaj, wobec kogo, w związku z jakim wydarzeniem): Poręczenie kredytu dla Marka Król na zakup środka transportu - Stowarzyszenie Inicjatyw Społeczno-Gospodarczych w Białogardzie
Cała kwota: 30 000 PLN

Uwagi ogólne: "wszystkie kredyty na warunkach ogólnych"; pisownia oryginalna
Oświadczenie
IX. Inne dochody...
Dochód
Opis: Poseł zawodowy - uposażenie
Kwota: 126 852,78 PLN

Opis: Dieta
Kwota: 29 676,96 PLN
Uwagi: "podatek 2123 88 * 27553 08 NETTO"

Opis: Częściowy zwrot kosztów polowania
Kwota: 390,70 PLN

XI. Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł
Zobowiązanie
Opis (rodzaj, wobec kogo, w związku z jakim wydarzeniem): Poręczenie kredytu dla Marka Król na zakup pojazdu do prowadzenia działalności gospodarczej - "Stowarzyszenie Inicjatyw Społeczno Gospodarczych w Białogardzie na warunkach ogólnych
Cała kwota: 70 000 PLN

Opis (rodzaj, wobec kogo, w związku z jakim wydarzeniem): Poręcznie kredytu dla Ewa Król - Stowarzyszenie Inicjatyw Społeczno Gospodarczych w Białogardzie na warunkach ogólnych
Cała kwota: 10 147 PLN