Wybory

Kandydat na posła

Wybory do: Sejmu 2019
Komitet wyborczy: Prawo i Sprawiedliwość
Okręg: 41
Miejsce na liście: 1
Przynależność do partii: Prawo i Sprawiedliwość
Miejsce zamieszkania: Warszawa

Informacje ogólne

Minister gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej

Data i miejsce urodzenia: 1968-03-13, Nowy Sącz
Zawód: inżynier mechanik
Wykształcenie: wyższe
Ukończył studia na Wydziale Eksploatacji Siłowni Okrętowych Wyższej Szkoły Morskiej w Gdyni. Pracował jako oficer na statkach zachodnich armatorów, a także w firmach transportowych i budowlanych. Zajmował kierownicze stanowiska w spółkach prawa handlowego. W 2007 r. sprawował urząd Ministra... Gospodarki Morskiej. W latach 2008-2009 pełnił funkcję eksperta w Kancelarii Prezydenta RP ds. gospodarki morskiej. Był posłem do Parlamentu Europejskiego VII i VIII kadencji. Od listopada 2015 r. Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej w rządzie Beaty Szydło. Członek Prawa i Sprawiedliwości.
Czytaj więcej
Zwiń

Biografia

Filtruj wyniki

Rodzaj

Filtruj
Przefiltrowane przez:
od 11.12.2017
Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej (rząd Mateusza Morawieckiego), minister, Warszawa
źródło
Oficjalna strona Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej www.mgm.gov.pl
,
źródło
Portal Onet.pl wiadomosci.onet.pl
16.11.2015 – 11.12.2017
Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej (rząd Beaty Szydło), minister, Warszawa
źródło
Oficjalna strona Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej www.mgm.gov.pl
14.07.2014 – 15.11.2015
Parlament Europejski VIII kadencji, zastępca członka, Delegacja do spraw stosunków z państwami Ameryki Środkowej
źródło
Oficjalna strona Parlamentu Europejskiego www.europarl.europa.eu
Pokaż więcej

Obietnice

Dodaj deklarację polityka

Opcjonalnie:


Rozwój żeglugi śródlądowej.

Drogi wodne powinny stać się elementami transeuropejskiej sieci transportowej. Żegluga śródlądowa jest sektorem, w którym rząd Polski dostrzega ogromne szanse. Jesteśmy zdecydowani, aby ją rozwijać, gdyż jest to nasz priorytet.

Źródło: www.polskieradio.pl

Data obietnicy: 2018-04-18

obietnice rządu
żegluga śródlądowa
PiS
Odbudowa przemysłu stoczniowego

Przemysł stoczniowy jest priorytetowy, odbudowa tego przemysłu stała się nadrzędnym celem naszych działań

Źródło: www.polskieradio.pl

Data obietnicy: 2017-11-15

obietnice rządu
przemysł stoczniowy
sprawy ogólnopolskie
Niemieckie roszczenia odszkodowawcze

Uważam, iż należy ten temat uznać za ostatecznie zakończony i głośno o tym mówić wykorzystując forum Parlamentu Europejskiego. Sprawy te nie powinny podlegać jurysdykcji Trybunału Sprawiedliwości Wspólnot Europejskich w Luksemburgu oraz Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu. Będę robił wszystko aby w tej kwestii przywrócić prawdę historyczną oraz elementarną sprawiedliwość w stosunkach polsko-niemieckich.

Źródło: www.marekgrobarczyk.pl

Data obietnicy: 2014-04-xx

sprawy lokalne
polityka historyczna
polityka zagraniczna
wybory europejskie 2014
zachodniopomorsko-lubuski
PiS
Ochrona zabytków sakralnych

Niezwykle ważna dla regionu Polski północno-zachodniej jest także kwestia ochrony zabytkowych obiektów sakralnych i wsparcia ich ze środków unijnych. Uważam, że jest to jeden z elementów powrotu do chrześcijańskich korzeni Europy, bez którego nie zbudujemy fundamentów Unii Europejskiej jako Wspólnoty Solidarnych Europejskich Narodów.

Źródło: www.marekgrobarczyk.pl

Data obietnicy: 2014-04-xx

sprawy lokalne
kultura
fundusze unijne
ochrona zabytków
wybory europejskie 2014
zachodniopomorsko-lubuski
PiS
Bezpieczeństwo energetyczne

Dlatego powinniśmy bardzo stanowczo stawiać na forum Unii Europejskiej temat wspólnej polityki energetycznej ze szczególnym uwzględnieniem bezpieczeństwa energetycznego krajów Europy Środkowo-Wschodniej w tym Polski. Strategicznym elementem dywersyfikacji źródeł energii jest realizacja budowy Gazoportu LNG w Świnoujściu.

Źródło: www.marekgrobarczyk.pl

Data obietnicy: 2014-04-xx

sprawy europejskie
gospodarka i energetyka
unia energetyczna
integracja europejska
wybory europejskie 2014
PiS
zachodniopomorsko-lubuski
Koncepcja integracji UE

Moja wizja Unii Europejska to wizja Wspólnoty Solidarnych Europejskich Narodów, której fundamentem są wartości chrześcijańskie. Jestem zwolennikiem Unii jako wspólnoty suwerennych państw.

Źródło: www.marekgrobarczyk.pl

Data obietnicy: 2014-04-xx

sprawy europejskie
integracja europejska
wybory europejskie 2014
zachodniopomorsko-lubuski
PiS
Fundusze europejskie

Dobre zarządzanie środkami europejskimi pozwoli nam na korzystanie z najnowszych narzędzi technicznych w szczególności z najnowszych narzędzi teleinformatycznych. Uważam, że na forum Unii Europejskiej należy zabiegać o jak największe środki dla słabszych ekonomicznie regionów naszej Ojczyzny.

Źródło: www.marekgrobarczyk.pl

Data obietnicy: 2014-04-xx

sprawy ogólnopolskie
fundusze unijne
rozwój regionalny
wybory europejskie 2014
zachodniopomorsko-lubuski
PiS
Rozwój rybołóstwa

Moim celem jest wprowadzenie zmian do Wspólnej Polityki Rybackiej UE, dające polskim rybakom, wśród krajów bałtyckich, równe szanse funkcjonowania przedsiębiorstw.

Źródło: www.marekgrobarczyk.pl

Data obietnicy: 2014-04-xx

sprawy europejskie
rybołówstwo
integracja europejska
zachodniopomorsko-lubuski
wybory europejskie 2014
PiS
Gospodarka morska

Moim podstawowym zadaniem w Parlamencie Europejskim będzie obrona polskiego przemysłu stoczniowego. Problem marginalizacji polskich portów oraz polskich przedsiębiorstw żeglugowych musi być stale podnoszony na forum unijnym, prawo stanowione w PE musi stwarzać równe szanse rozwoju gospodarki morskiej we wszystkich krajach Unii.

Źródło: www.marekgrobarczyk.pl

Data obietnicy: 2014-04-xx

sprawy ogólnopolskie
gospodarka i energetyka
przemysł stoczniowy
wybory europejskie 2014
zachodniopomorsko-lubuski
PiS
Rozwój regionalnych przedsiębiorstw

Należy stworzyć dziś warunki do rozwoju takich przedsiębiorstw jak chociażby Zakłady Chemiczne Police. Ważnym elementem rozwoju naszego regionu powinien być rozwój małych i średnich przedsiębiorstw oraz związane z tym wsparcie dla parków technologicznych, parków przemysłowych a także lokalnych inkubatorów przedsiębiorczości.

Źródło: www.marekgrobarczyk.pl

Data obietnicy: 2014-04-xx

sprawy ogólnopolskie
gospodarka i energetyka
innowacje i nowe technologie
wybory europejskie 2014
zachodniopomorsko-lubuski
PiS
Euro w Polsce

Światowy kryzys gospodarczy pokazał, że euro w okresie problemów wcale nie zapewnia stabilności finansów publicznych. Polska we własnym interesie powinna zatem pozostać przy złotówce.

Źródło: www.rp.pl

Data obietnicy: 2014-04-14

sprawy europejskie
euro
integracja europejska
wybory europejskie 2014
zachodniopomorsko-lubuski
PiS
Unijna biurokracja

Rzeczą, całkowicie nie do zaakceptowania, jest obecny sposób wydatkowania środków unijnych. Przede wszystkim przeciwstawić się należy ich marnotrawieniu poprzez utrzymywanie rozbuchanej biurokracji. Jakie znaczenia dla sprawności działania UE ma utrzymywanie jednej z trzech siedzib Parlamentu Europejskiego w Strasburgu oraz przenoszenie tam całej administracji na jeden tydzień w miesiącu? W skali roku generuje to setki milionów euro kosztów.

Źródło: www.rp.pl

Data obietnicy: 2014-04-14

sprawy europejskie
Unia Europejska
integracja europejska
wybory europejskie 2014
zachodniopomorsko-lubuski
PiS
Unia bankowa

Już obecnie europejski nadzór bankowy, na obszarze swojej jurysdykcji, został wyposażony w prawo do arbitralnego decydowania o stawianiu banków w stan upadłości. Nie jest zatem do pomyślenia, aby Polska, jako suwerenny kraj, oddała jedną z najistotniejszych gałęzi gospodarki finansowej pod kuratelę zewnętrznych podmiotów. Samodzielnie zadbajmy o nasze krajowe instytucje finansowe – to jest nasze prawdziwe wyzwanie!

Źródło: www.rp.pl

Data obietnicy: 2014-04-14

sprawy europejskie
bankowość
integracja europejska
wybory europejskie 2014
zachodniopomorsko-lubuski
PiS
Polityka wschodnia

Warto, żeby Polska była rzetelnym i skutecznym rzecznikiem państw byłego bloku wschodniego na forum unijnym, jest to również w naszym najlepiej pojętym interesie.

Źródło: www.rp.pl

Data obietnicy: 2014-04-14

sprawy europejskie
polityka zagraniczna
wybory europejskie 2014
zachodniopomorsko-lubuski
PiS
Polityka prorodzinna

Należy wygospodarować część środków z budżetu Unii Europejskiej na realizację skoordynowanej polityki prorodzinnej, nastawionej na zabezpieczenie pozycji matek i zwiększenie przez to dzietności w Polsce. Mogłoby to przybrać postać instrumentów bezpośrednich, chociażby w postaci stworzenia systemu zasiłków na okres wychowania młodego pokolenia, a także mechanizmów pośrednich, zachęcających od strony strukturalnej do posiadania potomstwa.

Źródło: www.rp.pl

Data obietnicy: 2014-04-14

sprawy ogólnopolskie
polityka rodzinna
wybory europejskie 2014
zachodniopomorsko-lubuski
PiS
Rozwój województwa lubuskiego

Lubuskie nie rozwinie się bez odbudowy wodnych ciągów komunikacyjnych.

Źródło: www.marekgrobarczyk.pl

Data obietnicy: 2014-03-16

sprawy lokalne
rozwój regionalny
wybory europejskie 2014
zachodniopomorsko-lubuski
PiS

Oświadczenia majątkowe

Oświadczenie
Dane osobowe
Imię (imiona): Marek Józef
Nazwisko: Gróbarczyk
Zatrudnienie
Miejsce zatrudnienia: Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej
IX. Inne dochody...
Dochód
Opis: dochód z tytułu posła do PE
Kwota: 33 158 EUR

Opis: dochody z lokat
Kwota: 7000 PLN
Uwagi: wartość około

Opis: dochód z tytułu stosunku pracy
Kwota: 198 352 PLN
Uwagi: wartość około

Podpis
Data: 2017-03-22
Uwaga / Sprostowanie: Minister złożył sprostowanie, w którym deklaruje, że nie prowadzi działalności gospodarczej ani nie pełni funkcji w spółkach prawa handlowego bądź spółdzielniach i nie uzyskał dochodu z tego tytułu w roku ubiegłym.
Oświadczenie
Dane osobowe
Imię (imiona): Marek Józef
Nazwisko: Gróbarczyk
Zatrudnienie
Miejsce zatrudnienia: Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej
IX. Inne dochody...
Dochód
Opis: uposażenie posła do PE
Kwota: 76 000 EUR
Uwagi: plus diety poselskie oraz świadczenia z tytułu wykonywania mandatu posła do PE

Opis: z lokat i pożyczki
Kwota: 16 000 PLN
Uwagi: wartość około

Opis: dochód z tytułu stosunku pracy w MGMiŻŚ
Kwota: 19 300 PLN

Podpis
Data: 2016-03-30
Uwaga / Sprostowanie: Minister złożył sprostowanie, w którym wykazał dochody z punktu IX., z lokat i pożyczek, w wysokości ok. 16000 PLN.