Informacje ogólne

Data i miejsce urodzenia: 1973-05-13, Chełm

Zawód: samorządowiec, inż. budownictwa, pedagog

Wykształcenie: wyższe

Agata Fisz(13.05.1973, Chełm), absolwentka Wydziału Inżynierii Budowlanej i Sanitarnej Politechniki Lubelskiej. W l. 90 pracowniczka Wydziału Techniczno–Inwestycyjnego i Biura Inwestycji Miejskich Urzędu Miasta Chełmu, w pierwszej dekadzie XXI wieku pracowniczka Lubelskiej Wojewódzkiej Dyrekcji... Inwestycji w Chełmie. W l. 2002-2004 członek Komisji Rewizyjnej w Klubie Sportowym Chełmska Koszykówka, w 2003 r. prezes Zarządu Chełmskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego sp. z o.o. w Chełmie. Związana z SLD: członkini partii, Rady Krajowej, wiceprzewodnicząca Rady Województwa Lubelskiego, przewodnicząca Rady w Powiecie Chełmskim. Prezydent miasta Chełma od 2006 r. W 2014 r. po raz kolejny uzyskała reelekcję, zdobywając w drugiej turze 71 proc. głosów.
Czytaj więcej
Zwiń

Biografia

Filtruj wyniki

Rodzaj

Filtruj
Przefiltrowane przez:
od 9.12.2014
prezydent miasta, Urząd Miasta Chełma, Chełm, Komitet Wyborczy Wyborców Agaty Fisz "Postaw na Chełm", liczba głosów: 11 739, Polska
2014
radny (wygaśnięcie mandatu - wybór na prezydenta miasta Chełma), Rada Miasta Chełma, Chełm, Komitet Wyborczy Wyborców Agaty Fisz "Postaw na Chełm", liczba głosów: 634, Polska
2014
kandydat na prezydenta miasta Chełma, Chełm, Komitet Wyborczy Wyborców Agaty Fisz "Postaw na Chełm", liczba głosów: 11 739, Polska
pokaż więcej

Obietnice

Tysiąc miejsc pracy

Utworzenie co najmniej tysiąca nowych miejsc pracy w usługach, handlu, produkcji i logistyce.

Żródło: chelmski.eu

Park technologiczny

Utworzenie Samochodowego Centrum Logistycznego i budowę Parku Technologicznego i Inkubatora Przedsiębiorczości

Żródło: chelmski.eu

Remonty mieszkań

Remonty mieszkań komunalnych i socjalnych

Żródło: chelmski.eu

Zmiany w oświetleniu

Kontynuacja wdrażania systemu wymiany oświetlenia na energooszczędne systemy LED.

Żródło: chelmski.eu

Remonty i budowy dróg

Prace remontowe na ul. Rejowieckiej, Rampie Brzeskiej i ulicy Wschodniej, remont ronda Okszowska/Al.Przyjaźni, rondo Wojsławicka/Al. 3-go Maja, skrzyżowanie Wieniawskiego/Lwowska – Lwowska/Droga Męczenników, modernizacja pl. Tysiąclecia (przed ChDK), wymiana nawierzchni na Placu Niepodległości, budowa połączenia ul. Trubakowskiej z ul. Metalową, alternatywny przejazd dla wiaduktu.

Żródło: chelmski.eu

Oświadczenia majątkowe

Oświadczenie
Rodzaj oświadczenia: prezydent miasta
I. Zasoby pieniężne
Środki pieniężne (złotówki)
Kwota: 230 000 PLN
Uwagi: rachunki bankowe, lokaty bankowe wartość około
IX. Inne dochody...
Dochód
Opis: wynagrodzenie ze stosunku pracy
Kwota: 168 221,97 PLN
Uwagi: majątek wspólny

Opis: wynagrodzenie ze stosunku pracy męża w Zespole Szkół Ekonomicznych i Mundurowych w Chełmie
Kwota: 55 668,11 PLN
Uwagi: majątek wspólny kwota około

Oświadczenie
Rodzaj oświadczenia: prezydent miasta
I. Zasoby pieniężne
Środki pieniężne (złotówki)
Kwota: 230 000 PLN
Uwagi: rachunki bankowe, lokaty bankowe wartość około
IX. Inne dochody...
Dochód
Opis: wynagrodzenie ze stosunku pracy
Kwota: 168 221,97 PLN
Uwagi: majątek wspólny

Opis: wynagrodzenie ze stosunku pracy męża w Zespole Szkół Ekonomicznych i Mundurowych w Chełmie
Kwota: 55 668,11 PLN
Uwagi: majątek wspólny kwota około

Oświadczenie
I. Zasoby pieniężne
Środki pieniężne (złotówki)
Kwota: 203 000,00 PLN
Uwagi: rachunki bankowe, lokaty bankowe wartość około
IX. Inne dochody...
Dochód
Opis: wynagrodzenie ze stosunku pracy
Kwota: 158 142,33 PLN
Uwagi: majątek wspólny

Opis: wynagrodzenie ze stosunku pracy męża w Zespole Szkół Ekonomicznych i III Liceum Ogólnokształcącym w Chełmie
Kwota: 51 046,88 PLN
Uwagi: majątek wspólny kwota około

Oświadczenie
I. Zasoby pieniężne
Środki pieniężne (złotówki)
Kwota: 171 000,00 PLN
Uwagi: rachunek bankowy, lokaty bankowe ww kwota uwzględnia wypłatę na [nieczytelne] 2015 r. - 11892,00 PLN przyznanego odszkodowania za uszkodzony pojazd
IV. Udziały w spółkach handlowych
1. Spółki z udziałem państwowych lub...
Spółka
Uwagi: jak w pkt. I oświadczenia tj. 50 szt akcji BIOTON 50 szt. akcji GPW; majątek wspólny dochód 98 PLN
IX. Inne dochody...
Dochód
Opis: wynagrodzenie ze stosunku pracy
Kwota: 157 562,34 PLN
Uwagi: Majątek wspólny

Opis: Wynagrodzenie ze stosunku pracy męża w Zespole Szkół Ekonomicznych i III Liceum Ogólnokształcącym w Chełmie
Kwota: 59 193,18 PLN
Uwagi: majątek wspólny kwota około

Oświadczenie
IV. Udziały w spółkach handlowych
1. Spółki z udziałem państwowych lub...
Spółka
Uwagi: jak w pkt. I oświadczenia, tj.: 50 szt akcji BIOTON 50 szt. akcji GPW; majątek wspólny
IX. Inne dochody...
Dochód
Opis: wynagrodzenie ze stosunku pracy
Kwota: 159 478,72 PLN
Uwagi: Majątek wspólny

Opis: wynagrodzenie ze stosunku pracy męża w Zespole Szkół Ekonomicznych i III Liceum Ogólnokształcącym w Chełmie
Kwota: 59 924,84 PLN
Uwagi: majątek wspólny, kwota około

Oświadczenie
IV. Udziały w spółkach handlowych
1. Spółki z udziałem państwowych lub...
Spółka
Uwagi: jak w pkt. I oświadczenia tj. 50 szt akcji BIOTON 50 szt. akcji GPW; majątek wspólny dochód 39,00; 48,00 PLN
IX. Inne dochody...
Dochód
Opis: wynagrodzenie ze stosunku pracy
Kwota: 147 359,88 PLN
Uwagi: Majątek wspólny

Opis: Wynagrodzenie ze stosunku pracy męża w Zespole Szkół Ekonomicznych i III Liceum Ogólnokształcącym w Chełmie
Kwota: 59 000,00 PLN
Uwagi: majątek wspólny

Oświadczenie
IV. Udziały w spółkach handlowych
1. Spółki z udziałem państwowych lub...
Spółka
Uwagi: jak w pkt. I oświadczenia tj. 50 szt akcji BIOTON 50 szt. akcji GPW; majątek wspólny dochód do września br. 48,00 PLN
IX. Inne dochody...
Dochód
Opis: wynagrodzenie ze stosunku pracy
Kwota: 110 600,19 PLN
Uwagi: Majątek wspólny

Opis: Wynagrodzenie ze stosunku pracy męża w Zespole Szkół Ekonomicznych i III Liceum Ogólnokształcącym w Chełmie
Kwota: 46 720,24 PLN
Uwagi: Majątek wspólny

Oświadczenie
I. Zasoby pieniężne
Środki pieniężne (złotówki)
Kwota: 52 000,00 PLN
Uwagi: rachunek bankowy, lokaty bankowe, kwota podana w oświadczeniu uzupełniającym z dnia 2011-03-31
IX. Inne dochody...
Dochód
Opis: wynagrodzenie ze stosunku pracy
Kwota: 158 336,48 PLN

Opis: Wynagrodzenie ze stosunku pracy męża w Zespole Szkół Ekonomicznych i III Liceum Ogólnokształcącym w Chełmie
Kwota: 52 699,25 PLN

Opis: z tytułu posiadania akcji GPW
Kwota: 72,00 PLN

XI. Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł
Zobowiązanie
Opis (rodzaj, wobec kogo, w związku z jakim wydarzeniem): Kredyt na zakup samochodu- Raiffeisen Bank Polska S.A. oprocentowany zmiennie 6,99% w stosunku rocznym z terminem spłaty kwiecień 2013 rok , zobowiązanie objęte małżeńską wspólnotą majątkową
Uwagi: kwota pozostała do spłacenia na dzień 2012-12-31
Podpis
Data: 2013-04-26
Uwaga / Sprostowanie: Stan na dzień 2012-12-31
Oświadczenie
I. Zasoby pieniężne
Środki pieniężne (złotówki)
Kwota: 65 200,00 PLN
Uwagi: rachunek bankowy, lokaty bankowe, kwota podana w oświadczeniu uzupełniającym z dnia 2011-03-31
IX. Inne dochody...
Dochód
Opis: wynagrodzenie ze stosunku pracy
Kwota: 162 057,44 PLN

Opis: Wynagrodzenie ze stosunku pracy męża w Zespole Szkół Ekonomicznych i III Liceum Ogólnokształcącym w Chełmie
Kwota: 55 378,89 PLN

XI. Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł
Zobowiązanie
Opis (rodzaj, wobec kogo, w związku z jakim wydarzeniem): Kredyt na zakup samochodu- Raiffeisen Bank Polska S.A. oprocentowany zmiennie 6,99% w stosunku rocznym z terminem spłaty kwiecień 2013 rok , zobowiązanie objęte małżeńską wspólnotą majątkową
Podpis
Data: 2012-04-25
Uwaga / Sprostowanie: Stan na dzień 2011-12-31
Oświadczenie
I. Zasoby pieniężne
Środki pieniężne (złotówki)
Kwota: 69 200,00 PLN
Uwagi: rachunek bankowy, lokaty bankowe, kwota podana w oświadczeniu uzupełniającym z dnia 2011-03-31
IX. Inne dochody...
Dochód
Opis: wynagrodzenie ze stosunku pracy
Kwota: 133 678,01 PLN

Opis: Wynagrodzenie ze stosunku pracy męża w Zespole Szkół Ekonomicznych i III Liceum Ogólnokształcącym w Chełmie
Kwota: 48 309,24 PLN

Opis: Dochód z tytułu zbycia papierów wartościowych
Kwota: 1034,63 PLN

Podpis
Data: 2011-04-27
Uwaga / Sprostowanie: Stan na dzień 2010-12-31
Oświadczenie
I. Zasoby pieniężne
Środki pieniężne (złotówki)
Kwota: 61 400,00 PLN
Uwagi: rachunek bankowy, lokaty bankowe, kwota podana w oświadczeniu uzupełniającym z dnia 2011-03-31
IX. Inne dochody...
Dochód
Opis: wynagrodzenie ze stosunku pracy
Kwota: 121 494,80 PLN

Opis: Wynagrodzenie ze stosunku pracy męża w Zespole Szkół Ekonomicznych i III Liceum Ogólnokształcącym
Kwota: 47 734,60 PLN

Podpis
Data: 2010-12-28
Uwaga / Sprostowanie: Stan na dzień 2010-12-02