Informacje ogólne

Senator

Data i miejsce urodzenia: 1954-11-06, Wieluń
Zawód: pracownik naukowy
Wykształcenie: wyższe

Biografia

Filtruj wyniki

Rodzaj

Filtruj
Przefiltrowane przez:
2.12.2010
Rada Miasta Kalisz, radny (wygaśnięcie mandatu - wybór na Urząd Prezydenta Miasta Kalisz), Kalisz, Komitet Wyborczy Wyborców "Samorządny Kalisz", liczba głosów: 808
źródło
Dane Państwowej Komisji Wyborczej wybory2010.pkw.gov.pl
,
źródło
Oficjalna strona Miasta Kalisz www.bip.kalisz.pl
2010
kandydat na Urząd Prezydenta Miasta Kalisz, Kalisz, Komitet Wyborczy Wyborców "Samorządny Kalisz", liczba głosów: 18 019
źródło
Dane Państwowej Komisji Wyborczej wybory2010.pkw.gov.pl
2010
kandydat na radnego, Kalisz, Komitet Wyborczy Wyborców "Samorządny Kalisz", liczba głosów: 808
źródło
Dane Państwowej Komisji Wyborczej wybory2010.pkw.gov.pl
Pokaż więcej

Obietnice

Dodaj deklarację polityka

Opcjonalnie:


Dodaj deklarację polityka

Opcjonalnie:


Oświadczenia majątkowe

Oświadczenie
Rodzaj oświadczenia: senator
Dane osobowe
Imię (imiona): Janusz Andrzej
Nazwisko: Pęcherz
Data urodzenia: 1954-11-06
Miejsce urodzenia: Wieluń
Zatrudnienie
Stanowisko lub funkcja: senator RP
I. Zasoby pieniężne
Środki pieniężne (złotówki)
Kwota: 152 000,00 PLN
Uwagi: małżeńska wspólność majątkowa
Środki pieniężne (dewizy)
Kwota: 106,71 EUR
Uwagi: małżeńska wspólność majątkowa
Papiery wartościowe
Nazwa: polisa nr 682881 ubezpieczenie na życie AVIVA
Pełna kwota: 14 999,00 PLN
Uwagi: składka miesięczna 461,91 PLN, rok założenia 1997, podana wartość (pełna kwota) to wartość wykupu, majątek odrębny
II. Nieruchomości
1. Dom
Powierzchnia
Powierzchnia domu: 152,39 m2
Powierzchnia działki: 619 m2
Wartość
Wartość domu: 700 000,00 PLN
Tytuł prawny: dom - właściciel; działka - małżeńska wspólność majątkowa
Uwagi: wartość łączna domu i działki
IX. Inne dochody...
Dochód
Opis: dochód ze stosunku pracy
Kwota: 123 188,14 PLN
Uwagi: małżeńska wspólność majątkowa

Opis: dieta
Kwota: 24 120 PLN
Uwagi: małżeńska wspólność majątkowa

Łączny dochód
Kwota: 189 608,85 PLN
X. Mienie ruchome - składniki o wartości > 10.000 zł
Pojazd mechaniczny
Rodzaj (samochód, traktor...): samochód osobowy
Marka: Lancia
Model: Delta
Rok produkcji: 2011
Wartość: 25 506,00 PLN

Rodzaj (samochód, traktor...): samochód osobowy
Marka: Kia
Model: Sorrento
Rok produkcji: 2009
Wartość: 26 674,00 PLN

Podpis
Miejscowość: Kościelna Wieś
Data: 2019-10-31
Źródło
Oświadczenie
Dane osobowe
Imię (imiona): Janusz Andrzej
Nazwisko: Pęcherz
Data urodzenia: 1954-11-06
Miejsce urodzenia: Wieluń
Zatrudnienie
Miejsce zatrudnienia: Urząd Miejski w Kaliszu
Stanowisko lub funkcja: Prezydent Miasta
I. Zasoby pieniężne
Środki pieniężne (złotówki)
Kwota: 110 000,00 PLN
Papiery wartościowe
Nazwa: Polisa nr 682881 ubezpieczenie na życie AVIVA
Pełna kwota: 30 000,00 PLN
Uwagi: Składka miesięczna 430,00 PLN, rok założenia 1997, podana wartość (pełna kwota) to wartość wykupu.
II. Nieruchomości
1. Dom
Powierzchnia
Powierzchnia domu: 152,39 m2
Powierzchnia działki: 619 m2
Wartość
Wartość domu: 600 000,00 PLN
Tytuł prawny: własciciel
Uwagi: Nieruchomość zabudowana o powierzchni 619 m2 z budynkiem 152,39 m2
2. Mieszkanie
Powierzchnia: 33 m2
Wartość
Kwota: 120 000,00 PLN
Tytuł prawny: właściciel
IX. Inne dochody...
Dochód
Opis: wynagrodzenie ze stosunku pracy
Kwota: 184680,30PLN

Opis: prawa autorskie (Art. 18)
Kwota: 2032,58 PLN

Opis: działalność wykonywana osobiście (Art. 13)
Kwota: 2895,97PLN

Łączny dochód
Kwota: 189 608,85 PLN
X. Mienie ruchome - składniki o wartości > 10.000 zł
Pojazd mechaniczny
Rodzaj (samochód, traktor...): samochód
Marka: Lancia
Model: Lybra
Rok produkcji: 1999
XI. Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł
Zobowiązanie
Opis (rodzaj, wobec kogo, w związku z jakim wydarzeniem): Kredyt hipoteczny- nr umowy kredytu: KM\\\\0810361, DB PBC S.A. z siedzibą w Warszawie, na zakup mieszkania 33,08 m2 w Spółdzielni Mieszkaniowej "Dobrzec" w Kaliszu
Cała kwota: 42 140,00 CHF

Opis (rodzaj, wobec kogo, w związku z jakim wydarzeniem): Kredyt hipoteczny- nr umowy kredytu: KM\\\\1108260d, na zakup nieruchomości zbudowanej w budynku mieszkalnym
Cała kwota: 65 970,00 EUR

Opis (rodzaj, wobec kogo, w związku z jakim wydarzeniem): pożyczka zakładowa UM w Kaliszu
Cała kwota: 15 000,00 PLN

Podpis
Miejscowość: Kalisz
Data: 2014-04-18
Oświadczenie
Dane osobowe
Imię (imiona): Janusz Andrzej
Nazwisko: Pęcherz
Data urodzenia: 1954-11-06
Miejsce urodzenia: Wieluń
Zatrudnienie
Miejsce zatrudnienia: Urząd Miejski w Kaliszu
Stanowisko lub funkcja: Prezydent Miasta
I. Zasoby pieniężne
Środki pieniężne (złotówki)
Kwota: 95 000,00 PLN
Papiery wartościowe
Nazwa: Polisa nr 682881 ubezpieczenie na życie AVIVA
Pełna kwota: 25 000,00 PLN
Uwagi: Składka miesięczna 470,00 PLN, rok założenia 1997, podana wartość (pełna kwota) to wartość wykupu.
II. Nieruchomości
1. Dom
Powierzchnia
Powierzchnia domu: 152,39 m2
Powierzchnia działki: 619 m2
Wartość
Wartość domu: 600 000,00 PLN
Tytuł prawny: własciciel
Uwagi: Nieruchomość zabudowana o powierzchni 619 m2 z budynkiem 152,39 m2
2. Mieszkanie
Powierzchnia: 33 m2
Wartość
Kwota: 126 000,00 PLN
Tytuł prawny: właściciel
IX. Inne dochody...
Dochód
Opis: wynagrodzenie ze stosunku pracy
Kwota: 160 977,96 PLN

Opis: prawa autorskie (Art. 18)
Kwota: 1108,68 PLN

Opis: działalność wykonywana osobiście (Art. 13)
Kwota: 2482,26 PLN

Opis: inne źródła
Kwota: 633,38 PLN

Łączny dochód
Kwota: 165 202,28 PLN
X. Mienie ruchome - składniki o wartości > 10.000 zł
Pojazd mechaniczny
Rodzaj (samochód, traktor...): samochód
Marka: Lancia
Model: Lybra
Rok produkcji: 1999
XI. Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł
Zobowiązanie
Opis (rodzaj, wobec kogo, w związku z jakim wydarzeniem): Kredyt hipoteczny- nr umowy kredytu: KM\\\\0810361, DB PBC S.A. z siedzibą w Warszawie, na zakup mieszkania 33,08 m2 w Spółdzielni Mieszkaniowej "Dobrzec" w Kaliszu
Cała kwota: 42 140,00 CHF

Opis (rodzaj, wobec kogo, w związku z jakim wydarzeniem): Kredyt hipoteczny- nr umowy kredytu: KM\\\\1108260d, na zakup nieruchomości zbudowanej w budynku mieszkalnym
Cała kwota: 65 970,00 EUR

Opis (rodzaj, wobec kogo, w związku z jakim wydarzeniem): pożyczka zakładowa UM w Kaliszu
Cała kwota: 15 000,00 PLN

Podpis
Miejscowość: Kalisz
Data: 2013-04-25
Oświadczenie
Dane osobowe
Imię (imiona): Janusz Andrzej
Nazwisko: Pęcherz
Data urodzenia: 1954-11-06
Miejsce urodzenia: Wieluń
Zatrudnienie
Miejsce zatrudnienia: Urząd Miejski w Kaliszu
Stanowisko lub funkcja: Prezydent Miasta
I. Zasoby pieniężne
Środki pieniężne (złotówki)
Kwota: 75 000,00 PLN
Papiery wartościowe
Nazwa: Polisa nr 682881 ubezpieczenie na życie AVIVA
Pełna kwota: 22 000,00 PLN
Uwagi: Składka miesięczna 435,00 PLN, rok założenia 1997, podana wartość (pełna kwota) to wartość wykupu.
II. Nieruchomości
1. Dom
Powierzchnia
Powierzchnia domu: 152,39 m2
Powierzchnia działki: 619 m2
Wartość
Wartość domu: 600 000,00 PLN
Tytuł prawny: właściciel
Uwagi: Nieruchomość zabudowana o powierzchni 619 m2 z budynkiem 152,39 m2
2. Mieszkanie
Powierzchnia: 33 m2
Wartość
Kwota: 126 000,00 PLN
Tytuł prawny: właściciel
IX. Inne dochody...
Dochód
Opis: wynagrodzenie ze stosunku pracy
Kwota: 160 641,73 PLN

Opis: prawa autorskie i inne prawa (art. 18)
Kwota: 1847,79 PLN

Opis: działalność wykonywana osobiście (art. [tekst nieczytelny])
Kwota: 7309,68 PLN

Łączny dochód
Kwota: 169 799,20 PLN
X. Mienie ruchome - składniki o wartości > 10.000 zł
Pojazd mechaniczny
Rodzaj (samochód, traktor...): samochód
Marka: Lancia
Model: Lybra
Rok produkcji: 1999
XI. Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł
Zobowiązanie
Opis (rodzaj, wobec kogo, w związku z jakim wydarzeniem): Kredyt hipoteczny- nr umowy kredytu: KM\\\\\\\\0810361, DB PBC S.A. z siedzibą w Warszawie, na zakup mieszkania 33,08 m2 w Spółdzielni Mieszkaniowej "Dobrzec" w Kaliszu
Cała kwota: 42 140,00 CHF

Opis (rodzaj, wobec kogo, w związku z jakim wydarzeniem): Kredyt hipoteczny- nr umowy kredytu: KM\\\\\\\\1108260d w DB PBC S.A. z siedzibą w Warszawie na zakup nieruchomości zbudowanej w budynku mieszkalnym wolnostojącym, jednorodzinnym
Cała kwota: 65 970,00 EUR

Opis (rodzaj, wobec kogo, w związku z jakim wydarzeniem): pożyczka zakładowa UM w Kaliszu
Cała kwota: 15 000,00 PLN

Podpis
Miejscowość: Kalisz
Data: 2012-04-25
Oświadczenie
Dane osobowe
Imię (imiona): Janusz Andrzej
Nazwisko: Pęcherz
Data urodzenia: 1954-11-06
Miejsce urodzenia: Wieluń
Zatrudnienie
Miejsce zatrudnienia: Urząd Miejski w Kaliszu
Stanowisko lub funkcja: Prezydent Miasta
I. Zasoby pieniężne
Środki pieniężne (złotówki)
Kwota: 196 000,00 PLN
Papiery wartościowe
Nazwa: Polisa nr 682881 ubezpieczenie na życie AVIVA
Pełna kwota: 20 000,00 PLN
Uwagi: Składka miesięczna 415,00 PLN, rok założenia 1997, podana wartość (pełna kwota) to wartość wykupu.
II. Nieruchomości
2. Mieszkanie
Powierzchnia: 73 m2
Wartość
Kwota: 150 000,00 PLN
Tytuł prawny: właściciel

Powierzchnia: 32 m2
Wartość
Kwota: 120 000,00 PLN
Tytuł prawny: właściciel

IX. Inne dochody...
Dochód
Opis: wynagrodzenie ze stosunku pracy
Kwota: 185 146,32 PLN

Opis: prawa autorskie i inne dochody
Kwota: 1410,00 PLN

Opis: inne źródła
Kwota: 112,13 PLN
Uwagi: inne źródła niewymienione w wierszach od 1 do 4

Łączny dochód
Kwota: 186 668,45 PLN
X. Mienie ruchome - składniki o wartości > 10.000 zł
Pojazd mechaniczny
Rodzaj (samochód, traktor...): samochód
Marka: Lancia
Model: Lybra
Rok produkcji: 1999
XI. Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł
Zobowiązanie
Opis (rodzaj, wobec kogo, w związku z jakim wydarzeniem): Kredyt hipoteczny- nr umowy kredytu: KM\\\\0810361, Deutsche BANK PBC Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, na zakup mieszkania 33,08 m2 w Spółdzielni Mieszkaniowej "Dobrzec" z siedzibą w Kaliszu
Cała kwota: 42 140,00 CHF
Podpis
Miejscowość: Kalisz
Data: 2011-04-21
Oświadczenie
Dane osobowe
Imię (imiona): Janusz Andrzej
Nazwisko: Pęcherz
Data urodzenia: 1954-11-06
Miejsce urodzenia: Wieluń
Zatrudnienie
Miejsce zatrudnienia: Urząd Miejski w Kaliszu
Stanowisko lub funkcja: Prezydent Miasta
I. Zasoby pieniężne
Środki pieniężne (złotówki)
Kwota: 180 000,00 PLN
Papiery wartościowe
Nazwa: Polisa nr 682881 ubezpieczenie na życie AVIVA
Pełna kwota: 17 000,00 PLN
Uwagi: Składka miesięczna 389,08 PLN, rok założenia 1997, podana wartość (pełna kwota) to wartość wykupu.
II. Nieruchomości
2. Mieszkanie
Powierzchnia: 73 m2
Wartość
Kwota: 150 000,00 PLN
Tytuł prawny: właściciel

Powierzchnia: 33 m2
Wartość
Kwota: 120 000,00 PLN
Tytuł prawny: właściciel

IX. Inne dochody...
Dochód
Opis: wynagrodzenie ze stosunku pracy
Kwota: 109 569,76 PLN

Opis: prawa autorskie i inne dochody
Kwota: 1920,39 PLN

Łączny dochód
Kwota: 111 490,15 PLN
X. Mienie ruchome - składniki o wartości > 10.000 zł
Pojazd mechaniczny
Rodzaj (samochód, traktor...): samochód
Marka: Lancia
Model: Lybra
Rok produkcji: 1999
XI. Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł
Zobowiązanie
Opis (rodzaj, wobec kogo, w związku z jakim wydarzeniem): Kredyt hipoteczny- nr umowy kredytu: KM\\\\0810361, Deutsche BANK PBC Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, na zakup mieszkania 33,08 m2 (w Spółdzielni Mieszkaniowej "Dobrzec" z siedzibą w Kaliszu)
Cała kwota: 42 140,00 CHF
Kwota pozostała do spłacenia: 34 000,00 CHF
Podpis
Miejscowość: Kalisz
Data: 2010-09-10

Kwestionariusze

Kwestionariusz MamPrawoWiedziec.pl
Wybory do parlamentu (2019)

Imię (imiona) i nazwisko
Janusz Andrzej Pęcherz
Data urodzenia
06.11.1954 r.
Miejsce urodzenia
Wieluń
Ostatnio wykonywany zawód
Nauczyciel akademicki
Wykształcenie
 1. Podstawowe/ gimnazjalne
 2. Zasadnicze zawodowe
 3. Średnie
 4. Wyższe licencjackie/ inżynierskie
 5. Wyższe
Dodatkowe informacje o wykształceniu (np. nazwa szkoły, kierunek, specjalizacja, stopnie zawodowe i naukowe itp.)
Dr nauk chemicznych, Centrum Badań Molekularnych i Makromolekularnych Polskiej Akademii Nauk w łodzi
Kandydatka/ kandydat do:
 1. Sejmu
 2. Senatu
Okręg wyborczy (nazwa i numer):
Okręg nr 96 Kalisz - Pleszew - Jarocin
Komitet wyborczy:
KKW Koalicja Obywatelska PO .N iPL Zieloni
Numer na liście wyborczej:
1
Dane kontaktowe
 1. Adres email
 2. Telefon
 3. Strona internetowa kandydatki/ kandydata
 4. Facebook
  https://www.facebook.com/Janusz-P%C4%99cherz-Bezpartyjny-samorz%C4%85dowiec-w-Senacie-116499219736694/
 5. YouTube
 6. Twitter
 7. Instagram
 8. Inne strony
Czy jako posłanka/ poseł/ senator udostępni Pani/ Pan swój kalendarz spotkań do wglądu obywateli?
 1. Tak
 2. Nie
 3. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Dotychczasowa kariera zawodowa, działalność polityczna i aktywność społeczna (w tym doświadczenie w nadzorowaniu lub realizacji budżetu). 
1978 – 1983 asystent i starszy asystent w Centrum Badań Molekularnych i Makromolekularnych PAN w Łodzi 1984 – uzyskanie stopnia doktora nauk chemicznych 1984 – 1989 – adiunkt i wicedyrektor Oddziału Doskonalenia Nauczycieli w Kaliszu 1984 – 1989 – adiunkt w Centrum Badań Molekularnych i Makromolekularnych PAN w Łodzi styczeń 1990 – grudzień 1990 – roczny pobyt na stypendium naukowym Max Planck Institute w Meinz w Niemczech 1991 – 2000 – dyrektor Wojewódzkiego Ośrodka Metodycznego w Kaliszu 1991 – 1995 – adiunkt w Centrum Badań Molekularnych i Makromolekularnych PAN w Łodzi 1996 – 2002 – edukator w zakresie zarządzania oświatą i przygotowania nauczycieli do reformy programowej 1999 – 2001 – koordynato programu „Nowa Szkoła”, powołany przez Ministerstwo Edukacji Narodowej 2000 – kierownik studiów podyplomowych w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Kaliszu 2001 – 2002 – prorektor ds. współpracy za granicą i badań naukowych Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Kaliszu listopad 2002 – grudzień 2014 – Prezydent Miasta Kalisza trzech kadencji od 2014 - starszy wykładowca w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Kaliszu od listopada 2018 – Przewodniczący Rady Miasta Kalisza od lutego 2019 - Przewodniczący Zarządu Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto Czysta Gmina”
Poniżej wymieniliśmy wybieralne funkcje publiczne. Prosimy o wskazanie tych, które Pani/Pana dotyczą.
Prosimy wybrać wszystkie odpowiedzi, które pasują.
Obecnie pełnię tę funkcję. Pełniłam/ pełniłem tę funkcję w przeszłości. Nie pełniłem/am w przeszłości oraz nie pełnię tej funkcji obecnie.
Wójt/ burmistrz/ prezydent miasta
Radny/radna gminy
Radny/radna powiatu
Radny/radna sejmiku wojewódzkiego
Poseł na Sejm RP
Senator RP
Poseł do Parlamentu Europejskiego
Inne, jakie?
Dlaczego, pomimo pełnienia tej funkcji, zdecydowała się Pani/ zdecydował się Pan kandydować do Parlamentu?
Obecnie pełnię funkcję przewodniczącego Rady Miasta Kalisza i przewodniczącego Zarządu Związku Komunalnego Gmin "Czyste Miasto Czysta Gmina". Chcę wykorzystać swoje doświadczenie.
W pracy parlamentarzysty przydatna jest umiejętność komunikowania się w języku obcym, np. podczas udziału w pracach grup bilateralnych czy reprezentowania Polski za granicą.  W jakim języku obcym swobodnie się Pani/ Pan porozumiewa?
Prosimy wybrać wszystkie odpowiedzi, które pasują.
 1. Język angielski
 2. Język francuski
 3. Język niemiecki
 4. Język hiszpański
 5. Język rosyjski
 6. Nie porozumiewam się swobodnie w żadnym języku obcym.
Jakie Pani/Pana zdaniem cele powinna zrealizować Polska w perspektywie 30 lat?  Prosimy o opisanie Pani/ Pana propozycji w maksymalnie 900 znakach. 
Cele klimatyczne
Jakich Pani/Pana zdaniem reform potrzebuje Polska w nadchodzącej kadencji Sejmu? Prosimy wskazać trzy najważniejsze. 
1
Zdrowotnych
2
Samorządowych
3
Ekologicznych
Jakie główne cele zamierza Pani/Pan osiągnąć jako posłanka/poseł lub jako senator?  Prosimy wskazać trzy najważniejsze.
1
Przestrzeganie Konstytucji RP
2
3
Czego Pani/Pana zdaniem przede wszystkim powinna uczyć szkoła?
Prosimy wybrać maksymalnie dwie odpowiedzi.
 1. Przygotowywać przyszłych absolwentów do funkcjonowania na rynku pracy.
 2. Uczyć umiejętności zdobywania wiedzy i krytycznego myślenia.
 3. Kształtować postawy i upowszechniać wspólne wartości.
 4. Wyrównywać szanse życiowe uczniów.
 5. Rozwijać umiejętności społeczne, np. komunikację i pracę w grupie.
 6. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Z jakimi umiejętnościami i wiedzą powinni wychodzić absolwenci szkół, by byli dobrze przygotowani do wejścia na rynek pracy?
Z umiejętnością krytycznego myślenia.
Które z poniższych stwierdzeń jest bliższe Pani/Pana poglądom? 
A. Lepiej wykształcone społeczeństwo to gwarancja rozwoju państwa – należy dążyć do tego, by jak najwięcej osób uzyskiwało wykształcenie wyższe.

B. Powszechność wyższego wykształcenia obniża jego jakość – należy rozwijać ofertę kształcenia zawodowego, a wykształcenie akademickie zapewniać wyłącznie uczniom o najlepszych predyspozycjach.
Prosimy wybrać jedną odpowiedź. 
 1. Zdecydowanie A
 2. Raczej A
 3. Raczej B
 4. Zdecydowanie B
 5. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Czy zgadza się Pani/Pan z poniższym stwierdzeniem?
Prosimy wybrać jedną odpowiedź.
Tak Nie Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Należy dopuścić możliwość, by szpitale państwowe mogły wykonywać usługi medyczne na zasadach komercyjnych.
Czy zgadza się Pani/Pan z poniższymi stwierdzeniami?
Prosimy wybrać wszystkie odpowiedzi, które pasują.
Tak Nie Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Zabiegi zapłodnienia metodą in vitro powinny być finansowane z budżetu państwa.
Należy znieść obowiązkowe szczepienia. To rodzice powinni decydować, na co szczepić dziecko.
Należy znieść klauzulę sumienia dla lekarzy i pielęgniarek.
Kobieta powinna mieć prawo legalnie przerwać ciążę do 12 tygodnia.
Czy zgadza się Pani/Pan z poniższym stwierdzeniem?
Prosimy wybrać jedną odpowiedź.
Tak Nie Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Planując politykę energetyczną powinniśmy dbać o przyszłe pokolenia i środowisko, nawet jeśli będzie to oznaczać wzrost cen prądu.
Które z poniższych stwierdzeń jest bliższe Pani/Pana poglądom?
A. Należy regulować rzeki, aby przynosiły wymierne korzyści gospodarcze – jako drogi wodne i źródło produkcji energii. 

B. Najcenniejsze są rzeki naturalne – zapewniają lepszy stan wody, nawodnienie terenów i ochronę przeciwpowodziową.
Prosimy wybrać jedną odpowiedź.
 1. Zdecydowanie A
 2. Raczej A
 3. Raczej B
 4. Zdecydowanie B
 5. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
By zaspokajać potrzeby obywateli państwo realizuje szereg zadań. Ograniczony budżet powoduje, że konieczny jest wybór priorytetów.  Rozwój których wymienionych usług publicznych powinien być Pani/Pana zdaniem priorytetem w najbliższych czterech latach?
Prosimy wybrać maksymalnie trzy najpilniejsze zadania.
 1. budowa żłobków w najmniejszych gminach
 2. dostęp do specjalistycznych szpitali
 3. przychodnie z podstawową opieką lekarską
 4. transport publiczny między miejscowościami powiatowymi
 5. poprawa jakości szkół
 6. zwiększenie dostępności mieszkań
 7. pomoc społeczna
 8. czystość środowiska
 9. ochrona przeciwpowodziowa
 10. dostęp do kultury
 11. ład przestrzenny
 12. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
  Czy zgadza się Pani/Pan z poniższym stwierdzeniem?
Prosimy wybrać jedną odpowiedź.
Tak Nie Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Aby zwiększyć budżet państwa i lepiej realizować poszczególne polityki (m.in. zdrowotną, społeczną, rozwoju) należy podnieść lub wprowadzić nowe podatki.
Konstytucja RP gwarantuje szereg praw i wolności. Niektóre z nich wymieniliśmy poniżej.  Z których wymienionych praw i wolności nie można obecnie Pani/Pana zdaniem w pełni korzystać w Polsce?
Prosimy wybrać wszystkie odpowiedzi, które pasują.
 1. godność osobista
 2. równość obywateli
 3. ochrona życia
 4. nietykalność i wolność osobista
 5. prawo do sprawiedliwego sądu
 6. ochrona prywatności
 7. prawo do wychowania dzieci zgodnie z własnymi przekonaniami
 8. wolność sumienia i religii
 9. wolność słowa
 10. ochrona zdrowia
 11. bezpieczeństwo ekologiczne
 12. wolna działalność gospodarcza
 13. prawo do edukacji
 14. Państwo zapewnia realizację wszystkich praw wymienionych w Konstytucji.
 15. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Czy popiera Pani/Pan wprowadzenie poniższych zmian w funkcjonowaniu państwa?
Prosimy wybrać wszystkie odpowiedzi, które pasują.
Tak Nie Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Należy oddzielić funkcję Ministra Sprawiedliwości od funkcji Prokuratora Generalnego.
Należy wzmocnić rolę samorządów i ich zasoby finansowe.
Rozwój komunikacji w internecie pociąga za sobą wyzwania dotyczące m.in. mowy nienawiści czy innych form agresji stosowanych przez użytkowników. Czy zgadza się Pani/Pan z poniższymi stwierdzeniami na temat regulacji dotyczących korzystania z przestrzeni internetu?
Prosimy wybrać wszystkie odpowiedzi, które pasują.
Tak Nie Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Internet powinien być wolny od kontroli wypowiedzi. Internet daje możliwość dojścia do głosu grupom i obywatelom, którzy w tradycyjnej debacie publicznej nie mają możliwości wyrażania swoich poglądów.
Strony i portale internetowe powinny być objęte obowiązkiem zwalczania dezinformacji i mowy nienawiści na swoich platformach.
Polskie drogi są jednymi z najbardziej niebezpiecznych w Europie – co roku prawie 3 tys. osób ginie w wypadkach.  Które z poniższych rozwiązań najskuteczniej ograniczy Pani/Pana zdaniem liczbę wypadków?
Prosimy wybrać jedną odpowiedź.
 1. podniesienie wysokości mandatów
 2. zakaz sprzedaży alkoholu na stacjach benzynowych
 3. poprawa stanu dróg
 4. częstsze kontrole drogowe
 5. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
W ostatnich miesiącach doszło do zaostrzenia sporów handlowych między najważniejszymi globalnymi potęgami, w tym przede wszystkim USA, UE i Chinami. Ma to wpływ na polską gospodarkę, szczególnie pozycję firm-eksporterów. Jakie stanowisko powinien zajmować w tych sporach polski rząd?
Prosimy wybrać jedną odpowiedź.
 1. Powinniśmy przede wszystkim wspierać pozycję Unii Europejskiej, bo Polska jest jej częścią i nasza gospodarka zależy najbardziej od UE.
 2. Powinniśmy stanąć po stronie USA, bo to nasz najważniejszy partner w dziedzinie bezpieczeństwa i sojusz z Waszyngtonem ma dla Polski znaczenie pierwszoplanowe
 3. Polska powinna dążyć do prowadzenia samodzielnej polityki handlowej, niezależnie od USA czy UE i postawić na dwustronne negocjacje z Chinami
 4. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
  Czy w Pani/Pana ocenie w ostatnich latach dochodziło do łamania Konstytucji przez przedstawicieli władz publicznych?
Prosimy wybrać jedną odpowiedź. 
 1. Tak
 2. Nie
 3. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Parlamentarzyści, pracując w komisjach, specjalizują się w wybranych politykach. Którymi z nich zamierza się Pani/Pan zajmować w Sejmie lub Senacie?  W dalszej części kwestionariusza wyświetlą się tylko pytania dotyczące wybranych przez Panią/Pana tematów. Nie trzeba odpowiadać na wszystkie pytania – w Pani/Pana profilu wyświetlą się tylko pytania, na które została udzielona odpowiedź.
 1. Ustrój państwa (3)
 2. Prawa i wolności obywateli (8)
 3. Klimat i energetyka, ochrona środowiska (4)
 4. Edukacja (5)
 5. Nauka (2)
 6. Gospodarka i rozwój regionalny (8)
 7. Rolnictwo i prawa zwierząt (4)
 8. Cyfryzacja (2)
 9. Kultura (4)
 10. Polityka społeczna, demografia i rynek pracy (4)
 11. Usługi publiczne (mieszkania, przestrzeń publiczna, transport) (5)
 12. Zdrowie (3)
 13. Sprawy zagraniczne i obronność (9)
 14. Migracje (4)
Trwa dyskusja nad formalizacją związków osób tej samej płci. Które z poniższych rozwiązań należy Pani/Pana zdaniem wprowadzić? 
Prosimy wybrać wszystkie odpowiedzi, które pasują.
 1. Małżeństwa dla par jednopłciowych.
 2. Związki partnerskie dla wszystkich par.
 3. Nie należy wprowadzać rozwiązań formalizujących związki jednopłciowe.
 4. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Kodeks karny chroni przed znieważeniem oraz naruszeniem nietykalności cielesnej ze względu na przynależność narodową, etniczną, rasową, wyznanie albo bezwyznaniowość.  Czy Pani Pana zdaniem należy rozszerzyć grupę osób podlegających ochronie ze względu na jakieś cechy?
Prosimy wybrać jedną odpowiedź.
 1. Tak
 2. Nie
 3. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Prosimy o wskazanie, ze względu na jakie szczególne cechy należy chronić przed znieważeniem oraz naruszeniem nietykalności cielesnej?
 1. Niepełnosprawność
 2. Orientacja seksualna i tożsamość płciowa
 3. Płeć
 4. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Polska, wspólnie z innymi krajami Unii Europejskiej, ustaliła, że będzie dążyła do prowadzenia gospodarki neutralnej emisyjnie. Oznacza to konieczność zmiany sposobu pozyskiwania energii.  Jakie powinny być Pani/Pana zdaniem główne źródła energii elektrycznej w Polsce w 2050 r.?
Prosimy wybrać maksymalnie dwa najważniejsze.
 1. Energetyka gazowa
 2. Energetyka jądrowa
 3. Energetyka węglowa
 4. Odnawialne źródła energii – przede wszystkim wiatr i słońce
 5. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Niezależnie czy Polska zainwestuje w transformację energetyczną, czy będzie ponosić coraz większe opłaty za emisję CO2, koszt produkcji energii w najbliższych latach wzrośnie. Na jakie działania należy Pani/Pana zdaniem w pierwszej kolejności przeznaczyć środki z budżetu państwa, by ograniczyć wpływ wyższych cen energii na życie obywateli i rozwój gospodarki?
Prosimy wybrać dwa priorytetowe.
 1. dopłacanie do rachunków gospodarstw domowych
 2. dopłacanie do rachunków osób najuboższych
 3. zamrożenie cen energii dla przedsiębiorstw
 4. inwestycje w termomodernizację budynków
 5. inwestycje w instalację odnawialnych źródeł energii w budynkach
 6. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
W jaki sposób dofinansowywać indywidualne inwestycje w termomodernizację i/lub dodatkowe źródła energii?
Prosimy wybrać jedną odpowiedź.
 1. Inwestycje obywateli powinny być finansowane z góry (trafiając do beneficjentów bezpośrednio lub pośrednio), tak by ze wsparcia mogły skorzystać również osoby o niskich dochodach, których nie stać na sfinansowanie inwestycji z własnych środków.
 2. Należy zwracać obywatelom koszty już poniesionych wydatków, by uniknąć nadużyć finansowych.
 3. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
  Za część emisji CO2 do atmosfery odpowiadają konsumenci.  Wprowadzenie których z poniższych rozwiązań w celu ograniczenia indywidualnego śladu węglowego poparłaby Pani/poparłby Pan w parlamencie?
Prosimy wybrać wszystkie odpowiedzi, które pasują.
 1. wprowadzenie podatku węglowego od towarów, których produkcja wiąże się z wysoką emisją CO2
 2. dodatkowa opłata powyżej określonej liczby lotów samolotem w ciągu roku
 3. zwiększenie opłat za odbiór odpadów niesegregowanych oraz uszczelnienie systemu, tak by śmieci nie trafiały do lasu
 4. obarczenie branży mięsnej kosztami środowiskowymi, co przyczyni się do wzrostu cen i ograniczy spożycie mięsa
 5. dodatkowa opłata od emisji CO2 dla posiadaczy samochodów
 6. Konsumenci odpowiadają za niewielki procent emisji CO2 i nie powinni ponosić kosztów walki z ociepleniem klimatu.
 7. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
W czerwcu 2019 r. Skierniewice nie miały dostępu do bieżącej wody, a straty w rolnictwie wynikające z suszy w 2018 r. wyniosły 3,6 mld zł.  Jakie działania należy Pani/Pana zdaniem podjąć w najbliższych czterech latach, by zapobiec kryzysowi wody w Polsce?
Prosimy wybrać trzy najważniejsze odpowiedzi.
 1. Przywracać naturalne obszary zalewowe rzek.
 2. Zwiększać obszary i wiek lasów.
 3. Budować tamy i sztuczne zbiorniki retencyjne.
 4. Zwiększać wykorzystanie deszczówki m.in. poprzez budowanie zbiorników na terenie gospodarstw rolnych i w miastach.
 5. Zwiększać tereny zielone w miastach.
 6. Wprowadzać normy ograniczające zużycie wody w przemyśle i energetyce.
 7. Podnieść opłaty za korzystanie z wody w gospodarstwach domowych.
 8. Prowadzić edukację i promocję oszczędzania wody.
 9. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Poniżej wymieniliśmy główne postulaty dotyczące zmian w oświacie, aktualnie obecne w debacie publicznej.  Czy popiera Pani/Pan wprowadzenie wymienionych rozwiązań?
Prosimy wybrać wszystkie odpowiedzi, które pasują.
Tak Nie Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Należy wprowadzić obowiązek przedszkolny dla pięciolatków.
Należy wprowadzać rozwiązania korzystne dla tworzenia i utrzymywania małych szkół.
Jednym z głównych celów polityki edukacyjnej powinno być zmniejszanie liczby uczniów w klasie.
Program nauczania powinien być ustalany przez szkoły w ramach określonego centralnie minimum.
Samorządy powinny mieć większy niż obecnie wpływ na program nauczania na swoim terenie.
Należy wrócić do trzystopniowego systemu edukacji (powrót gimnazjów).
Rolą kuratora powinno być wspieranie szkoły w przeprowadzaniu wewnętrznej ewaluacji i poprawie jakości działań, a nie ścisła kontrola pracy szkoły.
Szkoły niepubliczne nie powinny otrzymywać dofinansowania ze środków publicznych.
Pracodawcy powinni w większym niż obecnie stopniu finansować szkolnictwo zawodowe.
Czy popiera Pani/Pan wprowadzenie wymienionych rozwiązań?
Prosimy wybrać wszystkie odpowiedzi, które pasują.
Tak Nie Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Należy zwiększyć tzw. pensum, czyli liczbę godzin, które nauczyciel ma przepracować w bezpośrednim kontakcie z uczniami (dziś to 18 godzin tygodniowo dla większości nauczycieli).
Wysokość wynagrodzenia nauczyciela powinna być uzależniona od nauczanego przedmiotu.
Dyrektor szkoły powinien mieć prawo zatrudniania i zwalniania nauczyciela na podstawie Kodeksu pracy.
Należy powołać Izbę Nauczycielską – samorząd zawodowy dla wszystkich nauczycieli.
Jakie zmiany należy Pani/Pana zdaniem wprowadzić w procesie kształcenia, awansu zawodowego, rekrutacji i wynagradzania nauczycieli, by w szkołach pracowali najlepsi fachowcy w swoich dziedzinach?
Podnieść pensje nauczycielom i zwiększyć wymogi.
Średnia pensja podstawowa nauczyciela z 5-letnim stażem pracy to, zgodnie z Kartą nauczyciela, ok. 3380 zł brutto (pensja nauczyciela kontraktowego z tytułem magistra).  Ile Pani/Pana zdaniem powinien zarabiać nauczyciel z pięcioletnim stażem?
Prosimy wybrać jedną odpowiedź. 
 1. Ok. 3 380 zł brutto, jak przewiduje Karta nauczyciela.
 2. Ok. 4 000 zł brutto.
 3. Ok. 5 000 zł brutto.
 4. Ok. 6 000 zł brutto lub więcej.
 5. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Który z wymienionych poglądów na temat finansowania badań naukowych jest bliższy Pani/Pana opinii? 
A. Państwo powinno skoncentrować się na finansowaniu stosowanych badań w naukach ścisłych, przydatnych w konkretnych sektorach gospodarki.

B. Państwo powinno finansować podstawowe i stosowane badania we wszystkich dziedzinach nauki.
Prosimy wybrać jedną odpowiedź.
 1. Zdecydowanie A
 2. Raczej A
 3. Raczej B
 4. Zdecydowanie B
 5. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Które z poniższych stwierdzeń jest bliższe Pani/Pana poglądom? 
Prosimy wybrać jedną odpowiedź.
 1. Celem rozwoju uniwersytetów w Polsce powinno być przekształcenie się z instytucji masowego kształcenia w instytucje kształcące mniejsze liczby studentów na dużo wyższym poziomie, bądź też specjalizujące się w badaniach naukowych.
 2. Należy wspierać sieć mniejszych uczelni w Polsce, dbając o przyciąganie biznesu i wspomaganie rozwoju regionu oraz o jakość badań podstawowych.
 3. Kilka uczelni badawczych – wiodących ośrodków akademickich – powinno otrzymywać znacznie większe finansowanie z budżetu państwa niż pozostałe uczelnie.
 4. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Pokaż wszystkie pytania
Pokaż mniej
Pokaż wszystkie pytania
Pokaż mniej

Najbardziej zgodni politycy

Jolanta Hibner
Koalicja Obywatelska
wspólne pytania
24
zgodność
79%
Iwona Kozłowska
Koalicja Obywatelska
wspólne pytania
16
zgodność
79%
Waldy Dzikowski
Koalicja Obywatelska
wspólne pytania
20
zgodność
78%

Najmniej zgodni politycy

wspólne pytania
16
zgodność
36%
Michał Urbaniak
Konfederacja Wolność i Niepodległość
wspólne pytania
20
zgodność
37%
Krystian Kamiński
Konfederacja Wolność i Niepodległość
wspólne pytania
17
zgodność
38%