Informacje ogólne

Prezydent miasta Knurów

Data i miejsce urodzenia: 1956-11-22, Knurów
Zawód: górnik, działacz związkowy, samorządowiec
Wykształcenie: średnie techniczne
Adam Rams (22.11.1956, Knurów), posiada wykształcenie średnie techniczne. Od 1975 górnik w Kopalni Węgla Kamiennego w Knurowie. W l. 1994-1998 radny Knurowa; w l. 1998-2002 radny Sejmiku Województwa Śląskiego. W l. 1995-2002 wiceprzewodniczący Komisji Zakładowej NSZZ "Solidarność". W l. 2002-2004... członek Rady Nadzorczej Powszechnej Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej; od 2008 r. członek Rady Fundacji na Rzecz Rozwoju Miasta Knurowa. Od 2002 r. prezydent Knurowa. W 2018 r. został ponownie wybrany na tę funkcję, uzyskując w pierwszej turze 9515 (64,2 proc.) głosów.
Czytaj więcej
Zwiń

Biografia

Filtruj wyniki

Rodzaj

Filtruj
Przefiltrowane przez:
od 11.2018
Urząd Miasta Knurowa, prezydent miasta, Knurów, Komitet Wyborczy Wyborców Wspólnie dla Knurowa, liczba głosów: 9515, Polska
źródło
Oficjalna strona Państwowej Komisji Wyborczej wybory2018.pkw.gov.pl
2018 – 21.10.2018
kandydat na prezydenta miasta Knurowa (wybrany), Komitet Wyborczy Wyborców Wspólnie dla Knurowa, Knurów, liczba głosów: 9515, Polska
źródło
Oficjalna strona Państwowej Komisji Wyborczej wybory2018.pkw.gov.pl
6.12.2014 – 11.2018
Urząd Miasta Knurowa, prezydent miasta, Knurów, Komitet Wyborczy Wyborców Wspólnie dla Knurowa, liczba głosów: 9148, Polska
źródło
Oficjalna strona Państwowej Komisji Wyborczej wybory2014.pkw.gov.pl
Pokaż więcej

Obietnice

Dodaj deklarację polityka

Opcjonalnie:


Ekologia i środowisko

kontynuacja porządkowania gospodarki wodno-ściekowej przeprowadzenie remontów wraz z termomodernizacją i likwidacją niskiej emisji na osiedlu III Kolonii wspieranie działań mających na celu wykorzystanie odnawialnych źródeł energii modernizacja istniejącego systemu oświetlenia ulicznego (Krywałd, ul. Wilsona, os. Farskie Pola, obszar III Kolonii) budowa nowego oświetlenia w dzielnicy domów jednorodzinnych przy ul. Jęczmiennej współpraca z kopalnią w celu ochrony terenów zurbanizowanych miasta przed skutkami eksploatacji górniczej Dodane przez Laura 

Źródło: adamrams.pl

Knurów
wybory samorządowe 2014
prezydent miasta
śląskie
ekologia i środowisko
Komunikacja i transport

sukcesywna modernizacja i remonty dróg, chodników oraz miejsc postojowych we wszystkich dzielnicach miasta: ul. ks. Koziełka – II etap , Reymonta, Słowackiego, Szymanowskiego, Paderewskiego, Wolności, Piłsudczyków, Ziętka, al. Lipowa, Parkowa modernizacja kolejnych skrzyżowań na drogach wojewódzkich i powiatowych (rondo Lignozy – Zwycięstwa, 1 Maja – Wilsona, 1 Maja – K. Wielkiego) budowa zajezdni na osiedlu Szczygłowice przebudowa zajezdni autobusowej „Foch” budowa nowych dróg na osiedlu Cztery Pory Roku kontynuacja komunalizacji dróg prywatnych Dodane przez Laura 

Źródło: adamrams.pl

komunikacja
wybory samorządowe 2014
prezydent miasta
Knurów
Atrakcyjność i konkurencyjność inwestycyjna miasta

budowa ronda i drogi dojazdowej do terenów objętych Katowicką Specjalną Strefą Ekonomiczną przy ul. Szpitalnej w celu ich uatrakcyjnienia dla inwestorów przygotowanie oferty inwestycyjnej dla nieruchomości w rejonie zjazdu z autostrady A-1 aktywna polityka podatkowa stymulująca rozwój przedsiębiorczości Dodane przez Laura 

Źródło: adamrams.pl

Knurów
wybory samorządowe 2014
prezydent miasta
inwestycje
śląskie
Edukacja

budowa Żłobka Miejskiego rozbudowa Miejskiego Przedszkola nr 2 modernizacja placówek oświatowych dbałość o ciągły wzrost poziomu nauczania i różnorodność zajęć pozalekcyjnych dbałość o stabilne warunki pracy i podnoszenie kwalifikacji kadry pedagogicznej Dodane przez Laura

Źródło: adamrams.pl

wybory samorządowe 2014
prezydent miasta
śląskie
edukacja i szkolnictwo wyższe
Knurów

Oświadczenia majątkowe

Oświadczenie
Rodzaj oświadczenia: prezydent miasta
II. Nieruchomości
4. Inne nieruchomości
Rodzaj: działka z domem letniskowym
Wartość
Kwota: 250 000,00 PLN
Tytuł prawny: małżeńska wspólność majątkowa
Uwagi: umiejscowiona w [nieczytelne]
IX. Inne dochody...
Dochód
Opis: wynagrodzenie Urząd Miasta
Kwota: 110 421,09 PLN

Opis: wynagrodzenie z KZK GOP
Kwota: 18 901,60 PLN

XI. Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł
Zobowiązanie
Opis (rodzaj, wobec kogo, w związku z jakim wydarzeniem): kredyt zaciągnięty w 2011 r. w Banku PKO SA na okres piętnastu lat. Kredyt zaciągnięty na budowę domu
Cała kwota: 230 000,00 PLN
Uwagi: kwota zobowiązania na dzień 2018-09-16
Oświadczenie
IX. Inne dochody...
Dochód
Opis: wynagrodzenie Urząd Miasta
Kwota: 2X9268,76 PLN

Opis: wynagrodzenie z KZK GOP - nagroda jubileuszowa
Kwota: 34 528,27 PLN

Opis: dochód z tytułu najmu
Kwota: 5745,92 PLN

XI. Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł
Zobowiązanie
Opis (rodzaj, wobec kogo, w związku z jakim wydarzeniem): kredyt zaciągnięty w 2011 r. w Banku PKO 3,4 na okres piętnastu lat. Kredyt zaciągnięty na budowę domu
Cała kwota: 230 000 PLN
Uwagi: kwota zobowiązania na dzień 31.12.2016
Oświadczenie
IX. Inne dochody...
Dochód
Opis: wynagrodzenie Urząd Miasta
Kwota: 157 754,06 PLN

Opis: wynagrodzenie z KZK GOP (członek zarządu)
Kwota: 3045,22 PLN

Opis: dochód z tytułu najmu
Kwota: 5745,92 PLN

XI. Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł
Zobowiązanie
Opis (rodzaj, wobec kogo, w związku z jakim wydarzeniem): kredyt zaciągnięty w 2011 r. w Banku PKO na okres piętnastu lat. Kredyt zaciągnięty na budowę domu
Cała kwota: 230 000 PLN
Uwagi: kwota zobowiązania na dzień 31.12.2015

Opis (rodzaj, wobec kogo, w związku z jakim wydarzeniem): Kredyt gotówkowy zaciągnięty w Banku PKO BP SA w dniu 2013-10-25, zaciągnięty na okres 3 lat na cele bierzące
Cała kwota: 35 000,00 PLN
Uwagi: kwota zobowiązania na dzień 31.12.2015

Oświadczenie
IX. Inne dochody...
Dochód
Opis: dochód z tytułu wynagrodzenia w Urzędzie Miasta
Kwota: 174 321,70 PLN
Uwagi: przychód z tytułu umów cywilno-prawnych zawartych przez współmałżonkę
XI. Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł
Zobowiązanie
Opis (rodzaj, wobec kogo, w związku z jakim wydarzeniem): kredyt zaciągnięty w 2011 r. w Banku PKO na okres piętnastu lat. Kredyt zaciągnięty na budowę domu
Cała kwota: 230 000 PLN

Opis (rodzaj, wobec kogo, w związku z jakim wydarzeniem): Kredyt gotówkowy zaciągnięty w Banku PKO BP SA w dniu 2013-10-25, zaciągnięty na okres 3 lat na cele bierzące
Cała kwota: 35 000,00 PLN

Oświadczenie
IX. Inne dochody...
Dochód
Opis: dochód z tytułu wynagrodzenia w Urzędzie Miasta
Kwota: 163 328,70 PLN
XI. Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł
Zobowiązanie
Opis (rodzaj, wobec kogo, w związku z jakim wydarzeniem): kredyt zaciągnięty w 2011 r. w Banku PKO na okres piętnastu lat. Kredyt zaciągnięty na budowę domu
Cała kwota: 230 000 PLN
Uwagi: kwota zobowiązania na dzień 27-11-2014.

Opis (rodzaj, wobec kogo, w związku z jakim wydarzeniem): Kredyt gotówkowy zaciągnięty w Banku PKO BP SA w dniu 2013-10-25, zaciągnięty na okres 3 lat na cele bierzące
Cała kwota: 35 000,00 PLN
Uwagi: kwota zobowiązania na dzień 27-11-2014.

Oświadczenie
IX. Inne dochody...
Dochód
Opis: dochód z tytułu wynagrodzenia w Urzędzie Miasta
Kwota: 112 015,98 PLN
XI. Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł
Zobowiązanie
Opis (rodzaj, wobec kogo, w związku z jakim wydarzeniem): kredyt zaciągnięty w 2011 r. w Banku PKO na okres piętnastu lat. Kredyt zaciągnięty na budowę domu
Uwagi: kwota zobowiązania na dzień 21-09-2014.

Opis (rodzaj, wobec kogo, w związku z jakim wydarzeniem): Kredyt gotówkowy zaciągnięty w Banku PKO BP SA w dniu 2013-10-25, zaciągnięty na okres 3 lat na cele bierzące
Cała kwota: 35 000,00 PLN
Uwagi: kwota zobowiązania na dzień 21-09-2014.

Oświadczenie
IX. Inne dochody...
Dochód
Opis: dochód z tytułu wynagrodzenia w Urzędzie Miasta
Kwota: 159 511,09 PLN
XI. Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł
Zobowiązanie
Opis (rodzaj, wobec kogo, w związku z jakim wydarzeniem): kredyt zaciągnięty w 2011 r. w Banku PKO na okres piętnastu lat. Kredyt zaciągnięty na budowę domu
Uwagi: kwota zobowiązania na dzień 31-12-2013.

Opis (rodzaj, wobec kogo, w związku z jakim wydarzeniem): Kredyt gotówkowy zaciągnięty w Banku PKO BP SA w dniu 2013-10-25, zaciągnięty na okres 3 lat na cele bierzące
Cała kwota: 35 000,00 PLN
Uwagi: kwota zobowiązania na dzień 31-12-2013.

Oświadczenie
IX. Inne dochody...
Dochód
Opis: dochód z tytułu wynagrodzenia w Urzędzie Miasta
Kwota: 159 416,88 PLN

Opis: dochód z tytułu pełnienia funkcji członka Zarządu KZK GOP (nieopodatkowany)
Kwota: 25 080 PLN

Opis: dochód z tytułu pełnienia funkcji członka Zarządu KZK GOP (opodatkowany)
Kwota: 4059 PLN

XI. Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł
Zobowiązanie
Opis (rodzaj, wobec kogo, w związku z jakim wydarzeniem): kredyt zaciągnięty w Banku PKO w 2008 r. na okres 5 lat. Kredyt wykorzystano na zakup działki budowlanej
Uwagi: pozostała kwota zobowiązania na dzień 31-12-2012

Opis (rodzaj, wobec kogo, w związku z jakim wydarzeniem): kredyt zaciągnięty w 2011 r. w Banku PKO na okres piętnastu lat. Kredyt zaciągnięty na budowę domu
Uwagi: kwota zobowiązania na dzień 31-12-2012.

Oświadczenie
II. Nieruchomości
2. Mieszkanie
Tytuł prawny: małżeńska wspólność majątkowa własnościowe spółdzielcze prawo do lokalu 31-12-1996
4. Inne nieruchomości
Rodzaj: działka z domem letniskowym w [nieczytelne]
Tytuł prawny: małżeńska wspólność majątkowa
Uwagi: działka zakupiona w 2000 r.

Rodzaj: działka budowlana w Knurowie
Tytuł prawny: małżeńska wspólność majątkowa
Uwagi: działka zakupiona w 2008 r.

IX. Inne dochody...
Dochód
Opis: dochód z tytułu wynagrodzenia w Urzędzie Miasta
Kwota: 197 935,32 PLN

Opis: wykonanie obowiązków Miejskiego Komisarza Spisowego
Kwota: 4000 PLN

Opis: dochód z tytułu pełnienia funkcji członka Zarządu KZK GOP (nieopodatkowany)
Kwota: 26 328 PLN

Opis: dochód z tytułu pełnienia funkcji członka Zarządu KZK GOP (opodatkowany)
Kwota: 4106 PLN

XI. Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł
Zobowiązanie
Opis (rodzaj, wobec kogo, w związku z jakim wydarzeniem): kredyt zaciągnięty w Banku PKO w 2008 r. na okres 5 lat. Kredyt wykorzystano na zakup działki budowlanej
Uwagi: kwota zobowiązania na dzień 31-12-2011

Opis (rodzaj, wobec kogo, w związku z jakim wydarzeniem): kredyt zaciągnięty w 2011 r. w Banku PKO na okres piętnastu lat. Kredyt zaciągnięty na budowę domu
Uwagi: kwota zobowiązania na dzień 31-12-2011.

Oświadczenie
II. Nieruchomości
2. Mieszkanie
Tytuł prawny: małżeńska wspólność majątkowa spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu 31-12-1996
4. Inne nieruchomości
Rodzaj: działka z domem letniskowym w [nieczytelne]
Tytuł prawny: małżeńska wspólność majątkowa
Uwagi: działka zakupiona w 2000 r.

Rodzaj: działka budowlana w Knurowie
Tytuł prawny: małżeńska wspólność majątkowa
Uwagi: działka zakupiona w 2008 r.

IX. Inne dochody...
Dochód
Opis: dochód z tytułu wynagrodzenia w Urzędzie Miasta osiągnięty do 20-12-2010
Kwota: 168 635,24 PLN

Opis: dochód z tytułu pełnienia funkcji członek Walnego Zgromadzenia KZK GOP
Kwota: 15 540 PLN

XI. Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł
Zobowiązanie
Opis (rodzaj, wobec kogo, w związku z jakim wydarzeniem): kredyt udzielony przez Bank PKO na okres 5 lat. Kredyt wykorzystano na zakup działki budowlanej w Knurowie.
Uwagi: stan na 31-12-2010
Oświadczenie
II. Nieruchomości
2. Mieszkanie
Tytuł prawny: małżeńska wspólność majątkowa
4. Inne nieruchomości
Rodzaj: działka z domem letniskowym w [nieczytelne]
Tytuł prawny: małżeńska wspólność majątkowa
Uwagi: działka zakupiona w 2000 r.

Rodzaj: działka budowlana w Knurowie
Tytuł prawny: małżeńska wspólność majątkowa
Uwagi: działka zakupiona w 2008 r.

IX. Inne dochody...
Dochód
Opis: dochód z tytułu wynagrodzenia w Urzędzie Miasta osiągnięty do 20-12-2010
Kwota: 147 852,85 PLN

Opis: z tytułu uczestnictwa w Walnych Zgromadzeniach KZK GOP
Kwota: 15 540 PLN

XI. Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł
Zobowiązanie
Opis (rodzaj, wobec kogo, w związku z jakim wydarzeniem): kredyt udzielony przez Bank PKO na okres 5 lat. Kredyt wykorzystano na zakup działki budowlanej w Knurowie.
Uwagi: stan na 20-12-2010