Wybory

Kandydat
  • Wybory do: samorządu 2018
  • Lista wyborcza: KWW Jacka Majchrowskiego - Obywatelski Kraków
  • Okręg: Kraków
  • Liczba i procent głosów (I tura): 154 830, 45.84%
  • Liczba i procent głosów (II tura): 197 019, 61.94%
Absolwent Uniwersytetu Jagiellońskiego, prof. zw. nauk prawnych, prawnik. Do grudnia 1981 r. w PZPR, w 1999 r. wstąpił do SLD, w 2002 r. zawiesił członkostwo w partii. Pracował naukowo na UJ, w l. 1987-1993 dziekan na Wydziale Prawa i Administracji. W l. 1996-1997 wojewoda krakowski. Do listopada 2011 r. sędzia Trybunału Stanu (w l. 2001-2005 zastępca przewodniczącego Trybunału). Członek honorowy Klubu Zachowawczo-Monarchistycznego. Do 2013 r. zasiadał w Radzie Fundacji Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Od 2002 r. prezydent Krakowa, w 2014 r. został wybrany na czwartą kadencję, uzyskując w drugiej turze wynik 114 705 głosów.

Poglądy

Kandydat nie wypełnił kwestionariusza.

Polityk w MPW