Informacje ogólne

Prezydent miasta Kraków

Data i miejsce urodzenia: 1947-01-13, Sosnowiec
Zawód: prawnik, wykładowca akademicki, samorządowiec
Wykształcenie: wyższe
Wygrana w wyborach: Wybory na prezydentów miast 2018
Komitet wyborczy: Komitet Wyborczy Wyborców Jacka Majchrowskiego - Obywatelski Kraków
Okręg: Kraków
Liczba głosów: 154 830 (45,84%)
Liczba głosów (II tura): 197 019 (61,94%)
Jacek Majchrowski (13.01.1947, Sosonowiec), prawnik, absolwent Uniwersytetu Jageillońskiego, prof. zw. nauk prawnych. Do grudnia 1981 r. w PZPR, w 1999 r. wstąpił do SLD, w 2002 r. zawiesił członkostwo w partii. Pracował naukowo na UJ, w l. 1987-1993 dziekan na Wydziale Prawa i Administracji. W l.... 1996-1997 wojewoda krakowski. Do listopada 2011 r. sędzia Trybunału Stanu (w l. 2001-2005 zastępca przewodniczącego Trybunału). Członek honorowy Klubu Zachowawczo-Monarchistycznego. Do 2013 r. zasiadał w Radzie Fundacji Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Od 2002 r. prezydent Krakowa, w 2018 r. został wybrany na piątą kadencję, uzyskując w drugiej turze wynik 197019 głosów (61,94 proc.).
Czytaj więcej
Zwiń

Poglądy

Kwestionariusz MamPrawoWiedziec.pl
Odpowiedź miast na zmiany w edukacji (2019)

Prosimy o wymienienie trzech najważniejszych Pani/ Pana zdaniem celów strategicznych miasta w dziedzinie edukacji.
1
Stwarzanie warunków dla doskonalenia systemu edukacji ukierunkowanej na uzyskanie najwyższego standardu edukacyjnego w Polsce.
2
Promowanie kształcenia ustawicznego (przez całe życie) jako naturalnego elementu ścieżki zawodowej mieszkańców Krakowa, sprzyjającego mobilności na rynku pracy oraz utrzymaniu jak najdłużej aktywności zawodowej.
3
Rozwijanie oferty możliwości kształcenia w językach obcych przez szkoły samorządowe oraz kształcenia języka i kultury polskiej dla cudzoziemców.
Gdyby dysponował Pan/ dysponowała Pani dodatkowymi środkami na zadania związane z oświatą, na co w pierwszej kolejności należałoby je przeznaczyć? 
 1. wyższe wynagrodzenia dla nauczycieli
 2. wyposażenie szkół w nowoczesne technologie
 3. zajęcia ponadprogramowe
 4. zatrudnienie nauczycieli wspierających
 5. inwestycje w infrastrukturę np. remonty budynków, dodatkowe boiska i place zabaw
  Program nauczania w szkołach jest przygotowywany przez władze centralne, samorząd może jednak realizować własną strategię edukacyjną między innymi poprzez finansowanie zajęć dodatkowych. Jakie zajęcia dodatkowe Pani/Pana zdaniem są najbardziej potrzebne w mieście?  
Prosimy wybrać maksymalnie dwie odpowiedzi.
 1. Dodatkowe godziny z przedmiotów szkolnych, by lepiej przygotować uczniów do egzaminów końcowych i zapewnić im lepszy start na kolejnych etapach edukacji.
 2. Dodatkowe zajęcia z tzw. „kompetencji miękkich”: komunikacji, pracy w zespole.
 3. Dodatkowe zajęcia, które zwiększą szanse uczniów na rynku pracy np. zajęcia językowe, programowanie.
 4. Dodatkowe zajęcia wychowawcze np. rozwijające tolerancję, patriotyzm, bezpieczeństwo czy aktywność obywatelską.
 5. Nie należy wprowadzać dodatkowych zajęć w szkołach w mieście.
 6. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Średnia pensja nauczyciela z 5-letnim stażem pracy to, zgodnie z Kartą Nauczyciela, ok. 3200 zł brutto (pensja nauczyciela kontraktowego z tytułem magistra). Gminy finansują pensje nauczycieli z subwencji, którą dostają z budżetu państwa. Mogą też opłacić dodatkowe podwyżki dla nauczycieli. Ile Pani/Pana zdaniem powinni zarabiać nauczyciele z pięcioletnim stażem w Państwa mieście?
 1. Ok. 3 200 zł brutto, jak przewiduje Karta Nauczyciela.
 2. Ok. 4 000 zł brutto.
 3. Ok. 5 000 zł brutto.
 4. Ok. 6 000 zł brutto lub więcej.
 5. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
  W 2017 r. weszła w życie reforma oświaty, która między innymi likwiduje gimnazja, wydłuża naukę w szkole podstawowej z 6 do 8 lat, a w szkole ponadpodstawowej z 3 do 4 lat (do 5 w technikach). W 2019 r. do szkół średnich będzie aplikować ponad 700 tys. uczniów - pierwszy rocznik absolwentów ośmioletnich szkół podstawowych oraz ostatni rocznik trzecich klas wygaszanych gimnazjów. To dwukrotnie więcej uczniów niż w rekrutacjach w 2018 r. i 2020 r. W efekcie przez kilka lat szkoły ponadpodstawowe będą przepełnione. Jak zapewnić kadrę nauczycielską na okresowe zwiększenie liczby uczniów?
Prosimy wybrać wszystkie odpowiedzi, które pasują.
 1. Należy zatrudnić młodych nauczycieli na trzyletnie kontrakty.
 2. Należy zwiększyć liczbę godzin pracy już zatrudnionych nauczycieli.
 3. Należy przede wszystkim dążyć do zatrzymania w pracy nauczycieli w wieku emerytalnym.
 4. Należy zwiększyć dodatki motywacyjne dla nauczycieli w szkołach z kumulacją roczników.
 5. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
 6. Inne (jakie?): Należałoby zmodyfikować przepis ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela art. 35 ust. 1 w celu umożliwienia dyrektorowi szkoły zatrudnienie nauczyciela w wymiarze przekraczającym 1,25 etatu bez zgody nauczyciela.
Jakie rozwiązania planuje Pan/Pani wykorzystać, by przygotować szkoły na okresowe zwiększenie liczby uczniów?
Prosimy wybrać wszystkie odpowiedzi, które pasują.
 1. Uruchomienie dodatkowych klas, które będą uczyły się w systemie zmianowym.
 2. Uruchomienie dodatkowych klas, które będą uczyć się w wynajętych pomieszczeniach poza budynkiem szkoły.
 3. Prowadzenie części lekcji w soboty.
 4. Zwiększenie liczby uczniów w klasie.
 5. Kierowanie uczniów do szkół, których potencjał nie jest obecnie w pełni wykorzystywany.
 6. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
 7. Inne (jakie?): 1. Przekształcono 4 gimnazja w licea ogólnokształcące, co spowodowało wzrost liczby wolnych miejsc dla uczniów o około 2 000. 2. w 2017 r. została wydana zgoda na przekształcenie trzech niesamorządowych publicznych gimnazjów w licea ogólnokształcące. W efekcie, w Krakowie aktualnie funkcjonuje 8 niesamorządowych publicznych liceów ogólnokształcących dla młodzieży. 3. od 2007 r. liczba uczniów w samorządowych liceach ogólnokształcących spadła o 5 200, w związku z czym istnieje duży potencjał do zwiększenia dostępnych miejsc w liceach. 4. 12 krakowskich salorządowych liceów ogólnokształcących funkcjonowało w zespołach szkolnych z gimnazjami. w efekcie reformy systemu oświaty, wygaszane gimnazja zwolnią miejsca dla liceów ogólnokształcących- wzrost liczby miejsc dla uczniów o około 3 600. 5. zawarcie 2 lutego 2017 r. porozumienia przez małopolską Kurator Oświaty i Prezydenta Miasta Krakowa, dotyczącego m. in. organizacji pracy szkół. We wcześniejszych latach Państwo Dyrektorzy szkół prowadząc rekrutację do liceów ogólnokształcących na kolejny rok szkolny planowali liczbę otwieranych oddziałów klas I na poziomie roku poprzedniego. Na podstawie obowiązującego porozumienia prowadzi się zrównoważony nabór do krakowskich liceów. W skutek tego działania, szkoły te będą mogły otworzyć więcej oddziałów klas pierwszych niż w ostatnich dwóch latach.
  Większa liczba uczniów szkół ponadpodstawowych to nie tylko konieczność zapewnienia dodatkowej przestrzeni i kadry nauczycielskiej, ale też m.in. organizacja dojazdów, zajęć sportowych i kulturalnych. Prosimy o wymienienie wyzwań, z którymi muszą zmierzyć się samorządy w związku z reformą oświaty.
1
Doposażenie pracowni przedmiotowych w szkołach.
2
Sprawy administracyjne związane min z wygaszeniem gimnazjów, przekształceniem liceów w szkoły czteroletnie a techników w pięcioletnie.
3
uregulowanie spraw związanych ze szkolnym majątkiem, pozamykanie kont bankowych, zmiany w numerach REGON. 4. Braki kadrowe nauczycieli mających uprawnienia do pracy w szkołach ponadpodstawowych.
Miejsce na rozwinięcie odpowiedzi i dodatkowe komentarze.
Odnośnie pytania dot. wynagrodzenia: Wysokość zarobków nauczycieli jest ściśle regulowana rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej określającym minimalne stawki wynagrodzenia. Na ostateczną wysokość pensji nauczycieli mają jednak wpływ różne dodatki np.: funkcyjny czy motywacyjny. Ponadto zróżnicowane pensum nauczycieli a także stopień awansu zawodowego mają wpływ na poziom wynagrodzenia. Należałoby pomyśleć o wprowadzeniu systemu wynagradzania nauczycieli opartego na wynikach pracy, specyfice szkoły a także rodzaju prowadzonych zajęć.
Pokaż wszystkie pytania
Pokaż mniej
Pokaż wszystkie pytania
Pokaż mniej

Biografia

Filtruj wyniki

Rodzaj

Filtruj
Przefiltrowane przez:
od 21.11.2018
Urząd Miasta Krakowa, prezydent miasta, Kraków, Komitet Wyborczy Wyborców Jacka Majchrowskiego - Obywatelski Kraków, liczba głosów: 197 019, Polska
źródło
Oficjalna strona Państwowej Komisji Wyborczej wybory2018.pkw.gov.pl
,
źródło
Portal Magiczny Kraków krakow.pl
2018 – 4.11.2018
kandydat na prezydenta miasta Krakowa (wybrany), Komitet Wyborczy Wyborców Jacka Majchrowskiego - Obywatelski Kraków, Kraków, liczba głosów: 197 019, Polska
źródło
Oficjalna strona Państwowej Komisji Wyborczej wybory2018.pkw.gov.pl
4.12.2014 – 11.2018
Urząd Miasta Krakowa, prezydent miasta, Kraków, Komitet Wyborczy Wyborców Jacka Majchrowskiego, liczba głosów: 114 705, Polska
źródło
Oficjalna strona Państwowej Komisji Wyborczej wybory2014.pkw.gov.pl
,
źródło
serwis infokrakow24.pl www.infokrakow24.pl
Pokaż więcej

Obietnice

Dodaj deklarację polityka

Opcjonalnie:


Zieleń miejska

Utworzenie na wykupionych terenach nowych parków oraz rewitalizację już istniejących.

Źródło: www.majchrowski.pl

Data obietnicy: 2014-11-XX

sprawy lokalne
ekologia i środowisko
przestrzeń miejska
wybory samorządowe 2014
prezydent Krakowa
Ekologia

Redukcja stężenia pyłu zawieszonego, dwutlenku siarki oraz dwutlenku azotu.

Źródło: www.majchrowski.pl

Data obietnicy: 2014-11-XX

sprawy lokalne
prezydent Krakowa
ekologia i środowisko
wybory samorządowe 2014
Środki na walkę z emisją zanieczyszczeń

Pozyskanie ok. 250 mln zł na dalsze ograniczanie niskiej emisji zanieczyszczeń w Krakowie i zapewnienie mieszkańcom kolejnych dotacji na wymianę źródeł ogrzewania na bardziej przyjazne środowisku (Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie oraz Program Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych).

Źródło: www.majchrowski.pl

Data obietnicy: 2014-11-XX

sprawy lokalne
ekologia i środowisko
prezydent Krakowa
wybory samorządowe 2014
Szybki tramwaj

Rozbudowa systemu Krakowskiego Szybkiego Tramwaju (m.in. Górka Narodowa, Trasa Łagiewnicka, dokończenie budowy estakady i odcinka Lipska-Wielicka).

Źródło: www.majchrowski.pl

Data obietnicy: 2014-11-XX

sprawy lokalne
transport publiczny
infrastruktura
prezydent Krakowa
wybory samorządowe 2014
"Pogotowie oczyszczania"

Wprowadzenie usługi „pogotowia oczyszczania” (gotowość interwencyjna 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu)

Źródło: www.majchrowski.pl

Data obietnicy: 2014-11-XX

sprawy lokalne
prezydent Krakowa
wybory samorządowe 2014
ekologia i środowisko
przestrzeń miejska
Opieka dla chorych

Zwiększenie liczby miejsc opieki dla osób przewlekle i nieuleczalnie chorych

Źródło: www.majchrowski.pl

Data obietnicy: 2014-11-XX

sprawy lokalne
ochrona zdrowia
wybory samorządowe 2014
prezydent Krakowa
Centrum Aktywnego Wypoczynku

Budowa Centrum Aktywnego Wypoczynku i ścieżek dla biegaczy wraz z infrastrukturą, w tym turystycznego szlaku sportowego „Błonia”.

Źródło: www.majchrowski.pl

Data obietnicy: 2014-11-XX

sprawy lokalne
sport i turystyka
wybory samorządowe 2014
prezydent Krakowa

Oświadczenia majątkowe

Oświadczenie
Rodzaj oświadczenia: prezydent miasta
II. Nieruchomości
1. Dom
Tytuł prawny: własność
Uwagi: dom ubezpieczony na 2,5 mln PLN
4. Inne nieruchomości
Rodzaj: dwie działki
Tytuł prawny: własność
Uwagi: na jednej z działek stoi dom wymieniony w pkt I, oraz sąsiednia do tej działka około 31 a, wartość wg rzeczoznawcy około 700 zł/m2
IV. Udziały w spółkach handlowych
2. Inne spółki
Spółka
Emitent udziałów: Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne Sp. z o. o.
Uwagi: żona posiada 25% udziałów
IX. Inne dochody...
Dochód
Opis: Jacek: UMK
Kwota: 210 052,15 PLN

Opis: Jacek: UJ
Kwota: 87 182,92 PLN

Opis: Jacek: Krak. Akademia
Kwota: 159 751

Opis: Jacek: ZUS
Kwota: 95 047,94 PLN

Opis: Barbara: Krak. Akademia
Kwota: 144 462,00 PLN

Opis: Barbara: ZUS
Uwagi: 45 279,88 PLN

X. Mienie ruchome - składniki o wartości > 10.000 zł
Pojazd mechaniczny
Marka: Lexus
Uwagi: współwłasność z Krakowską Akademią 33%
Inne mienie
Opis: obrazy
Uwagi: liczba obrazów: 22

Opis: 13 odznaczeń wchodzących w skład kolekcji

Oświadczenie
I. Zasoby pieniężne
Papiery wartościowe
Nazwa: udziały w Fidelity International
Liczba jednostek: 3480,70 tytułu
Pełna kwota: 39 158,33 USD

Nazwa: certyfikaty funduszu i inwestycje rolne
Pełna kwota: 181 401,72 PLN

II. Nieruchomości
1. Dom
Tytuł prawny: własność
Uwagi: dom ubezpieczony na 2,5 mln PLN
4. Inne nieruchomości
Rodzaj: dwie działki
Tytuł prawny: własność
Uwagi: na jednej z działek stoi dom wymieniony w pkt I, oraz sąsiednia do tej działka, wartość wg rzeczoznawcy około 700 zł/m2, powierzchnia około
IV. Udziały w spółkach handlowych
2. Inne spółki
Spółka
Emitent udziałów: Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne Sp. z o. o.
Uwagi: żona posiada 25% udziałów
VIII. Funkcje w spółkach handlowych i fundacjach...
Spółka handlowa / Fundacja / Stowarzyszenie
Nazwa i siedziba: Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne Sp. z o. o.
Funkcja
Rodzaj: Członek zarządu
Od kiedy: 2008-01
Uwagi: żona jest członkiem Zarządu w Krakowskim Towarzystwie Edukacyjnym
IX. Inne dochody...
Dochód
Opis: Jacek: UMK
Kwota: 156 960,79 PLN

Opis: Jacek: UJ
Kwota: 102 379,98 PLN

Opis: Jacek: Krak. Aka.
Kwota: 169 975

Opis: Jacek: ZUS
Kwota: 9X009,06 PLN

Opis: Barbara
Kwota: 45 096,48 PLN

Opis: Barbara: Krak. Aka.
Kwota: 146 149,00 PLN

Opis: Barbara: ZUS
Uwagi: 45 096,48 PLN

X. Mienie ruchome - składniki o wartości > 10.000 zł
Pojazd mechaniczny
Marka: Lexus
Uwagi: współwłasność z Krakowską Akademią ok XX%
Inne mienie
Opis: Obrazy
Uwagi: ilość obrazów: 22

Opis: 1X odznaczeń wchodzących w skład kolekcji

Oświadczenie
II. Nieruchomości
1. Dom
Tytuł prawny: Własność
Uwagi: Dom ubezpieczony na 2,5 mln PLN.
4. Inne nieruchomości
Rodzaj: dwie działki
Tytuł prawny: własność
Uwagi: na jednej stoi dom wymieniony w pkt I, wartość wg rzeczoznawcy ~700 zł/m2
IX. Inne dochody...
Dochód
Opis: Jacek: UMK
Kwota: 196 069,86 PLN

Opis: Jacek: UJ
Kwota: 167 591,96 PLN

Opis: Jacek: PiW Sp. z o.o.
Kwota: 825 PLN

Opis: Jacek: KiAKAD
Kwota: 173 588

Opis: Jacek: ZUS
Kwota: 97 858,02 PLN

Opis: Barbara
Kwota: 44 934,48 PLN

Opis: Barbara
Kwota: 153 687,00 PLN

X. Mienie ruchome - składniki o wartości > 10.000 zł
Pojazd mechaniczny
Marka: Lexus
Uwagi: współwłasność z Krakowską Akademią ok 33%
Inne mienie
Opis: Obrazy
Uwagi: Ilość obrazów: 21

Opis: 13 odznaczeń w skład kolekcji

Oświadczenie
II. Nieruchomości
1. Dom
Tytuł prawny: własność
Uwagi: dom ubezpieczony na 2,5 mln PLN
2. Mieszkanie
Tytuł prawny: własność
Uwagi: powierzchnia około, kupiony za ok. 70000 PLN, obecny szacunek (prezydenta): ok. 19000 PLN
4. Inne nieruchomości
Rodzaj: dwie działki
Tytuł prawny: własność
Uwagi: na jednej stoi dom wymieniony w pkt I, druga ma powierzchnię około 31 a, wartość wg rzeczoznawców ~700 zł/m2
IX. Inne dochody...
Dochód
Opis: prezydent - Krakowska Akademia
Kwota: 186 425,57 PLN

Opis: prezydent - INP PAN
Kwota: 988 PLN

Opis: prezydent - UJ
Kwota: 94 524,29 PLN

Opis: prezydent - UMK
Kwota: 159 184,87 PLN

Opis: żona - Krakowska Akademia
Kwota: 153 813 PLN

Opis: żona - Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne
Kwota: 3600 PLN

Opis: żona - ZUS
Kwota: 44 457,48 PLN

Łączny dochód
Uwagi: Pracuje w UJ, UMK, Krakowskiej Akademii. Żona ma emeryturę i pracuje w Krakowskiej Akademii. Wynagrodzenia identyczne jak w latach poprzednich
X. Mienie ruchome - składniki o wartości > 10.000 zł
Pojazd mechaniczny
Marka: Lexus
Uwagi: współwłasność ok. 33% z Krakowską Akademią
Inne mienie
Opis: obrazy
Uwagi: Ilość obrazów: 20

Opis: 13 odznaczeń wchodzących w skład kolekcji

Oświadczenie
II. Nieruchomości
1. Dom
Tytuł prawny: Własność
Uwagi: Dom ubezpieczony na 2,5 mln PLN.
2. Mieszkanie
Tytuł prawny: własność
Uwagi: kupiłem za ok. 70000 PLN, obecnie sądzę, że ok. 19000 PLN
4. Inne nieruchomości
Rodzaj: dwie działki
Tytuł prawny: własność
Uwagi: na jednej stoi dom wymieniony w pkt I, wartość wg rzeczoznawcy ~700 zł/m2
IX. Inne dochody...
Dochód
Kwota: 146 901,12 PLN

Kwota: 123 106,07 PLN

Opis: Krakowska Akademia
Kwota: 166 070,28 PLN

Łączny dochód
Uwagi: Pracuję w UJ, UMK, Krakowskiej Akademii. Żona ma emeryturę i pracuje w Krakowskiej Akademii . Wynagrodzenia mamy identyczne jak w latach poprzednich, mieszkanie nie jest wynajmowane
X. Mienie ruchome - składniki o wartości > 10.000 zł
Pojazd mechaniczny
Marka: Lexus
Uwagi: współwłasność z Krakowską Akademią
Inne mienie
Opis: Obrazy
Uwagi: Ilość obrazów: 20

Opis: 13 odznaczeń w skład kolekcji

Oświadczenie
II. Nieruchomości
1. Dom
Tytuł prawny: Własność
Uwagi: Dom ubezpieczony na 2,5 mln PLN.
2. Mieszkanie
Tytuł prawny: własność
Uwagi: kupiłem za ok. 70000 PLN, obecnie sądzę, że ok. 19000 PLN
4. Inne nieruchomości
Rodzaj: dwie działki
Tytuł prawny: własność
Uwagi: na jednej stoi dom wymieniony w pkt I, wartość wg rzeczoznawcy ~700 zł/m2
IX. Inne dochody...
Dochód
Kwota: 120 000 PLN

Kwota: 70 000 PLN

Opis: Krakowska Akademia
Kwota: 140 000 PLN

Łączny dochód
Uwagi: Pracuję w UJ, UMK, Krakowskiej Akademii. Żona ma emeryturę i pracuje w Krakowskiej Akademii . Wynagrodzenia mamy identyczne jak w latach poprzednich, mieszkanie nie jest wynajmowane. Obliczenia własne wobec oczywistego braku PIT za rok bieżący, dlatego też podane w przybliżeniu
X. Mienie ruchome - składniki o wartości > 10.000 zł
Pojazd mechaniczny
Marka: Lexus
Uwagi: współwłasność z Krakowską Akademią
Inne mienie
Opis: Obrazy
Uwagi: Ilość obrazów: 20

Opis: 13 odznaczeń w skład kolekcji

Oświadczenie
VIII. Funkcje w spółkach handlowych i fundacjach...
Spółka handlowa / Fundacja / Stowarzyszenie
Nazwa i siedziba: Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne
Funkcja
Rodzaj: Członek zarządu
Od kiedy: styczeń 2008
Uwagi: Żona jest członkiem Zarządu w Krakowskim Towarzystwie Edukacyjnym.

Nazwa i siedziba: Fundacja dla Uniwersytetu Ekonomicznego
Funkcja
Uwagi: Wystąpienie z fundacji

Nazwa i siedziba: Fundacja dla Krakowskiego Pogotowia Ratunkowego "Na ratunek"

IX. Inne dochody...
Dochód
Kwota: 158 512,52 PLN

Kwota: 95 009,53 PLN

Opis: Krak Akademia
Kwota: 185 760,93 PLN

Opis: Wynajem mieszkań
Kwota: 10 900 PLN

Opis: Stosunek pracy żony: Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego
Kwota: 169107PLN

Opis: Emerytura żony
Kwota: 49 591,24 PLN

X. Mienie ruchome - składniki o wartości > 10.000 zł
Inne mienie
Opis: Obrazy
Uwagi: Ilość obrazów: 20

Opis: 11 odznaczeń i odznak wchodzących w skład kolekcji

Oświadczenie
II. Nieruchomości
1. Dom
Tytuł prawny: Własność
Uwagi: Dom ubezpieczony na 1 mln PLN.
2. Mieszkanie
Tytuł prawny: Własność
Uwagi: Wartość i powierzchnia dotyczą 2 mieszkań.
4. Inne nieruchomości
Rodzaj: Działki
Tytuł prawny: Własność
Uwagi: Powierzchnia i wartość dotyczy dwóch działek wraz z drogą dojazdową.
VIII. Funkcje w spółkach handlowych i fundacjach...
Spółka handlowa / Fundacja / Stowarzyszenie
Nazwa i siedziba: Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne
Funkcja
Rodzaj: Członek zarządu
Od kiedy: styczeń 2008
Uwagi: Żona jest członkiem Zarządu w Krakowskim Towarzystwie Edukacyjnym.

Nazwa i siedziba: Fundacja dla Krakowskiego Pogotowia Ratunkowego "Na ratunek"

IX. Inne dochody...
Dochód
Opis: Stosunek pracy: Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego
Kwota: 192 764,16 PLN

Opis: Stosunek pracy: Uniwersytet Jagielloński
Kwota: 85 985,19 PLN

Opis: Stosunek pracy: Urząd Miasta Krakowa
Kwota: 160 131,40 PLN

Opis: Wynajem mieszkań
Kwota: 17 400 PLN

Opis: Stosunek pracy żony: Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego
Kwota: 169 207 PLN

Opis: Emerytura żony
Kwota: 42 043,04 PLN

Oświadczenie
II. Nieruchomości
1. Dom
Tytuł prawny: Własność
Uwagi: Dom ubezpieczony na 1 mln PLN.
2. Mieszkanie
Tytuł prawny: Własność
Uwagi: Wartość i powierzchnia dotyczą 2 mieszkań.
4. Inne nieruchomości
Rodzaj: Działki
Tytuł prawny: Własność
Uwagi: Powierzchnia i wartość dotyczy dwóch działek wraz z drogą dojazdową.
VIII. Funkcje w spółkach handlowych i fundacjach...
Spółka handlowa / Fundacja / Stowarzyszenie
Nazwa i siedziba: Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne
Funkcja
Rodzaj: Członek zarządu
Od kiedy: styczeń 2008
Uwagi: Żona jest członkiem Zarządu w Krakowskim Towarzystwie Edukacyjnym.

Nazwa i siedziba: Fundacja dla Krakowskiego Pogotowia Ratunkowego "Na ratunek"

IX. Inne dochody...
Dochód
Opis: Stosunek pracy: Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego
Kwota: 212 539,07 PLN

Opis: Stosunek pracy: Uniwersytet Jagielloński
Kwota: 89 875,48 PLN

Opis: Stosunek pracy: Urząd Miasta Krakowa
Kwota: 165 329,19 PLN

Opis: Wynajem mieszkań
Kwota: 15 000 PLN

Opis: Działalność wykonywana osobiście
Kwota: 4000 PLN

Oświadczenie
II. Nieruchomości
1. Dom
Tytuł prawny: Własność
Uwagi: Dom ubezpieczony na 1 mln PLN.
2. Mieszkanie
Tytuł prawny: Własność
Uwagi: Wartość i powierzchnia dotyczą 2 mieszkań.
4. Inne nieruchomości
Rodzaj: Działki
Tytuł prawny: Własność
Uwagi: Powierzchnia i wartość dotyczy dwóch działek wraz z drogą dojazdową.
VIII. Funkcje w spółkach handlowych i fundacjach...
Spółka handlowa / Fundacja / Stowarzyszenie
Nazwa i siedziba: Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne
Funkcja
Rodzaj: Członek zarządu
Od kiedy: styczeń 2008
Uwagi: Żona jest członkiem Zarządu w Krakowskim Towarzystwie Edukacyjnym.

Nazwa i siedziba: Fundacja dla Krakowskiego Pogotowia Ratunkowego "Na ratunek"

IX. Inne dochody...
Dochód
Opis: Stosunek pracy: Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego
Kwota: 210 698,35 PLN

Opis: Stosunek pracy: Uniwersytet Jagielloński
Kwota: 112 625,66 PLN

Opis: Stosunek pracy: Urząd Miasta Krakowa
Kwota: 164 079,37 PLN

Opis: Stosunek pracy żony: Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego
Kwota: 175 356,57 PLN

Opis: Emerytura żony
Kwota: 39 795,14 PLN

Opis: Wynajem mieszkań
Kwota: 15 000 PLN

Opis: Stosunek pracy: Wyższa Szkoła Turystyki w Suchej Beskidzkiej
Kwota: 830 PLN

Opis: Stosunek pracy: Uczelnia Łazarskiego w Warszawie
Kwota: 421,20 PLN

Opis: Stosunek pracy: Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
Kwota: 130,37 PLN

Oświadczenie
II. Nieruchomości
1. Dom
Tytuł prawny: Własność
Uwagi: Dom ubezpieczony na 1 mln PLN.
2. Mieszkanie
Tytuł prawny: Własność
Uwagi: Wartość i powierzchnia dotyczą 2 mieszkań.
4. Inne nieruchomości
Rodzaj: Działki
Tytuł prawny: Własność
Uwagi: Powierzchnia i wartość dotyczy dwóch działek wraz z drogą dojazdową.
VIII. Funkcje w spółkach handlowych i fundacjach...
Spółka handlowa / Fundacja / Stowarzyszenie
Nazwa i siedziba: Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne
Funkcja
Rodzaj: Członek zarządu
Od kiedy: styczeń 2008
Uwagi: Żona jest członkiem Zarządu w Krakowskim Towarzystwie Edukacyjnym.

Nazwa i siedziba: Fundacja dla Krakowskiego Pogotowia Ratunkowego "Na ratunek"

IX. Inne dochody...
Dochód
Opis: Stosunek pracy: krakowska Akademia
Kwota: 194 795,35 PLN

Opis: Stosunek pracy: Uniwersytet Jagielloński
Kwota: 128 133,34 PLN

Opis: Stosunek pracy: Urząd Miasta Krakowa
Kwota: 157 072,42 PLN

Opis: Stosunek pracy żony: krakowska Akademia
Kwota: 160 510 PLN

Opis: Emerytura żony
Kwota: 18 000 PLN

Opis: Wynajem mieszkań
Kwota: 14 000 PLN

Opis: Stosunek pracy: Wyższa Szkoła Turystyki w Suchej Beskidzkiej
Kwota: 1500 PLN

Oświadczenie
II. Nieruchomości
1. Dom
Tytuł prawny: Własność
Uwagi: Dom ubezpieczony na 1 mln PLN.
2. Mieszkanie
Tytuł prawny: Własność
Uwagi: Wartość i powierzchnia dotyczą 2 mieszkań.
4. Inne nieruchomości
Rodzaj: Działki
Tytuł prawny: Własność
Uwagi: Powierzchnia i wartość dotyczy dwóch działek wraz z drogą dojazdową.
VIII. Funkcje w spółkach handlowych i fundacjach...
Spółka handlowa / Fundacja / Stowarzyszenie
Nazwa i siedziba: Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne
Funkcja
Rodzaj: Członek zarządu
Od kiedy: styczeń 2008
Uwagi: Żona jest członkiem Zarządu w Krakowskim Towarzystwie Edukacyjnym.

Nazwa i siedziba: Fundacja dla Krakowskiego Pogotowia Ratunkowego "Na ratunek"

IX. Inne dochody...
Dochód
Opis: Stosunek pracy: Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego
Kwota: 89 000 PLN

Opis: Stosunek pracy: Uniwersytet Jagielloński
Kwota: 46 130 PLN

Opis: Stosunek pracy: Urząd Miasta Krakowa
Kwota: 108 801,99 PLN

Opis: Stosunek pracy żony: krakowska Akademia
Kwota: 72 000 PLN

Opis: Emerytura żony
Kwota: 20 000 PLN

Oświadczenie
II. Nieruchomości
1. Dom
Tytuł prawny: Własność
Uwagi: Dom ubezpieczony na 1 mln PLN.
2. Mieszkanie
Tytuł prawny: Własność
Uwagi: Wartość i powierzchnia dotyczą 2 mieszkań.
4. Inne nieruchomości
Rodzaj: Działki
Tytuł prawny: Własność
Uwagi: Powierzchnia i wartość dotyczy dwóch działek wraz z drogą dojazdową.
VIII. Funkcje w spółkach handlowych i fundacjach...
Spółka handlowa / Fundacja / Stowarzyszenie
Nazwa i siedziba: Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne
Funkcja
Rodzaj: Członek zarządu
Od kiedy: styczeń 2008
Uwagi: Żona jest członkiem Zarządu w Krakowskim Towarzystwie Edukacyjnym.

Nazwa i siedziba: Fundacja dla Krakowskiego Pogotowia Ratunkowego "Na ratunek"

IX. Inne dochody...
Dochód
Opis: Wynajem mieszkań
Kwota: 15 000 PLN

Opis: Stosunek pracy: Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego
Kwota: 207 368 PLN

Opis: Stosunek pracy: Uniwersytet Jagielloński
Kwota: 91 699 PLN

Opis: Stosunek pracy: Urząd Miasta Krakowa
Kwota: 161 242 PLN

Opis: Stosunek pracy żony: krakowska Akademia
Kwota: 159 398 PLN

Opis: Stosunek pracy żony: Uniwersytet Jagielloński
Kwota: 1641 PLN

Opis: Emerytura żony
Kwota: 33 648 PLN