Informacje ogólne

Data i miejsce urodzenia: 1966-03-25, Rozogi

Zawód: samorządowiec, nauczyciel

Wykształcenie: wyższe

Janusz Kotowski (25-03-1966, Rozogi), skończył studia z filozofii i teologii na Akademii Teologii Katolickiej w Warszawie. Nauczyciel w ostrołęckich szkołach średnich; wicedyrektor i kierownik Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Ostrołęce. W l. 90 współzałożyciel i dyrektor Społecznego Liceum... Ekonomicznego w Ostrołęce. W l. 2001-2007 współwłaściciel Arche Spółka z o.o. W 2004 r. bez powodzenia kandydował do Parlamentu Europejskiego. z list PiS. Od 1998 r. związany z samorządem: w l. 1998-2005 radny Ostrołęki; w l. 2005-2006 wicemarszałek w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego; w l. 2006-2010 prezydent Ostrołęki. W 2014 r. został ponownie wybrany na to stanowisko, uzyskując w drugiej turze 8562 głosów (53,61%).
Czytaj więcej
Zwiń

Biografia

Filtruj wyniki

Rodzaj

Filtruj
Przefiltrowane przez:
od 9.12.2014
prezydent miasta, Urząd Miasta Ostrołęki, Ostrołęka, Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość, liczba głosów: 8562, Polska
2014
radny (rezygnacja z mandatu- wybór na prezydenta miasta Ostrołęki), Rada Miasta Ostrołęki, Ostrołęka, Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość, liczba głosów: 883, Polska
2014
kandydat na prezydenta miasta Ostrołęki, Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość, liczba głosów: 85 622, Polska
pokaż więcej

Obietnice

Drogi w mieście

Zamierzamy kontynuować budowę i remonty dróg na wszystkich osiedlach w mieście (...), zwłaszcza zgłaszanych przez mieszkańców w ramach inwestycji wspólnych.

Żródło: www.januszkotowski.pl

Inwestycje w szkołach

Zamierzamy kontynuować remonty i inwestycje szkolne (m.in. w Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym, Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej), z kolejnych programów unijnych doposażać pracownie szkolne.

Żródło: www.januszkotowski.pl

Pieniądze na rozwój

Jako centrum subregionu Ostrołęka ma szanse pozyskać ponad 100 mln zł w ramach Regionalnego Instrumentu Wsparcia Terytorialnego. Przygotowaliśmy wnioski i podjęliśmy zaawansowane rozmowy z Marszałkiem Województwa i sąsiednimi samorządami dotyczące przebudowy szeregu dróg i budowy trzeciego mostu dla ruchu lokalnego. Są na to pieniądze zewnętrzne, a wybudowanie mostu nie będzie obciążeniem dla mieszkańców.

Żródło: www.januszkotowski.pl

Drogi rowerowe

Przy każdej inwestycji drogowej dbać o rowerzystów, rozbudować sieć ścieżek rowerowych w mieście i łączyć je z pasami dla rowerzystów poza miastem.

Żródło: www.januszkotowski.pl

Aktywizacja seniorów

Chcemy utworzyć Centrum Aktywizacji Seniorów, w oparciu o odpowiednio przystosowany obiekt.

Żródło: www.januszkotowski.pl

Projekty sportowe

Zamierzamy systematycznie w oparciu o środki zewnętrzne realizować przygotowane przez nas projekty sportowe – budowy nowej hali wielofunkcyjnej przy ul. Witosa, przebudowę stadionu miejskiego.

Żródło: www.januszkotowski.pl

Oświadczenia majątkowe

Oświadczenie
Rodzaj oświadczenia: prezydent miasta
I. Zasoby pieniężne
Środki pieniężne (złotówki)
Kwota: 43 000 PLN
Uwagi: kwota około, na kontach prezydenta i jego żony
Papiery wartościowe
Nazwa: indywidualne konta zabezpieczenia emerytalnego
Uwagi: posiada wraz z żoną

Nazwa: polisa na życie
Pełna kwota: 25 000 PLN
Uwagi: podano wartość szacunkową składek za wszystkie lata (kwoty wykupu polis znacznie niższe)

Nazwa: polisa na życie
Pełna kwota: 50 000 PLN
Uwagi: podano wartość szacunkową składek za wszystkie lata (kwoty wykupu polis znacznie niższe)

Uwagi ogólne: podano wartość szacunkową składek (wraz ze składkami żony) za wszystkie lata
Suma ogólna: 28 500 PLN
II. Nieruchomości
1. Dom
Tytuł prawny: małżeńska wspólność majątkowa
Uwagi: wartość około
2. Mieszkanie
Tytuł prawny: małżeńska wspólność majątkowa, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego
4. Inne nieruchomości
Rodzaj: niezabudowana działka
Tytuł prawny: umowa działu spadku po zmarłych rodzicach żony, małżeńska wspólność majątkowa
Uwagi: wartość około
IX. Inne dochody...
Dochód
Opis: dochód z tytułu zatrudnienia w UM w Ostrołęce do dnia wypełnienia oświadczenia
Kwota: 106 960,46 PLN
XI. Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł
Zobowiązanie
Opis (rodzaj, wobec kogo, w związku z jakim wydarzeniem): pożyczka z Zakładowego Funduszu Mieszkaniowego w zakładzie pracy żony na remont
Cała kwota: 10 000 PLN
Uwagi: kwota pozostała do spłacenia podana szacunkowo

Opis (rodzaj, wobec kogo, w związku z jakim wydarzeniem): mieszkaniowy kredyt bankowy (z ustanowieniem hipoteki na rzecz banku) na zakup spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu
Cała kwota: 100 000 PLN

Podpis
Miejscowość: Ostrołęka
Data: 2018-09-15
Oświadczenie
Rodzaj oświadczenia: prezydent miasta
I. Zasoby pieniężne
Środki pieniężne (złotówki)
Kwota: 268 000 PLN
Uwagi: kwota około, na kontach prezydenta i jego żony
Papiery wartościowe
Nazwa: indywidualne konta zabezpieczenia emerytalnego
Uwagi: posiada wraz z żoną

Nazwa: polisa na życie
Pełna kwota: 23 000 PLN
Uwagi: podano wartość szacunkową składek za wszystkie lata (kwoty wykupu polis znacznie niższe)

Nazwa: polisa na życie
Pełna kwota: 45 000 PLN
Uwagi: podano wartość szacunkową składek za wszystkie lata (kwoty wykupu polis znacznie niższe)

Uwagi ogólne: podano wartość szacunkową składek (wraz ze składkami żony) za wszystkie lata
Suma ogólna: 27 000 PLN
II. Nieruchomości
4. Inne nieruchomości
Rodzaj: niezabudowana działka
Tytuł prawny: umowa działu spadku po zmarłych rodzicach żony, małżeńska wspólność majątkowa
Uwagi: wartość około
IX. Inne dochody...
Dochód
Opis: dochód z tytułu zatrudnienia w UM w Ostrołęce
Kwota: 160 670,80 PLN
Podpis
Miejscowość: Ostrołęka
Data: 2018-04-26
Oświadczenie
I. Zasoby pieniężne
Papiery wartościowe
Nazwa: indywidualne konta zabezpieczenia emerytalnego

Nazwa: polisa na życie
Pełna kwota: 21 000 PLN
Uwagi: podano wartość szacunkową składek za wszystkie lata

Nazwa: polisa na życie
Pełna kwota: 37 500 PLN
Uwagi: podano wartość szacunkową składek za wszystkie lata

Uwagi ogólne: podano wartość szacunkową składek (wraz ze składkami żony) za wszystkie lata
Suma ogólna: 26 000 PLN
II. Nieruchomości
4. Inne nieruchomości
Rodzaj: niezabudowana działka
Tytuł prawny: umowa działu spadku po zmarłych rodzicach żony, małżeńska wspólność majątkowa
Uwagi: wartość około
IX. Inne dochody...
Dochód
Opis: dochód z tytułu zatrudnienia w UM w Ostrołęce
Kwota: 157 236,84 PLN
Podpis
Miejscowość: Ostrołęka
Data: 2017-04-28
Oświadczenie
II. Nieruchomości
4. Inne nieruchomości
Rodzaj: niezabudowana działka
Tytuł prawny: umowa działu spadku po zmarłych rodzicach żony, wspólność małżeńska, akt notarialny nr [tekst ukryty]
IX. Inne dochody...
Dochód
Opis: dochód z tytułu zatrudnienia w UM w Ostrołęce
Kwota: 172 302,12 PLN
XI. Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł
Zobowiązanie
Opis (rodzaj, wobec kogo, w związku z jakim wydarzeniem): kredyt zaciągnięty przez żonę na zakup i remont domu z zakładu Funduszu Mieszkaniowego Poradni Psychologiczno Pedagogicznej i Pracowniczej Kasy Zapomogowo Pożyczkowej
Podpis
Miejscowość: Ostrołęka
Data: 2016-04-27
Oświadczenie
II. Nieruchomości
4. Inne nieruchomości
Rodzaj: niezabudowana działka
Tytuł prawny: umowa działu spadku po zmarłych rodzicach żony, wspólność małżeńska, akt not nr [tekst ukryty]
IX. Inne dochody...
Dochód
Opis: dochód z tytułu zatrudnienia w UM w Ostrołęce
Kwota: 191 745,67 PLN
XI. Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł
Zobowiązanie
Opis (rodzaj, wobec kogo, w związku z jakim wydarzeniem): kredyt zaciągnięty przez żonę na zakup i remont domu z zakładu Funduszu Mieszkaniowego Poradni Psychologiczno Pedagogicznej i Pracowniczej Kasy Zapomogowo Pożyczkowej
Podpis
Miejscowość: Ostrołęka
Data: 2015-04-29
Oświadczenie
Dane osobowe
Imię (imiona): Janusz Józef
Nazwisko: Kotowski
Zatrudnienie
Miejsce zatrudnienia: Urząd Miasta Ostrołęki
Stanowisko lub funkcja: Prezydent Miasta Ostrołęki - Urząd Miasta Ostrołęki
II. Nieruchomości
4. Inne nieruchomości
Rodzaj: niezabudowana działka
Tytuł prawny: umowa działu spadku po zmarłych rodzicach żony, wspólność małżeńska, akt not nr [tekst ukryty]
IX. Inne dochody...
Dochód
Opis: dochód - za miesiące I-XI 2014 r. z tytułu zatrudnienia w UM w Ostrołęce
Kwota: 147 367,49 PLN
XI. Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł
Zobowiązanie
Opis (rodzaj, wobec kogo, w związku z jakim wydarzeniem): kredyt zaciągnięty przez żonę na zakup i remont domu z zakładu Funduszu Mieszkaniowego Poradni Psychologiczno Pedagogicznej i Pracowniczej Kasy Zapomogowo Pożyczkowej
Podpis
Miejscowość: Ostrołęka
Data: 2014-12-09
Oświadczenie
Dane osobowe
Imię (imiona): Janusz Józef
Nazwisko: Kotowski
Zatrudnienie
Miejsce zatrudnienia: Urząd Miasta Ostrołęki
Stanowisko lub funkcja: Prezydent Miasta Ostrołęki - Urząd Miasta Ostrołęki
II. Nieruchomości
4. Inne nieruchomości
Rodzaj: niezabudowana działka
Tytuł prawny: umowa działu spadku po zmarłych rodzicach żony, wspólność małżeńska, akt not nr [tekst ukryty]
IX. Inne dochody...
Dochód
Opis: dochód za miesiące I-VIII r. z tytułu zatrudnienia w UM w Ostrołęce
Kwota: 110 615
XI. Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł
Zobowiązanie
Opis (rodzaj, wobec kogo, w związku z jakim wydarzeniem): kredyt zaciągnięty przez żonę na zakup i remont domu z zakładu Funduszu Mieszkaniowego Poradni Psychologiczno Pedagogicznej i Pracowniczej Kasy Zapomogowo Pożyczkowej
Podpis
Miejscowość: Ostrołęka
Data: 2014-09-19
Oświadczenie
II. Nieruchomości
4. Inne nieruchomości
Rodzaj: niezabudowana działka
Tytuł prawny: umowa działu spadku po zmarłych rodzicach żony, wspólność małżeńska, akt not nr [tekst ukryty]
IX. Inne dochody...
Dochód
Opis: dochód z tytułu zatrudnienia w UM w Ostrołęce
Kwota: 161 228,24 PLN

Opis: dotacja na zadania związane z ochroną środowiska z WFOŚiGW w Warszawa
Kwota: 4230 PLN

XI. Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł
Zobowiązanie
Opis (rodzaj, wobec kogo, w związku z jakim wydarzeniem): kredyt zaciągnięty przez żonę na zakup i remont domu z zakładu Funduszu Mieszkaniowego Poradni Psychologiczno Pedagogicznej i Pracowniczej Kasy Zapomogowo Pożyczkowej
Uwagi: kwota na koniec 2013r.
Podpis
Miejscowość: Ostrołęka
Data: 2014-04-29
Oświadczenie
II. Nieruchomości
4. Inne nieruchomości
Rodzaj: niezabudowana działka
Tytuł prawny: umowa działu spadku po zmarłych rodzicach żony, wspólność małżeńska, akt not nr [tekst ukryty]
IX. Inne dochody...
Dochód
Opis: dochód z tytułu zatrudnienia w UM w Ostrołęce
Kwota: 159 818,24 PLN
XI. Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł
Zobowiązanie
Opis (rodzaj, wobec kogo, w związku z jakim wydarzeniem): kredyt zaciągnięty przez żonę na zakup i remont domu z zakładu Funduszu Mieszkaniowego Por Psych-Pedag i Prac Kasy Z.P
Uwagi: kwota na koniec 2012 r.
Podpis
Miejscowość: Ostrołęka
Data: 2013-04-20
Oświadczenie
II. Nieruchomości
1. Dom
Tytuł prawny: współwłasność małżeńska
Uwagi: podano powierzchnię zabudowy
4. Inne nieruchomości
Rodzaj: niezabudowana działka
Tytuł prawny: umowa działu spadku po zmarłych rodzicach żony, wspólność małżeńska, akt not nr [tekst ukryty]
IX. Inne dochody...
Dochód
Opis: dochód z tytułu zatrudnienia w UM w Ostrołęce
Kwota: 166 126,14 PLN
XI. Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł
Zobowiązanie
Uwagi: pozostało do spłaty na koniec 2011 roku

Opis (rodzaj, wobec kogo, w związku z jakim wydarzeniem): kredyt zaciągnięty przez żonę z zakładu Funduszu Mieszkaniowego Por Psych-Pedag na zakup i remont domu
Uwagi: kwota na koniec 2011 r.

Podpis
Miejscowość: Ostrołęka
Data: 2012-04-27
Oświadczenie
II. Nieruchomości
2. Mieszkanie
Tytuł prawny: spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu darowizna matki na rzecz żony, współwłasność małżeńska akt not. nr [tekst ukryty]
4. Inne nieruchomości
Rodzaj: niezabudowana działka
Tytuł prawny: umowa spadku po zmarłych rodzicach żony, wspólność małżeńska, akt not nr [tekst ukryty]
IX. Inne dochody...
Dochód
Opis: dochód ze stosunku pracy Urząd Miasta Ostrołęki
Kwota: 176 459,47 PLN
Podpis
Miejscowość: Ostrołęka
Data: 2011-04-27
Oświadczenie
II. Nieruchomości
2. Mieszkanie
Tytuł prawny: spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu darowizna matki na rzecz żony, współwłasność małżeńska akt not. nr [tekst ukryty]
4. Inne nieruchomości
Rodzaj: niezabudowana działka
Tytuł prawny: umowa spadku po zmarłych rodzicach żony, wspólność małżeńska, akt not nr [tekst ukryty]
IX. Inne dochody...
Dochód
Opis: zatrudnienie w Urzędzie Miasta Ostrołęka na dzień 03-12-2010
Kwota: 146 068,93 PLN
Podpis
Miejscowość: Ostrołęka
Data: 2010-12-23