Informacje ogólne

Data i miejsce urodzenia: 1955-02-04, Jarosławiec

Zawód: prawnik, urzędnik, samorządowiec

Wykształcenie: wyższe

Jan Starzyński (04.02.1955, Jarosławiec), skończył studia na Wydziale Prawa i Administracji na Uniwersytecie Warszawskim. W l. 1978-1982 pracownik Zarządu Gospodarki Terenami Miasta Pruszkowa. Od 1990 r. szef Urzędu Rejonowego w Pruszkowie. Od l. 90 związany z samorządem: w l. 1990-1994 radny... Pruszkowa; od 1998 r. prezydent Pruszkowa; w 2014 r. po raz kolejny uzyskał reelekcję, zdobywając w drugiej turze 9551 głosów (59,76%).
Czytaj więcej
Zwiń

Biografia

Filtruj wyniki

Rodzaj

Filtruj
Przefiltrowane przez:
od 2.12.2014
prezydent miasta, Urząd Miasta Pruszkowa, Komitet Wyborczy Wyborców Samorządowe Porozumienie Pruszkowa, Pruszków, liczba głosów: 9551, Polska
2014
kandydat na prezydenta miasta Pruszkowa, Komitet Wyborczy Wyborców Samorządowe Porozumienie Pruszkowa, Pruszków, liczba głosów: 9551, Polska
2010 – 2014
prezydent miasta, Urząd Miasta Pruszkowa, Pruszków, Komitet Wyborczy Wyborców Samorządowe Porozumienie Pruszkowskie, liczba głosów: 9106, Polska
pokaż więcej

Obietnice

Wyzwania dla Pruszkowa

Najważniejsze z nich to budowa kompleksów oświatowych na terenie Gąsina i Bąków, stworzenie alternatywnego źródła zaopatrzenia miasta w wodę, usprawnienie komunikacji drogowej oraz stworzenie nowych przepraw przez tory PKP.

Żródło: www.wpr24.pl

Inwestycje we współpracy z innymi samorządami

Chcemy usprawnić współpracę z innymi samorządami oraz instytucjami takimi jak PKP. Pruszków nie ma możliwości samodzielnej budowy Paszkowianki czy poszerzenia Al. Jerozolimskich. Możemy jednak te przedsięwzięcia wspierać w zakresie dotacji czy przygotowania odpowiednich dokumentów. To ważne, bo inwestycje marszałka na naszym terenie są wstrzymane z powodu braku środków na ich realizację.

Żródło: www.wpr24.pl

Przeprawa przy Broniewskiego

Kolejną przeprawę trzeba stworzyć w ciągu ul. Broniewskiego, myślimy tu o stworzeniu kładki, która umożliwi mieszkańcom przedostanie się na drugą stronę torów, zwłaszcza, że te zostały odgrodzone ekranami. Liczę bardzo w tym przypadku na pomoc burmistrza Piastowa i starostwa powiatowego.

Żródło: www.wpr24.pl

Oświadczenia majątkowe

Oświadczenie
Rodzaj oświadczenia: prezydent miasta
Dane osobowe
Nazwisko: Starzyński
Zatrudnienie
Miejsce zatrudnienia: Urząd Miejski w Pruszkowie, ul. Kraszewskiego 14/16, 05-800 Pruszków
Stanowisko lub funkcja: Prezydent miasta
I. Zasoby pieniężne
Środki pieniężne (złotówki)
Kwota: 350 000 PLN
Uwagi: wspólność małżeńska
Papiery wartościowe
Nazwa: roszczenie majątkowe
Pełna kwota: 1 391 787 PLN
Uwagi: z tytułu pozostawionego majątku na Ukrainie, ok. 1/6 z tytułu spadku I nr. 396/05 z dn. 2015-12-03 - majątek osobisty
II. Nieruchomości
2. Mieszkanie
Tytuł prawny: udział 1/6 tytułem spadku, własność osobista
3. Gospodarstwo rolne
Rodzaj: działka siedliskowa nr 95/1
Wartość: 14 500 PLN
Rodzaj zabudowy: budynek mieszkalny drewniany w złym stanie technicznym
Tytuł prawny: udział 1/6 z tytułu spadku - własność osobista
4. Inne nieruchomości
Rodzaj: działka nr. 1 zabudowana
Tytuł prawny: prawo użytkowania, udział 1/6 tytułem spadku I nr. 396/05 z dnia 2015-12-03, własność osobista
Uwagi: działka jest zabudowana obiektem gospodarczym na terenie POD "Samopomoc Chłopska"
IX. Inne dochody...
Dochód
Opis: z tytułu zatrudnienia w Urzędzie Miejskim
Kwota: 77 386,83 PLN

Opis: z tytułu diet delegata do Związku Komunalnego "Utrata"
Kwota: 220 PLN

Oświadczenie
Rodzaj oświadczenia: prezydent miasta
Dane osobowe
Nazwisko: Starzyński
Zatrudnienie
Miejsce zatrudnienia: Urząd Miejski w Pruszkowie, ul. Kraszewskiego 14/16, 05-800 Pruszków
Stanowisko lub funkcja: Prezydent miasta
I. Zasoby pieniężne
Środki pieniężne (złotówki)
Kwota: 330 000 PLN
Uwagi: wspólność małżeńska
Papiery wartościowe
Nazwa: roszczenie majątkowe
Pełna kwota: 1 391 787 PLN
Uwagi: z tytułu pozostawionego majątku na Ukrainie, ok. 1/6 z tytułu spadku I nr. 396/05 z dn. 03.12.15 r., majątek osobisty
II. Nieruchomości
2. Mieszkanie
Tytuł prawny: udział 1/6 tytułem spadku I nr. 396/05 z dnia 03.12.15 r., własność osobista
3. Gospodarstwo rolne
Rodzaj: działka siedliskowa nr 95/1
Wartość: 14 500 PLN
Rodzaj zabudowy: budynek mieszkalny drewniany w złym stanie technicznym
Tytuł prawny: udział 1/6 z tytułu spadku - własność osobista
4. Inne nieruchomości
Rodzaj: działka nr. 1 zabudowana
Tytuł prawny: prawo użytkowania, udział 1/6 tytułem spadku I nr. 396/05 z dnia 03.12.15 r., własność osobista
Uwagi: działka jest zabudowana obiektem gospodarczym na terenie POD "Samopomoc Chłopska" w Warszawie przy ul. [nieczytelne]
IX. Inne dochody...
Dochód
Opis: z tytułu zatrudnienia w Urzędzie Miejskim
Kwota: 159 804,52 PLN

Opis: z tytułu diet delegata do Związku Komunalnego "Utrata"
Kwota: 330 PLN

Oświadczenie
Dane osobowe
Nazwisko: Starzyński
Zatrudnienie
Miejsce zatrudnienia: Urząd Miejski w Pruszkowie, ul. Kraszewskiego 14/16, 05-800 Pruszków
Stanowisko lub funkcja: Prezydent miasta
I. Zasoby pieniężne
Środki pieniężne (złotówki)
Kwota: 210 000 PLN
Uwagi: kwota około wspólność małżeńska

Kwota: 315 819,95 PLN
Uwagi: na kontach bankowych

Kwota: 116 000 PLN
Uwagi: kwota około tytułem spadku

Papiery wartościowe
Nazwa: roszczenie majątkowe
Pełna kwota: 1 391 787 PLN
Uwagi: z tytułu pozostawionego majątku na Ukrainie, ok. 1/6 z tytułu spadku I nr. 396/05 z dn. 03.12.15 r., majątek osobisty
II. Nieruchomości
2. Mieszkanie
Tytuł prawny: udział 1/6 tytułem spadku I nr. 396/05 z dnia 03.12.15 r., własność osobista
3. Gospodarstwo rolne
Rodzaj: działka siedliskowa nr 95/1
Wartość: 14 500 PLN
Rodzaj zabudowy: budynek mieszkalny drewniany o złym stanie technicznym
Tytuł prawny: udział 1/6 z tytułu spadku - własność osobista
4. Inne nieruchomości
Rodzaj: działka nr. 1 zabudowana
Tytuł prawny: prawo użytkowania, udział 1/6 tytułem spadku I nr. 396/05 z dnia 03.12.15 r., własność osobista
Uwagi: działka jest zabudowana obiektem gospodarczym na terenie POD "Samopomoc Chłopska" w Warszawie przy ul. [nieczytelne]
IX. Inne dochody...
Dochód
Opis: z tytułu zatrudnienia w Urzędzie Miejskim
Kwota: 159 754,52 PLN

Opis: z tytułu diet delegata do Związku Komunalnego "Utrata"
Kwota: 220 PLN

Oświadczenie
Dane osobowe
Nazwisko: Starzyński
Zatrudnienie
Miejsce zatrudnienia: Urząd Miejski w Pruszkowie, ul. Kraszewskiego 14/16, 05-800 Pruszków
Stanowisko lub funkcja: Prezydent miasta
II. Nieruchomości
3. Gospodarstwo rolne
Rodzaj: działka siedliskowa nr 85/1
Wartość: 14 500 PLN
Rodzaj zabudowy: budynek mieszkalny drewniany o złym stanie technicznym
Tytuł prawny: udział 1/6 z tytułu spadku VI [nieczytelne] 117/06 z 28-06-06, majątek odrębny
IX. Inne dochody...
Dochód
Opis: z tytułu zatrudnienia w Urzędzie Miejskim
Kwota: 159 804,52 PLN

Opis: z tytułu diet delegata do Związku Komunalnego [nieczytelne]
Kwota: 220 PLN

X. Mienie ruchome - składniki o wartości > 10.000 zł
Pojazd mechaniczny
Marka: Skoda
Model: Superb 2,5l diesel
Wartość: 20 000 PLN
Uwagi: wartość około, współwłasność po 1/3, z żoną i synem Radosławem
Oświadczenie
Dane osobowe
Nazwisko: Starzyński
Zatrudnienie
Miejsce zatrudnienia: Urząd Miejski w Pruszkowie, ul. Kraszewskiego 14/16, 05-800 Pruszków
Stanowisko lub funkcja: Prezydent miasta
II. Nieruchomości
3. Gospodarstwo rolne
Rodzaj: działka siedliskowa nr 85/1
Wartość: 14 500 PLN
Rodzaj zabudowy: budynek mieszkalny drewniany o złym stanie technicznym
Tytuł prawny: udział 1/6 z tytułu spadku VI [nieczytelne] 117/06 z 28-06-06, majątek osobisty
IX. Inne dochody...
Dochód
Opis: z tytułu zatrudnienia w Urzędzie Miejskim
Kwota: 159 491,71 PLN

Opis: z tytułu diet delegata do Związku Komunalnego [nieczytelne]
Kwota: 330 PLN

X. Mienie ruchome - składniki o wartości > 10.000 zł
Pojazd mechaniczny
Marka: Skoda
Model: Superb 2,5l diesel
Wartość: 20 000 PLN
Uwagi: współwłasność po 1/3, z żoną i synem Radosławem
Oświadczenie
Dane osobowe
Nazwisko: Starzyński
Zatrudnienie
Miejsce zatrudnienia: Urząd Miejski w Pruszkowie, ul. Kraszewskiego 14/16, 05-800 Pruszków
Stanowisko lub funkcja: Prezydent miasta
II. Nieruchomości
3. Gospodarstwo rolne
Rodzaj: działka siedliskowa nr 85/1
Wartość: 14 500 PLN
Rodzaj zabudowy: budynek mieszkalny drewniany o złym stanie [nieczytelne]
Tytuł prawny: udział w 1/6 z tytułu spadku I Ns 117/06 z 28.06.06 majątek osobisty
IX. Inne dochody...
Dochód
Opis: z tytułu zatrudnienia w Urzędzie Miejskim
Kwota: 147 648,77 PLN

Opis: z tytułu diet delegata do Zgromadzenia Komunalnego [nieczytelne]
Kwota: 220 PLN

X. Mienie ruchome - składniki o wartości > 10.000 zł
Pojazd mechaniczny
Marka: Skoda
Model: Superb 2,5 l diesel
Wartość: 30 000 PLN
Uwagi: współwłasność po 1/3 z małżonką i z synem [nieczytelne]
Oświadczenie
Dane osobowe
Nazwisko: Starzyński
Zatrudnienie
Miejsce zatrudnienia: Urząd Miejski w Pruszkowie, ul. Kraszewskiego 14/16, 05-800 Pruszków
Stanowisko lub funkcja: Prezydent miasta
II. Nieruchomości
3. Gospodarstwo rolne
Rodzaj: działka siedliskowa nr 85/1
Wartość: 14 500 PLN
Rodzaj zabudowy: budynek mieszkalny drewniany o złym stanie technicznym
Tytuł prawny: majątek odrębny, udział 1/6 z tyt. spadku I Ns 117/06 z 29-06-2006
Uwagi: podana wartość to 1/6 całej wartości gospodarstwa - zgodnie z posiadanym udziałem
IX. Inne dochody...
Dochód
Opis: wynagrodzenie za pracę w Urzędzie Miejskim
Kwota: 184 548,52 PLN

Opis: diety delegata do Związku Komunalnego "Brwinów"
Kwota: 530 PLN

X. Mienie ruchome - składniki o wartości > 10.000 zł
Pojazd mechaniczny
Marka: Skoda
Model: Superb
Wartość: 30 000 PLN
Uwagi: 2,5l diesel, współwłasność po 1/3 z żoną i synem Radosławem
Oświadczenie
Dane osobowe
Nazwisko: Starzyński
Zatrudnienie
Miejsce zatrudnienia: Urząd Miejski w Pruszkowie, ul. Kraszewskiego 14/16, 05-800 Pruszków
Stanowisko lub funkcja: Prezydent miasta
II. Nieruchomości
3. Gospodarstwo rolne
Rodzaj: działka siedliskowa nr 85/1
Wartość: 14 500 PLN
Rodzaj zabudowy: budynek mieszkalny drewniany o złym stanie technicznym
Tytuł prawny: majątek odrębny, udział 1/6 z tyt. spadku I Ns 117/06 z 29-06-2006
Uwagi: podana wartość to 1/6 całej wartości gospodarstwa - zgodnie z posiadanym udziałem
IX. Inne dochody...
Dochód
Opis: wynagrodzenie za pracę w Urzędzie Miejskim
Kwota: 161 628,07 PLN

Opis: diety delegata do Związku Komunalnego "Brwinów"
Kwota: 300 PLN

X. Mienie ruchome - składniki o wartości > 10.000 zł
Pojazd mechaniczny
Marka: Skoda
Model: Superb
Wartość: 40 000 PLN
Uwagi: 2,5l diesel, współwłasność po 1/3 z żoną i synem Radosławem
Oświadczenie
Dane osobowe
Nazwisko: Starzyński
Zatrudnienie
Miejsce zatrudnienia: Urząd Miejski w Pruszkowie, ul. Kraszewskiego 14/16, 05-800 Pruszków
Stanowisko lub funkcja: Prezydent miasta
II. Nieruchomości
3. Gospodarstwo rolne
Rodzaj: działka siedliskowa nr 85/1
Wartość: 14 500 PLN
Rodzaj zabudowy: budynek mieszkalny drewniany o złym stanie technicznym
Tytuł prawny: majątek odrębny, udział 1/6 z tyt. spadku I Ns 117/06 z 29-06-2006
Uwagi: podana wartość to 1/6 całej wartości gospodarstwa - zgodnie z posiadanym udziałem
IX. Inne dochody...
Dochód
Opis: z tytułu pracy w Urzędzie Miejskim
Kwota: 166 422,82 PLN

Opis: z tytułu diet delegata do Związku Komunalnego "Brwinów"
Kwota: 208,31 PLN

Oświadczenie
Dane osobowe
Nazwisko: Starzyński
Zatrudnienie
Miejsce zatrudnienia: Urząd Miejski w Pruszkowie, ul. Kraszewskiego 14/16, 05-800 Pruszków
Stanowisko lub funkcja: Prezydent miasta
II. Nieruchomości
3. Gospodarstwo rolne
Rodzaj: działka siedliskowa nr 85/1
Wartość: 14 500 PLN
Rodzaj zabudowy: budynek mieszkalny drewniany o złym stanie technicznym
Tytuł prawny: majątek odrębny, udział 1/6 z tyt. spadku I Ns 117/06 z 29-06-2006
Uwagi: podana wartość to 1/6 całej wartości gospodarstwa - zgodnie z posiadanym udziałem
IX. Inne dochody...
Dochód
Opis: z tytułu pracy w Urzędzie Miejskim
Kwota: 164 959,76 PLN

Opis: z tytułu diet delegata do Związku Komunalnego "Brwinów"
Kwota: 341,56 PLN

X. Mienie ruchome - składniki o wartości > 10.000 zł
Pojazd mechaniczny
Marka: Skoda
Model: Superb
Wartość: 50 000 PLN
Uwagi: 2,5 TDI, wartość około, współwłasność po 1/3 ze współmałżonką i synem
XI. Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł
Zobowiązanie
Opis (rodzaj, wobec kogo, w związku z jakim wydarzeniem): kredyt z PKO BP umowa nr 16 1020 1055 0000 9296 0018 8003 z dnia 20-11-2007 r. na zakup samochodu i wyposażenie domu
Cała kwota: 100 000 PLN
Oświadczenie
Dane osobowe
Nazwisko: Starzyński
Zatrudnienie
Miejsce zatrudnienia: Urząd Miejski w Pruszkowie, ul. Kraszewskiego 14/16, 05-800 Pruszków
Stanowisko lub funkcja: Prezydent miasta
II. Nieruchomości
3. Gospodarstwo rolne
Rodzaj: działka siedliskowa nr 85/1
Wartość: 14 500 PLN
Rodzaj zabudowy: budynek mieszkalny drewniany o złym stanie technicznym
Tytuł prawny: majątek odrębny, udział 1/6 z tyt. spadku I Ns 117/06 z 29-06-2006
Uwagi: podana wartość to 1/6 całej wartości gospodarstwa - zgodnie z posiadanym udziałem
IX. Inne dochody...
Dochód
Opis: z tytułu pracy w Urzędzie Miejskim
Kwota: 137 934,26 PLN

Opis: z tytułu diet delegata do Związku Komunalnego "Brwinów"
Kwota: 272,73 PLN

XI. Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł
Zobowiązanie
Opis (rodzaj, wobec kogo, w związku z jakim wydarzeniem): kredyt z PKO BP umowa nr 16 1020 1055 0000 9296 0018 8003 z dnia 20-11-2007 r. na zakup samochodu i wyposażenie domu
Cała kwota: 100 000 PLN