Informacje ogólne

Data i miejsce urodzenia: 1949-09-21, Niebrzegów

Zawód: samorządowiec, inżynier budownictwa lądowego

Wykształcenie: wyższe

Janusz Grobel (21.09.1949, Niebrzegów), inżynier budownictwa lądowego. W l. 1975-1980,1990-1991 pracownik Zakładów Azotowych w Puławach. Od l. 80. związany z samorządem: w.l 1980-1990 zatrudniony w Urzędzie Miasta Puław, pełnił m.in. funkcje wiceprezydenta, zastępcy naczelnika. W l. 1994-1998 radny... Puław, od 1994 r. prezydent miasta. W 2014 r. po raz kolejny uzyskał reelekcję, zdobywając w pierwszej turze wyborów 67 proc. głosów.
Czytaj więcej
Zwiń

Biografia

Filtruj wyniki

Rodzaj

Filtruj
Przefiltrowane przez:
od 1.12.2014
prezydent miasta, Urząd Miasta Puławy, Puławy, Komitet Wyborczy Stowarzyszenia "Porozumienie Samorządowe Prawicy Puławskiej", liczba głosów: 10 567, Polska
2014
kandydat na prezydenta miasta Puławy, Komitet Wyborczy Stowarzyszenia "Porozumienie Samorządowe Prawicy Puławskiej", liczba głosów: 10 567, Polska
2010
kandydat na prezydenta miasta Puławy, Komitet Wyborczy Stowarzyszenia "Porozumienie Samorządowe Prawicy Puławskiej", liczba głosów: 12 469, Polska
pokaż więcej

Obietnice

Nie będę rządził gorzej niż do tej pory

- Chciałem podziękować mieszkańcom za zaufanie. Deklaruję, że razem z moimi współpracownikami będziemy chcieli pracować na rzecz miasta nie gorzej, niż do tej pory - mówi Janusz Grobel, wybrany w pierwszej turze na prezydenta Puław.

Żródło: www.dziennikwschodni.pl

Inwestycje w drogi

Pracować będziemy nad dalszym polepszaniem układu komunikacyjnego miasta poprzez budowę drugiego etapu obwodnicy i dróg osiedlowych.

Żródło: www.youtube.com

Kultura i sport

Inwestować będziemy w kulturę oraz rozwój sportu.

Żródło: www.youtube.com

Rozwój i miejsca pracy

Doposażać będziemy Park Naukowo-Technologiczny, wzmacniając jego potencjał badawczy i rozwojowy, a tym samym wzbogacając ofertę miejsc pracy.

Żródło: www.youtube.com

Edukacja

Dbać o edukację od najmłodszych do szkolnictwa wyższego.

Żródło: www.youtube.com

Fundusze unijne

Skutecznie pozyskiwać fundusze unijne, gwarantujące rozwój.

Żródło: www.youtube.com

Wspomagać starszych

Wspomagać ludzi starszych i potrzebujących.

Żródło: www.youtube.com

Oświadczenia majątkowe

Oświadczenie
Rodzaj oświadczenia: prezydent miasta
I. Zasoby pieniężne
Środki pieniężne (złotówki)
Kwota: 5000,00 PLN

Kwota: 89 913,00 PLN
Uwagi: rachunek oszczędnościowy

Kwota: 31 472,21 PLN
Uwagi: wkład członkowski w kasie zapomogowo-pożyczkowej

IX. Inne dochody...
Dochód
Opis: dochód z tytułu zatrudnienia wraz z nagrodą jubileuszową
Kwota: 106 888,89 PLN

Opis: dochód z tytułu zatrudnienia żony
Kwota: 24 583,68 PLN

XI. Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł
Zobowiązanie
Opis (rodzaj, wobec kogo, w związku z jakim wydarzeniem): Pracownicza kasa zapomogowo-pożyczkowa. Pożyczkę uzupełniającą w wysokości 73 000 PLN do łącznej kwoty 100 000 PLN zaciągnięto w miesiącu sierpniu 2018 r. Pożyczkę zaciągnięto na cele konsumpcyjne.
Cała kwota: 100 000 PLN
Uwagi: z zaciągniętej pożyczki spłacono - 3500 PLN
Oświadczenie
Rodzaj oświadczenia: prezydent miasta
I. Zasoby pieniężne
Środki pieniężne (złotówki)
Kwota: 6500,00 PLN
Uwagi: kwota około

Kwota: 30 817,74 PLN
Uwagi: rachunek oszczędnościowy

Kwota: 29 551,17 PLN
Uwagi: wkład członkowski w kasie zapomogowo-pożyczkowej

IX. Inne dochody...
Dochód
Opis: dochód z tytułu zatrudnienia wraz z nagrodą jubileuszową
Kwota: 206 233,59 PLN

Opis: dochód z tytułu zatrudnienia żony
Kwota: 36 000,55 PLN

XI. Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł
Zobowiązanie
Opis (rodzaj, wobec kogo, w związku z jakim wydarzeniem): Pracownicza kasa zapomogowo-pożyczkowa, pożyczkę zaciągnięto w 2016 r. celem dokonania darowizny pieniężnej na rzecz syna Przemysława
Cała kwota: 90 000 PLN
Oświadczenie
I. Zasoby pieniężne
Środki pieniężne (złotówki)
Kwota: 6000,00 PLN
Uwagi: wartość około

Kwota: 35 753,80 PLN
Uwagi: rachunek oszczędnościowy

Kwota: 26 631,31 PLN
Uwagi: wkład członkowski w kasie zapomogowo-pożyczkowej

IX. Inne dochody...
Dochód
Opis: dochód z tytułu zatrudnienia
Kwota: 156 188,25 PLN

Opis: dochód z tytułu zatrudnienia żony
Kwota: 35 338,73 PLN

XI. Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł
Zobowiązanie
Opis (rodzaj, wobec kogo, w związku z jakim wydarzeniem): Pracownicza kasa zapomogowo-pożyczkowa, pożyczkę zaciągnięto celem dokonania darowizny pieniężnej na rzecz syna Przemysława
Cała kwota: 90 000 PLN
Oświadczenie
I. Zasoby pieniężne
Środki pieniężne (złotówki)
Kwota: 5000,00 PLN
Uwagi: wartość około

Kwota: 51 607,99 PLN
Uwagi: rachunek oszczędnościowy

Kwota: 23 732,25 PLN
Uwagi: wkład członkowski w kasie zapomogowo-pożyczkowej

IX. Inne dochody...
Dochód
Opis: dochód z tytułu zatrudnienia
Kwota: 157 824,65 PLN

Opis: dochód z tytułu zatrudnienia żony
Kwota: 30 080,90 PLN

XI. Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł
Zobowiązanie
Opis (rodzaj, wobec kogo, w związku z jakim wydarzeniem): Pracownicza kasa zapomogowo-pożyczkowa, pożyczkę zaciągnięto celem dokonania darowizny pieniężnej na rzecz syna Przemysława
Cała kwota: 60 000 PLN
Oświadczenie
Rodzaj oświadczenia: prezydent miasta
I. Zasoby pieniężne
Środki pieniężne (złotówki)
Kwota: 6000,00 PLN
Uwagi: współwłasność małżeńska

Kwota: 125 346,85 PLN
Uwagi: rachunek oszczędnościowy, współwłasność małżeńska

Kwota: 20 802,68 PLN
Uwagi: wkład w kasie zapomogowo-pożyczkowej, współwłasność małżeńska

II. Nieruchomości
1. Dom
Tytuł prawny: współwłasność małżeńska
Uwagi: wartość domu podano łącznie z wartością domu
IX. Inne dochody...
Dochód
Opis: dochód z tytułu zatrudnienia
Kwota: 222 318,49 PLN

Opis: dochód z tytułu zatrudnienia żony
Kwota: 29 878,80 PLN

Łączny dochód
Uwagi: "w/w dochody objęte są wspólnotą małżeńską"
XI. Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł
Zobowiązanie
Opis (rodzaj, wobec kogo, w związku z jakim wydarzeniem): Pracownicza kasa zapomogowo-pożyczkowa, pożyczka zaciągnięta na cele mieszkaniowe
Cała kwota: 40 000 PLN
Uwagi: "w/w zobowiązanie objęte jest wspólnotą małżeńską"
Oświadczenie
I. Zasoby pieniężne
Środki pieniężne (złotówki)
Kwota: 10 000,00 PLN
Uwagi: współwłasność małżeńska

Kwota: 90 236,93 PLN
Uwagi: rachunek oszczędnościowy, współwłasność małżeńska

Kwota: 20 555,44 PLN
Uwagi: wkład w kasie zapomogowo-pożyczkowej, współwłasność małżeńska

II. Nieruchomości
1. Dom
Tytuł prawny: współwłasność małżeńska
Uwagi: wartość domu podano łącznie z wartością domu
IX. Inne dochody...
Dochód
Opis: dochód z tytułu zatrudnienia
Kwota: 172 620,49 PLN
Uwagi: od dnia 1.01.2014 do dnia 31.12.2014

Opis: dochód z tytułu zatrudnienia żony
Kwota: 27 451,55 PLN
Uwagi: od dnia 1.01.2014 do dnia 31.12.2014

Łączny dochód
Uwagi: "w/w dochody objęte są wspólnotą małżeńską"
XI. Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł
Zobowiązanie
Opis (rodzaj, wobec kogo, w związku z jakim wydarzeniem): Pracownicza kasa zapomogowo-pożyczkowa, pożyczka zaciągnięta na cele mieszkaniowe
Cała kwota: 45 000 PLN
Uwagi: "w/w zobowiązanie objęte jest wspólnotą małżeńską"
Oświadczenie
I. Zasoby pieniężne
Środki pieniężne (złotówki)
Kwota: 10 000,00 PLN
Uwagi: współwłasność małżeńska

Kwota: 85 998,36 PLN
Uwagi: rachunek oszczędnościowy, współwłasność małżeńska

Kwota: 19 813,72 PLN
Uwagi: wkład w kasie zapomogowo-pożyczkowej, współwłasność małżeńska

II. Nieruchomości
1. Dom
Tytuł prawny: współwłasność małżeńska
Uwagi: wartość domu podano łącznie z wartością domu
IX. Inne dochody...
Dochód
Opis: dochód z tytułu zatrudnienia
Kwota: 109 833,13 PLN

Opis: dochód z tytułu zatrudnienia żony
Kwota: 20 634,25 PLN

Łączny dochód
Uwagi: "w/w dochody objęte są wspólnotą małżeńską"
XI. Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł
Zobowiązanie
Opis (rodzaj, wobec kogo, w związku z jakim wydarzeniem): Pracownicza kasa zapomogowo-pożyczkowa - pożyczka
Cała kwota: 50 000 PLN
Uwagi: "w/w zobowiązanie objęte jest wspólnotą małżeńską"
Oświadczenie
I. Zasoby pieniężne
Środki pieniężne (złotówki)
Kwota: 5600 PLN
Uwagi: współwłasność małżeńska

Kwota: 11 058,25 PLN
Uwagi: rachunek oszczędnościowy, współwłasność małżeńska

Kwota: 187 594,66 PLN
Uwagi: wkład w kasie zapomogowo-pożyczkowej, współwłasność małżeńska

II. Nieruchomości
1. Dom
Tytuł prawny: współwłasność małżeńska
Uwagi: wartość domu podano łącznie z wartością domu
IX. Inne dochody...
Dochód
Opis: dochód z tytułu zatrudnienia
Kwota: 159 693,09 PLN

Opis: dochód z tytułu zatrudnienia żony
Kwota: 26 927,97 PLN

Łączny dochód
Uwagi: "w/w dochody objęte są wspólnotą małżeńską"
XI. Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł
Zobowiązanie
Opis (rodzaj, wobec kogo, w związku z jakim wydarzeniem): Pracownicza kasa zapomogowo-pożyczkowa - pożyczka
Cała kwota: 35 000 PLN
Uwagi: "w/w zobowiązanie objęte jest wspólnotą małżeńską"
Oświadczenie
I. Zasoby pieniężne
Środki pieniężne (złotówki)
Kwota: 6500 PLN
Uwagi: kwota około, współwłasność małżeńska

Kwota: 100 395,38 PLN
Uwagi: rachunek oszczędnościowy, współwłasność małżeńska

Kwota: 14 892,77 PLN
Uwagi: wkład w kasie zapomogowo-pożyczkowej, współwłasność małżeńska

II. Nieruchomości
1. Dom
Tytuł prawny: współwłasność małżeńska
Uwagi: działka pod domem została wymieniona w części II. pkt. 4. Inne nieruchomości; wartość działki podano łącznie z wartością domu
IX. Inne dochody...
Dochód
Opis: dochód z tytułu zatrudnienia
Kwota: 159 126,24 PLN

Opis: dochód z tytułu zatrudnienia żony
Kwota: 29 977,54 PLN

Łączny dochód
Uwagi: "w/w dochody objęte są wspólnotą małżeńską"
XI. Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł
Zobowiązanie
Opis (rodzaj, wobec kogo, w związku z jakim wydarzeniem): Pracownicza kasa zapomogowo-pożyczkowa - pożyczka
Cała kwota: 25 000 PLN
Uwagi: "w/w zobowiązanie objęte jest wspólnotą małżeńską"
Oświadczenie
I. Zasoby pieniężne
Środki pieniężne (złotówki)
Kwota: 5000 PLN
Uwagi: kwota około, współwłasność małżeńska

Kwota: 77 552,86 PLN
Uwagi: rachunek oszczędnościowy, współwłasność małżeńska

Kwota: 11 933,72 PLN
Uwagi: wkład w Pracowniczej kasie zapomogowo-pożyczkowej, współwłasność małżeńska

II. Nieruchomości
1. Dom
Tytuł prawny: współwłasność małżeńska
Uwagi: działka pod domem została wymieniona w części II. pkt. 4. Inne nieruchomości; wartość działki podano łącznie z wartością domu
IX. Inne dochody...
Dochód
Opis: dochód z tytułu zatrudnienia
Kwota: 162 856,35 PLN

Opis: dochód z tytułu zatrudnienia żony
Kwota: 39 173,96 PLN

Łączny dochód
Uwagi: "w/w dochody objęte są wspólnotą małżeńską"
XI. Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł
Zobowiązanie
Opis (rodzaj, wobec kogo, w związku z jakim wydarzeniem): Pracownicza kasa zapomogowo-pożyczkowa - pożyczka
Cała kwota: 25 000 PLN
Uwagi: "w/w zobowiązanie objęte jest wspólnotą małżeńską"
Oświadczenie
I. Zasoby pieniężne
Środki pieniężne (złotówki)
Kwota: 7000 PLN
Uwagi: kwota około, współwłasność małżeńska

Kwota: 88 919,28 PLN
Uwagi: rachunek oszczędnościowy, współwłasność małżeńska

II. Nieruchomości
1. Dom
Tytuł prawny: współwłasność małżeńska
Uwagi: działka pod domem została wymieniona w części II. pkt. 4. Inne nieruchomości; wartość działki podano łącznie z wartością domu
IX. Inne dochody...
Dochód
Opis: dochód z tytułu zatrudnienia
Kwota: 181 395,24 PLN

Opis: dochód z tytułu zatrudnienia żony
Kwota: 29 345,03 PLN

Łączny dochód
Uwagi: "w/w dochody objęte są wspólnotą małżeńską"
XI. Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł
Zobowiązanie
Opis (rodzaj, wobec kogo, w związku z jakim wydarzeniem): Pracownicza kasa zapomogowo-pożyczkowa - pożyczka
Uwagi: "w/w zobowiązanie objęte jest wspólnotą małżeńską"
Oświadczenie
I. Zasoby pieniężne
Środki pieniężne (złotówki)
Kwota: 6000 PLN
Uwagi: kwota około, współwłasność małżeńska

Kwota: 85 667,37 PLN
Uwagi: rachunek oszczędnościowy, współwłasność małżeńska

II. Nieruchomości
1. Dom
Tytuł prawny: współwłasność małżeńska
Uwagi: działka pod domem została wymieniona w części II. pkt. 4. Inne nieruchomości; wartość działki podano łącznie z wartością domu
IX. Inne dochody...
Dochód
Opis: dochód z tytułu zatrudnienia
Kwota: 168 804,95 PLN

Opis: dochód z tytułu zatrudnienia żony
Kwota: 27 202,83 PLN

Łączny dochód
Uwagi: "w/w dochody objęte są wspólnotą małżeńską"
XI. Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł
Zobowiązanie
Opis (rodzaj, wobec kogo, w związku z jakim wydarzeniem): Pracownicza kasa zapomogowo-pożyczkowa - pożyczka
Uwagi: "w/w zobowiązanie objęte jest wspólnotą małżeńską"