Wybory

Kandydatka
  • Wybory do: samorządu 2018
  • Lista wyborcza: KWW Grażyny Dziedzic
  • Okręg: Ruda Śląska
  • Liczba i procent głosów (I tura): 20 010, 40.98%
  • Liczba i procent głosów (II tura): 25 177, 61.77%
Ukończyła Wydział Budownictwa Politechniki Śląskiej w Gliwicach. W l. 80. nauczycielka jednej z rudzkich szkół. W l. 1992-1996 kierowniczka działu technicznego w Zakładzie Lecznictwa Ambulatoryjnego w Rudzie Śląskiej, w l. 1996-2009 pracowała w Ośrodku Pomocy Społecznej w Rudzie Śląskiej, do 2003 r. jako zastępca dyrektora, następnie jako dyrektor. Od 2011 r. członkini Rady Fundacji im. Grzegorza Dziedzica. Od 2010 r. prezydent Rudy Śląskiej. W 2014 r. uzyskała reelekcję, zdobywając w drugiej turze 58 proc. głosów.

Poglądy

Kandydatka nie wypełniła kwestionariusza.

Polityk w MPW