Informacje ogólne

Prezydent miasta Rzeszów

Data i miejsce urodzenia: 1940-02-10, Rzeszów
Zawód: samorządowiec, ekonomista
Wykształcenie: wyższe
Prezydent Rzeszowa nieprzerwanie od 2002 r., poseł na Sejm IV kad. Absolwent Akademii Ekonomicznej w Krakowie. W latach 1956-1972 robotnik a następnie kierownik magazynu w Wytwórni Sprzętu Komunikacyjnego Rzeszów, kierownik w Budimex (1972-1981), kierownik w Miejskich Zakładach Budownictwa... Mieszkaniowego (1985-1991), prezes Spółdzielni Mieszkaniowej "Nowe Miasto" (1993-2001), radny Rzeszowa (1994-2001), od 1999 r. członek SLD. W latach 2001-2002 zasiadał w Sejmie IV kadencji, został wybrany z ramienia SLD. W wyborach w 1997 r. i w 2011 r. bezskutecznie ubiegał się o mandat senatora. W 2018 r. został po raz kolejny wybrany na urząd prezydenta Rzeszowa, w I turze zdobywając 51029 (63,76%) głosów.
Czytaj więcej
Zwiń

Poglądy

Kwestionariusz MamPrawoWiedziec.pl
Odpowiedź miast na zmiany w edukacji (2019)

Prosimy o wymienienie trzech najważniejszych Pani/ Pana zdaniem celów strategicznych miasta w dziedzinie edukacji.
1
Zapewnienie wysokiego poziomu wsparcia merytorycznego oraz doskonalenia zawodowego nauczycieli
2
Wzrost kompetencji kluczowych uczniów
3
Ściślejsze powiązanie kształcenia zawodowego z potrzebami lokalnego i ogólnopolskiego rynku pracy
Gdyby dysponował Pan/ dysponowała Pani dodatkowymi środkami na zadania związane z oświatą, na co w pierwszej kolejności należałoby je przeznaczyć? 
 1. wyższe wynagrodzenia dla nauczycieli
 2. wyposażenie szkół w nowoczesne technologie
 3. zajęcia ponadprogramowe
 4. zatrudnienie nauczycieli wspierających
 5. inwestycje w infrastrukturę np. remonty budynków, dodatkowe boiska i place zabaw
  Program nauczania w szkołach jest przygotowywany przez władze centralne, samorząd może jednak realizować własną strategię edukacyjną między innymi poprzez finansowanie zajęć dodatkowych. Jakie zajęcia dodatkowe Pani/Pana zdaniem są najbardziej potrzebne w mieście?  
Prosimy wybrać maksymalnie dwie odpowiedzi.
 1. Dodatkowe godziny z przedmiotów szkolnych, by lepiej przygotować uczniów do egzaminów końcowych i zapewnić im lepszy start na kolejnych etapach edukacji.
 2. Dodatkowe zajęcia z tzw. „kompetencji miękkich”: komunikacji, pracy w zespole.
 3. Dodatkowe zajęcia, które zwiększą szanse uczniów na rynku pracy np. zajęcia językowe, programowanie.
 4. Dodatkowe zajęcia wychowawcze np. rozwijające tolerancję, patriotyzm, bezpieczeństwo czy aktywność obywatelską.
 5. Nie należy wprowadzać dodatkowych zajęć w szkołach w mieście.
 6. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Średnia pensja nauczyciela z 5-letnim stażem pracy to, zgodnie z Kartą Nauczyciela, ok. 3200 zł brutto (pensja nauczyciela kontraktowego z tytułem magistra). Gminy finansują pensje nauczycieli z subwencji, którą dostają z budżetu państwa. Mogą też opłacić dodatkowe podwyżki dla nauczycieli. Ile Pani/Pana zdaniem powinni zarabiać nauczyciele z pięcioletnim stażem w Państwa mieście?
 1. Ok. 3 200 zł brutto, jak przewiduje Karta Nauczyciela.
 2. Ok. 4 000 zł brutto.
 3. Ok. 5 000 zł brutto.
 4. Ok. 6 000 zł brutto lub więcej.
 5. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
  W 2017 r. weszła w życie reforma oświaty, która między innymi likwiduje gimnazja, wydłuża naukę w szkole podstawowej z 6 do 8 lat, a w szkole ponadpodstawowej z 3 do 4 lat (do 5 w technikach). W 2019 r. do szkół średnich będzie aplikować ponad 700 tys. uczniów - pierwszy rocznik absolwentów ośmioletnich szkół podstawowych oraz ostatni rocznik trzecich klas wygaszanych gimnazjów. To dwukrotnie więcej uczniów niż w rekrutacjach w 2018 r. i 2020 r. W efekcie przez kilka lat szkoły ponadpodstawowe będą przepełnione. Jak zapewnić kadrę nauczycielską na okresowe zwiększenie liczby uczniów?
Prosimy wybrać wszystkie odpowiedzi, które pasują.
 1. Należy zatrudnić młodych nauczycieli na trzyletnie kontrakty.
 2. Należy zwiększyć liczbę godzin pracy już zatrudnionych nauczycieli.
 3. Należy przede wszystkim dążyć do zatrzymania w pracy nauczycieli w wieku emerytalnym.
 4. Należy zwiększyć dodatki motywacyjne dla nauczycieli w szkołach z kumulacją roczników.
 5. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Jakie rozwiązania planuje Pan/Pani wykorzystać, by przygotować szkoły na okresowe zwiększenie liczby uczniów?
Prosimy wybrać wszystkie odpowiedzi, które pasują.
 1. Uruchomienie dodatkowych klas, które będą uczyły się w systemie zmianowym.
 2. Uruchomienie dodatkowych klas, które będą uczyć się w wynajętych pomieszczeniach poza budynkiem szkoły.
 3. Prowadzenie części lekcji w soboty.
 4. Zwiększenie liczby uczniów w klasie.
 5. Kierowanie uczniów do szkół, których potencjał nie jest obecnie w pełni wykorzystywany.
 6. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
  Większa liczba uczniów szkół ponadpodstawowych to nie tylko konieczność zapewnienia dodatkowej przestrzeni i kadry nauczycielskiej, ale też m.in. organizacja dojazdów, zajęć sportowych i kulturalnych. Prosimy o wymienienie wyzwań, z którymi muszą zmierzyć się samorządy w związku z reformą oświaty.
1
Zapewnienie dodatkowych miejsc w bursach/internatach.
2
3
Pokaż wszystkie pytania
Pokaż mniej
Pokaż wszystkie pytania
Pokaż mniej

Biografia

Filtruj wyniki

Rodzaj

Filtruj
Przefiltrowane przez:
od 20.11.2018
Urząd Miasta Rzeszowa, prezydent miasta, Rzeszów, Komitet Wyborczy Wyborców Stowarzyszenie Rozwój Rzeszowa Tadeusza Ferenca w Rzeszowie, liczba głosów: 51 029, Polska
źródło
Oficjalna strona Państwowej Komisji Wyborczej wybory2018.pkw.gov.pl
,
źródło
Rzeszowskie wydanie wyborcza.pl rzeszow.wyborcza.pl
21.10.2018 – 2018
kandydat na prezydenta miasta Rzeszowa (wybrany), Komitet Wyborczy Wyborców Stowarzyszenie Rozwój Rzeszowa Tadeusza Ferenca w Rzeszowie, liczba głosów: 51 209, Polska
źródło
Oficjalna strona Państwowej Komisji Wyborczej wybory2018.pkw.gov.pl
28.11.2014 – 11.2018
Urząd Miasta Rzeszowa, prezydent miasta, Rzeszów, Komitet Wyborczy Wyborców Tadeusza Ferenca "Rozwój Rzeszowa", liczba głosów: 43 704, Polska
źródło
Dane Państwowej Komisji Wyborczej wybory2014.pkw.gov.pl
,
źródło
Polskie Radio Rzeszów www.radio.rzeszow.pl
Pokaż więcej

Obietnice

Dodaj deklarację polityka

Opcjonalnie:


Modernizacja szpitali

Chcielibyśmy uzyskać również unijne wsparcie na modernizację i utworzenie nowych bloków operacyjnych w szpitalu miejskim oraz budowę basenu wód mineralnych. W sąsiedztwie szpitala znajdują się złoża leczniczej solanki.

Źródło: wiadomosci.dziennik.pl

Data obietnicy: 2014-11

sprawy lokalne
infrastruktura
ochrona zdrowia
prezydent Rzeszowa
Budowa dróg

Zamierzamy dobudować węzły do obecnie powstających dróg krajowych, takich jak S19. Na obwodnicę południową miasta przeznaczymy ok. 600 mln zł. Chcemy wybudować drogę do lotniska w kierunku południowym.

Źródło: wiadomosci.dziennik.pl

Data obietnicy: 2014-11

sprawy lokalne
infrastruktura
drogi i autostrady
prezydent Rzeszowa
Kolej "monorail"

Złożyliśmy już w tej sprawie dokumenty, by uzyskać dotacje unijne. Mówimy o metrze na wysokości, więc nie da się przeprowadzić tak dużego projektu bez zewnętrznego finansowania. Na razie problem jest natury legislacyjnej. W polskim ustawodawstwie brakuje przepisu, który by stanowił, że komunikacja pasażerska może się odbywać na jednej szynie. Dlatego zaangażowałem posłów, by wyszli z odpowiednią inicjatywą legislacyjną w tej sprawie. Chcemy, by trasa monorail przebiegała od dworca kolejowego, przez drogę dwujezdniową, na tereny kampusów uniwersyteckich. Myślę, że projekt będzie kosztować ponad 200 mln zł. Czy taka kolejka to fanaberia? W Sao Paulo, Miami czy Sydney już funkcjonuje. Miałem okazję wizytować jedną ze szwajcarskich firm produkujących takie kolejki.

Źródło: wiadomosci.dziennik.pl

Data obietnicy: 2014-11

sprawy lokalne
infrastruktura
kolej
prezydent Rzeszowa
Zagospodarowanie przestrzenne, rynek pracy

zagospodarowanie strefy Dworzysko poprzez ściągnięcie inwestorów i stworzenie miejsc pracy dla kilkunastu tysięcy ludzi oraz poszerzenie granic miasta Dodane przez Martyna

Źródło: hej.rzeszow.pl

Data obietnicy: 2014-10-14

Rzeszów
podkarpackie
wybory samorządowe 2014
prezydent Rzeszowa
rynek pracy
inwestycje

Oświadczenia majątkowe

Oświadczenie
Rodzaj oświadczenia: prezydent miasta
Dane osobowe
Zatrudnienie
Miejsce zatrudnienia: Urząd Miasta Rzeszowa 35-064 Rzeszów ul. Rynek 1
Stanowisko lub funkcja: Prezydent Miasta Rzeszowa
I. Zasoby pieniężne
Środki pieniężne (złotówki)
Kwota: 303 538,55 PLN
Uwagi: stan na dzień 2018-11-30; małżeńska wspólność majątkowa
Środki pieniężne (dewizy)
Kwota: 12 911,83 USD
Uwagi: majątek odrębny, średni kurs NBP na dz. 30-11-2018 r. -3,7731 PLN
Papiery wartościowe
Nazwa: mFundusze Dobrze Lokujące Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz mFundusze dla Każdego
Uwagi: cena jednostki na dz. 2018-11-30, wartość rejestru ma dz. 30-11-2018 wyniosła; małżeńska wspólność majątkowa

Nazwa: Certyfikaty Inwestycyjne Trigon Polskie Perły FIZ
Pełna kwota: 15 332,92 PLN
Uwagi: wycena wartości aktywu netto na dz. 30-11-2018, wartość rachunku inwestycyjnego na dz. 2018-11-30, małżeńska wspólność majątkowa

II. Nieruchomości
1. Dom
Tytuł prawny: własność - wspólność majątkowa małżeńska
2. Mieszkanie
Tytuł prawny: spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, mieszkanie bez udziału w gruncie - wspólność majątkowa małżeńska

Tytuł prawny: własność - małżeńska wspólność majątkowa

Tytuł prawny: własność - małżeńska wspólność majątkowa
Uwagi: plus balkon 3,70 m2, plus piwnica 3,45 m2

Tytuł prawny: współwłasność w 1/2 części z córką - majątek odrębny

4. Inne nieruchomości
Rodzaj: garaż
Tytuł prawny: własność - małżeńska wspólność majątkowa

Rodzaj: budynek gospodarczy
Tytuł prawny: własność - małżeńska wspólność majątkowa

Rodzaj: działka (na której postawiony jest dom)
Tytuł prawny: własność - małżeńska wspólność majątkowa

Rodzaj: działka
Tytuł prawny: własność - małżeńska wspólność majątkowa

Rodzaj: działka
Tytuł prawny: własność - małżeńska wspólność majątkowa
Uwagi: 2/3 udziału

Rodzaj: 2992/140814 udział w wieczystym użytkowaniu gruntu
Tytuł prawny: wieczyste użytkowanie gruntu - małżeńska wspólność majątkowa
Uwagi: pod mieszkaniem z pkt II.2.2, wartość łączna z mieszkaniem podana w pkt II.2.2

Rodzaj: działka
Tytuł prawny: własność - małżeńska wspólność majątkowa, 1/3 udziału

Rodzaj: działka
Tytuł prawny: 5545/138846 udziału, własność - małżeńska wspólność majątkowa
Uwagi: pod mieszkaniem z pkt II.2.3, wartość łączna z mieszkaniem podana w pkt II.2.3

Rodzaj: działka
Tytuł prawny: 1/519 części działki gruntowej, własność w 1/2 z córką - majątek odrębny, pod mieszkaniem z pkt II.2.4, wartość łączna z mieszkaniem podana w pkt II.2.4

Rodzaj: wiata drewniana używana jako garaż
Tytuł prawny: własność - małżeńska wspólność majątkowa

IX. Inne dochody...
Dochód
Opis: umowa o pracę - UM Rzeszowa
Kwota: 145 203,48 PLN

Opis: emerytura
Kwota: 142 240,93 PLN

Opis: żona emerytura
Kwota: 15 437,02 PLN

Opis: wynajem mieszkania - żona
Kwota: 31 050 PLN

Opis: wynajem mieszkania - Tadeusz Ferenc
Kwota: 10 400 PLN
Uwagi: majątek odrębny

Łączny dochód
Uwagi: wszystkie osiągnięte dochody oprócz pozycji "wynajem mieszkania - Tadeusz Ferenc" objęte są małżeńską wspólnością majątkową; wszystkie wymienione dochody są za okres od 2018-01-01 do 2018-11-30
Oświadczenie
Rodzaj oświadczenia: prezydent miasta
Dane osobowe
Zatrudnienie
Miejsce zatrudnienia: Urząd Miasta Rzeszowa 35-064 Rzeszów ul. Rynek 1
Stanowisko lub funkcja: Prezydent Miasta Rzeszowa
I. Zasoby pieniężne
Środki pieniężne (złotówki)
Kwota: 267 067,62 PLN
Uwagi: stan na dzień 2018-08-31; małżeńska wspólność majątkowa
Papiery wartościowe
Nazwa: mFundusze Dobrze Lokujące Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz mFundusze dla Każdego
Pełna kwota: 111 866,77 PLN
Uwagi: podano cenę jednostki i wartość rejestru na dz. 2018-08-31, małżeńska wspólność majątkowa

Nazwa: Certyfikaty Inwestycyjne Trigon Polskie Perły FIZ
Pełna kwota: 18 081,24 PLN
Uwagi: wycena wartości aktywu netto na dz. 29-12-2017, wycena wartości sumarycznej rachunku inwestycyjnego na dz. 2018-08-31, małżeńska wspólność majątkowa

II. Nieruchomości
1. Dom
Tytuł prawny: własność - wspólność majątkowa małżeńska
2. Mieszkanie
Tytuł prawny: spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, mieszkanie bez udziału w gruncie - wspólność majątkowa małżeńska

Tytuł prawny: własność - małżeńska wspólność majątkowa

Tytuł prawny: własność - małżeńska wspólność majątkowa
Uwagi: plus balkon 3,70 m2, plus piwnica 3,45 m2

Tytuł prawny: współwłasność w 1/2 części z córką - majątek odrębny

4. Inne nieruchomości
Rodzaj: garaż
Tytuł prawny: własność - małżeńska wspólność majątkowa

Rodzaj: budynek gospodarczy
Tytuł prawny: własność - małżeńska wspólność majątkowa

Rodzaj: działka (na której postawiony jest dom)
Tytuł prawny: własność - małżeńska wspólność majątkowa

Rodzaj: działka
Tytuł prawny: własność - małżeńska wspólność majątkowa

Rodzaj: działka
Tytuł prawny: własność - małżeńska wspólność majątkowa
Uwagi: 2/3 udziału

Rodzaj: 2992/140814 udział w wieczystym użytkowaniu gruntu
Tytuł prawny: wieczyste użytkowanie gruntu - małżeńska wspólność majątkowa
Uwagi: pod mieszkaniem z pkt II.2.2, wartość łączna z mieszkaniem podana w pkt II.2.2

Rodzaj: działka
Tytuł prawny: własność - małżeńska wspólność majątkowa, 1/3 udziału

Rodzaj: działka
Tytuł prawny: 5545/138846 udziału, własność - małżeńska wspólność majątkowa
Uwagi: pod mieszkaniem z pkt II.2.3, wartość łączna z mieszkaniem podana w pkt II.2.3

Rodzaj: działka
Tytuł prawny: 1/519 części działki gruntowej, własność w 1/2 z córką - majątek odrębny, pod mieszkaniem z pkt II.2.4, wartość łączna z mieszkaniem podana w pkt II.2.4

Rodzaj: wiata drewniana używana jako garaż
Tytuł prawny: własność - małżeńska wspólność majątkowa

IX. Inne dochody...
Dochód
Opis: umowa o pracę - UM Rzeszowa
Kwota: 108 792,03 PLN

Opis: emerytura
Kwota: 103 242,76 PLN

Opis: żona emerytura
Kwota: 10 853,02 PLN

Opis: wynajem mieszkania - żona
Kwota: 18 800,00 PLN

Opis: wynajem mieszkania - Tadeusz Ferenc
Kwota: 10 400 PLN
Uwagi: majątek odrębny

Łączny dochód
Uwagi: wszystkie osiągnięte dochody oprócz pozycji "wynajem mieszkania - Tadeusz Ferenc" objęte są małżeńską wspólnością majątkową; wszystkie wymienione dochody są za okres od 2018-01-01 do 2018-08-31
Oświadczenie
Rodzaj oświadczenia: prezydent miasta
Dane osobowe
Zatrudnienie
Miejsce zatrudnienia: Urząd Miasta Rzeszowa 35-064 Rzeszów ul. Rynek 1
Stanowisko lub funkcja: Prezydent Miasta Rzeszowa
I. Zasoby pieniężne
Środki pieniężne (złotówki)
Kwota: 127 990,61 PLN
Uwagi: małżeńska wspólność majątkowa

Kwota: 3,4813 PLN
Uwagi: majątek odrębny

Środki pieniężne (dewizy)
Kwota: 12 911,8 USD
Uwagi: środki pieniężne gromadzone w walucie obcej
Papiery wartościowe
Nazwa: mFundusze Dobrze Lokujące Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwart Subfundusz mFundusze dla Każdego
Pełna kwota: 110 911,93 PLN
Uwagi: podano cenę jednostki i wartość rejestru na dz. 31-12-2017, małżeńska wspólność majątkowa

Nazwa: Certyfikaty Inwestycyjne Trigon Polskie Perły FIZ
Pełna kwota: 24 510,6 PLN
Uwagi: wycena wartości aktywu netto na dz. 29-12-2017, wycena wartości sumarycznej rachunku inwestycyjnego na dz. 31-12-2017, małżeńska wspólność majątkowa

II. Nieruchomości
1. Dom
Tytuł prawny: własność - wspólność majątkowa małżeńska
2. Mieszkanie
Tytuł prawny: spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, mieszkanie bez udziału w gruncie - wspólność majątkowa małżeńska

Tytuł prawny: własność - małżeńska wspólność majątkowa

Tytuł prawny: własność - małżeńska wspólność majątkowa
Uwagi: plus balkon 3,70 m2, plus piwnica 3,45 m2

Tytuł prawny: współwłasność w 1/2 części z córką - majątek odrębny

4. Inne nieruchomości
Rodzaj: garaż
Tytuł prawny: własność - małżeńska wspólność majątkowa

Rodzaj: budynek gospodarczy
Tytuł prawny: własność - małżeńska wspólność majątkowa

Rodzaj: działka (na której postawiony jest dom)
Tytuł prawny: własność - małżeńska wspólność majątkowa

Rodzaj: działka
Tytuł prawny: własność - małżeńska wspólność majątkowa

Rodzaj: działka
Tytuł prawny: własność - małżeńska wspólność majątkowa
Uwagi: 2/3 udziału

Rodzaj: 2992/140814 udział w wieczystym użytkowaniu gruntu
Tytuł prawny: wieczyste użytkowanie gruntu - małżeńska wspólność majątkowa
Uwagi: pod mieszkaniem z pkt II.2.2, wartość łączna z mieszkaniem podana w pkt II.2.2

Rodzaj: działka
Tytuł prawny: własność - małżeńska wspólność majątkowa, 1/3 udziału

Rodzaj: działka
Tytuł prawny: 5545/138846 udziału, własność - małżeńska wspólność majątkowa
Uwagi: pod mieszkaniem z pkt II.2.3, wartość łączna z mieszkaniem podana w pkt II.2.3

Rodzaj: działka
Tytuł prawny: 1/519 części działki gruntowej, własność w 1/2 z córką - majątek odrębny, pod mieszkaniem z pkt II.2.4, wartość łączna z mieszkaniem podana w pkt II.2.4

Rodzaj: wiata drewniana używana jako garaż
Tytuł prawny: własność - małżeńska wspólność majątkowa

IX. Inne dochody...
Dochód
Opis: umowa o pracę - UM Rzeszowa
Kwota: 165 020,63 PLN

Opis: emerytura
Kwota: 146 349,10 PLN

Opis: żona emerytura
Kwota: 15 270,28 PLN

Opis: wynajem mieszkania - żona
Kwota: 28 200,00 PLN

Opis: wynajem mieszkania - Tadeusz Ferenc
Kwota: 3250 PLN
Uwagi: majątek odrębny

Łączny dochód
Uwagi: wszystkie osiągnięte dochody oprócz pozycji "wynajem mieszkania - Tadeusz Ferenc" objęte są małżeńską wspólnością majątkową
Oświadczenie
Dane osobowe
Zatrudnienie
Miejsce zatrudnienia: Urząd Miasta Rzeszowa 35-064 Rzeszów ul. Rynek 1
Stanowisko lub funkcja: Prezydent Miasta Rzeszowa
I. Zasoby pieniężne
Środki pieniężne (złotówki)
Kwota: 149 921,01 PLN
Uwagi: na rachunkach bankowych małżeńska wspólność majątkowa

Kwota: 124 817,50 PLN
Uwagi: wkład budowlany wpłacony do Spółdzielni Mieszkaniowej PROJEKTANT w Rzeszowie małżeńska wspólność majątkowa

Środki pieniężne (dewizy)
Kwota: 1,58 USD
Uwagi: środki pieniężne gromadzone w walucie obcej
Papiery wartościowe
Nazwa: Fundusz Quercus Ochrony Kapitału
Pełna kwota: 105 000 PLN
II. Nieruchomości
1. Dom
Tytuł prawny: własność - wspólność majątkowa małżeńska
2. Mieszkanie
Tytuł prawny: spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, mieszkanie bez udziału w gruncie - wspólność majątkowa małżeńska

Tytuł prawny: własność - małżeńska wspólność majątkowa

4. Inne nieruchomości
Rodzaj: garaż
Tytuł prawny: własność - małżeńska wspólność majątkowa

Rodzaj: budynek gospodarczy
Tytuł prawny: własność - małżeńska wspólność majątkowa

Rodzaj: działka (na której postawiony jest dom)
Tytuł prawny: własność - małżeńska wspólność majątkowa

Rodzaj: działka
Tytuł prawny: własność - małżeńska wspólność majątkowa

Rodzaj: działka
Tytuł prawny: własność - małżeńska wspólność majątkowa
Uwagi: 2/3 udziału

Rodzaj: 2992/140814 udział w wieczystym użytkowaniu gruntu
Tytuł prawny: wieczyste użytkowanie gruntu - małżeńska wspólność majątkowa
Uwagi: pod mieszkaniem z pkt II.2.2

Rodzaj: działka
Tytuł prawny: własność - małżeńska wspólność majątkowa

IX. Inne dochody...
Dochód
Opis: umowa o pracę - UM Rzeszowa
Kwota: 161 988,32 PLN

Opis: emerytura
Kwota: 143 454,46 PLN

Opis: żona emerytura
Kwota: 15 164,22 PLN

Opis: wynajem mieszkania
Kwota: 17 150,00 PLN

Łączny dochód
Uwagi: wszystkie osiągnięte dochody objęte są małżeńską wspólnością majątkową
Oświadczenie
Dane osobowe
Zatrudnienie
Miejsce zatrudnienia: Urząd Miasta Rzeszowa 35-064 Rzeszów ul. Rynek 1
Stanowisko lub funkcja: Prezydent Miasta Rzeszowa
I. Zasoby pieniężne
Środki pieniężne (złotówki)
Kwota: 137 012,82 PLN
Uwagi: na rachunkach bankowych małżeńska wspólność majątkowa

Kwota: 117 445,25 PLN
Uwagi: zaliczka na wkład budowlany wpłacona do Spółdzielni Mieszkaniowej Projektant w Rzeszowie małżeńska wspólność majątkowa

II. Nieruchomości
1. Dom
Tytuł prawny: własność - wspólność majątkowa małżeńska
2. Mieszkanie
Tytuł prawny: spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, mieszkanie bez udziału w gruncie - wspólność majątkowa małżeńska

Tytuł prawny: własność - małżeńska wspólność majątkowa

4. Inne nieruchomości
Rodzaj: garaż
Tytuł prawny: własność - małżeńska wspólność majątkowa

Rodzaj: budynek gospodarczy
Tytuł prawny: własność - małżeńska wspólność majątkowa

Rodzaj: działka (na której postawiony jest dom)
Tytuł prawny: własność - małżeńska wspólność majątkowa

Rodzaj: działka
Tytuł prawny: własność - małżeńska wspólność majątkowa

Rodzaj: działka
Tytuł prawny: własność - małżeńska wspólność majątkowa

Rodzaj: 2992/140814 udział w wieczystym użytkowaniu gruntu
Tytuł prawny: wieczyste użytkowanie gruntu - małżeńska wspólność majątkowa
Uwagi: podano powierzchnię całej działki wartość podana łącznie z wartością mieszkania w pkt II.2.2

IX. Inne dochody...
Dochód
Opis: umowa o pracę - UM Rzeszowa
Kwota: 161 528,55 PLN

Opis: emerytura
Kwota: 183 337,21 PLN

Opis: żona emerytura
Kwota: 15 061,92 PLN

Opis: wynajem mieszkania
Kwota: 56 500,00 PLN

Łączny dochód
Uwagi: wszystkie osiągnięte dochody objęte są wspólnością majątkową małżeńską
Oświadczenie
Dane osobowe
Zatrudnienie
Miejsce zatrudnienia: Urząd Miasta Rzeszowa 35-064 Rzeszów ul. Rynek 1
Stanowisko lub funkcja: Prezydent Miasta Rzeszowa
I. Zasoby pieniężne
Środki pieniężne (złotówki)
Kwota: 119 144,04 PLN
Uwagi: na rachunkach bankowych małżeńska wspólność majątkowa

Kwota: 37 445,25 PLN
Uwagi: zaliczka na wkład budowlany wpłacona do Spółdzielni Mieszkaniowej PROJEKTANT małżeńska wspólność majątkowa

II. Nieruchomości
1. Dom
Tytuł prawny: własność - wspólność majątkowa małżeńska
2. Mieszkanie
Tytuł prawny: spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, mieszkanie bez udziału w gruncie - wspólność majątkowa małżeńska
4. Inne nieruchomości
Rodzaj: garaż
Tytuł prawny: własność - małżeńska wspólność majątkowa

Rodzaj: budynek gospodarczy
Tytuł prawny: własność - małżeńska wspólność majątkowa

Rodzaj: działka (na której postawiony jest dom)
Tytuł prawny: własność - małżeńska wspólność majątkowa

Rodzaj: działka
Tytuł prawny: własność - małżeńska wspólność majątkowa

Rodzaj: działka
Tytuł prawny: własność - małżeńska wspólność majątkowa

Rodzaj: mieszkanie
Tytuł prawny: mieszkanie: własność - małżeńska wspólność majątkowa; działka: 2992/140814 udziału w wieczystym użytkowaniu gruntu - małżeńska wspólność majątkowa

IX. Inne dochody...
Dochód
Opis: umowa o pracę UM Rzeszowa
Kwota: 163 639,93 PLN

Opis: emerytura
Kwota: 68 248,85 PLN

Opis: żona emerytura
Kwota: 14 663,34 PLN
Uwagi: w okresie od 1 stycznia do 30 listopada 2014 r.

Opis: wynajem mieszkania
Kwota: 8100,00 PLN

Łączny dochód
Uwagi: wszystkie osiągnięte dochody objęte są wspólnością majątkową małżeńską
Oświadczenie
Dane osobowe
Zatrudnienie
Miejsce zatrudnienia: Urząd Miasta Rzeszowa 35-064 Rzeszów ul. Rynek 1
Stanowisko lub funkcja: Prezydent Miasta Rzeszowa
I. Zasoby pieniężne
Środki pieniężne (złotówki)
Kwota: 102 728,31 PLN
Uwagi: na rachunkach bankowych małżeńska wspólność majątkowa

Kwota: 37 445
Uwagi: zaliczka na wkład budowlany wpłacona do Spółdzielni Mieszkaniowej Projektant małżeńska wspólność majątkowa

II. Nieruchomości
1. Dom
Tytuł prawny: własność - wspólność majątkowa małżeńska
2. Mieszkanie
Tytuł prawny: spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, mieszkanie bez udziału w gruncie - wspólność majątkowa małżeńska

Tytuł prawny: własność - małżeńska wspólność majątkowa

4. Inne nieruchomości
Rodzaj: garaż
Tytuł prawny: własność - małżeńska wspólność majątkowa

Rodzaj: budynek gospodarczy
Tytuł prawny: własność - małżeńska wspólność majątkowa

Rodzaj: działka (na której postawiony jest dom)
Tytuł prawny: własność - małżeńska wspólność majątkowa

Rodzaj: działka
Tytuł prawny: własność - małżeńska wspólność majątkowa

Rodzaj: działka
Tytuł prawny: własność - małżeńska wspólność majątkowa

Rodzaj: 2992/140814 udział w wieczystym użytkowaniu gruntu
Tytuł prawny: wieczyste użytkowanie gruntu - małżeńska wspólność majątkowa
Uwagi: podano powierzchnię całej działki wartość podana łącznie z wartością mieszkania w pkt II.2.2

IX. Inne dochody...
Dochód
Opis: umowa o pracę - UM Rzeszowa
Kwota: 150 987,28 PLN
Uwagi: w okresie od 1 stycznia do 30 listopada 2014 r.

Opis: emerytura
Kwota: 62 506,74 PLN
Uwagi: w okresie od 1 stycznia do 30 listopada 2014 r.

Opis: żona emerytura
Kwota: 13 438,18 PLN
Uwagi: w okresie od 1 stycznia do 30 listopada 2014 r.

Opis: wynajem mieszkania
Kwota: 8100,00 PLN
Uwagi: w okresie od 1 stycznia do 30 listopada 2014 r. wszystkie osiągnięte dochody objęte są wspólnością majątkową małżeńską

Oświadczenie
Dane osobowe
Zatrudnienie
Miejsce zatrudnienia: Urząd Miasta Rzeszowa 35-064 Rzeszów ul. Rynek 1
Stanowisko lub funkcja: Prezydent Miasta Rzeszowa
I. Zasoby pieniężne
Środki pieniężne (złotówki)
Kwota: 117 840,24 PLN
Uwagi: małżeńska wspólność majątkowa
II. Nieruchomości
1. Dom
Tytuł prawny: własność - wspólność majątkowa małżeńska
2. Mieszkanie
Tytuł prawny: spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu - wspólność majątkowa małżeńska

Tytuł prawny: własność - małżeńska wspólność majątkowa

4. Inne nieruchomości
Rodzaj: garaż
Tytuł prawny: własność - małżeńska wspólność majątkowa

Rodzaj: budynek gospodarczy
Tytuł prawny: własność - małżeńska wspólność majątkowa

Rodzaj: działka (na której postawiony jest dom)
Tytuł prawny: własność - małżeńska wspólność majątkowa

Rodzaj: działka
Tytuł prawny: własność - małżeńska wspólność majątkowa

Rodzaj: działka
Tytuł prawny: własność - małżeńska wspólność majątkowa

Rodzaj: 2992/140814 udział w wieczystym użytkowaniu gruntu
Tytuł prawny: wieczyste użytkowanie gruntu - małżeńska wspólność majątkowa
Uwagi: podano powierzchnię całej działki wartość podana łącznie z wartością mieszkania w pkt II.2.2

IX. Inne dochody...
Dochód
Opis: umowa o pracę - UM Rzeszowa
Kwota: 113 397,70 PLN
Uwagi: w okresie od stycznia do sierpnia 2014 r.

Opis: emerytura
Kwota: 45 269,14 PLN
Uwagi: o kresie od stycznia do sierpnia 2014 r.

Opis: żona emerytura
Kwota: 9762,70 PLN
Uwagi: w okresie od stycznia do sierpnia 2014 r.

Opis: wynajem mieszkania
Kwota: 5600 PLN
Uwagi: wszystkie osiągnięte dochody objęte są wspólnością majątkową małżeńską

Oświadczenie
Dane osobowe
Zatrudnienie
Miejsce zatrudnienia: Urząd Miasta Rzeszowa 35-064 Rzeszów ul. Rynek 1
Stanowisko lub funkcja: Prezydent Miasta Rzeszowa
I. Zasoby pieniężne
Środki pieniężne (złotówki)
Kwota: 58 095,03 PLN
Uwagi: wspólność majątkowa małżeńska

Kwota: 30 000 PLN
Uwagi: zaliczka na wkład budowlany wpłacona do Spółdzielni Mieszkaniowej PROJEKTANT w Rzeszowie, wspólność majątkowa małżeńska

Papiery wartościowe
Nazwa: fundusz Ipopema ObligacjeA
Pełna kwota: 53 821,44 PLN
Uwagi: wycena na dzień 2013-12-31, małżeńska wspólność majątkowa

Nazwa: fundusz Ipopema Makro AlokacjeB
Pełna kwota: 30 085,74 PLN
Uwagi: wycena na dzień 2013-12-31, małżeńska wspólność majątkowa

Uwagi ogólne: wspólność majątkowa małżeńska
Suma ogólna: 83 907,18 PLN
II. Nieruchomości
2. Mieszkanie
Tytuł prawny: spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu - wspólność majątkowa małżeńska, mieszkanie bez udziału w gruncie

Tytuł prawny: własność - małżeńska wspólność majątkowa

4. Inne nieruchomości
Rodzaj: garaż
Tytuł prawny: własność - małżeńska wspólność majątkowa

Rodzaj: budynek gospodarczy
Tytuł prawny: własność - małżeńska wspólność majątkowa

Rodzaj: działka
Tytuł prawny: własność - małżeńska wspólność majątkowa

Rodzaj: działka
Tytuł prawny: własność - małżeńska wspólność majątkowa

Rodzaj: mieszkanie
Tytuł prawny: mieszkanie: własność - małżeńska wspólność majątkowa; działka: 2992/140814 udział w wieczystym użytkowaniu gruntu - małżeńska wspólność majątkowa

IX. Inne dochody...
Dochód
Opis: umowa o pracę UM Rzeszowa
Kwota: 163 578,72 PLN

Opis: emerytura
Kwota: 65 841,90 PLN

Opis: żona emerytura
Kwota: 14 377,68 PLN

Opis: wynajem mieszkania
Kwota: 24 000 PLN
Uwagi: wszystkie osiągnięte dochody objęte są wspólnością majątkową małżeńską

Oświadczenie
Dane osobowe
Zatrudnienie
Miejsce zatrudnienia: Urząd Miasta Rzeszowa 35-064 Rzeszów ul. Rynek 1
Stanowisko lub funkcja: Prezydent Miasta Rzeszowa
I. Zasoby pieniężne
Środki pieniężne (złotówki)
Kwota: 147 758,63 PLN
Uwagi: wspólność majątkowa małżeńska
II. Nieruchomości
1. Dom
Tytuł prawny: własność - wspólność majątkowa małżeńska
2. Mieszkanie
Tytuł prawny: spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu - wspólność majątkowa małżeńska
4. Inne nieruchomości
Rodzaj: garaż
Tytuł prawny: własność - małżeńska wspólność majątkowa

Rodzaj: budynek gospodarczy
Tytuł prawny: własność - małżeńska wspólność majątkowa

Rodzaj: działka (na której postawiony jest dom)
Tytuł prawny: własność - małżeńska wspólność majątkowa

Rodzaj: działka
Tytuł prawny: własność - małżeńska wspólność majątkowa

Rodzaj: działka
Tytuł prawny: własność - małżeńska wspólność majątkowa

IX. Inne dochody...
Dochód
Opis: umowa o pracę - UM Rzeszowa
Kwota: 163 550,49 PLN

Opis: emerytura
Kwota: 62 557,73 PLN

Opis: żona emerytura
Kwota: 13 771,88 PLN

Opis: wynajem mieszkania
Kwota: 13 000 PLN
Uwagi: wszystkie osiągnięte dochody objęte są wspólnością majątkową małżeńską

Oświadczenie
I. Zasoby pieniężne
Środki pieniężne (złotówki)
Kwota: 223 069,21 PLN
Uwagi: wspólność majątkowa małżeńska
II. Nieruchomości
1. Dom
Tytuł prawny: własność - wspólność majątkowa małżeńska
2. Mieszkanie
Tytuł prawny: spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu - wspólność majątkowa małżeńska
4. Inne nieruchomości
Rodzaj: garaż
Tytuł prawny: współwłasność majątkowa małżeńska
Uwagi: wartość łączna (garaż, budynek gospodarczy, 2 działki) - 250000 PLN

Rodzaj: budynek gospodarczy
Tytuł prawny: współwłasność majątkowa małżeńska
Uwagi: wartość łączna (garaż, budynek gospodarczy, 2 działki) - 250000 PLN

Rodzaj: działka
Tytuł prawny: współwłasność majątkowa małżeńska
Uwagi: wartość łączna (garaż, budynek gospodarczy, 2 działki) - 250000 PLN

Rodzaj: działka
Tytuł prawny: własność
Uwagi: wartość łączna (garaż, budynek gospodarczy, 2 działki) - 250000 PLN

IX. Inne dochody...
Dochód
Opis: umowa o pracę - Urząd Miasta Rzeszowa
Kwota: 161 258,04 PLN

Opis: emerytura
Kwota: 60 582,17 PLN

Opis: żona emerytura
Kwota: 12 996,42 PLN

Opis: wynajem mieszkania
Kwota: 13 200 PLN
Uwagi: wszystkie osiągnięte dochody objęte są wspólnością majątkową małżeńską

Oświadczenie
I. Zasoby pieniężne
Środki pieniężne (złotówki)
Kwota: 226 977,26 PLN
Uwagi: wspólność majątkowa małżeńska
II. Nieruchomości
1. Dom
Tytuł prawny: współwłasność - wspólność majątkowa małżeńska
2. Mieszkanie
Tytuł prawny: spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu - wspólność majątkowa małżeńska
4. Inne nieruchomości
Rodzaj: garaż
Tytuł prawny: współwłasność - wspólność majątkowa małżeńska

Rodzaj: budynek gospodarczy
Tytuł prawny: współwłasność - wspólność majątkowa małżeńska

Rodzaj: działka
Tytuł prawny: współwłasność - wspólność majątkowa małżeńska

IX. Inne dochody...
Dochód
Opis: umowa o pracę - Urząd Miasta Rzeszowa
Kwota: 158 976,41 PLN

Opis: emerytura
Kwota: 57 338,75 PLN

Opis: żona emerytura
Kwota: 12 575,88 PLN

Opis: wynajem mieszkania
Kwota: 12 500 PLN
Uwagi: wszystkie osiągnięte dochody objęte są wspólnością majątkową małżeńską

Oświadczenie
I. Zasoby pieniężne
Środki pieniężne (złotówki)
Kwota: 219 232,23 PLN
Uwagi: wspólność majątkowa małżeńska
II. Nieruchomości
1. Dom
Tytuł prawny: współwłasność - wspólność majątkowa małżeńska
2. Mieszkanie
Tytuł prawny: spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu - wspólność majątkowa małżeńska
4. Inne nieruchomości
Rodzaj: garaż
Tytuł prawny: współwłasność - wspólność majątkowa małżeńska

Rodzaj: budynek gospodarczy
Tytuł prawny: współwłasność - wspólność majątkowa małżeńska

Rodzaj: działka
Tytuł prawny: współwłasność - wspólność majątkowa małżeńska

IX. Inne dochody...
Dochód
Opis: umowa o pracę - UM Rzeszowa
Kwota: 146 403,56 PLN

Opis: emerytura
Kwota: 52 517,82 PLN

Opis: żona emerytura
Kwota: 11 520,12 PLN

Opis: wynajem mieszkania
Kwota: 12 000 PLN
Uwagi: wszystkie osiągnięte dochody objęte są wspólnością majątkową małżeńską (za okres od 01-12-2010 do 30-11-2010)