Informacje ogólne

Prezydent miasta Szczecin

Data i miejsce urodzenia: 1973-02-05, Szczecin
Zawód: radca prawny, urzędnik, samorządowiec
Wykształcenie: wyższe
Wygrana w wyborach: Wybory na prezydentów miast 2018
Komitet wyborczy: Bezpartyjni Komitet Wyborczy Wyborców Piotra Krzystka
Okręg: Szczecin
Liczba głosów: 73 063 (47,25%)
Liczba głosów (II tura): 100 465 (78,22%)
Absolwent prawa na Uniwersytecie Szczecińskim. Pracował w Urzędzie Miejskim w Szczecinie. W l. 1998-2002 r. zatrudniony w Urzędzie Województwa Zachodniopomorskiego na stanowiskach: zastępcy dyrektora Wydziału Zdrowia (1998 r.), koordynatora Programu Rozwoju Instytucjonalnego, dyrektora generalnego... (w l. 1999-2002). W l. 2002-2004 zastępca prezydenta miasta. W l. 2004-2006 radca prawny w Kancelarii Radców Prawnych Jankowski & Krzystek. Członek rady nadzorczej: Zarządu Morskich Portów Szczecin i Świnoujście SA (od 2003 r.), Portu Lotniczego Szczecin - Goleniów sp. z o.o. (w l. 2004-2012). Przewodniczący zarządu: Stowarzyszenia Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego (od 2009 r.), spółki świadczącej usługi komunalne - Remondis Szczecin (w l. 2012-2013). Od 2006 r. sekretarz zarządu Unii Metropolii Polskich. W l. 2006-2010 członek PO. Od 2006 r. prezydent Szczecina. W 2014 r. został wybrany ponownie, uzyskując w drugiej turze 56536 głosów (71,93%).
Czytaj więcej
Zwiń

Biografia

Filtruj wyniki

Rodzaj

Filtruj
Przefiltrowane przez:
od 8.12.2014
Urząd Miasta Szczecina, prezydent miasta, Szczecin, Komitet Wyborczy Wyborców Bezpartyjni Piotra Krzystka, liczba głosów: 56 536, Polska
źródło
Dane Państwowej Komisji Wyborczej wybory2010.pkw.gov.pl
,
źródło
Oficjalna strona Urzędu Miasta Szczecina www.szczecin.pl
2014
Rada Miasta Szczecina, radny (wygaśnięcie mandatu - wybór na prezydenta miasta Szczecina), Szczecin, Komitet Wyborczy Wyborców Bezpartyjni Piotra Krzystka, liczba głosów: 1516, Polska
źródło
Dane Państwowej Komisji Wyborczej wybory2010.pkw.gov.pl
2014
kandydat na radnego, Szczecin, Komitet Wyborczy Wyborców Piotra Krzystka Szczecin Dla Pokoleń, liczba głosów: 2108, Polska
źródło
Dane Państwowej Komisji Wyborczej wybory2014.pkw.gov.pl
Pokaż więcej

Obietnice

Dodaj deklarację polityka

Opcjonalnie:


Technopark Pomerania

Rozwój wsparcia dla firm branży informatycznej poprzez TECHNOPARK POMERANIA we współpracy z Uniwersytetem Szczecińskim, Zachodniopomorskim Uniwersytetem Technologicznym i Akademią Morską

Źródło: 83.168.91.101

Data obietnicy: 2014-06

sprawy lokalne
wybory samorządowe 2014
innowacje i nowe technologie
infrastruktura
prezydent Szczecina
Strefa przedsiębiorczości

"Park Dąbie” - utworzenie strefy przedsiębiorczości LOTNISKO DĄBIE dla małych i średnich firm.

Źródło: 83.168.91.101

Data obietnicy: 2014-06

sprawy lokalne
wybory samorządowe 2014
przedsiębiorczość
infrastruktura
prezydent Szczecina
Rewitalizacja poprzemysłowych terenów

Morska Strefa Przemysłowa – wsparcie przedsiębiorców związanych z branżą morską, w zagospodarowaniu teren ów postoczniowych, poprzez dołączenie miasta do Klastra Morskiego, współdziałanie w tworzeniu planów zagospodarowania przestrzennego terenów postoczniowych zgodnie z oczekiwaniami lokalnych przedsiębiorców.

Źródło: 83.168.91.101

Data obietnicy: 2014-06

sprawy lokalne
wybory samorządowe 2014
rewitalizacja
przestrzeń miejska
prezydent Szczecina
Program edukacji przedmiotów ścisłych

„Nauki ścisłe” - wprowadzenie w wybranych gimnazjach i szkołach średnich PROGRAMU EDUKACJI PRZEDMIOTÓW ŚCISŁYCH.

Źródło: 83.168.91.101

Data obietnicy: 2014-06

sprawy lokalne
wybory samorządowe 2014
innowacje i nowe technologie
edukacja i szkolnictwo wyższe
prezydent Szczecina
Centrum Seniora

Powołanie Szczecińskiego Centrum Seniora z udziałem Gminy Miasto Szczecin, Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego, zapewniającego pełne spektrum opieki nad osobami starszymi i przewlekle chorymi tak dla Szczecina jak i regionu.

Źródło: 83.168.91.101

Data obietnicy: 2014-06

sprawy lokalne
wybory samorządowe 2014
polityka społeczna
seniorzy
prezydent Szczecina
Strefa Północ

„Strefa Północ” wsparcie w zagospodarowaniu poprzemysłowych terenów na północy Szczecina.

Źródło: 83.168.91.101

Data obietnicy: 2014-06

sprawy lokalne
wybory samorządowe 2014
rewitalizacja
przestrzeń miejska
prezydent Szczecina

Oświadczenia majątkowe

Oświadczenie
Rodzaj oświadczenia: prezydent miasta
II. Nieruchomości
1. Dom
Tytuł prawny: współwłasność 1/2
Uwagi: wartość działki około (wraz z działkami drogowymi)
4. Inne nieruchomości
Rodzaj: działki drogowe stanowiące dojazd do domu z pkt II ppkt 1
Tytuł prawny: współwłasność 1/36
Uwagi: wartość łącznie z działką pod domem około 350000 PLN

Rodzaj: działka zabudowana domem wielorodzinnym ze znajdującym się w nim mieszkaniem, o którym mowa w pkt II ppkt 2
Tytuł prawny: współużytkowanie wieczyste 1/6 z 554/10000
Uwagi: wartość ujęta w wartości mieszkania z pkt II ppkt 2

IX. Inne dochody...
Dochód
Opis: wynagrodzenie ze stosunku pracy na stanowisku Prezydenta Miasta Szczecin za 2017 r.
Kwota: 160 594,52 PLN

Opis: wynagrodzenie ze stosunku pracy na stanowisku Prezydenta Miasta Szczecin za 2018 r., styczeń-sierpień
Kwota: 110 748,99 PLN

XI. Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł
Zobowiązanie
Opis (rodzaj, wobec kogo, w związku z jakim wydarzeniem): kredyt na budowę domu jednorodzinnego, Bank Pekao S. A.
Uwagi: kwota około

Opis (rodzaj, wobec kogo, w związku z jakim wydarzeniem): kredyt zaciągnięty przez żonę, BGŻ BNP Paribas
Cała kwota: 48 000 PLN

Opis (rodzaj, wobec kogo, w związku z jakim wydarzeniem): pożyczka zaciągnięta przez żonę UFOŚiGW w Szczecinie
Uwagi: kwota około

Uwagi ogólne: Inne składniki majątku nie objęte drukiem oświadczenia: Polisy ubezpieczenia na życie o wartości wykupu około 74322 PLN Przeniesione na Bank Pekao SA jako zabezpieczenie kredytu z pkt. 1
Oświadczenie
Rodzaj oświadczenia: prezydent miasta
Dane osobowe
Imię (imiona): Piotr Tomasz
Nazwisko: Krzystek
Zatrudnienie
Miejsce zatrudnienia: Urząd Miasta Szczecin
Stanowisko lub funkcja: Prezydent Miasta Szczecin
Małżeńska wspólnota majątkowa
nie
Uwagi: Niżej wymienione składniki majątku stanowią majątek odrębny
II. Nieruchomości
2. Mieszkanie
Tytuł prawny: współwłasność 1/6
Uwagi: wartość około
4. Inne nieruchomości
Rodzaj: działki drogowe stanowiącymi dojazd do domu z pkt II
Tytuł prawny: współwłasność 1/36
Uwagi: wartość łącznie z działką pod domem 350000 PLN

Rodzaj: działka zabudowana domem wielorodzinnym ze znajdującym się w nim mieszkaniem, o którym mowa w pkt II ppkt 2
Tytuł prawny: współużytkowanie wieczyste 1/6 z 554/10000
Uwagi: wartość ujęta w wartości mieszkania z pkt II ppkt 2

IX. Inne dochody...
Dochód
Opis: wynagrodzenie ze stosunku pracy na stanowisku Prezydenta Miasta Szczecin za 2017 r.
Kwota: 160 594,52 PLN
XI. Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł
Zobowiązanie
Opis (rodzaj, wobec kogo, w związku z jakim wydarzeniem): kredyt na budowę domu jednorodzinnego, Bank Pekao S. A.
Uwagi: kwota około

Opis (rodzaj, wobec kogo, w związku z jakim wydarzeniem): kredyt zaciągnięty przez żonę, BGŻ BNP Paribas
Cała kwota: 48 000 PLN

Opis (rodzaj, wobec kogo, w związku z jakim wydarzeniem): pożyczka zaciągnięta przez żonę UFOŚiGW w Szczecinie
Cała kwota: 32 500 PLN
Uwagi: kwota około

Uwagi ogólne: Inne składniki majątku nie objęte drukiem oświadczenia majątkowego: Polisy ubezpieczenia na życie o wartości wykupu około 74322 PLN Przeniesione na Bank Pekao SA jako zabezpieczenie kredytu z pkt. 1
Oświadczenie
Dane osobowe
Imię (imiona): Piotr Tomasz
Nazwisko: Krzystek
Zatrudnienie
Miejsce zatrudnienia: Urząd Miasta Szczecin
Stanowisko lub funkcja: Prezydent Miasta Szczecin
Małżeńska wspólnota majątkowa
nie
Uwagi: Niżej wymienione składniki majątku stanowią majątek odrębny
II. Nieruchomości
4. Inne nieruchomości
Rodzaj: działki drogowe stanowiącymi dojazd do domu z pkt II
Tytuł prawny: współwłasność 1/36
Uwagi: wartość łącznie z działką pod domem 350000 PLN

Rodzaj: działka zabudowana domem wielorodzinnym ze znajdującym się w nim mieszkaniem, o którym mowa w pkt II ppkt 2
Tytuł prawny: współużytkowanie wieczyste 1/6 z 554/10000
Uwagi: wartość ujęta w wartości mieszkania z pkt II ppkt 2

IX. Inne dochody...
Dochód
Opis: Wynagrodzenia ze stosunku pracy na stanowisku Prezydenta Miasta Szczecin
Kwota: 158 859,26 PLN
XI. Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł
Zobowiązanie
Opis (rodzaj, wobec kogo, w związku z jakim wydarzeniem): Kredyt na budowę domu jednorodzinnego, Bank Pekao S. A.
Uwagi: kwota około

Opis (rodzaj, wobec kogo, w związku z jakim wydarzeniem): Kredyt zaciągnięty przez żonę, BGŻ BNP Paribas
Cała kwota: 57 600 PLN

Opis (rodzaj, wobec kogo, w związku z jakim wydarzeniem): pożyczka zaciągnięta przez żonę UFOŚiGW w Szczecinie
Cała kwota: 35 145 PLN

Uwagi ogólne: Inne składniki majątku nie objęte drukiem oświadczenia majątkowego: Polisy ubezpieczenia na życie o wartości wykupu 66994,46 PLN Przeniesione na Bank Pekao SA jako zabezpieczenie kredytu z pkt. 1
Oświadczenie
Dane osobowe
Imię (imiona): Piotr Tomasz
Nazwisko: Krzystek
Zatrudnienie
Miejsce zatrudnienia: Urząd Miasta Szczecin
Stanowisko lub funkcja: Prezydent Miasta Szczecin
Małżeńska wspólnota majątkowa
nie
Uwagi: niżej wymienione składniki majątku stanowią majątek odrębny
Uwagi: wg. stanu na dzień 2015-12-31
II. Nieruchomości
4. Inne nieruchomości
Rodzaj: działki drogowe stanowiące dojazd do domu z pkt. II
Tytuł prawny: Współwłasność 1/36
Uwagi: wartość łącznie z działką pod domem około 350000 PLN

Rodzaj: działka zabudowana domem wielorodzinnym ze znajdującym się w nim mieszkaniem, o którym mowa w pkt II ppkt 2
Tytuł prawny: współużytkowanie wieczyste 1/6 z 554/10000
Uwagi: wartość ujęta w wartości mieszkania z pkt II ppkt 2

IX. Inne dochody...
Dochód
Opis: wynagrodzenia ze stosunku pracy na stanowisku Prezydenta Miasta Szczecin za 2015 r.
Kwota: 160 045,64 PLN
XI. Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł
Zobowiązanie
Opis (rodzaj, wobec kogo, w związku z jakim wydarzeniem): Kredyt na budowę domu jednorodzinnego, Bank Pekao S.A.

Opis (rodzaj, wobec kogo, w związku z jakim wydarzeniem): Kredyt zaciągnięty przez żonę, BGŻ S.A.
Cała kwota: 67 200 PLN

Opis (rodzaj, wobec kogo, w związku z jakim wydarzeniem): pożyczka zaciągnięta przez żonę UFOŚiGW w Szczecinie
Cała kwota: 37 715 PLN

Uwagi ogólne: Inne składniki majątku nie objęte drukiem oświadczenia majątkowego: Polisy ubezpieczenia na życie o wartości wykupu 63482,28 PLN Przeniesione na Bank Pekao SA jako zabezpieczenie kredytu z pkt. 1
Podpis
Data: 2016-04-11
Uwaga / Sprostowanie: Prezydent złożył korektę do oświadczenia w dniu 2016-12-06, w której zaświadcza poprawioną wartość wykupu polis ubezpieczenia na życia z punktu XI.
Oświadczenie
II. Nieruchomości
4. Inne nieruchomości
Rodzaj: działka zabudowana domem z pkt. 1
Tytuł prawny: Współwłasność 1/2
Uwagi: wartość łącznie 350000 PLN

Rodzaj: działkami drogowymi stanowiącymi dojazd do domu z pkt II
Tytuł prawny: Współwłasność 1/36
Uwagi: wartość łącznie 350000 PLN

Rodzaj: działka
Tytuł prawny: współużytkowanie wieczyste 1/6 z 554/10000
Uwagi: wartość ujęta w wartości mieszkania z pkt II pkt 2

IX. Inne dochody...
Dochód
Opis: Wynagrodzenia ze stosunku pracy na stanowisku Prezydenta Miasta Szczecin za 2014 r.
Kwota: 165 367,16 PLN
XI. Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł
Zobowiązanie
Opis (rodzaj, wobec kogo, w związku z jakim wydarzeniem): Kredyt na budowę domu jednorodzinnego, Bank Pekao S.A.
Uwagi: Inne składniki majątku nie objęte drukiem oświadczenia majątkowego Polisy ubezpieczenia na życie o wartości wykupu 51.359,36 PLN Przeniesione na Bank Pekao SA jako zabezpieczenie kredytu z pkt. 1

Opis (rodzaj, wobec kogo, w związku z jakim wydarzeniem): Kredyt zaciągnięty przez żonę, BGŻ S.A.
Cała kwota: 76 800 PLN

Oświadczenie
II. Nieruchomości
4. Inne nieruchomości
Rodzaj: działka zabudowana domem z pkt. 1
Tytuł prawny: Współwłasność 1/2
Uwagi: wartość łącznie 350000 PLN

Rodzaj: [nieczytelne] drogowymi stanowiącymi dojazd do domu z pkt II
Tytuł prawny: Współwłasność 1/36
Uwagi: wartość łącznie 350000 PLN

Tytuł prawny: współużytkowanie wieczyste 1/6 z 554/10000
Uwagi: wartość ujęta w wartości mieszkania z pkt II pkt 2

VIII. Funkcje w spółkach handlowych i fundacjach...
Spółka handlowa / Fundacja / Stowarzyszenie
Nazwa i siedziba: Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście S.A. w Szczecinie
Funkcja
Rodzaj: Członek rady nadzorczej
Od kiedy: 2007-01-24
Dochód
Kwota: 68 504,20 PLN
Uwagi: Wraz z zaległymi dochodami z tytutułu zasiada w RN PLSG sp. z o.o w Glewicach
IX. Inne dochody...
Dochód
Opis: Wynagrodzenia ze stosunku pracy na stanowisku Prezydenta Miasta Szczecin za 2013 r.
Kwota: 159 330,99 PLN

Opis: Inne dochody nie objęte formularzem oświadczenia: otrzymana w 2014 r. darowizna od matki - formularz krzyści
Kwota: 10 000 PLN

XI. Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł
Zobowiązanie
Opis (rodzaj, wobec kogo, w związku z jakim wydarzeniem): Kredyt na budowę domu jednorodzinnego, Bank Pekao S.A.
Uwagi: Inne składniki majątku nie objęte drukiem oświadczenia majątkowego Polisy ubezpieczenia na życie o wartości wykupu 51.359,36 PLN Przeniesione na Bank Pekao SA jako zabezpieczenie kredytu z pkt. 1

Opis (rodzaj, wobec kogo, w związku z jakim wydarzeniem): Kredyt zaciągnięty przez żonę, BGŻ S.A.
Cała kwota: 76 800 PLN

Oświadczenie
VIII. Funkcje w spółkach handlowych i fundacjach...
Spółka handlowa / Fundacja / Stowarzyszenie
Nazwa i siedziba: Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście S.A. w Szczecinie
Funkcja
Rodzaj: Członek rady nadzorczej
Od kiedy: 2007-01-24
Dochód
Kwota: 68 504,20 PLN
Uwagi: Wraz z zaległymi dochodami z tytutułu zasiada w RN PLSG sp. z o.o [nieczytelne]
IX. Inne dochody...
Dochód
Opis: Wynagrodzenia ze stosunku pracy na stanowisku Prezydenta Miasta Szczecin za 2013 r.
Kwota: 159 330,99 PLN

Opis: inne dochody nie objęte pkt VIII Darowizna od matki - Franciszki Krzystek
Kwota: 10 000 PLN

Oświadczenie
VIII. Funkcje w spółkach handlowych i fundacjach...
Spółka handlowa / Fundacja / Stowarzyszenie
Nazwa i siedziba: Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście S.A. w Szczecinie
Funkcja
Rodzaj: Członek rady nadzorczej
Od kiedy: 2007-01-24
Dochód
Kwota: 68 504,20 PLN
Uwagi: Wraz z zaległymi dochodami z tytutułu zasiada w RN Portu Lotniczego Szczecin-Goleniów sp. z o.o [nieczytelne]
IX. Inne dochody...
Dochód
Opis: Wynagrodzenia ze stosunku pracy na stanowisku Prezydenta Miasta Szczecin
Kwota: 159 330,99 PLN
Oświadczenie
VIII. Funkcje w spółkach handlowych i fundacjach...
Spółka handlowa / Fundacja / Stowarzyszenie
Nazwa i siedziba: Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście S.A. w Szczecinie
Funkcja
Rodzaj: Członek rady nadzorczej
Od kiedy: 2007-01-24
Dochód
Kwota: 143 502,52 PLN
Uwagi: Wraz z dochodami z tyt. członkostwa u [nieczytelne] sp. z o.o.
IX. Inne dochody...
Dochód
Opis: Wynagrodzenia ze stosunku pracy na stanowisku Prezydenta Miasta Szczecin
Kwota: 158 735,32 PLN
Oświadczenie
IX. Inne dochody...
Dochód
Opis: Wynagrodzenia ze stosunku pracy na stanowisku Prezydenta Miasta Szczecin
Kwota: 165 915,65 PLN

Opis: Wyrównanie wynagrodzenia ze stosunku pracy w Zachodniopomorskim Urzędzie Wojewódzkim w Szczecinie z 2002 r.
Kwota: 74,60 PLN

Oświadczenie
IX. Inne dochody...
Dochód
Opis: Wynagrodzenia ze stosunku pracy na stanowisku Prezydenta Miasta Szczecin
Kwota: 178 290,28 PLN
Oświadczenie
IX. Inne dochody...
Dochód
Opis: Wynagrodzenie ze stosunku pracy na stanowisku Prezydenta Miasta Szczecina - za okres od 1.01.2010 r. do 16.12.2010 r
Kwota: 142975,57
Uwagi: niepodana waluta dochodu