Wybory

Kandydat
  • Wybory do: samorządu 2018
  • Lista wyborcza: KKW Platforma.Nowoczesna Koalicja Obywatelska
  • Okręg: Świętochłowice
  • Liczba i procent głosów (I tura): 7 397, 41.68%
  • Liczba i procent głosów (II tura): 8 701, 49.65%
Ukończył studia na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego oraz na Wydziale Zarządzania i Marketingu Akademii Ekonomicznej w Katowicach. W 2002 r. bez powodzenia kandydował do Rady Miasta Katowic. Radnym został w 2005 r., obejmując mandat po Krzysztofie Mikule. W 2006 r. nie uzyskał reelekcji, jednak w tym samym roku dostał się do rady zajmując miejsce Józefa Kocurka, który zrzekł się mandatu. W l. 2004-2009 pracował jako dyrektor biura posła do Parlamentu Europejskiego prof. Jerzego Buzka. Od 2009 r. członek Zarządu Związku Górnośląskiego. W l 2009-2011 członek rady nadzorczej Elgór + Hansen Spółka z o.o. W l. 2011-2015 przewodniczący Zarządu Górnośląskiego Związku Metropolitalnego. W l. 2010-2011 prezes zarządu spółki Polska Technika Górnicza. Członek Akcji Katolickiej w województwie śląskim. W l. 2010-2014 prezydent Świętochłowic, wybrany ponownie na tę funkcję w 2014 r., uzyskał 8242 głosów w II turze.

Poglądy

Kandydat nie wypełnił kwestionariusza.

Polityk w MPW