Informacje ogólne

Prezydent miasta Tczew

Data i miejsce urodzenia: 1962-03-08, Tczew

Zawód: samorządowiec, działacz sportowy, urzędnik

Wykształcenie: wyższe

Mirosław Pobłocki (08.03.1962, Tczew), skończył studia na Wydziale Elektrycznym Politechniki Gdańskiej i ekonomię na Uniwersytecie Gdańskim. Pracował na kolei w Tczewie. W l. 1990-1994 radny miasta Tczewa. W l. 1998-2002 członek Zarządu Powiatu w Starostwie Powiatowym w Tczewie i radny Powiatu... Tczewskiego. Od 2000 r. członek Zarządu Stowarzyszenia Piłkarskiego KKS „Unia” Tczew. W l. 2001-2003 członek Zarządu Zakładu Komunikacji Miejskiej w Tczewie. W l. 2002-2010 wiceprezydent Tczewa. Od 2010 r. prezydent miasta. W 2014 r. został ponownie wybrany na to stanowisko, uzyskując 10940 głosów (66,16%).
Czytaj więcej
Zwiń

Wygrana w wyborach: Wybory na prezydentów miast 2018

Komitet wyborczy: Komitet Wyborczy Porozumienie na Plus

Okręg: Tczew

Liczba głosów: 9 401 (42,07%)

Liczba głosów (II tura): 11 766 (66,84%)

Biografia

Filtruj wyniki

Rodzaj

Filtruj
Przefiltrowane przez:
od 19.11.2018
prezydent miasta, Urząd Miasta Tczewa, Tczew, Komitet Wyborczy Porozumienie na Plus, liczba głosów: 11 766, Polska
2018
kandydat na prezydenta miasta Tczewa, Komitet Wyborczy Porozumienie na Plus, liczba głosów: 11 766, Polska
14.12.2014 – 19.11.2018
prezydent miasta, Urząd Miasta Tczewa, Tczew, Komitet Wyborczy Porozumienie na Plus, liczba głosów: 10 940, Polska
pokaż więcej

Obietnice

Promocja miasta

Promocja Tczewa wśród potencjalnych inwestorów, przygotowanie niezbędnych i stosownych warunków do realizacji i obsługi inwestycji na terenie Miasta, aby Tczew stawał się coraz bardziej konkurencyjnym ośrodkiem dla inwestorów, w stosunku do ofert innych miast. Wspieranie i pomoc lokalnej przedsiębiorczości Dodane przez Joanna

Żródło: www.miroslawpoblocki.pl

Komunikacja z władzami i mieszkańcami

Aktywna współpraca z władzami Powiatu i Gminy, prowadząca do podnoszenia poziomu rozwoju Miasta i niwelowaniu bieżących trudności Wzmacnianie więzi Mieszkańców z Miastem - budowanie poczucia tożsamości lokalnej

Żródło: www.miroslawpoblocki.pl

Kultura

Zintensyfikowanie działań wpływających na rozwój i dostępność ofert kulturalnych i artystycznych w Mieście Dodane przez Joanna

Żródło: www.miroslawpoblocki.pl

Fundusze europejskie

Aktywne pozyskiwanie środków unijnych z przeznaczeniem na rozwój Miasta Dodane przez Joanna

Żródło: www.miroslawpoblocki.pl

Infrastruktura

Rozbudowa niezbędnej infrastruktury drogowej, technicznej, komunikacyjnej, społecznej wpływającej na poprawę jakości życia Mieszkańców Tczewa Rozbudowa infrastruktury sportowo-rekreacyjnej, wpływająca na zwiększenie ich dostępności dla wszystkich grup wiekowych Mieszkańców Tczewa Dodane przez Joanna

Żródło: www.miroslawpoblocki.pl

Bezpieczeństwo

Bezpieczeństwo Mieszkańców i miasta priorytetem działań. Pomoc służbom, których celem jest ochrona życia, mienia i zdrowia Mieszkańców Tczewa Dodane przez Joanna

Żródło: www.miroslawpoblocki.pl

Oświata

Kontynuacja podnoszenia poziomu nakładów na oświatę i edukację, której celem jest dbałość o właściwy poziom nauczania dzieci i młodzieży i rozbudowa bazy dydaktycznej, zapewniający niezbędne warunki do rozwoju i nauki młodych Tczewian Dodane przez Joanna

Żródło: www.miroslawpoblocki.pl

Oświadczenia majątkowe

Oświadczenie
Rodzaj oświadczenia: prezydent miasta
II. Nieruchomości
4. Inne nieruchomości
Rodzaj: działka letniskowa
Tytuł prawny: własność - wspólnota majątkowa małżeńska

Rodzaj: działka zabudowana domem (z pkt II. 1)
Tytuł prawny: własność - wspólnota majątkowa małzeńska
Uwagi: z czego 118 m2 - dzierżawa od miasta zagospodarowana zielenią

IX. Inne dochody...
Dochód
Opis: z tytułu pełnienia funkcji prezydenta
Kwota: 159 631,26 PLN
XI. Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł
Zobowiązanie
Opis (rodzaj, wobec kogo, w związku z jakim wydarzeniem): kredyt BGŻ Hipoteczny z dnia 2005-02-11, na zakup domu na warunkach ogólnych
Cała kwota: 42 554,76 CHF
Uwagi: kredyt do 2030-02-05

Opis (rodzaj, wobec kogo, w związku z jakim wydarzeniem): kredyt BGŻ Hipoteczny z dnia 2003-08-05, na remont domu na warunkach ogólnych
Cała kwota: 2903,45 CHF
Uwagi: kredyt do 2020-07-31

Źródło
https://bip-files.idcom-web.pl/sites/3051/bip_osoby/3/oswiadczenia/miroslaw_poblocki__prezydent_miasta_tczewa__oswiadczenie_majatkowe_za_2017.pdf
Oświadczenie
II. Nieruchomości
4. Inne nieruchomości
Rodzaj: działka letniskowa
Tytuł prawny: własność - wspólnota majątkowa małżeńska

Rodzaj: działka zabudowana domem (z pkt II. 1)
Tytuł prawny: własność - wspólnota majątkowa małzeńska
Uwagi: z czego 118 m2 - dzierżawa od miasta zagospodarowana zielenią

IX. Inne dochody...
Dochód
Opis: z tytułu pełnienia funkcji prezydenta
Kwota: 159 631,26 PLN
XI. Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł
Zobowiązanie
Opis (rodzaj, wobec kogo, w związku z jakim wydarzeniem): kredyt BGŻ Hipoteczny z dnia 2005-02-11, na zakup domu na warunkach ogólnych

Opis (rodzaj, wobec kogo, w związku z jakim wydarzeniem): kredyt BGŻ Hipoteczny z dnia 2005-08-05, na remont domu na warunkach ogólnych

Źródło
http://bip-files.idcom-web.pl/sites/3051/bip_osoby/3/oswiadczenia/skan_osw_majatkowego_prezydenta_miasta_tczewa3215049_2480720.pdf
Oświadczenie
II. Nieruchomości
4. Inne nieruchomości
Rodzaj: działka letniskowa
Tytuł prawny: własność - wspólnota majątkowa małżeńska

Rodzaj: działka zabudowana domem (z pkt II.1)
Tytuł prawny: własność - wspólnota majątkowa małzeńska
Uwagi: z czego 118 m2 - dzierżawa od miasta zagospodarowana zielenią

IX. Inne dochody...
Dochód
Opis: Z tytułu pełnienia funkcji prezydenta
Kwota: 159 631,26 PLN
XI. Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł
Zobowiązanie
Opis (rodzaj, wobec kogo, w związku z jakim wydarzeniem): kredyt BGŻ Hipoteczny, na zakup domu na warunkach ogólnych spłacony w 39,3 %
Cała kwota: 80 292,83 CHF

Opis (rodzaj, wobec kogo, w związku z jakim wydarzeniem): kredyt BGŻ Hipoteczny, na remont domu na warunkach ogólnych spłacony w 63 %
Cała kwota: 11 615,00 CHF

Opis (rodzaj, wobec kogo, w związku z jakim wydarzeniem): kredyt Santander Bank, na zakup samochodu, spłata 5 lat, spłacony w 90%, na warunkach ogólnych
Cała kwota: 23 750,91 PLN

Oświadczenie
II. Nieruchomości
4. Inne nieruchomości
Rodzaj: działka letniskowa
Tytuł prawny: własność - wspólnota majątkowa małżeńska

Rodzaj: działka zabudowana domem (z pkt II.1)
Tytuł prawny: własność - wspólnota majątkowa małzeńska
Uwagi: z czego 118 m2 - dzierżawa od miasta zagospodarowana zielenią

IX. Inne dochody...
Dochód
Opis: Z tytułu pełnienia funkcji prezydenta
Kwota: 159 631,26 PLN
XI. Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł
Zobowiązanie
Opis (rodzaj, wobec kogo, w związku z jakim wydarzeniem): kredyt BGŻ Hipoteczny, na zakup domu na warunkach ogólnych spłacony w 39 %
Cała kwota: 80 292,83 CHF

Opis (rodzaj, wobec kogo, w związku z jakim wydarzeniem): kredyt BGŻ Hipoteczny, na remont domu na warunkach ogólnych spłacony w 62 %
Cała kwota: 11 615,00 CHF

Opis (rodzaj, wobec kogo, w związku z jakim wydarzeniem): kredyt Santander Bank, na zakup samochodu, spłata 5 lat, spłacony w 80%, na warunkach ogólnych
Cała kwota: 23 750,91 PLN

Oświadczenie
II. Nieruchomości
4. Inne nieruchomości
Rodzaj: działka letniskowa
Tytuł prawny: własność - wspólnota majątkowa małżeńska

Rodzaj: działka zabudowana domem (z pkt II.1)
Tytuł prawny: własność - wspólnota majątkowa małzeńska
Uwagi: z czego 118 m2 - dzierżawa od miasta zagospodarowana zielenią

IX. Inne dochody...
Dochód
Opis: Z tytułu pełnienia funkcji prezydenta
Kwota: 147 379,51 PLN
Uwagi: dochód za 11 mc
XI. Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł
Zobowiązanie
Opis (rodzaj, wobec kogo, w związku z jakim wydarzeniem): kredyt BGŻ Hipoteczny, na zakup domu na warunkach ogólnych spłacony w 29 %
Cała kwota: 80 292,83 CHF

Opis (rodzaj, wobec kogo, w związku z jakim wydarzeniem): kredyt BGŻ Hipoteczny, na remont domu na warunkach ogólnych spłacony w 29 %
Cała kwota: 11 615,00 CHF

Opis (rodzaj, wobec kogo, w związku z jakim wydarzeniem): kredyt Santander Bank, na zakup samochodu, spłata 5 lat, spłacony w 55%, na warunkach ogólnych
Cała kwota: 23 750,91 PLN

Oświadczenie
II. Nieruchomości
4. Inne nieruchomości
Rodzaj: działka letniskowa
Tytuł prawny: własność - wspólnota majątkowa małżeńska

Rodzaj: działka zabudowana domem (z pkt II.1)
Tytuł prawny: własność - wspólnota majątkowa małzeńska
Uwagi: z czego 118 m2 - dzierżawa od miasta zagospodarowana zielenią

IX. Inne dochody...
Dochód
Opis: Z tytułu pełnienia funkcji prezydenta
Kwota: 110 624,26 PLN
Uwagi: dochód za 8 mc
XI. Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł
Zobowiązanie
Opis (rodzaj, wobec kogo, w związku z jakim wydarzeniem): kredyt BGŻ Hipoteczny, na zakup domu na warunkach ogólnych spłacony w 29 %
Cała kwota: 80 292,83 CHF

Opis (rodzaj, wobec kogo, w związku z jakim wydarzeniem): kredyt BGŻ Hipoteczny, na remont domu na warunkach ogólnych spłacony w 29 %
Cała kwota: 11 615,00 CHF

Opis (rodzaj, wobec kogo, w związku z jakim wydarzeniem): kredyt Santander Bank, na zakup samochodu, spłata 5 lat, spłacony w 50%, na warunkach ogólnych
Cała kwota: 23 750,91 PLN

Oświadczenie
II. Nieruchomości
4. Inne nieruchomości
Rodzaj: działka letniskowa
Tytuł prawny: własność - wspólnota majątkowa małżeńska

Rodzaj: działka zabudowana domem (z pkt II.1)
Tytuł prawny: własność - wspólnota majątkowa małzeńska
Uwagi: z czego 118 m2 - dzierżawa od miasta zagospodarowana zielenią

IX. Inne dochody...
Dochód
Opis: z tytułu: pełnienia funkcji prezydenta
Kwota: 171 994,26 PLN
XI. Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł
Zobowiązanie
Opis (rodzaj, wobec kogo, w związku z jakim wydarzeniem): kredyt BGŻ Hipoteczny, na zakup domu na warunkach ogólnych spłacony w 27 %
Cała kwota: 80 292,83 CHF

Opis (rodzaj, wobec kogo, w związku z jakim wydarzeniem): kredyt BGŻ Hipoteczny, na remont domu na warunkach ogólnych spłacony w 27 %
Cała kwota: 11 615,00 CHF

Opis (rodzaj, wobec kogo, w związku z jakim wydarzeniem): kredyt Santander Bank, na zakup samochodu, spłata 5 lat, spłacony w 45%, na warunkach ogólnych
Cała kwota: 23 750,91 PLN

Oświadczenie
II. Nieruchomości
4. Inne nieruchomości
Rodzaj: działka letniskowa
Tytuł prawny: własność - wspólnota majątkowa małżeńska

Rodzaj: działka zabudowana domem (z pkt II.1)
Tytuł prawny: własność - wspólnota majątkowa małzeńska
Uwagi: z czego 118 m2 - dzierżawa od miasta zagospodarowana zielenią

IX. Inne dochody...
Dochód
Opis: z tytułu: pełnienia funkcji prezydenta
Kwota: 159 031,20 PLN
XI. Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł
Zobowiązanie
Opis (rodzaj, wobec kogo, w związku z jakim wydarzeniem): kredyt BGŻ Hipoteczny, na zakup domu na warunkach ogólnych spłacony w 24 %
Cała kwota: 80 292,83 CHF

Opis (rodzaj, wobec kogo, w związku z jakim wydarzeniem): kredyt BGŻ Hipoteczny, na remont domu na warunkach ogólnych spłacony w 24 %
Cała kwota: 11 615,00 CHF

Opis (rodzaj, wobec kogo, w związku z jakim wydarzeniem): kredyt Santander Bank, na zakup samochodu, spłata 5 lat, spłacony w 25%, na warunkach ogólnych
Cała kwota: 23 756,91 PLN

Oświadczenie
II. Nieruchomości
4. Inne nieruchomości
Rodzaj: działka letniskowa
Tytuł prawny: własność - wspólnota majątkowa małżeńska

Rodzaj: działka zabudowana domem (z pkt II.1)
Tytuł prawny: własność - wspólnota majątkowa małzeńska
Uwagi: z czego 118 m2 - dzierżawa od miasta zagospodarowana zielenią

IX. Inne dochody...
Dochód
Opis: z tytułu: prezydenta
Kwota: 158 065,31 PLN
Uwagi: +3693,77 PLN
XI. Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł
Zobowiązanie
Opis (rodzaj, wobec kogo, w związku z jakim wydarzeniem): kredyt BGŻ Hipoteczny, na zakup domu na warunkach ogólnych spłacony w 20 %
Cała kwota: 80 292,83 CHF

Opis (rodzaj, wobec kogo, w związku z jakim wydarzeniem): kredyt BGŻ Hipoteczny, na remont domu na warunkach ogólnych spłacony w 20 %
Cała kwota: 11 615,00 CHF

Opis (rodzaj, wobec kogo, w związku z jakim wydarzeniem): kredyt Santander Bank, na zakup samochodu, spłata 5 lat, spłacony w 5%, na warunkach ogólnych
Cała kwota: 23 756,91 PLN

Oświadczenie
II. Nieruchomości
4. Inne nieruchomości
Rodzaj: działka letniskowa
Tytuł prawny: własność - wspólnota majątkowa małżeńska

Rodzaj: działka zabudowana domem (z pkt II.1)
Tytuł prawny: własność - wspólnota majątkowa małzeńska
Uwagi: z czego 118 m2 - dzierżawa od miasta zagospodarowana zielenią

IX. Inne dochody...
Dochód
Opis: z tytułu: z-ca prezydenta, prezydenta
Kwota: 153 873,88 PLN
XI. Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł
Zobowiązanie
Opis (rodzaj, wobec kogo, w związku z jakim wydarzeniem): kredyt BGŻ Hipoteczny, na zakup domu na warunkach ogólnych spłacony w 16 %
Cała kwota: 80 292,83 CHF

Opis (rodzaj, wobec kogo, w związku z jakim wydarzeniem): kredyt BGŻ Hipoteczny, na remont domu na warunkach ogólnych spłacony w 16 %
Cała kwota: 11 615,00 CHF

Oświadczenie
Rodzaj oświadczenia: prezydent miasta
II. Nieruchomości
4. Inne nieruchomości
Rodzaj: działka letniskowa
Tytuł prawny: własność - wspólnota majątkowa małżeńska

Rodzaj: działka zabudowana domem (z pkt II.1)
Tytuł prawny: własność - wspólnota majątkowa małzeńska
Uwagi: z czego 118 m2 - dzierżawa od miasta zagospodarowana zielenią

IX. Inne dochody...
Dochód
Opis: z-ca prezydenta przychód w 2010 (za 11 m-cy)
Kwota: 143 223,30 PLN
XI. Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł
Zobowiązanie
Opis (rodzaj, wobec kogo, w związku z jakim wydarzeniem): kredyt BGŻ Hipoteczny, na zakup domu na warunkach ogólnych na 25 lat spłacony w 16 %
Cała kwota: 80 292,83 CHF

Opis (rodzaj, wobec kogo, w związku z jakim wydarzeniem): kredyt BGŻ Hipoteczny, na remont domu na warunkach ogólnych spłacony w 16 %
Cała kwota: 11 615,00 CHF