Informacje ogólne

Polityk archiwalny
Data i miejsce urodzenia: 1971-07-19, Trzebnica
Zawód: nauczyciel
Wykształcenie: wyższe
Poseł, członek PO, dziennikarz, samorządowiec. Absolwent wrocławskiego AWF. Pracował w lokalnych mediach jako dziennikarz i reporter radiowy. Współprowadził agencję reklamową. Przez kilka lat pełnił funkcję prezesa Stowarzyszenia Gazet Lokalnych. Działalność polityczna rozpoczął w Kongresie... Liberalno-Demokratycznym, był członkiem UW, od 2001 r. w PO. W samorządzie od 1998 r., był radnym miasta Trzebnica. Trzy razy kandydował do sejmiku woj. dolnośląskiego. Dwukrotnie zajmował miejsce radnych, którym wygasł mandat. Przewodniczący sejmiku (2007-2008). W 2008 r. pracował jako pełnomocnik wojewody ds. Euro 2012. Był marszałkiem, a następnie wicemarszałkiem woj. dolnośląskiego.
Czytaj więcej
Zwiń

Biura:

 • Biuro Poselskie Posła na Sejm RP Marka Łapińskiego Milicka Trzebnica marek.lapinski@sejm.pl tel. (71) 735-18-80, fax (71) 735-16-61

Napisz do polityka

Biografia

Filtruj wyniki

Rodzaj

Filtruj
Przefiltrowane przez:
od 25.09.2015
Komisja do Spraw Unii Europejskiej, członek
źródło
Oficjalna strona Sejmu RP sejm.gov.pl
od 13.05.2015
Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o drogach publicznych (druk nr 3227), przewodniczący
źródło
Oficjalna strona Sejmu RP sejm.gov.pl
20.03.2015 – 25.09.2015
Komisja do Spraw Unii Europejskiej, członek
źródło
Oficjalna strona Sejmu RP sejm.gov.pl
Pokaż więcej

Obietnice

Dodaj deklarację polityka

Opcjonalnie:


Inwestycje w edukację

Nie zapomnę o edukacji, w którą ciągle musimy inwestować, zarówno w płace i warunki pracy dla nauczycieli, jak również nowoczesne kształcenie naszych dzieci i młodzieży.

Źródło: http:

PO
Wrocław
sprawy ogólnopolskie
edukacja i szkolnictwo wyższe
Budowa drogi S5

To moja wyborcza deklaracja - obiecuję zdobyć pieniądze na drogę S5 na odcinku z Wrocławia do Korzeńska, na którą czekają mieszkańcy regionu. Już jako Marszałek Dolnego Śląska zadbałem, by trasa była przygotowana pod względem projektowym!

Źródło: www.facebook.com

PO
Wrocław
sprawy lokalne
infrastruktura
Dodaj deklarację polityka

Opcjonalnie:


Kwestionariusze

Kwestionariusz MamPrawoWiedziec.pl
Wybory do parlamentu (2019)

Imię (imiona) i nazwisko
Marek Łapiński
Data urodzenia
19.07.1971
Miejsce urodzenia
Trzebnica
Ostatnio wykonywany zawód
Dziennikarz
Wykształcenie
 1. Podstawowe/ gimnazjalne
 2. Zasadnicze zawodowe
 3. Średnie
 4. Wyższe licencjackie/ inżynierskie
 5. Wyższe
Dodatkowe informacje o wykształceniu (np. nazwa szkoły, kierunek, specjalizacja, stopnie zawodowe i naukowe itp.)
Ukończyłem studia prawnicze na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego.
Kandydatka/ kandydat do:
 1. Sejmu
 2. Senatu
Okręg wyborczy (nazwa i numer):
Okręg nr 3, Wrocław
Komitet wyborczy:
KKW Koalicja Obywatelska .N iPL Zieloni
Numer na liście wyborczej:
28
Dane kontaktowe
 1. Adres email
  marek.lapinski@platforma.org
 2. Telefon
 3. Strona internetowa kandydatki/ kandydata
  http://mareklapinski.info/wybory/
 4. Facebook
  www.facebook.com/marek.lapinski.info/
 5. YouTube
 6. Twitter
  www.twitter.com/MarekLapinski
 7. Instagram
 8. Inne strony
Czy jako posłanka/ poseł/ senator udostępni Pani/ Pan swój kalendarz spotkań do wglądu obywateli?
 1. Tak
 2. Nie
 3. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Dotychczasowa kariera zawodowa, działalność polityczna i aktywność społeczna (w tym doświadczenie w nadzorowaniu lub realizacji budżetu). 
W swojej karierze zawodowej byłem dziennikarzem, związanym z Radiem ESKA. Prowadziłem (jako wydawca i redaktor naczelny) "Nową Gazetę Trzebnicką". Do 2005 r. byłem wiceprezesem Stowarzyszenia Gazet Lokalnych. W latach 1998-2002 zasiadałem w Radzie Miasta Trzebnicy, w roku 2005 objąłem mandat radnego Sejmiku Województwa Dolnośląskiego. W roku 2006 ponownie zostałem radnym dolnośląskiego sejmiku, rok później zostałem jego przewodniczącym, a w roku 2008 powierzono mi stanowisko marszałka województwa dolnośląskiego. W roku 2010 w wyborach do sejmiku ponownie zdobyłem mandat i powołano mnie do zarządu województwa, tym razem na stanowisko wicemarszałka Dolnego Śląska. W roku 2011 wystartowałem w wyborach do Sejmu i zdobyłem mandat parlamentarzysty, którym byłem do roku 2015. Od roku 2018 ponownie jestem radnym sejmiku województwa dolnośląskiego. Jako były marszałek województwa mam doświadczenie w zarządzaniu instytucjami i złożonymi projektami, opierającymi się na wysokich budżetach.
Poniżej wymieniliśmy wybieralne funkcje publiczne. Prosimy o wskazanie tych, które Pani/Pana dotyczą.
Prosimy wybrać wszystkie odpowiedzi, które pasują.
Obecnie pełnię tę funkcję. Pełniłam/ pełniłem tę funkcję w przeszłości. Nie pełniłem/am w przeszłości oraz nie pełnię tej funkcji obecnie.
Wójt/ burmistrz/ prezydent miasta
Radny/radna gminy
Radny/radna powiatu
Radny/radna sejmiku wojewódzkiego
Poseł na Sejm RP
Senator RP
Poseł do Parlamentu Europejskiego
Inne, jakie?
Dlaczego, pomimo pełnienia tej funkcji, zdecydowała się Pani/ zdecydował się Pan kandydować do Parlamentu?
Podjąłem taką decyzję, aby pracować na rzecz utrzymania tempa rozwoju Dolnego Śląska i wyrównania szans tych obszarów regionu, które mimo pozyskiwania środków unijnych nadal wymagają dużego zaangażowania. Jako poseł na Sejm chcę przyczynić się do tego, że Dolny Śląsk otrzyma środki z Unii Europejskiej na rozwój kolei regionalnej (w tym w aglomeracji wrocławskiej) i na rozbudowę Wrocławskiego Węzła Kolejowego, a także na rozbudowę systemu transportu zbiorowego we Wrocławiu i w aglomeracji wrocławskiej. W parlamencie chcę zadbać o to, aby wdrożono specjalny program operacyjny "Sudety 2030", finansowany ze środków UE i skierowany tylko do gmin sudeckich Dolnego Śląska, aby zagwarantować im rozwój. W Sejmie chcę też zabiegać o rozwój służby zdrowia i opieki senioralnej na Dolnym Śląsku, a także o środki unijne na działania antysmogowe w województwie. To właśnie parlament jest miejscem, w którym będą zapadały kluczowe decyzje w sprawach, które wskazałem wyżej. Jako poseł na Sejm będę miał gwarancję wpływu na kształt decyzji podejmowanych na rzecz wyborców, których będę reprezentował.
Miejsce na ewentualne skomentowanie lub uzasadnienie odpowiedzi na pytanie.
W latach 2008-2010 byłem marszałkiem Województwa Dolnośląskiego, w latach 2010-2011 byłem zaś wicemarszałkiem Województwa Dolnośląskiego.
W pracy parlamentarzysty przydatna jest umiejętność komunikowania się w języku obcym, np. podczas udziału w pracach grup bilateralnych czy reprezentowania Polski za granicą.  W jakim języku obcym swobodnie się Pani/ Pan porozumiewa?
Prosimy wybrać wszystkie odpowiedzi, które pasują.
 1. Język angielski
 2. Język francuski
 3. Język niemiecki
 4. Język hiszpański
 5. Język rosyjski
 6. Nie porozumiewam się swobodnie w żadnym języku obcym.
Jakie Pani/Pana zdaniem cele powinna zrealizować Polska w perspektywie 30 lat?  Prosimy o opisanie Pani/ Pana propozycji w maksymalnie 900 znakach. 
Patrząc na strategiczny rozwój Polski w perspektywie 30 lat, powinniśmy się skupić na realizacji celów związanych z demografią. Badania wskazują na proces starzenia się społeczeństwa. To wskazuje na konieczność wprowadzenia zmian m.in. w systemie służby zdrowia i rozbudowy systemów opieki senioralnej, także na zmiany w prawie dotyczące aktywizacji zawodowej osób w wieku senioralnym i ułatwień podatkowych. Ponadto, zadaniem dla Polski na przyszłe 3 dekady jest dostosowanie naszego systemu energetycznego do zmian klimatu. Aby Polska i nasza gospodarka mogła nadal się rozwijać, musimy też prowadzić politykę prowadzącą do wzrostu wynagrodzeń do poziomu europejskiego, utrzymując go w relacji ze wzrostem średniego wynagrodzenia w gospodarce.
Jakich Pani/Pana zdaniem reform potrzebuje Polska w nadchodzącej kadencji Sejmu? Prosimy wskazać trzy najważniejsze. 
1
Reforma służby zdrowia i opieki senioralnej: rozbudowa bazy placówek służby medycznej, zwiększenie wysokości wynagrodzeń w służbie zdrowia, naprawa ratownictwa medycznego. Także rozwój systemu opieki nad osobami starszymi i chorymi, wprowadzenie czeków opiekuńczych oraz urlopów wytchnieniowych.
2
Reforma edukacji: zwiększenie wynagrodzeń dla nauczycieli i personelu szkolnego, rozwiązanie problemu z przeładowaniem podstawy programowej i złej organizacji systemu nauczania, przez który dzieci są obciążone zadaniami i przebywają w szkołach nawet do późnych godzin wieczornych.
3
Wyzwania związane z kryzysem klimatycznym: ochrona zieleni, zalesianie nowych obszarów i ścisła ochrona parków narodowych, ograniczenie importu węgla z Rosji. Także rozwój małej retencji, starania o pozyskanie środków z UE na działania przeciw smogowi, wsparcie prywatnych źródeł produkcji prądu i działań w zakresie termomodernizacji budynków, ponadto rozwój transportu publicznego (zwłaszcza kolei),
Jakie główne cele zamierza Pani/Pan osiągnąć jako posłanka/poseł lub jako senator?  Prosimy wskazać trzy najważniejsze.
1
Rozwiązanie kryzysu w służbie zdrowia w trybie pilnym.
2
Naprawienie problemów, które dotykają polskie szkolnictwo.
3
Wdrożenie rozwiązań, które dostosują Polskę do wyzwań, które niesie kryzys klimatyczny.
Czego Pani/Pana zdaniem przede wszystkim powinna uczyć szkoła?
Prosimy wybrać maksymalnie dwie odpowiedzi.
 1. Przygotowywać przyszłych absolwentów do funkcjonowania na rynku pracy.
 2. Uczyć umiejętności zdobywania wiedzy i krytycznego myślenia.
 3. Kształtować postawy i upowszechniać wspólne wartości.
 4. Wyrównywać szanse życiowe uczniów.
 5. Rozwijać umiejętności społeczne, np. komunikację i pracę w grupie.
 6. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Które z poniższych stwierdzeń jest bliższe Pani/Pana poglądom? 
A. Lepiej wykształcone społeczeństwo to gwarancja rozwoju państwa – należy dążyć do tego, by jak najwięcej osób uzyskiwało wykształcenie wyższe.

B. Powszechność wyższego wykształcenia obniża jego jakość – należy rozwijać ofertę kształcenia zawodowego, a wykształcenie akademickie zapewniać wyłącznie uczniom o najlepszych predyspozycjach.
Prosimy wybrać jedną odpowiedź. 
 1. Zdecydowanie A
 2. Raczej A
 3. Raczej B
 4. Zdecydowanie B
 5. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Czy zgadza się Pani/Pan z poniższym stwierdzeniem?
Prosimy wybrać jedną odpowiedź.
Tak Nie Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Należy dopuścić możliwość, by szpitale państwowe mogły wykonywać usługi medyczne na zasadach komercyjnych.
Czy zgadza się Pani/Pan z poniższymi stwierdzeniami?
Prosimy wybrać wszystkie odpowiedzi, które pasują.
Tak Nie Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Zabiegi zapłodnienia metodą in vitro powinny być finansowane z budżetu państwa.
Należy znieść obowiązkowe szczepienia. To rodzice powinni decydować, na co szczepić dziecko.
Należy znieść klauzulę sumienia dla lekarzy i pielęgniarek.
Kobieta powinna mieć prawo legalnie przerwać ciążę do 12 tygodnia.
Czy zgadza się Pani/Pan z poniższym stwierdzeniem?
Prosimy wybrać jedną odpowiedź.
Tak Nie Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Planując politykę energetyczną powinniśmy dbać o przyszłe pokolenia i środowisko, nawet jeśli będzie to oznaczać wzrost cen prądu.
Które z poniższych stwierdzeń jest bliższe Pani/Pana poglądom?
A. Należy regulować rzeki, aby przynosiły wymierne korzyści gospodarcze – jako drogi wodne i źródło produkcji energii. 

B. Najcenniejsze są rzeki naturalne – zapewniają lepszy stan wody, nawodnienie terenów i ochronę przeciwpowodziową.
Prosimy wybrać jedną odpowiedź.
 1. Zdecydowanie A
 2. Raczej A
 3. Raczej B
 4. Zdecydowanie B
 5. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
By zaspokajać potrzeby obywateli państwo realizuje szereg zadań. Ograniczony budżet powoduje, że konieczny jest wybór priorytetów.  Rozwój których wymienionych usług publicznych powinien być Pani/Pana zdaniem priorytetem w najbliższych czterech latach?
Prosimy wybrać maksymalnie trzy najpilniejsze zadania.
 1. budowa żłobków w najmniejszych gminach
 2. dostęp do specjalistycznych szpitali
 3. przychodnie z podstawową opieką lekarską
 4. transport publiczny między miejscowościami powiatowymi
 5. poprawa jakości szkół
 6. zwiększenie dostępności mieszkań
 7. pomoc społeczna
 8. czystość środowiska
 9. ochrona przeciwpowodziowa
 10. dostęp do kultury
 11. ład przestrzenny
 12. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
  Czy zgadza się Pani/Pan z poniższym stwierdzeniem?
Prosimy wybrać jedną odpowiedź.
Tak Nie Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Aby zwiększyć budżet państwa i lepiej realizować poszczególne polityki (m.in. zdrowotną, społeczną, rozwoju) należy podnieść lub wprowadzić nowe podatki.
Coraz większą część społeczeństwa będą stanowić osoby starsze, które już nie pracują.  Jaką politykę Pani/ Pana zdaniem powinno prowadzić państwo, aby utrzymać stabilny rozwój kraju i jednocześnie płacić emerytury?
Prosimy wybrać wszystkie odpowiedzi, które pasują.
 1. Należy zachęcać obywateli do posiadania większej liczby dzieci.
 2. Polityka prorodzinna nie rozwiąże problemu zbyt małej liczby pracowników. Potrzebujemy pracowników z zagranicy.
 3. Polacy za wcześnie przechodzą na emeryturę. Należy podnieść wiek emerytalny.
 4. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Konstytucja RP gwarantuje szereg praw i wolności. Niektóre z nich wymieniliśmy poniżej.  Z których wymienionych praw i wolności nie można obecnie Pani/Pana zdaniem w pełni korzystać w Polsce?
Prosimy wybrać wszystkie odpowiedzi, które pasują.
 1. godność osobista
 2. równość obywateli
 3. ochrona życia
 4. nietykalność i wolność osobista
 5. prawo do sprawiedliwego sądu
 6. ochrona prywatności
 7. prawo do wychowania dzieci zgodnie z własnymi przekonaniami
 8. wolność sumienia i religii
 9. wolność słowa
 10. ochrona zdrowia
 11. bezpieczeństwo ekologiczne
 12. wolna działalność gospodarcza
 13. prawo do edukacji
 14. Państwo zapewnia realizację wszystkich praw wymienionych w Konstytucji.
 15. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Jakie rozwiązania należy wprowadzić, aby zapewnić realizację wskazanych przez Panią/Pana praw i wolności?  
Usprawnić pracę sądów, rozwiązać kryzys w służbie zdrowia i systemie edukacji, przywrócić pełną legalność TK, KRS i SN, zwiększyć rolę RPO, oddzielić funkcję Prokuratora Generalnego od funkcji Ministra Sprawiedliwości.
Czy popiera Pani/Pan wprowadzenie poniższych zmian w funkcjonowaniu państwa?
Prosimy wybrać wszystkie odpowiedzi, które pasują.
Tak Nie Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Należy oddzielić funkcję Ministra Sprawiedliwości od funkcji Prokuratora Generalnego.
Należy wzmocnić rolę samorządów i ich zasoby finansowe.
Jakie nowe zadania i kompetencje należy Pani/Pana zdaniem przekazać samorządom? Jakie powinny być ich źródła finansowania?
Samorządy powinny mieć większe kompetencje w zakresie kształtowania edukacji i służby zdrowia, także w zakresie ochrony przyrody w gminach, powiatach i województwach, także w zakresie ochrony zasobów wodnych. Aby sfinansować koszty tych zadań, należy przenieść do samorządów większą niż obecnie część wpływów z podatków: PIT i CIT.
Rozwój komunikacji w internecie pociąga za sobą wyzwania dotyczące m.in. mowy nienawiści czy innych form agresji stosowanych przez użytkowników. Czy zgadza się Pani/Pan z poniższymi stwierdzeniami na temat regulacji dotyczących korzystania z przestrzeni internetu?
Prosimy wybrać wszystkie odpowiedzi, które pasują.
Tak Nie Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Internet powinien być wolny od kontroli wypowiedzi. Internet daje możliwość dojścia do głosu grupom i obywatelom, którzy w tradycyjnej debacie publicznej nie mają możliwości wyrażania swoich poglądów.
Strony i portale internetowe powinny być objęte obowiązkiem zwalczania dezinformacji i mowy nienawiści na swoich platformach.
Polskie drogi są jednymi z najbardziej niebezpiecznych w Europie – co roku prawie 3 tys. osób ginie w wypadkach.  Które z poniższych rozwiązań najskuteczniej ograniczy Pani/Pana zdaniem liczbę wypadków?
Prosimy wybrać jedną odpowiedź.
 1. podniesienie wysokości mandatów
 2. zakaz sprzedaży alkoholu na stacjach benzynowych
 3. poprawa stanu dróg
 4. częstsze kontrole drogowe
 5. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
W ostatnich miesiącach doszło do zaostrzenia sporów handlowych między najważniejszymi globalnymi potęgami, w tym przede wszystkim USA, UE i Chinami. Ma to wpływ na polską gospodarkę, szczególnie pozycję firm-eksporterów. Jakie stanowisko powinien zajmować w tych sporach polski rząd?
Prosimy wybrać jedną odpowiedź.
 1. Powinniśmy przede wszystkim wspierać pozycję Unii Europejskiej, bo Polska jest jej częścią i nasza gospodarka zależy najbardziej od UE.
 2. Powinniśmy stanąć po stronie USA, bo to nasz najważniejszy partner w dziedzinie bezpieczeństwa i sojusz z Waszyngtonem ma dla Polski znaczenie pierwszoplanowe
 3. Polska powinna dążyć do prowadzenia samodzielnej polityki handlowej, niezależnie od USA czy UE i postawić na dwustronne negocjacje z Chinami
 4. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
  Czy w Pani/Pana ocenie w ostatnich latach dochodziło do łamania Konstytucji przez przedstawicieli władz publicznych?
Prosimy wybrać jedną odpowiedź. 
 1. Tak
 2. Nie
 3. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Prosimy o wskazanie kiedy i w jakich okolicznościach przedstawiciele władz publicznych łamali Konstytucję RP. Czy Pani/Pana zdaniem te osoby powinny zostać pociągnięte do odpowiedzialności? Jeśli tak, prosimy o wskazanie w jakiej formie.
Odmowa przyjęcia ślubowania przez prezydenta RP od prawidłowo wybranych sędziów Trybunału Konstytucyjnego, naruszenie prawa obywateli do bezpłatnej opieki zdrowotnej i do niezawisłego sądu, niekonstytucyjna reforma Krajowej Rady Sądownictwa i Sądu Najwyższego, naruszająca swobody obywatelskie ustawa o inwigilacji.
Parlamentarzyści, pracując w komisjach, specjalizują się w wybranych politykach. Którymi z nich zamierza się Pani/Pan zajmować w Sejmie lub Senacie?  W dalszej części kwestionariusza wyświetlą się tylko pytania dotyczące wybranych przez Panią/Pana tematów. Nie trzeba odpowiadać na wszystkie pytania – w Pani/Pana profilu wyświetlą się tylko pytania, na które została udzielona odpowiedź.
 1. Ustrój państwa (3)
 2. Prawa i wolności obywateli (8)
 3. Klimat i energetyka, ochrona środowiska (4)
 4. Edukacja (5)
 5. Nauka (2)
 6. Gospodarka i rozwój regionalny (8)
 7. Rolnictwo i prawa zwierząt (4)
 8. Cyfryzacja (2)
 9. Kultura (4)
 10. Polityka społeczna, demografia i rynek pracy (4)
 11. Usługi publiczne (mieszkania, przestrzeń publiczna, transport) (5)
 12. Zdrowie (3)
 13. Sprawy zagraniczne i obronność (9)
 14. Migracje (4)
Niezależnie czy Polska zainwestuje w transformację energetyczną, czy będzie ponosić coraz większe opłaty za emisję CO2, koszt produkcji energii w najbliższych latach wzrośnie. Na jakie działania należy Pani/Pana zdaniem w pierwszej kolejności przeznaczyć środki z budżetu państwa, by ograniczyć wpływ wyższych cen energii na życie obywateli i rozwój gospodarki?
Prosimy wybrać dwa priorytetowe.
 1. dopłacanie do rachunków gospodarstw domowych
 2. dopłacanie do rachunków osób najuboższych
 3. zamrożenie cen energii dla przedsiębiorstw
 4. inwestycje w termomodernizację budynków
 5. inwestycje w instalację odnawialnych źródeł energii w budynkach
 6. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
  Za część emisji CO2 do atmosfery odpowiadają konsumenci.  Wprowadzenie których z poniższych rozwiązań w celu ograniczenia indywidualnego śladu węglowego poparłaby Pani/poparłby Pan w parlamencie?
Prosimy wybrać wszystkie odpowiedzi, które pasują.
 1. wprowadzenie podatku węglowego od towarów, których produkcja wiąże się z wysoką emisją CO2
 2. dodatkowa opłata powyżej określonej liczby lotów samolotem w ciągu roku
 3. zwiększenie opłat za odbiór odpadów niesegregowanych oraz uszczelnienie systemu, tak by śmieci nie trafiały do lasu
 4. obarczenie branży mięsnej kosztami środowiskowymi, co przyczyni się do wzrostu cen i ograniczy spożycie mięsa
 5. dodatkowa opłata od emisji CO2 dla posiadaczy samochodów
 6. Konsumenci odpowiadają za niewielki procent emisji CO2 i nie powinni ponosić kosztów walki z ociepleniem klimatu.
 7. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
W czerwcu 2019 r. Skierniewice nie miały dostępu do bieżącej wody, a straty w rolnictwie wynikające z suszy w 2018 r. wyniosły 3,6 mld zł.  Jakie działania należy Pani/Pana zdaniem podjąć w najbliższych czterech latach, by zapobiec kryzysowi wody w Polsce?
Prosimy wybrać trzy najważniejsze odpowiedzi.
 1. Przywracać naturalne obszary zalewowe rzek.
 2. Zwiększać obszary i wiek lasów.
 3. Budować tamy i sztuczne zbiorniki retencyjne.
 4. Zwiększać wykorzystanie deszczówki m.in. poprzez budowanie zbiorników na terenie gospodarstw rolnych i w miastach.
 5. Zwiększać tereny zielone w miastach.
 6. Wprowadzać normy ograniczające zużycie wody w przemyśle i energetyce.
 7. Podnieść opłaty za korzystanie z wody w gospodarstwach domowych.
 8. Prowadzić edukację i promocję oszczędzania wody.
 9. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Czy Pani/Pana zdaniem któraś z wymienionych usług publicznych powinna w większym niż obecnie stopniu być realizowana przez podmioty prywatne? 
Prosimy wybrać wszystkie odpowiedzi, które pasują.
 1. zdrowie
 2. edukacja
 3. bezpieczeństwo
 4. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Czy zgadza się Pani/Pan z poniższymi stwierdzeniami?
Prosimy wybrać wszystkie odpowiedzi, które pasują.
 1. Należy nałożyć na deweloperów i samorządy obowiązek zapewnienia dostępu do podstawowych usług publicznych (transportu, przedszkoli, szkół, placówek zdrowotnych) dla osiedli tworzonych na nowych obszarach.
 2. Państwo powinno remontować i przeznaczać na cele mieszkaniowe pustostany należące do Skarbu Państwa, spółek Skarbu Państwa i samorządów.
 3. Możliwość umieszczania reklamy zewnętrznej na prywatnych posesjach powinna być ściśle uregulowana przepisami.
 4. Umieszczanie w przestrzeni publicznej drastycznych lub gorszących zdjęć i obrazów powinno być zabronione.
Szacuje się, że brakuje około 1,5 mln mieszkań dostępnych dla osób o niskich i średnich dochodach. Jakie działania należy Pani/Pana zdaniem podjąć by zapewnić obywatelom dostępne cenowo mieszkania o odpowiednim standardzie?
Prosimy wybrać maksymalnie trzy odpowiedzi.
 1. Samorządy, z finansową pomocą państwa, powinny budować nowe dostępne cenowo mieszkania czynszowe.
 2. Dodatki mieszkaniowe powinny zostać podniesione tak, by były adekwatne do stawek czynszu na rynku prywatnym i być dostępne dla większej niż obecnie grupy osób.
 3. Należy wprowadzić nowe dopłaty lub gwarancje (np. fundusz gwarantujący terminową spłatę czynszu dla właściciela) do wynajmu mieszkań na rynku prywatnym.
 4. Należy remontować istniejące mieszkania i przywracać do użytku pustostany z zasobów publicznych.
 5. Należy dopłacać do kredytów dla osób kupujących mieszkania.
 6. Należy wspierać rozwój najmu społecznego (skierowanego do osób potrzebujących pomocy) na rynku prywatnym, np. poprzez promocję społecznych agencji najmu czy wprowadzenie ulg podatkowych dla właścicieli wynajmujących mieszkania osobom niezamożnym.
 7. Należy wspierać rozwój budownictwa społecznego, np. budowę mieszkań przez towarzystwa budownictwa społecznego (TBS), kooperatywy mieszkaniowe czy tworzenie mieszkań wspomaganych lub chronionych.
 8. Państwo nie powinno przeznaczać środków z budżetu na ułatwienie dostępu do mieszkania obywatelom o niskich i średnich dochodach.
 9. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Poniżej wymieniliśmy możliwe strategiczne kierunki rozwoju transportu kolejowego w Polsce.  Który z nich uważa Pani/Pan za priorytetowy w polityce transportowej kraju w nadchodzącej kadencji?
Prosimy wybrać jedną odpowiedź.
 1. Otwarcie rynku kolejowych połączeń dalekobieżnych między największymi miastami (Warszawa, Kraków, Trójmiasto, Poznań, Wrocław itp.) na innych przewoźników niż PKP Intercity.
 2. Odtworzenie połączeń kolejowych do dużych miast pozbawionych kolei: Jastrzębie-Zdrój, Łomża, Bełchatów itd.
 3. Zintegrowanie transportu publicznego poprzez: wspólne taryfy, wspólne rozkłady jazdy, uzupełnianie się sieci połączeń kolejowych i autobusowych.
 4. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Pokaż wszystkie pytania
Pokaż mniej
Pokaż wszystkie pytania
Pokaż mniej

Kwestionariusz MamPrawoWiedziec.pl
Parlament (2011)

Dane kontaktowe
E-mail
marek.lapinski@sejm.pl
E-mail alternatywny (opcjonalnie)
Strona internetowa
www.mareklapinski.pl
Ewentualne inne elektroniczne formy kontaktu z obywatelami
Nasza klasa
Facebook
http://www.facebook.com/marek.lapinski.w.sejmie
Goldenline
Twitter
http://twitter.com/#!/mareklapinski
Gadu-Gadu
Skype
Inne
Adres biura poselskiego/senatorskiego
Adres
ul. Wrocławska 10, 55-100 Trzebnica
Telefon
tel. (71) 735-18-80
E-mail
marek.lapinski@sejm.pl
Wykształcenie
 1. Podstawowe
 2. Gimnazjalne
 3. Zasadnicze zawodowe
 4. Średnie
 5. Wyższe licencjackie/ inżynierskie
 6. Wyższe magisterskie
Dodatkowe informacje o wykształceniu
Wydział Rekreacji i Turystyki Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu
Aktywność zawodowa
Pracował jako dziennikarz Radia Eska we Wrocławiu, był redaktorem naczelnym i wydawcą "Nowej Gazety Trzebnickiej".
Aktywność społeczna i polityczna
W latach 2000–2005 wiceprezes Stowarzyszenia Gazet Lokalnych. Od 1998 do 2002 radny Rady Miasta Trzebnicy (przewodniczył Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Turystyki, Rekreacji i Współpracy Międzynarodowej). 2005 - radny Sejmiku Dolnośląskiego. w 2006 roku ponownie wybrany do sejmiku (przewodniczący Komisji Rewizyjnej, przewodniczący sejmiku, pełnomocnik Wojewody Dolnośląskiego ds. EURO 2012) Marszałek Województwa Dolnośląskiego. W 2010 r. uzyskał mandat radnego sejmiku, 1 grudnia w nowo powołanym zarządzie objął funkcję wicemarszałka. Delegat województwa w Związku Województw RP, przedstawiciel w Kongresie Władz Lokalnych i Regionalnych Europy przy Radzie Europy.
W jakich językach obcych potrafi się Pani/ Pan swobodnie porozumiewać?
 1. Język angielski
 2. Język francuski
 3. Język niemiecki
 4. Język hiszpański
 5. Język rosyjski
Jakie są najważniejsze motywy, dla których podjęła Pani/ podjął Pan decyzję o kandydowaniu w wyborach do Parlamentu RP?
Po dziesięciu latach pracy w mediach lokalnych i dekadzie poświęconej pracy w samorządzie, nadszedł moment, kiedy można znaleźć dla siebie miejsce w tzw. dużej polityce, nie tylko przez realizację poszczególnych projektów inwestycyjnych, ale poprzez zmianę prawa. Przepisy prawa często utrudniają działalność samorządów czy organizacji pozarządowych. Dlatego też znalazłem się w Sejmie, by swoje doświadczenia nabyte podczas pracy samorządowej przełożyć na tworzenie lepszego prawa i przyczynić się do tego, że Polska jeszcze lepiej skorzysta z szans, jakie niesie ze sobą członkostwo w Unii Europejskiej. Chcę też przyczynić się do opracowania lepszej strategii absorbcji funduszy europejskich.
Poniżej wymieniliśmy wybieralne funkcje publiczne. Prosimy o wskazanie funkcji publicznych, które Pani/Pana dotyczą
W przeszłości pełniłam/ pełniłem tę funkcję. Pełniłam/pełniłem tą funkcję bezpośrednio przed wyborami parlamentarnymi 2011. Nie pełniłam/ nie pełniłem tej funkcji.
Wójt/ burmistrz/ prezydent miasta
Radny rady gminy
Radny rady powiatu
Radny sejmiku wojewódzkiego
Poseł na Sejm RP
Senator RP
Poseł do Parlamentu Europejskiego
Jakie główne cele zamierza Pani/ Pan osiągnąć jako posłanka/ poseł/ senator?
Przygotowanie kraju do przyszłej perspektywy finansowania unijnego tak, by lepiej i bardziej efektywnie wykorzystywać środki z UE. Chcę też dążyć do ograniczenia biurokracji i sztywnego gorsetu wielu nieżyciowych przepisów. .
Jakie najważniejsze działania podejmie Pani/ Pan na rzecz mieszkańców Pani/ Pana okręgu wyborczego?
Zapewnienie lepszej infrastruktury komunikacyjnej w swoim regionie, czyli północnej części województwa dolnośląskiego, przede wszystkim budowa drogi S5 i zmiany w kolejnictwie. Infrastruktura komunikacyjna jest warunkiem rozwoju gospodarczego – na słabej komunikacji cierpią wszystkie sfery: edukacja, przedsiębiorstwa, nie ma miejsc pracy. To co można zrobić z poziomu samorządowego jest już zrobione, dużo jednak można jeszcze zrobić w ministerstwach i instytucjach rządowych.
W jaki sposób planuje Pani/ Pan przekazywać obywatelom informacje o swojej działalności w Parlamencie?
 1. Regularne spotkania z obywatelami w okręgu
 2. Prowadzenie strony internetowej
 3. Prowadzenie bloga
 4. Organizacja wizyt studyjnych, spotkań i konferencji
 5. Udzielanie wywiadów do prasy i mediów elektronicznych
 6. Opracowywanie i dystrybucja materiałów informacyjnych (ulotek, broszur, biuletynów, książek)
 7. Inne (jakie?): Facebook, Twitter, które są przestrzenią do dyskusji z wyborcami z mojego okręgu. Elektroniczna forma komunikacji przybliża posła obywatelom, staję się bardziej dostępny. Teraz są to te dwa serwisy, wcześniej Nasza Klasa, kiedyś uruchomiłem specjalny komunikator.
Czy w pracy posła / senatora będzie Pani/ Pan korzystać ze wsparcia ekspertów?
 1. Tak
 2. Nie
 3. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie
Prosimy o podanie w jakich dziedzinach i z jakimi ekspertami planuje Pani/ Pan współpracować?
Współpracuję w zakresie tematyki samorządowej, finansów, środków unijnych z ekspertami, których znam jeszcze z działalności samorządowej.
Czy Pani/ Pana zdaniem Parlament powinien wprowadzić zmiany w obowiązującej Konstytucji?
 1. Tak
 2. Nie
 3. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Które zapisy w Konstytucji RP powinny zostać Pani/ Pana zdaniem zmienione?
Komisja Konstytucyjna powinna działać, oceniać zapisy Konstytucji, szczególnie w zakresie relacji między władzą Premiera i Prezydenta, władzą centralną (rządową) a samorządową czy liczby Posłów. Należy też zastanowić się nad rolą Senatu – moim zdaniem powinna być to raczej izba samorządowa, która byłaby reprezentantem interesów różnych środowisk społecznych, nie politycznych – samorządów, korporacji zawodowych. Należałoby też ściśle określić powiązanie między funkcją Senatora a przynależnością do korporacji.
Który z wymienionych poglądów jest najbliższy Pani/ Pana opinii?
 1. Powinno się dążyć do zwiększenia roli regionów w państwie, poprzez rozszerzenie kompetencji województw.
 2. Powinno się dążyć do centralizacji władzy w Państwie, poprzez ograniczanie kompetencji województw na rzecz administracji centralnej.
 3. Obecny podział kompetencji pomiędzy województwa a administrację centralną jest odpowiedni i nie powinien być zmieniany.
 4. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Jakie Pani/ Pana zdaniem nowe kompetencje powinny być przyznane województwom?
Należy precyzyjnie określić funkcję województw, ograniczyć kompetencje wojewodów na rzecz zarządów województw, marszałków i sejmików. Wojewoda powinien jedynie sprawować nadzór nad procesem stanowienia prawa i kwestiami bezpieczeństwa. Uporządkowania wymagają też przepisy dotyczące powiatów. Nie popieram likwidacji tej jednostki samorządowej. Należy doprecyzować relacje między starostą a powiatowymi komendantami policji, sanepidu. Są to instytucje powiatowe, jednak podległość służbowa, finansowanie i nadzór powinny być w większym stopniu usamorządowione.
Które z poniższych metod ograniczania korupcji zamierza Pani/ Pan wspierać?
 1. Stworzenie długofalowej strategii antykorupcyjnej.
 2. Zwiększenie nakładów finansowych dla służb podejmujących walkę z korupcją.
 3. Prowadzenie programów edukacyjnych.
 4. Zapewnienie lepszej ochrony prawnej osobom zgłaszającym przypadki korupcji, np. w miejscu pracy.
 5. Zaostrzenie kar dla osób przyjmujących korzyść majątkową.
 6. Wprowadzenie pełnej jawności na każdym etapie przetargu publicznego.
 7. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
 8. Nie ma potrzeby podejmowania działań w walce z korupcją.
Miejsce na ewentualne rozszerzenie, uzasadnienie lub skomentowanie odpowiedzi na powyższe pytanie.
Edukacja i jawność to najlepsze metody walki z korupcją.
Czy zgadza się Pani/ Pan z wymienionymi stwierdzeniami?
Tak Nie Nie ma zdecydowanej opinii w tej sprawie
Można odstąpić od zasady finansowania partii politycznych z budżetu państwa na rzecz finansowania partii przez obywateli poprzez dobrowolne wpłaty celowe.
Partie polityczne powinny mieć zaplecze merytoryczne w postaci fundacji politycznych finansowanych na zasadach organizacji pozarządowych.
Należy obniżyć próg głosów otrzymywanych w wyborach parlamentarnych uprawniający partię do otrzymania subwencji na swoją działalność poniżej obecnie obowiązujących 3%.
Miejsce na ewentualne rozszerzenie, uzasadnienie lub skomentowanie odpowiedzi na powyższe pytanie.
Jako, że popieram likwidację finansowania partii z budżetu państwa, nie wypowiadam się w kwestii progu uprawniającego do otrzymywania subwencji.
Czy popiera Pani/ Pan wprowadzenie następujących zmian w systemie wyborczym?
Tak Nie Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Zniesienie ciszy wyborczej.
Wprowadzenie głosowania przez internet.
Podniesienie wysokości parytetów (obecnie, aby zarejestrować listę kandydatów, musi się na niej znajdować co najmniej 35% kobiet i 35% mężczyzn).
Zniesienie kwot na listach wyborczych (parytetów płci).
Wprowadzenie tzw. systemu suwakowego (obowiązek umieszczania na liście wyborczej na przemian kobiet i mężczyzn).
Wprowadzenie obowiązku przeprowadzania prawyborów przez partie polityczne finansowane z budżetu państwa przed ogłoszeniem list kandydatów w wyborach powszechnych.
Obniżenie progu wyborczego (obecnie wynosi on 5%).
Podniesienie progu wyborczego (obecnie wynosi on 5%).
Wprowadzenie jednomandatowych okręgów wyborczych w wyborach do Sejmu.
Miejsce na ewentualne rozszerzenie, uzasadnienie lub skomentowanie odpowiedzi na powyższe pytanie.
Cisza wyborcza jest fikcją, dlatego należy z niej zrezygnować
Poniżej wymieniliśmy wybrane obszary polityk publicznych. Które z nich uczyni Pani/ Pan głównym przedmiotem swojego działania w Parlamencie? W dalszej części kwestionariusza pojawią się krótkie bloki pytań związane jedynie z zaznaczonymi przez Panią/ Pana obszarami.
 1. Uczestnictwo obywateli w sprawowaniu władzy (5 pytań)
 2. Sprawy europejskie (5 pytań)
 3. Polityka zagraniczna (6 pytań)
 4. Polityka gospodarcza (6 pytań)
 5. Budżet państwa i podatki (4 pytania)
 6. Polityka społeczna i rynek pracy (10 pytań)
 7. Edukacja (6 pytań)
 8. Szkolnictwo wyższe (6 pytań)
 9. Kultura (8 pytań)
 10. Ochrona zdrowia (8 pytań)
 11. Rolnictwo (5 pytań)
 12. Współpraca rozwojowa (6 pytań)
 13. Polityka migracyjna (5 pytań)
 14. Energetyka (4 pytania)
 15. Infrastruktura (9 pytań)
 16. Ochrona środowiska (8 pytań)
Które z poniższych stwierdzeń jest bliższe Pani/ Pana poglądom?
A. Większy wpływ na podejmowanie decyzji w UE powinny mieć ciała ponadnarodowe (np. Parlament Europejski i Komisja Europejska, prowadzące politykę na rzecz interesów całej wspólnoty).

B. Większy wpływ na podejmowanie decyzji w UE powinny mieć ciała składające się z przedstawicieli państw członkowskich (wyrażające interesy narodowe państw i wypracowująca każdorazowo odrębne porozumienia).
Zdecydowanie A Raczej A Raczej B Zdecydowanie B Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Miejsce na ewentualne rozszerzenie, uzasadnienie lub skomentowanie odpowiedzi na powyższe pytanie.
Taki sposób podejmowania decyzji w Unii jest bardziej efektywny. Unia Europejska jest bardzo zbiurokratyzowana, realny głos państw członkowskich jest dla Komisji Europejskiej bardzo ożywczy. Unia jest zrzeszeniem państw a nie jednym państwem.
Budżet Unii Europejskiej powinien służyć przede wszystkim:
 1. Podnoszeniu spójności społeczno–gospodarczej pomiędzy państwami członkowskimi
 2. Podnoszeniu spójności społeczno–gospodarczej pomiędzy regionami
 3. Stymulowaniu rozwoju w regionach najszybciej się rozwijających
 4. Wspieraniu regionów dotkniętych skutkami kryzysu
 5. Integracji polityki budżetowej państw członkowskich
Miejsce na ewentualne rozszerzenie, uzasadnienie lub skomentowanie odpowiedzi na powyższe pytanie.
Budowanie konkurencyjności gospodarki Unii nie jest sprzeczne z polityką spójności. Niepowodzenie Strategii Lizbońskiej pokazuje, że mechanizmy zastosowane w budowaniu konkurencyjności Unii Europejskiej nie były skuteczne, przez to, że nowo przyjęte państwa nie dogoniły tzw. państw piętnastki. Trzeba wzmocnić politykę spójności, a jednocześnie wspierać badania i rozwój, co pozwoli zwiększyć konkurencyjność wspólnoty.
Kiedy według Pani/ Pana Polska powinna przyjąć europejską walutę euro?
 1. Najszybciej jak to będzie możliwe, czyli do 2016 roku
 2. W momencie, gdy będą najbardziej sprzyjające temu warunki ekonomiczne
 3. Najpóźniej jak to będzie możliwe
 4. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Miejsce na ewentualne rozszerzenie, uzasadnienie lub skomentowanie odpowiedzi na powyższe pytanie.
Ostatnie wydarzenia w strefie euro pokazały bezkrytycznym entuzjastom wspólnej waluty, że nie jest ona automatyczną gwarancją powodzenia gospodarczego. Docelowo należy zmienić walutę, jednak wybrać moment, kiedy kurs Euro będzie dla nas korzystny. Dziś nie jest na to czas, tym bardziej że nie spełniamy warunków, jest to raczej odległa przyszłość, ale nie należy celowo opóźniać wejścia do strefy, a jedynie wychwycić najbardziej korzystny moment.
Które z poniższych stwierdzeń jest bliższe Pani/ Pana poglądom?
A. Powinno się zmierzać do ujednolicania na poziomie europejskim prawnych regulacji dotyczących kwestii światopoglądowych i etycznych.

B. Regulacje prawne dotyczące kwestii światopoglądowych i etycznych powinny pozostać wewnętrznymi sprawami państw narodowych.
Zdecydowanie A Raczej A Raczej B Zdecydowanie B Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Miejsce na ewentualne rozszerzenie, uzasadnienie lub skomentowanie odpowiedzi na powyższe pytanie.
Europa jest na tyle różnorodnym kontynentem, są różne wyznania religijne, inne wartości kulturowe, państwa są przywiązane do swojej tożsamości, swoich wartości i to właśnie one powinny kształtować tą sferę we własnym zakresie. To co jest dozwolone i akceptowane w społeczeństwie francuskim, w Polsce, a nawet Niemczech jest nieakceptowalne. To jest wiele wieków kształtowania tożsamości, kultury i historii.
Prosimy o wymienienie trzech najważniejszych Pani/ Pana zdaniem celów strategicznych Polski w Unii Europejskiej koniecznych do zrealizowania w obecnej kadencji Parlamentu.
1.
Polska powinna wynegocjować jak największą kwotę dofinansowania. To się wiąże z Polityką Spójności i konkretnymi przepisami w jej zakresie, które jednocześnie umożliwią słabszym gospodarczo państwom inwestowanie w infrastrukturę i zmobilizują jje do podnoszenia konkurencyjności.
2.
Powinniśmy dążyć do tego by należeć do grona państw, które podejmują najważniejsze decyzje w Unii, przez jak największy udział w instytucjach unijnych – komisjach, dyrekcjach, Parlamencie Europejskim.
3.
Przestrzeganie unijnych zasad dotyczących spraw finansowych – budżetu, deficytu. Przestrzeganie unijnych wymogów zwiększy wiarygodność Polski na rynkach finansowych i pozwoli realizować zadania krajowe w formie obligacji.
Czy Pani/ Pana zdaniem Polska powinna:
Tak Nie Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Angażować się w międzynarodową współpracę na rzecz rozwoju.
Angażować się w rozwiązywanie kryzysów humanitarnych.
Działać na rzecz bezpieczeństwa żywnościowego (w tym dostęp do wody pitnej) w krajach najuboższych.
Wspierać demokratyczne reformy i rozwój społeczeństwa obywatelskiego w krajach byłego ZSRR?
Jakie formy zaangażowania we współpracę rozwojową uważa Pani/ Pan za najważniejsze?
 1. Pomoc finansowa
 2. Pomoc rzeczowa (wysyłanie darów)
 3. Pomoc w budowaniu infrastruktury w krajach najuboższych
 4. Prowadzenie szkoleń i zwiększanie dostępu do edukacji
 5. Wymiana doświadczeń między administracją
 6. Wymiany studentów
 7. Wysyłanie ekspertów i doradców
 8. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Miejsce na ewentualne rozszerzenie, uzasadnienie lub skomentowanie odpowiedzi na powyższe pytanie.
Polska nie jest krajem, który dysponuje wysokimi kwotami umożliwiającymi finansowe wspieranie państw słabiej rozwiniętych, jednak możemy wspierać inne kraje poprzez wymianę doświadczeń.
W których regionach świata Polska powinna angażować się we współpracę rozwojową w największym stopniu?
 1. Afryka Północna
 2. Afryka Subsaharyjska
 3. Bliski Wschód
 4. Ameryka Środkowa
 5. Azja Centralna
 6. Azja południowo-wschodnia
 7. Kraje byłego ZSRR
 8. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Obecnie Polska przeznacza na pomoc rozwojową 0,08% PKB. Zgodnie ze zobowiązaniem nałożonym przez Komisję Europejską oraz deklaracją Milenijnych Celów Rozwoju odsetek ten powinien wzrosnąć do 0,33% PKB w 2015 r. Czy Pani/ Pana zdaniem wydatki Polski na pomoc rozwojową powinny wzrosnąć do tego poziomu?
 1. Tak
 2. Tak, pod warunkiem, że nie spowoduje to pogorszenia sytuacji ekonomicznej kraju
 3. Nie
 4. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Czy Pani/ Pana zdaniem decyzja o podjęciu przez Polskę współpracy rozwojowej może być uzależniona od zawarcia porozumienia o udogodnieniach inwestycyjnych w danym państwie?
 1. Tak
 2. Nie
 3. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Prosimy o wymienienie trzech najważniejszych Pani/ Pana zdaniem celów strategicznych dla Polski w obszarze współpracy rozwojowej, koniecznych do zrealizowania w obecnej kadencji Parlamentu.
1.
Tworzenie dobrej atmosfery do przyszłych kontaktów gospodarczych między Polską a krajami wschodnimi i państwami Ameryki Płn. Pomoc humanitarna z czasem powinna przekształcać się we współpracę gospodarczą, służyć szukaniu nowych rynków, a jednocześnie jest możliwością zrewanżowania się za pomoc, którą Polska otrzymywała w przeszłości.
2.
3.
Które z poniższych stwierdzeń jest bliższe Pani/ Pana poglądom?
A. Głównym celem rozwoju infrastruktury transportowej w Polsce powinien być przede wszystkim rozwój sieci kolei.

B. Głównym celem rozwoju infrastruktury transportowej w Polsce powinien być przede wszystkim rozwój dróg.
Zdecydowanie A Raczej A Raczej B Zdecydowanie B Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Krajowa Strategia Rozwoju Regionalnego 2010–2030 zakłada dwa cele wydawania europejskich funduszy strukturalnych. Który z przedstawionych kierunków wydatkowania pieniędzy powinien być Pani/ Pana zdaniem w większym stopniu wspierany?
A. Wsparcie biedniejszych regionów w całym kraju (w tym utrzymanie programu Rozwój Polski Wschodniej).

B. Wzmocnienie roli 18 największych miast (tzw. rozwój metropolii).
Zdecydowanie A Raczej A Raczej B Zdecydowanie B Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Poniżej wymienione są działania służące przenoszeniu transportu towarowego na kolej. Który z nich jest Pani/ Pana zdaniem najskuteczniejszy?
 1. Nadanie większego priorytetu inwestycjom w infrastrukturę kolejową w stosunku do infrastruktury drogowej (60:40)
 2. Wprowadzenie wyższych opłat za korzystanie z dróg i obniżenie stawek dostępu do torów
 3. Prywatyzacja kolei
 4. Nie ma potrzeby prowadzenia działań na rzecz transportu kolejowego.
 5. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Które z poniższych stwierdzeń jest bliższe Pani/ Pana poglądom?
A. Samowole budowlane powinny być poddane abolicji (legalizowane) – należy brać pod uwagę to, że ktoś się napracował, a budynek zaczął już pełnić określone funkcje.

B. Samowole budowlane powinny być poddane kategorycznemu nakazowi rozebrania – należy brać pod uwagę obowiązujące prawo oraz plany zagospodarowania przestrzennego.
Zdecydowanie A Raczej A Raczej B Zdecydowanie B Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Czy zgadza się Pani/ Pan z wymienionymi poniżej stwierdzeniami?
Tak Nie Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Obecne przepisy o zabudowie przestrzennej są nieskuteczne.
Na poziomie administracji centralnej należy ściśle określić miejsca wolne od zabudowy.
Należy wprowadzić przepisy zaostrzające regulacje ładu przestrzennego.
Powinien zostać wprowadzony całkowity zakaz stosowania reklam w przestrzeni publicznej.
Czy może Pani/ Pan określić ogólna zasadę, którą będzie się Pani/ Pan kierować podczas formułowania przepisów wymagających brania pod uwagę zarówno interesów komercyjnych, jak i potrzeb estetycznych mieszkańców?
Podstawową zasadą w sytuacjach konfliktowych powinno być prowadzenie dialogu, uwzględnienie głosu wspólnoty terytorialnej w formie konsultacji społecznych. Nie można na siłę realizować inwestycji, która nie jest akceptowana przez lokalną społeczność i stoi w sprzeczności np. z normami ekologicznymi. .
Której z wymienionych poniżej instytucji powinny Pani/ Pana zdaniem podlegać kwestie dotyczące architektury i ładu przestrzennego?
 1. Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego
 2. Ministerstwo Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej (Infrastruktury)
 3. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
 4. Inne, jakie?
  Ministerstwo Rozwoju Regionalnego
Które z poniższych stwierdzeń jest najbliższe Pani/ Pana poglądom?
 1. Architektura i przeznaczenie budynku są prywatną sprawą właściciela działki.
 2. Architektura i przeznaczenie budynku powinny spełniać wymogi określone w planie zagospodarowania przestrzennego.
 3. Architektura i przeznaczenie budynku powinny spełniać administracyjnie narzucone wymogi.
 4. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Polityka infrastrukturalna obejmuje wiele złożonych zagadnień, m.in. kolej, drogi, lotniska, budownictwo, kanalizację, śmieci, internet, telekomunikację, infrastrukturę energetyczną. Prosimy o wymienienie trzech najważniejszych Pani/ Pana zdaniem celów strategicznych dla Polski w obszarze infrastruktury, koniecznych do zrealizowania w obecnej kadencji Parlamentu.
1.
Rewitalizacja sieci kolejowej.
2.
Stworzenie systemu kolei dojazdowych na terenach metropolii.
3.
Znalezienie inwestorów kapitałowych dla spółek kolejowych.
Które z poniższych stwierdzeń jest bliższe Pani/ Pana poglądom? prosimy wybrać jedną odpowiedź
A. Z przestępczością należy walczyć „twardo”, nawet jeśli miałoby to ograniczać prawa i swobody zwykłych obywateli.

B. Z przestępczością należy walczyć, ale tak, by nie ograniczać praw i swobód zwykłych obywateli.
Zdecydowanie A Raczej A Raczej B Zdecydowanie B Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Które z poniższych stwierdzeń jest bliższe Pani/ Pana poglądom?
A. Kościół powinien być od państwa całkowicie oddzielony i nie powinien zajmować się polityką.

B. Kościół powinien mieć znaczny wpływ na sprawy państwa i jego politykę.
Zdecydowanie A Raczej A Raczej B Zdecydowanie B Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Czy zgadza się Pani/ Pan z poniższymi stwierdzeniami?
Tak Nie Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Należy dążyć do przywrócenia w polskim prawodawstwie kary śmierci w przypadku morderstwa.
Należy znieść obowiązek oddawania strzału ostrzegawczego.
Należy wprowadzić możliwość rejestracji związków partnerskich.
Czy Pani/ Pana zdaniem uprawnienia służb specjalnych:
 1. Powinny zostać rozszerzone
 2. Powinny pozostać takie jak obecnie
 3. Powinny zostać ograniczone
 4. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Miejsce na ewentualne rozszerzenie, uzasadnienie lub skomentowanie odpowiedzi na powyższe pytanie.
Dostęp do billingów i powszechne zakładanie podsłuchów
Czy uważa Pani/ Pan, że istnieją okoliczności (np. ważny interes publiczny, walka z terroryzmem, ochrona życia obywateli, walka ze zorganizowaną przestępczością), w których wymienione poniżej prawa i wolności obywatelskie mogłyby być zawieszone?
Tak Nie Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Prawo do prywatności
Prawo do wolności od tortur
Prawo do wolności osobistej
Prawo do wolności stowarzyszania się i wolności pokojowych demonstracji
Prawo do rzetelnego procesu sądowego
Prawo do swobody praktyk religijnych
Które z poniższych stwierdzeń jest bliższe Pani/ Pana poglądom? prosimy wybrać jedną odpowiedź
A. W moim przekonaniu miękkie narkotyki powinny być zalegalizowane.

B. W moim przekonaniu posiadanie i handel wszelkimi narkotykami powinny być całkowicie zakazane.
Zdecydowanie A Raczej A Raczej B Zdecydowanie B Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Które z poniższych stwierdzeń jest bliższe Pani/ Pana poglądom?
A. W moim przekonaniu co do zasady decyzja o przeprowadzeniu eutanazji powinna należeć do chorego.

B. W moim przekonaniu pod żadnymi warunkami nie jest dopuszczalne przeprowadzanie eutanazji.
Zdecydowanie A Raczej A Raczej B Zdecydowanie B Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Które z poniższych stwierdzeń jest bliższe Pani/ Pana poglądom?
A. W moim przekonaniu adopcja dzieci przez pary homoseksualne powinna być dopuszczalna.
B. W moim przekonaniu adopcja dzieci przez pary homoseksualne w żadnych okolicznościach nie jest dopuszczalna.
Zdecydowanie A Raczej A Raczej B Zdecydowanie B Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Czy zgadza się Pani/ Pan z poniższymi stwierdzeniami?
Tak Nie Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Nauczanie religii powinno być obecne w szkołach.
Duchowni powinni brać udział w uroczystościach państwowych.
Uroczystości państwowe powinny mieć wymiar religijny.
Powinien obowiązywać zakaz wieszania symboli religijnych w urzędach państwowych i budynkach użyteczności publicznej.
Miejsce na ewentualne rozszerzenie, uzasadnienie lub skomentowanie odpowiedzi na powyższe pytanie.
Duchowni mogą brać udział w uroczystościach państwowych, nie można zabronić nikomu udziału. Ale słowo powinni nie jest odpowiednie, sugeruje, że muszą. W zależności od rangi wydarzenia i przekonań organizatorów można zapraszać lub nie
Prosimy o wymienienie trzech najważniejszych Pani/ Pana zdaniem celów strategicznych dla Polski w obszarze praw i wolności obywatelskich, koniecznych do zrealizowania w obecnej kadencji Parlamentu.
1.
Likwidacja art. 212 Kodeksu Karnego.
2.
Określenie trybu przeprowadzania konsultacji społecznych w Internecie.
3.
Zakaz działalności wydawniczej na rynku prasowym przez samorządy lokalne.
Pokaż wszystkie pytania
Pokaż mniej
Pokaż wszystkie pytania
Pokaż mniej

Najbardziej zgodni politycy

Tadeusz Tomaszewski
Sojusz Lewicy Demokratycznej
wspólne pytania
19
zgodność
86%
Tomasz Siemoniak
Koalicja Obywatelska
wspólne pytania
18
zgodność
86%
Jadwiga Rotnicka
Koalicja Obywatelska
wspólne pytania
20
zgodność
84%

Najmniej zgodni politycy

Dobromir Sośnierz
Konfederacja Wolność i Niepodległość
wspólne pytania
23
zgodność
48%
Michał Urbaniak
Konfederacja Wolność i Niepodległość
wspólne pytania
19
zgodność
50%
Paweł Szramka
Polskie Stronnictwo Ludowe
wspólne pytania
17
zgodność
53%