Informacje ogólne

Data i miejsce urodzenia: 1964-04-26, Stargard Szaczeciński
Zawód: nauczyciel
Wykształcenie: wyższe
Posłanka, członkini PO. Pracowała jako nauczycielka w szkole podstawowej a następnie jako instruktorka w Młodzieżowym Domu Kultury w Stargardzie Szczecińskim. Współpracowała ze Stargardzką Telewizją Kablową. Była opiekunką zespołu pieśni literackiej Poetica. W latach 2009-2010 kierowała działem... edukacji artystycznej w Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie. Należy do Towarzystwa Przyjaciół Stargardu. W latach 2006-2011 radna miasta Stargard Szczeciński. Posłanka VII i od czerwca 2019 r. VIII kadencji. Pracowała w komisjach: Kultury i Środków Przekazu oraz Edukacji, Nauki i Młodzieży.
Czytaj więcej
Zwiń

Biografia

Filtruj wyniki

Rodzaj

Filtruj
Przefiltrowane przez:
od 12.06.2019
Sejm RP VIII kadencji, członek, Klub Parlamentarny Platforma Obywatelska - Koalicja Obywatelska
źródło
Oficjalna strona Sejmu RP www.sejm.gov.pl
od 12.06.2019
Sejm RP VIII kadencji, poseł (zajęła miejsce Bartosza Arłukowicza), Warszawa, Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP, Szczecin, liczba głosów: 6881, Polska
źródło
Oficjalna strona Państwowej Komisji Wyborczej parlament2015.pkw.gov.pl
2018
kandydatka na radną do Rady Powiatu Stargardzkiego, Koalicyjny Komitet Wyborczy Platforma.Nowoczesna Koalicja Obywatelska, liczba głosów: 691, Polska
źródło
Oficjalna strona Państwowej Komisji Wyborczej wybory2018.pkw.gov.pl
Pokaż więcej

Obietnice

Dodaj deklarację polityka

Opcjonalnie:


Zwiększenie środków na naukę polską

Moja misja w sejmie, to działania na rzecz edukacji, kultury i polityki społecznej. Chciałabym wpływać na wprowadzenie konkretnych rozwiązań w sprawach: (…) zwiększenia środków na naukę polską, poprzez lobbing państwowy na komercyjne sponsorowanie badań naukowych oraz wynegocjowanie „paktu dla nauki”, zapisu wysokości środków z budżetu państwa przeznaczanych na badania i projekty naukowe Źródło: zofialawrynowicz.pl

Źródło: www.zofialawrynowicz.pl

PO
sprawy ogólnopolskie
41 Szczecin
edukacja i szkolnictwo wyższe
Pomoc bezdomnym

Ale bliskie też jej będą kwestie społeczne. W trakcie kampanii spotykałam się z bezdomnymi - przypomina. - W sercu mi troszeczkę pękło i widzę, jaki jest ogrom potrzeb. Źródło: tygodnik.stargard.pl

Źródło: www.tygodnik.stargard.pl

PO
41 Szczecin
polityka społeczna
sprawy ogólnopolskie
Wprowadzenie systemu subwencji kulturalnej

Moja misja w sejmie, to działania na rzecz edukacji, kultury i polityki społecznej. Chciałabym wpływać na wprowadzenie konkretnych rozwiązań w sprawach: (…) zwiększenia udziału państwa we wspomaganiu instytucji i placówek kultury, poprzez wprowadzenie systemu subwencji kulturalnej, wspomagającej budżety samorządów lokalnych Źródło: zofialawrynowicz.pl

Źródło: www.zofialawrynowicz.pl

PO
41 Szczecin
sprawy ogólnopolskie
kultura
Poprawa poziomu edukacji na wsi

Moja misja w sejmie, to działania na rzecz edukacji, kultury i polityki społecznej. Chciałabym wpływać na wprowadzenie konkretnych rozwiązań w sprawach: (…) powszechnego i równego dostępu do wykształcenia, poprzez poprawienie poziomu edukacji szkolnej i pozaszkolnej na wsi Źródło: zofialawrynowicz.pl

Źródło: www.zofialawrynowicz.pl

PO
sprawy ogólnopolskie
41 Szczecin
edukacja i szkolnictwo wyższe
Walka z wykluczeniem osób niepełnosprawnych

Moja misja w sejmie, to działania na rzecz edukacji, kultury i polityki społecznej. Chciałabym wpływać na wprowadzenie konkretnych rozwiązań w sprawach: (…) walki z wykluczeniem osób niepełnosprawnych, poprzez umożliwienie szerszego udziału w życiu kulturalnym Źródło: zofialawrynowicz.pl

PO
Szczecin
polityka społeczna
sprawy ogólnopolskie
Wsparcie emerytów i rencistów

Moja misja w sejmie, to działania na rzecz edukacji, kultury i polityki społecznej. Chciałabym wpływać na wprowadzenie konkretnych rozwiązań w sprawach: (…) wsparcia środowiska emerytów i rencistów, poprzez tworzenie stowarzyszeń kulturalnych ( np. Uniwersytetów Trzeciego Wieku) i objęcie ich systemem dotacji samorządów lokalnych; Źródło: zofialawrynowicz.pl

Źródło: www.zofialawrynowicz.pl

PO
41 Szczecin
polityka społeczna
sprawy ogólnopolskie
System stażów i stypendiów dla młodych ludzi na rynku pracy

Moja misja w sejmie, to działania na rzecz edukacji, kultury i polityki społecznej. Chciałabym wpływać na wprowadzenie konkretnych rozwiązań w sprawach: pracy dla młodych ludzi, absolwentów wyższych uczelni, poprzez wprowadzenie systemu stażów w firmach państwowych oraz stypendiów fundowanych przez podmioty komercyjne i firmy zachodnie działające na polskim rynku Źródło: zofialawrynowicz.pl

Źródło: www.zofialawrynowicz.pl

PO
rynek pracy
sprawy ogólnopolskie
41 Szczecin
edukacja i szkolnictwo wyższe

Oświadczenia majątkowe

Oświadczenie
IX. Inne dochody...
Dochód
Opis: wynagrodzenie z tytułu zatrudnienia (MDK w Stargardzie Sczecińskim)
Kwota: 15 547,89 PLN

Opis: dieta poselska
Kwota: 29 676,96 PLN

Opis: uposażenie poselskie
Kwota: 105128,90PLN

XI. Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł
Zobowiązanie
Opis (rodzaj, wobec kogo, w związku z jakim wydarzeniem): kredyt hipoteczny na rozbudowę mieszkania, termin spłaty 20 lat (spłacany od 2006 r.) Bank BPH Gdańsk.
Cała kwota: 61 679,59 CHF
Uwagi: zobowiązanie stanowi wspólnotę małżeńską, saldo zadłużenia na 2013-12-31 - 36512,66 CHF

Opis (rodzaj, wobec kogo, w związku z jakim wydarzeniem): pożyczka z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych
Cała kwota: 20 000 PLN

Podpis
Data: 2014-04-29
Uwaga / Sprostowanie: Wyjaśnienie: " W roku 2005 wzięlam kredyt na rozbudowę mieszkania w frankach szwajcarskich w wysokości 61679,59 CHF( stanowiło to wówczas 125000 PLN). Spłatę kredytu rozpoczęłam w 2006 roku. W związku ze zmianą kursu franka szwajcarskiego( tendencja wzrostowa), podaję informację o spłacie kredytu na koniec roku 2012 również w tej walucie. Dnia 31 grudnia 2012 roku saldo zadłużenia z tytulu spłaty kredytu wynosiło 39298,18 CHF"
Oświadczenie
IX. Inne dochody...
Dochód
Opis: wynagrodzenie z tytułu zatrudnienia
Kwota: 23 211,11 PLN

Opis: dieta poselska
Kwota: 29 676,96 PLN

Opis: uposażenie poselskie
Kwota: 96 912,60 PLN

XI. Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł
Zobowiązanie
Opis (rodzaj, wobec kogo, w związku z jakim wydarzeniem): kredyt hipoteczny na rozbudowę mieszkania, termin spłaty 20 lat (spłacany od 2006 r.) Bank BPH Gdańsk.
Cała kwota: 125 000 PLN
Uwagi: zobowiązanie stanowi wspólnotę małżeńską

Opis (rodzaj, wobec kogo, w związku z jakim wydarzeniem): pożyczka z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych
Cała kwota: 25 000 PLN

Oświadczenie
IX. Inne dochody...
Dochód
Opis: wynagrodzenie z tytułu zatrudnienia
Kwota: 35 265,03 PLN

Opis: dieta z tytułu mandatu radnego
Kwota: 16 290,24 PLN

Opis: dieta poselska
Kwota: 4176,03 PLN

Opis: uposażenie poselskie
Kwota: 16 345,18 PLN

XI. Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł
Zobowiązanie
Opis (rodzaj, wobec kogo, w związku z jakim wydarzeniem): kredyt hipoteczny na rozbudowę mieszkania, termin spłaty 20 lat (spłacany od 2006 r.) Bank BPH Gdańsk.
Cała kwota: 125 000 PLN
Uwagi: zobowiązanie stanowi wspólnotę małżeńską
Oświadczenie
IX. Inne dochody...
Dochód
Opis: wynagrodzenie z tytułu zatrudnienia
Kwota: 33 190,03 PLN

Opis: dieta z tytułu mandatu radnego
Kwota: 15 464,56 PLN

XI. Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł
Zobowiązanie
Opis (rodzaj, wobec kogo, w związku z jakim wydarzeniem): kredyt hipoteczny na rozbudowę mieszkania, termin spłaty 20 lat (spłacany od 2006 r.) Bank BPH Gdańsk (po połączeniu z GE Money Bank [nieczytelne])
Cała kwota: 125 000 PLN
Uwagi: zobowiązanie stanowi wspólnotę małżeńską
Podpis
Data: 2011-10-24