Wybory

Wybory do: Sejmu 2019
Komitet wyborczy: Koalicja Obywatelska
Okręg: 12
Miejsce na liście: 1
Przynależność do partii: Platforma Obywatelska RP
Zawód: lekarz weterynarii
Miejsce zamieszkania: Kęty

Informacje ogólne

Posłanka

Kandydatka na posłankę

Klub/koło: Klub Parlamentarny Platforma Obywatelska — Koalicja Obywatelska
Klub/koło: Koalicja Obywatelska
Data i miejsce urodzenia: 1964-08-20, Oświęcim
Zawód: lekarz weterynarii
Wykształcenie: wyższe
Wygrana w wyborach: Wybory parlamentarne 2015
Komitet wyborczy: Platforma Obywatelska
Okręg: 12 Chrzanów
Liczba głosów: 7 967 (2,93%)
Lekarz weterynarii, absolwentka Wydziału Medycyny Weterynaryjnej na Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu, ukończyła studia podyplomowe z radiologii i chirurgii weterynaryjnej. Przez kilkanaście lat była współwłaścicielką przychodni weterynaryjnej. Pełniła funkcję członkini zarządu i sekretarza... w stowarzyszeniach zrzeszających weterynarzy. Dwukrotnie bez sukcesu kandydowała na radną (powiatu i województwa). Członkini PO. Od czerwca do listopada 2015 r. sekretarz stanu w Ministerstwie Środowiska w rządzie Ewy Kopacz. Posłanka od 2011 r. (VII-VIII kadencja), członkini komisji: ochrony środowiska, zasobów naturalnych i leśnictwa oraz rolnictwa i rozwoju wsi (wiceprzewodnicząca).
Czytaj więcej
Zwiń

Poglądy

Kwestionariusz MamPrawoWiedziec.pl
Parlament (2011)

Dane kontaktowe
E-mail
dorotanwet@wp.pl
E-mail alternatywny (opcjonalnie)
Dorota.Niedziela@sejm.pl
Strona internetowa
http://dorotaniedziela.com/
Ewentualne inne elektroniczne formy kontaktu z obywatelami
Nasza klasa
nk.pl/#profile/1712852
Facebook
pl-pl.facebook.com/people/Dorota-Niedziela/100001709030542
Goldenline
Twitter
Gadu-Gadu
Skype
Inne
www.flickr.com/photos/dorotaniedziela/ www.youtube.com/user/dorotaniedziela
Adres biura poselskiego/senatorskiego
Adres
ul. Sobieskiego 16 32-650 Kęty ul. Dąbrowskiego 3 32-600 Oświęcim
Telefon
Kęty: 33 845 00 70 Oświęcim: 33 842 27 60
E-mail
dorotanwet@wp.pl
Wykształcenie
 1. Podstawowe
 2. Gimnazjalne
 3. Zasadnicze zawodowe
 4. Średnie
 5. Wyższe licencjackie/ inżynierskie
 6. Wyższe magisterskie
Dodatkowe informacje o wykształceniu
Lekarz weterynarii, dyplom w 1991
Ostatnio wykonywany zawód
Lekarz weterynarii
Aktywność zawodowa
Osiemnaście lat temu założyłam spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, która organizowała pomoc weterynaryjną dla zwierząt. Cały czas prowadzę własną firmę, klinikę weterynaryjną
Aktywność społeczna i polityczna
Działam w dwóch stowarzyszeniach weterynarzy, jestem sekretarzem, współorganizowałam m.in. kongresy dla lekarzy weterynarii. Uczestniczyłam w wyborach do sejmiku wojewódzkiego.
Jakie są najważniejsze motywy, dla których podjęła Pani/ podjął Pan decyzję o kandydowaniu w wyborach do Parlamentu RP?
Bardzo duże poparcie uzyskane w wyborach do sejmiku wojewódzkiego przekonało mnie do tego, że mogę zaproponować rzeczy interesujące dla innych. Nie miałam wcześniejszych doświadczeń politycznych, za to działałam w stowarzyszeniach lekarzy weterynarii i te doświadczenia postanowiłam wykorzystać w dalszej pracy parlamentarnej. Chcę pomóc w tworzeniu prawa dla ludzi takich, jak ja, czyli prowadzących własną działalność gospodarczą od wielu lat i znających problemy z tego wynikające.
Poniżej wymieniliśmy wybieralne funkcje publiczne. Prosimy o wskazanie funkcji publicznych, które Pani/Pana dotyczą
W przeszłości pełniłam/ pełniłem tę funkcję. Pełniłam/pełniłem tą funkcję bezpośrednio przed wyborami parlamentarnymi 2011. Nie pełniłam/ nie pełniłem tej funkcji.
Wójt/ burmistrz/ prezydent miasta
Radny rady gminy
Radny rady powiatu
Radny sejmiku wojewódzkiego
Poseł na Sejm RP
Senator RP
Poseł do Parlamentu Europejskiego
Jakie główne cele zamierza Pani/ Pan osiągnąć jako posłanka/ poseł/ senator?
Mój podstawowy cel odzwierciedla moje hasło wyborcze, które brzmiało „zdrowy rozsądek”. Uważam, że w tworzeniu prawa i pomaganiu innym należy zachować zdrowy rozsądek, który rozumiem jako równowagę między realizacją własnych potrzeb a ograniczeniami wynikającymi z potrzeb i działań innych. Zależy mi na racjonalnym podejściu w obu tych dziedzinach. Chcę szukać na poziomie parlamentu rozwiązań problemów, z jakimi przychodzą do mnie ludzie z gminy. Chcę zmieniać prawo, ponieważ wiem, jak czasem drobnostka może mieć negatywny wpływ na funkcjonowanie w praktyce. Jako poseł wnoszę bardzo dobrą znajomość pewnych obszarów życia - byłam i jestem lekarzem weterynarii, znam inspekcję weterynaryjną. Inny ważny temat według mnie to ustawa o ochronie zwierząt i nasiennictwie. Moja znajomość genetyki pozwala mi na zabranie głosu w kwestii GMO i na uspokojenie nastrojów społecznych. Natomiast ochrona zwierząt to codzienność mojej osiemnastoletniej praktyki zawodowej, jestem pośrodku między organizacjami chroniącymi prawa zwierząt, a tymi, którzy je naruszają. Wiem, że przede wszystkim muszę zapewnić zwierzęciu bezpieczeństwo. Uważam, że wiele na lepsze zmieniłoby stworzenie bazy zwierząt i ich chipowanie. Właśnie w niemożności ustalenia właściciela widzę główne źródło problemów, np. przepełnionych schronisk, znęcania się nad zwierzętami. Podstawowy obowiązek ochrony zwierzęcia należy do właściciela, którego dzięki chipom będzie można łatwo ustalić. Tym bardziej, że wiele już się zmieniło na korzyść w podejściu ludzi do zwierząt, znacznie częściej o nie dbają i się o nie troszczą.
Jakie najważniejsze działania podejmie Pani/ Pan na rzecz mieszkańców Pani/ Pana okręgu wyborczego?
Mój okręg wyborczy to zachodnia Małopolska. Najważniejszy z problemów to zabezpieczenie przeciwpowodziowe.
Proszę wymienić 5 projektów ustaw złożonych do laski marszałkowskiej w VI kadencji Sejmu, które uważa Pani/ Pan za najpilniejsze do uchwalenia w obecnej kadencji?
1.
ustawa o nasiennictwie i GMO
2.
ustawa o zwierzętach
3.
4.
5.
W jaki sposób planuje Pani/ Pan przekazywać obywatelom informacje o swojej działalności w Parlamencie?
 1. Regularne spotkania z obywatelami w okręgu
 2. Prowadzenie strony internetowej
 3. Prowadzenie bloga
 4. Organizacja wizyt studyjnych, spotkań i konferencji
 5. Udzielanie wywiadów do prasy i mediów elektronicznych
 6. Opracowywanie i dystrybucja materiałów informacyjnych (ulotek, broszur, biuletynów, książek)
Czy w pracy posła / senatora będzie Pani/ Pan korzystać ze wsparcia ekspertów?
 1. Tak
 2. Nie
 3. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie
Prosimy o podanie w jakich dziedzinach i z jakimi ekspertami planuje Pani/ Pan współpracować?
Współpracowałam i zamierzam nadal współpracować w dziedzinie rolnictwa, ochrony zwierząt z ekspertami z ośrodków naukowych, takich jak Lubelski Uniwersytet Przyrodniczy, Wrocławski Uniwersytet Przyrodniczy i Krakowski Uniwersytet Rolniczy. W sprawach dotyczących emerytur, z którymi przychodzą do mnie wyborcy, zamierzam skorzystać z pomocy sejmowego biura analiz.
Jakie są według Pani/ Pana największe dokonania Parlamentu poprzedniej kadencji?
Największe dokonanie parlamentu poprzedniej kadencji to dobre przygotowanie gruntu do pracy nad ustawami dla obecnego parlamentu.
Jakie są według Pani/ Pana największe niepowodzenia Parlamentu poprzedniej kadencji?
Nie zastanawiałam się nad tym, nie wskazałabym niczego.
Która z ustaw uchwalonych przez Parlament poprzedniej kadencji była Pani/ Pana zdaniem najważniejsza?
Ustawa specjalna o budowie autostrad, tylko dzięki niej można było zacząć ich budowę. Z kolei dobrą infrastrukturę drogową uważam za podstawę dla rozwoju kraju.
Czy Pani/ Pana zdaniem Parlament powinien wprowadzić zmiany w obowiązującej Konstytucji?
 1. Tak
 2. Nie
 3. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Który z wymienionych poglądów jest najbliższy Pani/ Pana opinii?
 1. Powinno się dążyć do zwiększenia roli regionów w państwie, poprzez rozszerzenie kompetencji województw.
 2. Powinno się dążyć do centralizacji władzy w Państwie, poprzez ograniczanie kompetencji województw na rzecz administracji centralnej.
 3. Obecny podział kompetencji pomiędzy województwa a administrację centralną jest odpowiedni i nie powinien być zmieniany.
 4. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Które z poniższych metod ograniczania korupcji zamierza Pani/ Pan wspierać?
 1. Stworzenie długofalowej strategii antykorupcyjnej.
 2. Zwiększenie nakładów finansowych dla służb podejmujących walkę z korupcją.
 3. Prowadzenie programów edukacyjnych.
 4. Zapewnienie lepszej ochrony prawnej osobom zgłaszającym przypadki korupcji, np. w miejscu pracy.
 5. Zaostrzenie kar dla osób przyjmujących korzyść majątkową.
 6. Wprowadzenie pełnej jawności na każdym etapie przetargu publicznego.
 7. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
 8. Nie ma potrzeby podejmowania działań w walce z korupcją.
Czy zgadza się Pani/ Pan z wymienionymi stwierdzeniami?
Tak Nie Nie ma zdecydowanej opinii w tej sprawie
Można odstąpić od zasady finansowania partii politycznych z budżetu państwa na rzecz finansowania partii przez obywateli poprzez dobrowolne wpłaty celowe.
Partie polityczne powinny mieć zaplecze merytoryczne w postaci fundacji politycznych finansowanych na zasadach organizacji pozarządowych.
Należy obniżyć próg głosów otrzymywanych w wyborach parlamentarnych uprawniający partię do otrzymania subwencji na swoją działalność poniżej obecnie obowiązujących 3%.
Czy popiera Pani/ Pan wprowadzenie następujących zmian w systemie wyborczym?
Tak Nie Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Zniesienie ciszy wyborczej.
Wprowadzenie głosowania przez internet.
Podniesienie wysokości parytetów (obecnie, aby zarejestrować listę kandydatów, musi się na niej znajdować co najmniej 35% kobiet i 35% mężczyzn).
Zniesienie kwot na listach wyborczych (parytetów płci).
Wprowadzenie tzw. systemu suwakowego (obowiązek umieszczania na liście wyborczej na przemian kobiet i mężczyzn).
Wprowadzenie obowiązku przeprowadzania prawyborów przez partie polityczne finansowane z budżetu państwa przed ogłoszeniem list kandydatów w wyborach powszechnych.
Obniżenie progu wyborczego (obecnie wynosi on 5%).
Podniesienie progu wyborczego (obecnie wynosi on 5%).
Wprowadzenie jednomandatowych okręgów wyborczych w wyborach do Sejmu.
Poniżej wymieniliśmy wybrane obszary polityk publicznych. Które z nich uczyni Pani/ Pan głównym przedmiotem swojego działania w Parlamencie? W dalszej części kwestionariusza pojawią się krótkie bloki pytań związane jedynie z zaznaczonymi przez Panią/ Pana obszarami.
 1. Uczestnictwo obywateli w sprawowaniu władzy (5 pytań)
 2. Sprawy europejskie (5 pytań)
 3. Polityka zagraniczna (6 pytań)
 4. Polityka gospodarcza (6 pytań)
 5. Budżet państwa i podatki (4 pytania)
 6. Polityka społeczna i rynek pracy (10 pytań)
 7. Edukacja (6 pytań)
 8. Szkolnictwo wyższe (6 pytań)
 9. Kultura (8 pytań)
 10. Ochrona zdrowia (8 pytań)
 11. Rolnictwo (5 pytań)
 12. Współpraca rozwojowa (6 pytań)
 13. Polityka migracyjna (5 pytań)
 14. Energetyka (4 pytania)
 15. Infrastruktura (9 pytań)
 16. Ochrona środowiska (8 pytań)
Które z poniższych stwierdzeń jest bliższe Pani/ Pana poglądom?
A. Rolnicy powinni otrzymywać dotacje z budżetu państwa, bo w przeciwnym razie wiele gospodarstw upadnie.

B. Rolnicy nie powinni dostawać dotacji z budżetu – ta grupa nie powinna być szczególnie wspierana.
Zdecydowanie A Raczej A Raczej B Zdecydowanie B Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Które z poniższych stwierdzeń jest bliższe Pani/ Pana poglądom?
A. Polska powinna podjąć działania na rzecz zmiany zasad ustalania wysokości dopłat unijnych do rolnictwa.

B. Obecne zasady ustalania wysokości dopłat unijnych do rolnictwa nie wymagają zmian.
Zdecydowanie A Raczej A Raczej B Zdecydowanie B Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Czy zgadza się Pani/ Pan z poniższymi stwierdzeniami?
Tak Nie Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Należy zdecydowanie przeciwdziałać odtwarzaniu wielkich gospodarstw rolnych i wzmacniać małe gospodarstwa.
Należy dążyć do liberalizacji rynków rolnych na świecie w celu umożliwienia importu taniej żywności spoza Europy.
Należy utrzymać i wzmocnić wspólną politykę rolną Unii Europejskiej.
Powinien zostać wprowadzony podatek dochodowy w rolnictwie.
Należy zreformować KRUS.
Jakie zmiany należy wprowadzić w systemie ubezpieczeń społecznych rolników?
KRUS należy reformować stopniowo. Zacząć najpierw od ustalenia dochodowości gospodarstw rolnych, a dopiero potem zająć się wysokością ubezpieczeń społecznych. Reforma ubezpieczeń społecznych dla rolników powinna następować etapami. Pierwszy krok to wprowadzenie podatku dochodowego w rolnictwie. Nie jest to proste, bowiem wynika wielu zmian w prawie, by uznać gospodarstwo rolne za przedsiębiorstwo. Moja droga do reformy to zmiany w prawie (gospodarstwa jako przedsiębiorstwa), rozłożenie tego w czasie i wprowadzenie podatku dochodowego.
Która opinia na temat żywności modyfikowanej genetycznie jest najbliższa Pani/ Pana poglądom:
 1. Uprawa i dystrybucja żywności modyfikowanej genetycznie (GMO) powinna być zakazana, podobnie jak w Niemczech, Francji i Szwajcarii.
 2. Uprawa i dystrybucja żywności modyfikowanej genetycznie (GMO) powinna być dozwolona tylko w przypadku określonych gatunków; produkty modyfikowane genetycznie powinny być oznakowane.
 3. Człowiek od zawsze modyfikuje geny roślin i zwierząt, zatem uprawa i dystrybucja żywności modyfikowanej genetycznie (GMO) powinna być dozwolona.
 4. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Miejsce na ewentualne rozszerzenie, uzasadnienie lub skomentowanie odpowiedzi na powyższe pytanie.
GMO nie jest zakazana w Niemczech i we Francji, jest tylko tam ograniczona. Przepisy unijne nie zakazują, a wprowadzają jedynie ograniczenia. Stąd też wynikają polskie problemy, ponieważ nie realizujemy przepisów unijnych.
Prosimy o wymienienie trzech najważniejszych Pani/ Pana zdaniem celów strategicznych dla Polski w obszarze rolnictwa, koniecznych do zrealizowania w obecnej kadencji Parlamentu.
1.
Wspieranie dopłat rolniczych, wyrównań.
2.
Wspólna polityka rolna z Europą.
3.
Rozwiązanie zagadnień dochodowości gospodarstw rolnych i ubezpieczeń społecznych dla rolników.
Które z poniższych stwierdzeń jest bliższe Pani/ Pana poglądom?
A. Ochrona gatunków i bioróżnorodności mają w tej chwili znaczenie marginalne dla kraju i społeczeństwa. Polityka państwa nie powinna dotyczyć tego typu zagadnień.

B. Ochrona gatunków i bioróżnorodności to kwestie o poważnym znaczeniu kulturowym, społecznym i gospodarczym. Powinny być traktowane jako jeden z istotniejszych obszarów polityki państwa.
Zdecydowanie A Raczej A Raczej B Zdecydowanie B Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Które z poniższych stwierdzeń jest bliższe Pani/ Pana poglądom?
A. Nie należy tworzyć nowych obszarów Natura 2000, gdyż jest ich w Polsce wystarczająco dużo, zaś nowe będą ograniczały rozwój kraju.
B. Należy tworzyć nowe obszary Natura 2000, bo chroniąc bioróżnorodność kraju, wspieramy jednocześnie jego potencjał gospodarczy i kulturowy.
Zdecydowanie A Raczej A Raczej B Zdecydowanie B Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Miejsce na ewentualne rozszerzenie, uzasadnienie lub skomentowanie odpowiedzi na powyższe pytanie.
Widzę racje obu stron. Z jednej strony kolejne obszary chronione blokują rozwój, ale z drugiej strony widzę konieczność ochrony przyrody w długiej perspektywie.
Który z wymienionych poniżej sposobów ochrony przeciwpowodziowej i gospodarowania wodami w Polsce jest Pani/ Pana zdaniem najlepszy?
 1. Najlepszym sposobem ochrony przeciwpowodziowej byłoby uregulowanie wszystkich rzek na terenie kraju i podwyższenie wałów przeciwpowodziowych.
 2. Konieczne jest zachowanie w możliwie naturalnym stanie dostatecznie dużych fragmentów dolin rzecznych oraz wprowadzenie systemu polderów. Tereny zalewowe byłyby wolne od zabudowy, a w czasie wysokiej wody przechwytywałyby falę powodziową.
 3. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Miejsce na ewentualne rozszerzenie, uzasadnienie lub skomentowanie odpowiedzi na powyższe pytanie.
Istnieje świetny program „Górnej Wisły”. Nie jest on społecznie nośny, ponieważ nie proponuje szybkich rozwiązań. Natomiast uważam, że proponuje konkretne działania, przemyślane, celowe, zorganizowane i rozłożone w czasie. Ten sposób działania jest mi bardzo bliski. Ważne kroki to nowe analizy naukowe opisujące obecne stosunki wodne na chronionych terenach. Dziś nie mamy aktualnych danych. Uporządkowania wymagają również stosunki własnościowe.
Które z wymienionych metod promowania zachowań ekologicznych są Pani/ Pana zdaniem najbardziej skuteczne?
 1. Edukacja ekologiczna w szkołach.
 2. Prowadzenie kampanii społecznych.
 3. Zachęcanie do postaw proekologicznych korzyściami finansowymi (np. ulgi podatkowe dla firm zapewniających zbiorowy transport pracowników lub parkingi rowerowe).
 4. Zaostrzenie kar i poprawienie skuteczności ich egzekwowania za zachowania nieekologiczne.
 5. Tworzenie infrastruktury przyjaznej środowisku (np. tworzenie BUS-pasów, ścieżek rowerowych w miastach, ogrodzenia, przejścia dla zwierząt).
 6. Nie ma potrzeby promowania postaw proekologicznych.
 7. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Miejsce na ewentualne rozszerzenie, uzasadnienie lub skomentowanie odpowiedzi na powyższe pytanie.
Zachęty finansowe do działań proekologicznych uważam za najlepszą metodę.
Które z poniższych stwierdzeń jest bliższe Pani/ Pana poglądom?
A. Decyzja o utworzeniu lub poszerzeniu parku narodowego powinna być podejmowana przez Ministra Środowiska po konsultacjach z samorządem i mieszkańcami (zgodnie z założeniami inicjatywy ustawodawczej „Oddajcie parki narodowi”).
B. Władze samorządowe powinny mieć prawo weta w sprawie utworzenia lub poszerzenia obszaru parku narodowego.
Zdecydowanie A Raczej A Raczej B Zdecydowanie B Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Miejsce na ewentualne rozszerzenie, uzasadnienie lub skomentowanie odpowiedzi na powyższe pytanie.
Uważam za konieczne rozmowy, negocjacje z mieszkańcami obszarów, na których wyznaczone zostaną tereny chronione; wprowadzanie np. ulg podatkowych dla takich gmin, ułatwienia i dla samorządu, i dla mieszkańców. Brak uwzględnienia interesów gmin, mieszkańców tworzenie obszarów chronionych będzie owocować permanentnym konfliktem.
Czy zgadza się Pani/ Pan z opinią, że 100% dochodu z aukcji uprawnieniami do emisji CO2 należy przeznaczyć na inwestycje w poprawę efektywności energetycznej i rozwój odnawialnych źródeł energii?
 1. Tak
 2. Nie
 3. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Które z wymienionych stwierdzeń jest najbliższe Pani/ Pana poglądom?
 1. Polityka ochrony środowiska jest bardzo skomplikowana – decyzje z nią związane należy pozostawić ekspertom.
 2. Kluczowe sprawy związane z polityką ochrony środowiska powinny być konsultowane z obywatelami, jednak ostateczna decyzja powinna należeć do ekspertów.
 3. W kluczowych sprawach związanych z polityką ochrony środowiska decyzja powinna należeć do obywateli (np. poprzez referendum).
 4. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Miejsce na ewentualne rozszerzenie, uzasadnienie lub skomentowanie odpowiedzi na powyższe pytanie.
Konieczne są konsultacje, ale ostateczne decyzje z racji ich skomplikowania powinny należeć do ekspertów.
Prosimy o wymienienie trzech najważniejszych Pani/ Pana zdaniem celów strategicznych dla Polski w obszarze ochrony środowiska, koniecznych do zrealizowania w obecnej kadencji Parlamentu.
1.
GMO, żywność modyfikowana genetycznie
2.
Ochrona przeciwpowodziowa
3.
Emisja CO2
Które z poniższych stwierdzeń jest bliższe Pani/ Pana poglądom? prosimy wybrać jedną odpowiedź
A. Z przestępczością należy walczyć „twardo”, nawet jeśli miałoby to ograniczać prawa i swobody zwykłych obywateli.

B. Z przestępczością należy walczyć, ale tak, by nie ograniczać praw i swobód zwykłych obywateli.
Zdecydowanie A Raczej A Raczej B Zdecydowanie B Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Które z poniższych stwierdzeń jest bliższe Pani/ Pana poglądom?
A. Kościół powinien być od państwa całkowicie oddzielony i nie powinien zajmować się polityką.

B. Kościół powinien mieć znaczny wpływ na sprawy państwa i jego politykę.
Zdecydowanie A Raczej A Raczej B Zdecydowanie B Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Które z poniższych stwierdzeń jest bliższe Pani/ Pana poglądom?
A. Osobom zajmującym wysokie stanowiska w aparacie władzy PRL, a także agentom SB powinno się obecnie zabronić zajmowania wysokich stanowisk publicznych.

B. Nie warto dziś interesować się PRL-owską przeszłością osób zajmujących obecnie stanowiska publiczne – ważne jest to, co osoby te robią teraz.
Zdecydowanie A Raczej A Raczej B Zdecydowanie B Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Które z poniższych stwierdzeń jest najbliższe Pani/ Pana poglądom?
 1. W moim przekonaniu co do zasady decyzja o dokonaniu aborcji powinna zależeć wyłącznie od woli kobiety.
 2. W moim przekonaniu przerywanie ciąży powinno być dopuszczalne pod określonymi warunkami.
 3. W moim przekonaniu przerywanie ciąży powinno być bezwzględnie zakazane.
 4. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
W jakich sytuacjach Pani/ Pana zdaniem przerywanie ciąży powinno być dopuszczone?
 1. W sytuacji, gdy ciąża stanowi zagrożenie życia lub zdrowia kobiety.
 2. W sytuacji stwierdzenia dużego prawdopodobieństwa ciężkiego i nieodwracalnego upośledzenia płodu albo nieuleczalnej choroby zagrażającej jego życiu.
 3. W sytuacji, gdy ciąża jest skutkiem gwałtu, kazirodztwa lub pedofilii.
 4. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Miejsce na ewentualne rozszerzenie, uzasadnienie lub skomentowanie odpowiedzi na powyższe pytanie.
Nie widzę innych warunków umożliwiających dokonanie aborcji.
Czy zgadza się Pani/ Pan z poniższymi stwierdzeniami?
Tak Nie Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Należy dążyć do przywrócenia w polskim prawodawstwie kary śmierci w przypadku morderstwa.
Należy znieść obowiązek oddawania strzału ostrzegawczego.
Należy wprowadzić możliwość rejestracji związków partnerskich.
Na jakich zasadach powinien być zawierany związek partnerski?
Rejestracja związku partnerskiego to według mnie prawne usankcjonowanie utworzenia związku dwóch osób jednej płci, tym to się według mnie różni od ślubu cywilnego. Natomiast dziecko powinno się wychowywać w rodzinie dwupłciowej.
Czy Pani/ Pana zdaniem w Polsce jakieś mniejszości lub grupy społeczne są dyskryminowane?
 1. Tak
 2. Nie
 3. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Prosimy o wymienienie tych grup.
Dyskryminowane są według mnie osoby niepełnosprawne, zauważam też dyskryminację rasową i mniejszości seksualnych.
Czy Pani/ Pana zdaniem należy znieść przepis art. 212 Kodeksu Karnego przewidujący odpowiedzialność karną za zniesławienie?
 1. Tak
 2. Nie
 3. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Czy Pani/ Pana zdaniem uprawnienia służb specjalnych:
 1. Powinny zostać rozszerzone
 2. Powinny pozostać takie jak obecnie
 3. Powinny zostać ograniczone
 4. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Czy uważa Pani/ Pan, że istnieją okoliczności (np. ważny interes publiczny, walka z terroryzmem, ochrona życia obywateli, walka ze zorganizowaną przestępczością), w których wymienione poniżej prawa i wolności obywatelskie mogłyby być zawieszone?
Tak Nie Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Prawo do prywatności
Prawo do wolności od tortur
Prawo do wolności osobistej
Prawo do wolności stowarzyszania się i wolności pokojowych demonstracji
Prawo do rzetelnego procesu sądowego
Prawo do swobody praktyk religijnych
Które z poniższych stwierdzeń jest bliższe Pani/ Pana poglądom? prosimy wybrać jedną odpowiedź
A. W moim przekonaniu miękkie narkotyki powinny być zalegalizowane.

B. W moim przekonaniu posiadanie i handel wszelkimi narkotykami powinny być całkowicie zakazane.
Zdecydowanie A Raczej A Raczej B Zdecydowanie B Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Które z poniższych stwierdzeń jest bliższe Pani/ Pana poglądom?
A. W moim przekonaniu co do zasady decyzja o przeprowadzeniu eutanazji powinna należeć do chorego.

B. W moim przekonaniu pod żadnymi warunkami nie jest dopuszczalne przeprowadzanie eutanazji.
Zdecydowanie A Raczej A Raczej B Zdecydowanie B Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Które z poniższych stwierdzeń jest bliższe Pani/ Pana poglądom?
A. W moim przekonaniu adopcja dzieci przez pary homoseksualne powinna być dopuszczalna.
B. W moim przekonaniu adopcja dzieci przez pary homoseksualne w żadnych okolicznościach nie jest dopuszczalna.
Zdecydowanie A Raczej A Raczej B Zdecydowanie B Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Miejsce na ewentualne rozszerzenie, uzasadnienie lub skomentowanie odpowiedzi na powyższe pytanie.
Uważam, że wychowywanie dzieci powinno odbywać się rodzinie tworzonej przez kobietę i mężczyznę.
Czy zgadza się Pani/ Pan z poniższymi stwierdzeniami?
Tak Nie Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Nauczanie religii powinno być obecne w szkołach.
Duchowni powinni brać udział w uroczystościach państwowych.
Uroczystości państwowe powinny mieć wymiar religijny.
Powinien obowiązywać zakaz wieszania symboli religijnych w urzędach państwowych i budynkach użyteczności publicznej.
Miejsce na ewentualne rozszerzenie, uzasadnienie lub skomentowanie odpowiedzi na powyższe pytanie.
Są takie uroczystości państwowe, w których wymiar religijny może zaistnieć, ale nie jest to konieczny warunek ich obchodzenia.
Pokaż wszystkie pytania
Pokaż mniej
Pokaż wszystkie pytania
Pokaż mniej

Biografia

Filtruj wyniki

Rodzaj

Filtruj
Przefiltrowane przez:
od 5.07.2019
Zespół Parlamentarny do Oceny Sytuacji Społecznej i Ekonomicznej na Terenach b. PGR, członek
źródło
Oficjalna strona Sejmu RP sejm.gov.pl
2019
kandydatka na posła do Parlamentu Europejskiego, Koalicyjny Komitet Wyborczy Koalicja Europejska PO PSL SLD .N Zieloni, Kraków, liczba głosów: 11 814, Polska
źródło
Oficjalna strona Państwowej Komisji Wyborczej wybory.gov.pl
od 23.04.2019
Parlamentarny Zespół ds. Choroby Parkinsona, członek
źródło
Oficjalna strona Sejmu RP sejm.gov.pl
Pokaż więcej

Kluczowe głosowania

Obecność i zgodność

Obecność
88.8%
Nieobecność
11.2%
Zgodność
z linią klubu
98.4%

Oddane głosy

Za
55.7%
Przeciw
29%
Wstrzymał się
4.1%
Nieobecny
11.2%
Filtruj wyniki

Zgodność z klubem

Głos

Typ głosowania

Filtruj
Przefiltrowane przez:
Głosowania 1–10 z 1309
pokaż  10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131
Data Tytuł Głos Zgodność z klubem
2019-07-19 15:05:28 Zmiany w składach osobowych komisji sejmowych Za Zgodny
2019-07-19 15:04:24 Wybór nowego składu osobowego Komisji do spraw Unii Europejskiej Za Zgodny
2019-07-19 14:23:02 Ustawa o odnawialnych źródłach energii oraz niektóre inne ustawy Za Zgodny
2019-07-19 14:21:11 Prawo farmaceutyczne Za Zgodny
2019-07-19 14:19:17 Ustawa o ratyfikacji Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki o wzmocnieniu współpracy w dziedzinie zapobiegania i zwalczania poważnej przestępczości Za Zgodny
2019-07-19 14:18:28 Prawo konsularne Za Zgodny
2019-07-19 14:17:58 Ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie Za Zgodny
2019-07-19 14:16:01 Prawo upadłościowe oraz niektóre inne ustawy Za Zgodny
2019-07-19 14:10:22 Zmiana niektórych ustaw w związku z wdrażaniem rozwiązań w obszarze e-zdrowia Za Zgodny
2019-07-19 14:09:48 Ustawa o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych Za Zgodny
pokaż  10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131

Obietnice

Dodaj deklarację polityka

Opcjonalnie:


O działalności swojego biura poselskiego

W tym biurze [poselskim w Oświęcimiu – przyp. red.], podobnie jak w pozostałych parlamentarzystów PO, funkcjonuje także biuro interwencji obywatelskiej. Mogą się doń zgłaszać osoby, które czują się poszkodowane w starciu z państwem. Następnie kontaktujemy je ze współdziałającymi z nami prawnikami […]. Może przyjść do nas każdy, nieważnie na kogo głosował. Biura interwencji obywatelskiej powołaliśmy już jesienią zeszłego roku. Mamy mnóstwo spraw.

Źródło: www.oswiecimskie24.pl

Data obietnicy: 2017-02-20

sprawy ogólnopolskie
prawa i wolności obywatelskie
PO
Gabinet Cieni
12 Chrzanów
Ocena ustawy o Krajowym Ośrodku Wsparcia Rolnictwa

Ustawa o Krajowym Ośrodku Wsparcia Rolnictwa to tak zwany skok na stanowiska. Będzie to wielka centrala w Warszawie, która będzie decydować co się będzie działo w poszczególnych rynkach rolnych.

Źródło: www.topagrar.pl

Data obietnicy: 2017-02-07

sprawy ogólnopolskie
rolnictwo
PO
Gabinet Cieni
12 Chrzanów
O pomyśle wprowadzenia dwukadencyjności burmistrzów, wójtów i prezydentów miast

Morawiecki wprost powiedział, że samorządy to kliki. Pan premier powinien przeprosić polityków, którzy dbają o te małe ojczyzny, są przez ludzi wybierani i doceniani […]. Ktoś karze dobrych samorządowców za to, że dbali o sprawy samorządowe.

Źródło: www.rp.pl

Data obietnicy: 2017-01-22

sprawy ogólnopolskie
reforma samorządowa
administracja państwowa i samorząd
PO
Gabinet Cieni
12 Chrzanów
Czyste Powietrze to Zdrowa Małopolska

Zanieczyszczenie powietrza w naszym regionie jest jednym z najwyższych w Polsce. Zadbam o to by mieszkańcy Małopolski mogli oddychać czystym i bezpiecznym powietrzem. Moim priorytetem jest realizacja celów Krajowego Programu Ochrony Powietrza i Ustawy Antysmogowej oraz monitorowanie wydatków Programów Unijnych na lata 2014-2020. Dopilnuję by 1,5 mld zł zostało wydane na wymianę ponad 60 tysięcy urządzeń grzewczych niespełniających norm. Będę dbać o jak największe wykorzystanie odnawialnych źródeł energii oraz wdrażanie technologii ograniczających emisję spalin.

Źródło: nowiny.andrychow.eu

Data obietnicy: 2015-10-08

sprawy ogólnopolskie
gospodarka i energetyka
ekologia i środowisko
odnawialne źródła energii
12 Kraków
PO
wybory 2015
Umiejętne Gospodarowanie Wodą Gwarantem Bezpieczeństwa

Woda to żywioł, który nie może nam zagrażać. Jako Wiceminister Środowiska wiem, jak ważne jest przeciwdziałanie przed suszą i powodzią. Dlatego będę stać na straży inwestycji poprawy bezpieczeństwa przeciwpowodziowego górnej Wisły i pilnować realizacji zadań przeciwpowodziowych z Bankiem Światowym. Poprawię zabezpieczenia przed suszą, wprowadzając w życie program Mała Retencja, gwarantujący ochronę upraw i wód gruntowych dla naszych domów i przedsiębiorstw.

Źródło: nowiny.andrychow.eu

Data obietnicy: 2015-10-08

sprawy ogólnopolskie
gospodarka i energetyka
ekologia i środowisko
12 Kraków
PO
wybory 2015
Praktyczny Zawód to Pewna Praca

Moją misją jest stwarzać możliwość zatrudnienia poprzez współpracę nauki i biznesu oraz organizację szkoleń praktycznych ułatwiających znalezienie pracy.

Źródło: nowiny.andrychow.eu

Data obietnicy: 2015-10-08

sprawy ogólnopolskie
rynek pracy
edukacja i szkolnictwo wyższe
12 Kraków
PO
wybory 2015
Silna Małopolska to Małopolska Przedsiębiorcza

Nasz region rozwija się dzięki dynamicznym małym i średnim przedsiębiorstwom. Nadal chcę wzmacniać potencjał małopolskich przedsiębiorców i równocześnie tworzyć odpowiednie warunki dla nowych inwestorów. Zadbam o przygotowanie około 180 inwestycji na specjalnie przygotowanych terenach w naszym regionie.

Źródło: nowiny.andrychow.eu

Data obietnicy: 2015-10-08

sprawy ogólnopolskie
przedsiębiorczość
inwestycje
12 Kraków
PO
wybory 2015
O ustawie o nasiennictwie w kontekście GMO

Ustawa właśnie do tego służy żebyśmy mogli tak naprawdę zakazać upraw GMO.

Źródło: www.youtube.com

Data obietnicy: 2012-11-22

sprawy ogólnopolskie
ekologia i środowisko
GMO
12 Chrzanów
PO

Oświadczenia majątkowe

Oświadczenie
I. Zasoby pieniężne
Środki pieniężne (złotówki)
Kwota: 10 000,00 PLN
Uwagi: konto bieżące - debet

Kwota: 20 024,00 PLN
Uwagi: Otwarte Konto Oszczędnościowe

II. Nieruchomości
4. Inne nieruchomości
Rodzaj: działka
Tytuł prawny: współwłasność małżeńska
Uwagi: działka na której posadowiony jest budynek mieszkalny z pkt II ust 1 oraz 2 budynki związane z działalnością gospodarczą: budynek związany z działalnością gospodarczą 25m2 budynek związany z działalnością gospodarczą 111,8m2
IX. Inne dochody...
Dochód
Opis: dieta parlamentarna
Kwota: 30 295,65 PLN
Uwagi: w tym nieopodatkowana: 30295,65 PLN opodatkowana: 0 PLN

Opis: uposażenie poselskie
Kwota: 138 288,46 PLN

Oświadczenie
I. Zasoby pieniężne
Środki pieniężne (złotówki)
Kwota: 3602 PLN
Uwagi: bieżące konto bankowe

Kwota: 15 547,87 PLN
Uwagi: Otwarte Konto Oszczędnościowe

II. Nieruchomości
1. Dom
Tytuł prawny: współwłasność małżeńska
Uwagi: w tym: 108,3 m2 oraz poniżej 2,20 m 67,80 m2
4. Inne nieruchomości
Rodzaj: działka
Tytuł prawny: współwłasność małżeńska
Uwagi: działka na której posadowiony jest budynek mieszkalny z pkt II ust 1 oraz 2 budynki związane z działalnością gospodarczą: budynek związany z działalnością gospodarczą 25m2 budynek związany z działalnością gospodarczą 111,8m2 o łącznej powierzchni 136,8 m2
IX. Inne dochody...
Dochód
Opis: dieta parlamentarna
Kwota: 30 015,96 PLN
Uwagi: w tym nieopodatkowana: 27334,67 PLN opodatkowana: 2618,29 PLN

Opis: uposażenie poselskie
Kwota: 146 972,82 PLN

Opis: prawa autorskie
Kwota: 600,00 PLN

Opis: prawa autorskie
Kwota: 1200 PLN

Oświadczenie
I. Zasoby pieniężne
Środki pieniężne (złotówki)
Kwota: 50 000 PLN
Uwagi: bieżące konto bankowe

Kwota: 20 000 PLN
Uwagi: dostępny niewykorzystany limit

II. Nieruchomości
1. Dom
Tytuł prawny: współwłasność małżeńska
Uwagi: wartość wg polisy ubezpieczeniowej
4. Inne nieruchomości
Rodzaj: działka
Tytuł prawny: współwłasność małżeńska
Uwagi: działka na której znajduje się dom (pkt II ust 1) oraz 2 budynki dział. gosp-usł o łącznej pow. 136,8 m2
IX. Inne dochody...
Dochód
Opis: dieta parlamentarna
Kwota: 29 676,96 PLN
Uwagi: w tym nieopodatkowana - 27360 PLN opodatkowana - 2319,96 PLN

Opis: uposażenie poselskie
Kwota: 145 970,95 PLN

Opis: prawa autorskie
Kwota: 6000,00 PLN

Opis: prawa autorskie
Kwota: 1200 PLN

Oświadczenie
II. Nieruchomości
4. Inne nieruchomości
Rodzaj: budynek gospodarczy - warsztat
Tytuł prawny: współwłasność małżeńska
Uwagi: wartość łącznie (budynek gospodarczy + budynek handlowo-usługowy) 300 000 PLN

Rodzaj: budynek handlowy
Tytuł prawny: współwłasność małżeńska
Uwagi: wartość łącznie (budynek gospodarczy + budynek handlowo-usługowy) 300 000 PLN

IX. Inne dochody...
Dochód
Opis: dieta parlamentarna
Kwota: 30 166,52 PLN
Uwagi: w tym nieopodatkowana - 27360 PLN opodatkowana - 2806,52 PLN

Opis: uposażenie poselskie
Kwota: 76 371,28 PLN

Opis: Przychodnia Weterynaryjna "Bada"
Kwota: 958,33 PLN

Opis: Min. Środowiska
Kwota: 58 871,54 PLN

Opis: prawa autorskie - UR Kraków
Kwota: 6000,00 PLN

Opis: prawa autorskie - instytut wet.
Kwota: 600 PLN

Oświadczenie
Dane osobowe
Nazwisko: Niedziela
Zatrudnienie
Miejsce zatrudnienia: Ministerstwo Środowiska

Miejsce zatrudnienia: Przychodnia weterynaryjna "Bada" 32-650 Kęty oś. Nad Sołą 20

II. Nieruchomości
4. Inne nieruchomości
Rodzaj: budynek gospodarczy - warsztat
Tytuł prawny: współwłasność małżeńska
Uwagi: wartość łącznie (budynek gospodarczy + budynek handlowo-usługowy) 300 000 PLN

Rodzaj: budynek handlowy
Tytuł prawny: współwłasność małżeńska
Uwagi: wartość łącznie (budynek gospodarczy + budynek handlowo-usługowy) 300 000 PLN

IX. Inne dochody...
Dochód
Opis: dieta poselska
Kwota: 25 137,92 PLN
Uwagi: w tym nieopodatkowana - 22800,00 PLN opodatkowana - 2337,99 PLN

Opis: uposażenie poselskie
Kwota: 53 610,64 PLN

Opis: Przychodnia Weterynaryjna "Bada"
Kwota: 958,33 PLN

Opis: Ministerstwo Środowiska
Kwota: 48 634,86 PLN

Oświadczenie
Dane osobowe
Nazwisko: Niedziela
Zatrudnienie
Miejsce zatrudnienia: Ministerstwo Środowiska

Miejsce zatrudnienia: Przychodnia weterynaryjna "Bada" 32-650 Kęty oś. Nad Soła 20

I. Zasoby pieniężne
Środki pieniężne (złotówki)
Kwota: 2637,52 PLN
Uwagi: konto bieżące

Kwota: 3099 PLN
Uwagi: Otwarte Konto Oszczędnościowe

II. Nieruchomości
4. Inne nieruchomości
Rodzaj: budynek gospodarczy
Tytuł prawny: współwłasność małżeńska
Uwagi: wartość łącznie (budynek gospodarczy + budynek handlowy) 300000 PLN

Rodzaj: budynek handlowy
Tytuł prawny: współwłasność małżeńska
Uwagi: wartość łącznie (budynek gospodarczy + budynek handlowy) 300000 PLN

IX. Inne dochody...
Dochód
Opis: dieta poselska
Kwota: 20 274,20 PLN

Opis: uposażenie poselskie
Kwota: 53 610,64 PLN

Opis: uposażenie ministerstwo środowiska
Kwota: 16 419,74 PLN

Opis: Przychodnia Weterynaryjna "Bada"
Kwota: 958,33 PLN

Oświadczenie
II. Nieruchomości
4. Inne nieruchomości
Rodzaj: budynek gospodarczy
Tytuł prawny: współwłasność małżeńska
Uwagi: wartość łącznie (budynek gospodarczy + budynek handlowy) 300000 PLN

Rodzaj: budynek handlowy
Tytuł prawny: współwłasność małżeńska
Uwagi: wartość łącznie (budynek gospodarczy + budynek handlowy) 300000 PLN

IX. Inne dochody...
Dochód
Opis: dieta poselska
Kwota: 29 594,52 PLN

Opis: uposażenie poselskie
Kwota: 117 042,86 PLN

Opis: dochód z tytułu zatrudnienia Przychodnia Weterynaryjna "Bada"
Kwota: 1348,95 PLN

Oświadczenie
II. Nieruchomości
4. Inne nieruchomości
Rodzaj: budynek gospodarczy
Tytuł prawny: współwłasność małżeńska
Uwagi: wartość łącznie (budynek gospodarczy + budynek handlowy) 300000 PLN

Rodzaj: budynek handlowy
Tytuł prawny: współwłasność małżeńska
Uwagi: wartość łącznie (budynek gospodarczy + budynek handlowy) 300000 PLN

IX. Inne dochody...
Dochód
Opis: dieta poselska
Kwota: 29 990,11 PLN

Opis: uposażenie poselskie
Kwota: 121 762,86 PLN

Opis: wynagrodzenie ze stosunku pracy Przychodnia Weterynaryjna "Bada"
Kwota: 585,00 PLN

Oświadczenie
II. Nieruchomości
4. Inne nieruchomości
Rodzaj: budynek gospodarczy
Tytuł prawny: współwłasność małżeńska
Uwagi: wartość łącznie (budynek gospodarczy + budynek handlowy) 300000 PLN

Rodzaj: budynek handlowy
Tytuł prawny: współwłasność małżeńska
Uwagi: wartość łącznie (budynek gospodarczy + budynek handlowy) 300000 PLN

III. Uczestnictwo w spółce cywilnej lub...
Spółka cywilna lub osobowa spółka handlowa
Nazwa spółki: Przychodnia weterynaryjna Bada s.c do dnia 2011-10-30
Uwagi: dochód (41844,46 PLN) - składki na ubezpieczenie społeczne (6417,58 PLN) = 35426,88 PLN
IX. Inne dochody...
Dochód
Opis: dieta poselska
Kwota: 30 707,61 PLN

Opis: uposażenie poselskie
Kwota: 117 372,60 PLN

Opis: wynagrodzenie ze stosunku pracy Przychodnia Weterynaryjna "Bada"
Kwota: 682,95 PLN

XI. Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł
Zobowiązanie
Opis (rodzaj, wobec kogo, w związku z jakim wydarzeniem): Sejm RP pożyczka z Funduszu Świadczeń Socjalnych - pożyczka remontowa
Cała kwota: 19 400,00 PLN

Opis (rodzaj, wobec kogo, w związku z jakim wydarzeniem): ING Bank Śląski SA pożyczka pieniężna oprocentowanie stałe
Cała kwota: 14 226,00 PLN

Oświadczenie
Dane osobowe
Nazwisko: Niedziela
Zatrudnienie
Miejsce zatrudnienia: Przychodnia weterynaryjna Bada s.c. D. Niedziela, I. Bada 32-610 Kęty, nad Sołą 20 do dnia 2011-10-30

Miejsce zatrudnienia: Sejm RP od listopada 2011

II. Nieruchomości
1. Dom
Tytuł prawny: współwłasność objęta małżeńską wspólnotą majątkową
4. Inne nieruchomości
Rodzaj: budynek gospodarczy
Tytuł prawny: współwłasność objęta małżeńską wspólnotą majątkową
Uwagi: wartość łącznie (budynek gospodarczy + budynek handlowy) 300000 PLN

Rodzaj: budynek handlowy
Tytuł prawny: współwłasność objęta małżeńską wspólnotą majątkową
Uwagi: wartość łącznie (budynek gospodarczy + budynek handlowy) 300000 PLN

III. Uczestnictwo w spółce cywilnej lub...
Spółka cywilna lub osobowa spółka handlowa
Nazwa spółki: Przychodnia weterynaryjna Bada s.c do dnia 2011-10-30
Uwagi: dochód (41844,46 PLN) - składki na ubezpieczenie społeczne (6417,58 PLN) = 35426,88 PLN
IX. Inne dochody...
Dochód
Opis: uposażenie poselskie
Kwota: 19 784,60 PLN

Opis: dieta wolna od podatku
Kwota: 4716,03 PLN

Opis: dieta opodatkowana
Kwota: 193,08 PLN

Opis: zasiłek chorobowy z ZUS
Kwota: 266,92 PLN

Oświadczenie
Dane osobowe
Nazwisko: Niedziela
Zatrudnienie
Miejsce zatrudnienia: Przychodnia weterynaryjna Bada s.c. D. Niedziela, I. Bada 32-610 Kęty, nad Sołą 20
Stanowisko lub funkcja: współwłaściciel, lekarz weterynarii
II. Nieruchomości
1. Dom
Tytuł prawny: współwłasność objęta małżeńską wspólnotą majątkową
4. Inne nieruchomości
Rodzaj: budynek gospodarczy
Tytuł prawny: współwłasność objęta małżeńską wspólnotą majątkową
Uwagi: wartość łącznie (budynek gospodarczy + budynek handlowy) 300000 PLN

Rodzaj: budynek handlowy
Tytuł prawny: współwłasność objęta małżeńską wspólnotą majątkową
Uwagi: wartość łącznie (budynek gospodarczy + budynek handlowy) 300000 PLN

Podpis
Data: 2011-10-24