Informacje ogólne

Polityk archiwalny
Data i miejsce urodzenia: 1952-04-14, Wojcieszów
Zawód: prawnik
Wykształcenie: wyższe
Doktor habilitowany nauk prawnych, ukończyła aplikację sędziowską. Była pracownikiem naukowym Uniwersytetu Warszawskiego, Polskiej Akademii Nauk oraz Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Wykłada w Wyższej Szkole Administracji Publicznej w Ostrołęce. Pracowała w biurze prasowym rządu Jana... Olszewskiego (1991-1992). Zasiadała w radach nadzorczych spółek: PZU, Ruch, Telewizja Polska. Sędzia Trybunału Stanu (2007-2011). Od 2012 r. członkini Krajowej Rady Sądownictwa. Nie należy do partii politycznej. Posłanka od 2011 r. (VII-VIII kadencja), zasiadała w komisjach: ds. Unii; nadzwyczajnej ds. związanych z ograniczeniem biurokracji. Kolejną kadencję pracuje w komisjach: odpowiedzialności konstytucyjnej oraz ustawodawczej, jest członkinią komisji sprawiedliwości i praw człowieka.
Czytaj więcej
Zwiń

Biografia

Filtruj wyniki

Rodzaj

Filtruj
Przefiltrowane przez:
od 13.09.2018
Sejm RP VIII kadencji, Parlamentarny Zespół ds. Realizacji Przepisów Traktatu między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Federalną Niemiec o dobrym sąsiedztwie i przyjaznej współpracy, podpisany w Bonn 17 czerwca 1991, członek
źródło
Oficjalna strona Sejmu RP sejm.gov.pl
29.11.2016 – 30.11.2016
Sejm RP VIII kadencji, Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia komisyjnego projektu uchwały w sprawie potępienia systematycznego, masowego mordowania mniejszości religijnych przez tzw. ISIS/Daisz (druk nr 1039), członek
źródło
Oficjalna strona Sejmu RP sejm.gov.pl
od 21.10.2016
Sejm RP VIII kadencji, Parlamentarny Zespół ds. zbadania przyczyn katastrofy TU-154 M z 10 kwietnia 2010 r., członek
źródło
Oficjalna strona Sejmu RP sejm.gov.pl
Pokaż więcej

Obietnice

Dodaj deklarację polityka

Opcjonalnie:


Rolnictwo

Rejon z którego kandyduję jest regionem rolniczym i dotykają go te same problemy co wszystkich rolników w Polsce. Sprawy te wymagają nacisków i wsparcia też z pozycji Sejmu, np. doprowadzenie do zrównania dopłat dla polskich rolników z dopłatami dla rolników w starej Unii. Palącym problemem jest stworzenie systemu ochrony producentów rolnych przed nieuczciwymi praktykami pośredników w skupie. Istnieje konieczność realnej ochrony polskiego rolnictwa przed zniszczeniem go oraz ochrony zdrowia Polaków przed odmianami genetycznie modyfikowanymi - GMO. Sprawą fundamentalną dla rolników jest też obrona KRUS przed próbami jego likwidacji. KRUS wymaga pewnych reform, ale nie mogą one oznaczać pozbawienia większości polskich rolników podstawowej opieki.

Źródło: www.eostroleka.pl

PiS
rolnictwo
sprawy lokalne
sprawy ogólnopolskie
Siedlce
Lokalna gospodarka

Poseł z danego okręgu winien więc z jednej strony brać w Sejmie udział w działaniach podejmowanych w interesie całego państwa, ale jednocześnie w tych ramach starać się reprezentować i rozwiązywać problemy lokalne. Takimi problemami okręgu, podobnie  zresztą jak w wielu innych okręgach zwłaszcza Polski wschodniej, są: małe uprzemysłowienie, brak inwestycji, brak dróg lub zły ich stan oraz bezrobocie, zwłaszcza ludzi młodych.

Źródło: www.eostroleka.pl

Siedlce
sprawy lokalne
infrastruktura
gospodarka i energetyka
rynek pracy
Dodaj deklarację polityka

Opcjonalnie: