Wybory

Kandydat
  • Wybory do: samorządu 2018
  • Lista wyborcza: KW Prawo i Sprawiedliwość
  • Okręg: Elbląg
  • Liczba i procent głosów (I tura): 12 585, 28.69%
  • Liczba i procent głosów (II tura): 10 776, 27.99%
Absolwent Wyższej Szkoły Zarządzania i Przedsiębiorczości w Warszawie, ekonomista. W l. 1978-1990 technolog a w l. 1990-2013 prezes Zarządu Elbląskiej Spółdzielni Niewidomych "Elsin". W l. 80. działacz „Solidarności”, współtworzył Komitet Obywatelski w Elblągu, był członkiem Porozumienia Centrum, od 2001 r. w PiS. Samorządowiec: radny Elbląga (1998-2013 i 2014-2015). W l. 2013-2014 prezydent Elbląga (wybrany w przedterminowych wyborach). Poseł od 2015 r. (VIII kad.), zasiada w komisjach gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej oraz samorządu terytorialnego i polityki regionalnej.

Poglądy

Kandydat nie wypełnił kwestionariusza.

Polityk w MPW