Wybory

Kandydat na posła

Wybory do: Sejmu 2019
Komitet wyborczy: Prawo i Sprawiedliwość
Okręg: 34
Miejsce na liście: 2
Przynależność do partii: Prawo i Sprawiedliwość
Miejsce zamieszkania: Elbląg

Informacje ogólne

Poseł

Klub/koło: Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwość
Data i miejsce urodzenia: 1955-03-15, Elbląg
Zawód: parlamentarzysta
Wykształcenie: wyższe licencjackie
Wygrana w wyborach: Wybory parlamentarne 2015
Komitet wyborczy: Prawo i Sprawiedliwość
Okręg: 34 Elbląg
Liczba głosów: 14 904 (7.44%%)
Absolwent Wyższej Szkoły Zarządzania i Przedsiębiorczości w Warszawie, ekonomista. W l. 80. działacz „Solidarności”, współtworzył Komitet Obywatelski w Elblągu, był członkiem Porozumienia Centrum, a następnie partii Prawo i Sprawiedliwość. Samorządowiec: radny Elbląga (1998-2013 i 2014-2015). W l.... 2013-2014 był prezydent Elbląga (wybranym w przedterminowych wyborach). Poseł od 2015 r. (VIII kad.), zasiada w komisjach gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej oraz samorządu terytorialnego i polityki regionalnej.
Czytaj więcej
Zwiń

Poglądy

Ten kandydat nie wypełnił jeszcze kwestionariusza poglądów w obecnej kampanii wyborczej do Parlamentu. Pomóż nam do niego dotrzeć - wyślij e-mail z przypomnieniem o pytaniach MamPrawoWiedziec.pl

Poproś o wypełnienie kwestionariusza

Biografia

Filtruj wyniki

Rodzaj

Filtruj
Przefiltrowane przez:
2018
kandydat na prezydenta Elbląga, Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość, Elbląg, liczba głosów: 12 585, Polska
źródło
Oficjalna strona Państwowej Komisji Wyborczej wybory2018.pkw.gov.pl
od 19.07.2017
Parlamentarny Zespół ds. Ochotniczych Hufców Pracy, członek
źródło
Oficjalna strona Sejmu RP sejm.gov.pl
7.06.2017 – 4.07.2017
Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia rządowego projektu ustawy - Prawo wodne (druk nr 1529), członek
źródło
Oficjalna strona Sejmu RP sejm.gov.pl
Pokaż więcej

Kluczowe głosowania

Obecność i zgodność

Obecność
91%
Nieobecność
9%
Zgodność
z linią klubu
99.5%

Oddane głosy

Za
85.3%
Przeciw
5.4%
Wstrzymał się
0.2%
Nieobecny
9%
Filtruj wyniki

Zgodność z klubem

Głos

Typ głosowania

Filtruj
Przefiltrowane przez:
Głosowania 1–10 z 1309
pokaż  10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131
Data Tytuł Głos Zgodność z klubem
2019-07-19 15:05:28 Zmiany w składach osobowych komisji sejmowych Za Zgodny
2019-07-19 15:04:24 Wybór nowego składu osobowego Komisji do spraw Unii Europejskiej Za Zgodny
2019-07-19 14:23:02 Ustawa o odnawialnych źródłach energii oraz niektóre inne ustawy Za Zgodny
2019-07-19 14:21:11 Prawo farmaceutyczne Za Zgodny
2019-07-19 14:19:17 Ustawa o ratyfikacji Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki o wzmocnieniu współpracy w dziedzinie zapobiegania i zwalczania poważnej przestępczości Za Zgodny
2019-07-19 14:18:28 Prawo konsularne Za Zgodny
2019-07-19 14:17:58 Ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie Za Zgodny
2019-07-19 14:16:01 Prawo upadłościowe oraz niektóre inne ustawy Za Zgodny
2019-07-19 14:10:22 Zmiana niektórych ustaw w związku z wdrażaniem rozwiązań w obszarze e-zdrowia Za Zgodny
2019-07-19 14:09:48 Ustawa o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych Za Zgodny
pokaż  10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131

Obietnice

Dodaj deklarację polityka

Opcjonalnie:


Oświadczenia majątkowe

Oświadczenie
II. Nieruchomości
1. Dom
Tytuł prawny: współwłasność
Uwagi: wartość działki uzbrojonej o pow. 708 m2 wynosi 75000 PLN, a domu w budowie 375000 PLN
2. Mieszkanie
Tytuł prawny: współwłasność
Uwagi: sprzedane w dniu 18.12.2018 r., akt notarialny Repetorium [ukryte]

Tytuł prawny: współwłasność
Uwagi: kupione w dniu 21.12.2018, akt notarialny Repetorium

4. Inne nieruchomości
Rodzaj: domek letniskowy
Tytuł prawny: domek - własność, natomiast działka rekreacyjna o pow. 740 m2 dzierżawa od Nadleśnictwa [ukryte]
Uwagi: wartość działki budowlanej - 75 000 PLN wykazana w powyższym pkt II ppkt. 1
V. Akcje w spółkach handlowych
2. Inne spółki
Spółka
Emitent akcji: Energa S.A.
Uwagi: strata -4,94 PLN brutto (dotyczy wszystkich akacji łącznie)

Emitent akcji: Mostostal Export
Uwagi: strata -4,94 PLN brutto (dotyczy wszystkich akacji łącznie)

Uwagi: strata -4,94 PLN brutto (dotyczy wszystkich akacji łącznie)

Uwagi: strata -4,94 PLN brutto (dotyczy wszystkich akacji łącznie)

IX. Inne dochody...
Dochód
Opis: dieta parlamentarna
Kwota: 30 062,40 PLN
Uwagi: nieopodatkowana - 30062,40 PLN opodatkowana - 0 PLN

Opis: uposażenie poselskie
Kwota: 110 898,20 PLN

X. Mienie ruchome - składniki o wartości > 10.000 zł
Inne mienie
Opis: Kolekcja antykwaryczno-numizmatyczna
Wartość: 35 000 PLN
Uwagi: wartość katalogowa ok. 35 000 PLN, wartość rynkowa ok. 25 000 PLN
XI. Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł
Zobowiązanie
Opis (rodzaj, wobec kogo, w związku z jakim wydarzeniem): Kredyt bankowy udzielony w dniu 24.04.2015 r. na budowę domu, przez Bank Ochrony Środowiska w Warszawie ul. Żelazna 32, z terminem spłaty do dnia 27.12.2021 r.
Cała kwota: 102 040,82 PLN
Podpis
Data: 2019-04-24
Oświadczenie
I. Zasoby pieniężne
Papiery wartościowe
Nazwa: Mostostal Export

Nazwa: Polisa PZU Życie
Pełna kwota: 60 000 PLN
Uwagi: suma ubezpieczenia

Uwagi ogólne: wartość około, wartość papierów wartościowych zmienna, zależna od kursu akcji
Suma ogólna: 110 000 PLN
II. Nieruchomości
1. Dom
Tytuł prawny: współwłasność
Uwagi: wartość działki uzbrojonej o pow. 708 m2 wynosi 75000 PLN, a domu w budowie 375000 PLN
4. Inne nieruchomości
Rodzaj: domek letniskowy
Tytuł prawny: domek - własność, natomiast działka rekreacyjna o pow. 740 m2 dzierżawa od Nadleśnictwa [ukryte]

Rodzaj: domek letniskowy
Tytuł prawny: domek letniskowy - współwłasność; działka rekreacyjna - dzierżawa od Nadleśnictwa [ukryte]

IX. Inne dochody...
Dochód
Opis: dieta parlamentarna
Kwota: 30 062,40 PLN

Opis: uposażenie poselskie
Kwota: 118 914,60 PLN

X. Mienie ruchome - składniki o wartości > 10.000 zł
Inne mienie
Opis: Kolekcja antykwaryczno-numizmatyczna
Wartość: 35 000 PLN
Uwagi: wartość katalogowa ok. 35.000 PLN, wartość rynkowa ok. 25000 PLN
XI. Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł
Zobowiązanie
Opis (rodzaj, wobec kogo, w związku z jakim wydarzeniem): Kredyt bankowy udzielony w dniu 24.04.2015 r. na budowę domu, przez Bank Ochrony Środowiska w Warszawie ul. Żelazna 32, z terminem spłaty do dnia 27.12.2021 r.
Cała kwota: 102 040,82 PLN

Opis (rodzaj, wobec kogo, w związku z jakim wydarzeniem): Pożyczka mieszkaniowa z funduszu świadczeń socjalnych udzielona przez Kancelarię Sejmu z okresem spłaty od dnia 01.04.2016 r. do dnia 31.03.2018 r.
Cała kwota: 30 600 PLN

Oświadczenie
I. Zasoby pieniężne
Papiery wartościowe
Nazwa: Mostostal Export

Nazwa: Polisa PZU Życie
Pełna kwota: 60 000 PLN
Uwagi: suma ubezpieczenia

Uwagi ogólne: wartość papierów wartościowych zmienna, zależna od kursu akcji
Suma ogólna: 100 000 PLN
II. Nieruchomości
1. Dom
Tytuł prawny: współwłasność
Uwagi: wartość działki uzbrojonej o pow. 708 m2 wynosi 75000 PLN, a domu w budowie 325000 PLN
4. Inne nieruchomości
Rodzaj: domek letniskowy
Tytuł prawny: domek - własność, natomiast działka rekreacyjna o pow. 740 m2 dzierżawa od Nadleśnictwa [ukryte]
V. Akcje w spółkach handlowych
2. Inne spółki
Spółka
Uwagi: Z tego tytułu osiągnąłem w ubiegłym roku dywidendę w wysokości 2733,99 PLN dochodu brutto

IX. Inne dochody...
Dochód
Opis: świadczenie z ubezpieczenia społecznego ZUS
Kwota: 3130,93 PLN

Opis: dieta parlamentarna
Kwota: 29 676,96 PLN

Opis: uposażenie poselskie
Kwota: 117 372,60 PLN

X. Mienie ruchome - składniki o wartości > 10.000 zł
Inne mienie
Opis: Kolekcja antykwaryczno-numizmatyczna
Wartość: 35 000 PLN
Uwagi: wartość katalogowa ok. 35.000 PLN, wartość rynkowa ok. 25000 PLN
XI. Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł
Zobowiązanie
Opis (rodzaj, wobec kogo, w związku z jakim wydarzeniem): Kredyt bankowy udzielony w dniu 24.04.2015 r. na budowę domu, przez Bank Ochrony Środowiska w Warszawie ul. Żelazna 32, z terminem spłaty do dnia 27.12.2021 r.
Cała kwota: 102 040,82 PLN

Opis (rodzaj, wobec kogo, w związku z jakim wydarzeniem): Pożyczka mieszkaniowa z funduszu świadczeń socjalnych udzielona przez Kancelarię Sejmu z okresem spłaty od dnia 01.04.2016 r. do dnia 31.032018 r.
Cała kwota: 30 600 PLN

Oświadczenie
I. Zasoby pieniężne
Papiery wartościowe
Nazwa: Mostostal Export

Nazwa: Polisa PZU Życie
Pełna kwota: 50 000 PLN
Uwagi: suma ubezpieczenia

Uwagi ogólne: wartość papierów wartościowych zmienna, zależna od kursu akcji
Suma ogólna: 100 000 PLN
II. Nieruchomości
1. Dom
Tytuł prawny: współwłasność
Uwagi: wartość działki uzbrojonej o pow. 708 m2 wynosi 75000 PLN, a domu w budowie 250000 PLN
4. Inne nieruchomości
Rodzaj: domek letniskowy
Tytuł prawny: domek - własność, natomiast działka rekreacyjna o pow. 740 m2 dzierżawa od Nadleśnictwa [ukryte]
V. Akcje w spółkach handlowych
2. Inne spółki
Spółka
Uwagi: Z tego tytułu osiągnąłem w ubiegłym roku stratę w wysokości: (-) 9971,65 PLN strata plus (+) 3615,17 PLN dywidenda = 6356,48 PLN strata ogółem

IX. Inne dochody...
Dochód
Opis: Dieta Przewodniczącego Rady Miejskiej w Elblągu
Kwota: 26 308,86 PLN

Opis: świadczenie z ubezpieczenia społecznego ZUS
Kwota: 25 741,50 PLN

Opis: Umowa o dzieło z European Parliament ECR Group Brussels
Kwota: 14 700 EUR

Opis: dieta parlamentarna
Kwota: 4039,36 PLN

Opis: uposażenie poselskie
Kwota: 19 562,10 PLN

X. Mienie ruchome - składniki o wartości > 10.000 zł
Inne mienie
Opis: Kolekcja antykwaryczno-numizmatyczna
Wartość: 35 000 PLN
Uwagi: wartość katalogowa ok. 35.000 PLN, wartość rynkowa ok. 25000 PLN
XI. Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł
Zobowiązanie
Opis (rodzaj, wobec kogo, w związku z jakim wydarzeniem): Kredyt bankowy udzielony w dniu 24.04.2015 r. na budowę domu, przez Bank Ochrony Środowiska w Warszawie ul. Żelazna 32, z terminem spłaty do dnia 27.12.2021 r.
Cała kwota: 102 040,82 PLN
Oświadczenie
IX. Inne dochody...
Dochód
Opis: Dieta Przewodniczącego Rady Miejskiej w Elblągu
Kwota: 26 308,86 PLN

Opis: świadczenie z ubezpieczenia społecznego ZUS
Kwota: 25 741,50 PLN

Opis: Umowa o dzieło z European Parliament ECR Group Brussels
Kwota: 12 600 EUR

X. Mienie ruchome - składniki o wartości > 10.000 zł
Inne mienie
Opis: Kolekcja antykwaryczno-numizmatyczna
Wartość: 35 000 PLN
Uwagi: wartość katalogowa ok. 35.000 PLN, wartość rynkowa ok. 25000 PLN
XI. Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł
Zobowiązanie
Opis (rodzaj, wobec kogo, w związku z jakim wydarzeniem): Kredyt bankowy udzielony w dniu 24.04.2015 r. na budowę domu, przez Bank Ochrony Środowiska w Warszawie ul. Żelazna 32, z terminem spłaty do dnia 27.12.2021 r.
Cała kwota: 102 040,82 PLN
Oświadczenie
Dane osobowe
Imię (imiona): Jerzy Zbigniew
Małżeńska wspólnota majątkowa
tak
Uwagi: "posiadam wchodzące w skład małżeńskiej wspólności majątkowej n/w składniki:"
II. Nieruchomości
4. Inne nieruchomości
Rodzaj: domek letniskowy
Tytuł prawny: domek - własność, natomiast działka rekreacyjna o pow. 740 m2 dzierżawa od Nadleśnictwa Elbląg

Rodzaj: działka budowlana uzbrojona wod.-kan.
Tytuł prawny: współwłasność

IX. Inne dochody...
Dochód
Opis: Likwidator Elbląskiej Spółdzielni Niewidomych "ELSIN" w Elblągu w okresie od 01-01-2013 r. do 11-07-2013 r.
Kwota: 35 974,58 PLN

Opis: Dieta Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Elblągu w okresie 01-01-2013 r. do 14-04-2013 r.
Kwota: 10 135,08 PLN

Opis: świadczenie z ubezpieczenia społecznego
Kwota: 25 321,91 PLN

Opis: Prezydent Miasta Elbląga w okresie od 12.07.2013 do 31.12.2013
Kwota: 66 805,10 PLN

X. Mienie ruchome - składniki o wartości > 10.000 zł
Inne mienie
Opis: Kolekcja antykwaryczno-numizmatyczna
Wartość: 35 000 PLN
Uwagi: wartość katalogowa 35000 PLN, wartość rynkowa około 20000 PLN
Oświadczenie
Dane osobowe
Imię (imiona): Jerzy Zbigniew
Małżeńska wspólnota majątkowa
tak
Uwagi: "posiadam wchodzące w skład małżeńskiej wspólności majątkowej n/w składniki:"
II. Nieruchomości
4. Inne nieruchomości
Rodzaj: domek letniskowy
Tytuł prawny: domek - własność, natomiast działka rekreacyjna o pow. 740 m2 dzierżawa od Nadleśnictwa Elbląg

Rodzaj: działka budowlana uzbrojona wod.-kan.
Tytuł prawny: współwłasność

IV. Udziały w spółkach handlowych
1. Spółki z udziałem państwowych lub...
Spółka
Emitent udziałów: POLIMEX MOSTOSTAL (PMX)
Uwagi: strata -4138,48 PLN (łącznie z ENERGA SA)

Uwagi: strata -4138,48 PLN (łącznie z POLIMEX MOSTOSTAL)

IX. Inne dochody...
Dochód
Opis: Likwidator Elbląskiej Spółdzielni Niewidomych "ELSIN" w Elblągu w okresie od 01-01-2013 r. do 11-07-2013 r.
Kwota: 29 900 PLN

Opis: Dieta Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Elblągu w okresie 01-01-2013 r. do 14-04-2013 r.
Kwota: 10 135,08 PLN

X. Mienie ruchome - składniki o wartości > 10.000 zł
Inne mienie
Opis: Kolekcja antykwaryczno-numizmatyczna
Wartość: 35 000 PLN
Uwagi: wartość katalogowa 35000 PLN, wartość rynkowa około 20000 PLN
XI. Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł
Zobowiązanie
Opis (rodzaj, wobec kogo, w związku z jakim wydarzeniem): Kredyt w rachunku bieżącym udzielony przez Bank Millenium [ukryte], 02-593 Warszawa
Cała kwota: 10 000 PLN
Uwagi: kwota pozostała do spłacenia na dzień 12-07-2013 r.