Informacje ogólne

Poseł

Klub/koło: Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwość
Data i miejsce urodzenia: 1955-03-15, Elbląg
Zawód: ekonomista
Wykształcenie: wyższe licencjackie
Wygrana w wyborach: Wybory parlamentarne
Komitet wyborczy: Prawo i Sprawiedliwość
Okręg: 34 Elbląg
Liczba głosów: 18 620 (7,42%)
Absolwent Wyższej Szkoły Zarządzania i Przedsiębiorczości w Warszawie, ekonomista. W l. 80. działacz „Solidarności”, współtworzył Komitet Obywatelski w Elblągu, był członkiem Porozumienia Centrum, a następnie partii Prawo i Sprawiedliwość. Samorządowiec: radny Elbląga (1998-2013 i 2014-2015). W l.... 2013-2014 był prezydent Elbląga (wybranym w przedterminowych wyborach). Poseł od 2015 r. (VIII kad.), zasiada w komisjach gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej oraz samorządu terytorialnego i polityki regionalnej.
Czytaj więcej
Zwiń

Biura:

  • Biuro Poselskie Posła na Sejm RP Jerzego Wilka Czerwonego Krzyża 2-6 82-300 Elbląg biuro.jwilk@gmail.com tel. (55) 243 17 80

Napisz do polityka

Biografia

Filtruj wyniki

Rodzaj

Filtruj
Przefiltrowane przez:
od 13.02.2020
Delegacja Parlamentarna Grupa ds. Przestrzeni Kosmicznej, Przedstawiciele
źródło
Oficjalna strona Sejmu RP sejm.gov.pl
od 13.02.2020
Polsko-Hiszpańska Grupa Parlamentarna, członek
źródło
Oficjalna strona Sejmu RP sejm.gov.pl
od 13.02.2020
Polsko-Tajwański Zespół Parlamentarny, członek
źródło
Oficjalna strona Sejmu RP sejm.gov.pl
Pokaż więcej

Kluczowe głosowania

Obecność i zgodność

Obecność
100%
Nieobecność
0%
Zgodność
z linią klubu
100%

Oddane głosy

Za
100%
Przeciw
0%
Wstrzymał się
0%
Nieobecny
0%
Filtruj wyniki

Zgodność z klubem

Głos

Typ głosowania

Filtruj
Przefiltrowane przez:
Głosowania 1–10 z 82
pokaż  10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Data Tytuł Głos Zgodność z klubem
2020-05-14 21:57:19 Informacja Rządu w sprawie sytuacji na rynku kredytowym w związku ze skutkami pandemii COVID-19 Za Zgodny
2020-05-14 21:45:30 Ratyfikacja Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Federalnej Niemiec w zakresie ocen oddziaływania na środowisko i strategicznych ocen oddziaływania na środowisko w kontekście transgranicznym Za Zgodny
2020-05-14 21:41:46 Ratyfikacja Umowy o partnerstwie w zakresie stosunków i współpracy między Unią Europejską i jej państwami członkowskimi a Nową Zelandią Za Zgodny
2020-05-14 21:37:25 Ratyfikacja Umowy ramowej między Unią Europejską i jej państwami członkowskimi a Australią Za Zgodny
2020-05-14 21:34:32 Ratyfikacja Umowy o partnerstwie i współpracy pomiędzy Unią Europejską i jej państwami członkowskimi a Republiką Singapuru Za Zgodny
2020-05-12 22:18:55 Ustawa o szczególnych zasadach organizacji wyborów powszechnych na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych w 2020 r. z możliwością głosowania korespondencyjnego Za Zgodny
2020-05-07 09:42:52 Ustawa o sposobie obliczania wartości rocznego produktu krajowego brutto Za Zgodny
2020-05-07 09:37:24 Ustawa o nawozach i nawożeniu oraz ustawa o Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa Za Zgodny
2020-05-06 18:39:49 Ustawa o kołach gospodyń wiejskich Za Zgodny
2020-05-06 18:23:09 Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawa o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne oraz niektóre inne ustawy Za Zgodny
pokaż  10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Obietnice

Dodaj deklarację polityka

Opcjonalnie:


Dodaj deklarację polityka

Opcjonalnie:


Oświadczenia majątkowe

Oświadczenie
Rodzaj oświadczenia: poseł
Dane osobowe
Imię (imiona): Jerzy Zbigniew
Nazwisko: Wilk
Data urodzenia: 1955-03-15
Miejsce urodzenia: Elbląg
Zatrudnienie
Stanowisko lub funkcja: poseł na Sejm RP
I. Zasoby pieniężne
Środki pieniężne (złotówki)
Kwota: 15 000 PLN
Środki pieniężne (dewizy)
Kwota: 6003,60 EUR

Kwota: 350 USD

Papiery wartościowe
Nazwa: Energa S.A.
Liczba jednostek: 6331

Nazwa: KGHM
Liczba jednostek: 205

Nazwa: Mostostal Export
Liczba jednostek: 250

Nazwa: PGE
Liczba jednostek: 3000

Nazwa: Polisa PZU Życie
Pełna kwota: 60 000 PLN
Uwagi: suma ubezpieczenia

Uwagi ogólne: wartość papierów wartościowych zmienna, zależna od kursu akcji
Suma ogólna: 85 000 PLN
II. Nieruchomości
1. Dom
Powierzchnia
Powierzchnia domu: 91,9 m2
Powierzchnia działki: 708 m2
Wartość
Wartość domu: 450 000 PLN
Wartość działki: 75 000 PLN
Tytuł prawny: współwłasność
Uwagi: wartość działki uzbrojonej o powierzchni 708 m2 wynosi 75000 PLN, a domu w budowie 375000 PLN
2. Mieszkanie
Powierzchnia: 58,27 m2
Wartość
Kwota: 300 000 PLN
Tytuł prawny: współwłasność
4. Inne nieruchomości
Rodzaj: domek letniskowy
Powierzchnia
Powierzchnia lokalu: 20 m2
Powierzchnia działki: 740 m2
Wartość
Kwota: 30 000 PLN
Tytuł prawny: domek - współwłasność, działka rekreacyjna o pow. 740 m2 dzierżawa od Nadleśnictwa [ukryte]
Uwagi: wartość działki budowlanej: 75000 PLN, wykazana w powyższym pkt II ppkt. 1
V. Akcje w spółkach handlowych
2. Inne spółki
Spółka
Emitent akcji: Energa S.A.
Liczba akcji: 6331

Emitent akcji: Mostostal Export
Liczba akcji: 250

Emitent akcji: PGE
Liczba akcji: 3000

Emitent akcji: KGHM
Liczba akcji: 205

IX. Inne dochody...
Dochód
Opis: dieta parlamentarna
Kwota: 30 062,40 PLN
Brutto / Netto: brutto
Uwagi: nieopodatkowana: 30062,40 PLN opodatkowana: 0,00 PLN

Opis: uposażenie poselskie
Kwota: 110 898,20 PLN
Brutto / Netto: brutto

X. Mienie ruchome - składniki o wartości > 10.000 zł
Pojazd mechaniczny
Rodzaj (samochód, traktor...): samochód osobowy
Marka: Citroen
Model: C3 Picasso 1.2
Rok produkcji: 2015
Wartość: 30 000 PLN
Inne mienie
Opis: kolekcja antykwaryczno-numizmatyczna
Wartość: 35 000 PLN
Uwagi: wartość katalogowa 35000 PLN, wartość rynkowa 25000 PLN
XI. Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł
Zobowiązanie
Opis (rodzaj, wobec kogo, w związku z jakim wydarzeniem): kredyt bankowy udzielony w dniu 24.04.2015 r. na budowę domu, przez Bank Ochrony Środowiska w Warszawie, ul. Żelazna 32, z terminem spłaty do dnia 27.12.2021 r.
Cała kwota: 102 040,82 PLN
Kwota pozostała do spłacenia: 37 000 PLN
Podpis
Miejscowość: [ukryte]
Data: 2019-11-04
Źródło
Oświadczenie
Rodzaj oświadczenia: poseł
Dane osobowe
Imię (imiona): Jerzy Zbigniew
Nazwisko: Wilk
Data urodzenia: 1955-03-15
Miejsce urodzenia: Elbląg
Zatrudnienie
Stanowisko lub funkcja: poseł na Sejm RP
I. Zasoby pieniężne
Środki pieniężne (złotówki)
Kwota: 35 000 PLN
Środki pieniężne (dewizy)
Kwota: 6003,60 EUR
Papiery wartościowe
Nazwa: Energa S.A.
Liczba jednostek: 6331

Nazwa: KGHM
Liczba jednostek: 200

Nazwa: Mostostal Export
Liczba jednostek: 250

Nazwa: PGE
Liczba jednostek: 3000

Nazwa: Polisa PZU Życie
Pełna kwota: 60 000 PLN
Uwagi: suma ubezpieczenia

Uwagi ogólne: wartość papierów wartościowych zmienna, zależna od kursu akcji
Suma ogólna: 85 000 PLN
II. Nieruchomości
1. Dom
Powierzchnia
Powierzchnia domu: 91,9 m2
Powierzchnia działki: 708 m2
Wartość
Wartość domu: 375 000 PLN
Wartość działki: 75 000 PLN
Tytuł prawny: współwłasność
Uwagi: wartość działki uzbrojonej o powierzchni 708 m2 wynosi 75000 PLN, a domu w budowie 375000 PLN
2. Mieszkanie
Powierzchnia: 58,27 m2
Wartość
Kwota: 300 000 PLN
Tytuł prawny: współwłasność
4. Inne nieruchomości
Rodzaj: domek letniskowy
Powierzchnia
Powierzchnia lokalu: 20 m2
Powierzchnia działki: 740 m2
Wartość
Kwota: 30 000 PLN
Tytuł prawny: domek - współwłasność, działka rekreacyjna o pow. 740 m2 dzierżawa od Nadleśnictwa [ukryte]
Uwagi: wartość działki budowlanej - 75000 PLN wykazana w powyższym pkt II ppkt. 1
V. Akcje w spółkach handlowych
2. Inne spółki
Spółka
Emitent akcji: Energa S.A.
Liczba akcji: 6331

Emitent akcji: Mostostal Export
Liczba akcji: 250

Emitent akcji: PGE
Liczba akcji: 3000

Emitent akcji: KGHM
Liczba akcji: 200

IX. Inne dochody...
Dochód
Opis: dieta parlamentarna
Kwota: 20 041,60 PLN
Brutto / Netto: brutto
Uwagi: nieopodatkowana: 20041,60 PLN opodatkowana: 0,00 PLN

Opis: uposażenie poselskie
Kwota: 63 243,60 PLN
Brutto / Netto: brutto

X. Mienie ruchome - składniki o wartości > 10.000 zł
Pojazd mechaniczny
Rodzaj (samochód, traktor...): samochód osobowy
Marka: Citroen
Model: C3 Picasso 1.2
Rok produkcji: 2015
Wartość: 30 000 PLN
Inne mienie
Opis: kolekcja antykwaryczno-numizmatyczna
Wartość: 35 000 PLN
Uwagi: wartość katalogowa 35000 PLN, wartość rynkowa 25000 PLN
XI. Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł
Zobowiązanie
Opis (rodzaj, wobec kogo, w związku z jakim wydarzeniem): kredyt bankowy udzielony w dniu 24.04.2015 r. na budowę domu, przez Bank Ochrony Środowiska w Warszawie, ul. Żelazna 32, z terminem spłaty do dnia 27.12.2021 r.
Cała kwota: 102 040,82 PLN
Kwota pozostała do spłacenia: 40 000 PLN
Podpis
Miejscowość: [ukryte]
Data: 2019-09-05
Źródło
Oświadczenie
Rodzaj oświadczenia: poseł
Dane osobowe
Imię (imiona): Jerzy Zbigniew
Nazwisko: Wilk
Data urodzenia: 1955-03-15
Miejsce urodzenia: Elbląg
Zatrudnienie
Stanowisko lub funkcja: Poseł na Sejm RP
Małżeńska wspólnota majątkowa
tak
I. Zasoby pieniężne
Środki pieniężne (złotówki)
Kwota: 25 000 PLN
Środki pieniężne (dewizy)
Kwota: 5600 EUR
Papiery wartościowe
Nazwa: Energa S.A.
Liczba jednostek: 6331

Nazwa: KGHM
Liczba jednostek: 200

Nazwa: Mostostal Export
Liczba jednostek: 250

Nazwa: PGE
Liczba jednostek: 2500

Nazwa: Polisa PZU Życie
Pełna kwota: 60 000 PLN
Uwagi: suma ubezpieczenia

Uwagi ogólne: wartość papierów wartościowych zmienna, zależna od kursu akcji
Suma ogólna: 100 000 PLN
II. Nieruchomości
1. Dom
Powierzchnia
Powierzchnia domu: 91,9 m2
Powierzchnia działki: 708 m2
Wartość
Wartość domu: 450 000 PLN
Wartość działki: 75 000 PLN
Tytuł prawny: współwłasność
Uwagi: wartość działki uzbrojonej o pow. 708 m2 wynosi 75000 PLN, a domu w budowie 375000 PLN
2. Mieszkanie
Powierzchnia: 122,8 m2
Wartość
Kwota: 340 000 PLN
Tytuł prawny: współwłasność
Uwagi: sprzedane w dniu 18.12.2018 r., akt notarialny Repetorium [ukryte]

Powierzchnia: 58,27 m2
Tytuł prawny: współwłasność
Uwagi: kupione w dniu 21.12.2018, akt notarialny Repetorium

4. Inne nieruchomości
Rodzaj: domek letniskowy
Powierzchnia
Powierzchnia lokalu: 20 m2
Powierzchnia działki: 740 m2
Wartość
Kwota: 30 000 PLN
Tytuł prawny: domek - własność, natomiast działka rekreacyjna o pow. 740 m2 dzierżawa od Nadleśnictwa [ukryte]
Uwagi: wartość działki budowlanej - 75 000 PLN wykazana w powyższym pkt II ppkt. 1
V. Akcje w spółkach handlowych
2. Inne spółki
Spółka
Emitent akcji: Energa S.A.
Liczba akcji: 6331
Uwagi: strata -4,94 PLN brutto (dotyczy wszystkich akacji łącznie)

Emitent akcji: Mostostal Export
Liczba akcji: 250
Uwagi: strata -4,94 PLN brutto (dotyczy wszystkich akacji łącznie)

Emitent akcji: PGE
Liczba akcji: 2500
Uwagi: strata -4,94 PLN brutto (dotyczy wszystkich akacji łącznie)

Emitent akcji: KGHM
Liczba akcji: 200
Uwagi: strata -4,94 PLN brutto (dotyczy wszystkich akacji łącznie)

IX. Inne dochody...
Dochód
Opis: dieta parlamentarna
Kwota: 30 062,40 PLN
Brutto / Netto: brutto
Uwagi: nieopodatkowana - 30062,40 PLN opodatkowana - 0 PLN

Opis: uposażenie poselskie
Kwota: 110 898,20 PLN
Brutto / Netto: brutto

X. Mienie ruchome - składniki o wartości > 10.000 zł
Pojazd mechaniczny
Rodzaj (samochód, traktor...): samochód osobowy
Marka: Citroen
Model: C3 Picasso 1.2
Rok produkcji: 2015
Wartość: 30 000 PLN
Inne mienie
Opis: Kolekcja antykwaryczno-numizmatyczna
Wartość: 35 000 PLN
Uwagi: wartość katalogowa ok. 35 000 PLN, wartość rynkowa ok. 25 000 PLN
XI. Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł
Zobowiązanie
Opis (rodzaj, wobec kogo, w związku z jakim wydarzeniem): Kredyt bankowy udzielony w dniu 24.04.2015 r. na budowę domu, przez Bank Ochrony Środowiska w Warszawie ul. Żelazna 32, z terminem spłaty do dnia 27.12.2021 r.
Cała kwota: 102 040,82 PLN
Kwota pozostała do spłacenia: 48 000 PLN
Podpis
Data: 2019-04-24
Źródło
Oświadczenie
Rodzaj oświadczenia: poseł
Dane osobowe
Imię (imiona): Jerzy Zbigniew
Nazwisko: Wilk
Data urodzenia: 1955-03-15
Miejsce urodzenia: Elbląg
Zatrudnienie
Stanowisko lub funkcja: Poseł na Sejm RP
Małżeńska wspólnota majątkowa
tak
I. Zasoby pieniężne
Środki pieniężne (złotówki)
Kwota: 35 000 PLN
Środki pieniężne (dewizy)
Kwota: 5600 EUR
Papiery wartościowe
Nazwa: Energa S.A.
Liczba jednostek: 6431

Nazwa: KGHM
Liczba jednostek: 150

Nazwa: Mostostal Export
Liczba jednostek: 250

Nazwa: Polisa PZU Życie
Pełna kwota: 60 000 PLN
Uwagi: suma ubezpieczenia

Nazwa: PGE
Liczba jednostek: 2500

Uwagi ogólne: wartość około, wartość papierów wartościowych zmienna, zależna od kursu akcji
Suma ogólna: 110 000 PLN
II. Nieruchomości
1. Dom
Powierzchnia
Powierzchnia domu: 91,9 m2
Powierzchnia działki: 708 m2
Wartość
Wartość domu: 450 000 PLN
Wartość działki: 75 000 PLN
Tytuł prawny: współwłasność
Uwagi: wartość działki uzbrojonej o pow. 708 m2 wynosi 75000 PLN, a domu w budowie 375000 PLN
2. Mieszkanie
Powierzchnia: 122,8 m2
Wartość
Kwota: 250 000 PLN
Tytuł prawny: współwłasność
4. Inne nieruchomości
Rodzaj: domek letniskowy
Powierzchnia
Powierzchnia lokalu: 20 m2
Powierzchnia działki: 740 m2
Wartość
Kwota: 30 000 PLN
Tytuł prawny: domek - własność, natomiast działka rekreacyjna o pow. 740 m2 dzierżawa od Nadleśnictwa [ukryte]

Rodzaj: domek letniskowy
Powierzchnia
Powierzchnia lokalu: 20 m2
Powierzchnia działki: 740 m2
Wartość
Kwota: 30 000 PLN
Tytuł prawny: domek letniskowy - współwłasność; działka rekreacyjna - dzierżawa od Nadleśnictwa [ukryte]

V. Akcje w spółkach handlowych
2. Inne spółki
Spółka
Emitent akcji: Energa S.A.
Liczba akcji: 6431

Emitent akcji: Mostostal Export
Liczba akcji: 250

Emitent akcji: KGHM
Liczba akcji: 150

Emitent akcji: PGE
Liczba akcji: 2500

Łączny dochód
Kwota: 1371,89 PLN
Brutto / Netto: brutto
IX. Inne dochody...
Dochód
Opis: dieta parlamentarna
Kwota: 30 062,40 PLN
Brutto / Netto: brutto

Opis: uposażenie poselskie
Kwota: 118 914,60 PLN
Brutto / Netto: brutto

X. Mienie ruchome - składniki o wartości > 10.000 zł
Pojazd mechaniczny
Rodzaj (samochód, traktor...): samochód osobowy
Marka: Citroen
Model: C3 Picasso 1.2
Rok produkcji: 2015 r.
Wartość: 40 000 PLN
Inne mienie
Opis: Kolekcja antykwaryczno-numizmatyczna
Wartość: 35 000 PLN
Uwagi: wartość katalogowa ok. 35.000 PLN, wartość rynkowa ok. 25000 PLN
XI. Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł
Zobowiązanie
Opis (rodzaj, wobec kogo, w związku z jakim wydarzeniem): Kredyt bankowy udzielony w dniu 24.04.2015 r. na budowę domu, przez Bank Ochrony Środowiska w Warszawie ul. Żelazna 32, z terminem spłaty do dnia 27.12.2021 r.
Cała kwota: 102 040,82 PLN
Kwota pozostała do spłacenia: 65 524,06 PLN

Opis (rodzaj, wobec kogo, w związku z jakim wydarzeniem): Pożyczka mieszkaniowa z funduszu świadczeń socjalnych udzielona przez Kancelarię Sejmu z okresem spłaty od dnia 01.04.2016 r. do dnia 31.03.2018 r.
Cała kwota: 30 600 PLN
Kwota pozostała do spłacenia: 3925 PLN

Podpis
Miejscowość: [ukryte]
Data: 2018-04-09
Źródło
Oświadczenie
Dane osobowe
Imię (imiona): Jerzy Zbigniew
Nazwisko: Wilk
Data urodzenia: 1955-03-15
Miejsce urodzenia: Elbląg
Zatrudnienie
Stanowisko lub funkcja: Poseł na Sejm RP
Małżeńska wspólnota majątkowa
tak
I. Zasoby pieniężne
Środki pieniężne (złotówki)
Kwota: 50 000 PLN
Środki pieniężne (dewizy)
Kwota: 5600 EUR
Papiery wartościowe
Nazwa: Energa S.A.
Liczba jednostek: 6431

Nazwa: KGHM
Liczba jednostek: 300

Nazwa: Mostostal Export
Liczba jednostek: 250

Nazwa: Polisa PZU Życie
Pełna kwota: 60 000 PLN
Uwagi: suma ubezpieczenia

Uwagi ogólne: wartość papierów wartościowych zmienna, zależna od kursu akcji
Suma ogólna: 100 000 PLN
II. Nieruchomości
1. Dom
Powierzchnia
Powierzchnia domu: 91,9 m2
Powierzchnia działki: 708 m2
Wartość
Wartość domu: 400 000 PLN
Wartość działki: 75 000 PLN
Tytuł prawny: współwłasność
Uwagi: wartość działki uzbrojonej o pow. 708 m2 wynosi 75000 PLN, a domu w budowie 325000 PLN
2. Mieszkanie
Powierzchnia: 122,8 m2
Wartość
Kwota: 250 000 PLN
Tytuł prawny: współwłasność
4. Inne nieruchomości
Rodzaj: domek letniskowy
Powierzchnia
Powierzchnia lokalu: 20 m2
Powierzchnia działki: 740 m2
Wartość
Kwota: 30 000 PLN
Tytuł prawny: domek - własność, natomiast działka rekreacyjna o pow. 740 m2 dzierżawa od Nadleśnictwa [ukryte]
V. Akcje w spółkach handlowych
2. Inne spółki
Spółka
Emitent akcji: Energa S.A.
Liczba akcji: 6431

Emitent akcji: Mostostal Export
Liczba akcji: 250

Emitent akcji: KGHM
Liczba akcji: 300
Uwagi: Z tego tytułu osiągnąłem w ubiegłym roku dywidendę w wysokości 2733,99 PLN dochodu brutto

IX. Inne dochody...
Dochód
Opis: świadczenie z ubezpieczenia społecznego ZUS
Kwota: 3130,93 PLN

Opis: dieta parlamentarna
Kwota: 29 676,96 PLN
Brutto / Netto: brutto

Opis: uposażenie poselskie
Kwota: 117 372,60 PLN

X. Mienie ruchome - składniki o wartości > 10.000 zł
Pojazd mechaniczny
Rodzaj (samochód, traktor...): samochód osobowy
Marka: Citroen
Model: C3 Picasso 1.2
Rok produkcji: 2015 r.
Wartość: 45 000 PLN
Inne mienie
Opis: Kolekcja antykwaryczno-numizmatyczna
Wartość: 35 000 PLN
Uwagi: wartość katalogowa ok. 35.000 PLN, wartość rynkowa ok. 25000 PLN
XI. Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł
Zobowiązanie
Opis (rodzaj, wobec kogo, w związku z jakim wydarzeniem): Kredyt bankowy udzielony w dniu 24.04.2015 r. na budowę domu, przez Bank Ochrony Środowiska w Warszawie ul. Żelazna 32, z terminem spłaty do dnia 27.12.2021 r.
Cała kwota: 102 040,82 PLN
Kwota pozostała do spłacenia: 83 524,06 PLN

Opis (rodzaj, wobec kogo, w związku z jakim wydarzeniem): Pożyczka mieszkaniowa z funduszu świadczeń socjalnych udzielona przez Kancelarię Sejmu z okresem spłaty od dnia 01.04.2016 r. do dnia 31.032018 r.
Cała kwota: 30 600 PLN
Kwota pozostała do spłacenia: 19 125 PLN

Podpis
Miejscowość: [ukryte]
Data: 2017-04-05
Źródło
Oświadczenie
Dane osobowe
Imię (imiona): Jerzy Zbigniew
Nazwisko: Wilk
Data urodzenia: 1955-03-15
Miejsce urodzenia: Elbląg
Zatrudnienie
Stanowisko lub funkcja: Poseł na Sejm RP
Małżeńska wspólnota majątkowa
tak
I. Zasoby pieniężne
Środki pieniężne (złotówki)
Kwota: 35 000 PLN
Środki pieniężne (dewizy)
Kwota: 12 100 EUR
Papiery wartościowe
Nazwa: Energa S.A.
Liczba jednostek: 6431

Nazwa: KGHM
Liczba jednostek: 300

Nazwa: Mostostal Export
Liczba jednostek: 250

Nazwa: Polisa PZU Życie
Pełna kwota: 50 000 PLN
Uwagi: suma ubezpieczenia

Uwagi ogólne: wartość papierów wartościowych zmienna, zależna od kursu akcji
Suma ogólna: 100 000 PLN
II. Nieruchomości
1. Dom
Powierzchnia
Powierzchnia domu: 91,9 m2
Powierzchnia działki: 708 m2
Wartość
Wartość domu: 250 000 PLN
Wartość działki: 75 000 PLN
Tytuł prawny: współwłasność
Uwagi: wartość działki uzbrojonej o pow. 708 m2 wynosi 75000 PLN, a domu w budowie 250000 PLN
2. Mieszkanie
Powierzchnia: 122,8 m2
Wartość
Kwota: 250 000 PLN
Tytuł prawny: współwłasność
4. Inne nieruchomości
Rodzaj: domek letniskowy
Powierzchnia
Powierzchnia lokalu: 20 m2
Powierzchnia działki: 740 m2
Wartość
Kwota: 30 000 PLN
Tytuł prawny: domek - własność, natomiast działka rekreacyjna o pow. 740 m2 dzierżawa od Nadleśnictwa [ukryte]
V. Akcje w spółkach handlowych
2. Inne spółki
Spółka
Emitent akcji: Energa S.A.
Liczba akcji: 6431

Emitent akcji: Mostostal Export
Liczba akcji: 250

Emitent akcji: KGHM
Liczba akcji: 300
Uwagi: Z tego tytułu osiągnąłem w ubiegłym roku stratę w wysokości: (-) 9971,65 PLN strata plus (+) 3615,17 PLN dywidenda = 6356,48 PLN strata ogółem

IX. Inne dochody...
Dochód
Opis: Dieta Przewodniczącego Rady Miejskiej w Elblągu
Kwota: 26 308,86 PLN

Opis: świadczenie z ubezpieczenia społecznego ZUS
Kwota: 25 741,50 PLN

Opis: Umowa o dzieło z European Parliament ECR Group Brussels
Kwota: 14 700 EUR

Opis: dieta parlamentarna
Kwota: 4039,36 PLN

Opis: uposażenie poselskie
Kwota: 19 562,10 PLN

X. Mienie ruchome - składniki o wartości > 10.000 zł
Pojazd mechaniczny
Rodzaj (samochód, traktor...): samochód osobowy
Marka: Nissan
Model: Micra 1,2
Rok produkcji: 2007
Wartość: 12 500 PLN
Inne mienie
Opis: Kolekcja antykwaryczno-numizmatyczna
Wartość: 35 000 PLN
Uwagi: wartość katalogowa ok. 35.000 PLN, wartość rynkowa ok. 25000 PLN
XI. Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł
Zobowiązanie
Opis (rodzaj, wobec kogo, w związku z jakim wydarzeniem): Kredyt bankowy udzielony w dniu 24.04.2015 r. na budowę domu, przez Bank Ochrony Środowiska w Warszawie ul. Żelazna 32, z terminem spłaty do dnia 27.12.2021 r.
Cała kwota: 102 040,82 PLN
Kwota pozostała do spłacenia: 96 421,20 PLN
Podpis
Miejscowość: [ukryte]
Data: 2016-04-13
Oświadczenie
Dane osobowe
Imię (imiona): Jerzy Zbigniew
Nazwisko: Wilk
Data urodzenia: 1955-03-15
Miejsce urodzenia: Elbląg
Zatrudnienie
Stanowisko lub funkcja: Poseł na Sejm RP
Małżeńska wspólnota majątkowa
tak
I. Zasoby pieniężne
Środki pieniężne (złotówki)
Kwota: 22 000 PLN
Środki pieniężne (dewizy)
Kwota: 10 000 EUR
Papiery wartościowe
Nazwa: Energa SA
Liczba jednostek: 4100

Nazwa: KGHM
Liczba jednostek: 300

Nazwa: Mostostal Exp. MSX
Liczba jednostek: 250

Nazwa: Polisa PZU Życie
Uwagi: suma ubezpieczenia 40 000 PLN

Suma ogólna: 95 000 PLN
II. Nieruchomości
1. Dom
Powierzchnia
Powierzchnia domu: 91,9 m2
Powierzchnia działki: 708 m2
Wartość
Wartość domu: 225 000 PLN
Wartość działki: 75 000 PLN
Tytuł prawny: współwłasność
2. Mieszkanie
Powierzchnia: 122,8 m2
Wartość
Kwota: 250 000 PLN
Tytuł prawny: współwłasność
4. Inne nieruchomości
Rodzaj: domek letniskowy
Powierzchnia
Powierzchnia lokalu: 20 m2
Powierzchnia działki: 740 m2
Wartość
Kwota: 30 000 PLN
Tytuł prawny: domek - własność, natomiast działka rekreacyjna o pow. 740 m2 dzierżawa od Nadleśnictwa Elbląg
V. Akcje w spółkach handlowych
2. Inne spółki
Spółka
Emitent akcji: Energa SA
Liczba akcji: 4100

Emitent akcji: Mostostal Exp. MSX
Liczba akcji: 250

Emitent akcji: KGHM
Liczba akcji: 300

Łączny dochód
Kwota: 3615,17 PLN
IX. Inne dochody...
Dochód
Opis: Dieta Przewodniczącego Rady Miejskiej w Elblągu
Kwota: 26 308,86 PLN

Opis: świadczenie z ubezpieczenia społecznego ZUS
Kwota: 25 741,50 PLN

Opis: Umowa o dzieło z European Parliament ECR Group Brussels
Kwota: 12 600 EUR

X. Mienie ruchome - składniki o wartości > 10.000 zł
Pojazd mechaniczny
Rodzaj (samochód, traktor...): samochód osobowy
Marka: Nissan
Model: Micra 1,2
Rok produkcji: 2007
Wartość: 12 500 PLN
Inne mienie
Opis: Kolekcja antykwaryczno-numizmatyczna
Wartość: 35 000 PLN
Uwagi: wartość katalogowa ok. 35.000 PLN, wartość rynkowa ok. 25000 PLN
XI. Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł
Zobowiązanie
Opis (rodzaj, wobec kogo, w związku z jakim wydarzeniem): Kredyt bankowy udzielony w dniu 24.04.2015 r. na budowę domu, przez Bank Ochrony Środowiska w Warszawie ul. Żelazna 32, z terminem spłaty do dnia 27.12.2021 r.
Cała kwota: 102 040,82 PLN
Kwota pozostała do spłacenia: 98 421,20 PLN
Podpis
Miejscowość: Elbląg
Data: 2015-11-03
Oświadczenie
Dane osobowe
Imię (imiona): Jerzy Zbigniew
Nazwisko: Wilk
Data urodzenia: 1955-03-15
Miejsce urodzenia: Elbląg
Zatrudnienie
Stanowisko lub funkcja: Prezydent Miasta Elbląga
Małżeńska wspólnota majątkowa
tak
Uwagi: "posiadam wchodzące w skład małżeńskiej wspólności majątkowej n/w składniki:"
I. Zasoby pieniężne
Środki pieniężne (złotówki)
Kwota: 55 000 PLN
Papiery wartościowe
Nazwa: POLIMEX MOSTOSTAL (PXM)
Liczba jednostek: 10 000

Nazwa: ENERGA SA
Liczba jednostek: 3960

Nazwa: Polisa PZU ŻYCIE
Pełna kwota: 12 500 PLN
Uwagi: pełna kwota = suma ubezpieczenia

Uwagi ogólne: kwota około
Suma ogólna: 72 000 PLN
II. Nieruchomości
1. Dom
Powierzchnia
Powierzchnia domu: 122,8 m2
Wartość
Wartość domu: 250 000 PLN
Tytuł prawny: współwłasność z żoną
4. Inne nieruchomości
Rodzaj: domek letniskowy
Powierzchnia
Powierzchnia lokalu: 20 m2
Powierzchnia działki: 740 m2
Wartość
Kwota: 30 000 PLN
Tytuł prawny: domek - własność, natomiast działka rekreacyjna o pow. 740 m2 dzierżawa od Nadleśnictwa Elbląg

Rodzaj: działka budowlana uzbrojona wod.-kan.
Powierzchnia
Powierzchnia działki: 708 m2
Wartość
Kwota: 75 000 PLN
Tytuł prawny: współwłasność

IX. Inne dochody...
Dochód
Opis: Likwidator Elbląskiej Spółdzielni Niewidomych "ELSIN" w Elblągu w okresie od 01-01-2013 r. do 11-07-2013 r.
Kwota: 35 974,58 PLN
Brutto / Netto: brutto

Opis: Dieta Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Elblągu w okresie 01-01-2013 r. do 14-04-2013 r.
Kwota: 10 135,08 PLN

Opis: świadczenie z ubezpieczenia społecznego
Kwota: 25 321,91 PLN

Opis: Prezydent Miasta Elbląga w okresie od 12.07.2013 do 31.12.2013
Kwota: 66 805,10 PLN

X. Mienie ruchome - składniki o wartości > 10.000 zł
Pojazd mechaniczny
Rodzaj (samochód, traktor...): samochód osobowy
Marka: Nissan
Model: Micra
Rok produkcji: 2007
Wartość: 15 000
Uwagi: 1,2

Rodzaj (samochód, traktor...): samochód osobowy
Marka: Citroen
Model: C3
Rok produkcji: 2005
Wartość: 10 000 PLN
Uwagi: 1,124

Inne mienie
Opis: Kolekcja antykwaryczno-numizmatyczna
Wartość: 35 000 PLN
Uwagi: wartość katalogowa 35000 PLN, wartość rynkowa około 20000 PLN
Podpis
Miejscowość: Elbląg
Data: 2014-04-14
Oświadczenie
Dane osobowe
Imię (imiona): Jerzy Zbigniew
Nazwisko: Wilk
Data urodzenia: 1955-03-15
Miejsce urodzenia: Elbląg
Zatrudnienie
Stanowisko lub funkcja: Prezydent Miasta Elbląga
Małżeńska wspólnota majątkowa
tak
Uwagi: "posiadam wchodzące w skład małżeńskiej wspólności majątkowej n/w składniki:"
I. Zasoby pieniężne
Środki pieniężne (złotówki)
Kwota: 25 000 PLN
Papiery wartościowe
Nazwa: POLIMEX MOSTOSTAL (PXM)
Liczba jednostek: 6000

Nazwa: ENERGA SA
Liczba jednostek: 47 504

Nazwa: Polisa PZU ŻYCIE
Pełna kwota: 12 000 PLN
Uwagi: pełna kwota = suma ubezpieczenia

Uwagi ogólne: kwota około
Suma ogólna: 50 000 PLN
II. Nieruchomości
1. Dom
Powierzchnia
Powierzchnia domu: 122,8 m2
Wartość
Wartość domu: 250 000 PLN
Tytuł prawny: współwłasność
4. Inne nieruchomości
Rodzaj: domek letniskowy
Powierzchnia
Powierzchnia lokalu: 20 m2
Powierzchnia działki: 740 m2
Wartość
Kwota: 30 000 PLN
Tytuł prawny: domek - własność, natomiast działka rekreacyjna o pow. 740 m2 dzierżawa od Nadleśnictwa Elbląg

Rodzaj: działka budowlana uzbrojona wod.-kan.
Powierzchnia
Powierzchnia działki: 708 m2
Wartość
Kwota: 75 000 PLN
Tytuł prawny: współwłasność

IV. Udziały w spółkach handlowych
1. Spółki z udziałem państwowych lub...
Spółka
Emitent udziałów: POLIMEX MOSTOSTAL (PMX)
Liczba udziałów: 6000
Uwagi: strata -4138,48 PLN (łącznie z ENERGA SA)

Emitent udziałów: ENERGA SA
Liczba udziałów: 47 504
Uwagi: strata -4138,48 PLN (łącznie z POLIMEX MOSTOSTAL)

IX. Inne dochody...
Dochód
Opis: Likwidator Elbląskiej Spółdzielni Niewidomych "ELSIN" w Elblągu w okresie od 01-01-2013 r. do 11-07-2013 r.
Kwota: 29 900 PLN
Brutto / Netto: brutto

Opis: Dieta Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Elblągu w okresie 01-01-2013 r. do 14-04-2013 r.
Kwota: 10 135,08 PLN

X. Mienie ruchome - składniki o wartości > 10.000 zł
Pojazd mechaniczny
Rodzaj (samochód, traktor...): samochód osobowy
Marka: Nissan
Model: Micra
Rok produkcji: 2007
Wartość: 17 000
Uwagi: 1,2

Rodzaj (samochód, traktor...): samochód osobowy
Marka: Citroen
Model: C3
Rok produkcji: 2005
Wartość: 12 000 PLN
Uwagi: 1,124

Inne mienie
Opis: Kolekcja antykwaryczno-numizmatyczna
Wartość: 35 000 PLN
Uwagi: wartość katalogowa 35000 PLN, wartość rynkowa około 20000 PLN
XI. Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł
Zobowiązanie
Opis (rodzaj, wobec kogo, w związku z jakim wydarzeniem): Kredyt w rachunku bieżącym udzielony przez Bank Millenium [ukryte], 02-593 Warszawa
Cała kwota: 10 000 PLN
Kwota pozostała do spłacenia: 8000 PLN
Uwagi: kwota pozostała do spłacenia na dzień 12-07-2013 r.
Podpis
Miejscowość: Elbląg
Data: 2013-08-02