Wybory

Kandydat
  • Wybory do: samorządu 2018
  • Lista wyborcza: KKW Platforma.Nowoczesna Koalicja Obywatelska
  • Okręg: Tarnów
  • Liczba i procent głosów (I tura): 18 496, 42.68%
  • Liczba i procent głosów (II tura): 22 398, 58.11%
Ukończył Akademię Rolną w Krakowie. W l. 1980-1981 był przewodniczącym Komisji Zakładowej NSZZ "Solidarność". Członek Rady Programowej Europejskiego Centrum Muzyki Krzysztofa Pendereckiego w Lusławicach. W l. 1998-2000 honorowy przewodniczący Komitetu Budowy Pomnika Ofiar Stalinizmu w Tarnowie, w l. 2002-2004 prezes Tarnowskiego Szkolnego Związku Sportowego, w l. 1995-2008 przewodniczący Rady Fundacji im. Hetmana Jana Tarnowskiego. Od lat 90. związany z samorządem: w l. 1990-2002 radny Tarnowa, w l. 1994-1998 prezydent Tarnowa, w l. 1998-2000 wiceprezydenta Tarnowa. W l. 2002-2014 radny Sejmiku Województwa Małopolskiego, w l. 2005-2006 wiceprzewodniczący sejmiku, w l. 2007-2014 wicemarszałek województwa małopolskiego. W 2014 r. ponownie objął stanowisko prezydenta Tarnowa, zdobywając w drugiej turze 51 proc. głosów.

Poglądy

Kandydat nie wypełnił kwestionariusza.

Polityk w MPW