Informacje ogólne

Prezydent miasta Starogard Gdański

Data i miejsce urodzenia: 1965-08-15, Starogard Gdański
Zawód: nauczyciel, urzędnik, samorządowiec
Wykształcenie: wyższe
Wygrana w wyborach: Wybory na prezydentów miast 2018
Komitet wyborczy: Komitet Wyborczy Stowarzyszenie „Nasz Starogard”
Okręg: Starogard Gdański
Liczba głosów: 13 178 (72,02%)
Janusz Stankowiak (15.08.1965), od 2007 r. członek komitetu założycielskiego Trik-Centrum, od 2011 r. wiceprezes ds. organizacyjnych w Stowarzyszeniu "Nasz Starogard". W l. 2009-2014 dyrektor Starogardzkiego Centrum Kultury. W 2014 r. został wybrany na prezydenta miasta Starogardu Gdańskiego... uzyskując w drugiej turze 7667 (67,07 proc.) głosów. W 2018 r. uzyskał reelekcję po otrzymaniu w pierwszej turze 13178 (72,02 proc.) głosów.
Czytaj więcej
Zwiń

Biografia

Filtruj wyniki

Rodzaj

Filtruj
Przefiltrowane przez:
11.2018 – 23.11.2018
Urząd Miasta Starogardu Gdańskiego, prezydent miasta, Starogard Gdański, Komitet Wyborczy Stowarzyszenie Nasz Starogard, liczba głosów: 13 178, Polska
źródło
Oficjalna strona Państwowej Komisji Wyborczej wybory2018.pkw.gov.pl
2018 – 21.10.2018
kandydat na prezydenta miasta Starogardu Gdańskiego (wybrany), Komitet Wyborczy Stowarzyszenie "Nasz Starogard", Starogard Gdański, liczba głosów: 13 178, Polska
źródło
Oficjalna strona Państwowej Komisji Wyborczej wybory2018.pkw.gov.pl
od 30.12.2015
Polska Unia Mobliności Aktywnej (PUMA), członek Komisji Rewizyjnej, Gdańsk, Polska
źródło
Lex Informator Prawno-Gospodarczy — Wolters Kluwer Polska
Pokaż więcej

Obietnice

Dodaj deklarację polityka

Opcjonalnie:


Współpraca z przedsiębiorcami

Jestem za ścisłą współpracą władz samorządowych różnych szczebli z przedsiębiorcami w celu przyśpieszenia gospodarczego, a tym samym tworzenia nowych, tak potrzebnych nam miejsc pracy.

Źródło: nasz-starogard.pl

Data obietnicy: 2014-11

sprawy lokalne
przedsiębiorczość
prezydent Starogardu Gdańskiego
wybory samorządowe 2014
Otwarty samorząd

Jestem za całkowitą otwartością i przejrzystością samorządu i administracji, poprzez imienne głosowanie w radach miasta i powiatu oraz pełnej i rzetelnej dostępności do informacji publicznej.

Źródło: nasz-starogard.pl

Data obietnicy: 2014-11

sprawy lokalne
administracja państwowa i samorząd
prezydent Starogardu Gdańskiego
wybory samorządowe 2014
Uniwersytet III Wieku

Wesprzemy działalność starogardzkiego Uniwersytetu III Wieku oraz wszystkie zorganizowane środowiska senioralne z terenu miasta.

Źródło: nasz-starogard.pl

Data obietnicy: 2014-11

sprawy lokalne
przedsiębiorczość
prezydent Starogardu Gdańskiego
wybory samorządowe 2014
inwestycje
Samorządowe Centrum Rozwoju

Pragniemy stworzyć koalicję wszystkich szczebli samorządowych naszego regionu, w celu ujednolicenia kierunków działań oraz wypracowania wspólnej polityki gospodarczej. W tym celu powołamy Samorządowe Centrum Rozwoju.

Źródło: nasz-starogard.pl

Data obietnicy: 2014-11

sprawy lokalne
przedsiębiorczość
prezydent Starogardu Gdańskiego
wybory samorządowe 2014
inwestycje
Cel dla szkół

Szkoła to miejsce, gdzie nasze dzieci nie tylko zdobywają wykształcenie, ale również spędzają większą część dnia. Szkoła ma służyć dzieciom i rodzicom. Dlatego zdecentralizujemy zarządzanie szkołą, zwiększając uprawnienia dyrektora i dając rodzicom możliwość wpływania na kształt i rozwój szkoły. Szkoła musi być miejscem, gdzie dzieci i młodzież będą mogły poszerzać swoją wiedzę ponadprogramową, a także spędzać wolny czas. Szkoła ma być miejscem bezpiecznym, wolnym od przemocy, narkotyków i alkoholu. Premiować będziemy szkoły, które opracują skuteczne programy profilaktyczne. Utrzymamy maksymalną liczbę 25 uczniów w klasach. Zadbamy, aby nasze dzieci i młodzież korzystały z najnowocześniejszego sprzętu edukacyjnego. Realizować będziemy inwestycje infrastrukturalne w postaci budowy nowych boisk i sal gimnastycznych. Wspomagać będziemy sport amatorski i rozwój osób szczególnie uzdolnionych. Słabszym uczniom zapewnimy możliwość wyrównywania szans rozwojowych. Pomożemy stowarzyszeniom, które będą je wspierały oraz zdobywały fundusze na pomoc uczniom z ubogich rodzin. Premiować będziemy szkoły tworzące autorskie projekty, dzięki którym osiągane będą lepsze wyniki nauczania i wychowania.

Źródło: nasz-starogard.pl

Data obietnicy: 2014-11

sprawy lokalne
edukacja i szkolnictwo wyższe
prezydent Starogardu Gdańskiego
wybory samorządowe 2014
Inwestycje w mieście

Najważniejszą sprawą dla Starogardu są inwestycje tworzące nowe, dobrze płatne miejsca pracy. O pozyskanie inwestorów aktywnie zabiegał będzie nowy wydział Urzędu Miasta, który połączy funkcje promocji miasta oraz opieki administracyjnej nad potencjalnymi inwestorami. Informacje o możliwościach inwestycyjnych Starogardu muszą dotrzeć do przedsiębiorców w mieście, w Polsce i na świecie.

Źródło: nasz-starogard.pl

Data obietnicy: 2014-11

sprawy lokalne
przedsiębiorczość
prezydent Starogardu Gdańskiego
wybory samorządowe 2014
inwestycje

Oświadczenia majątkowe

Oświadczenie
Rodzaj oświadczenia: prezydent miasta
Dane osobowe
Imię (imiona): Janusz Marek
Nazwisko: Stankowiak
Miejsce urodzenia: Starogard Gdański
Zatrudnienie
Miejsce zatrudnienia: Urząd Miasta w Starogardzie Gdańskim ul. Gdańska nr 6 83-200 Starogard Gdański
Stanowisko lub funkcja: prezydent miasta
IX. Inne dochody...
Dochód
Opis: wynagrodzenie za pracę
Kwota: 98 640,00 PLN

Opis: kilometrówka - 1365,01 PLN

Opis: zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
Kwota: 738,97 PLN

XI. Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł
Zobowiązanie
Opis (rodzaj, wobec kogo, w związku z jakim wydarzeniem): kredyt hipoteczny w ING Bank Śląski pod zastaw mieszkania własnościowego

Opis (rodzaj, wobec kogo, w związku z jakim wydarzeniem): pożyczka gotówkowa w Banku Millennium na potrzeby remontowe

Opis (rodzaj, wobec kogo, w związku z jakim wydarzeniem): kredyt w Alior Bank na planowane inwestycje w nieruchomości i ruchomości, konsolidacja innych kredytów, planowany remont mieszkania
Cała kwota: 189 723,84 PLN

Opis (rodzaj, wobec kogo, w związku z jakim wydarzeniem): pożyczka pieniężna w ING Bank Śląski na wynajem mieszkania dla studiującego dziecka
Cała kwota: 10 447,50 PLN

Podpis
Miejscowość: Starogard Gdański
Data: 2018-09-17
Oświadczenie
Dane osobowe
Imię (imiona): Janusz Marek
Nazwisko: Stankowiak
Miejsce urodzenia: Starogard Gdański
Zatrudnienie
Miejsce zatrudnienia: Urząd Miasta w Starogardzie Gdańskim ul. Gdańska nr 6 83-200 Starogard Gdański
IX. Inne dochody...
Dochód
Opis: wynagrodzenie za pracę
Kwota: 179 710,73 PLN
XI. Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł
Zobowiązanie
Opis (rodzaj, wobec kogo, w związku z jakim wydarzeniem): kredyt hipoteczny w ING Bank Śląski pod zastaw mieszkania własnościowego

Opis (rodzaj, wobec kogo, w związku z jakim wydarzeniem): pożyczka gotówkowa w Banku Millennium na potrzeby remontowe

Opis (rodzaj, wobec kogo, w związku z jakim wydarzeniem): kredyt w Alior Bank na planowane inwestycje w nieruchomości i ruchomości, konsolidacja innych kredytów, planowany remont mieszkania
Cała kwota: 200 000 PLN

Podpis
Miejscowość: Starogard Gdański
Data: 2018-04-30
Oświadczenie
Dane osobowe
Imię (imiona): Janusz Marek
Nazwisko: Stankowiak
Miejsce urodzenia: Starogard Gdański
Zatrudnienie
Miejsce zatrudnienia: Urząd Miasta w Starogardzie Gdańskim ul. Gdańska nr 6 83-200 Starogard Gdański
I. Zasoby pieniężne
Środki pieniężne (złotówki)
Kwota: 1217,21
Uwagi: Bank Millenium

Kwota: 3050,92 PLN
Uwagi: ING Bank Śląski

Kwota: 4,76 PLN
Uwagi: ING Bank Śląski

IX. Inne dochody...
Dochód
Opis: wynagrodzenie za pracę
Kwota: 150 180,33 PLN

Opis: dochód ze sprzedaży mieszkania
Kwota: 51 500 PLN

Podpis
Miejscowość: Starogard Gdański
Data: 2016-05-02
Uwaga / Sprostowanie: korekta z dnia 23-05-2015 r.