Informacje ogólne

Prezydent miasta Jastrzębie-Zdrój

Data i miejsce urodzenia: 1962-07-24, Tarzymiechy
Zawód: oligofrenopedagog, wykładowca akademicki, samorządowiec
Wykształcenie: wyższe
Wygrana w wyborach: Wybory na prezydentów miast 2018
Komitet wyborczy: Komitet Wyborczy Wyborców Koalicja Anny Hetman
Okręg: Jastrzębie-Zdrój
Liczba głosów: 17 347 (50,71%)
Anna Hetman (24.07.1962, Tarzymiechy), nauczycielka, wykładowca akademicki, odznaczona tytułem profesora oświaty, ukończyła Wyższą Szkołę Pedagogiki Specjalnej w Warszawie. W l. 1991-2002 nauczycielka w Zespole Szkół nr 10 im. ks. prof. J. Tischnera w Jastrzębiu-Zdroju, następnie dyrektorka tej... szkoły. W l. 2009-2011 prezes Zarządu Fundacji Pro Futuro, w l. 2011-2013 członkini Rady Fundacji Pro Futuro. Związana z samorządem od 2010 r.: w l. 2010-2014 radna Sejmiku Województwa Śląskiego. W 2014 r. wybrana na prezydenta Jastrzębia Zdroju, zdobywając w drugiej turze 58 proc. głosów. W wyborach samorządowych 2018 r. została wybrana ponownie na ten urząd, po otrzymaniu w pierwszej turze 17347 (50,71 proc.) głosów.
Czytaj więcej
Zwiń

Poglądy

Kwestionariusz MamPrawoWiedziec.pl
Odpowiedź miast na zmiany w edukacji (2019)

Prosimy o wymienienie trzech najważniejszych Pani/ Pana zdaniem celów strategicznych miasta w dziedzinie edukacji.
1
Poprawa infrastruktury oświatowej
2
Rozwój kompetencji uczniów w zakresie przedsiębiorczości
3
Rozwój kompetencji komunikacyjnych
Gdyby dysponował Pan/ dysponowała Pani dodatkowymi środkami na zadania związane z oświatą, na co w pierwszej kolejności należałoby je przeznaczyć? 
 1. wyższe wynagrodzenia dla nauczycieli
 2. wyposażenie szkół w nowoczesne technologie
 3. zajęcia ponadprogramowe
 4. zatrudnienie nauczycieli wspierających
 5. inwestycje w infrastrukturę np. remonty budynków, dodatkowe boiska i place zabaw
  Program nauczania w szkołach jest przygotowywany przez władze centralne, samorząd może jednak realizować własną strategię edukacyjną między innymi poprzez finansowanie zajęć dodatkowych. Jakie zajęcia dodatkowe Pani/Pana zdaniem są najbardziej potrzebne w mieście?  
Prosimy wybrać maksymalnie dwie odpowiedzi.
 1. Dodatkowe godziny z przedmiotów szkolnych, by lepiej przygotować uczniów do egzaminów końcowych i zapewnić im lepszy start na kolejnych etapach edukacji.
 2. Dodatkowe zajęcia z tzw. „kompetencji miękkich”: komunikacji, pracy w zespole.
 3. Dodatkowe zajęcia, które zwiększą szanse uczniów na rynku pracy np. zajęcia językowe, programowanie.
 4. Dodatkowe zajęcia wychowawcze np. rozwijające tolerancję, patriotyzm, bezpieczeństwo czy aktywność obywatelską.
 5. Nie należy wprowadzać dodatkowych zajęć w szkołach w mieście.
 6. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Średnia pensja nauczyciela z 5-letnim stażem pracy to, zgodnie z Kartą Nauczyciela, ok. 3200 zł brutto (pensja nauczyciela kontraktowego z tytułem magistra). Gminy finansują pensje nauczycieli z subwencji, którą dostają z budżetu państwa. Mogą też opłacić dodatkowe podwyżki dla nauczycieli. Ile Pani/Pana zdaniem powinni zarabiać nauczyciele z pięcioletnim stażem w Państwa mieście?
 1. Ok. 3 200 zł brutto, jak przewiduje Karta Nauczyciela.
 2. Ok. 4 000 zł brutto.
 3. Ok. 5 000 zł brutto.
 4. Ok. 6 000 zł brutto lub więcej.
 5. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Jakie rozwiązania planuje Pan/Pani wykorzystać, by przygotować szkoły na okresowe zwiększenie liczby uczniów?
Prosimy wybrać wszystkie odpowiedzi, które pasują.
 1. Uruchomienie dodatkowych klas, które będą uczyły się w systemie zmianowym.
 2. Uruchomienie dodatkowych klas, które będą uczyć się w wynajętych pomieszczeniach poza budynkiem szkoły.
 3. Prowadzenie części lekcji w soboty.
 4. Zwiększenie liczby uczniów w klasie.
 5. Kierowanie uczniów do szkół, których potencjał nie jest obecnie w pełni wykorzystywany.
 6. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
  Większa liczba uczniów szkół ponadpodstawowych to nie tylko konieczność zapewnienia dodatkowej przestrzeni i kadry nauczycielskiej, ale też m.in. organizacja dojazdów, zajęć sportowych i kulturalnych. Prosimy o wymienienie wyzwań, z którymi muszą zmierzyć się samorządy w związku z reformą oświaty.
1
Dowóz uczniów do szkół
2
Zwiększająca się liczba dzieci wymagających pomocy psychologiczno-pedagogicznej
3
Brak nauczycieli praktycznej nauki zawodu
Pokaż wszystkie pytania
Pokaż mniej
Pokaż wszystkie pytania
Pokaż mniej

Biografia

Filtruj wyniki

Rodzaj

Filtruj
Przefiltrowane przez:
od 22.11.2018
Urząd Miasta Jastrzębia Zdroju, prezydent miasta, Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP, Jastrzębie-Zdrój, liczba głosów: 17 347, Polska
źródło
Oficjalna strona Państwowej Komisji Wyborczej wybory2014.pkw.gov.pl
,
źródło
Oficjalna strona miasta Jastrzębia-Zdroju www.jastrzebie.pl
2018 – 21.10.2018
kandydat na prezydenta Jastrzębia-Zdroju (wybrana), Komitet Wyborczy Wyborców Koalicja Anny Hetman, Jastrzębie-Zdrój, liczba głosów: 17 347, Polska
źródło
Oficjalna strona Państwowej Komisji Wyborczej wybory2018.pkw.gov.pl
8.12.2014 – 11.2018
Urząd Miasta Jastrzębia Zdroju, prezydent miasta, Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP, Jastrzębie-Zdrój, liczba głosów: 15 157, Polska
źródło
Oficjalna strona Państwowej Komisji Wyborczej wybory2014.pkw.gov.pl
,
źródło
Oficjalna strona miasta Jastrzębia-Zdroju www.jastrzebie.pl
Pokaż więcej

Obietnice

Dodaj deklarację polityka

Opcjonalnie:


Portal konsultacyjny dla młodych

Utworzenie portalu konsultacyjnego – włączenie młodych ludzi do współdecydowania o przyszłości miasta i inwestycjach sprzyjających rozwojowi Jastrzębia-Zdroju.

Źródło: anna-hetman.pl

Data obietnicy: 2014-11-XX

sprawy lokalne
prezydent Jastrzębia Zdroju
młodzi
Budowanie społeczeństwa obywatelskiego odpowiedzialnego

Budowanie społeczeństwa obywatelskiego odpowiedzialnego za dziedzictwo i przyszłość miasta, poprzez partnerstwo przejawiające się w różnych kontekstach – współpracy samorządu z przedsiębiorcami, organizacjami pozarządowymi, mieszkańcami, młodzieżą itp.

Źródło: anna-hetman.pl

Data obietnicy: 2014-11-XX

sprawy lokalne
partycypacja
prezydent Jastrzębia Zdroju
Karta Seniora

Wprowadzenie Karty Seniora, umożliwiającej zniżkowe wejścia na imprezy kulturalne i sportowe.

Źródło: anna-hetman.pl

Data obietnicy: 2014-11-XX

sprawy lokalne
seniorzy
prezydent Jastrzębia Zdroju
Współpraca z przedsiębiorcami

Powołanie pełnomocnika prezydenta ds. przedsiębiorczości i współpracy z przedsiębiorcami.

Źródło: anna-hetman.pl

Data obietnicy: 2014-11-XX

sprawy lokalne
prezydent Jastrzębia Zdroju
przedsiębiorczość
gospodarka i energetyka
"Jedno okienko"

Projekt „jedno okienko”, w celu łatwiejszego i szybszego załatwiania formalności.

Źródło: anna-hetman.pl

Data obietnicy: 2014-11-XX

sprawy lokalne
prezydent Jastrzębia Zdroju
administracja państwowa i samorząd

Oświadczenia majątkowe

Oświadczenie
Rodzaj oświadczenia: prezydent miasta
IX. Inne dochody...
Dochód
Opis: ze stosunku pracy
Kwota: 112 549,14 PLN
Uwagi: dochód 1.01.2018 - 16.09.2018
Podpis
Miejscowość: Jastrzębie Zdrój
Data: 2018-09-16
Oświadczenie
Rodzaj oświadczenia: prezydent miasta
IX. Inne dochody...
Dochód
Opis: ze stosunku pracy
Kwota: 162 049,16 PLN
Uwagi: przychód 160714,16 PLN
Podpis
Miejscowość: Jastrzębie Zdrój
Data: 2018-04-23
Oświadczenie
IX. Inne dochody...
Dochód
Opis: ze stosunku pracy
Kwota: 184 551,16 PLN
Uwagi: przychód 185886,16 PLN

Opis: działalność wykonywana osobiście
Kwota: 624 PLN
Uwagi: przychód 780 PLN

Podpis
Miejscowość: Jastrzębie Zdrój
Data: 2017-04-26
Oświadczenie
IX. Inne dochody...
Dochód
Opis: ze stosunku pracy
Kwota: 156 051,38 PLN
Uwagi: przychód 157386,38 PLN

Opis: działalność wykonywana osobiście
Kwota: 4352 PLN
Uwagi: przychód 5440 PLN

Opis: prawa autorskie
Kwota: 390 PLN
Uwagi: przychód 780 PLN

Podpis
Miejscowość: Jastrzębie Zdrój
Data: 2016-04-26
Uwaga / Sprostowanie: Prezydent złożyła korektę, w której poprawiła kwoty przychodu i dochodu z działalności wykonywanej osobiście.
Oświadczenie
II. Nieruchomości
2. Mieszkanie
Tytuł prawny: własność spółdzielcza
Uwagi: wartości nie podano
3. Gospodarstwo rolne
Rodzaj: uprawa roślin + las
Wartość: 20 000 PLN
Rodzaj zabudowy: budynki gospodarczo - mieszkalne
Tytuł prawny: współwłasność małżeńska
Uwagi: gospodarstwo oddane w bezpłatną dzierżawę
IX. Inne dochody...
Dochód
Opis: ze stosunku pracy
Kwota: 115 275,73 PLN
Uwagi: przychód 116721,98 PLN

Opis: działalność wykonywana osobiście
Kwota: 5397,69 PLN
Uwagi: przychód 7915,95 PLN

Opis: diety radnego
Kwota: 28 090,71 PLN
Uwagi: działalność wykonywana osobiście

Podpis
Miejscowość: Jastrzębie Zdrój
Data: 2015-04-22
Oświadczenie
II. Nieruchomości
2. Mieszkanie
Tytuł prawny: własność spółdzielcza
Uwagi: obarczone kredytem wartości nie podano
3. Gospodarstwo rolne
Rodzaj: uprawa roślin + las
Wartość: 20 000 PLN
Rodzaj zabudowy: budynki gospodarczo - mieszkalne
Tytuł prawny: współwłasność małżeńska
Uwagi: gospodarstwo oddane w bezpłatną dzierżawę
IX. Inne dochody...
Dochód
Opis: z tytułu zatrudnienia jako dyrektor w Zespole Szkół Specjalnych nr 10
Kwota: 110 900 PLN
Uwagi: do 2014-12-08

Opis: diety radnego
Kwota: 24 600 PLN
Uwagi: d0 2014-12-08

Kwota: 4500 PLN
Uwagi: działalność wykonywana osobiście

Opis: HB Media
Kwota: 600 PLN
Uwagi: działalność wykonywana osobiście

Podpis
Miejscowość: Jastrzębie Zdrój
Data: 2014-12-08