Informacje ogólne

Poseł do Parlamentu Europejskiego

Klub/koło: Grupa Europejskiej Partii Ludowej (Chrześcijańscy Demokraci)
Data i miejsce urodzenia: 1974-06-27, Lublin
Zawód: politolog
Wykształcenie: wyższe
Wygrana w wyborach: Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019
Komitet wyborczy: Koalicja Europejska PO PSL SLD .N Zieloni
Okręg: 8 Lublin
Liczba głosów: 105 908 (14,31%%)
Krzysztof Hetman, PSL, 2 z lubelskiego. Politolog, marszałek województwa lubelskiego, członek PSL, od 2010 r. szef partii w Lubelskiem, wiceprzewodniczący krajowych struktur PSL-u. Pracował w Otwartym Funduszu Emerytalnym PKB Orzeł. W l. 2002-2007 zatrudniony na kierowniczych stanowiskach w... Lubelskim Urzędzie Marszałkowskim. W 2006 r. bezskutecznie ubiegał się o mandat radnego. W 2007 r. powołany na sekretarza stanu w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego. Z ministerstwa odszedł w 2010 r. po objęciu funkcji marszałka województwa. W wyborach 2011 r. dostał się do Sejmu z listy PSL, zdobył ponad 10 tys. głosów, ale zrezygnował z mandatu. Od 2014 r. poseł do PE.
Czytaj więcej
Zwiń

Biura poselskie:

  • Parlement européen Bât. Altiero Spinelli 12E253 60, rue Wiertz / Wiertzstraat 60 B-1047 Bruxelles/Brussel tel.: +32(0)2 28 45767 fax: +32(0)2 28 49767
  • Parlement européen Bât. Louise Weiss T11086 1, avenue du Président Robert Schuman CS 91024 F-67070 Strasbourg Cedex tel.: +33(0)3 88 1 75767 fax: +33(0)3 88 1 79767

Poglądy

Kwestionariusz MamPrawoWiedziec.pl
Podsumowanie kadencji Parlamentu Europejskiego (2019)

1. Prosimy o wskazanie dwóch największych sukcesów i jednej największej porażki Parlamentu Europejskiego w ciągu mijającej kadencji.
Sukces 1: Zniesienie opłat roamingowych
Sukces 2: Ustanowienie Europejskiego Korpusu Solidarności
Największa porażka: Pomimo wielu pozytywnych osiągnąć tej kadencji, nie udało się skutecznie w pełni pokazać obywatelom Unii Europejskiej, jak wiele korzyści przynosi nam członkostwo we Wspólnocie na co dzień oraz zwiększyć zaufania do samej Unii i jej instytucji
2. Posłowie do Parlamentu Europejskiego pracują w komisjach, delegacjach i grupach roboczych. Jako sprawozdawcy i kontrsprawozdawcy kształtują prawo, które obowiązuje 500 mln Europejczyków. Prosimy o wymienienie trzech Pana/Pani konkretnych sukcesów w pracy nad prawem unijnym. Jaka była Pana/Pani rola we wprowadzeniu wskazanych rozwiązań?
Pana/Pani sukces w pracy nad prawem unijnym: Jaka była Pana/Pani rola we wprowadzeniu wskazanych rozwiązań?
1. Ustanowienie kształtu polityki spójności po 2020 roku Jako sprawozdawca z ramienia grupy Europejskiej Partii Ludowej do raportu na temat elementów składowych polityki spójności po 2020 roku współtworzyłem stanowisko PE dla Komisji Europejskiej jeszcze przed publikacją projektów rozporządzeń. Z mojej inicjatywy znalazły się tam tak ważne dla beneficjentów propozycje rozwiązań jak uproszczenie procedur oraz ograniczenie biurokracji. Zaproponowałem też więcej elastyczności dla państw członkowskich i regionów we wdrażaniu funduszy, która dałaby możliwość sprawnej i skutecznej reakcji na zmieniające się potrzeby oraz nieprzewidziane i kryzysowe sytuacje. Uczestniczyłem też w procesie negocjacji rozporządzeń dotyczących Europejskiego Funduszu Społecznego+, Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i Funduszu Spójności oraz rozporządzenia dotyczącego wspólnych przepisów. Dzięki m.in. moim poprawkom i negocjacjom udało się zawrzeć takie ważne dla Polski kwestie, jak możliwość finansowania z funduszy strukturalnych m.in inwestycji kolejowych czy w infrastrukturę energetyczną oraz lokalną.
2. Rozporządzenie dotyczące środków zapewniających bezpieczeństwo dostaw gazu ziemnego Unia Europejska jest zależna od dostaw gazu od państw trzecich, co stawia nas w potencjalnie trudnej sytuacji na wypadek kryzysu. Rozporządzenie to ma za zadanie opracowanie skutecznych scenariuszy działania pozwalających na radzenie sobie z takimi problemami. Jako opiniodawca z ramienia EPL w komisji REGI opowiedziałem się za obowiązkową regionalizacją i dołożyłem starań, by Parlament Europejski poparł konieczność solidarności wobec sąsiadów w obliczu zagrożenia dostaw do gospodarstw domowych.
3. Praca nad rozporządzeniem ustanawiającym Europejski Korpus Solidarności Byłem opiniodawcą do projektu ustanawiającego ten instrument na lata 2018-2020. Korpus, będący kontynuacją i rozszerzający zakres znanego programu Wolontariatu Europejskiego, daje młodym ludziom możliwość zaangażowania się w działania solidarnościowe, zwiększenie swoich kompetencji, zdobycie nowych umiejętności oraz przeżycie niezwykłego doświadczenia w ramach wolontariatu o charakterze społecznym. Uczestnictwo w działaniach Korpusu zwiększa szanse osób młodych na rynku pracy oraz ułatwia zdobycie wysokiej jakości zatrudnienia. To program, który ma także ogromny potencjał w krzewieniu europejskich idei i ducha współpracy i mam nadzieję, że powtórzy on sukces programu Erasmus.
3. Które głosowanie w minionej kadencji Parlamentu Europejskiego było dla Pani/Pana najtrudniejsze? Dlaczego?
Najtrudniejszą kwestią w tej kadencji były głosowania w sprawie praworządności w Polsce. Niestety, ale w ciągu ostatnich kilku lat wszyscy w Europie z niepokojem obserwowaliśmy działania polskich władz. Unia Europejska, jako strażniczka wartości demokratycznych, wyraziła swoje zaniepokojenie tą kwestią. To bardzo delikatna i trudna sprawa, gdyż rząd Prawa i Sprawiedliwości odmówił rzetelnej debaty w tej sprawie i zamiast tego wykorzystywał tą kwestię do cynicznej walki politycznej w kraju.
4. Czy Pana/Pani zdaniem umiejętność swobodnego porozumiewania się w języku obcym jest niezbędna do skutecznego pełnienia mandatu posła/posłanki do Parlamentu Europejskiego?
Prosimy wybrać jedną odpowiedź.
  1. Tak, znajomość języka obcego jest niezbędna by skutecznie pełnić mandat.
  2. Nie. Znajomość języka obcego nie jest niezbędnym warunkiem skutecznego pełnienia mandatu, choć bywa przydatna.
  3. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
  5. Poseł lub posłanka do Parlamentu Europejskiego zarabia 6 710 EUR (28 789 zł) netto miesięcznie. W debacie publicznej kwota ta budzi  kontrowersje, zwłaszcza że jest znacznie wyższa niż uposażenie posłów i senatorów parlamentu RP. Jak, z perspektywy doświadczenia pełnienia przez Pana/Panią funkcji posła/posłanki do Parlamentu Europejskiego, ocenia Pan/Pani wysokość zarobków w tej izbie?
Prosimy wybrać jedną odpowiedź.
  1. Posłowie i posłanki do PE powinni zarabiać mniej niż obecnie.
  2. Posłowie i posłanki do PE powinni zarabiać tyle, co obecnie.
  3. Posłowie i posłanki do PE powinni zarabiać więcej niż obecnie.
Pokaż wszystkie pytania
Pokaż mniej
Pokaż wszystkie pytania
Pokaż mniej

Biografia

Filtruj wyniki

Rodzaj

Filtruj
Przefiltrowane przez:
od 10.07.2019
Parlament Europejski IX kadencji, wiceprzewodniczący, Komisja Rozwoju Regionalnego
źródło
Oficjalna strona Parlamentu Europejskiego www.europarl.europa.eu
od 2.07.2019
Parlament Europejski IX kadencji, zastępca członka, Delegacja do Europejsko-Latynoamerykańskiego Zgromadzenia Parlamentarnego
źródło
Oficjalna strona Parlamentu Europejskiego www.europarl.europa.eu
od 2.07.2019
Parlament Europejski IX kadencji, zastępca członka, Delegacja do wspólnej komisji parlamentarnej UE-Chile
źródło
Oficjalna strona Parlamentu Europejskiego www.europarl.europa.eu
Pokaż więcej

Obietnice

Dodaj deklarację polityka

Opcjonalnie:


Turystyka

Co roku rośnie liczba turystów w województwie lubelskim. Podstawową sprawą jest tu dostępność komunikacyjna. W ostatnich latach to się przełamało, w ciągu najbliższych trzech czterech lat całkowicie się przełamie. Dostęp z Lublina do Warszawy – będzie drogą ekspresową. Do Rzeszowa – podobnie, będziemy mieli nowy most na Wiśle czyli w Kamieniu połączymy się z Polską Centralną. Dostępność komunikacyjna jest niezwykle istotna i uważam, że w połączeniu z dodatkowym kapitałem, który musi się pojawić w sektorze turystyki, bo ludzie oczekują wyższej jakości usług i trzeba im tu takie warunki stworzyć. Już jest nieźle, ale gdy popatrzymy choćby przez pryzmat województwa zachodnio-pomorskiego Warmii i Mazur, to choć nie mamy dostępu do morza czy tysiąca jezior, to widząc tamte hotele czy pensjonaty – musimy stwarzać warunki dla nowocześniejszych usług. Nasza baza turystyczna musi wyjść na wyższy poziom. Dodane przez: Dominika

Źródło: www.jemlublin.pl

PSL
okręg 8
lubelskie
sprawy ogólnopolskie
sport i turystyka
Fundusze strukturalne

Pytano o to, czym zajmie się w PE, powiedział, że jego “oczywistym obszarem zainteresowania są fundusze strukturalne” [..] Mam nadzieję być wsparciem dla kolegów w negocjacjach RPO i , programów krajowych z Komisją Europejską - podkreślił. Dodane przez: Dominika

Źródło: www.kurierlubelski.pl

PSL
okręg 8
lubelskie
sprawy ogólnopolskie
fundusze unijne
Misje gospodarcze

Dzisiaj, jako kraj, jesteśmy pierwszym producentem jabłek w Unii Europejskiej, jutro nasze, lubelskie jabłka trafią do USA, Chin, Afryki i Ameryki Południowej za sprawą zagranicznych misji gospodarczych, które organizuję dla naszych przedsiębiorców Dodane przez: Dominika

Źródło: panoramalubelska.pl

PSL
okręg 8
lubelskie
sprawy lokalne
przedsiębiorczość
Lotnictwo

Jestem przekonany, że utworzenie klastra lotniczego przyczyni się do podnoszenia innowacyjności firm w nim działających. Nie jest jednak prostą sumą poszczególnych podmiotów, ale powstałą w wyniku interakcji i synergii, przestrzenną formą organizacji produkcji zwiększającą elastyczność i konkurencyjność. Inwestujemy w nową jakość kontaktów między przedsiębiorcami opartą na współzależnościach, kooperacji i zaufaniu. Dodane przez: Dominika

Źródło: lotniczapolska.pl

PSL
okręg 8
lubelskie
sprawy ogólnopolskie
lotnictwo
Internet na lubelszczyźnie

Takiego projektu, jaki robimy w Polsce Wschodniej, w województwie lubelskim, nikt wcześniej nie robił. Dzięki sieci, Internet obejmie 95 proc. gospodarstw domowych województwa lubelskiego. Dodane przez: Dominika

Źródło: www.jemlublin.pl

PSL
okręg 8
lubelskie
sprawy ogólnopolskie
internet
Środki dla regionu

W Parlamencie Europejskim mam zamiar zajmować się pozyskiwaniem środków dla regionu. Świadomość lokalnych potrzeb bardzo mi w tym pomoże. Dodane przez: Dominika

Źródło: www.samorzad.pap.pl

PSL
okręg 8
lubelskie
sprawy lokalne
fundusze unijne
Środki unijne

Jesteśmy pełnoprawnym członkiem Unii Europejskiej. Nasz region korzystał, korzysta i będzie korzystać ze wsparcia Wspólnoty. Sposób, w jaki wykorzystamy środki w najbliższej perspektywie finansowej, zadecyduje o charakterze naszego regionu. Dodane przez: Dominika

Źródło: www.pracodawcyrp.pl

PSL
okręg 8
lubelskie
sprawy ogólnopolskie
fundusze unijne
Dodatek dla osób niepełnosprawnych

Ja będę na pewno za tym, aby taki dodatek tym osobom był wypłacany

Źródło: centrum.fm

Data obietnicy: 2019-05-21

lubelski
PSL
sprawy ogólnopolskie
wybory europejskie 2019
polityka społeczna
niepełnosprawni
Pakiet mobilności

Pakiet mobilności to jeden z moich priorytetów. Chodzi o ochronę polskich przedsiębiorców. Do tego potrzebne są kompetencje i doświadczenie. Niestety obecny rząd nie potrafi znaleźć partnerów w UE z którymi może rozmawiać o tak istotnych kwestiach

Źródło: bilgoraj.com.pl

Data obietnicy: 2019-05-20

lubelski
PSL
sprawy ogólnopolskie
wybory europejskie 2019
przedsiębiorczość
Europejski program onkologiczny

Kolejnym elementem [programu] jest nasz sztandarowy projekt wprowadzenia w życie europejskiego programu onkologicznego. Niestety choroby nowotworowe przechodzą jak tsunami przez nasz kraj. I problem wykrywalności tych chorób i ich uleczalności plasuje nas na końcu państw UE. dlatego potrzebujemy wsparcia. Mam tu na myśli, środki, wiedzę, konkretne rozwiązania. Dlatego chcemy stworzyć ogólnoeuropejski program, z którego będzie można skorzystać. To wszystko by chronić zdrowie i życie

Źródło: bilgoraj.com.pl

Data obietnicy: 2019-05-20

lubelski
PSL
sprawy europejskie
wybory europejskie 2019
ochrona zdrowia
Dofinansowanie dla Lubelszczyzny

Chciałbym powalczyć o kolejne 4 mld Euro dla Lubelszczyzny z budżetu Unii Europejskiej. To jest także wsparcie 280 euro do każdego hektara dla polski, lubelskich rolników. Już nie wiele nam brakuje, bo Francuzi dostają 270 Euro do hektara, Niemcy 280 Euro[...] ale chcemy zrównać się z krajami "Starej Unii".

Źródło: bilgoraj.com.pl

Data obietnicy: 2019-05-20

lubelski
PSL
sprawy lokalne
wybory europejskie 2019
rozwój regionalny
fundusze unijne
Zasady odpoczynku kierowców

Chodzi m.in. o zasady odpoczynku. Ten dłuższy, 48-godzinny, zgodnie z nowymi regulacjami powinien odbywać się wyłącznie w hotelach. Na razie odpowiednią infrastrukturę dla kierowców tirów mają tylko Belgia i Holandia. Poza tym polscy kierowcy wolą odpoczywać w kabinach, by pilnować cargo.

Źródło: lublin.wyborcza.pl

Data obietnicy: 2019-05-20

lubelski
PSL
sprawy europejskie
wybory europejskie 2019
prawo
transport
Jednolita płaca minimalna

Nawet gdybyśmy chcieli to wprowadzić, jest to niemożliwe. Unia Europejska nie ma kompetencji, by narzucić płacę minimalną państwom członkowskim

Źródło: lublin.wyborcza.pl

Data obietnicy: 2019-05-14

lubelski
PSL
sprawy europejskie
wybory europejskie 2019
płaca minimalna
UE

Oświadczenia majątkowe

Oświadczenie
II. Nieruchomości
1. Dom
Tytuł prawny: wspólnota majątkowa małżonków, własność
2. Mieszkanie
Tytuł prawny: własność, majątek osobisty
4. Inne nieruchomości
Rodzaj: działka
Tytuł prawny: wspólnota majątkowa małżonków, własność

Rodzaj: garaż
Tytuł prawny: wspólnota majątkowa małżonków, własność

IX. Inne dochody...
Dochód
Opis: dochód uzyskany z wynajmu mieszkania
Kwota: 5500 PLN

Opis: dochód uzyskany z tytułu sprawowania mandatu posła do Parlamentu Europejskiego
Kwota: 40 659 EUR

Podpis
Data: 2019-06-24
Oświadczenie
II. Nieruchomości
1. Dom
Tytuł prawny: wspólnota majątkowa małżonków, własność
2. Mieszkanie
Tytuł prawny: własność, majątek osobisty
Uwagi: wartość około
4. Inne nieruchomości
Rodzaj: działka
Tytuł prawny: wspólnota majątkowa małżonków, własność

Rodzaj: garaż
Tytuł prawny: wspólnota majątkowa małżonków, własność

IX. Inne dochody...
Dochód
Opis: dochód uzyskany z tytułu sprawowania mandatu posła do Parlamentu Europejskiego
Kwota: 81 318,48 EUR

Opis: dochód uzyskany z wynajmu mieszkania
Kwota: 11 000 PLN

Podpis
Data: 2019-04-29
Oświadczenie
II. Nieruchomości
1. Dom
Tytuł prawny: wspólnota majątkowa małżonków, własność
2. Mieszkanie
Tytuł prawny: własność, majątek osobisty
Uwagi: wartość około
4. Inne nieruchomości
Rodzaj: działka
Tytuł prawny: wspólnota majątkowa małżonków, własność

Rodzaj: garaż
Tytuł prawny: wspólnota majątkowa małżonków, własność
Uwagi: wartość około

IX. Inne dochody...
Dochód
Opis: dochód uzyskany z wynajmu mieszkania
Kwota: 11 000 PLN

Opis: dochód uzyskany z tytułu sprawowania mandatu posła do Parlamentu Europejskiego
Kwota: 81 318,48 EUR

Oświadczenie
I. Zasoby pieniężne
Papiery wartościowe
Nazwa: jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych
Pełna kwota: 27 266,51 PLN
Uwagi: wspólnota majątkowa małżonków
II. Nieruchomości
1. Dom
Tytuł prawny: wspólnota majątkowa małżonków, własność
2. Mieszkanie
Tytuł prawny: własność, majątek osobisty
Uwagi: wartość około
4. Inne nieruchomości
Rodzaj: działka
Tytuł prawny: wspólnota majątkowa małżonków, własność

Rodzaj: garaż
Tytuł prawny: wspólnota majątkowa małżonków, własność
Uwagi: wartość około

IX. Inne dochody...
Dochód
Opis: dochód uzyskany z wynajmu mieszkania
Kwota: 7200 PLN

Opis: dochód uzyskany z tytułu sprawowania mandatu posła do Parlamentu Europejskiego
Kwota: 80 037,90 EUR

XI. Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł
Zobowiązanie
Opis (rodzaj, wobec kogo, w związku z jakim wydarzeniem): kredyt hipoteczny na zakup 1/2 bliźniaka - Bank PKO BP
Uwagi: zobowiązanie małżonków

Opis (rodzaj, wobec kogo, w związku z jakim wydarzeniem): kredyt na zakup samochodu BMW 525 - mBank
Uwagi: kwota około, zobowiązanie małżonków

Oświadczenie
I. Zasoby pieniężne
Papiery wartościowe
Nazwa: jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych
Pełna kwota: 26 179,27 PLN
Uwagi: wspólnota majątkowa małżonków
II. Nieruchomości
1. Dom
Tytuł prawny: wspólnota majątkowa małżonków, własność
2. Mieszkanie
Tytuł prawny: własność, majątek osobisty
Uwagi: wartość około
4. Inne nieruchomości
Rodzaj: działka
Tytuł prawny: wspólnota majątkowa małżonków, własność

Rodzaj: garaż
Tytuł prawny: wspólnota majątkowa małżonków, własność
Uwagi: wartość około

IX. Inne dochody...
Dochód
Opis: dochód uzyskany z wynajmu mieszkania
Kwota: 14 400 PLN

Opis: dochód uzyskany z tytułu sprawowania mandatu posła do Parlamentu Europejskiego
Kwota: 78 174,12 EUR

XI. Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł
Zobowiązanie
Opis (rodzaj, wobec kogo, w związku z jakim wydarzeniem): kredyt hipoteczny na zakup 1/2 bliźniaka - Bank PKO BP
Uwagi: zobowiązanie małżonków

Opis (rodzaj, wobec kogo, w związku z jakim wydarzeniem): kredyt na zakup samochodu BMW 525 - mBank
Uwagi: kwota około, zobowiązanie małżonków

Podpis
Data: 2017-04-21
Oświadczenie
I. Zasoby pieniężne
Papiery wartościowe
Nazwa: Jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych
Pełna kwota: 20 583,43 PLN
Uwagi: wspólnota majątkowa małżonków
II. Nieruchomości
1. Dom
Tytuł prawny: wspólnosć majątkowa małżonków, własność
2. Mieszkanie
Tytuł prawny: własność, majątek osobisty
4. Inne nieruchomości
Rodzaj: dzialka
Tytuł prawny: wspólnota majątkowa małżonków, własność

Rodzaj: garaż
Tytuł prawny: wspólnota majątkowa małżonków, własność
Uwagi: wartość około

IX. Inne dochody...
Dochód
Opis: dochód uzyskany z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego z Urzędu Marszałkowskiego w Lublinie
Kwota: 5820,95 PLN

Opis: dochód uzyskany z wynajmu mieszkania
Kwota: 14 400 PLN

Opis: dochód uzyskany z tytułu sprawowania mandatu posła do Parlamentu Europejskiego
Kwota: 76 005 EUR

Podpis
Data: 2016-04-25
Oświadczenie
I. Zasoby pieniężne
Środki pieniężne (dewizy)
Kwota: 26 204,71 EUR

Kwota: 22 954,07 PLN
Uwagi: Jednostki uczestnictwa w funduszu inwestycyjnym, wspólność majątkowa małżonków

Papiery wartościowe
Nazwa: Jednostki uczestnictwa w funduszy inwestycyjnych
Pełna kwota: 24 142,99 PLN
Uwagi: wspólność majątkowa małżonków
IX. Inne dochody...
Dochód
Opis: dochód uzyskany z zatrudnienia w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Lubelskiego
Kwota: 113 401

Opis: dochód uzyskany z wynajmu mieszkania
Kwota: 3396,00 PLN

Opis: dochód uzyskany z tytułu sprawowania mandatu posła do Parlamentu Europejskiego
Kwota: 37 512,06 EUR

Oświadczenie
Dane osobowe
Imię (imiona): Krzysztof Andrzej
Zatrudnienie
Miejsce zatrudnienia: Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego
Stanowisko lub funkcja: Marszałek Województwa Lubelskiego
I. Zasoby pieniężne
Papiery wartościowe
Nazwa: Jednostki uczestnictwa w funduszu inwestycyjnym
Pełna kwota: 22 954,07 PLN
Uwagi: wspólność majątkowa małżonków
IX. Inne dochody...
Dochód
Opis: dochód uzyskany z zatrudnienia w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Lubelskiego
Kwota: 159 313,47 PLN

Opis: dochód uzyskany z wynajmu mieszkania
Kwota: 7020,00 PLN