Informacje ogólne

Prezydent miasta Nowy Sącz

Data i miejsce urodzenia: 1973-06-08, Nowy Sącz
Zawód: menedżer
Wykształcenie: wyższe
Wygrana w wyborach: Wybory na prezydentów miast 2018
Komitet wyborczy: Komitet Wyborczy Wyborców Koalicja Nowosądecka Ludomira Handzla
Okręg: Nowy Sącz
Liczba głosów: 9 435 (25,78%)
Liczba głosów (II tura): 21 078 (58,35%)
Absolwent Instytutu Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego, Szkoły Głównej Handlowej oraz Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Zasiadał w radzie nadzorczej PKN ORLEN oraz NFI PROGRESS. Prezes zarządu Elfarm Sp. z o.o., wiceprezes zarządu Przemysłowej Agencji Inwestycyjnej Sp. z... .o.o., zasiada w radzie nadzorczej Grodzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej. Prezes Fundacji Rozwoju Lotnictwa, zasiada w radzie nadzorczej Fundacji Concordia. W r. 2014 bez powodzenia ubiegał się o mandat do Parlamentu Europejskiego, oraz o fotel prezydenta Nowego Sącza. Kandydował ponownie na stanowisko prezydenta Nowego Sącza w 2018 r., tym razem z powodzeniem, po otrzymaniu w drugiej turze 21078 (58,35 proc.) głosów.
Czytaj więcej
Zwiń

Biografia

Filtruj wyniki

Rodzaj

Filtruj
Przefiltrowane przez:
od 22.11.2018
Urząd Miasta Nowego Sącza, prezydent miasta, Nowy Sącz, liczba głosów: 21 078
źródło
Oficjalna strona Państwowej Komisji Wyborczej wybory2018.pkw.gov.pl
2018
kandydat na prezydenta miasta Nowego Sącza (wybrany), Nowy Sącz, liczba głosów: 21 078
źródło
Oficjalna strona Państwowej Komisji Wyborczej wybory2018.pkw.gov.pl
14.11.2016 – 4.01.2019
Elfram Sp. z o.o., prezes zarządu, Nowy Sącz
źródło
Lex Informator Prawno-Gospodarczy — Wolters Kluwer Polska lex.online.wolterskluwer.pl
Pokaż więcej

Obietnice

Dodaj deklarację polityka

Opcjonalnie:


Dodaj deklarację polityka

Opcjonalnie:


Oświadczenia majątkowe

Oświadczenie
Rodzaj oświadczenia: prezydent miasta
Dane osobowe
Imię (imiona): Ludomir Paweł
Nazwisko: Handzel
Data urodzenia: 1973-06-08
Miejsce urodzenia: Nowy Sącz
Zatrudnienie
Stanowisko lub funkcja: prezydent Nowego Sącza
I. Zasoby pieniężne
Środki pieniężne (złotówki)
Kwota: 365 000 PLN
Uwagi: współwłasność małżeńska
Środki pieniężne (dewizy)
Kwota: 287,32 GBP
Uwagi: współwłasność małżeńska

Kwota: 1502 USD
Uwagi: współwłasność małżeńska

Kwota: 47,3 EUR
Uwagi: współwłasność małżeńska

Kwota: 70 HUF
Uwagi: współwłasność małżeńska

II. Nieruchomości
1. Dom
Powierzchnia
Powierzchnia domu: 272 m2
Powierzchnia działki: 12,2 a
Wartość
Wartość domu: 800 000 PLN
Wartość działki: 360 000 PLN
Tytuł prawny: własność

Powierzchnia
Powierzchnia domu: 115 m2
Powierzchnia działki: 12,2 a
Wartość
Wartość domu: 330 000 PLN
Wartość działki: 360 000 PLN
Tytuł prawny: współwłasność małżeńska

2. Mieszkanie
Powierzchnia: 35,9 m2
Wartość
Kwota: 150 000 PLN
Tytuł prawny: spółdzielcze prawo własności

Powierzchnia: 72,8 m2
Wartość
Kwota: 250 000 PLN
Tytuł prawny: spółdzielcze prawo własności

Powierzchnia: 47,26 m2
Wartość
Kwota: 190 000 PLN
Tytuł prawny: spółdzielcze prawo własności

4. Inne nieruchomości
Rodzaj: działka
Powierzchnia
Powierzchnia działki: 7,03 ha
Wartość
Kwota: 70 000 PLN
Tytuł prawny: współwłasność z osobą trzecią 50%

Rodzaj: garaż
Powierzchnia
Powierzchnia lokalu: 18 m2
Powierzchnia działki: 0,18 a
Wartość
Kwota: 30 000 PLN
Tytuł prawny: własność

Rodzaj: udział w drodze dojazdowej
Powierzchnia
Powierzchnia działki: 9,95 a
Wartość
Kwota: 300 000 PLN
Tytuł prawny: współwłasność małżeńska oraz współwłasność z osobami trzecimi: 7,57 a - 66,6% 2,38 a - 33,3%

IV. Udziały w spółkach handlowych
2. Inne spółki
Spółka
Emitent udziałów: Elfarm sp. z o.o. z siedzibą w Nowym Sączu
Liczba udziałów: 1%
Wartość
Wartość wszystkich udziałów: 50 PLN
V. Akcje w spółkach handlowych
2. Inne spółki
Spółka
Emitent akcji: Fabryka Wagonów Gniewczyna S.A. w upadłości likwidacyjnej
Liczba akcji: 366
Wartość
Wartość pojedynczej akcji: 2 PLN
VIII. Funkcje w spółkach handlowych i fundacjach...
Spółka handlowa / Fundacja / Stowarzyszenie
Rodzaj (spółka handlowa, fundacja, stowarzyszenie..): spółka handlowa
Nazwa i siedziba: Elfarm sp. z o.o. z siedzibą w Nowym Sączu
Funkcja
Rodzaj (jeśli żaden z listy): prezes zarządu
Od kiedy: 08.09.2016
Do kiedy: 21.11.2018
Dochód
Kwota: 38 676,25 PLN
Uwagi: współwłasność małżeńska

Rodzaj (spółka handlowa, fundacja, stowarzyszenie..): spółka handlowa
Nazwa i siedziba: Przemysłowa Agencja Inwestycyjna sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach
Funkcja
Rodzaj (jeśli żaden z listy): wiceprezes zarządu
Od kiedy: 13.07.2011
Do kiedy: 21.11.2018

Rodzaj (spółka handlowa, fundacja, stowarzyszenie..): spółdzielnia
Nazwa i siedziba: Grodzka Spółdzielnia Mieszkaniowa w Nowym Sączu
Funkcja
Od kiedy: 13.09.2016
Dochód
Kwota: 6300,00 PLN
Uwagi: współwłasność małżeńska

IX. Inne dochody...
Dochód
Opis: umowa o pracę
Kwota: 153 375,63 PLN
Uwagi: w w tym dochody ujęte w pkt VIII, współwłasność małżeńska

Opis: umowy zlecenia
Kwota: 45 783,75 PLN
Uwagi: w w tym dochody ujęte w pkt VIII, współwłasność małżeńska

Opis: sprzedaż udziałów w spółce
Kwota: 3000 PLN
Uwagi: współwłasność małżeńska

Opis: wynagrodzenie za cesję praw wynikających z umowy
Kwota: 1000 PLN
Uwagi: współwłasność małżeńska

Opis: z tytułu 500+
Kwota: 4500 PLN
Uwagi: współwłasność małżeńska

Opis: najem
Kwota: 13 894 PLN
Uwagi: współwłasność małżeńska

Opis: darowizna od członka rodziny (I stopień pokrewieństwa)
Kwota: 50 000 PLN
Uwagi: własność

Opis: odsetki od lokat i rachunków
Kwota: 6337,35 PLN
Uwagi: współwłasność małżeńska

Opis: odsetki od lokat i rachunków
Kwota: 0,24 GBP
Uwagi: współwłasność małżeńska

Opis: likwidacja polisy na życie
Kwota: 27 845,32 PLN
Uwagi: własność

Opis: odsetki od pożyczki udziałowca udzielonej Elfram sp. z o.o. w łącznej wysokości 32500 PLN
Kwota: 300 000 PLN
Uwagi: własność

Opis: odsetki od pożyczki udziałowca udzielonej Elfram sp. z o.o. w łącznej wysokości 32500 PLN
Kwota: 350 000 PLN
Uwagi: współwłasność małżeńska

Opis: sprzedaż nieruchomości
Kwota: 150 000 PLN
Uwagi: współwłasność małżeńska

X. Mienie ruchome - składniki o wartości > 10.000 zł
Pojazd mechaniczny
Rodzaj (samochód, traktor...): samochód
Marka: Skoda
Model: 110L
Rok produkcji: 1973
Uwagi: własność
Inne mienie
Opis: zegarek Atlantic Worldmaster
Uwagi: własność

Opis: zegarek Tissot
Uwagi: własność

XI. Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł
Zobowiązanie
Opis (rodzaj, wobec kogo, w związku z jakim wydarzeniem): karty kredytowe, 2 sztuki
Cała kwota: 621,80 PLN
Uwagi: współwłasność małżeńska

Opis (rodzaj, wobec kogo, w związku z jakim wydarzeniem): zadłużenie małżonki z z tytułu zaciągniętej pożyczki z ZFŚS
Cała kwota: 2656,00 PLN
Uwagi: współwłasność małżeńska

Opis (rodzaj, wobec kogo, w związku z jakim wydarzeniem): należność: pożyczka udziałowca udzielona Elfram sp. z o.o. z siedzibą w Nowym Sączu w wysokości 300000 PLN oraz 350000 PLN
Uwagi: współwłasność małżeńska

Opis (rodzaj, wobec kogo, w związku z jakim wydarzeniem): należność: sprzedaż udziałów w nieruchomości 170000 PLN
Uwagi: współwłasność małżeńska

Podpis
Miejscowość: Nowy Sącz
Data: 2019-04-30
Źródło
Oświadczenie
Rodzaj oświadczenia: prezydent miasta
Dane osobowe
Imię (imiona): Ludomir Paweł
Nazwisko: Handzel
Data urodzenia: 1973-06-08
Miejsce urodzenia: Nowy Sącz
Zatrudnienie
Stanowisko lub funkcja: prezydent Nowego Sącza
I. Zasoby pieniężne
Środki pieniężne (złotówki)
Kwota: 365 000 PLN
Uwagi: współwłasność małżeńska
Środki pieniężne (dewizy)
Kwota: 287,3 GBP
Uwagi: współwłasność małżeńska

Kwota: 1502 USD
Uwagi: współwłasność małżeńska

Kwota: 47,3 EUR
Uwagi: współwłasność małżeńska

Kwota: 70 HUF
Uwagi: współwłasność małżeńska

Papiery wartościowe
Nazwa: polisa na życie
Pełna kwota: 27 845,32 PLN
II. Nieruchomości
1. Dom
Powierzchnia
Powierzchnia domu: 272 m2
Powierzchnia działki: 12,2 a
Wartość
Wartość domu: 800 000 PLN
Wartość działki: 360 000 PLN
Tytuł prawny: własność

Powierzchnia
Powierzchnia domu: 115 m2
Powierzchnia działki: 12,2 a
Wartość
Wartość domu: 330 000 PLN
Wartość działki: 360 000 PLN
Tytuł prawny: współwłasność małżeńska

2. Mieszkanie
Powierzchnia: 35,9 m2
Wartość
Kwota: 150 000 PLN
Tytuł prawny: spółdzielcze prawo własności

Powierzchnia: 72,8 m2
Wartość
Kwota: 250 000 PLN
Tytuł prawny: spółdzielcze prawo własności

Powierzchnia: 47,26 m2
Wartość
Kwota: 190 000 PLN
Tytuł prawny: spółdzielcze prawo własności

4. Inne nieruchomości
Rodzaj: działka
Powierzchnia
Powierzchnia działki: 7,03 ha
Wartość
Kwota: 70 000 PLN
Tytuł prawny: współwłasność z osobą trzecią 50%

Rodzaj: garaż
Powierzchnia
Powierzchnia lokalu: 18 m2
Powierzchnia działki: 0,18 a
Wartość
Kwota: 30 000 PLN
Tytuł prawny: własność

Rodzaj: udział w drodze dojazdowej
Powierzchnia
Powierzchnia działki: 9,95 a
Wartość
Kwota: 300 000 PLN
Tytuł prawny: współwłasność małżeńska oraz współwłasność z osobami trzecimi: 7,57 a - 66,6% 2,38 a - 33,3%

IV. Udziały w spółkach handlowych
2. Inne spółki
Spółka
Emitent udziałów: Elfarm sp. z o.o. z siedzibą w Nowym Sączu
Liczba udziałów: 1%
Wartość
Wartość wszystkich udziałów: 50 PLN
V. Akcje w spółkach handlowych
2. Inne spółki
Spółka
Emitent akcji: Fabryka Wagonów Gniewczyna S.A. w upadłości likwidacyjnej
Liczba akcji: 366
Wartość
Wartość pojedynczej akcji: 2 PLN
VIII. Funkcje w spółkach handlowych i fundacjach...
Spółka handlowa / Fundacja / Stowarzyszenie
Rodzaj (spółka handlowa, fundacja, stowarzyszenie..): spółka handlowa
Nazwa i siedziba: Elfarm sp. z o.o. z siedzibą w Nowym Sączu
Funkcja
Rodzaj (jeśli żaden z listy): prezes zarządu
Od kiedy: 08.09.2016
Do kiedy: 21.11.2018
Dochód
Kwota: 30 276,25 PLN
Uwagi: za okres 01.01.2018 - 22.11.2018

Rodzaj (spółka handlowa, fundacja, stowarzyszenie..): spółka handlowa
Nazwa i siedziba: Przemysłowa Agencja Inwestycyjna sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach
Funkcja
Rodzaj (jeśli żaden z listy): wiceprezes zarządu
Od kiedy: 13.07.2011
Do kiedy: 21.11.2018

Rodzaj (spółka handlowa, fundacja, stowarzyszenie..): spółdzielnia
Nazwa i siedziba: Grodzka Spółdzielnia Mieszkaniowa w Nowym Sączu
Funkcja
Od kiedy: 13.09.2016
Dochód
Kwota: 5670,00 PLN
Uwagi: za okres 01.01.2018 - 22.11.2018

IX. Inne dochody...
Dochód
Opis: umowa o pracę
Kwota: 23 030 PLN
Uwagi: za okres 01.01.2018 - 22.11.2018, współwłasność małżeńska

Opis: umowy zlecenia
Kwota: 10 320 PLN
Uwagi: za okres 01.01.2018 - 22.11.2018, współwłasność małżeńska

Opis: sprzedaż udziałów w spółce
Kwota: 3000 PLN
Uwagi: za okres 01.01.2018 - 22.11.2018, współwłasność małżeńska

Opis: wynagrodzenie za cesję praw wynikających z umowy
Kwota: 1000 PLN
Uwagi: za okres 01.01.2018 - 22.11.2018, współwłasność małżeńska

Opis: z tytułu 500+
Kwota: 4500 PLN
Uwagi: za okres 01.01.2018 - 22.11.2018, współwłasność małżeńska

Opis: najem
Kwota: 10 000 PLN
Uwagi: za okres 01.01.2018 - 22.11.2018, współwłasność małżeńska

Opis: z tytułu wykonawczego w postępowaniu egzekucyjnym
Kwota: 3790,39 PLN
Uwagi: za okres 01.01.2018 - 22.11.2018, współwłasność małżeńska

Opis: sprzedaż nieruchomości
Kwota: 150 000 PLN
Uwagi: za okres 01.01.2018 - 22.11.2018, współwłasność małżeńska

Opis: darowizna od członka rodziny (I stopień pokrewieństwa)
Kwota: 50 000 PLN
Uwagi: za okres 01.01.2018 - 22.11.2018, własność

X. Mienie ruchome - składniki o wartości > 10.000 zł
Pojazd mechaniczny
Rodzaj (samochód, traktor...): samochód
Marka: Skoda
Model: 110L
Rok produkcji: 1973
Uwagi: własność
Inne mienie
Opis: zegarek Atlantic Worldmaster
Uwagi: własność

Opis: zegarek Tissot
Uwagi: własność

XI. Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł
Zobowiązanie
Opis (rodzaj, wobec kogo, w związku z jakim wydarzeniem): karty kredytowe, 2 sztuki
Cała kwota: 47,94 PLN
Uwagi: współwłasność małżeńska

Opis (rodzaj, wobec kogo, w związku z jakim wydarzeniem): zadłużenie małżonki z z tytułu zaciągniętej pożyczki z ZFŚS
Cała kwota: 2988,00 PLN
Uwagi: współwłasność małżeńska

Opis (rodzaj, wobec kogo, w związku z jakim wydarzeniem): należność: pożyczka udziałowca udzielona Elfram sp. z o.o. z siedzibą w Nowym Sączu w wysokości 300000 PLN oraz 350000 PLN, z tego tytułu przysługują odsetki w łącznej wysokości 29080 PLN
Uwagi: odsetki należne na dzień 22.11.2018 r., współwłasność małżeńska

Opis (rodzaj, wobec kogo, w związku z jakim wydarzeniem): należność: sprzedaż udziałów w nieruchomości 170000 PLN
Uwagi: współwłasność małżeńska

Opis (rodzaj, wobec kogo, w związku z jakim wydarzeniem): należność: z tytułu wypłaty premii w wysokości 124140,88 PLN oraz odsetek ustawowych w wysokości 21428,81 PLN
Uwagi: współwłasność małżeńska

Podpis
Miejscowość: Nowy Sącz
Data: 2018-11-22
Uwaga / Sprostowanie: Prezydent złożył korektę, w której poprawił pozycje dochodów, majątku i należności.
Źródło

Kwestionariusze

Kwestionariusz MamPrawoWiedziec.pl
Samorząd (2018)

Imię i nazwisko
Imię (imiona)
Ludomir
Nazwisko
Handzel
Wykształcenie
 1. Podstawowe
 2. Gimnazjalne
 3. Zasadnicze zawodowe
 4. Średnie
 5. Wyższe licencjackie/ inżynierskie
 6. Wyższe magisterskie
Dodatkowe informacje o wykształceniu  (np. nazwa szkoły, kierunek wykształcenia, specjalizacja, stopnie naukowe, itp.)
Absolwent Uniwersytetu Warszawskiego, Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, Uniwerytetu Ekonomicznego w Krakowie
Ostatnio wykonywany zawód
Dyrektor Generalny spółki telekomunikacyjnej Telbeskid
Prosimy o opisanie Pani/ Pana aktywności zawodowej, politycznej i społecznej, w tym działalności na rzecz miasta.
Prezes Zarządu Towarzystwa Absolwentów i Przyjaciół Gimnazjum i Liceum im. J. Długosza w Nowym Sączu, Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Rady Nadzorczej Grodzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej, Stowarzyszenie Koalicja Nowosądecka.
Podstawowe dane do kontaktu z wyborcami
 1. E-mail do kontaktu z wyborcami
  biuro@koalicjanowosadecka.pl
 2. Strona internetowa
  https://www.koalicjanowosadecka.pl/
 3. Profile w mediach społecznościowych
  https://www.facebook.com/KoalicjaNowosadecka/
 4. Inne formy komunikacji
W jaki sposób zamierza Pani/Pan utrzymywać kontakt z mieszkańcami?
Prosimy wybrać wszystkie, które pasują.
 1. Organizowanie dyżurów.
 2. Prowadzenie strony internetowej.
 3. Prowadzenie bloga.
 4. Wydawanie lokalnej gazety przez urząd miasta.
 5. Organizowanie regularnych spotkań z mieszkańcami.
 6. Inne (jakie?): internetowe debaty na żywo
Miejsce na uzasadnienie lub skomentowanie odpowiedzi.
Mieszkańcy muszą mieć możliwość partycypacji w podejmowaniu decyzji i wyrażaniu swojej opinii w sprawach kluczowych dla miasta.
Co Pani/ Pana zdaniem powinno być strategicznym celem rozwojowym miasta w ciągu najbliższych 15 lat?
zwiększenie dostępności komunikacyjnej, Nowy Sącz liderem w regionie.
Jakie najważniejsze działania podejmie Pani/ Pan na rzecz mieszkańców naszego miasta? Prosimy o sformułowanie maksymalnie pięciu deklaracji, które składa Pani/ Pan wyborcom w swojej kampanii.
1.
karta sądeczanina - darmowa komunikacja miejska, darmowe parkingi dla Nowosądeczan
2.
Lepsza Infrastruktura  miejska – nowe i wyremontowane drogi, parkingi, chodniki i oświetlenie drogowe.
3.
Sprawna komunikacja – odkorkowany Nowy Sącz.
4.
Sądecki Senior i Niepełnosprawny – finansowe wsparcie seniorów i rehabilitacja dla potrzebujących.
5.
Zdrowy Sądeczanin - bezpłatna podstawowa opieka medyczna dla Sądeczan w porze nocnej oraz w dni wolne od pracy.
Z poniższej listy prosimy wybrać 3 obszary polityk miejskich, które Pani/ Pana zdaniem wymagają szczególnego dofinansowania w nadchodzącej kadencji.
Prosimy wybrać maksymalnie trzy odpowiedzi.
 1. Bezpieczeństwo i porządek publiczny
 2. Drogi
 3. Komunikacja miejska
 4. Edukacja
 5. Gospodarka komunalna (wodociągi, kanalizacja, ogrzewanie, śmieci)
 6. Ochrona środowiska
 7. Polityka mieszkaniowa
 8. Kultura
 9. Ochrona zdrowia
 10. Polityka społeczna
 11. Przestrzeń publiczna (parki, zieleń)
 12. Sport i turystyka
 13. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Zadaniem gminy jest zaspokojenie podstawowych potrzeb mieszkańców. Gmina realizuje ten cel dzięki pieniądzom z budżetu państwa i części podatków płaconych przez mieszkańców. Często jednak środki te są niewystarczające i gminy poszukują źródeł własnych dochodów. Które z wymienionych sposobów zwiększania budżetu miasta należy Pani/Pana zdaniem zastosować w naszym mieście? Prosimy zaznaczyć wszystkie pasujące odpowiedzi.   
 1. Szukanie oszczędności, poprzez zmniejszenie niektórych wydatków z budżetu miasta.
 2. Zachęcanie mieszkańców do rozliczania się z podatków na terenie miasta – np. przez wprowadzenie karty mieszkańca, preferencje w rekrutacji przedszkolnej.
 3. Kredyt na inwestycje lub inne formy zaciągnięcia długu.
 4. Podniesienie lub wprowadzenie nowych podatków i opłat lokalnych.
 5. Wprowadzenie dodatkowych zachęt do tworzenia przedsiębiorstw, co zwiększy dochody z podatków od przedsiębiorstw.
 6. Sprzedaż gruntów i budynków miejskich.
 7. Wynajem powierzchni należących do miasta zakładom produkcyjnym lub usługowym.
 8. Rozwijanie przedsiębiorstw komunalnych (np. zwiększenie wpływów ze sprzedaży biletów).
 9. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Wybrała Pani/ wybrał Pan odpowiedź „Szukanie oszczędności, poprzez zmniejszenie niektórych wydatków z budżetu miasta”.   Prosimy wskazać, które wydatki miasta można ograniczyć
Usprawnienia w zarządzaniu spółkami miejskimi.
Wybrała Pani/ wybrał Pan odpowiedź „Zachęcanie mieszkańców do rozliczania się z podatków na terenie miasta np. przez wprowadzenie karty mieszkańca, preferencje w rekrutacji przedszkolnej.”.   Jak Pani/ Pana zdaniem zachęcać mieszkańców do rozliczania się z podatków na terenie naszego miasta?
Karta Sądeczanina – darmowa komunikacja miejska, darmowe parkingi dla Nowosądeczan! 
Wybrała Pani/ wybrał Pan odpowiedź „Wprowadzenie dodatkowych zachęt do tworzenia przedsiębiorstw, co zwiększy dochody z podatków od przedsiębiorstw.”.   Jakie zachęty do tworzenia przedsiębiorstw należy zastosować?
Obniżenie czynszu za wynajem miejskich lokali, wsparcie urzędu dla osób tworzących przedsiębiorstwa
Prognozy GUS wskazują, że w najbliższych latach, rocznie do Polski przybywać będzie ponad 20 tys. cudzoziemców.  Jakie widzi Pani/ Pan bariery we włączaniu cudzoziemców w rynek pracy i życie społeczne w mieście?
Różnice kulturowe, zbyt niskie zarobki nie zachęcają cudzoziemców do osiedlania się w mieście.
Czy miasto powinno brać udział, również finansowy, w rozwoju sąsiednich gmin? Prosimy wybrać jedną odpowiedź
 1. Tak
 2. Nie
 3. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Miejsce na uzasadnienie lub skomentowanie odpowiedzi.
Nowy Sącz powinien być liderem w regionie
Które z wymienionych celów rozwoju szkół Pani/ Pana zdaniem powinny być priorytetem nadchodzącej kadencji?
Prosimy wybrać maksymalnie trzy odpowiedzi.
 1. Podnoszenie kompetencji nauczycieli.
 2. Poprawa stanu infrastruktury (wyposażenie pracowni, sal gimnastycznych, remonty szkół i przedszkoli).
 3. Wprowadzenie dodatkowych zajęć pozalekcyjnych dobranych pod kątem przyszłości zawodowej uczniów.
 4. Wprowadzenie dodatkowych godzin z niektórych przedmiotów.
 5. Wprowadzenie dodatkowych działań wychowawczych np. zajęć dotyczących tolerancji, patriotyzmu, bezpieczeństwa, aktywności obywatelskiej.
 6. Rozwój oferty edukacyjnej skierowanej do uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych np. mniejszości kulturowych, osób z niepełnosprawnością, osób z uboższych środowisk.
 7. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Jakie dodatkowe zajęcia należy wprowadzić w szkołach?
rozwój szkolnych klubów sportowych, zajęcia praktyczne dla uczniów
Średnia pensja nauczyciela z 5-letnim stażem pracy to, zgodnie z Kartą Nauczyciela, ok. 3 200 zł brutto (pensja nauczyciela kontraktowego). Gminy finansują pensje nauczycieli z subwencji, którą dostają z budżetu państwa, często też z dofinansowują je z własnych środków. Z budżetu gminy można opłacić podwyżki dla nauczycieli. Ile Pani/ Pana zdaniem powinna/powinien zarabiać nauczycielka/ nauczyciel z pięcioletnim stażem w naszym mieście?
Prosimy wybrać jedną odpowiedź. 
 1. Ok. 3 200 zł brutto, jak przewiduje Karta Nauczyciela.
 2. Ok. 4 000 zł brutto.
 3. Ok. 5 000 zł brutto.
 4. Ok. 6 000 zł brutto lub więcej.
 5. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Miejsce na uzasadnienie lub skomentowanie odpowiedzi.
Należy docenić trud pracy nauczycieli.
W sytuacji niedoboru miejsc w szkołach, czasem konieczne jest wprowadzenie nauki w systemie zmianowym. Które z poniższych stwierdzeń jest najbliższe Pani/ Pana opinii? 
Prosimy wybrać jedną odpowiedź.
 1. Po południu powinni uczyć się przede wszystkim uczniowie młodszych klas.
 2. Po południu powinni uczyć się przede wszystkim uczniowie starszych klas.
 3. Wszystkie klasy powinny w niektóre dni zaczynać naukę rano, a w inne dni – po południu.
 4. Należy przenieść część lekcji do innego budynku, by uniknąć konieczności nauki w systemie zmianowym, nawet jeśli w ten sposób narusza się zasadę rejonizacji.
 5. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
W naszym mieście opieką przedszkolną objęte jest 2546 dzieci w wieku 3-5 lat. (GUS, 2016).  Zgodnie z ustawą, pierwszeństwo w rekrutacji do przedszkoli mają dzieci z rodzin wielodzietnych, dzieci z rodzin, w której jest osoba z niepełnosprawnością lub wychowywane przez samotnego rodzica. Rada miasta może określić dodatkowe kryteria, które decydują o kolejności przyjęć do przedszkoli.  Prosimy o wskazanie kryteriów, które Pani/ Pana zdaniem w pierwszej kolejności powinny decydować, które dziecko zostanie przyjęte do przedszkola. 
Prosimy wybrać maksymalnie trzy odpowiedzi.
 1. Dziecko, które mieszka bliżej przedszkola.
 2. Dziecko wychowujące się w placówce opiekuńczo-wychowawczej oraz dziecko z rodziny objętej nadzorem kuratorskim lub wsparciem asystenta rodziny.
 3. Dziecko, którego oboje rodzice pracują lub studiują.
 4. Dziecko, którego rodzeństwo uczęszcza do tego samego przedszkola.
 5. Dziecko z rodziny, w której wychowuje się co najmniej 3 dzieci.
 6. Dziecko z rodziny, w której wychowuje się co najmniej 2 dzieci.
 7. Dziecko, którego rodzic/ rodzice rozlicza podatek dochodowy w urzędzie skarbowym na terenie miasta.
 8. Dziecko z rodziny o niższych dochodach.
 9. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Czy Pani/ Pana zdaniem w szkołach miejskich powinny funkcjonować stołówki z własną kuchnią?
Prosimy wybrać jedną odpowiedź.
 1. Tak. W szkołach powinny funkcjonować stołówki z własną kuchnią, nawet jeśli jest to bardziej kosztowne niż wprowadzenie cateringu.
 2. Nie. Prowadzenie własnej stołówki jest zbyt obciążające finansowo i organizacyjnie dla szkoły. Należy wprowadzać catering.
 3. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Które z wymienionych rozwiązań w zakresie rozwoju i organizacji dróg są Pani/ Pana zdaniem najpotrzebniejsze mieszkańcom? 
Prosimy wybrać maksymalnie dwie odpowiedzi.
 1. Poszerzanie zakorkowanych ulic.
 2. Poszerzanie chodników, kosztem zmniejszenia szerokości jezdni na niektórych ulicach.
 3. Sadzenie zieleni wzdłuż dróg, nawet kosztem zwężenia jezdni i/lub chodnika.
 4. Budowa obwodnicy miasta.
 5. Remonty mniej ruchliwych ulic przy osiedlach mieszkaniowych.
 6. Wprowadzanie stref z ograniczeniem prędkości ruchu do 30 km/h.
 7. Wyznaczenie dodatkowych przejść dla pieszych ze światłami.
 8. Rozbudowa ścieżek rowerowych.
 9. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Które z wymienionych rozwiązań w zakresie organizacji komunikacji miejskiej są Pani/ Pana zdaniem najpotrzebniejsze mieszkańcom?
Prosimy wybrać maksymalnie dwie odpowiedzi.
 1. Wydzielenie nowych buspasów.
 2. Uruchomienie nowych linii komunikacji miejskiej.
 3. Wprowadzenie darmowej komunikacji miejskiej.
 4. Wymiana pojazdów komunikacji miejskiej na nowe.
 5. Zwiększenie częstotliwości kursowania pojazdów komunikacji miejskiej.
 6. Uruchomienie połączeń z sąsiednimi miejscowościami.
 7. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Które osiedla i obszary miasta lub gminy najpilniej wymagają dodania nowych połączeń komunikacji miejskiej?
Osiedla: Helena, Zabełcze, Zawada, Poręba Mała, Biegonice, Gorzków, Falkowa, Piątkowa, Chruślice,
Które z wymienionych rozwiązań należy Pani/ Pana zdaniem wprowadzić, by ograniczyć problemy z parkowaniem w centrum miasta?
Prosimy wybrać wszystkie pasujące odpowiedzi.
 1. Wyznaczenie dodatkowych miejsc postojowych w centrum.
 2. Ograniczenie ruchu samochodowego w centrum i tworzenie parkingów typu P+R w peryferyjnych częściach miasta, przy przystankach komunikacji miejskiej.
 3. Powiększenie strefy płatnego parkowania.
 4. Podniesienie stawki za postój w strefie płatnego parkowania (od 2019 r., w miastach powyżej 100 tys. mieszkańców, samorząd może podnieść opłatę do kwoty 9,99 zł/h).
 5. Problem parkowania w centrum miasta nie jest na tyle dotkliwy, by był priorytetem nadchodzącej kadencji.
 6. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Ile powinna wynosić opłata za parkowanie w naszym mieście? 
Miejsce na uzasadnienie lub skomentowanie odpowiedzi.
Konieczne jest wybudowanie wielopoziomowych parkingów
Miasto może podejmować działania na rzecz budowy mieszkań.  Które z poniższych stwierdzeń jest bliższe Pani/ Pana poglądom?
Prosimy wybrać jedną odpowiedź.
 1. Miasto powinno budować przede wszystkim mieszkania na wynajem, dla rodzin o stałych dochodach na średnim poziomie.
 2. Miasto powinno skupić się na wsparciu rodzin najuboższych i budowie mieszkań socjalnych.
 3. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Które z poniższych stwierdzeń jest bliższe Pani/ Pana poglądom?
Prosimy wybrać jedną odpowiedź.
 1. W pierwszej kolejności należy zagęszczać zabudowę w centrum, tak by ograniczyć odpływ mieszkańców na przedmieścia.
 2. W pierwszej kolejności należy wykorzystać wolne przestrzenie na przedmieściach, dostosowując infrastrukturę publiczną i połączenia komunikacyjne do potrzeb mieszkańców.
 3. Nie należy regulować zabudowy.
 4. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Zgodnie z nowymi przepisami, samorząd ma prawo wyrazić zgodę na budowę osiedla mieszkaniowego, w miejscu, w którym nie przewiduje tego plan zagospodarowania przestrzennego.  Prosimy o wskazanie miejsc, w których Pani/ Pana zdaniem absolutnie nie powinno się budować nowych budynków mieszkalnych.
Zielone tereny w centrum miasta, tereny ogródków działkowych, tereny rekreacji dla mieszkańców
Miasto dysponuje lokalami użytkowymi, które może wynajmować na potrzeby m.in. sklepów, zakładów usługowych, restauracji, organizacji pozarządowych i innych.  Które z poniższych stwierdzeń jest bliższe Pani/ Pana poglądom? 
Prosimy wybrać 1 odpowiedź.
 1. Głównym celem wynajmu miejskich lokali użytkowych powinno być zwiększanie przychodów z czynszu i podatków, nawet jeśli konsekwencją będzie duże zagęszczenie lokali o podobnym profilu (np. banków, aptek).
 2. Polityka lokalowa powinna służyć przede wszystkim podnoszeniu jakości życia mieszkańców – należy dbać o zróżnicowanie punktów usługowych w okolicy, nawet jeśli oznacza to konieczność obniżenia czynszów dla niektórych rodzajów działalności.
 3. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Które rejony w mieście w pierwszej kolejności wymagają rewitalizacji?  Prosimy o wskazanie maksymalnie trzech ulic lub osiedli.  
1.
Stare Miasto
2.
tereny wzdłuż rzeki Kamienica
3.
tereny "Starej Sandecji"
Rada miasta może przyjąć uchwały regulujące przeznaczenie przestrzeni w mieście. Które z poniżej wymienionych regulacji powinny Pani/ Pana zdaniem obowiązywać w naszym mieście?
Prosimy wybrać wszystkie, które pasują. 
 1. Uchwała krajobrazowa powinna ograniczać obecność reklam w przestrzeni publicznej.
 2. Uchwała krajobrazowa powinna ograniczać możliwość budowy grodzonych osiedli w naszym mieście.
 3. Ogródki działkowe powinny zostać przekształcone w teren służący większej niż obecnie liczbie mieszkańców.
 4. W mieście powinien powstać przynajmniej jeden nowy park.
 5. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Obowiązuje zakaz picia alkoholu w miejscach publicznych, gmina może jednak wyznaczyć strefy, w których dozwolone jest spożywanie alkoholu. Wydaje też pozwolenia na sprzedaż alkoholu. Które z poniższych regulacji dotyczących sprzedaży i spożywania alkoholu powinny obowiązywać w mieście? 
Prosimy wybrać wszystkie, które pasują.
 1. Należy wyznaczyć miejsca, w których picie alkoholu jest dozwolone.
 2. Picie alkoholu w miejscach publicznych powinno być bezwzględnie zakazane. Nie należy wyznaczać miejsc, w których byłoby dozwolone.
 3. Należy ograniczyć liczbę punktów sprzedaży alkoholu w mieście.
 4. Należy wprowadzić ograniczenia czasowe sprzedaży alkoholu, np. w nocy.
 5. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Gmina przyjmuje zgłoszenia zgromadzeń publicznych i może zakazać organizacji dwóch manifestacji w tym samym miejscu i czasie (np. kontrmanifestacji), jeśli oceni, że jest to niebezpieczne dla porządku publicznego. Które z poniższych stwierdzeń jest bliższe Pani/Pana poglądom?
Prosimy wybrać 1 odpowiedź. 
 1. Gmina musi przede wszystkim dbać o bezpieczeństwo mieszkańców. Nie powinna wydawać zgody na organizację dwóch zgromadzeń publicznych, o przeciwstawnych hasłach, w tym samym miejscu i czasie.
 2. Dwa zgromadzenia, o przeciwstawnych hasłach, organizowane w tym samym miejscu i czasie nie muszą stanowić zagrożenia dla bezpieczeństwa i porządku publicznego. Gmina powinna zgadzać się na ich organizację i monitorować bezpieczeństwo w trakcie ich trwania.
 3. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie
Według danych Europejskiej Agencji Środowiska, co roku ponad 45 tysięcy Polek i Polaków umiera przedwcześnie z powodu oddychania powietrzem złej jakości. Nasze miasto zajmuje 10. miejsce w rankingu miast Unii Europejskiej o najgorszej jakości powietrza. (Raport Światowej Organizacji Zdrowia, 2018) Jakie działania należy Pani/ Pana zdaniem podjąć w ciągu nadchodzącej kadencji, by poprawić jakość powietrza w naszym mieście? 
Prosimy wybrać maksymalnie trzy odpowiedzi.
 1. Akcje edukacyjne skierowane do mieszkańców.
 2. Częstsze kontrole i karanie mandatami mieszkańców, którzy w piecach i kotłach palą odpady.
 3. Dofinansowanie termomodernizacji budynków.
 4. Dopłaty do paliwa lepszej jakości dla najuboższych mieszkańców lub rekompensata wyższych kosztów ogrzewania.
 5. Dopłaty do wymiany pieców i kotłów na bardziej ekologiczne.
 6. Instalacja nowych stacji mierzących poziom zanieczyszczenia powietrza.
 7. Ograniczenie wjazdu samochodów do centrum miasta.
 8. Zachęty do korzystania z samochodów elektrycznych – budowa stacji ładowania, przywileje w ruchu.
 9. Rozwój sieci ciepłowniczej.
 10. Rozwój sieci komunikacji publicznej (wytyczanie buspasów, zwiększanie częstotliwości kursów, modernizacja taboru, itp.)
 11. Zakup ekologicznych pojazdów – np. autobusów i śmieciarek elektrycznych.
 12. Nie ma potrzeby podejmowania specjalnych działań w tej dziedzinie.
 13. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Czy Pani/ Pana zdaniem:
Prosimy wybrać jedną odpowiedź.
 1. Należy podnieść opłatę za wywóz śmieci z domów mieszkalnych i firm, aby rozwijać sieć sortowania, przetwarzania i utylizacji odpadów.
 2. Obecne stawki za wywóz śmieci z są wystarczające i nie należy ich podnosić.
 3. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie
Co jest Pani/ Pana zdaniem kulturalną wizytówką naszego miasta?  Prosimy wskazać maksymalnie trzy miejsca lub wydarzenia, tematy. 
1.
Festiwal Teatralny
2.
Starówka
3.
Które z wymienionych działań w obszarze kultury są Pani/ Pana zdaniem najbardziej potrzebne mieszkańcom? 
Prosimy wybrać maksymalnie dwie odpowiedzi.
 1. Rozwój bibliotek miejskich np. powiększenie księgozbioru, dłuższe godziny otwarcia.
 2. Wzbogacenie oferty domów kultury.
 3. Organizacja imprez i festiwali.
 4. Rozwój oferty kin, teatrów, muzeów itp.
 5. Renowacja wybranych zabytków.
 6. Wspieranie mediów lokalnych.
 7. Stworzenie dużego centrum kulturalnego.
 8. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Które zabytki w mieście należy w pierwszej kolejności poddać renowacji? 
Starówka, Ratusz, Zamek
Władze miasta tworzą ofertę kulturalną z myślą o różnych grupach mieszkańców. Które z wymienionych grup najbardziej potrzebują rozwoju oferty kulturalnej skierowanej bezpośrednio do nich?
Prosimy wybrać maksymalnie dwie odpowiedzi.
 1. Rodziny z dziećmi.
 2. Seniorzy.
 3. Osoby z różnych przyczyn wykluczone.
 4. Osoby szczególnie zainteresowane kulturą .
 5. Osoby, które nie interesują się kulturą.
 6. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Czy Pani/ Pana zdaniem boiska przy szkołach publicznych powinny być dostępne dla mieszkańców?
Prosimy wybrać jedną odpowiedź.
 1. Boiska szkolne powinny być bezpłatnie dostępne dla wszystkich zainteresowanych.
 2. Mieszkańcy powinni móc korzystać z boisk szkolnych za niewielką opłatą.
 3. Boiska szkolne powinny być udostępniane na zasadach komercyjnych – stanowią źródło dodatkowego dochodu dla szkół.
 4. Boiska szkolne mają służyć uczniom i powinny być użytkowane tylko przez nich (pod nadzorem wykwalifikowanych nauczycieli i trenerów).
 5. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Które z wymienionych stwierdzeń na temat finansowania sportu są bliższe Pani/ Pana poglądom?
Prosimy wybrać jedną odpowiedź. 
 1. Miasto powinno dofinansowywać profesjonalne kluby sportowe, ponieważ jest to ważny element promocji regionu, nawet jeśli oznacza to zmniejszenie środków na wsparcie sportu amatorskiego i rekreacyjnego.
 2. Miasto powinno przeznaczyć więcej środków na upowszechnianie sportów amatorskich i rekreacyjnych, zamiast dofinansowywać profesjonalne kluby sportowe.
 3. Miasto nie powinno wydawać pieniędzy na wspieranie sportu.
 4. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Która z dyscyplin sportowych powinna być Pani/ Pana zdaniem objęta szczególną opieką władz miasta (poprzez specjalne dotacje, remont i budowę obiektów sportowych, dofinansowanie pracy trenerów itd.)?
piłka nożna
Gmina może wprowadzać programy polityki zdrowotnej, odpowiadające na najpoważniejsze problemy zdrowotne mieszkańców.  Jakie programy zdrowotne są Pani/ Pana zdaniem najbardziej potrzebne w mieście?
Prosimy wybrać maksymalnie trzy odpowiedzi.
 1. Leczenie niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego in vitro.
 2. Profilaktyka i leczenie chorób osób starszych.
 3. Profilaktyka i leczenie nadwagi i otyłości.
 4. Profilaktyka i leczenie stomatologiczne dzieci.
 5. Profilaktyka i diagnoza chorób nowotworów.
 6. Programy szczepień ochronnych np. przeciw grypie, pneumokokom, HCV.
 7. Wykrywanie wad postawy i programy rehabilitacji.
 8. Ochrona zdrowia psychicznego.
 9. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Samorząd tworzy przychodnie i szpitale, wyposaża je w sprzęt i zajmuje się zarządzeniem tymi placówkami. Narodowy Fundusz Zdrowia finansuje świadczenia zdrowotne – wizyty u specjalistów, badania, zabiegi i operacje. Często jednak, dotacja NFZ nie zaspokaja potrzeb zdrowotnych mieszkańców. Które z poniższych stwierdzeń jest bliższe Pani/ Pana poglądom? 
Prosimy wybrać jedną odpowiedź.
 1. Finansowanie świadczeń zdrowotnych jest zadaniem państwa i NFZ. Miasto powinno ograniczyć swoją rolę do zarządzania placówkami zdrowotnymi, zabiegać o większe środki dla swoich przychodni i szpitali w NFZ, ale nie przeznaczać własnego budżetu na finansowanie świadczeń zdrowotnych.
 2. Gmina musi dbać o zdrowie swoich mieszkańców. W sytuacji, gdy brakuje środków z NFZ, miasto powinno dopłacać do świadczeń zdrowotnych z własnego budżetu.
 3. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Miejsce na uzasadnienie lub skomentowanie odpowiedzi.
Sądecki Senior i Niepełnosprawny – finansowe wsparcie seniorów i rehabilitacja dla potrzebujących. Zdrowy Sądeczanin - bezpłatna podstawowa opieka medyczna dla Sądeczan w porze nocnej oraz w dni wolne od pracy.
  Instytucje miejskie w różny sposób mogą wspierać mieszkanki i mieszkańców, którzy samodzielnie opiekują się osobami zależnymi – przewlekle chorymi, niepełnosprawnymi. Jakie formy odciążenia opiekunów osób zależnych są Pani/ Pana zdaniem najbardziej potrzebne mieszkańcom naszego miasta?
Prosimy wybrać maksymalnie dwie odpowiedzi.
 1. Rozwój programów opieki zdrowotnej finansowanej z budżetu miasta np. dopłaty do leków, rozwój infrastruktury medycznej, finansowanie badań profilaktycznych.
 2. Budowa mieszkań komunalnych dostosowanych do potrzeb osób zależnych.
 3. Dostosowywanie istniejących budynków mieszkalnych do potrzeb osób z ograniczonymi możliwościami poruszania się np. dofinansowanie budowy wind, podjazdów, itp.
 4. Darmowy transport finansowany z budżetu miasta.
 5. Upowszechnianie instytucji opiekuna społecznego.
 6. Dom dziennego pobytu dla dorosłych osób zależnych.
 7. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Czy Pani/Pana zdaniem w naszym mieście istnieją grupy społeczne, które są wykluczone, marginalizowane lub dyskryminowane? Jeśli tak, prosimy o wskazanie takich grup.
Osoby starsze, osoby niepełnosprawne
Miasto jest właścicielem 957 mieszkań komunalnych oraz 224 lokale socjalne. Jaką Pani/Pana zdaniem należy prowadzić politykę dotyczącą mieszkań socjalnych?
Prosimy wybrać jedną odpowiedź.
 1. Miasto powinno budować nowe osiedla mieszkań socjalnych.
 2. Miasto powinno tworzyć nowe lokale socjalne w budynkach w różnych częściach miasta.
 3. Priorytetem powinny być remonty istniejących lokali socjalnych. Dopiero w dalszej kolejności należy budować nowe.
 4. Należy stopniowo zmniejszać liczbę lokali socjalnych utrzymywanych przez miasto.
 5. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Które z poniższych stwierdzeń jest bliższe Pani/ Pana poglądom?
Prosimy wybrać jedną odpowiedź.
 1. Mieszkania komunalne powinny być sprzedawane ich lokatorom z wysoką bonifikatą.
 2. Mieszkania komunalne powinny być sprzedawane ich lokatorom po cenach rynkowych.
 3. Mieszkania komunalne powinny zostać w zasobie miasta.
 4. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Jednym z zadań gminy jest dbanie o bezpieczeństwo i porządek publiczny.  Czy zgadza się Pani/ Pan z następującymi stwierdzeniami? 
Prosimy wybrać wszystkie pasujące odpowiedzi.
Tak Nie Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
W mieście powinna funkcjonować straż miejska.
Część budżetu miasta powinna być przeznaczana na wsparcie policji.
Które z poniższych stwierdzeń jest bliższe Pani/ Pana opinii? 
Prosimy wybrać jedną odpowiedź.
 1. W celu zwiększenia bezpieczeństwa mieszkańców należy rozwijać system monitoringu miejskiego.
 2. Systemy monitoringu zbyt mocno naruszają prywatność mieszkańców, są kosztowne i nie zwiększają znacząco bezpieczeństwa. W mieście nie powinno być monitoringu w miejscach publicznych.
 3. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Jakie Pani/ Pana zdaniem ważne dla mieszkańców kwestie powinny stać się przedmiotem publicznej debaty, włączającej obywateli,  (nie tylko ekspertów i działaczy politycznych)? Prosimy wskazać maksymalnie trzy kwestie.
Kwestia 1:
inwestycje miejskie
Kwestia 2:
budżet obywatelski
Kwestia 3:
współdziałanie z organizacjami pozarządowymi
Do "Kwestia 1". Jakie narzędzie jest najodpowiedniejsze do zaangażowania mieszkańców w podjęcie decyzji w tej sprawie. 
Prosimy wybrać jedną odpowiedź.
 1. Budżet obywatelski
 2. Konsultacje społeczne
 3. Panel obywatelski
 4. Współpraca z Młodzieżową Radą Miasta, Radą Seniorów lub innym ciałem konsultacyjnym.
 5. Współpraca z organizacjami obywatelskimi.
 6. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Do "Kwestia 2". Jakie narzędzie jest najodpowiedniejsze do zaangażowania mieszkańców w podjęcie decyzji w tej sprawie. 
Prosimy wybrać jedną odpowiedź. 
 1. Budżet obywatelski
 2. Konsultacje społeczne
 3. Panel obywatelski
 4. Współpraca z Młodzieżową Radą Miasta, Radą Seniorów lub innym ciałem konsultacyjnym.
 5. Współpraca z organizacjami obywatelskimi.
 6. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Do "Kwestia 3". Jakie narzędzie jest najodpowiedniejsze do zaangażowania mieszkańców w podjęcie decyzji w tej sprawie. 
Prosimy wybrać jedną odpowiedź.   
 1. Budżet obywatelski
 2. Konsultacje społeczne
 3. Panel obywatelski
 4. Współpraca z Młodzieżową Radą Miasta, Radą Seniorów lub innym ciałem konsultacyjnym.
 5. Współpraca z organizacjami obywatelskimi.
 6. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Czy zgadza się Pani/ Pan z następującymi stwierdzeniami? 
Prosimy wybrać wszystkie pasujące odpowiedzi.
Tak Nie Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Należy wydłużyć godziny pracy urzędu miasta.
Należy udostępnić informację o wszystkich umowach zawieranych przez urząd miasta.
Wszystkie umowy zawierane przez urząd miasta powinny być publicznie dostępne, wraz z informacją o przedmiocie i wartości umowy oraz kontrahencie.
Informacje o kwalifikacjach i ocenie osób, które startują w konkursach na stanowiska kierownicze w instytucjach miejskich, powinny być publicznie dostępne (z pominięciem danych osobowych).
Firmy pracujące i budujące dla samorządów powinny zatrudniać tylko na umowę o pracę
Czy Pani/ Pana zdaniem należy wywieszać flagę Unii Europejskiej obok flagi Polski na budynkach publicznych, nie tylko podczas święta Europy?
 1. Tak
 2. Nie
 3. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Jakimi wartościami zamierza się Pani/Pan kierować przy podejmowaniu decyzji, jako prezydent miasta?
Troska o miasto i jego mieszkńców
Pokaż wszystkie pytania
Pokaż mniej
Pokaż wszystkie pytania
Pokaż mniej