Informacje ogólne

Polityk archiwalny
Zawód: architekt

Obietnice

Dodaj deklarację polityka

Opcjonalnie:


Dodaj deklarację polityka

Opcjonalnie:


Kwestionariusze

Kwestionariusz MamPrawoWiedziec.pl
Samorząd (2018)

Imię i nazwisko
Imię (imiona)
Marta Teresa
Nazwisko
Bejnar-Bejnarowicz
Wykształcenie
 1. Podstawowe
 2. Gimnazjalne
 3. Zasadnicze zawodowe
 4. Średnie
 5. Wyższe licencjackie/ inżynierskie
 6. Wyższe magisterskie
Dodatkowe informacje o wykształceniu  (np. nazwa szkoły, kierunek wykształcenia, specjalizacja, stopnie naukowe, itp.)
Absolwentka Wydziału Budownictwa i Architektury Politechniki Szczecińskiej. Odznaczona Honorową Odznaką Izby Architektów Rzeczypospolitej Polskiej I stopnia. Pracowała jako plastyk i grafik w Towarzystwie Kultury Teatralnej w Warszawie, była wykładowcą podstaw projektowania, specjalistą ds. zamówień publicznych. W Wydziale Administracji Budowlanej Urzędu Miasta Gorzowa Wielkopolskiego pracowała do roku 2007. Następnie w biurach projektowych w Szczecinie i Gorzowie, a po uzyskaniu uprawnień do projektowania otworzyła autorskie biuro projektowe, które prowadzi do dziś.
Ostatnio wykonywany zawód
Architekt
Prosimy o opisanie Pani/ Pana aktywności zawodowej, politycznej i społecznej, w tym działalności na rzecz miasta.
Społecznie realizuje się w: Stowarzyszeniu Architektów Polskich SARP Oddział Gorzów Wielkopolski, Radzie Lubuskiej Okręgowej Izby Architektów, Stowarzyszeniu Przyjaciół Szkoły Podstawowej Nr 1 w Gorzowie „Jedyna Taka” oraz jako prezes Stowarzyszenia Ludzie dla Miasta. Aktywnie uczestniczy w działalności ogólnopolskich związków i stowarzyszeń: Piesza Polska oraz jako wiceprezes Kongresu Ruchów Miejskich skupiającego 40 organizacji miejskich z całego kraju. Absolwentka 23. Szkoły Liderów Politycznych. Jest pragmatyczna, pracowita i aktywna. Obecna na niemal wszystkich spotkaniach społecznych, od konsultacji po budżet obywatelski. Jest inicjatorką popularnych w różnych dzielnicach Gorzowa latających dyżurów. W wolnych chwilach dużo czyta, ale jak sama przyznaje, głownie przepisów i literatury fachowej, a dzieciom przed snem najchętniej opowiadania skandynawskie. Uczestniczy w akcjach czytelniczych Klubu Czytających Rodzin czy Cała Polska czyta dzieciom. Z LDM i Biblioteką Pedagogiczną zorganizowała pierwszy w Gorzowie regał Bookcrossingowy, czyli wolnej wymiany książek, na przystanku pod Arsenałem. Jest chętnie zapraszana w roli komentatora na konferencje, również naukowe. Jej inne spojrzenie na samorząd, planowanie przestrzenne czy udział mieszkańców w życiu społeczności, a także na inwestycje, wiele wnosi do publicznych debat o zarządzaniu i rozwoju miast. Współpracownicy zapytani o jej cechy wymieniają przede wszystkim otwarty umysł i umiejętność sprawnego podejmowania decyzji. Mówią, że jest liderem, który nie stoi na piedestale, ale razem z grupą pcha sprawy do przodu. Mówią, że Marta wymaga od innych takiego zaangażowania, jakie sama wkłada w sprawy i czasem ciężko nadążyć za jej tempem. Potrafi też cofnąć się o krok, przyznać się do błędu i czerpać z wiedzy ludzi z większym doświadczeniem. Prywatnie żona inżyniera, mama dwóch synów, rowerzystka i scrabblistka.
Podstawowe dane do kontaktu z wyborcami
 1. E-mail do kontaktu z wyborcami
  rada.gorzow@gmail.com
 2. Strona internetowa
  www.kochamgorzow.pl
 3. Profile w mediach społecznościowych
  facebook.com/MartaBejnarBejnarowicz
 4. Inne formy komunikacji
  facebook.com/martabejnar
W jaki sposób zamierza Pani/Pan utrzymywać kontakt z mieszkańcami?
Prosimy wybrać wszystkie, które pasują.
 1. Organizowanie dyżurów.
 2. Prowadzenie strony internetowej.
 3. Prowadzenie bloga.
 4. Wydawanie lokalnej gazety przez urząd miasta.
 5. Organizowanie regularnych spotkań z mieszkańcami.
 6. Inne (jakie?): WSPÓLNE PROBLEMY, WSPÓLNE DECYZJE
Miejsce na uzasadnienie lub skomentowanie odpowiedzi.
WSPÓLNE PROBLEMY, WSPÓLNE DECYZJE Partycypacja może wydłużać proces podejmowania decyzji, ale rekompensowane jest to przez szybsze i efektywniejsze realizowanie przedsięwzięć, odpowiadające faktycznym potrzebom mieszkańców i mieszkanek. Władze podejmują decyzje w sposób transparentny, kierując się dobrem jego mieszkańców i włączając ich w ten proces. Mieszkańcy zachowują postawę aktywną, mają wpływ na swoje miasto. INNOWACYJNY SPOSÓB PODEJMOWANIA TRUDNYCH DECYZJI: - Badanie opinii publicznej; - Przeprowadzanie debat publicznych; - Referenda lokalne w przypadku strategicznych planów dotyczących rozwoju miasta; - Foresight miejski: włączanie mieszkańców w tworzenie scenariuszy definiujących trendy i procesy kluczowe dla rozwoju miasta i Aglomeracji, - Powszechna, aktualna informacja o inwestycjach, remontach, działaniach i konsultacjach; - Platforma komunikacji społecznej do dialogu z mieszkańcami - miejski portal bez cenzury. - System umożliwiający powiadamianie służb o niedogodnościach (dziury w drogach, awarie, sugestie); - Cykliczne otwarte spotkania prezydenta z mieszkańcami i radnymi; - Przewidywalność - konsultacje na etapie tworzenia projektów, polityk publicznych lub planowania inwestycji - opinia i wiedza mieszkańców jest wartością a nie przeszkodą; - Wynik konsultacji jest ważny niezależnie od liczby uczestników; - Informacje zwrotne: merytoryczna odpowiedź w rozsądnym terminie; - Stworzenie sieci liderów lokalnych: Pomost i wsparcie w bezpośrednim kontakcie z mieszkańcami, przedsiębiorcami, Rozpoznawanie potrzeb, aktywizacja lokalnych społeczności, wspieranie aktywnych osób w ich działaniach na rzecz środowiska lokalnego oraz realizacji projektów aktywności lokalnej; - M-Lab: Młodzieżowe laboratorium innowacji - miejsce, w którym nastolatkowie będą mogli wdrażać w życie swoje pomysły. - Laboratorium Innowacji Społecznych: rozwijanie i wspieranie innowacyjnych rozwiązań społecznych skierowanych do mieszkańców - miasto potrzebuje nowych pomysłów nie tylko w sferze technologii czy gospodarki, ale również w działalności społecznej, kierowanej do mieszkańców; wypracowywanie, wspieranie i upowszechnianie nowatorskich rozwiązań społecznych; - Centrum Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi: Lokale dla podmiotów III sektora; uczciwe konkursy na zadania własne gminy; regularny i otwarty dialog z organizacjami pozarządowymi; zaproszenie do udziału w procesach planowania inwestycji, projektowaniu, strategiach rozwoju, tworzeniu polityk społecznych, kulturalnych, sportowych, edukacyjnych itd.; - LabGov: zespół do współpracy biur i wydziałów, przełamujący silosową strukturę pracy; - Kanał komunikacji i współpracy samorządu z innymi instytucjami publicznymi, innowatorami społecznymi, sektorami edukacji, biznesu i NGO; - Urząd dla ludzi: czytelny język komunikacji i urzędowych pism; rzetelne, aktualne, zrozumiałe informacje; upublicznianie m.in. dokumentacji technicznych oraz formalnej korespondencji, związanej z inwestycjami, umów, analiz, raportów; - Utworzenie Dzielnic (jednostek pomocniczych): Rady Dzielnic działające społecznie przy Centrach Aktywności Lokalnej; Mieszkańcy rejonów mogą decydować bezpośrednio o rozwoju swojego rejonu; Wykorzystanie potencjału dzielnic w rozwoju lokalnym, rewitalizacji, budowie kapitału społecznego czy włączeniu społecznym, wypracowanie i promowanie najlepszych praktyk związanych z funkcjonowaniem dzielnic;
Co Pani/ Pana zdaniem powinno być strategicznym celem rozwojowym miasta w ciągu najbliższych 15 lat?
AGLOMERACJA GORZOWSKA Kreowanie pozytywnego wizerunku miasta i Aglomeracji Współpraca z sąsiednimi regionami poza MOF Sieciowanie działających na obszarze Aglomeracji małych i dużych przedsiębiorców; Rozwój instytucji otoczenia biznesu; Formuły partnerstwa publiczno-prywatnego Wspólna oferta inwestycyjna; Analiza ponadregionalnych kryteriów lokalizacji nowych inwestycji; Przygotowanie miejsc lokalizacji biznesu: produkcja, atrakcyjne powierzchnie biurowe; Warunki dla miejsc pracy wysokiej jakości: powiązanie nauki z biznesem; monitoring wykwalifikowanej i zawodowo mobilnej kadry; Współpraca oparta na zasadach partnerstwa i zaspokajania wspólnych interesów; Wspólna komunikacja miejska; Wspólne usługi społeczne, kulturalne i sportowe; Wspólne planowanie przestrzenne: zmniejszanie ryzyka inwestycyjnego, ułatwienie oceny rentowności inwestycji, skrócenie terminów pozwolenia na budowę, ROZWÓJ OPARTY NA WYSOKOTECHNOLOGICZNYCH USŁUGACH Zespół profesjonalnych lobbystów, dotarcie do inwestorów przyszłościowych branż, którzy planują budowę nowych ośrodków, Gorzowski Park Technologiczny / Gorzowski Ośrodek Technologiczny Powiązanie nauki z biznesem; Inicjatywy klastrowe; Przestrzenie biurowe, open space, sale konferencyjne, Doradztwo, usługi księgowe, IT, promocji; Inicjatywy Hackerspace - opracowywania innowacyjnych rozwiązań technologicznych z zakres elektroniki, mechatroniki, technologii informacyjno-komunikacyjnych (np. w postaci animacji wydarzeń, zabezpieczenia technicznego i lokalowego oraz promocji). CivicTech - Hackathony miejskie - spotkania o charakterze maratonów programistycznych koncentrujące się na tematyce miejskiej. Start-up’y, warsztaty kreatywne; Współpraca z uczelniami w kierunku kształcenia kadr w pożądanych branżach: Przemysł 4.0 - integracja systemów i tworzenie sieci; Inteligentne specjalizacje: programowanie gier komputerowych, telekomunikacja, nanotechnologia, biotechnologia, energetyka, analiza cyber-miast, sztuczna inteligencja, tele-chirurgia; FabLab - laboratorium technologicznych innowacji, LOKALNI PRZEDSIĘBIORCY - SÓL TEJ ZIEMI Rada Przedsiębiorców społeczne ciało doradcze prezydenta wspólne kreowanie polityki i rozwoju gospodarczego wspólne przedsięwzięcia gospodarcze, opiniowanie dokumentów strategicznych, aktów prawa miejscowego Polityka zachęt i bodźców prorozwojowych dla gospodarki lokalnej Regionalne specjalizacje - wsparcie i promocja; Elastyczne czynsze (kroczące, zmienne sezonowo itd.), Wspólne akcje promocyjne, Planowe intensyfikowanie obecności mieszkańców w centrum miasta przez specjalnie organizowane wydarzenia miejskie itp., Oferta komercyjnego zarządu lokalami użytkowymi - łączenie w większe kompleksy (np. całe pierzeje lub ulice) i osiąganie wspólnych korzyści; Lokalna przedsiębiorczość w centrum miasta: Wyprzedzające planowanie pożądanych miksów funkcji gospodarczych Zabezpieczenie pożądanych funkcji - Miejscowy Plan Rewitalizacji dla Chrobrego, Sikorskiego i Nowego Miasta; Aktywne poszukiwanie odpowiednich najemców; Mikroprzedsiębiorcy: Baza lokalowa dla jednoosobowych działalności gospodarczych, start-upów; Doradztwo : księgowość, prawo, promocja, szkolenia pracowników; Sieciowanie i klastry branżowe; Pożyczki na rozwój działalności; Osiedlowe ryneczki Drobny handel uliczny nie tylko jako przedsięwzięcie gospodarcze, ale także społeczne; Zasady dla mini- i mikrotargowisk uwzględniające znaczenie dla kolorytu miasta; Ekonomia społeczna Spółdzielnie Socjalne jako partner w realizacji zadań miasta; Rolnictwo Reaktywacja targów rolniczych; Wspieranie rodzimej wytwórczości; Ogrodnictwo miejskie; Osiedlowe przedogródki Pełny program można znaleźć na http://www.kochamgorzow.pl/program-rozwoju-gorzowa
Jakie najważniejsze działania podejmie Pani/ Pan na rzecz mieszkańców naszego miasta? Prosimy o sformułowanie maksymalnie pięciu deklaracji, które składa Pani/ Pan wyborcom w swojej kampanii.
1.
Wspólnie z sąsiednimi gminami przygotuję infrastrukturę dla potencjalnych inwestorów, pod nowy profil inwestora strategicznego (wysokopłatne miejsca pracy);
2.
Zainwestuję w remonty i budowę szkół, przedszkoli i żłobków (nowoczesna edukacja);
3.
Jak najszybciej uruchomię linie tramwajowe i usprawnię siatkę połączeń MZK (szybka i sprawna komunikacja miejska);
4.
Zainwestuję w jakość życia w mieście, czyli kulturę, rekreację i sport powszechny (ciekawe miasto, zdrowi gorzowianie);
5.
Posprzątam miasto i doprowadzę do prawidłowego gospodarowania odpadami (piękne i czyste miasto);
Z poniższej listy prosimy wybrać 3 obszary polityk miejskich, które Pani/ Pana zdaniem wymagają szczególnego dofinansowania w nadchodzącej kadencji.
Prosimy wybrać maksymalnie trzy odpowiedzi.
 1. Bezpieczeństwo i porządek publiczny
 2. Drogi
 3. Komunikacja miejska
 4. Edukacja
 5. Gospodarka komunalna (wodociągi, kanalizacja, ogrzewanie, śmieci)
 6. Ochrona środowiska
 7. Polityka mieszkaniowa
 8. Kultura
 9. Ochrona zdrowia
 10. Polityka społeczna
 11. Przestrzeń publiczna (parki, zieleń)
 12. Sport i turystyka
 13. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
 14. Inne (jakie?): Mali i średni przedsiębiorcy
Miejsce na uzasadnienie lub skomentowanie odpowiedzi.
Gorzów jest miastem o słabych parametrach rozwojowych ( Raport o stanie miasta: www.kochamgorzow.pl/ii-raport-o-stanie-miasta ), co przekłada się również na niezrealizowane potrzeby społeczne. Bezpieczeństwo i porządek publiczny, drogi, gospodarka komunalna, ochrona środowiska, ochrona zdrowia, polityka społeczna - wymagają zmian organizacyjnych i nakładów, jednak aby móc wydawać, trzeba najpierw zarobić. Należy być oczywiście przygotowanym na dobrego inwestora strategicznego, natomiast gospodarkę Gorzowa na dziś budują przedsiębiorcy, którzy borykają się z bardzo małą rentownością działalności gospodarczej. To znaczy, że pracują "na opłaty" i o inwestowaniu nie ma mowy. Chcę zaoferować im szeroko rozumiane wsparcie, bo LOKALNI PRZEDSIĘBIORCY to SÓL TEJ ZIEMI. Rada Przedsiębiorców- społeczne ciało doradcze prezydenta: - spólne kreowanie polityki i rozwoju gospodarczego, - wspólne przedsięwzięcia gospodarcze, - opiniowanie dokumentów strategicznych, - aktów prawa miejscowego Polityka zachęt i bodźców prorozwojowych dla gospodarki lokalnej - Regionalne specjalizacje - wsparcie i promocja; - Elastyczne czynsze (kroczące, zmienne sezonowo itd.), - Wspólne akcje promocyjne, - Planowe intensyfikowanie obecności mieszkańców w centrum miasta przez specjalnie organizowane wydarzenia miejskie itp., - Oferta komercyjnego zarządu lokalami użytkowymi - łączenie w większe kompleksy (np. całe pierzeje lub ulice) i osiąganie wspólnych korzyści; Lokalna przedsiębiorczość w centrum miasta: - Wyprzedzające planowanie pożądanych miksów funkcji gospodarczych - Zabezpieczenie pożądanych funkcji - Miejscowy Plan Rewitalizacji dla Chrobrego, Sikorskiego i Nowego Miasta; - Aktywne poszukiwanie odpowiednich najemców; Mikroprzedsiębiorcy: - Baza lokalowa dla jednoosobowych działalności gospodarczych, start-upów; - Doradztwo : księgowość, prawo, promocja, szkolenia pracowników; - Sieciowanie i klastry branżowe; - Pożyczki na rozwój działalności; Osiedlowe ryneczki Drobny handel uliczny nie tylko jako przedsięwzięcie gospodarcze, ale także społeczne; Zasady dla mini- i mikrotargowisk uwzględniające znaczenie dla kolorytu miasta; Ekonomia społeczna Spółdzielnie Socjalne jako partner w realizacji zadań miasta; Zaznaczyłam ponadto punkty: Komunikacja miejska i edukacja. Im mniej samochodów, im przyjaźniejsze przestrzenie publiczne, tym więcej ludzi i większe obroty działalności funkcjonujących w centrach miast. Należy więc pomóc przedsiębiorcom i oddać miasto pieszym. Do tego potrzebna jest porządna komunikacja miejska. Głównym celem nowoczesnego transportu publicznego jest zapewnienie mieszkańcom dogodnych dojazdów komunikacją miejską w rozsądnym czasie oraz - poprzez jej atrakcyjność cenową dla pasażerów - zmniejszenie uciążliwości indywidualnego ruchu drogowego oraz hałasu i zanieczyszczenia powietrza w mieście. Spacer, rower, tramwaj, autobus, samochód - spójne ogniwa komunikacji; Natomiast edukacja w Gorzowie wymaga przede wszystkim doinwestowania w remonty i budowę żłobków, przedszkoli i szkół. Pełny program można znaleźć na http://www.kochamgorzow.pl/program-rozwoju-gorzowa
Zadaniem gminy jest zaspokojenie podstawowych potrzeb mieszkańców. Gmina realizuje ten cel dzięki pieniądzom z budżetu państwa i części podatków płaconych przez mieszkańców. Często jednak środki te są niewystarczające i gminy poszukują źródeł własnych dochodów. Które z wymienionych sposobów zwiększania budżetu miasta należy Pani/Pana zdaniem zastosować w naszym mieście? Prosimy zaznaczyć wszystkie pasujące odpowiedzi.   
 1. Szukanie oszczędności, poprzez zmniejszenie niektórych wydatków z budżetu miasta.
 2. Zachęcanie mieszkańców do rozliczania się z podatków na terenie miasta – np. przez wprowadzenie karty mieszkańca, preferencje w rekrutacji przedszkolnej.
 3. Kredyt na inwestycje lub inne formy zaciągnięcia długu.
 4. Podniesienie lub wprowadzenie nowych podatków i opłat lokalnych.
 5. Wprowadzenie dodatkowych zachęt do tworzenia przedsiębiorstw, co zwiększy dochody z podatków od przedsiębiorstw.
 6. Sprzedaż gruntów i budynków miejskich.
 7. Wynajem powierzchni należących do miasta zakładom produkcyjnym lub usługowym.
 8. Rozwijanie przedsiębiorstw komunalnych (np. zwiększenie wpływów ze sprzedaży biletów).
 9. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
 10. Inne (jakie?): zewnętrze źródła finansowania (budżet państwa, UE), Partnerstwo Publiczno - Prywatne
Wybrała Pani/ wybrał Pan odpowiedź „Szukanie oszczędności, poprzez zmniejszenie niektórych wydatków z budżetu miasta”.   Prosimy wskazać, które wydatki miasta można ograniczyć
Zdecydowanej "restrukturyzacji" będzie podlegał punkt dotyczący wydatków na promocję miasta oraz wydatki, które nie są niezbędne. Nie widzę potrzeby remontowania gabinetu prezydenta, ani zakupu drogich samochodów służbowych z podgrzewanymi fotelami.
Wybrała Pani/ wybrał Pan odpowiedź „Zachęcanie mieszkańców do rozliczania się z podatków na terenie miasta np. przez wprowadzenie karty mieszkańca, preferencje w rekrutacji przedszkolnej.”.   Jak Pani/ Pana zdaniem zachęcać mieszkańców do rozliczania się z podatków na terenie naszego miasta?
W ramach Aglomeracji Gorzowskiej będę chciała strukturalnie podejść do wspólnego gospodarowania zasobami. Zarówno w zakresie wspólnej komunikacji miejskiej jak i usług edukacyjnych, komunalnych czy społecznych. Aglo-Karta to tylko jeden z elementów.
Wybrała Pani/ wybrał Pan odpowiedź „Wprowadzenie dodatkowych zachęt do tworzenia przedsiębiorstw, co zwiększy dochody z podatków od przedsiębiorstw.”.   Jakie zachęty do tworzenia przedsiębiorstw należy zastosować?
LOKALNI PRZEDSIĘBIORCY to SÓL TEJ ZIEMI. Rada Przedsiębiorców- społeczne ciało doradcze prezydenta: - spólne kreowanie polityki i rozwoju gospodarczego, - wspólne przedsięwzięcia gospodarcze, - opiniowanie dokumentów strategicznych, - aktów prawa miejscowego Polityka zachęt i bodźców prorozwojowych dla gospodarki lokalnej - Regionalne specjalizacje - wsparcie i promocja; - Elastyczne czynsze (kroczące, zmienne sezonowo itd.), - Wspólne akcje promocyjne, - Planowe intensyfikowanie obecności mieszkańców w centrum miasta przez specjalnie organizowane wydarzenia miejskie itp., - Oferta komercyjnego zarządu lokalami użytkowymi - łączenie w większe kompleksy (np. całe pierzeje lub ulice) i osiąganie wspólnych korzyści; Lokalna przedsiębiorczość w centrum miasta: - Wyprzedzające planowanie pożądanych miksów funkcji gospodarczych - Zabezpieczenie pożądanych funkcji - Miejscowy Plan Rewitalizacji dla Chrobrego, Sikorskiego i Nowego Miasta; - Aktywne poszukiwanie odpowiednich najemców; Mikroprzedsiębiorcy: - Baza lokalowa dla jednoosobowych działalności gospodarczych, start-upów; - Doradztwo : księgowość, prawo, promocja, szkolenia pracowników; - Sieciowanie i klastry branżowe; - Pożyczki na rozwój działalności; Osiedlowe ryneczki Drobny handel uliczny nie tylko jako przedsięwzięcie gospodarcze, ale także społeczne; Zasady dla mini- i mikrotargowisk uwzględniające znaczenie dla kolorytu miasta; Ekonomia społeczna Spółdzielnie Socjalne jako partner w realizacji zadań miasta;
Wybrała Pani/ wybrał Pan odpowiedź „Rozwijanie przedsiębiorstw komunalnych (np. zwiększenie wpływów ze sprzedaży biletów).”.   Które przedsiębiorstwa komunalne mogą przynieść dodatkowy dochód do budżetu miasta?
Miejsce na uzasadnienie lub skomentowanie odpowiedzi.
Pełny program można znaleźć na http://www.kochamgorzow.pl/program-rozwoju-gorzowa
Prognozy GUS wskazują, że w najbliższych latach, rocznie do Polski przybywać będzie ponad 20 tys. cudzoziemców.  Jakie widzi Pani/ Pan bariery we włączaniu cudzoziemców w rynek pracy i życie społeczne w mieście?
W Gorzowie pracownicy napływowi są faktem. Są nawet rejsowe połączenia autobusowe z Ukrainą. Problemem jest fakt, że wielu cudzoziemców pracuje u nas poniżej swoich kompetencji a także nie mają warunków do asymilacji. Nie ma w Gorzowie oferty kulturalnej i społecznej dla obywateli Ukrainy, Białorusi czy Mołdawii. Wegetują oni w kraju poświęcając większość czasu na prace a poza tym czasem przebywają głownie z osobami swojej narodowości i nie korzystają z zasobów miasta. Nie sprzyja to integracji, co oznacza, że chętnie się stad odjadą jak tylko będą mieli lepsze warunki gdzie indziej. Chciałabym zorganizować kursy językowe dla cudzoziemców oraz wydarzenia integracyjne w Centrach Aktywności Lokalnej na osiedlach. Przełamanie bariery językowej oraz poznanie miasta i sąsiadów może być sprzyjającą okolicznością do pozostania w mieście na dłużej. Ponadto należy włączyć ich w system mieszkaniowy, aby mogli na uczciwych warunkach zamieszkać w Gorzowie i sprowadzić tu rodzinę, z którą często są w wielomiesięcznej rozłące. To będzie się wiązało również z odpowiednim profilem edukacyjnym, czyli utworzeniem klas wielojęzycznych.
Czy miasto powinno brać udział, również finansowy, w rozwoju sąsiednich gmin? Prosimy wybrać jedną odpowiedź
 1. Tak
 2. Nie
 3. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Miejsce na uzasadnienie lub skomentowanie odpowiedzi.
AGLOMERACJA GORZOWSKA to wg mnie wielka szansa na wspólne interesy. Sam Gorzów nie ma wielu terenów inwestycyjnych, ale już jako aglomeracja, jest silnym graczem. W ramach rozwoju aglomeracji chciałaby podjąć działania: - Kreowanie pozytywnego wizerunku miasta i Aglomeracji - Współpraca z sąsiednimi regionami poza MOF - Sieciowanie działających na obszarze Aglomeracji małych i dużych przedsiębiorców; - Rozwój instytucji otoczenia biznesu; - Formuły partnerstwa publiczno-prywatnego Wspólna oferta inwestycyjna; - Analiza ponadregionalnych kryteriów lokalizacji nowych inwestycji; - Przygotowanie miejsc lokalizacji biznesu: produkcja, atrakcyjne powierzchnie biurowe; - Warunki dla miejsc pracy wysokiej jakości: powiązanie nauki z biznesem; - monitoring wykwalifikowanej i zawodowo mobilnej kadry; Współpraca oparta na zasadach partnerstwa i zaspokajania wspólnych interesów; - Wspólna komunikacja miejska; - Wspólne usługi społeczne, kulturalne i sportowe; - Wspólne planowanie przestrzenne: zmniejszanie ryzyka inwestycyjnego, ułatwienie oceny rentowności inwestycji, skrócenie terminów pozwolenia na budowę, ROZWÓJ OPARTY NA WYSOKOTECHNOLOGICZNYCH USŁUGACH Zespół profesjonalnych lobbystów, dotarcie do inwestorów przyszłościowych branż, którzy planują budowę nowych ośrodków, Gorzowski Park Technologiczny / Gorzowski Ośrodek Technologiczny - Powiązanie nauki z biznesem; - Inicjatywy klastrowe; - Przestrzenie biurowe, open space, sale konferencyjne, - Doradztwo, usługi księgowe, IT, promocji; - Inicjatywy Hackerspace - opracowywania innowacyjnych rozwiązań technologicznych z zakres elektroniki, mechatroniki, technologii informacyjno-komunikacyjnych (np. w postaci animacji wydarzeń, zabezpieczenia technicznego i lokalowego oraz promocji). - CivicTech - Hackathony miejskie - spotkania o charakterze maratonów programistycznych koncentrujące się na tematyce miejskiej. Start-up’y, warsztaty kreatywne;
Z którymi gminami i w jaki sposób powinny współpracować władze miasta?
Aglomerację Gorzowską widzę obszarowo jako powiat ziemski. Dzisiaj powiat ziemski tworzą gminy Kostrzyn, Witnica oraz pięć gmin podgorzowskich, czyli Santok, Bogdaniec, Lubiszyn, Deszczno i Kłodawa. Gorzów jest miastem ma prawach powiatu.
Które z wymienionych celów rozwoju szkół Pani/ Pana zdaniem powinny być priorytetem nadchodzącej kadencji?
Prosimy wybrać maksymalnie trzy odpowiedzi.
 1. Podnoszenie kompetencji nauczycieli.
 2. Poprawa stanu infrastruktury (wyposażenie pracowni, sal gimnastycznych, remonty szkół i przedszkoli).
 3. Wprowadzenie dodatkowych zajęć pozalekcyjnych dobranych pod kątem przyszłości zawodowej uczniów.
 4. Wprowadzenie dodatkowych godzin z niektórych przedmiotów.
 5. Wprowadzenie dodatkowych działań wychowawczych np. zajęć dotyczących tolerancji, patriotyzmu, bezpieczeństwa, aktywności obywatelskiej.
 6. Rozwój oferty edukacyjnej skierowanej do uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych np. mniejszości kulturowych, osób z niepełnosprawnością, osób z uboższych środowisk.
 7. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Jakie dodatkowe zajęcia należy wprowadzić w szkołach?
Miejskie programy zajęć dodatkowych: lekcje logiki i logicznego myślenia; lekcje przedsiębiorczości; Zdolni uczniowie: Zajęcia pozalekcyjne dla zdolnych i uzyskujących ponadprzeciętne wyniki w nauce; Koła zainteresowań dla dzieci i młodzieży realizowane przez godnie wynagradzanych nauczycieli; Nawiązanie ścisłej współpracy z miastami partnerskimi w celu wymiany doświadczeń i mobilności uczniów, studentów i kadry pedagogicznej i naukowej gorzowskich szkół i uczelni;
Miejsce na uzasadnienie lub skomentowanie odpowiedzi.
SZKOŁA PRZYGOTOWUJE DO ŻYCIA System stypendialny dla najzdolniejszych uczniów za wyniki w nauce, osiągnięcia sportowe i artystyczne; Nawiązanie ścisłej współpracy z miastami partnerskimi w celu wymiany doświadczeń i mobilności uczniów, studentów i kadry pedagogicznej i naukowej gorzowskich szkół i uczelni; Położenie nacisku na przygotowanie sieci szkół w zakresie technikum i szkoły branżowej I i II stopnia zgodnej z potrzebami rynku pracy oraz tworzenie miejsc na odbywanie praktyk i stażów dla uczniów; Wspomaganie szkoły i inicjowanie działań służących nawiązywaniu współpracy z pracodawcami przy organizacji praktyk zawodowych, także w innych częściach kraju i za granicą; Wspieranie tworzenia i rozwoju regionalnych szkół zawodowych (np. ZS Gastronomicznych, Elektrycznych) kształcących młodzież z całego regionu; Zapewnienie rozwoju i finansowania zajęć pozalekcyjnych; Wsparcie szkół podstawowych i średnich z alternatywnymi systemami nauczania (Montessori, Szkoła demokratyczna); Więcej: http://www.kochamgorzow.pl/program-rozwoju-gorzowa/
Średnia pensja nauczyciela z 5-letnim stażem pracy to, zgodnie z Kartą Nauczyciela, ok. 3 200 zł brutto (pensja nauczyciela kontraktowego). Gminy finansują pensje nauczycieli z subwencji, którą dostają z budżetu państwa, często też z dofinansowują je z własnych środków. Z budżetu gminy można opłacić podwyżki dla nauczycieli. Ile Pani/ Pana zdaniem powinna/powinien zarabiać nauczycielka/ nauczyciel z pięcioletnim stażem w naszym mieście?
Prosimy wybrać jedną odpowiedź. 
 1. Ok. 3 200 zł brutto, jak przewiduje Karta Nauczyciela.
 2. Ok. 4 000 zł brutto.
 3. Ok. 5 000 zł brutto.
 4. Ok. 6 000 zł brutto lub więcej.
 5. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Miejsce na uzasadnienie lub skomentowanie odpowiedzi.
NAUCZYCIELE TO NASI PARTNERZY dlatego będziemy się starali wprowadzić: Premiowanie nauczycieli za osiągnięcia uczniów i wychowanków; Doradztwo doświadczonych i emerytowanych nauczycieli i pedagogów; Zachęty dla młodych nauczycieli, absolwentów wyższych uczelni - zwłaszcza przedmiotów ścisłych i zawodowych: Dodatki za wychowawstwo; Dodatki za opiekę nad stażystami; Objęcie młodych nauczycieli systemem mieszkaniowym;
W sytuacji niedoboru miejsc w szkołach, czasem konieczne jest wprowadzenie nauki w systemie zmianowym. Które z poniższych stwierdzeń jest najbliższe Pani/ Pana opinii? 
Prosimy wybrać jedną odpowiedź.
 1. Po południu powinni uczyć się przede wszystkim uczniowie młodszych klas.
 2. Po południu powinni uczyć się przede wszystkim uczniowie starszych klas.
 3. Wszystkie klasy powinny w niektóre dni zaczynać naukę rano, a w inne dni – po południu.
 4. Należy przenieść część lekcji do innego budynku, by uniknąć konieczności nauki w systemie zmianowym, nawet jeśli w ten sposób narusza się zasadę rejonizacji.
 5. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Miejsce na uzasadnienie lub skomentowanie odpowiedzi.
Problemem większym, niż niedobór miejsc są różnice w jakości kształcenia w poszczególnych skzołach oraz stan techniczny niektórych z nich. Konieczna jest nowa lokalizacja dla szkół Artystycznych (Liceum Plastyczne, Szkoły Muzyczne i in.); Godne warunki do nauki w szkołach: inwentaryzacja potrzeb remontowych placówek oświatowych. “Mapa drogowa” remontów; Rzetelna analiza nakładów na prace remontowe; Baza noclegowa dla uczniów spoza Gorzowa, np. internaty; Wykorzystanie obiektów szkolnych na zajęcia wyrównawcze, sportowe, koła zainteresowań - w porozumieniu z dyrektorami i nauczycielami.
W naszym mieście opieką przedszkolną objęte jest 90 proc. dzieci w wieku 3-5 lat. (GUS, 2016).  Zgodnie z ustawą, pierwszeństwo w rekrutacji do przedszkoli mają dzieci z rodzin wielodzietnych, dzieci z rodzin, w której jest osoba z niepełnosprawnością lub wychowywane przez samotnego rodzica. Rada miasta może określić dodatkowe kryteria, które decydują o kolejności przyjęć do przedszkoli.  Prosimy o wskazanie kryteriów, które Pani/ Pana zdaniem w pierwszej kolejności powinny decydować, które dziecko zostanie przyjęte do przedszkola. 
Prosimy wybrać maksymalnie trzy odpowiedzi.
 1. Dziecko, które mieszka bliżej przedszkola.
 2. Dziecko wychowujące się w placówce opiekuńczo-wychowawczej oraz dziecko z rodziny objętej nadzorem kuratorskim lub wsparciem asystenta rodziny.
 3. Dziecko, którego oboje rodzice pracują lub studiują.
 4. Dziecko, którego rodzeństwo uczęszcza do tego samego przedszkola.
 5. Dziecko z rodziny, w której wychowuje się co najmniej 3 dzieci.
 6. Dziecko z rodziny, w której wychowuje się co najmniej 2 dzieci.
 7. Dziecko, którego rodzic/ rodzice rozlicza podatek dochodowy w urzędzie skarbowym na terenie miasta.
 8. Dziecko z rodziny o niższych dochodach.
 9. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
 10. Inne (jakie?): Zwiększenie liczby miejsc
Miejsce na uzasadnienie lub skomentowanie odpowiedzi.
Każdy parametr jest tworem sztucznym, który kogoś zawsze wykluczy. Nie należy dążyć do kolejnych ograniczeń, ale do organizacji tylu miejsc w przedszkolach, ile jest potrzebnych. Budowa nowych placówek to jedno, ale miasto może również dofinansować pobyt dziecka w placówce prywatnej.
Czy Pani/ Pana zdaniem w szkołach miejskich powinny funkcjonować stołówki z własną kuchnią?
Prosimy wybrać jedną odpowiedź.
 1. Tak. W szkołach powinny funkcjonować stołówki z własną kuchnią, nawet jeśli jest to bardziej kosztowne niż wprowadzenie cateringu.
 2. Nie. Prowadzenie własnej stołówki jest zbyt obciążające finansowo i organizacyjnie dla szkoły. Należy wprowadzać catering.
 3. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Miejsce na uzasadnienie lub skomentowanie odpowiedzi.
Oczywiście jest to plan 100%, natomiast jeśli nie ma technicznych możliwości, to catering jest dopuszczalny. Najważniejsze, żeby dzieci miały możliwość zjeść w szkole ciepły posiłek.
Które z wymienionych rozwiązań w zakresie rozwoju i organizacji dróg są Pani/ Pana zdaniem najpotrzebniejsze mieszkańcom? 
Prosimy wybrać maksymalnie dwie odpowiedzi.
 1. Poszerzanie zakorkowanych ulic.
 2. Poszerzanie chodników, kosztem zmniejszenia szerokości jezdni na niektórych ulicach.
 3. Sadzenie zieleni wzdłuż dróg, nawet kosztem zwężenia jezdni i/lub chodnika.
 4. Budowa obwodnicy miasta.
 5. Remonty mniej ruchliwych ulic przy osiedlach mieszkaniowych.
 6. Wprowadzanie stref z ograniczeniem prędkości ruchu do 30 km/h.
 7. Wyznaczenie dodatkowych przejść dla pieszych ze światłami.
 8. Rozbudowa ścieżek rowerowych.
 9. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Prosimy o wskazanie ulic, przy których w pierwszej kolejności należy sadzić zieleń.
Miejsce na uzasadnienie lub skomentowanie odpowiedzi.
KOMUNIKACJA ROWEROWA Stworzenie spójnego systemu ścieżek, dróg i tras rowerowych, aby rowerem można było bezpiecznie dojechać do pracy i do szkoły; Sukcesywne obniżanie krawężników na ścieżkach rowerowych; Stojaki na rowery Punktu naprawy rowerów KOMUNIKACJA SAMOCHODOWA Program budowy i remontów dróg osiedlowych, parkingów, chodników gruntowych na obrzeżach miasta czerpanie pomysłów z wniosków do Budżetu Obywatelskiego; “Zielona fala” na ruchliwych ulicach, m.in ciąg Roosvelta - Słowiańska i Jagiełły - Chrobrego; Punkty ładowania samochodów elektrycznych; Prawidłowe oświetlenie ulic i przejść; UKŁAD KOMUNIKACYJNY Harmonogram remontu dróg i chodników opracowany przez mieszkańców i z użyciem danych z Budżetu Obywatelskiego; Harmonogram remontów dróg oraz osobny program dla dróg gruntowych; Rozbudowa i połączenie systemu dróg rowerowych; Dokończenie układu komunikacyjnego - krwioobiegu miasta Działania w kierunku budowy mostu zachodniego na Warcie; Działania w kierunku budowy ul. Kamiennej;
Które z wymienionych rozwiązań w zakresie organizacji komunikacji miejskiej są Pani/ Pana zdaniem najpotrzebniejsze mieszkańcom?
Prosimy wybrać maksymalnie dwie odpowiedzi.
 1. Wydzielenie nowych buspasów.
 2. Uruchomienie nowych linii komunikacji miejskiej.
 3. Wprowadzenie darmowej komunikacji miejskiej.
 4. Wymiana pojazdów komunikacji miejskiej na nowe.
 5. Zwiększenie częstotliwości kursowania pojazdów komunikacji miejskiej.
 6. Uruchomienie połączeń z sąsiednimi miejscowościami.
 7. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Które osiedla i obszary miasta lub gminy najpilniej wymagają dodania nowych połączeń komunikacji miejskiej?
Rozkład jazdy Dostosowanie tras i rozkładu jazdy do bieżących potrzeb mieszkańców Uwzględnienie szczególnych potrzeb osób starszych i z trudnościami w poruszaniu się; Zwiększenie częstotliwości kursowania autobusów na najbardziej oczekiwanych trasach; Uruchomienie nowych linii autobusowych oraz przywrócenie linii 128 i 214, Obsługa komunikacyjna CRS “Słowianka”; Obsługa osiedla Europejskiego, Obsługa osiedla Piaski Obsługa osiedla przy ul. Chopina małymi autobusami Czytelne rozkłady jazdy i wyraźne oznakowanie przystanków poprzez zastosowanie dużej czcionki na wiatach; Przystanki Przebudowa niefunkcjonalnych przystanków pod kątem seniorów i osób niepełnosprawnych, Budowa wyniesionych przystanków tramwajowych, tzw. przystanków wiedeńskich, umożliwiających wejście do pojazdu z poziomu podniesionej jezdni; Tabor Wymiana zdegradowanego taboru autobusowego na tabor hybrydowy Zakup drugiej partii tramwajów niskopodłogowych Bilety Wprowadzenie tanich lub bezpłatnych przejazdów dla uczniów gorzowskich szkół Obniżenie wieku dla biletu bezpłatnego do 65 roku życia bez względu na płeć; Dostosowanie cen biletów okresowych i weekendowych do poziomu innych miast;
Które z wymienionych rozwiązań należy Pani/ Pana zdaniem wprowadzić, by ograniczyć problemy z parkowaniem w centrum miasta?
Prosimy wybrać wszystkie pasujące odpowiedzi.
 1. Wyznaczenie dodatkowych miejsc postojowych w centrum.
 2. Ograniczenie ruchu samochodowego w centrum i tworzenie parkingów typu P+R w peryferyjnych częściach miasta, przy przystankach komunikacji miejskiej.
 3. Powiększenie strefy płatnego parkowania.
 4. Podniesienie stawki za postój w strefie płatnego parkowania (od 2019 r., w miastach powyżej 100 tys. mieszkańców, samorząd może podnieść opłatę do kwoty 9,99 zł/h).
 5. Problem parkowania w centrum miasta nie jest na tyle dotkliwy, by był priorytetem nadchodzącej kadencji.
 6. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
 7. Inne (jakie?): Komunikacja miejska / rowerowa
Ile powinna wynosić opłata za parkowanie w naszym mieście? 
Miejsce na uzasadnienie lub skomentowanie odpowiedzi.
Poprawa jakości komunikacji miejskiej i ścieżek rowerowych, aby stworzyć realna alternatywę dla samochodów.
Miasto może podejmować działania na rzecz budowy mieszkań.  Które z poniższych stwierdzeń jest bliższe Pani/ Pana poglądom?
Prosimy wybrać jedną odpowiedź.
 1. Miasto powinno budować przede wszystkim mieszkania na wynajem, dla rodzin o stałych dochodach na średnim poziomie.
 2. Miasto powinno skupić się na wsparciu rodzin najuboższych i budowie mieszkań socjalnych.
 3. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Miejsce na uzasadnienie lub skomentowanie odpowiedzi.
Społeczne budownictwo czynszowe: Remont mieszkań komunalnych; Budowa mieszkań czynszowych (celu publicznego) jako uzupełnianie zabudowy śródmiejskiej; Ustalenie czytelnych i przejrzystych zasad dostępu do lokali w ramach tworzonego zasobu społecznego budownictwa czynszowego; Remont mieszkań w Domu Seniora; Wsparcie rodzin wielodzietnych i osób niepełnosprawnych w uzyskaniu własnego mieszkania; Program rozwiązywania problemów nawarstwionych dla zadłużonych w lokalach komunalnych;
Które z poniższych stwierdzeń jest bliższe Pani/ Pana poglądom?
Prosimy wybrać jedną odpowiedź.
 1. W pierwszej kolejności należy zagęszczać zabudowę w centrum, tak by ograniczyć odpływ mieszkańców na przedmieścia.
 2. W pierwszej kolejności należy wykorzystać wolne przestrzenie na przedmieściach, dostosowując infrastrukturę publiczną i połączenia komunikacyjne do potrzeb mieszkańców.
 3. Nie należy regulować zabudowy.
 4. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Zgodnie z nowymi przepisami, samorząd ma prawo wyrazić zgodę na budowę osiedla mieszkaniowego, w miejscu, w którym nie przewiduje tego plan zagospodarowania przestrzennego.  Prosimy o wskazanie miejsc, w których Pani/ Pana zdaniem absolutnie nie powinno się budować nowych budynków mieszkalnych.
Rozwój miasta powinien opierać się o strategię wykonaną jako komplementarną ze Studium Uwarunkowań Przestrzennych. Prezydent nie powinien wybierać sobie sam terenów pod mieszkaniówkę, przemysł, czy jakiekolwiek inne funkcje, ale czerpać wiedzę z opracowań profesjonalnych. Dowodem na to była próba utworzenia Strefy Przemysłowej na Mironickiej, która zabudowałaby uciążliwymi działalnościami jedyny klin napowietrzający Nowe Miasto. Nie należy dopuszczać osób niemających pojęcia o planowaniu przestrzennym do planowania przestrzennego. Utworzę Biuro Planowania Przestrzennego i umocuję odpowiednio Architekta Miasta, aby Gorzów rozwijał się w oparciu o kierunki rozwojowe a nie "widzimisię" przypadkowych osób.
Miasto dysponuje lokalami użytkowymi, które może wynajmować na potrzeby m.in. sklepów, zakładów usługowych, restauracji, organizacji pozarządowych i innych.  Które z poniższych stwierdzeń jest bliższe Pani/ Pana poglądom? 
Prosimy wybrać 1 odpowiedź.
 1. Głównym celem wynajmu miejskich lokali użytkowych powinno być zwiększanie przychodów z czynszu i podatków, nawet jeśli konsekwencją będzie duże zagęszczenie lokali o podobnym profilu (np. banków, aptek).
 2. Polityka lokalowa powinna służyć przede wszystkim podnoszeniu jakości życia mieszkańców – należy dbać o zróżnicowanie punktów usługowych w okolicy, nawet jeśli oznacza to konieczność obniżenia czynszów dla niektórych rodzajów działalności.
 3. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Miejsce na uzasadnienie lub skomentowanie odpowiedzi.
Aby zabezpieczyć odpowiednie funkcje w Centrum należy utworzyć Miejscowy Plan Rewitalizacji, który umożliwi kreowanie polityki lokalowej i przestrzennej w sposób miastotwórczy. więcej: http://samorzad.nid.pl/baza_wiedzy/miejscowy-plan-rewitalizacji-zakres-i-skutki/
Które rejony w mieście w pierwszej kolejności wymagają rewitalizacji?  Prosimy o wskazanie maksymalnie trzech ulic lub osiedli.  
1.
Gorzów ma wyznaczone obszary zdegradowane. Całkowita powierzchnia wyznaczonego obszaru rewitalizacji wynosi 434,55 ha (co stanowi 5,06% całkowitej powierzchni Gorzowa Wlkp.3 ) a zamieszkuje go 27 341 osób co stanowi 23,32% całej populacji mieszkańców miasta
2.
Obszar rewitalizacji jest podzielony na cztery podobszary: R1 – Centrum, R2 – Osiedle Słoneczne, R3 – Zamoście i R4 – Zakanale.
3.
Rada miasta może przyjąć uchwały regulujące przeznaczenie przestrzeni w mieście. Które z poniżej wymienionych regulacji powinny Pani/ Pana zdaniem obowiązywać w naszym mieście?
Prosimy wybrać wszystkie, które pasują. 
 1. Uchwała krajobrazowa powinna ograniczać obecność reklam w przestrzeni publicznej.
 2. Uchwała krajobrazowa powinna ograniczać możliwość budowy grodzonych osiedli w naszym mieście.
 3. Ogródki działkowe powinny zostać przekształcone w teren służący większej niż obecnie liczbie mieszkańców.
 4. W mieście powinien powstać przynajmniej jeden nowy park.
 5. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
 6. Inne (jakie?): Miejski Plan Rewitalizacji
Miejsce na uzasadnienie lub skomentowanie odpowiedzi.
Aby zabezpieczyć odpowiednie funkcje w Centrum należy utworzyć Miejscowy Plan Rewitalizacji, który umożliwi kreowanie polityki lokalowej i przestrzennej w sposób miastotwórczy. więcej: http://samorzad.nid.pl/baza_wiedzy/miejscowy-plan-rewitalizacji-zakres-i-skutki/
Obowiązuje zakaz picia alkoholu w miejscach publicznych, gmina może jednak wyznaczyć strefy, w których dozwolone jest spożywanie alkoholu. Wydaje też pozwolenia na sprzedaż alkoholu. Które z poniższych regulacji dotyczących sprzedaży i spożywania alkoholu powinny obowiązywać w mieście? 
Prosimy wybrać wszystkie, które pasują.
 1. Należy wyznaczyć miejsca, w których picie alkoholu jest dozwolone.
 2. Picie alkoholu w miejscach publicznych powinno być bezwzględnie zakazane. Nie należy wyznaczać miejsc, w których byłoby dozwolone.
 3. Należy ograniczyć liczbę punktów sprzedaży alkoholu w mieście.
 4. Należy wprowadzić ograniczenia czasowe sprzedaży alkoholu, np. w nocy.
 5. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
  Prosimy o wskazanie miejsc publicznych, w których picie alkoholu powinno być dozwolone. 
Wg wyników konsultacji społecznych, które będą przeprowadzane w sprawach nieoczywistych.
Gmina przyjmuje zgłoszenia zgromadzeń publicznych i może zakazać organizacji dwóch manifestacji w tym samym miejscu i czasie (np. kontrmanifestacji), jeśli oceni, że jest to niebezpieczne dla porządku publicznego. Które z poniższych stwierdzeń jest bliższe Pani/Pana poglądom?
Prosimy wybrać 1 odpowiedź. 
 1. Gmina musi przede wszystkim dbać o bezpieczeństwo mieszkańców. Nie powinna wydawać zgody na organizację dwóch zgromadzeń publicznych, o przeciwstawnych hasłach, w tym samym miejscu i czasie.
 2. Dwa zgromadzenia, o przeciwstawnych hasłach, organizowane w tym samym miejscu i czasie nie muszą stanowić zagrożenia dla bezpieczeństwa i porządku publicznego. Gmina powinna zgadzać się na ich organizację i monitorować bezpieczeństwo w trakcie ich trwania.
 3. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie
Według danych Europejskiej Agencji Środowiska, co roku ponad 45 tysięcy Polek i Polaków umiera przedwcześnie z powodu oddychania powietrzem złej jakości. Jakie działania należy Pani/ Pana zdaniem podjąć w ciągu nadchodzącej kadencji, by poprawić jakość powietrza w naszym mieście? 
Prosimy wybrać maksymalnie trzy odpowiedzi.
 1. Akcje edukacyjne skierowane do mieszkańców.
 2. Częstsze kontrole i karanie mandatami mieszkańców, którzy w piecach i kotłach palą odpady.
 3. Dofinansowanie termomodernizacji budynków.
 4. Dopłaty do paliwa lepszej jakości dla najuboższych mieszkańców lub rekompensata wyższych kosztów ogrzewania.
 5. Dopłaty do wymiany pieców i kotłów na bardziej ekologiczne.
 6. Instalacja nowych stacji mierzących poziom zanieczyszczenia powietrza.
 7. Ograniczenie wjazdu samochodów do centrum miasta.
 8. Zachęty do korzystania z samochodów elektrycznych – budowa stacji ładowania, przywileje w ruchu.
 9. Rozwój sieci ciepłowniczej.
 10. Rozwój sieci komunikacji publicznej (wytyczanie buspasów, zwiększanie częstotliwości kursów, modernizacja taboru, itp.)
 11. Zakup ekologicznych pojazdów – np. autobusów i śmieciarek elektrycznych.
 12. Nie ma potrzeby podejmowania specjalnych działań w tej dziedzinie.
 13. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Miejsce na uzasadnienie lub skomentowanie odpowiedzi.
EKO ZNACZY TANIEJ Monitoring i ograniczanie zanieczyszczeń powietrza poprzez przyłączanie do sieci ciepłowniczej; Dopłaty do wymiany palenisk indywidualnych i termomodernizacji; Oświetlenie budynków, ulic oszczędnymi źródłami światła; Usuwanie wyrobów szkodliwych dla środowiska, np. azbestu; Zawieranie porozumień międzygminnych przy ustalaniu warunków dostaw energii; Współpraca z sektorem naukowo-badawczym; Współpraca z wyspecjalizowanymi organizacjami pozarządowymi; Gorzowski Ośrodek Technologiczny; Lokalne ośrodki naukowe; Partnerstwo publiczno-prywatne w formule Energy Saving Company. Kontrakt samorząd- firma zewnętrzna, spłacany z oszczędności zużycia energii Edukacja: Podnoszenie świadomości w zakresie efektywności energetycznej; Promocja wykorzystywania innych środków transportu niż samochód;
Czy Pani/ Pana zdaniem:
Prosimy wybrać jedną odpowiedź.
 1. Należy podnieść opłatę za wywóz śmieci z domów mieszkalnych i firm, aby rozwijać sieć sortowania, przetwarzania i utylizacji odpadów.
 2. Obecne stawki za wywóz śmieci z są wystarczające i nie należy ich podnosić.
 3. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie
Miejsce na uzasadnienie lub skomentowanie odpowiedzi.
KONIEC ZE ŚMIETNIKAMI NA ULICACH - CZYSTY GORZÓW Inwestycja w pojemniki półpodziemne; NIższe ceny za wywóz śmieci; Zmiana częstotliwości i zasad wywozu odpadów - przy ogłaszaniu nowych przetargów; Ustalenie stawek opłat dla miasta i gmin MG-6; Preferencyjne warunki dla wspólnot chcących wybudować swoje altany śmietnikowe na podwórkach; Zwiększenie liczby miejskich koszy na odpady zwykłe i psie;
Co jest Pani/ Pana zdaniem kulturalną wizytówką naszego miasta?  Prosimy wskazać maksymalnie trzy miejsca lub wydarzenia, tematy. 
1.
Twórcy lokalni
2.
Reggae Nad Wartą
3.
Filharmonia
Które z wymienionych działań w obszarze kultury są Pani/ Pana zdaniem najbardziej potrzebne mieszkańcom? 
Prosimy wybrać maksymalnie dwie odpowiedzi.
 1. Rozwój bibliotek miejskich np. powiększenie księgozbioru, dłuższe godziny otwarcia.
 2. Wzbogacenie oferty domów kultury.
 3. Organizacja imprez i festiwali.
 4. Rozwój oferty kin, teatrów, muzeów itp.
 5. Renowacja wybranych zabytków.
 6. Wspieranie mediów lokalnych.
 7. Stworzenie dużego centrum kulturalnego.
 8. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Władze miasta tworzą ofertę kulturalną z myślą o różnych grupach mieszkańców. Które z wymienionych grup najbardziej potrzebują rozwoju oferty kulturalnej skierowanej bezpośrednio do nich?
Prosimy wybrać maksymalnie dwie odpowiedzi.
 1. Rodziny z dziećmi.
 2. Seniorzy.
 3. Osoby z różnych przyczyn wykluczone.
 4. Osoby szczególnie zainteresowane kulturą .
 5. Osoby, które nie interesują się kulturą.
 6. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Miejsce na uzasadnienie lub skomentowanie odpowiedzi.
KULTURA Gorzów – miasto zadbane, estetyczne, zielone, dbające o swoje dziedzictwo, szanujące historię i zabytki, przyjazne mieszkańcom i przyjezdnym, w którym sąsiedzi współpracują ze sobą, tworząc trwałe lokalne wspólnoty, działające na rzecz dobra wspólnego. Gorzów – miasto w którym żyją i działają kreatywni ludzie: artyści, animatorzy, studenci i uczniowie, młodzi i seniorzy, politycy i urzędnicy – ludzie aktywni, którzy stanowią elity intelektualne i miejscy aktywiści, będący liderami stowarzyszeń, fundacji i grup nieformalnych. Miasto, które przyciąga twórców, a ich kreatywność przekłada się na jego rozwój i sukces. Gorzów – miasto, którego mieszkańcy znają swoją historię, są dumni z miejsca, w którym żyją, a instytucje kultury, organizacje pozarządowe, administracja, przedsiębiorcy oraz szkoły i uczelnie potrafią ze sobą współdziałać realizując długofalową strategię rozwoju kultury. Gorzów – miasto, które prowadzi dialog z mieszkańcami, współpracuje z regionem i miastami partnerskimi, w którym myśli się i planuje perspektywicznie. DOBRA STRATEGIA TO PODSTAWA Program Rozwoju Kultury Optymalizacja wydatków samorządu na kulturę w aspekcie nowej strategii; Zmiana sposobu rozdzielania środków na działalność kulturalną dla instytucji, stowarzyszeń i fundacji oraz inicjatywy i aktywności autonomiczne z tzw. Poszerzonego pola kultury. Jest ich w Gorzowie coraz więcej – gorzowska alternatywa muzyczna, Magnetoffon, Centrala, małe firmy produkujące i wydające płyty. Zapewnienie wkładów własnych przy realizacji projektów z dofinansowaniem zewnętrznym; KULTURĘ TWORZĄ LUDZIE Społeczna rola kultury, jako narzędzie do rewitalizacji społecznej Kultura skoncentrowana na mieszkańcach; Dostęp do nowoczesnych form edukacji, kultury; Rozwój pasji i aktywnego współtworzenia wspólnoty lokalnej; Budowa lokalnej tożsamości i wzmacniania pozycji regionalnego centrum; Włączanie w życie miasta grup wykluczonych społecznie, m.in. dzieci i młodzież z obszaru rewitalizacji; Włączanie w kulturę nowych przyjezdnych, szczególnie osób pochodzenia ukraińskiego; Włączenie lokalnych twórców, artystów oraz ich dzieł w obieg kulturalny i gospodarczy; Włączenie lokalnych animatorów i twórców w działania miasta; Budżet na działania spontaniczne w instytucjach kultury, Budżet na potrzeby działań organizacji, współpracy niezależnych twórców; Dofinansowanie wartościowych działań i inicjatyw artystycznych oraz kulturalnych; Budżet na stworzenie silnego środowiska organizacji pozarządowych realizujących projekty kulturalne i oświatowe; Rezydencje artystyczne - uwzględnienie artystów pracujących w przestrzeni publicznej miasta; Kultura instytucjonalna Organizacja wydarzeń na najwyższym poziomie, jako wskazanie kierunków; Realizacja grantów na doskonalenie zawodowe kadr w zakresie edukacji kulturalnej Młodzi twórcy - Gorzowska Setka -wypromowanie 100 nowych twórców oraz animatorów kultury Dostrzeganie istniejących talentów i inicjatyw - program dla amatorów i osób początkujących; Inwentaryzacja kultury amatorskiej w mieście – identyfikacja zasobów i źródeł; Zainteresowanie mieszkańców aktywnym tworzeniem kultury; System edukacji kulturalnej - Wzmocnienie kompetencji; System wsparcia finansowego, merytorycznego i logistycznego; System edukacji kulturowej Program mikrowsparcia/mikrograntów/stypendiów/mecenatu Edukacja „Transfer kreatywności” - Współpraca instytucji kultury ze szkołami - zaplanowanie i zorganizowanie stałej współpracy instytucji kultury: Filharmonii Gorzowskiej i Teatru im. Juliusza Osterwy ze „szkołami kreatywnymi”; Programy przybliżania uczniom i nauczycielom pracy instytucji, „zapraszania za kulisy”, planowego budowania w „szkołach kreatywnych” aktywnej widowni obu instytucji; Programy wizyt artystów z obu instytucji w życiu szkolnym ze specjalnie zaplanowanymi formami edukacji pobudzającej kreatywność; Budżet na projekty edukacyjne w dziedzinie architektury i sztuki; Wprowadzenie miękkich projektów na działania aktywizujące dzieci, zachęcające do działalności pozaszkolnej, terapeutycznej, pobudzającej ich kreatywność, uśpione sytuacją materialną rodziców talenty; Udział uczniów w wydarzeniach kulturalnych odbywających się poza szkołą, promowanie i nagradzanie nowatorskich projektów edukacyjnych dla placówek edukacji, instytucji kultury i organizacji pozarządowych; PROMOCJA. DOBRY PRODUKT - GORZOWSKA KULTURA Studio nagrań dla młodych twórców muzyki przy szkole muzycznej Organizacja festiwali o wyraźnym profilu (Reggae Nad Wartą, Festiwal Muzyki Filmowej), festiwali łączących różne dziedziny sztuki; Promocja miasta oparta na ludziach sukcesu związanych z Gorzowem; Budowanie wizerunku miasta jako ośrodka twórczości i kreatywności; Promocja aktywności gorzowskich twórców; Wydarzenia i działania odbijające się echem w regionie, w kraju i na świecie; GENIUS LOCI Utworzenie “miejsc” kultury i sztuki - gdzie się przebywa, a nie bywa pod krawatem; Wsparcie inwestycyjne – adaptacja obiektów na cele związane z twórczością i upowszechnianiem kultury; Obecność i dobra kondycja ośrodków kultury – i tych formalnych, i niezależnych; Wprowadzanie w przestrzeń publiczną różnych rodzajów sztuki (obiekty małej architektury, murale itp.); Wsparcie tworzenia lokalnych miejsc kultury: udostępnienie pomieszczeń, ulgi w czynszu, w miarę możliwości dotacje celowe, granty dla indywidualnych animatorów na działania animacyjne na osiedlach, wspieranie projektów integrujących, międzypokoleniowych Pracownie dla artystów (zachęta do powrotu); Remont Miejskiego Ośrodka Sztuki;
Czy Pani/ Pana zdaniem boiska przy szkołach publicznych powinny być dostępne dla mieszkańców?
Prosimy wybrać jedną odpowiedź.
 1. Boiska szkolne powinny być bezpłatnie dostępne dla wszystkich zainteresowanych.
 2. Mieszkańcy powinni móc korzystać z boisk szkolnych za niewielką opłatą.
 3. Boiska szkolne powinny być udostępniane na zasadach komercyjnych – stanowią źródło dodatkowego dochodu dla szkół.
 4. Boiska szkolne mają służyć uczniom i powinny być użytkowane tylko przez nich (pod nadzorem wykwalifikowanych nauczycieli i trenerów).
 5. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Które z wymienionych stwierdzeń na temat finansowania sportu są bliższe Pani/ Pana poglądom?
Prosimy wybrać jedną odpowiedź. 
 1. Miasto powinno dofinansowywać profesjonalne kluby sportowe, ponieważ jest to ważny element promocji regionu, nawet jeśli oznacza to zmniejszenie środków na wsparcie sportu amatorskiego i rekreacyjnego.
 2. Miasto powinno przeznaczyć więcej środków na upowszechnianie sportów amatorskich i rekreacyjnych, zamiast dofinansowywać profesjonalne kluby sportowe.
 3. Miasto nie powinno wydawać pieniędzy na wspieranie sportu.
 4. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Miejsce na uzasadnienie lub skomentowanie odpowiedzi.
AKTYWNY GORZOWIANIN AKTYWNOŚĆ MIESZKAŃCÓW Wspieranie każdej formy aktywności fizycznej mieszkańców; Wsparcie i rozwój Szkoły Mistrzostwa Sportowego, a także klas sportowych w szkołach publicznych; POPŁYWAMY Podjęcie działań w kierunku utworzenia odkrytej pływalni oraz pływalni krytych przy szkołach; Kontynuacja i rozwój programu nauki pływania dzieci i młodzieży; NA NOGACH. Sukcesywne tworzenie ciekawych, połączonych z innymi aktywnościami terenowymi ścieżek do biegania, nordic walking, rolkarskie; Tworzenie miejsc terenowej aktywności - place do gimnastyki, gier terenowych, aktywności fizycznej, siłownie plenerowe; Wspieranie organizacji aktywności opartej na tańcu i aerobiku; NA WYCIECZKĘ DO SĄSIADÓW. MOŻE KONNO? W oparciu o współpracę z organizacjami turystycznymi działającymi w mieście oraz gminami Aglomeracji Gorzowskiej tworzenie i usprawnianie istniejących trasy do turystyki pieszej; Podjęcie współpracy z gminami Aglomeracji Gorzowskiej w celu utworzenia komunikacji miejskiej na pobliskie gorzowskie kąpieliska w sezonie letnim; KLUB SPORTOWY? TO DUŻE PIENIĄDZE Dostosowanie Strategii Sportu i Turystyki do warunków rzeczywistych; Wsparcie klubów sportowych zajmujących się sportem zawodowym w pozyskiwaniu środków finansowych oraz sponsorów; Ustalenie uczciwych zasad wykorzystania bazy sportowej; Racjonalizacja finansowania grup młodzieżowych i dofinansowania wyjazdów; Zachęcenie dyrektorów szkół i nauczycieli wychowania fizycznego do tworzenia Szkolnych Klubów Sportowych; Wsparcie organizacji zajmujących się organizacją sportu powszechnego, szczególnie dzieci, młodzieży i seniorów; INFRASTRUKTURA - POTRZEBUJEMY WSPARCIA ZEWNĘTRZNEGO Tereny rekreacyjne przy Mironickiej: np. kompleks boisk piłkarskich, tor motocrossowy; Podjęcie działań w kierunku zmiany finansowania za użytkowanie obiektów sportowych; Park Zacisze – przygotowanie terenów pod kolarstwo górskie, spełniające wymogi organizacji zawodów; Park Słowiański (plac cyrkowy) – kompleks rekreacyjny - przygotowanie oznakowanych i oświetlonych tras biegowych oraz do nordic walking, siłowni, wymiana uszkodzonych ławek oraz montaż nowych, budowa skate parku oraz street workout; Park Wieprzyce – tor MTB, przygotowanie tras do specjalistycznych zjazdów spełniające wymogi organizacji zawodów; Zagospodarowanie terenów rekreacyjnych przy Kanale Ulgi; TURYSTYKA Utworzenie Punktu Informacji Turystycznej i powierzenie w otwartym konkursie jego prowadzenia NGO; Wdrożenie Systemu Informacji Miejskiej, jako ujednoliconego wizualnie oznakowanie budynków, ulic, tablic informacyjnych i kierunkowskazów; Sport i turystyka wodna: przygotowanie nabrzeży dla żaglówek, jachtów motorowych, narciarzy wodnych i regat. Nieśmiałe próby penetracji podejmowane przez turystów napotykają pustynię infrastruktury turystycznej. Berlin jest połączony szlakami wodnymi nie tylko z Gorzowem i całą wschodnią Polską, ale również z zachodem Europy; Dążenie do rozbudowy kwalifikowanej bazy hotelarskiej, wioślarskiej, żeglarskiej i motorowodnej a także zaplecza remontowego (remontowa lub produkcyjna stocznia jachtowa); „Gorzowska mapa atrakcji” - wspierać tradycyjne rzemiosła budujące krajobraz kulturowy - terytorialnych zagęszczeń i skupisk działalności o podobnym lub uzupełniającym się charakterze, np. „ulic gastronomicznych”, „podwórek kreatywnych” czy „zaułków tradycyjnych rzemiosł”. Promować wśród mieszkańców oddolne organizowanie specyficznych tożsamości swojej ulicy poprzez wybranie dla niej tematu przewodniego; Odbudowa punktów widokowych na terenie miasta m.in. nad Schodami Donikąd, na stadionie Stilonu, na Murawach Gorzowskich; GORZÓW Z WARTĄ WIĘCEJ WART Rzeka jako oś turystyczna miasta; Nabrzeże do cumowania barek wraz z infrastrukturą dla gości; Rozwój portu rzecznego; Zagospodarowanie starego basenu portowego przy Fabrycznej; Turystyka i rekreacja w oparciu o kanał ulgi: rozwój sportu, turystyki i rekreacji wodnej; Współpraca z Wielką Pętlą Wielkopolski w celu wspólnej promocji turystycznej; Podjęcie działań w kierunku utworzenia „Zielonego Bulwaru” w połączeniu z rewitalizacją miasta na odcinku nabrzeża rzeki od strony Zamościa od mostu Staromiejskiego wzdłuż ulicy Fabrycznej do mostu kolejowego;
Która z dyscyplin sportowych powinna być Pani/ Pana zdaniem objęta szczególną opieką władz miasta (poprzez specjalne dotacje, remont i budowę obiektów sportowych, dofinansowanie pracy trenerów itd.)?
Sport powszechny czyli aktywność mieszkańców.
Gmina może wprowadzać programy polityki zdrowotnej, odpowiadające na najpoważniejsze problemy zdrowotne mieszkańców.  Jakie programy zdrowotne są Pani/ Pana zdaniem najbardziej potrzebne w mieście?
Prosimy wybrać maksymalnie trzy odpowiedzi.
 1. Leczenie niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego in vitro.
 2. Profilaktyka i leczenie chorób osób starszych.
 3. Profilaktyka i leczenie nadwagi i otyłości.
 4. Profilaktyka i leczenie stomatologiczne dzieci.
 5. Profilaktyka i diagnoza chorób nowotworów.
 6. Programy szczepień ochronnych np. przeciw grypie, pneumokokom, HCV.
 7. Wykrywanie wad postawy i programy rehabilitacji.
 8. Ochrona zdrowia psychicznego.
 9. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Samorząd tworzy przychodnie i szpitale, wyposaża je w sprzęt i zajmuje się zarządzeniem tymi placówkami. Narodowy Fundusz Zdrowia finansuje świadczenia zdrowotne – wizyty u specjalistów, badania, zabiegi i operacje. Często jednak, dotacja NFZ nie zaspokaja potrzeb zdrowotnych mieszkańców. Które z poniższych stwierdzeń jest bliższe Pani/ Pana poglądom? 
Prosimy wybrać jedną odpowiedź.
 1. Finansowanie świadczeń zdrowotnych jest zadaniem państwa i NFZ. Miasto powinno ograniczyć swoją rolę do zarządzania placówkami zdrowotnymi, zabiegać o większe środki dla swoich przychodni i szpitali w NFZ, ale nie przeznaczać własnego budżetu na finansowanie świadczeń zdrowotnych.
 2. Gmina musi dbać o zdrowie swoich mieszkańców. W sytuacji, gdy brakuje środków z NFZ, miasto powinno dopłacać do świadczeń zdrowotnych z własnego budżetu.
 3. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
  Instytucje miejskie w różny sposób mogą wspierać mieszkanki i mieszkańców, którzy samodzielnie opiekują się osobami zależnymi – przewlekle chorymi, niepełnosprawnymi. Jakie formy odciążenia opiekunów osób zależnych są Pani/ Pana zdaniem najbardziej potrzebne mieszkańcom naszego miasta?
Prosimy wybrać maksymalnie dwie odpowiedzi.
 1. Rozwój programów opieki zdrowotnej finansowanej z budżetu miasta np. dopłaty do leków, rozwój infrastruktury medycznej, finansowanie badań profilaktycznych.
 2. Budowa mieszkań komunalnych dostosowanych do potrzeb osób zależnych.
 3. Dostosowywanie istniejących budynków mieszkalnych do potrzeb osób z ograniczonymi możliwościami poruszania się np. dofinansowanie budowy wind, podjazdów, itp.
 4. Darmowy transport finansowany z budżetu miasta.
 5. Upowszechnianie instytucji opiekuna społecznego.
 6. Dom dziennego pobytu dla dorosłych osób zależnych.
 7. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Miejsce na uzasadnienie lub skomentowanie odpowiedzi.
AKTYWNI SENIORZY, AKTYWNI NIEPEŁNOSPRAWNI - NIEDOCENIONY SKARB MIASTA Synergia potencjałów: seniorzy mają wiele do zaoferowania społeczeństwu, a społeczeństwo ma wiele do zaoferowania seniorom, międzypokoleniowa współpraca, poznawanie się i czerpanie z wzajemnych doświadczeń; Srebrna gospodarka inwestycja w usługi dla seniorów; tereny dla domów opieki dla seniorów; Pełnomocnik ds. osób niepełnosprawnych społeczne ciało doradcze przy prezydencie z faktycznymi uprawnieniami; przedstawiciele organizacji wybranych grup społecznych; Osiedlowe Centra Aktywności Lokalnej Usługi socjalne (np. posiłek, usługi opiekuńcze i rehabilitacyjne), Usługi edukacyjne, np. warsztaty rękodzielnicze, plastyczne, językowe, komputerowe, Zajęcia kulturalno-oświatowe (koncerty, zajęcia teatralne, śpiewu, wycieczki rekreacyjne), Aktywność ruchowa (np. kursy tańca, nordic walking, pilates), Aktywizacja społeczna (np. organizacja Dni Seniora, współpraca z przedszkolami), Terapia zajęciowa (muzykoterapia, treningi umysłu itp.), Adopcja skwerów miejskich, System samopomocy, gdzie ludzie z lepszą kondycją fizyczną będą pomagać słabszym, Programy międzypokoleniowe, gdzie dziadkowie, których wnuki są daleko, mogą spędzić czas z dziećmi z sąsiedztwa, “Charity shop” - punkty / sklepy dobroczynnych aukcji; NA DOBRE I NA ZŁE Rozwijanie dziennych form opieki dla osób starszych, dzięki którym rodziny nie będą musiały zrezygnować z zatrudnienia w celu sprawowania opieki, a jednocześnie nie będą zmuszone umieszczać swoich rodziców w formach opieki całodobowej; Przygotowanie zasobów kadrowych bezpośrednio do świadczenia usług dla osób starszych, np. opiekunów, rehabilitantów, animatorów itp. Szeroka współpraca z organizacjami pozarządowymi, przedsiębiorstwami społecznymi świadczącymi usługi opiekuńcze; Wsparcie sektora usług opiekuńczych i zdrowotnych świadczonych dla osób starszych; Wsparcie dla GCPR w zapewnianiu opiekunów osób starszych; PRZESTRZEŃ MIEJSKA Z TROSKĄ SENIORÓW I OSOBY Z DYSFUNKCJAMI Karta Praw Osób Niepełnosprawnych, zapewniającej niepełnosprawnym prawo do życia w środowisku wolnym od barier funkcjonalnych, dostęp do urzędów i obiektów użyteczności publicznej swobodnego przemieszczania się i powszechnego korzystania ze środków transportu; Gorzowski Standard Dostępności Toalety publiczne; Źródełka z wodą pitną; Punkty wezwania pomocy; Ławki z oparciami; Lokalizacja punktów orientacji w terenie; Niwelowanie krawężników, Usuwanie barier architektonicznych, Unikanie schodów, Podjazdy mobilne (dla lokali, jak np. gastronomia, usługi); Wsparcie utworzenia systemu miejskiej wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego (balkoniki, kule, łóżka specjalistyczne, wózki elektryczne, inne);
Miasto jest właścicielem 5724 mieszkania komunalne oraz 488 lokali socjalnych. Jaką Pani/Pana zdaniem należy prowadzić politykę dotyczącą mieszkań socjalnych?
Prosimy wybrać jedną odpowiedź.
 1. Miasto powinno budować nowe osiedla mieszkań socjalnych.
 2. Miasto powinno tworzyć nowe lokale socjalne w budynkach w różnych częściach miasta.
 3. Priorytetem powinny być remonty istniejących lokali socjalnych. Dopiero w dalszej kolejności należy budować nowe.
 4. Należy stopniowo zmniejszać liczbę lokali socjalnych utrzymywanych przez miasto.
 5. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Które z poniższych stwierdzeń jest bliższe Pani/ Pana poglądom?
Prosimy wybrać jedną odpowiedź.
 1. Mieszkania komunalne powinny być sprzedawane ich lokatorom z wysoką bonifikatą.
 2. Mieszkania komunalne powinny być sprzedawane ich lokatorom po cenach rynkowych.
 3. Mieszkania komunalne powinny zostać w zasobie miasta.
 4. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Jednym z zadań gminy jest dbanie o bezpieczeństwo i porządek publiczny.  Czy zgadza się Pani/ Pan z następującymi stwierdzeniami? 
Prosimy wybrać wszystkie pasujące odpowiedzi.
Tak Nie Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
W mieście powinna funkcjonować straż miejska.
Część budżetu miasta powinna być przeznaczana na wsparcie policji.
Które z poniższych stwierdzeń jest bliższe Pani/ Pana opinii? 
Prosimy wybrać jedną odpowiedź.
 1. W celu zwiększenia bezpieczeństwa mieszkańców należy rozwijać system monitoringu miejskiego.
 2. Systemy monitoringu zbyt mocno naruszają prywatność mieszkańców, są kosztowne i nie zwiększają znacząco bezpieczeństwa. W mieście nie powinno być monitoringu w miejscach publicznych.
 3. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Które miejsca w mieście są Pani/ Pana zdaniem najmniej bezpieczne? Prosimy o wskazanie konkretnych lokalizacji.
Obszary wskazane w Gminnym Programie Rewitalizacji jako zdegradowane.
Jakie Pani/ Pana zdaniem ważne dla mieszkańców kwestie powinny stać się przedmiotem publicznej debaty, włączającej obywateli,  (nie tylko ekspertów i działaczy politycznych)? Prosimy wskazać maksymalnie trzy kwestie.
Kwestia 1:
Partycypacja może wydłużać proces podejmowania decyzji, ale rekompensowane jest to przez szybsze i efektywniejsze realizowanie przedsięwzięć, odpowiadające faktycznym potrzebom mieszkańców i mieszkanek. Władze podejmują decyzje w sposób transparentny, kierując się dobrem jego mieszkańców i włączając ich w ten proces. Mieszkańcy zachowują postawę aktywną, mają wpływ na swoje miasto.
Kwestia 2:
Gorzów ma regulamin konsultacji społecznych przyjęty uchwałą. Tam jest wskazane, co i jak się konsultuje. http://www.gorzow.pl/PL/3266/Regulamin/
Kwestia 3:
Do "Kwestia 1". Jakie narzędzie jest najodpowiedniejsze do zaangażowania mieszkańców w podjęcie decyzji w tej sprawie. 
Prosimy wybrać jedną odpowiedź.
 1. Budżet obywatelski
 2. Konsultacje społeczne
 3. Panel obywatelski
 4. Współpraca z Młodzieżową Radą Miasta, Radą Seniorów lub innym ciałem konsultacyjnym.
 5. Współpraca z organizacjami obywatelskimi.
 6. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
 7. Inne, jakie?
  Badanie opinii publicznej; Przeprowadzanie debat publicznych; Referenda lokalne w przypadku strategicznych planów dotyczących rozwoju miasta; Foresight miejski
Czy zgadza się Pani/ Pan z następującymi stwierdzeniami? 
Prosimy wybrać wszystkie pasujące odpowiedzi.
Tak Nie Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Należy wydłużyć godziny pracy urzędu miasta.
Należy udostępnić informację o wszystkich umowach zawieranych przez urząd miasta.
Wszystkie umowy zawierane przez urząd miasta powinny być publicznie dostępne, wraz z informacją o przedmiocie i wartości umowy oraz kontrahencie.
Informacje o kwalifikacjach i ocenie osób, które startują w konkursach na stanowiska kierownicze w instytucjach miejskich, powinny być publicznie dostępne (z pominięciem danych osobowych).
Firmy pracujące i budujące dla samorządów powinny zatrudniać tylko na umowę o pracę
Czy Pani/ Pana zdaniem należy wywieszać flagę Unii Europejskiej obok flagi Polski na budynkach publicznych, nie tylko podczas święta Europy?
 1. Tak
 2. Nie
 3. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Komu, jeśli obejmie Pani/ Pan funkcję prezydenta miasta, zaproponuje Pani/Pan funkcję wiceprezydenta? 
Osobom wybranym z klucza kompetencyjnego.
Jakimi wartościami zamierza się Pani/Pan kierować przy podejmowaniu decyzji, jako prezydent miasta?
Uczciwość; Rozwój miasta; Pełna informacja; Dialog z mieszkańcami;
Miejsce na dodatkowe informacje. Jeśli w kwestionariuszu nie pojawiły się ważne dla Pani/Pana kwestie lub zagadnienie istotne z punktu widzenia Pani/Pana wyborców, prosimy o ich uzupełnienie poniżej. 
Szanowni Państwo, Mieszkańcy Gorzowa, Przyjaciele! Kocham Gorzów, tu się urodziłam, tu się zakochałam, tu wraz z mężem założyliśmy rodzinę. Tu pracujemy, tu mamy rodziców i tu są groby naszych dziadków. Kocham Gorzów i zawsze wiązałam z nim przyszłość swoją i moich dzieci. Serce mnie boli, kiedy patrzę, jak miasto powoli umiera, z roku na rok staje się biedniejsze a gorzowianie ubożsi. Jest mi przykro, kiedy patrzę na sterty śmieci, dziurawe chodniki, rozgrzebane centrum miasta i przeciągające się w nieskończoność remonty. Łzy cisną się do oczu na widok niszczejących zabytków – naszych rodowych sreber. Z niepokojem patrzę w przyszłość moich dzieci. Czy one też – jak tysiące młodych ludzi – uciekną stąd, szukając lepszego życia, a w Gorzowie zostawią tylko wspomnienia z dzieciństwa i starzejących się rodziców? Kiedy słyszę: “przynajmniej coś się dzieje”, myślę o miastach, w których remonty wykonywane są porządnie i w terminie. Nie powodują bankructwa lokalnych przedsiębiorców. Z nostalgią obserwuję jak w innych miastach odnawia się perły architektury – kiedy u nas kupuje się biurowce z czasów PRL-u. Mamy kosztowne Dni Gorzowa, pożegnanie lata, Grand Prix – a gdzie są żłobki, przedszkola, szkoły, boiska na nowych osiedlach? „Przynajmniej coś się dzieje” nie wystarczy. Gorzów nie może dłużej marnować szans: przyjaznej wielkości, dobrego położenia, bliskości Berlina a także rosnącej aktywności mieszkańców. Dziś świat pędzi do przodu z zawrotną prędkością. Albo zgnuśniejemy przyzwyczajeni do pełnych śmietników, rozkopanych ulic, opustoszałych zabytków, albo ruszymy ostro do przodu i jutro będziemy lepsi od najlepszych! Dlatego postanowiłam wystartować w wyborach na urząd Prezydenta Miasta Gorzowa. Razem zmienimy Gorzów, wydobędziemy jego piękno i potencjał – przeobrazimy z brzydkiego kaczątka w pięknego łabędzia. Pragnę stworzyć miasto, które szanuje własnych mieszkańców i dba o jakość ich życia. Miasto, które uznaje zaangażowanie społeczników, ludzi kultury i nauki, sportowców, rodziców walczących o lepsze jutro dla swoich dzieci. Miasto, które potrafi docenić siłę sprawczą młodzieży, przedsiębiorców, pracowników, ale także seniorów, którzy chcą godnie spędzić jesień życia. Nie mam monopolu na wiedzę i rację. Nie jestem alfą i omegą. Dlatego ważny jest dla mnie zespół ekspertów, którzy pomogą w prowadzeniu tak skomplikowanego organizmu jak miasto. Taki zespół stworzyłam – zespół ludzi, którzy rozumieją Gorzów, czują jego puls, mają wiedzę, doświadczenie, ale przede wszystkim wizję jak Gorzów będzie wyglądał za dziesięć lat. Razem zmienimy oblicze Gorzowa. Stworzymy Miasto – niczym rodzinny dom: ciepłe, gościnne, czyste i bogate. Stworzymy piękne miasto, z którego mieszkańcy będą dumni i w którym nasze dzieci chętnie będą mieszkały. Marta Bejnar-Bejnarowicz kandydatka na Prezydenta Miasta Gorzowa Wlkp.
Pokaż wszystkie pytania
Pokaż mniej
Pokaż wszystkie pytania
Pokaż mniej

Kwestionariusz MamPrawoWiedziec.pl
Wybory do Parlamentu Europejskiego (2014)

Dane podstawowe
Imię (imiona):
Marta
Nazwisko:
Bejnar-Bejnarowicz
Data urodzenia (dd.mm.rrrr):
31.01.1979
Miejsce zamieszkania:
Gorzów Wielkopolski
Miejsce urodzenia:
Gorzów Wielkopolski
Wykształcenie
 1. podstawowe
 2. gimnazjalne
 3. zasadnicze zawodowe
 4. średnie
 5. wyższe licencjackie/ inżynierskie
 6. wyższe magisterskie
Dodatkowe informacje o wykształceniu (np. nazwa szkoły, kierunek, specjalizacja, stopnie naukowe itp.)
Mgr inż. architekt. Uczelnia: Politechnika Szczecińska, Wydział Architektury i Budownictwa.
Ostatnio wykonywany zawód 
architekt
Okręg wyborczy wybór z listy
 1. Okręg nr 1 – woj. pomorskie
 2. Okręg nr 2 – woj. kujawsko-pomorskie
 3. Okręg nr 3 – woj. podlaskie i warmińsko-mazurskie
 4. Okręg nr 4 – Warszawa
 5. Okręg nr 5 – woj. mazowieckie
 6. Okręg nr 6 – woj. łódzkie
 7. Okręg nr 7 – woj. wielkopolskie
 8. Okręg nr 8 – woj. lubelskie
 9. Okręg nr 9 – woj. podkarpackie
 10. Okręg nr 10 – woj. małopolskie i świętokrzyskie
 11. Okręg nr 11 – woj. śląskie
 12. Okręg nr 12 – woj. dolnośląskie i opolskie
 13. Okręg nr 13 – woj. lubuskie i zachodniopomorskie
Komitet wyborczy  wybór z listy
 1. Lista nr 1 - Komitet Wyborczy Solidarna Polska Zbigniewa Ziobro 
 2. Lista nr 2 - Komitet Wyborczy Wyborców Ruch Narodowy 
 3. Lista nr 3 - Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej-Unia Pracy 
 4. Lista nr 4 - Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość 
 5. Lista nr 5 - Koalicyjny Komitet Wyborczy Europa Plus Twój Ruch 
 6. Lista nr 6 - Komitet Wyborczy Polska Razem Jarosława Gowina 
 7. Lista nr 7 - Komitet Wyborczy Nowa Prawica – Janusza Korwin-Mikke 
 8. Lista nr 8 - Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP 
 9. Lista nr 9 - Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe 
 10. Lista nr 10 - Komitet Wyborczy Demokracja Bezpośrednia 
 11. Lista nr 11 - Komitet Wyborczy Samoobrona 
 12. Lista nr 12 - Komitet Wyborczy Partia Zieloni 
Numer na liście wyborczej
 1. 1.
 2. 2.
 3. 3.
 4. 4.
 5. 5.
 6. 6.
 7. 7.
 8. 8.
 9. 9.
 10. 10.
Ewentualne inne elektroniczne formy kontaktu z wyborcami Prosimy wpisać adres profilu w serwisach społecznościowych lub numeru/ loginu w wypadku komunikatorów.
Facebook
www.facebook.com/MartaBejnarBejnarowicz
YouTube
Google+
Twitter
Goldenline
Nk.pl
Gadu-Gadu
Skype
Biuro wyborcze
Biuro wyborcze
Biuro wyborcze
Inne
Prosimy o zamieszczenie krótkiego życiorysu oraz opisanie Pani/ Pana aktywności zawodowej, politycznej i społecznej – np. wymienienie krajowych i zagranicznych przedsiębiorstw i instytucji oraz organizacji międzynarodowych, z którymi była Pani związana/ był Pan związany, opisanie doświadczenia we współpracy z instytucjami Unii Europejskiej.
Mieszkam w Gorzowie Wielkopolskim, prowadzę autorskie biuro projektowe. Pełnię funkcję wiceprezesa Stowarzyszenia Architektów Polskich SARP Oddział Gorzów Wlkp. Jestem członkiem Rady Lubuskiej Okręgowej Izby Architektów RP. Jestem działaczem społecznym, uczestniczę w akcjach społecznych na rzecz miasta Gorzowa Wlkp.
Poniżej wymieniliśmy wybieralne funkcje publiczne.    Prosimy o wskazanie wybieralnych funkcji publicznych, które pełniła Pani/ pełnił Pan w przeszłości.  
Prosimy wybrać wszystkie odpowiedzi, które pasują.  
 1. Wójt/ burmistrz/ prezydent miasta
 2. Radny rady gminy
 3. Radny rady powiatu
 4. Radny sejmiku wojewódzkiego
 5. Poseł na Sejm RP
 6. Senator RP
 7. Poseł do Parlamentu Europejskiego
 8. Nie pełniłam/ nie pełniłem żadnych wybieralnych funkcji publicznych w przeszłości.
Poniżej wymieniliśmy wybieralne funkcje publiczne.    Prosimy o wskazanie wybieralnych funkcji publicznych, które pełni Pani/ Pan w chwili obecnej.  
Prosimy wybrać wszystkie odpowiedzi, które pasują.  
 1. Wójt/ burmistrz/ prezydent miasta
 2. Radny rady gminy
 3. Radny rady powiatu
 4. Radny sejmiku wojewódzkiego
 5. Poseł na Sejm RP
 6. Senator RP
 7. Poseł do Parlamentu Europejskiego
 8. Nie pełnię żadnych wybieralnych funkcji publicznych.
W pracy posłanki/ posła w Parlamencie Europejskim przydatna jest umiejętność komunikowania się w języku obcym, np. podczas udziału w pracach zespołów, udzielania wywiadu czy w rozmowach kuluarowych.    W jakim języku obcym potrafi się Pani/ Pan swobodnie porozumiewać?
 1. Język angielski
 2. Język francuski
 3. Język niemiecki
 4. Język hiszpański
 5. Język rosyjski
Istnieją ważne i dzielące opinię publiczną kwestie polityczne, etyczne i światopoglądowe. Bez względu na to, że Parlament Europejski nie tworzy w tych obszarach prawa, dla niektórych wyborców deklaracja kandydata w tych kwestiach może być wskazówką do podjęcia decyzji w wyborach.   Jeśli chce się Pani/ Pan podzielić z wyborcami swoimi poglądami w tych kwestiach, poniżej jest na to miejsce.
Jestem przeciwna bezkrytycznemu podporządkowaniu Polski przepisom unijnym, nieadekwatnym do naszych realiów; Będę dążyć do przywrócenia Unii Europejskiej jej pierwotnego sensu - jako obszaru wolnego handlu i swobodnego przemieszczania się obywateli, bez instytucjonalnej nadbudowy i biurokratycznych absurdów; Jestem przeciwnikiem programów unijnych, wymuszających zadłużanie beneficjentów w celu otrzymania dotacji (np obecnie można dostać dofinansowanie do zakupu kolektorów słonecznych pod warunkiem finansowania ich z kredytu); Nie zgadzam się z polityką nastawioną na dalsze zadłużanie państwa- nie chcę, by moje i wasze dzieci odziedziczyły po nas jedynie długi. Nie zgadzam się na ingerencję biurokracji w wychowanie dzieci. Będę walczyć o zapewnienie rodzicom decydowania o programach nauczania. Będę dążyć do upraszczania procedur i przepisów do takiego stopnia, aby każdy obywatel mógł bez problemu zrozumieć jakie ma prawa i jakie obowiązki. Nie godzę się na dowolną interpretację prawa przez urzędników. Jestem zwolennikiem wolności i odpowiedzialności.
Zainteresowania/ hobby
scrabble, rower.
Poniżej przedstawiliśmy listę europejskich partii politycznych. Nie wszystkie z nich są obecnie reprezentowane w Parlamencie Europejskim.    Program której partii europejskiej jest Pani/ Panu najbliższy? 
Prosimy wybrać jedną odpowiedź.
 1. Demokraci UE (EUD)
 2. Europejska Partia Demokratyczna (EDP)
 3. Europejska Partia Lewicy (EPL)
 4. Europejska Partia Ludowa (EPP)
 5. Europejska Partia Zielonych (Greens)
 6. Europejski Chrześcijański Ruch Polityczny (ECPM)
 7. Europejskie Przymierze na rzecz Wolności (EAF)
 8. Europejskie Przymierze Ruchów Narodowych (AEMN)
 9. Partia Europejskich Socjalistów (PES)
 10. Porozumienie Liberałów i Demokratów na rzecz Europy (ALDE)
 11. Ruch na rzecz Europy Wolności i Demokracji (MELD)
 12. Sojusz Europejskich Konserwatystów i Reformatorów (AECR)
 13. Wolny Sojusz Europejski (EFA)
 14. Planuję być posłanką niezrzeszoną / posłem niezrzeszonym.
 15. Zadecyduję po wyborach.
Jakimi kwestiami zamierza się Pani/ Pan przede wszystkim zajmować jako posłanka/ poseł do Parlamentu Europejskiego? Prosimy wskazać maksymalnie trzy kwestie.
1.
Zamierzam dążyć do przywrócenia Unii Europejskiej jej pierwotnej formy - jako obszaru wolnego handlu i swobodnego przemieszczania się obywateli.
2.
Zamierzam wpływać na formę programów dopłatowych - aby były kierowane w inwestycje niewymagające od beneficjentów zadłużania się oraz aby preferowały inwestycje realizowane w oparciu o inne kryteria niż najniższa cena.
3.
Zamierzam wpływać na regulacje ograniczające suwerenność (w tym energetyczną)Polski.
Jakie problemy Pani/ Pana okręgu wyborczego można Pani/ Pana zdaniem rozwiązać w ramach pracy w Parlamencie Europejskim?  Prosimy wskazać maksymalnie trzy kwestie.
1
Zamierzam bronić prawa do rozwoju regionalnej wytwórczości i rzemiosła (wędzenie wędlin, produkty regionalne, małe gospodarstwa zaspokajające potrzeby lokalnych społeczności); Postuluję uwolnienie gospodarki, promocję przedsiębiorczości i zrównoważonego rozwoju poprzez uwolnienie od stałych obciążeń oraz maksymalne obniżenie kosztów funkcjonowania państwa.
2
Jestem za racjonalizacją alokacji środków z budżetu UE i ukierunkowaniem na inwestycje o jasno określonej, realnej stopie zwrotu, działające stricte w kierunku stymulacji wzrostu gospodarczego Polski.
3
Jestem przeciw regulacjom UE powodującym narastającą biurokratyzację i wzrost kosztów świadczenia usług, m.in. w zakresie architektury i budownictwa.
Poseł do Parlamentu Europejskiego współdecyduje o prawie obowiązującym pół miliarda Europejczyków.   Jakie problemy europejskie (innych państw, niekoniecznie obecnie dotyczące Polski) wymagają Pani/ Pana zdaniem pilnego rozwiązania? Prosimy wskazać maksymalnie trzy kwestie.  
1
PAKIET KLIMATYCZNY Szacuje się, że prawo do emisji 1 tony CO2 ma kosztować ok. 40 euro (tj. ok. 175 zł). Wykup praw do emisji takiej ilości gazów cieplarnianych może kosztować rocznie nawet 6,0 mld euro (26,0 mld zł). Wg raportów i analiz wielu niezależnych instytucji - skutki będą katastrofalne dla polskiej gospodarki, która nie wytrzyma tak znacznego wzrostu kosztów produkcji energii elektrycznej. Z opracowań wykonanych przez firmę Energsys wynika, że "koszty społeczne i gospodarcze wdrożenia pakietu klimatycznego w Polsce przekroczą znacznie granicę społecznej akceptowalności oraz spowodują utratę konkurencyjności przez polską gospodarkę".
2
SKŁADKI I PODATKI "Prowadząc działalność gospodarczą w PL, która przynosi 60000zł dochodu rocznie (=12000£) musimy zapłacić 12509,52 zł składek na ubezpieczenia społeczne i 5331,17 zł podatku dochodowego. Łącznie państwo zabiera nam 17840,69 zł(=3568 £). Prowadząc działalność gospodarczą w UK, która przynosi 12000£ dochodu rocznie (= 60000zł) musimy zapłacić 522,45£ składek na ubezpieczenia społeczne i 512£ podatku dochodowego. Łącznie państwo zabiera nam 1.034,45 £ (=5172zł). W Polsce zapłacisz 3,5-krotnie wyższe podatki i składki na ubezpieczenia społeczne niż w UK(niewygodne.info.pl) Chcę to zmienić.
3
ZAHAMOWANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO Postuluję uwolnienie gospodarki, promocję przedsiębiorczości i zrównoważonego rozwoju poprzez uwolnienie od stałych obciążeń oraz maksymalne obniżenie kosztów funkcjonowania państwa. Przykład: Firmy dotowane na rozpoczęcie działalności często zamykają się po 1-2 latach, pozostawiając po sobie jedynie rozregulowany rynek lokalny. Jestem za uwolnieniem rynku od obciążeń i regulacji, aby dać możliwość rozwoju firmom solidnym, bazującym na wiedzy i doświadczeniu a nie na dotacjach oraz najniższej cenie. Chcę promować uczciwą pracę i dobrą jakość usług a nie tzw kreatywność w "wyciąganiu" dotacji.
Jeśli w pracy posłanki będzie Pani korzystała/ posła będzie Pan korzystał ze wsparcia ekspertów, prosimy o podanie: w jakich dziedzinach i z jakimi ekspertami planuje Pani/ Pan współpracować?
W zależności od dziedziny w jakiej będę mogła działać, chętnie skorzystam z wiedzy i doświadczenia ekspertów wyspecjalizowanych w danej dziedzinie, adekwatnie do tematyki. Na tę chwile oceniam, że będę zainteresowana rozmową z ekspertami z dziedziny energetyki.
W krajach Unii Europejskiej pracuje, studiuje i wychowuje dzieci kilka milionów Polaków, którzy pozostają obywatelami Polski.    W jaki sposób zamierza Pani/ Pan reprezentować ich interesy w Parlamencie Europejskim?  Prosimy wskazać maksymalnie trzy kwestie.
1
Jestem za utrzymaniem strefy wolnego handlu oraz swobody poruszania, również w kwestii podejmowania pracy za granicą, a także ujednolicenia systemu podatkowego (szczególnie obniżenia podatków).
2
Jestem za rozszerzeniem swobody podejmowania nauki we wszystkich krajach wspólnoty. Uważam, ze każdy powinien kształcić się na takich uczelniach, jakie uzna za spełniające jego oczekiwania i zwiększające szanse na rynku pracy - bez względu na ich położenie geograficzne. Jestem za minimalizacją formalności i regulacji w zakresie edukacji- aby rozwijały się takie jednostki, które maja najatrakcyjniejsze kierunki w aspekcie przygotowania zawodowego.
3
Jestem za uwolnieniem rynku usług medycznych, aby każdy członek wspólnoty mógł korzystać z takich ośrodków medycznych, które spełniają jego oczekiwania a nie z tych, które wyznaczy NFZ - bez względu na ich położenie geograficzne.
  Który z wymienionych poglądów jest najbliższy Pani/ Pana opinii:
Prosimy wybrać jedną odpowiedź.
 1. Unia Europejska powinna zmierzać w kierunku federacji, czyli wspólnego państwa europejskiego.*
 2. Unia Europejska powinna zmierzać w kierunku związku suwerennych państw opartego na umowach gospodarczych.
 3. Unia Europejska powinna się rozwiązać.
 4. Nie ma potrzeby wprowadzania zmian w obecnym systemie funkcjonowania Unii Europejskiej.
 5. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
 6. Inne, jakie?
  Redukcja sztucznego, etatystyczno-fiskalno-ideologicznego tworu do strefy wolnego handlu – pierwotnej Europejskiej Wspólnoty Gospodarczej, która była źródłem sukcesów gospodarczych.
Miejsce na ewentualne rozszerzenie, uzasadnienie lub skomentowanie odpowiedzi na powyższe pytanie.
Każdemu rządowi potrzebna jest opozycja, aby zachowywał racjonalizm podejmowanych działań. W PE chcemy odgrywać rolę twardej opozycji – zwalczającej centralistyczne zapędy euro-socjalistów. Wzorem eurodeputowanych brytyjskiej partii UKIP (m.in. Nigel Farage, Godfrey Bloom) będziemy na forach unijnych instytucji ujawniać absurdy UE oraz szkodliwe działania Komisji Europejskiej i unijnej biurokracji; Będziemy głosować przeciwko wszelkim aktom prawnym zwiększającym interwencjonizm, etatyzm lub fiskalizm UE; Utworzymy Komisję Deregulacyjną, która będzie działać na rzecz usuwania z prawa UE jak największej liczby regulacji ograniczających wolność gospodarczą i swobody osobiste (jak zakaz wędzenia, używania termometrów rtęciowych, używania klasycznych żarówek itp.) narzucanych z powodów ideologicznych; Będziemy ujawniać zatajane dotychczas kulisy afer i łamania prawa przez eurokratów; Będziemy kontrolować działania rządu polskiego, aby w Radzie Europejskiej wetował wszelkie inicjatywy zwiększające kompetencje Brukseli a zmniejszające naszą suwerenność. Dzięki nam będziecie wiedzieli jak naprawdę funkcjonują struktury, instytucje i władze UE. Będziemy odważnie głosić na forum europejskim wolnościowe i konserwatywne idee.
  Poniżej przedstawiliśmy rozwiązania, których wprowadzenie wymaga zmiany traktatów europejskich.   Które z niżej wymienionych kwestii wymagających zmiany traktatów należy podjąć?
Prosimy wybrać wszystkie odpowiedzi, które pasują.
 1. Przewodniczący Komisji Europejskiej powinien być wybierany w wyborach bezpośrednich przez obywateli UE.*
 2. Parlament Europejski powinien mieć możliwość zgłaszania projektów nowego prawa bez pośrednictwa Komisji Europejskiej.
 3. Parlament Europejski powinien mieć prawo odwołania konkretnego komisarza bez konieczności odwoływania całego składu Komisji Europejskiej.
 4. W wyborach do Parlamentu Europejskiego obok list narodowych powinna istnieć ogólnoeuropejska lista kandydatów, na których mogliby oddać swój głos wszyscy obywatele UE.*
 5. Państwa członkowskie powinny mieć możliwość wybierania zasad i polityk unijnych, które chcą realizować w ramach Wspólnoty i rezygnacji z tych zasad i polityk, które uważają za niekorzystne (np. swobodny przepływ osób i kapitału, polityka klimatyczna).
 6. Żadna z powyższych kwestii nie powinna być przedmiotem dyskusji w nadchodzącej kadencji Parlamentu Europejskiego.
 7. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
    Obecnie Unia Europejska nie ma prawa do tworzenia przepisów w kwestiach światopoglądowych i etycznych.   Które z poniższych stwierdzeń jest bliższe Pani/ Pana poglądom?
A. Powinno się zmierzać do ujednolicania na poziomie europejskim prawnych regulacji dotyczących kwestii światopoglądowych i etycznych.

B. Regulacje prawne dotyczące kwestii światopoglądowych i etycznych powinny pozostać wewnętrznymi sprawami państw narodowych.
Prosimy wybrać jedną odpowiedź.*
Zdecydowanie A. Raczej A. Raczej B. Zdecydowanie B. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Miejsce na ewentualne rozszerzenie, uzasadnienie lub skomentowanie odpowiedzi na powyższe pytanie.
Wierzymy, że tylko przywrócenie wartości europejskich może zmienić obecną Europę pod okupacją UE ze strefy permanentnego kryzysu – w przestrzeń wolności, dobrobytu oraz zasad, które zbudowały niegdyś potęgę Starego Kontynentu.
  Czy zgadza się Pani/ Pan z poniższą opinią?
Prosimy wybrać jedną odpowiedź.
Tak. Nie. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Obywatele państw spoza Unii Europejskiej, którzy mieszkają w państwie członkowskim (tzw. stali rezydenci), powinni móc głosować w wyborach lokalnych oraz w wyborach do Parlamentu Europejskiego.
Parlament Europejski powinien dążyć do uchwalenia przepisów (tzw. dyrektywy horyzontalnej) gwarantujących ochronę przed dyskryminacją ze względu na religię lub wyznanie, niepełnosprawność, wiek oraz orientację seksualną; w opiece zdrowotnej, edukacji, mieszkalnictwie oraz w dostępie do dóbr i usług powszechnie oferowanych.
W Unii Europejskiej konieczna jest harmonizacja standardów dotyczących stosowania tymczasowego aresztowania (poprzez przyjęcie odpowiedniej dyrektywy).
Miejsce na ewentualne rozszerzenie, uzasadnienie lub skomentowanie odpowiedzi na powyższe pytanie.
"Obywatele państw spoza UE, którzy mieszkają w państwie członkowskim, powinni móc głosować w wyborach lokalnych oraz w wyborach do PE." Człowiek sam powinien zdecydować członkiem którego społeczeństwa się czuje i w życiu tej społeczności powinien mieć możliwość uczestniczyć a także tam płacić podatki. "PE powinien dążyć do uchwalenia przepisów gwarantujących ochronę przed dyskryminacją ze względu na religię lub wyznanie, niepełnosprawność, wiek oraz orientację seksualną; w opiece zdrowotnej, edukacji, mieszkalnictwie oraz w dostępie do dóbr i usług powszechnie oferowanych." Uchwalanie dyrektyw o zakazie dyskryminacji... jest tworem sztucznym, powodującym jedynie ograniczenie praw pozostałych członków społeczeństwa. Będąc stomatologiem, architektem, prawnikiem, piekarzem, dekarzem lub pielęgniarką na wolnym rynku nie pytamy naszego klienta o orientację seksualną, religię czy poglądy polityczne ponieważ mamy inne priorytety świadcząc swoje usługi. Dostęp do religii, opieki zdrowotnej, edukacji jest nieograniczony jeśli obowiązuje nieregulowany, wolny rynek. "W UE konieczna jest harmonizacja standardów dotyczących stosowania tymczasowego aresztowania (poprzez przyjęcie odpowiedniej dyrektywy)" Kraje wspólnoty muszą bezwzględnie zachować suwerenność- przede wszystkim w zakresie obowiązującego prawa. Jeśli decydujemy się na życie w innej kulturze, religii, społeczności- musimy respektować ich suwerenność.
  Które z poniższych stwierdzeń jest bliższe Pani/ Pana poglądom?
A. Większy wpływ na podejmowanie decyzji w UE powinny mieć ciała ponadnarodowe (np. Parlament Europejski, Komisja Europejska) prowadzące politykę na rzecz całej Wspólnoty.*

B. Większy wpływ na podejmowanie decyzji w UE powinny mieć rządy państw członkowskich wypracowujące każdorazowo odrębne porozumienia.
Prosimy wybrać jedną odpowiedź.
Zdecydowanie A. Raczej A. Raczej B. Zdecydowanie B. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
  Poza instytucjami unijnymi i państwami członkowskimi w procesie formułowania polityk Unii Europejskiej uczestniczą różne środowiska lobbystyczne, w tym poniżej wymienione. Ich przedstawiciele szukają poparcia dla spraw, które reprezentują, również u posłów do Parlamentu Europejskiego.    Jaka Pani/ Pana zdaniem powinna być ich rola w procesie formułowania polityk Unii Europejskiej? Należy przyporządkować podanym elementom stopień istotności na podanej skali.
Większa niż obecnie. Taka sama jak obecnie. Mniejsza niż obecnie. Nie mam zdania w tej kwestii.
Związki zawodowe
Organizacje przedsiębiorców
Organizacje konsumenckie
Organizacje pozarządowe
  Parlament Europejski wezwał Komisję do wprowadzenia obowiązkowego rejestru lobbystów do 2017 roku. Jednocześnie organizacje pozarządowe postulują zwiększenie przejrzystości lobbingu w procesie stanowienia prawa w Unii Europejskiej.    Które z poniższych postulatów Pani/ Pan popiera?
Prosimy wybrać wszystkie odpowiedzi, które pasują.
 1. Wprowadzenie obowiązkowego rejestru lobbystów w instytucjach UE.
 2. Obowiązek udostępniania przez posłanki/ posłów oraz urzędników UE kalendarzy spotkań w formie on-line.
 3. Obowiązek udostępniania on-line dokumentów przekazywanych posłankom/ posłom oraz urzędnikom UE przez lobbystów.
 4. Obowiązek publikowania on-line informacji na temat tego, kto i w jakim zakresie zgłosił propozycję legislacyjną w toku procesu prawodawczego w UE.
 5. Nie ma potrzeby wprowadzania nowych rozwiązań.
 6. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
    W mijającej kadencji najwięcej aktów prawnych, które Parlament Europejski współtworzył, zostało przyjętych w sprawach gospodarczych oraz monetarnych. Poniżej przedstawiliśmy niektóre kwestie, które staną się przedmiotem debaty w nadchodzącej kadencji Parlamentu Europejskiego.   Priorytetem Parlamentu Europejskiego w nadchodzącej kadencji w tym obszarze Pani/ Pana zdaniem powinno być:
Prosimy wybrać wszystkie odpowiedzi, które pasują.
 1. Kierowanie funduszy europejskich do słabiej rozwiniętych państw członkowskich.
 2. Budowanie jednolitego rynku poprzez likwidowanie barier utrudniających przepływ osób, towarów, usług i kapitału między krajami UE oraz liberalizacja sektora usług.
 3. Pogłębienie integracji strefy euro (np. utworzenie wspólnego budżetu, zwiększenie kompetencji członków unii walutowej w kwestiach gospodarczych).
 4. Wprowadzenie silniejszej kontroli budżetów narodowych (ponad wymóg deficytu nieprzekraczającego 3 proc. PKB).
 5. Uwspólnotowienie długów publicznych państw członkowskich (np. za pomocą euroobligacji).*
 6. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
  Polska nie należy do strefy euro, ale jest od niej zależna. W debacie publicznej pojawiają się głosy, że strefa euro wymaga reformy, by była obszarem stabilniejszym i mniej narażonym na kryzysy.   Które z poniższych rozwiązań Pani/ Pan popiera?
Prosimy wybrać wszystkie odpowiedzi, które pasują.
 1. Konieczna jest integracja polityczna strefy euro (m.in. powołanie ministra finansów strefy euro prowadzącego wspólną politykę fiskalną).
 2. Konieczna jest integracja polityki budżetowej strefy euro (m.in. wspólny budżet strefy euro, euroobligacje).
 3. Konieczne jest wprowadzenie pełnej unii bankowej (m.in. z jednolitym nadzorem, wspólną gwarancją depozytów i powołaniem jednego dla wszystkich bankowego funduszu ratunkowego, jednolitych zasad restrukturyzacji i bankructwa banków).
 4. Konieczne jest zmniejszenie zakresu pomocy dla państw Unii Europejskiej w sytuacji kryzysowej, by to rynek wymuszał prowadzenie przez nie gospodarnej polityki.
 5. Nie ma potrzeby wprowadzania reform strefy euro.
 6. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
 7. Inne (jakie?): Jestem przeciwko wspólnej polityce monetarnej oraz bankowej.
  Istnieją dwie koncepcje prowadzenia polityki wobec tzw. krajów peryferyjnych strefy euro (np. Cypru, Grecji, Hiszpanii, Portugalii) szczególnie dotkniętych kryzysem.    Które z poniższych stwierdzeń jest bliższe Pani/ Pana poglądom?
A. Strefa euro powinna dążyć do integracji polityki fiskalnej, wprowadzenia euroobligacji, większego finansowego wsparcia gospodarek krajów peryferyjnych.

B. Strefa euro powinna mobilizować kraje peryferyjne do reform, przy jak najmniejszym wsparciu finansowym i przy zachowaniu niezależnej polityki fiskalnej.
Prosimy wybrać jedną odpowiedź.
Zdecydowanie A. Raczej A. Raczej B. Zdecydowanie B. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Miejsce na ewentualne rozszerzenie, uzasadnienie lub skomentowanie odpowiedzi na powyższe pytanie.
UE powinna dążyć do uwolnienia rynków w celu powstania racjonalnych, uzasadnionych gospodarczo i przewidywalnych w lokalnych warunkach geopolitycznych - mechanizmów samoregulacji.
  Parlament Europejski współdecydował o budżecie UE, uchwalonym na lata 2014–2020. Posłowie nadchodzącej kadencji będą debatować o wieloletnich ramach finansowych na kolejne siedem lat.   Pani/ Pana zdaniem budżet UE powinien służyć przede wszystkim: Prosimy wskazać maksymalnie trzy kwestie.
 1. Podnoszeniu spójności społeczno-gospodarczej pomiędzy państwami członkowskimi.
 2. Podnoszeniu spójności społeczno-gospodarczej pomiędzy regionami.
 3. Stymulowaniu rozwoju w regionach najszybciej się rozwijających.
 4. Wspieraniu regionów dotkniętych skutkami kryzysu.
 5. Integracji polityki budżetowej państw członkowskich za pomocą transferów łagodzących nierównowagi makroekonomiczne w UE.
 6. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
 7. Inne (jakie?): Jestem przeciwko sztucznej, odgórnej regulacji i ingerencji w rynki wspólnotowe.
  Które z poniższych stwierdzeń jest bliższe Pani/ Pana poglądom?
Prosimy wybrać jedną odpowiedź.
Zdecydowanie się zgadzam. Raczej się zgadzam. Raczej się nie zgadzam. Zdecydowanie się nie zgadzam. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
We wszystkich państwach członkowskich UE powinien zostać wprowadzony jednolity podatek od transakcji finansowych.*
Dla całej UE powinien zostać ustalony minimalny poziom podatku dochodowego od przedsiębiorstw.*
Należy wprowadzić europejski podatek VAT.
Wysokość stawki płacy minimalnej powinna być regulowana na poziomie UE.*
Kwestie prawa pracy (np. czas pracy, elastyczne formy zatrudnienia) powinny być harmonizowane na poziomie UE.
Miejsce na ewentualne rozszerzenie, uzasadnienie lub skomentowanie odpowiedzi na powyższe pytanie.
Jestem za wolnym, nieregulowanym odgórnie rynkiem.
  Budżet UE składa się w ok. 70 proc. ze składek państw członkowskich (składka państwa to 0,73 proc. jego dochodu narodowego), w 14 proc. z ceł i opłat wyrównawczych, a w 11 proc. z dochodów z VAT. Parlament Europejski dąży do zmiany struktury dochodów Unii tak, aby budżet Wspólnoty w mniejszym stopniu był zależny od decyzji państw członkowskich, a w większym od dochodów stałych.   Aby zwiększyć udział dochodów stałych Unii Europejskiej Pani/ Pana zdaniem należy przede wszystkim:
Prosimy wybrać wszystkie odpowiedzi, które pasują.
 1. Zwiększyć udział dochodu z ceł kosztem dochodów państw członkowskich (obecnie państwa przekazują 75 proc. ceł nałożonych na towary importowane spoza Unii).
 2. Zwiększyć udział dochodu pochodzącego z wpłat z państw członkowskich jako odsetek ich dochodu z VAT.
 3. Wprowadzić ogólnoeuropejski podatek od transakcji finansowych.
 4. Wprowadzić opłaty za emisję gazów cieplarnianych (w tym CO2).
 5. Nie należy wprowadzać zmian w sposobie pozyskiwania wpływów do budżetu UE.
 6. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
 7. Inne (jakie?): Jestem przeciwko zwiększeniu udział dochodów stałych Unii Europejskiej.
Miejsce na ewentualne rozszerzenie, uzasadnienie lub skomentowanie odpowiedzi na powyższe pytanie.
Powyższe pytanie jest źle skonstruowane ponieważ zakłada, że ankietowany jest za zwiększeniem udziału dochodów stałych, co mieści się w definicji manipulacji.
  W jakim kierunku powinna Pani/ Pana zdaniem podążać Wspólna Polityki Bezpieczeństwa i Obrony? 
Prosimy wybrać jedną odpowiedź.
Zdecydowanie się zgadzam. Raczej się zgadzam. Raczej się nie zgadzam. Zdecydowanie się nie zgadzam. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Powinna powstać wspólna europejska armia.*
Należy powołać wspólne dowództwo armii europejskich.
Unia Europejska powinna określić zalecany poziom wydatków państw członkowskich na obronność (np. podobnie jak NATO – 2 proc.).
Unia Europejska nie powinna prowadzić Wspólnej Polityki Bezpieczeństwa i Obrony.
  Które z poniższych stwierdzeń jest bliższe Pani/ Pana poglądom?
A. Wojskowe programy badawcze i przemysł obronny powinny być zarządzane z poziomu Unii Europejskiej, a państwa członkowskie powinny specjalizować się w konkretnych gałęziach przemysłu obronnego.

B. Wojskowe programy badawcze i rozwój przemysłu obronnego powinny być zarządzane wewnętrznie przez państwa członkowskie.
Prosimy wybrać jedną odpowiedź.
Zdecydowanie A. Raczej A. Raczej B. Zdecydowanie B. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
  Które z poniższych stwierdzeń jest bliższe Pani/ Pana poglądom?
A. Europejska Wspólna Polityka Bezpieczeństwa i Obrony powinna koncentrować się na najbliższym sąsiedztwie UE (Afryka Północna, Europa Wschodnia).

B. Europejska Wspólna Polityka Bezpieczeństwa i Obrony powinna podejmować działania globalne.
Prosimy wybrać jedną odpowiedź.
Zdecydowanie A. Raczej A. Raczej B. Zdecydowanie B. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Miejsce na ewentualne rozszerzenie, uzasadnienie lub skomentowanie odpowiedzi na powyższe pytanie.
Znów pytanie manipulujące. Nie zgadzam się z żadną z podanych tez.
    Które z poniższych stwierdzeń jest bliższe Pani/ Pana poglądom?
Prosimy wybrać jedną odpowiedź.
Zdecydowanie się zgadzam. Raczej się zgadzam. Raczej się nie zgadzam. Zdecydowanie się nie zgadzam. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Współpraca UE z Rosją w polityce bezpieczeństwa przyczyniłaby się do stabilizacji regionu.
Państwa członkowskie UE powinny współpracować z Rosją w dziedzinie przemysłu obronnego.
Miejsce na ewentualne rozszerzenie, uzasadnienie lub skomentowanie odpowiedzi na powyższe pytanie.
Znów pytanie manipulujące. Nie zgadzam się z żadną z podanych tez.
  Które z poniższych stwierdzeń jest bliższe Pani/ Pana poglądom?
A. Współpraca służb w UE powinna zmierzać w kierunku powoływania wspólnych instytucji (np. straży granicznej, prokuratury).

B. Współpraca służb w obrębie UE powinna zmierzać w kierunku zacieśniania współpracy pomiędzy służbami krajowymi, bez powoływania wspólnych jednostek.
Prosimy wybrać jedną odpowiedź.
Zdecydowanie A. Raczej A. Raczej B. Zdecydowanie B. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Miejsce na ewentualne rozszerzenie, uzasadnienie lub skomentowanie odpowiedzi na powyższe pytanie.
Znów pytanie manipulujące. Nie zgadzam się z żadną z podanych tez w 100% i nie można tego "wyprostować " stwierdzeniem "raczej"...
  W celu walki z terroryzmem i poważną przestępczością Unia Europejska i jej państwa członkowskie mają prawne możliwości śledzenia obywateli przy wykorzystaniu danych elektronicznych. Działania podejmowane w interesie bezpieczeństwa publicznego mogą być również pretekstem do nadużywania prawa organów publicznych do kontroli obywateli.   Czy zgadza się Pani/ Pan z wymienionymi opiniami?
Prosimy wybrać wszystkie odpowiedzi, które pasują.
 1. Unia Europejska powinna wprowadzić szersze gwarancje ochrony obywateli w zakresie masowego zbierania i przechowywania (retencji) ich danych telekomunikacyjnych (np. billingów).
 2. Państwa członkowskie powinny mieć prawo do masowego zbierania i przechowywania wszelkich danych o obywatelach (m.in. danych internetowych, danych dot. podróży, danych bankowych).
 3. Państwa członkowskie powinny mieć prawo do stosowania tajnych programów szerokiej kontroli obywateli, takich jak PRISM.
 4. Państwa członkowskie powinny mieć prawo do tajnej współpracy służb wywiadowczych.
 5. Unia Europejska powinna wprowadzić bardziej restrykcyjne przepisy ograniczające gromadzenie danych przez firmy działające w Internecie.*
 6. Unia Europejska powinna wprowadzić bardziej restrykcyjne przepisy ograniczające gromadzenie danych internetowych przez instytucje publiczne w państwach członkowskich.
 7. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Miejsce na ewentualne rozszerzenie, uzasadnienie lub skomentowanie odpowiedzi na powyższe pytanie.
Nie zgadzam się z żadną z podanych tez.
  12 marca 2014 r. Parlament Europejski przyjął rezolucję w sprawie programów masowej inwigilacji i współpracy niektórych państw członkowskich, w tym Polski, z USA. Rezolucja zawiera zalecenia dla poszczególnych państw.    Które z wymienionych poniżej zaleceń Parlamentu Europejskiego dla Polski uważa Pani/ Pan za uzasadnione?
Prosimy wybrać wszystkie odpowiedzi, które pasują.
 1. Polska powinna zagwarantować, że już obowiązujące i uchwalane prawo oraz mechanizmy nadzoru dotyczące działalności agencji wywiadowczych będą zgodne z normami Europejskiej Konwencji Praw Człowieka oraz prawodawstwem Unii Europejskiej w dziedzinie ochrony danych.
 2. Polska powinna wyjaśnić zarzuty o prowadzenie działalności w zakresie nadzoru na masowa skalę (korzystanie przez służby wywiadowcze z danych telekomunikacyjnych przekazywanych przez firmy prywatne i wymiany tych danych oraz przekazywanie danych telekomunikacyjnych służbom wywiadowczym Stanów Zjednoczonych).
 3. Polska powinna wyjaśnić zarzuty o lokalizację na swoim terytorium sprzętu wywiadowczego Stanów Zjednoczonych bez kontroli Unii Europejskiej.
 4. Polski parlament powinien się zaangażować we współpracę organów nadzoru nad służbami wywiadowczymi na szczeblu europejskim.
 5. Kwestie współpracy Polski ze służbami wywiadowczymi nie powinny podlegać kontroli instytucji Unii Europejskiej.
 6. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
  Które z poniższych stwierdzeń jest bliższe Pani/ Pana poglądom?
A. Unia Europejska nie jest w stanie zbudować własnych (niezależnych od amerykańskich) systemów informatycznych i chmur obliczeniowych. Gwarancje bezpieczeństwa danych obywateli Unii powinny zapewnić umowy międzynarodowe.

B. Należy kontynuować unijne prace dotyczące utworzenia europejskich, prywatnych, niezależnych systemów informatycznych oraz europejskich chmur obliczeniowych (Bezpieczna Europejska Chmura Obliczeniowa – Trusted Cloud Europe).
Prosimy wybrać jedną odpowiedź.
Zdecydowanie A. Raczej A. Raczej B. Zdecydowanie B. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
  Które z poniższych stwierdzeń jest bliższe Pani/ Pana poglądom?
A. Polska polityka zagraniczna powinna polegać na jak najściślejszej współpracy z Unią Europejską i podporządkowaniu się kierunkom europejskiej polityki zagranicznej.

B. Polska polityka zagraniczna powinna przede wszystkim bronić politycznej i gospodarczej niezależności kraju.
Prosimy wybrać jedną odpowiedź.
Zdecydowanie A. Raczej A. Raczej B. Zdecydowanie B. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
  Czy zgadza się Pani/ Pan z poniższym stwierdzeniem?
Prosimy wybrać jedną odpowiedź.
Zdecydowanie się zgadzam. Raczej się zgadzam. Raczej się nie zgadzam. Zdecydowanie się nie zgadzam. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
W związku z zagrożeniem bezpieczeństwa Ukrainy państwa członkowskie powinny podejmować solidarnie decyzje wobec Rosji, nawet jeśli dla poszczególnych państw oznacza to stratę w wymianie handlowej.
Miejsce na ewentualne rozszerzenie, uzasadnienie lub skomentowanie odpowiedzi na powyższe pytanie.
Tak, ale jest to oczywiście utopia, ponieważ kraje członkowskie UE nie maja wspólnych interesów wewnętrznych, zatem nie mogą mieć też wspólnej polityki zewnętrznej (zagranicznej). UE pokazuje tu swoje najsłabsze ogniwo.
  Czy zgadza się Pani/ Pan z poniższym stwierdzeniem?
Prosimy wybrać jedną odpowiedź.
Tak Nie Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Unia Europejska powinna weryfikować wpływ na środowisko tych inwestycji, które są realizowane przez unijne przedsiębiorstwa poza obszarem UE.
    Unia Europejska realizuje strategię zrównoważonego rozwoju m.in. poprzez ujednolicanie przepisów w zakresie ochrony środowiska krajów członkowskich.    Które z poniższych obszarów powinny być Pani/ Pana zdaniem przedmiotem zainteresowania UE?
Prosimy wybrać wszystkie odpowiedzi, które pasują.
 1. Zrównoważony łańcuch dostaw w przemyśle rolniczym, gwarantujący stosowanie etycznych praktyk na każdym etapie.
 2. Zapobieganie grabieży ziemi (land grabbing) i zabezpieczenie prawa do żywności.
 3. Zapobieganie zmianom klimatu poprzez zmniejszanie emisji gazów, wspieranie rozwoju odnawialnych źródeł energii (OZE) oraz ograniczanie zużycia energii.
 4. Poprawa efektywności energetycznej oraz efektywności wykorzystania surowców i wody.
 5. Nie należy ujednolicać przepisów państw członkowskich w zakresie ochrony środowiska.
 6. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
  Polska zobowiązała się do przestrzegania unijnych norm ochrony środowiska związanych z czystością powietrza, oczyszczaniem ścieków czy oszczędzaniem wody. Jednak nie zawsze te normy spełnia.    Które z poniższych stwierdzeń jest bliższe Pani/ Pana poglądom?
A. Polityka klimatyczna UE jest nieracjonalna ekonomicznie i realizować mogą ją tylko bogate państwa członkowskie. Dlatego ważne jest, by poszczególne kraje miały swobodę w wyborze obostrzeń środowiskowych, a Polska mogła koncentrować się na wzroście gospodarczym.

B. Polityka klimatyczna UE jest ważnym elementem gospodarki i niezależenie od poziomu rozwoju poszczególnych państw członkowskich przyczynia się do wzrostu gospodarczego. Państwa członkowskie powinny wspólnie realizować politykę klimatyczną UE.
Prosimy wybrać jedną odpowiedź.
Zdecydowanie A. Raczej A. Raczej B. Zdecydowanie B. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Miejsce na ewentualne rozszerzenie, uzasadnienie lub skomentowanie odpowiedzi na powyższe pytanie.
Znów pytanie manipulujące. Polityka klimatyczna UE jest nieracjonalna ekonomicznie. Polska musi koncentrować się tylko na wzroście gospodarczym.
  W nadchodzącej kadencji Parlament Europejski będzie pracować nad zaproponowanym przez Komisję Europejską pakietem polityki klimatycznej do roku 2030.   Które z poniższych propozycji pakietu klimatycznego poparłaby Pani/ poparłby Pan jako posłanka/ poseł do Parlamentu Europejskiego?
Prosimy wybrać wszystkie odpowiedzi, które pasują.
 1. Do 2030 r. UE powinna obniżyć emisję gazów cieplarnianych o 40 proc. (przemysł ciężki i elektrownie: o 43 proc.; rolnictwo, transport, budownictwo: o 30 proc.).
 2. Energia pochodząca z odnawialnych źródeł (OZE) ma realizować co najmniej 27 proc. zapotrzebowania energetycznego Unii, przy czym poszczególne państwa członkowskie nie będą zobowiązane do osiągnięcia określonych kwot produkcji energii z OZE.
 3. By zapobiec spadkowi cen na uprawnienia do emisji CO2, należy wprowadzić backloading – w okresach zmniejszonego zapotrzebowania na energię elektryczną zawieszać część aukcji uprawnień do emisji CO2.
 4. Należy ograniczyć wsparcie dla odnawialnych źródeł energii (OZE), ponieważ powodują wzrost cen energii w UE.
 5. Unia Europejska powinna uelastycznić politykę klimatyczną, by zatrzymać odpływ przemysłu z Europy do państw, w których obowiązują mniej restrykcyjne ograniczenia, np. w emisji CO2.
 6. Polityka klimatyczna i energetyczna powinny zostać rozdzielone.
 7. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Miejsce na ewentualne rozszerzenie, uzasadnienie lub skomentowanie odpowiedzi na powyższe pytanie.
Pytania same w sobie zawierają nieprawdę. Niestety im dłużej wypełniam te ankietę, tym gorsze zdanie mam o jej autorach.
  W celu zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego w Unii Polska proponuje przebudowę europejskiego rynku energii i uniezależnienie się państw członkowskich od rosyjskiej ropy i rosyjskiego gazu.    Które z proponowanych rozwiązań uważa Pani/ Pan za korzystne?
Prosimy wybrać wszystkie odpowiedzi, które pasują.
 1. W razie wstrzymania rosyjskich dostaw ropy i gazu do jednego z państw członkowskich niedobory byłyby uzupełniane w ramach zasady solidarności z magazynów energii gromadzonej przez pozostałe państwa członkowskie.
 2. Unia Europejska powinna lepiej wykorzystywać istniejące na jej terenie zasoby energetyczne – przede wszystkim węgiel.
 3. Unia Europejska powinna rozwijać czyste technologie węglowe.
 4. Unia Europejska powinna ograniczać wsparcie inwestycji w OZE.
 5. Nie należy ograniczać wydobycia gazu łupkowego w Europie.
 6. Należy przebudować rynek energii tak, by zakup ropy i gazu od Rosji mógł się odbywać wspólnie, a nie przez lokalne koncerny.
 7. Państwom członkowskim należy umożliwić handel energią pochodzącą z OZE.
 8. Należy dążyć do importu gazu ze Stanów Zjednoczonych.
 9. Należy wzmacniać infrastrukturę energetyczną poprzez budowę europejskich łączy energetycznych i infrastruktury pozwalającej na przesyłanie gazu pomiędzy państwami (interkonektorów).
 10. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Miejsce na ewentualne rozszerzenie, uzasadnienie lub skomentowanie odpowiedzi na powyższe pytanie.
Suwerenność energetyczna państw, likwidacja pakietu klimatycznego, zatrzymanie dotacji dla jakichkolwiek źródeł energii. Wolny rynek = stabilizacja i bezpieczeństwo energetyczne.
    Czy zgadza się Pani/ Pan z poniższym stwierdzeniem?
Prosimy wybrać jedną odpowiedź.
Tak Nie Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Unia Europejska potrzebuje jednolitych rekomendacji w zakresie poszukiwania i wydobywania tzw. gazu łupkowego (węglowodorów niekonwencjonalnych z wykorzystaniem technologii szczelinowania hydraulicznego).
  Czy zgadza się Pani/ Pan z poniższymi stwierdzeniami? Prosimy wybrać wszystkie odpowiedzi, które pasują
Zdecydowanie się zgadzam. Raczej się zgadzam. Raczej się nie zgadzam. Zdecydowanie się nie zgadzam. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
W nadchodzącej kadencji Parlamentu Europejskiego warto przyjąć rozwiązania sprzyjające rozwojowi energii prosumenckiej, obywatelskiej – ułatwiające obywatelom zostanie producentami energii (nie tylko jej konsumentami) i wytwarzanie energii z małych instalacji wykorzystujących źródła odnawialne.
W Unii Europejskiej nie powinny powstawać żadne nowe elektrownie atomowe.*
Unia Europejska powinna ustalić bardziej restrykcyjne limity emisji gazów cieplarnianych i szkodliwych pyłów.*
Należy określić wiążące cele w zakresie poprawy efektywności energetycznej i oszczędzania energii dla UE i poszczególnych państw członkowskich.
  Jakie działania zamierza Pani/ Pan podjąć w obszarze energetyki i/lub klimatu jako posłanka/ poseł do Parlamentu Europejskiego?  
Pisałam o tym wyżej.
    Co do zasady w Unii Europejskiej obowiązuje swobodny przepływ osób (obywatele mogą przemieszczać się, pracować i osiedlać się na terenie UE). Nie doszło jednak do skoordynowania ani do ujednolicenia systemów zabezpieczeń socjalnych w UE.   Które z poniższych stwierdzeń jest bliższe Pani/ Pana poglądom?
A. Systemy zabezpieczenia społecznego powinny podlegać większej harmonizacji na poziomie UE.

B. Państwa członkowskie powinny samodzielnie decydować o sposobie funkcjonowania systemu zabezpieczeń społecznych.
Prosimy wybrać jedną odpowiedź.
Zdecydowanie A. Raczej A. Raczej B. Zdecydowanie B. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
  Jakie wyzwania w zakresie polityki migracyjnej w Pani/ Pana ocenie stoją obecnie przed Unią Europejską?   Prosimy wskazać maksymalnie trzy kwestie.
1
Pisałam o tym wyżej.
2
Pisałam o tym wyżej.
3
Pisałam o tym wyżej.
  Obywatele Unii mają prawo do swobodnego przemieszczania się, osiedlania, uczenia się, pracy oraz prowadzenia działalności gospodarczej na terytorium państw UE. Wzrasta dzięki temu liczba pracowników mobilnych, co przynosi korzyści gospodarcze poszczególnym krajom. Niektóre państwa (np. Wielka Brytania) zaczynają jednak wyrażać sprzeciw wobec migrantów wewnątrz Unii, którzy korzystają z pomocy społecznej, nazywając to tzw. turystyką socjalną.   Czy zgadza się Pani/ Pan z poniższymi stwierdzeniami?
Prosimy wybrać wszystkie odpowiedzi, które pasują.
 1. Prawo do swobodnego przemieszczania się, osiedlania, nauki i pracy jest podstawą wspólnego rynku UE i prawem traktatowym – dotyczy wszystkich państw członkowskich i nie powinno ulegać zmianie.
 2. Potrzebne są dodatkowe przepisy wzmacniające pozycję osób przemieszczających się wewnątrz UE i zapobiegające ich dyskryminacji.
 3. Należy wprowadzić przepisy ograniczające prawa socjalne osób przemieszczające się wewnątrz UE.
 4. Państwa członkowskie powinny mieć większe możliwości ograniczania pobytu osób, które nie mają wystarczających środków na utrzymanie i korzystają z pomocy.
 5. Państwa członkowskie powinny mieć dowolność w ustalaniu reguł wobec migrantów zarobkowych będących obywatelami UE.
 6. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Miejsce na ewentualne rozszerzenie, uzasadnienie lub skomentowanie odpowiedzi na powyższe pytanie.
i powinno zostać uwolnione od jakichkolwiek regulacji.
    Problemem współczesnej Europy jest wysoki wskaźnik bezrobocia wśród młodych ludzi. Parlament Europejski może wpływać na kształt i uruchamianie instrumentów, które mogłyby się przyczynić do poprawy sytuacji młodych. Dotyczą one między innymi kształcenia oraz rozwoju (np. program Erasmus +).   Na które z poniższych propozycji należałoby Pani/ Pana zdaniem położyć szczególny nacisk?
Prosimy wybrać maksymalnie 3 kwestie.
 1. Europejska współpraca w dziedzinie młodzieży powinna być zastąpiona jednolitą europejską polityką na rzecz młodzieży.
 2. Unia Europejska powinna podjąć się wspólnej reformy szkół wyższych mającej na celu podniesienie ich poziomu i dostosowanie programów nauczania do potrzeb rynku pracy.
 3. Unia Europejska powinna wspierać mobilność edukacyjną i zawodową młodzieży.
 4. Unia Europejska powinna wspierać państwa członkowskie w wyrównywaniu szans młodzieży wykluczonej (np. z terenów wiejskich).
 5. Unia Europejska powinna podejmować działania mające na celu rozpoznanie i uznawanie kompetencji uzyskanych w ramach edukacji pozaformalnej.
 6. Obecne uregulowania w zakresie polityki wobec młodych w UE są zadowalające.
 7. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Miejsce na ewentualne rozszerzenie, uzasadnienie lub skomentowanie odpowiedzi na powyższe pytanie.
UE powinna uwolnić mobilność edukacyjną od jakichkolwiek regulacji.
  Jakie regulacje dotyczące rynku pracy i obowiązków pracodawców należałoby Pani/ Pana zdaniem wprowadzić, by rozwiązać problem bezrobocia wśród młodych ludzi? Prosimy podać maksymalnie 3 kwestie.
1
Żadne, absolutnie żadne i jeszcze raz żadne. Pełne uwolnienie rynku od jakichkolwiek regulacji.
2
Żadne, absolutnie żadne i jeszcze raz żadne. Pełne uwolnienie rynku od jakichkolwiek regulacji.
3
Żadne, absolutnie żadne i jeszcze raz żadne. Pełne uwolnienie rynku od jakichkolwiek regulacji.
  Które z poniższych stwierdzeń jest bliższe Pani/ Pana poglądom?
A. Problemem Unii Europejskiej jest niski przyrost naturalny, zwiększająca się liczba osób starszych oraz brak pracowników w niektórych sektorach gospodarki, dlatego w interesie Europy jest większe otwarcie granic dla migrantów zarobkowych z państw trzecich.*

B. Problemy Unii Europejskiej – niski przyrost naturalny, zwiększająca się liczba osób starszych oraz brak pracowników w niektórych sektorach gospodarki – powinny być rozwiązywane przez skuteczniejsze wykorzystanie zasobów siły roboczej wewnątrz UE i ograniczanie napływu migrantów zarobkowych z państw trzecich.
Prosimy wybrać jedną odpowiedź.
Zdecydowanie A. Raczej A. Raczej B. Zdecydowanie B. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Miejsce na ewentualne rozszerzenie, uzasadnienie lub skomentowanie odpowiedzi na powyższe pytanie.
Żadne, absolutnie żadne i jeszcze raz żadne. Pełne uwolnienie rynku pracy od jakichkolwiek regulacji, obniżenie kosztów pracy- to są narzędzia rozwiązujące w/w problemy a nie sztuczne regulacje i produkcja "programów".
  Europa jest celem migracji cudzoziemców z innych państw – głównie Afryki i Azji. W UE toczy się dyskusja wokół polityki, jaka powinna być stosowana wobec nich.    Które z poniższych stwierdzeń jest bliskie Pani/ Pana poglądom?
Prosimy wybrać wszystkie odpowiedzi, które pasują.
 1. Państwa członkowskie powinny solidarnie ponosić koszty opieki nad cudzoziemcami uzyskującymi status uchodźcy w innym państwie członkowskim (np. w ramach budżetu UE).*
 2. Państwa członkowskie powinny ponosić koszty opieki tylko nad cudzoziemcami, którym przyznały status uchodźcy.
 3. Państwa, do których przybywa najwięcej imigrantów (np. Malta), będące pierwszym celem uchodźców w Europie powinny mieć zagwarantowane, że pozostali członkowie UE przyjmą określone liczby uchodźców na swoje terytorium.
 4. Należy przyznać dodatkowe środki finansowe na wsparcie systemów recepcyjnych (m.in. ośrodki dla uchodźców, wsparcie personelu administracji publicznej, pomoc materialna uchodźcom) dla państw będących pierwszym celem uchodźców do Europy.
 5. Należy ułatwić możliwość legalnej migracji do UE.
 6. Należy wprowadzić jednolitą praktykę państw członkowskich w zakresie wydawania wiz z przyczyn humanitarnych.
 7. Liczba migrantów napływających do UE w ostatnich latach nie stanowi problemu wymagającego podjęcia dodatkowych działań na poziomie europejskim.
 8. Należy dążyć do zamknięcia granic przed migrantami.
 9. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Miejsce na ewentualne rozszerzenie, uzasadnienie lub skomentowanie odpowiedzi na powyższe pytanie.
Dramat. Proszę o wstawienie jeszcze przynajmniej 2 odpowiedzi, które nasuwają się od razu po przeczytaniu pytania.
  Według europejskich badań (m.in. Eurostat, 2012) kobiety częściej od mężczyzn mogą poszczycić się tytułem naukowym, jednak są rzadziej zatrudniane – zwłaszcza, jeśli mają lub chcą mieć dzieci.   Które z poniższych stwierdzeń jest bliższe Pani/ Pana poglądom?
A. Parlament Europejski powinien wspierać zmiany legislacyjne i inne działania na rzecz równouprawnienia kobiet w biznesie i życiu publicznym.

B. Udział kobiet w biznesie czy życiu publicznym nie powinien być sterowany za pomocą przepisów unijnych.
Prosimy wybrać jedną odpowiedź.
Zdecydowanie A. Raczej A. Raczej B. Zdecydowanie B. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
  Prawo dotyczące funkcjonowania przedsiębiorstw i ochrony konsumentów różni się w poszczególnych państwach członkowskich.   Które z poniższych stwierdzeń jest bliższe Pani/ Pana poglądom?
A. Należy dążyć do ujednolicenia przepisów, by przedsiębiorcom było łatwiej oferować towary i usługi na wspólnym rynku, nawet kosztem złagodzenia przepisów dotyczących ochrony konsumenta w niektórych państwach.

B. Priorytetem polityki wspólnego rynku powinna być ochrona praw konsumentów nawet kosztem ograniczeń funkcjonowania przedsiębiorców na rynku.
Prosimy wybrać jedną odpowiedź.
Zdecydowanie A. Raczej A. Raczej B. Zdecydowanie B. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Miejsce na ewentualne rozszerzenie, uzasadnienie lub skomentowanie odpowiedzi na powyższe pytanie.
Proszę o wstawienie jeszcze przynajmniej 1 odpowiedzi do wyboru.
  Parlament Europejski współdecyduje o przepisach, które mają bezpośredni wpływ na prawa konsumenckie obywateli Unii.    Które z poniższych kwestii Pani/ Pana zdaniem powinny być w pierwszej kolejności przedmiotem zmian lub dodatkowych regulacji? 
Prosimy wybrać maksymalnie 3 kwestie. 
 1. Trwają prace nad regulacjami dotyczącymi usług płatniczych, m.in. nad przyjęciem limitu opłat pobieranych przez operatorów kart z tytułu transakcji płatniczych dokonanych za pomocą kart płatniczych (tzw. interchange fee). Należy uchwalić takie przepisy, które uniemożliwią operatorom kart płatniczych obciążenie konsumentów w zamian innymi kosztami.
 2. Banki zaostrzyły kryteria udzielania kredytów. Skutkiem tego jest rozwój rynku pożyczek pozabankowych, tzw. chwilówek. Na poziomie UE należy doprowadzić do regulacji pożyczek pozabankowych.
 3. Wzrasta liczba kredytów niespłacanych w terminie. Na poziomie UE należy uruchomić specjalny program pomocowy dofinansowujący i edukujący osoby nadmiernie zadłużone.
 4. Należy wprowadzić sankcje dla operatorów internetu, którzy dostarczają usługi niższej jakości, niż wynika to z umowy podpisanej przez konsumenta.
 5. Mimo dynamicznego rozwoju handlu elektronicznego tylko ok. 10 proc. konsumentów kupuje w innym państwie. Jedną z przyczyn może być fakt, że koszty dostarczenia paczek do innych krajów UE na ogół są o 50 proc. wyższe od dostaw krajowych. Należy przyjąć przepisy, które doprowadzą do obniżenia opłat za przesyłki transgraniczne.
 6. Osoba, która wykupiła wczasy z biurem podróży, powinna mieć możliwość bezkosztowej rezygnacji bez podawania przyczyny przez określony czas przed rozpoczęciem podróży.
 7. Należy zakazać przewoźnikom lotniczym automatycznego anulowania lotu powrotnego w sytuacji, w której pasażer kupił bilet „tam i z powrotem”, ale nie odbył pierwszego z lotów (np. z powodu spóźnienia).
 8. Przewoźnicy lotniczy powinni wzorem biur podróży mieć zabezpieczenie na wypadek swojej niewypłacalności (np. w postaci umowy ubezpieczenia lub gwarancji bankowej).
 9. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
 10. Inne (jakie?): Wolny rynek. Brak regulacji. UCZCIWOŚĆ a nie LEGALNOŚĆ. Nieuchronność kary za oszustwa.
  W Europie spadło zaufanie konsumentów wobec żywności. Wpływ na to miały m.in. doniesienia o sprzedaży koniny jako wołowiny lub o skażeniu żywności ekologicznej.   Które z wymienionych działań mogłyby Pani/Pana zdaniem przywrócić zaufanie?
Prosimy wybrać maksymalnie 3 kwestie.   
 1. Wprowadzenie szczegółowego oznakowania produktów żywnościowych, np. wartości odżywczych, kraju pochodzenia produktu, oznaczenia „wolne od GMO” , ostrzeżenia dla alergików itp.
 2. Zakaz hodowli na terenie Unii Europejskiej oraz sprowadzania drobiu oraz bydła przeznaczonych do konsumpcji, których pasza wzbogacana jest antybiotykami.
 3. Zaostrzenie przepisów dotyczących humanitarnego sposobu hodowli zwierząt.
 4. Wzmocnienie instytucji kontrolujących m.in. jakość żywności i łańcuch dostaw.
 5. Rozwój nowych technologii żywności, np. nanotechnologia, klonowanie zwierząt.
 6. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
 7. Inne (jakie?): Wolny rynek. Brak regulacji. UCZCIWOŚĆ a nie LEGALNOŚĆ. Nieuchronność kary za oszustwa.
  Trwają dyskusje na temat zmian w prawie autorskim – dzięki rozwojowi technologii działalność twórców ma charakter globalny, a w internecie każdy może być twórcą i każdy może sposób skorzystać z cudzej twórczości.   Które z poniższych rozwiązań poparłaby Pani/ poparłby Pan jako posłanka/ poseł do Parlamentu Europejskiego?
Prosimy wybrać maksymalnie 3 kwestie. 
 1. Należy skrócić długość obowiązywania majątkowych praw autorskich z 70 do 50 lat po śmierci twórcy, czyli do długości minimalnej określonej przez Konwencję Berneńską.
 2. Należy dążyć do ograniczenia tych sposobów ścigania naruszeń prawa autorskiego, które kolidują z prawem do prywatności lub sprawiedliwego sądu.
 3. Należy zagwarantować prawo do linkowania (podawania źródła informacji), nawet jeśli odnośnik będzie wskazywał materiał udostępniony bez zgody posiadacza praw autorskich.
 4. Należy zakazać stosowania kary odcięcia od internetu za naruszenia prawa autorskiego.
 5. Należy wprowadzić zakaz stosowania cyfrowych zabezpieczeń (np. DRM), które uniemożliwiają dozwolone w prawie kopiowanie treści (np. płyty CD na twardy dysk) na własny użytek.
 6. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
 7. Inne (jakie?): Ochrona praw autorskich do ok 7-10 lat.
  Czy zgadza się Pani/ Pan z poniższym stwierdzeniem?
Prosimy wybrać jedną odpowiedź.
Tak Nie Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Powszechne posiadanie umiejętności cyfrowych wpłynie na zmniejszenie poziomu bezrobocia w państwach członkowskich.
  Unia Europejska jest w trakcie negocjowania umowy handlowej ze Stanami Zjednoczonymi - Transatlantyckiego Partnerstwa na rzecz Handlu i Inwestycji (TTIP). TTIP stworzy największą strefę wolnego handlu na świecie. Umowę negocjuje Komisja Europejska, trzymając się wytycznych przygotowanych przez państwa członkowskie, w tym rząd Polski. Strony zgodziły się co do tego, że przedmiotem negocjacji nie będą kwestie ochrony danych osobowych (np. przepływ danych, wyjaśnienie działania tajnych programów szerokiej kontroli obywateli UE itp.).    Które z poniższych stwierdzeń jest bliższe Pani/ Pana poglądom?
A. Unia powinna niezwłocznie podpisać TTIP (umowę handlową) ze względu na korzyści ekonomiczne wynikające ze współpracy ze Stanami Zjednoczonymi, a kwestie związane z ochroną danych osobowych powinny być przedmiotem oddzielnych regulacji.

B. Warunkiem podpisania przez Unię Europejską TTIP (umowy handlowej) ze Stanami Zjednoczonymi jest uregulowanie kwestii związanych z ochroną danych osobowych Europejczyków.
Prosimy wybrać jedną odpowiedź. 
Zdecydowanie A. Raczej A. Raczej B. Zdecydowanie B. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Miejsce na ewentualne rozszerzenie, uzasadnienie lub skomentowanie odpowiedzi na powyższe pytanie.
Ani A , ani B.
  Rozwój technologii sprzyja wprowadzaniu różnych ułatwień dla konsumentów, ale też powoduje, że pojawiają się nowe obszary, które mogą wymagać uregulowań prawnych. Przykładem tego jest wprowadzenie inteligentnych systemów pomiaru poboru prądu. Z jednej strony dzięki zainstalowanemu elektronicznemu czytnikowi prądu dane dotyczące poboru będą wysyłane bezpośrednio do dostawcy, co zdejmie z konsumenta obowiązek zgłaszania stanu licznika. Z drugiej strony dostawca będzie w ten sposób zbierał nowy rodzaj danych o obywatelach (np. kiedy przebywają w domu itp.).   Które z poniższych stwierdzeń bardziej odpowiada Pani/ Pana poglądom? 
Prosimy wybrać jedną odpowiedź.
 1. Unia Europejska powinna nakłaniać do wprowadzenia inteligentnych systemów pomiaru poboru prądu.
 2. Unia Europejska powinna nakłaniać do wprowadzenie inteligentnych systemów pomiaru poboru prądu, jednocześnie wprowadzając gwarancje ochrony prywatności i zapobieganiu inwigilacji użytkowników.
 3. Unia Europejska powinna wstrzymać wprowadzanie inteligentnych systemów pomiaru poboru prądu ze względu na potencjalne zagrożenie ochrony prywatności i inwigilacji użytkowników.
 4. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Miejsce na ewentualne rozszerzenie, uzasadnienie lub skomentowanie odpowiedzi na powyższe pytanie.
Żadna z tych odpowiedzi. Znów manipulacja.
  Które z poniższych stwierdzeń jest bliższe Pani/ Pana poglądom?
A. Rolnictwem, jak innymi gałęziami gospodarki, powinny rządzić mechanizmy rynkowe, dlatego trzeba stopniowo odchodzić od Wspólnej Polityki Rolnej, wprowadzając odpowiednie regulacje i programy przejściowe.

B. Rolnictwo jest szczególnym sektorem gospodarki UE, dlatego należy utrzymać Wspólną Politykę Rolną i wzmacniać poszczególne jej filary.
Prosimy wybrać jedną odpowiedź.
Zdecydowanie A. Raczej A. Raczej B. Zdecydowanie B. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Miejsce na ewentualne rozszerzenie, uzasadnienie lub skomentowanie odpowiedzi na powyższe pytanie.
A. Rolnictwem, jak innymi gałęziami gospodarki, powinny rządzić mechanizmy rynkowe, dlatego trzeba stopniowo odchodzić od Wspólnej Polityki Rolnej. KROPKA.
  Które z poniższych stwierdzeń jest bliższe Pani/ Pana poglądom?
A. Fundusze w ramach Wspólnej Polityki Rolnej należy przeznaczać przede wszystkim na dopłaty bezpośrednie dla aktywnych rolników (tzw. I filar).

B. Fundusze w ramach Wspólnej Polityki Rolnej należy przeznaczać przede wszystkich na rozwój obszarów wiejskich (tzw. II filar).
Prosimy wybrać jedną odpowiedź.
Zdecydowanie A. Raczej A. Raczej B. Zdecydowanie B. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Miejsce na ewentualne rozszerzenie, uzasadnienie lub skomentowanie odpowiedzi na powyższe pytanie.
JESTEM PRZECIWKO Wspólnej Polityce Rolnej.
  Które z poniższych stwierdzeń jest bliższe Pani/Pana poglądom?
Prosimy wybrać jedną odpowiedź.
 1. Należy podjąć działania na rzecz zmiany zasad, według których ustalane są wysokości dopłat unijnych do rolnictwa.
 2. Obecne zasady ustalania wysokości dopłat unijnych do rolnictwa nie wymagają zmian.
 3. Unijne dopłaty bezpośrednie do produkcji rolnej powinny być stopniowo zmniejszane, aż wreszcie całkiem zlikwidowane.
 4. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Miejsce na ewentualne rozszerzenie, uzasadnienie lub skomentowanie odpowiedzi na powyższe pytanie.
JESTEM PRZECIWKO dopłatom do rolnictwa i Wspólnej Polityce Rolnej.
    Część przyjętych w mijającej kadencji Parlamentu Europejskiego reform Wspólnej Polityki Rolnej oraz Wspólnej Polityki Rybołówstwa sprzyja mniejszym gospodarstwom rolnym i lokalnym firmom połowowym.   Które z poniższych stwierdzeń jest bliższe Pani/ Pana poglądom?
A. W ramach Wspólnej Polityki Rolnej oraz Wspólnej Polityki Rybołówstwa należy wspierać małe gospodarstwa rolne i lokalne firmy połowowe, ponieważ inaczej nie utrzymałyby się na rynku.

B. W ramach Wspólnej Polityki Rolnej oraz Wspólnej Polityki Rybołówstwa należy wpierać większe gospodarstwa i firmy połowowe, ponieważ generują więcej zysków.
Prosimy wybrać jedną odpowiedź.
Zdecydowanie A. Raczej A. Raczej B. Zdecydowanie B. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Miejsce na ewentualne rozszerzenie, uzasadnienie lub skomentowanie odpowiedzi na powyższe pytanie.
Wolny rynek.
  Ok. 40 proc. unijnego budżetu na lata 2014–2020 zostanie przeznaczone na wsparcie rolnictwa i rozwoju obszarów wiejskich w ramach Wspólnej Polityki Rolnej (WPR). Jednocześnie zasadność utrzymywania WPR budzi zastrzeżenia.    Które z poniższych postulatów należy Pani/ Pana zdaniem zrealizować?
Prosimy wybrać wszystkie, które pasują.
 1. Należy przestać dopłacać do nieekonomicznych upraw, np. w terenie górskim.
 2. Należy dotować programy przekwalifikujące rolników mieszkających na obszarach, na których utrzymanie z rolnictwa jest niedochodowe.
 3. Zamiast wprowadzania dotacji do ekologicznego rolnictwa, należy podwyższyć i egzekwować kary za łamanie przepisów weterynaryjnych i fitosanitarnych.
 4. Należy inwestować w infrastrukturę i stwarzanie różnorodnych miejsc pracy na obszarach wiejskich, zamiast dotować producentów rolnych.
 5. Cła importowe na produkty rolne z państw rozwijających się powinny zostać obniżone.*
 6. Należy znieść dopłaty bezpośrednie.
 7. Obecne rozwiązania we Wspólnej Polityce Rolnej są satysfakcjonujące.
 8. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
  Obecnie w UE można uprawiać rośliny genetycznie modyfikowane (GMO) oraz wprowadzać na rynek produkty, mające w składzie GMO. Niemniej poszczególne państwa członkowskie mogą zakazać upraw GMO na swoim terytorium (jak to zrobiła Polska i 7 innych krajów).   Która opinia na temat żywności modyfikowanej genetycznie jest najbliższa Pani/ Pana poglądom?
Prosimy wybrać jedną odpowiedź.
 1. Uprawa i dystrybucja żywności modyfikowanej genetycznie (GMO) powinna być zakazana na terenie wszystkich państw UE.
 2. Uprawa i dystrybucja żywności modyfikowanej genetycznie (GMO) powinna być dozwolona tylko w przypadku określonych gatunków; produkty modyfikowane genetycznie powinny być oznakowane.
 3. Człowiek od zawsze modyfikuje geny roślin i zwierząt, zatem uprawa i dystrybucja żywności modyfikowanej genetycznie (GMO) powinna być dozwolona.*
 4. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Miejsce na ewentualne rozszerzenie, uzasadnienie lub skomentowanie odpowiedzi na powyższe pytanie.
Wolny rynek. Nieuchronność kar za oszustwa, zagrożenie zdrowia i życia poprzez stosowanie szkodliwych środków.
  Unia Europejska przyjęła Wspólną Politykę Rybołówstwa, której celem jest określenie reguł funkcjonowania i kontroli wspólnego rynku rybołówstwa (m.in. zachowanie równoważnego charakteru przemysłu rybnego, który nie będzie zagrażał wielkości populacji ryb i jej odnawialności w perspektywie długoterminowej).   Które z poniższych stwierdzeń jest bliższe Pani/ Pana poglądom?
A. Wielkość dozwolonych połowów ryb (tzw. kwoty połowowe) powinny być dostosowane do skali sektora rybołówstwa i spełniać oczekiwania rynkowe, nawet kosztem chwilowego zachwiania równowagi populacji ryb.

B. Wielkość dozwolonych połowów ryb (tzw. kwoty połowowe) powinny być ściśle dostosowane do naukowych prognoz dotyczących populacji poszczególnych gatunków, nawet kosztem chwilowego pogorszenia się sytuacji ekonomicznej rybaków.
Prosimy wybrać jedną odpowiedź.
Zdecydowanie A. Raczej A. Raczej B. Zdecydowanie B. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Miejsce na ewentualne rozszerzenie, uzasadnienie lub skomentowanie odpowiedzi na powyższe pytanie.
Wolny rynek. Żadnych regulacji.
  Ponad 30 proc. budżetu UE na lata 2014–2020 przeznaczono na politykę spójności. Składa się na nią pięć głównych funduszy wspierających rozwój gospodarczy wszystkich krajów UE zgodnie z celami strategii „Europa 2020”.   Jednym z nich jest Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego (EFRR), którego celem jest zmniejszanie dysproporcji między poszczególnymi regionami UE. W jego ramach szczególnie promowane są przedsięwzięcia krajowe realizujące następujące priorytety:  • badania i innowacje • rozwój technologii informacyjno-komunikacyjnych (tzw. agenda cyfrowa) • wspieranie konkurencyjności małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) • wspieranie przejścia na gospodarkę niskoemisyjną.   Prosimy wymienić maksymalnie trzy propozycje, które mogłyby wspomóc realizację priorytetów Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
1.
2.
3.
Miejsce na ewentualne rozszerzenie, uzasadnienie lub skomentowanie odpowiedzi na powyższe pytanie.
Proszę o umieszczenie odpowiedzi dla osób będących przeciwnikami Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
  Regiony w Unii Europejskiej dzielone są ze względu na stopień rozwoju. W zależności od kategorii muszą wydatkować swoje środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) w określonych ramach. Na przykład regiony rozwinięte zobowiązane są przeznaczyć 20 proc. środków na projekty związane z gospodarką niskoemisyjną, a regiony słabo rozwinięte tylko 12 proc.   Które z poniższych stwierdzeń jest bliższe Pani/ Pana poglądom?
A. Narzucone przez UE ramy wydatkowania środków z funduszy europejskich są niepotrzebne. To państwa członkowskie najlepiej zdecydują, które przedsięwzięcia zrealizują regiony.

B. Narzucone przez UE ramy wydatkowania środków z funduszy europejskich są potrzebne. Dzięki nim można skuteczniej wzmacniać spójność gospodarczą i społeczną regionów Unii.
Prosimy wybrać jedną odpowiedź.
Zdecydowanie A. Raczej A. Raczej B. Zdecydowanie B. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Miejsce na ewentualne rozszerzenie, uzasadnienie lub skomentowanie odpowiedzi na powyższe pytanie.
Proszę o umieszczenie odpowiedzi dla osób będących przeciwnikami dopłat.
  Ponad 30 proc. budżetu UE na lata 2014–2020 przeznaczono na politykę spójności. Składa się na nią pięć głównych funduszy wspierających rozwój gospodarczy wszystkich krajów UE zgodnie z celami strategii „Europa 2020”.   Jednym z nich jest Europejski Fundusz Społeczny (EFS), którego celem jest poprawa sytuacji osób szczególnie zagrożonych ubóstwem.  W jego ramach szczególnie promowane są przedsięwzięcia krajowe realizujące następujące priorytety:  • promowanie zatrudnienia i wspieranie mobilności siły roboczej • promowanie włączenia społecznego i zwalczanie ubóstwa • inwestowanie w edukację, poszerzanie umiejętności i ustawiczne kształcenie • zwiększanie możliwości instytucjonalnych oraz efektywności administracji publicznej.    Prosimy wymienić maksymalnie trzy propozycje, które mogłyby wspomóc realizację priorytetów Europejskiego Funduszu Społecznego.
1.
2.
3.
Miejsce na ewentualne rozszerzenie, uzasadnienie lub skomentowanie odpowiedzi na powyższe pytanie.
Proszę o umieszczenie odpowiedzi dla osób będących przeciwnikami programów dopłatowych i "funduszy".
  Istnieją dwa fundusze – Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego i Fundusz Spójności – których celem jest zmniejszanie różnic gospodarczych między regionami UE, przy czym Fundusz Spójności przeznaczony jest dla mniej rozwiniętych państw członkowskich. Obecnie korzysta z niego 15 krajów, w tym Polska.   Które z poniższych stwierdzeń jest bliższe Pani/ Pana poglądom?
A. Należy utrzymać istnienie dwóch funduszy, by szczególnie wesprzeć mniej rozwinięte państwa członkowskie.

B. Powinien istnieć jeden fundusz, który w jednolity sposób realizuje politykę regionalną i rozwojową Unii.
Prosimy wybrać jedną odpowiedź.
Zdecydowanie A. Raczej A. Raczej B. Zdecydowanie B. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Miejsce na ewentualne rozszerzenie, uzasadnienie lub skomentowanie odpowiedzi na powyższe pytanie.
Proszę o umieszczenie odpowiedzi dla osób będących przeciwnikami programów dopłatowych i "funduszy".
  Które z poniższych stwierdzeń jest bliższe Pani/ Pana poglądom?
A. W organizacji transportu na duże odległości w UE w pierwszej kolejności powinna być rozwijana sieć kolejowa.

B. W organizacji transportu na duże odległości w UE w pierwszej kolejności powinna być rozwijana sieć drogowa.
Prosimy wybrać jedną odpowiedź.
Zdecydowanie A. Raczej A. Raczej B. Zdecydowanie B. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Miejsce na ewentualne rozszerzenie, uzasadnienie lub skomentowanie odpowiedzi na powyższe pytanie.
Zależnie od regionu i warunków geopolitycznych poszczególnych krajów- wyreguluje to wolny rynek oraz polityka lokalna.
  Pomoc rozwojowa jest narzędziem wspierania rozwoju społeczeństw w krajach rozwijających się. Zgodnie z danymi raportowanymi do OECD UE jest największym światowym darczyńcą, świadcząc ponad połowę całkowitej globalnej oficjalnej pomocy rozwojowej (w 2012 r. pomoc rozwojowa UE wyniosła 0,43 proc. dochodu narodowego brutto UE, czyli 55,2 mld EUR).    Które z poniższych stwierdzeń jest bliższe Pani/ Pana poglądom?
A. Pomoc rozwojowa powinna być mniejsza niż obecnie - w dobie kryzysu gospodarczego UE powinna skupić się na wspieraniu społeczeństw europejskich i rozwoju własnego potencjału.

B. Należy zwiększać pomoc rozwojową – zasada solidarności leży u podstaw Unii Europejskiej.*
Prosimy wybrać jedną odpowiedź.
Zdecydowanie A. Raczej A. Raczej B. Zdecydowanie B. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Miejsce na ewentualne rozszerzenie, uzasadnienie lub skomentowanie odpowiedzi na powyższe pytanie.
jestem przeciwnikiem pomocy rozwojowej.
  W 2012 r. pomoc rozwojowa ze środków Komisji Europejskiej i Europejskiego Funduszu Rozwoju wyniosła 9 proc. unijnego budżetu (13,78 mld EUR).   W jaki sposób Pani/ Pana zdaniem przede wszystkim powinny być realizowane wydatki na pomoc rozwojową?
Prosimy wybrać wszystkie odpowiedzi, które pasują.
 1. Poprzez przekazywanie pomocy finansowej za pośrednictwem rządów państw objętych pomocą (budget support).
 2. Poprzez wspieranie inwestycji (np. dużych projektów infrastrukturalnych) realizowanych we współpracy z rządami krajów rozwijających się.
 3. Poprzez projekty i programy organizowane przez organizacje pozarządowe z UE we współpracy z reprezentantami lokalnych społeczności krajów rozwijających się.
 4. Poprzez finansowanie programów stypendialnych w krajach członkowskich UE dla osób pochodzących z krajów objętych pomocą.
 5. Unia Europejska jako wspólnota nie powinna angażować się w pomoc rozwojową.
 6. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
  Kraje rozwijające się posiadają duże zasoby taniej siły roboczej. Korzystają z niej europejskie firmy, co sprzyja obniżeniu cen wyprodukowanych towarów.  Kiedy jednak w 2013 r. zawalił się budynek fabryk odzieżowych w Bangladeszu, zabijając 1129 pracowników, częściej zaczęto mówić o kontrowersjach związanych z działalnością niektórych gałęzi przemysłu, m.in. o: niebezpiecznych warunkach pracy, zatrudnianiu nieletnich, głodowych wynagrodzeniach w łańcuchach dostaw.   Które z poniższych stwierdzeń jest bliższe Pani/ Pana poglądom?
Prosimy wybrać wszystkie, które pasują. 
 1. Instytucje unijne powinny interesować się ochroną praw człowieka i monitorować warunki pracy w krajach rozwijających się.
 2. Warunki pracy w fabrykach korzystających z taniej siły roboczej w krajach rozwijających się powinni kontrolować przedsiębiorcy i lokalne organizacje do tego powołane.
 3. W umowach i politykach handlowych pomiędzy UE a krajami rozwijającymi się Unia Europejska powinna zawrzeć klauzule dotyczące przestrzegania praw człowieka, w tym bezpiecznych i godnych warunków pracy, jako wymóg wzajemnych relacji handlowych.
 4. Unia Europejska powinna walczyć z nieuczciwymi praktykami handlowymi na swoim obszarze i stosować nacisk na europejskie przedsiębiorstwa korzystające z taniej siły roboczej w krajach rozwijających się.
 5. Wprowadzanie dobrych praktyk przez firmy powinno być dobrowolne i funkcjonować w ramach ich strategii społecznej odpowiedzialności biznesu (CSR).
 6. Powinno się dążyć do tego, by przestrzeganie Wytycznych ONZ ds. Biznesu i Praw Człowieka było obowiązkowe dla europejskich firm.
 7. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Miejsce na ewentualne rozszerzenie, uzasadnienie lub skomentowanie odpowiedzi na powyższe pytanie.
Dobre praktyki powinny wynikać z nagradzania praktyk UCZCIWYCH a nie LEGALNYCH. Wartości Europejskie.
  Decyzje konsumenckie mieszkańców UE mają wpływ na stosunki społeczne i stan ochrony środowiska zarówno w krajach europejskich, jak i w krajach rozwijających się, w których wiele produktów jest wytwarzanych.    W jaki sposób UE powinna wpływać na ograniczenie negatywnych skutków decyzji konsumenckich?
Prosimy wybrać wszystkie, które pasują.
 1. Poprzez promowanie odpowiedzialnej konsumpcji produktów spożywczych i przemysłowych oraz wspieranie inicjatyw pozwalających na potwierdzenie etycznego pochodzenia produktów, np. certyfikacja Sprawiedliwego Handlu.
 2. Poprzez korzystanie z narzędzi międzynarodowego systemu arbitrażu inwestycyjnego, by wpływać na decyzje decydentów w firmach dostarczających produkty na rynek UE.
 3. Poprzez stanowienie regulacji prawnych kształtujących zrównoważony i etyczny łańcuch dostaw produktów.
 4. Unia Europejska nie powinna wpływać na decyzje konsumentów.
 5. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
  Jakimi zagadnieniami w obszarze pomocy rozwojowej Pana/ Pani zdaniem powinien zająć się Parlament Europejski w nadchodzącej kadencji? Prosimy podać maksymalnie 3 kwestie.
1
Żadnych regulacji.
2
3
Pokaż wszystkie pytania
Pokaż mniej
Pokaż wszystkie pytania
Pokaż mniej