Wybory

Wybory do: Sejmu 2019
Komitet wyborczy: Koalicja Obywatelska
Okręg: 1
Miejsce na liście: 4
Przynależność do partii: Platforma Obywatelska RP
Zawód: parlamentarzysta
Miejsce zamieszkania: Czadrów

Informacje ogólne

Posłanka

Kandydatka na posłankę

Klub/koło: Klub Parlamentarny Platforma Obywatelska — Koalicja Obywatelska
Klub/koło: Koalicja Obywatelska
Data i miejsce urodzenia: 1965-07-19, Jawor
Zawód: urzędnik samorządowy, menedżer
Wykształcenie: wyższe
Wygrana w wyborach: Wybory parlamentarne 2015
Komitet wyborczy: Platforma Obywatelska
Okręg: 1 Legnica
Liczba głosów: 7 954 (2,23%)
Ukończyła Akademię Wychowania Fizycznego we Wrocławiu. Do 2018 r. radna w sejmiku województwa dolnośląskiego. W l. 2009-2016 jest prezesem zarządu SSEMP S.A. w Kamiennej Górze. Wcześniej, przez pięć lat, była dyrektorem Zespołu Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Kamiennej Górze.

Poglądy

Kwestionariusz MamPrawoWiedziec.pl
Posłowie-nauczyciele o strajku i pomysłach na szkołę (2019)

Z danych MamPrawoWiedziec.pl wynika, że w przeszłości wykonywał/a  Pan/Pani zawód nauczyciela. Czy kiedykolwiek, jako nauczyciel/ka brał/a Pan/Pani udział w proteście?
Tak
W jakiej sprawie Pani/ Pan protestował? W jakiej formie?
Trudno dzisiaj przypomnieć mi sobie szczegóły. To było w pierwszej dekadzie mojej pracy na stanowisku nauczyciela. Akcja była prowadzona przez ZNP i chyba dotyczyła planowanych zmian w karcie nauczyciela.
Czy jako nauczyciel/ka  należał/a Pan/i do związku zawodowego?
Tak
Do jakiego związku zawodowego Pan/Pani należał/a? W jakim okresie? Jakie funkcje Pan/Pani w nim pełnił/a? 
ZNP od około 1990 roku do przerwania pracy w szkole, tj. 2009 r.
Związek Nauczycielstwa Polskiego i Forum Związków Zawodowych Solidarność-Oświata przygotowują się do ogólnopolskiego strajku nauczycieli. Czy Pani/ Pana zdaniem nauczyciele mają powody do strajku?
Tak
Miejsce na ewentualne skomentowanie odpowiedzi. 
Wynagrodzenie jest nieadekwatne do wykonywanej pracy i odpowiedzialności.
Średnia pensja nauczyciela z 5-letnim stażem pracy to, zgodnie z Kartą nauczyciela, ok. 3380 zł brutto (pensja nauczyciela kontraktowego z tytułem magistra). Samorządy finansują pensje nauczycieli z subwencji, którą dostają z budżetu państwa. Mogą też opłacić dodatkowe podwyżki dla nauczycieli. Ile Pana/Pani zdaniem powinien zarabiać nauczyciel z pięcioletnim stażem?
  1. Ok. 3 380 zł brutto, jak przewiduje Karta Nauczyciela.
  2. Ok. 4 000 zł brutto.
  3. Ok. 5 000 zł brutto.
  4. Ok. 6 000 zł brutto lub więcej.
  5. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Jakie kluczowe zmiany w systemie oświaty należy Pani/ Pana zdaniem wprowadzić w nadchodzących pięciu latach? Prosimy wymienić maksymalnie pięć najważniejszych zmian.
Podnieść wynagrodzenia.
Skrócić czas na uzyskiwania poszczególnych stopni awansu.
Zadbać o prestiż tego zawodu poprzez wprowadzenie np. egzaminu państwowego na Nauczyciela, co zapewni pozyskiwanie najlepszych kandydatów do pracy w zawodzie.
Zapewnić wysoką jakość kształcenia nauczycieli z dużym pakietem zajęć praktycznych.
Ustalić liczebność klas na poziomie max 20 w celu uzyskania pożądanych efektów kształcenia przy zastosowaniu indywidualizacji w prowadzeniu zajęć.
Poniżej wymieniliśmy główne postulaty dotyczące zmian w oświacie, aktualnie obecne w debacie publicznej. Czy popiera Pan/Pani wprowadzenie wymienionych rozwiązań?
Tak Nie Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
likwidacja Karty nauczyciela
zwiększenie nauczycielskiego pensum (dziś to 18 godzin tygodniowo)
uzależnienie wysokości pensji od nauczanego przedmiotu
zminiejszenie podstaw programowych
skrócenie ścieżki awansu zawodowego (dziś potrzeba ok. 15 lat, aby uzyskać najwyższy stopień awansu)
likwidacja godzin statutowych, w czasie których dyrektor może przydzielić nauczycielom realizację różnych zadań, np. prowadzenie zajęć dodatkowych
wprowadzenie nowego systemu oceny pracy nauczyciela, który powiąże ocenę z wysokością dodatku motywacyjnego
zmiany w sposobie sprawozdawania pracy nauczycieli
powrót do trzystopniowego systemu edukacji (powrót gimnazjów)
Pokaż wszystkie pytania
Pokaż mniej
Pokaż wszystkie pytania
Pokaż mniej

Biografia

Filtruj wyniki

Rodzaj

Filtruj
Przefiltrowane przez:
od 2.07.2019
Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia rządowego projektu ustawy o organizacji hodowli i rozrodzie zwierząt gospodarskich (druk nr 3175), członek
źródło
Oficjalna strona Sejmu RP sejm.gov.pl
od 17.01.2019
Parlamentarny Zespół ds. Infrastruktury Sportowej, przewodnicząca
źródło
Oficjalna strona Sejmu RP sejm.gov.pl
od 13.12.2018
Polsko-Ukraińska Grupa Parlamentarna, członek
źródło
Oficjalna strona Sejmu RP sejm.gov.pl
Pokaż więcej

Kluczowe głosowania

Obecność i zgodność

Obecność
94.9%
Nieobecność
5.1%
Zgodność
z linią klubu
98.1%

Oddane głosy

Za
68.2%
Przeciw
23.4%
Wstrzymał się
3.3%
Nieobecny
5.1%
Filtruj wyniki

Zgodność z klubem

Głos

Typ głosowania

Filtruj
Przefiltrowane przez:
Głosowania 1–10 z 214
pokaż  10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
Data Tytuł Głos Zgodność z klubem
2019-07-19 15:05:28 Zmiany w składach osobowych komisji sejmowych Za Zgodny
2019-07-19 15:04:24 Wybór nowego składu osobowego Komisji do spraw Unii Europejskiej Za Zgodny
2019-07-19 14:23:02 Ustawa o odnawialnych źródłach energii oraz niektóre inne ustawy Za Zgodny
2019-07-19 14:21:11 Prawo farmaceutyczne Za Zgodny
2019-07-19 14:19:17 Ustawa o ratyfikacji Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki o wzmocnieniu współpracy w dziedzinie zapobiegania i zwalczania poważnej przestępczości Za Zgodny
2019-07-19 14:18:28 Prawo konsularne Za Zgodny
2019-07-19 14:17:58 Ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie Za Zgodny
2019-07-19 14:16:01 Prawo upadłościowe oraz niektóre inne ustawy Za Zgodny
2019-07-19 14:10:22 Zmiana niektórych ustaw w związku z wdrażaniem rozwiązań w obszarze e-zdrowia Za Zgodny
2019-07-19 14:09:48 Ustawa o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych Za Zgodny
pokaż  10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

Obietnice

Dodaj deklarację polityka

Opcjonalnie:


Oświadczenia majątkowe

Oświadczenie
IX. Inne dochody...
Dochód
Opis: umowa o pracę UMWD
Kwota: 200 643,23 PLN

Opis: umowa zlecenie WSZiP Wałbrzych
Kwota: 720,00 PLN

Opis: dochód z tytułu wynajmu mieszkania
Kwota: 33 600 PLN

Opis: wyrok sądu - odprawa SSEMP SA
Kwota: 73 510,03 PLN

Opis: wyrok sądu - odszkodowanie
Kwota: 66 327,70 PLN

Opis: dieta poselska
Kwota: 2181,95 PLN

Opis: uposażenie poselskie 7905,45 PLN

XI. Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł
Zobowiązanie
Opis (rodzaj, wobec kogo, w związku z jakim wydarzeniem): Santander, oddział Kamienna Góra, kredyt hipoteczny mieszkaniowy
Cała kwota: 250 058,08 PLN
Uwagi: waloryzowany w walucie CHF, termin spłaty 2021-06-02

Cała kwota: 115 290 PLN
Uwagi: termin spłaty 2020-03

Oświadczenie
IX. Inne dochody...
Dochód
Opis: umowa o pracę UMWD
Kwota: 193 307,29 PLN
Uwagi: z nagrodą jublieuszową i odprawą

Opis: umowa zlecenie WSZiP Wałbrzych
Kwota: 607,20 PLN

Opis: dochód z tytułu wynajmu mieszkania
Kwota: 30 800 PLN

Opis: wyrok sądu - odprawa SSEMP SA
Kwota: 73 510,03 PLN

Opis: wyrok sądu - odszkodowanie
Kwota: 66 327,70 PLN