Informacje ogólne

Polityk archiwalny
Zawód: Matematyk
Wiceprezydent Bydgoszczy, radna, wiceprzewodnicząca rady miasta Bydgoszcz. Członkini Rady Krajowej SLD. Pracowała jako nauczycielka matematyki, była prezesem firmy. Pracowała w Związku Nauczycielstwa Polskiego (w Zarządzie Oddziału od 1994 r.), administruje portalem szkoły, organizatorka konkursów... matematycznych dla uczniów. Od 1994 r. jest radną Bydgoszczy z rekomendacji SLD, DUK i ZNP, przewodniczyła komisjom edukacji (1998-2006) oraz rodziny i polityki społecznej (2006-2010), była członkinią komisji budżetu i polityki finansowej rady miasta (1994-2006), rynku pracy i spraw socjalnych (1994-2002) oraz samorządności i statutowo-organizacyjnej (2002-2005). Przewodniczy Zespołowi ds. restrukturyzacji oświaty, komisji ds. grantów oświatowych. Wiceprzewodnicząca Krajowej Rady Demokratycznej Unii Kobiet (od 2004 r.) oraz Zarządu Krajowego Forum Równych Szans i Praw Kobiet (od 2001 r.), należy do Federacji Polskiego Lobby Kobiet. Od 1997 r. w ramach DUK współorganizowała szkolenia i konferencje, obecnie angażuje się w projekt prowadzenia 14 punktów przedszkolnych na obszarach wiejskich w woj. kujawsko-pomorskim. W Bydgoszczy założyła Genderowy Uniwersytet Obywatelski. Działaczka radzie osiedla wyżyny (1994-2002) i stowarzyszenia „Wyżyny – Basen”. Członkini rad społecznych w: Szpitalu Dziecięcym, Szpitalu Miejskim, Miejskiej Przychodni Medycyny Szkolnej, Zespole Żłobków Miejskich, zwykle kolejne kadencje.
Czytaj więcej
Zwiń

Obietnice

Dodaj deklarację polityka

Opcjonalnie:


Dodaj deklarację polityka

Opcjonalnie:


Kwestionariusze

Kwestionariusz MamPrawoWiedziec.pl
Samorząd (2018)

Imię i nazwisko
Imię (imiona)
Anna Zofia
Nazwisko
Mackiewicz
Wykształcenie
 1. Podstawowe
 2. Gimnazjalne
 3. Zasadnicze zawodowe
 4. Średnie
 5. Wyższe licencjackie/ inżynierskie
 6. Wyższe magisterskie
Dodatkowe informacje o wykształceniu  (np. nazwa szkoły, kierunek wykształcenia, specjalizacja, stopnie naukowe, itp.)
mgr matematyka administracja publiczna zarządzanie oświatą kilkadziesiąt kursów i szkoleń dotyczących m.in. samorządu terytorialnego i org. pozarządowych itp., a także zawodowych
Prosimy o opisanie Pani/ Pana aktywności zawodowej, politycznej i społecznej, w tym działalności na rzecz miasta.
Mackiewicz Anna Zofia najważniejsza aktualnie sprawowana funkcja w samorządzie: Zastępca Prezydenta Miasta aktualne miejsce stałego zatrudnienia: Gimnazjum nr 16, ul. B. Kragujewca 10, Bydgoszcz - nauczycielka matematyki od 2000 r.(urlopowana); najważniejsze stanowiska związane z działalnością zawodową: Kuratorium Oświaty i Wychowania 1987-1990; SP nr 41 - nauczycielka matematyki 1990-2000; Spółka Wydawniczo-Reklamowa - prezes Zarządu i dyrektor 1997-1999; 14 punktów przedszkolnych - dyrektor 2009-2011; nazwa kancelarii: Urząd Miasta ; adres jednostki samorządowej: Jezuicka 1, 85-102 Bydgoszcz, tel.: 525858303, fax: 525858917, e-mail: zpm1@um.bydgoszcz.pl; partia lub stowarzyszenie reprezentowane w jednostce samorządowej: Sojusz Lewicy Demokratycznej - Lewica Razem wiceprzewodnicząca SLD; praca w samorządzie: radna Rady Miasta Bydgoszczy 1994-2014; wiceprzewodnicząca Rady Miasta 2010-2014; przewodnicząca Komisji Polityki Społecznej 2006-2010; przewodnicząca Komisji Edukacji 1998-2006; radna woj. bydgoskiego 1984-1990; czł. wielu innych komisji i zespołów od 1994; osiągnięcia w pracy samorządowej: za zaangażowanie, kompetencje i efekty 20-letniej pracy w Radzie Miasta wysoko oceniana - w 2006 trzeci, a w 2010 drugi wynik wyborczy w mieście; najwyższe oceny wystawiane radnym, wielokrotne zwycięstwa lub jedne z najwyższych not w rankingach oceniających radnych przez mieszkańców czy przez media bydgoskie; nagrody i wyróżnienia: Srebrny i Złoty Krzyż Zasługi - 1997 i 2011; Medal Prezydenta Miasta za szczególne zasługi dla miasta Bydgoszczy - 1998; Medal Marszałka Województwa za Zasługi na rzecz Województwa i jego Mieszkańców - 2012; Medal KEN; Odznaka Zasłuzony Działacz Ruchu Spółdzielczego; tytuły honorowe przyznawane m.in. przez org. pozarządowe - np.”Przyjaciel Harcerstwa; "Kobieta Wielkiego Serca" i "Przyjaciel Dzieci"; przynależność do stowarzyszeń i organizacji: Związek Nauczycielstwa Polskiego - czł. ZO Bydgoszcz od 1994; Demokratyczna Unia Kobiet - założycielka, wiceprzewodnicząca RK 2000-2011, przew. DUK Bydgoszcz; Forum Równych Szans i Praw Kobiet - frakcja kobieca SLD - założycielka, wiceprzewodniczący ZK 2001-2014 i od 2017, przew. ZW; Stowarzyszenie "Ordynacka" - czł. RN; Rady Społeczne: Woj. Szpitala Dziecięcego (4-ta kadencja) oraz Szpitala Miejskiego (3 kadencje), Rada Działalności Pożytku Publicznego 2010-2013 i 2013-2015; inne istotne informacje: ; hobby : prawa człowieka, aktywność obywatelska i samorządność, sztuki plastyczne, książka, film, i ogród;
Podstawowe dane do kontaktu z wyborcami
 1. E-mail do kontaktu z wyborcami
 2. Strona internetowa
 3. Profile w mediach społecznościowych
 4. Inne formy komunikacji
W jaki sposób zamierza Pani/Pan utrzymywać kontakt z mieszkańcami?
Prosimy wybrać wszystkie, które pasują.
 1. Organizowanie dyżurów.
 2. Prowadzenie strony internetowej.
 3. Prowadzenie bloga.
 4. Wydawanie lokalnej gazety przez urząd miasta.
 5. Organizowanie regularnych spotkań z mieszkańcami.
 6. Inne (jakie?): wydawanie informatorów
Pokaż wszystkie pytania
Pokaż mniej
Pokaż wszystkie pytania
Pokaż mniej