Wybory

Wybory do: Sejmu 2019
Komitet wyborczy: Prawo i Sprawiedliwość
Okręg: 6
Miejsce na liście: 8
Przynależność do partii: Prawo i Sprawiedliwość
Zawód: parlamentarzysta
Miejsce zamieszkania: Adamów

Informacje ogólne

Poseł

Kandydat na posła

Klub/koło: Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwość
Klub/koło: Prawo i Sprawiedliwość
Data i miejsce urodzenia: 1963-11-25, Radzyń Podlaski
Zawód: przedstawiciel władzy samorządowej
Wykształcenie: wyższe
Wygrana w wyborach: Wybory parlamentarne 2015
Komitet wyborczy: Prawo i Sprawiedliwość
Okręg: 6 Lublin
Liczba głosów: 7 509 (1,54%)
Absolwent studiów historycznych na Uniwersytecie Warszawskim oraz studiów podyplomowych (zarządzanie procesem rozwoju oświaty) na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. Działacz społeczny w wielu stowarzyszeniach, m.in. członek zarządu LGD "Razem ku lepszej przyszłości. Członek Ochotniczej Straży... Pożarnej (pełnił funkcję prezesa zarządu gminnego). Były członek Rad Społecznych SPZOZ w Łukowie i w Adamowie. W latach 2000-2014 prezes Wiejskiego Stowarzyszenia Oświatowo-Kulturalnego "Przymierze". Były dyrektor szkoły podstawowej w Burcu. Radny powiatu łukowskiego w l. 1998-2002. Wójt gminy Adamów w l. 2006-2018. W wyborach 2018 r. zdobył mandat radnego sejmiku lubelskiego. W 2015 r. bez powodzenia kandydował do Sejmu, lecz po ustąpieniu Jarosława Stawiarskiego (który objął urząd marszałka województwa lubelskiego) zajął po nim miejsce.
Czytaj więcej
Zwiń

Biografia

Filtruj wyniki

Rodzaj

Filtruj
Przefiltrowane przez:
od 5.07.2019
Parlamentarny Zespół ds. Choroby Parkinsona, członek
źródło
Oficjalna strona Sejmu RP sejm.gov.pl
od 6.12.2018
Komisja Edukacji, Nauki i Młodzieży, członek
źródło
Oficjalna strona Sejmu RP sejm.gov.pl
od 6.12.2018
Komisja Infrastruktury, członek
źródło
Oficjalna strona Sejmu RP sejm.gov.pl
Pokaż więcej

Kluczowe głosowania

Obecność i zgodność

Obecność
100%
Nieobecność
0%
Zgodność
z linią klubu
100%

Oddane głosy

Za
93.5%
Przeciw
6.5%
Wstrzymał się
0%
Nieobecny
0%
Filtruj wyniki

Zgodność z klubem

Głos

Typ głosowania

Filtruj
Przefiltrowane przez:
Głosowania 1–10 z 214
pokaż  10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
Data Tytuł Głos Zgodność z klubem
2019-07-19 15:05:28 Zmiany w składach osobowych komisji sejmowych Za Zgodny
2019-07-19 15:04:24 Wybór nowego składu osobowego Komisji do spraw Unii Europejskiej Za Zgodny
2019-07-19 14:23:02 Ustawa o odnawialnych źródłach energii oraz niektóre inne ustawy Za Zgodny
2019-07-19 14:21:11 Prawo farmaceutyczne Za Zgodny
2019-07-19 14:19:17 Ustawa o ratyfikacji Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki o wzmocnieniu współpracy w dziedzinie zapobiegania i zwalczania poważnej przestępczości Za Zgodny
2019-07-19 14:18:28 Prawo konsularne Za Zgodny
2019-07-19 14:17:58 Ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie Za Zgodny
2019-07-19 14:16:01 Prawo upadłościowe oraz niektóre inne ustawy Za Zgodny
2019-07-19 14:10:22 Zmiana niektórych ustaw w związku z wdrażaniem rozwiązań w obszarze e-zdrowia Za Zgodny
2019-07-19 14:09:48 Ustawa o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych Za Zgodny
pokaż  10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

Obietnice

Dodaj deklarację polityka

Opcjonalnie:


Oświadczenia majątkowe

Oświadczenie
IX. Inne dochody...
Dochód
Opis: wynagrodzenie ze stosunku pracy w Urzędzie Gminy Adamów
Kwota: 142 780,45 PLN
Uwagi: w tym ekwiwalent za urlop, odprawa w zw. z rozwiązaniem stosunku pracy

Opis: Wiejskie Stowarzyszenie Oświatowo-Kulturalne "Przymierze"
Kwota: 1324,94 PLN

Opis: Fundacja Inicjatyw Menedżerskich - dochód
Kwota: 4800 PLN

Opis: Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego - radny sejmiku - dieta
Kwota: 596,47 PLN

Opis: Sejm RP - uposażenie poselskie
Kwota: 7905,45 PLN

Opis: dieta parlamentarna - nieopodatkowana
Kwota: 2181,95 PLN

X. Mienie ruchome - składniki o wartości > 10.000 zł
Pojazd mechaniczny
Model: Focus 1.6 CDTI
Uwagi: małżeńska wspólność majątkowa

Model: Focus 1.6 CDTI (kombi)
Uwagi: małżeńska wspólność majątkowa, współwłasność z synem Michał Skwarek

XI. Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł
Zobowiązanie
Opis (rodzaj, wobec kogo, w związku z jakim wydarzeniem): kredyt hipoteczny, umowa z dn. 27.08.2004 r. na budowę domu jednorodzinnego w Banku PKO S.A. O/[nieczytelne]
Uwagi: do spłaty pozostało na dzień 31.12.2018
Oświadczenie
Dane osobowe
Nazwisko: Skwarek
Zatrudnienie
Miejsce zatrudnienia: Wiejskie Stowarzyszenie Oświatowo-Kulturalne "Przymierze"
Stanowisko lub funkcja: nauczyciel sp w Burzcu
IX. Inne dochody...
Dochód
Opis: wynagrodzenie ze stosunku pracy w Urzędzie Gminy Adamów
Kwota: 144 004,20 PLN
Uwagi: w tym wynagrodzenie dodatkowe, wynagrodzenie roczne, ekwiwalent za niewykorzystany urlop wypoczynkowy, odprawa w związku z rozwiązaniem stosunku pracy

Opis: Fundacja Inicjatyw Menedżerskich - umowa zlecenie
Kwota: 6000 PLN

X. Mienie ruchome - składniki o wartości > 10.000 zł
Pojazd mechaniczny
Model: Focus 1.6 CDTI
Uwagi: małżeńska wspólność majątkowa

Model: Focus 1.6 CDTI
Uwagi: małżeńska wspólność majątkowa, współwłasność z synem Michał Skwarek

XI. Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł
Zobowiązanie
Opis (rodzaj, wobec kogo, w związku z jakim wydarzeniem): kredyt hipoteczny, umowa z dn. 27.08.2004 r. na budowę domu jednorodzinnego w Banku PKO S.A. O/[nieczytelne]
Uwagi: do spłaty pozostało na dzień 30.11.2018