Informacje ogólne

Poseł

Klub/koło: Klub Parlamentarny Platforma Obywatelska — Koalicja Obywatelska
Data i miejsce urodzenia: 1951-12-23, Łódź
Zawód: nauczyciel akademicki
Wykształcenie: wyższe
Wygrana w wyborach: Wybory parlamentarne 2015
Komitet wyborczy: Platforma Obywatelska
Okręg: 9 Łódź
Liczba głosów: 21 708 (6,05%)
Profesor nauk prawnych, absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego. Od l. 70. związany z UŁ: pracował jako asystent w Katedrze Prawa Finansowego, od 1996 r. zajmował stanowisko profesora uczelni, a w 2006 r. został profesorem zwyczajnym. W l. 1996-2002 pełnił funkcję dziekana... Wydziału Prawa i Administracji. Wykładał także w Salezjańskiej Wyższej Szkole Ekonomii i Zarządzania w Łodzi i w Szkole Wyższej im. Pawła Włodkowica w Płocku. Od marca 2008 r. rektor Uniwersytetu Łódzkiego. Był ekspertem i konsultantem instytucji publicznych i pozarządowych, m.in. International City Management Association w Waszyngtonie (1991–1992), Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego (1995–1996), Biura Studiów i Ekspertyz Kancelarii Sejmu (1995–1997). W l. 1997–2001 członek Trybunału Stanu. Nie należy do partii politycznej. Poseł od 2015 r. (VIII kadencja), zasiada w komisjach: edukacji, nauki i młodzieży; finansów publicznych.
Czytaj więcej
Zwiń

Biografia

Filtruj wyniki

Rodzaj

Filtruj
Przefiltrowane przez:
od 5.12.2018
Sejm RP VIII kadencji, członek, Klub Parlamentarny Platforma Obywatelska - Koalicja Obywatelska
źródło
Oficjalna strona Sejmu RP sejm.gov.pl
26.01.2018 – 22.11.2018
Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia rządowego projektu ustawy o Sieci Badawczej: Łukasiewicz (druk nr 2148), członek
źródło
Oficjalna strona Sejmu RP sejm.gov.pl
od 1.12.2017
Parlamentarny Zespół ds. Przyszłości Edukacji, członek
źródło
Oficjalna strona Sejmu RP sejm.gov.pl
Pokaż więcej

Kluczowe głosowania

Obecność i zgodność

Obecność
90.1%
Nieobecność
9.9%
Zgodność
z linią klubu
98.9%

Oddane głosy

Za
58.1%
Przeciw
28.7%
Wstrzymał się
3.3%
Nieobecny
9.9%
Filtruj wyniki

Zgodność z klubem

Głos

Typ głosowania

Filtruj
Przefiltrowane przez:
Głosowania 1–10 z 1309
pokaż  10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131
Data Tytuł Głos Zgodność z klubem
2019-07-19 15:05:28 Zmiany w składach osobowych komisji sejmowych Za Zgodny
2019-07-19 15:04:24 Wybór nowego składu osobowego Komisji do spraw Unii Europejskiej Za Zgodny
2019-07-19 14:23:02 Ustawa o odnawialnych źródłach energii oraz niektóre inne ustawy Za Zgodny
2019-07-19 14:21:11 Prawo farmaceutyczne Za Zgodny
2019-07-19 14:19:17 Ustawa o ratyfikacji Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki o wzmocnieniu współpracy w dziedzinie zapobiegania i zwalczania poważnej przestępczości Za Zgodny
2019-07-19 14:18:28 Prawo konsularne Za Zgodny
2019-07-19 14:17:58 Ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie Za Zgodny
2019-07-19 14:16:01 Prawo upadłościowe oraz niektóre inne ustawy Za Zgodny
2019-07-19 14:10:22 Zmiana niektórych ustaw w związku z wdrażaniem rozwiązań w obszarze e-zdrowia Za Zgodny
2019-07-19 14:09:48 Ustawa o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych Za Zgodny
pokaż  10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131

Obietnice

Dodaj deklarację polityka

Opcjonalnie:


Ocena budżetu na 2017 rok

Włodzimierz Nykiel (PO) uznał z kolei, że realizacja budżetu 2017 grozi poważnymi problemami finansowymi i gospodarczymi. - To będzie budżet wysokiego ryzyka i olbrzymiej niepewności zarówno dla jego wykonawców, jak i obywateli - mówił Nykiel. - Ale ja i cały klub życzymy finansom publicznym wszystkiego dobrego i jak najlepszych rezultatów - zastrzegł.

Źródło: tvn24bis.pl

Data obietnicy: 2016-12-13

sprawy ogólnopolskie
budżet państwa i podatki
PO
Gabinet Cieni
9 Łódź
Podatki a przedsiębiorcy

Obowiązki i ryzyka podatników przedsiębiorców oraz organów podatkowych, powinny być odpowiednio wyważone. Na pewno nie można stosować rozwiązań, które w imię zwiększania skuteczności organów podatkowych w poborze podatku, zapobieganiu oszustwom i ich zwalczaniu, nieproporcjonalnie utrudniają działalność uczciwych przedsiębiorców.

Źródło: ttg.com.pl

Data obietnicy: 2016-11-18

sprawy ogólnopolskie
budżet państwa i podatki
przedsiębiorczość
PO
Gabinet Cieni
9 Łódź

Oświadczenia majątkowe

Oświadczenie
Dane osobowe
Imię (imiona): Włodzimierz Mieczysław
Zatrudnienie
Miejsce zatrudnienia: Uniwersytet Łódzki
Stanowisko lub funkcja
rektor, profesor zwyczajny
kierownik Katedry Prawa Podatkowego
kierownik Centrum Dokumentacji i Studiów Podatkowych

Stanowisko lub funkcja: poseł na Sejm RP (niezawodowy)

II. Nieruchomości
2. Mieszkanie
Tytuł prawny: małżeńska wspólność majątkowa

Tytuł prawny: małżeńska wspólność majątkowa wartość szacunkowa

Powierzchnia: dom mieszkalny z działką budowlaną
Tytuł prawny: współwłasność
Uwagi: udział w 1/2 współwłasności, podano wartość udziału na podstawie operatu szacunkowego sporządzonego 12 kwietnia 2017 r.

3. Gospodarstwo rolne
Rodzaj: rolne
Wartość: 724 000 PLN
Rodzaj zabudowy: zabudowania gospodarcze
Tytuł prawny: udział 1/2 we współwłasności
Uwagi: podano wartość udziału we współwłasności na podstawie operatu szacunkowego sporządzonego 12 kwietnia 2017 r. przez rzeczoznawcę majątkowego przychód/dochód: 200 PLN
IX. Inne dochody...
Dochód
Opis: należności ze stosunku pracy: Uniwersytet Łódzki
Kwota: 253 187 PLN

Opis: Sejm - diety
Kwota: 29 561,34 PLN

Opis: Sejm - uposażenie poselskie
Kwota: 23 817,28 PLN

Opis: najem lokalu mieszkalnego
Kwota: 2617,51 PLN

Opis: ekspertyzy (prawa autorskie)
Kwota: 95 495,58 PLN

Opis: działalność naukowa
Kwota: 4917,04 PLN

Opis: emerytura
Kwota: 95 947,42 PLN

Oświadczenie
Dane osobowe
Imię (imiona): Włodzimierz Mieczysław
Zatrudnienie
Miejsce zatrudnienia: Uniwersytet Łódzki
Stanowisko lub funkcja
rektor, profesor zwyczajny
kierownik Katedry Materialnego Prawa Podatkowego
kierownik Centrum Dokumentacji i Studiów Podatkowych

Stanowisko lub funkcja: Poseł na Sejm RP (niezawodowy)

I. Zasoby pieniężne
Papiery wartościowe
Nazwa: jednostki uczestnictwa w Pioneer Pekao
Pełna kwota: 6319,55 PLN

Nazwa: j.u. w TFI PZU PPE
Pełna kwota: 12 607,71 PLN

Suma ogólna: 18 927,26 PLN
II. Nieruchomości
1. Dom
Tytuł prawny: małżeńska wspólność majątkowa wartość szacunkowa
2. Mieszkanie
Tytuł prawny: małżeńska wspólność majątkowa wartość szacunkowa

Tytuł prawny: małżeńska wspólność majątkowa wartość szacunkowa

Powierzchnia: dom mieszklany z działką budowlaną
Tytuł prawny: współwłasność
Uwagi: udział w 1/2 współwłasności, podano wartość udziałów na podstawie operatu szacunkowego sporządzonego 12 kwietnia 2017 r. przez rzeczoznawcę majątkowego

3. Gospodarstwo rolne
Rodzaj: rolne
Wartość: 724 000 PLN
Rodzaj zabudowy: zab. gospodarcze
Tytuł prawny: udział 1/2 we współwłasności
Uwagi: podano wartość udziału we współwłasności na podstawie operatu szacunkowego sporządzonego 12 kwietnia 2017 r. przez rzeczoznawcę majątkowego przychód/dochód: 200 PLN
IX. Inne dochody...
Dochód
Opis: należności ze stosunku pracy: Uniwersytet Łódzki
Kwota: 458 921,77 PLN

Opis: Sejm - diety
Kwota: 29 811,87 PLN
Uwagi: opodatk. - uwzgl. w PIT: 2451,87 oraz nieopodatk.: 27360 PLN)

Opis: Sejm - uposażenie poselskie
Kwota: 25 721,16 PLN

Opis: najem
Kwota: 200 PLN

Opis: prawa autorskie
Kwota: 146 373,34 PLN

Opis: działalność wykonywana osobiście (działalność akademicka)
Kwota: 4985,80 PLN

Opis: emerytura
Kwota: 15 480 PLN

Oświadczenie
Dane osobowe
Imię (imiona): Włodzimierz Mieczysław
Zatrudnienie
Miejsce zatrudnienia: Uniwersytet Łódzki
Stanowisko lub funkcja
rektor, profesor zwyczajny
kierownik Katedry Materialnego Prawa Podatkowego
kierownik Centrum Dokumentacji i Studiów Podatkowych

Stanowisko lub funkcja: Poseł na Sejm RP (niezawodowy)

I. Zasoby pieniężne
Papiery wartościowe
Nazwa: jednostki uczestnictwa w Pioneer Pekao
Pełna kwota: 5636,01 PLN

Nazwa: j.u. w TFI PZU PPE
Pełna kwota: 11 125,65 PLN

Nazwa: j.u. w PFG SFIO Pioneer Obligacji i Dochodu
Pełna kwota: 148 378,57 PLN

Suma ogólna: 165 140,23 PLN
II. Nieruchomości
1. Dom
Tytuł prawny: małżeńska wspólność majątkowa wartość szacunkowa
2. Mieszkanie
Tytuł prawny: małżeńska wspólność majątkowa wartość szacunkowa

Tytuł prawny: małżeńska wspólność majątkowa wartość szacunkowa

Powierzchnia: dom z działką budowlaną
Tytuł prawny: współwłasność
Uwagi: udział w 1/2 współwłasności, podano wartość udziałów na podstawie operatu szacunkowego sporządzonego 12 kwietnia 2017 r. przez rzeczoznawcę majątkowego

3. Gospodarstwo rolne
Rodzaj: rolne
Wartość: 724 000 PLN
Rodzaj zabudowy: zab. gospodarcze
Tytuł prawny: udział 1/2 we współwłasności
Uwagi: podano wartość udziału we współwłasności na podstawie operatu szacunkowego sporządzonego 12 kwietnia 2017 r. przez rzeczoznawcę majątkowego
IX. Inne dochody...
Dochód
Opis: Uniwersytet Łódzki
Kwota: 397 482,39 PLN

Opis: publikacje naukowe
Kwota: 4717,09 PLN

Opis: ekspertyzy
Kwota: 252 500 PLN

Opis: szkolenie
Kwota: 1000 PLN

Opis: Sejm - diety
Kwota: 29 594,52 PLN
Uwagi: opodatk. - uwzgl. w PIT - 2234,52 oraz nieopodatk. - 27360 PLN)

Opis: uposażenie poselskie
Kwota: 26 956,10 PLN

Podpis
Data: 2017-04-27
Oświadczenie
Dane osobowe
Imię (imiona): Włodzimierz Mieczysław
Zatrudnienie
Miejsce zatrudnienia: Uniwersytet Łódzki
Stanowisko lub funkcja
rektor, profesor zwyczajny
kierownik Katedry Materialnego Prawa Podatkowego
kierownik Centrum Dokumentacji i Studiów Podatkowych

Stanowisko lub funkcja: Poseł na Sejm RP (niezawodowy)

I. Zasoby pieniężne
Papiery wartościowe
Nazwa: jednostki uczestnictwa w Pioneer Pekao
Pełna kwota: 5516,41 PLN

Nazwa: jednostki uczestnictwa w TFI PZU PPE
Pełna kwota: 8274,40 PLN

Suma ogólna: 13 790,81 PLN
II. Nieruchomości
1. Dom
Tytuł prawny: małżeńska wspólność majątkowa wartość szacunkowa
2. Mieszkanie
Tytuł prawny: małżeńska wspólność majątkowa wartość szacunkowa

Tytuł prawny: małżeńska wspólność majątkowa wartość szacunkowa

Powierzchnia: dom z działką budowlaną
Tytuł prawny: współwłasność
Uwagi: udział w 1/2 współwłasności

3. Gospodarstwo rolne
Rodzaj: rolne
Wartość: 260 000 PLN
Rodzaj zabudowy: zab. gospodarcze
Tytuł prawny: udział 1/2 we współwłasności
Uwagi: 260000 PLN - podano wartość udziału wartość szacunkowa 200 PLN - dochód/przychód za rok ubiegły
IX. Inne dochody...
Dochód
Opis: Rektor UŁ + inne UŁ
Kwota: 404 015,90 PLN

Opis: Publikacje naukowe
Kwota: 6702 PLN

Opis: Ekspertyzy
Kwota: 192 992,03 PLN

Opis: Szkolenie
Kwota: 1500,00 PLN

Opis: diety poselskie
Kwota: 4039,36 PLN

Opis: uposażenie poselskie w tytułu zasiadania w komisjach sejmowych
Kwota: 1261,35 PLN

Podpis
Data: 2016-04-26
Oświadczenie
Dane osobowe
Imię (imiona): Włodzimierz Mieczysław
Zatrudnienie
Miejsce zatrudnienia: Uniwersytet Łódzki
Stanowisko lub funkcja
rektor, profesor zwyczajny
kierownik Katedry Materialnego Prawa Podatkowego
kierownik Centrum Dokumentacji i Studiów Podatkowych
I. Zasoby pieniężne
Papiery wartościowe
Nazwa: jednostki uczestnictwa w Pioneer Pekao
Pełna kwota: 5797,13 PLN

Nazwa: jednostki uczestnictwa w TFI PZU PPE
Pełna kwota: 6714,85 PLN

Suma ogólna: 12 511,98 PLN
II. Nieruchomości
2. Mieszkanie
Tytuł prawny: wspólność małżeńska

Tytuł prawny: wspólność małżeńska

Powierzchnia: dom z działką budowlaną
Tytuł prawny: współwłasność

3. Gospodarstwo rolne
Rodzaj: rolne
Wartość: 260 000 PLN
Rodzaj zabudowy: zab. gospodarcze
Tytuł prawny: udział 1/2 we współwłasności
Uwagi: 260000 PLN - podano wartość udziału 200 PLN - dochód/przychód za rok ubiegły
IX. Inne dochody...
Dochód
Opis: Rektor UŁ + inne UŁ
Kwota: 365 694,13 PLN

Opis: Publikacje naukowe
Kwota: 3858,77 PLN

Opis: Ekspertyzy
Kwota: 160 798,00 PLN

Opis: Szkolenie
Kwota: 1500,00 PLN

Podpis
Data: 2015-11-10