Informacje ogólne

Data i miejsce urodzenia: 1951-12-23, Łódź
Zawód: nauczyciel akademicki
Wykształcenie: wyższe
Profesor nauk prawnych, absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego. Od l. 70. związany z UŁ: pracował jako asystent w Katedrze Prawa Finansowego, od 1996 r. zajmował stanowisko profesora uczelni, a w 2006 r. został profesorem zwyczajnym. W l. 1996-2002 pełnił funkcję dziekana... Wydziału Prawa i Administracji. Wykładał także w Salezjańskiej Wyższej Szkole Ekonomii i Zarządzania w Łodzi i w Szkole Wyższej im. Pawła Włodkowica w Płocku. Od marca 2008 r. rektor Uniwersytetu Łódzkiego. Był ekspertem i konsultantem instytucji publicznych i pozarządowych, m.in. International City Management Association w Waszyngtonie (1991–1992), Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego (1995–1996), Biura Studiów i Ekspertyz Kancelarii Sejmu (1995–1997). W l. 1997–2001 członek Trybunału Stanu. Nie należy do partii politycznej. Poseł od 2015 r. (VIII kadencja), zasiada w komisjach: edukacji, nauki i młodzieży; finansów publicznych.
Czytaj więcej
Zwiń

Biografia

Filtruj wyniki

Rodzaj

Filtruj
Przefiltrowane przez:
od 5.12.2018
Sejm RP VIII kadencji, członek, Klub Parlamentarny Platforma Obywatelska - Koalicja Obywatelska
źródło
Oficjalna strona Sejmu RP sejm.gov.pl
26.01.2018 – 22.11.2018
Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia rządowego projektu ustawy o Sieci Badawczej: Łukasiewicz (druk nr 2148), członek
źródło
Oficjalna strona Sejmu RP sejm.gov.pl
od 1.12.2017
Parlamentarny Zespół ds. Przyszłości Edukacji, członek
źródło
Oficjalna strona Sejmu RP sejm.gov.pl
Pokaż więcej

Obietnice

Dodaj deklarację polityka

Opcjonalnie:


Ocena budżetu na 2017 rok

Włodzimierz Nykiel (PO) uznał z kolei, że realizacja budżetu 2017 grozi poważnymi problemami finansowymi i gospodarczymi. - To będzie budżet wysokiego ryzyka i olbrzymiej niepewności zarówno dla jego wykonawców, jak i obywateli - mówił Nykiel. - Ale ja i cały klub życzymy finansom publicznym wszystkiego dobrego i jak najlepszych rezultatów - zastrzegł.

Źródło: tvn24bis.pl

Data obietnicy: 2016-12-13

sprawy ogólnopolskie
budżet państwa i podatki
PO
Gabinet Cieni
9 Łódź
Podatki a przedsiębiorcy

Obowiązki i ryzyka podatników przedsiębiorców oraz organów podatkowych, powinny być odpowiednio wyważone. Na pewno nie można stosować rozwiązań, które w imię zwiększania skuteczności organów podatkowych w poborze podatku, zapobieganiu oszustwom i ich zwalczaniu, nieproporcjonalnie utrudniają działalność uczciwych przedsiębiorców.

Źródło: ttg.com.pl

Data obietnicy: 2016-11-18

sprawy ogólnopolskie
budżet państwa i podatki
przedsiębiorczość
PO
Gabinet Cieni
9 Łódź

Oświadczenia majątkowe

Oświadczenie
Rodzaj oświadczenia: poseł
Dane osobowe
Imię (imiona): Włodzimierz Mieczysław
Nazwisko: Nykiel
Data urodzenia: 1951-12-23
Miejsce urodzenia: Łódź
Zatrudnienie
Miejsce zatrudnienia: Uniwersytet Łódzki
Stanowisko lub funkcja
rektor, profesor zwyczajny
kierownik Katedry Prawa Podatkowego
kierownik Centrum Dokumentacji i Studiów Podatkowych

Stanowisko lub funkcja: poseł na Sejm RP (niezawodowy)

I. Zasoby pieniężne
Środki pieniężne (złotówki)
Kwota: 985 000 PLN
Środki pieniężne (dewizy)
Kwota: 100 000 EUR

Kwota: 45 000 USD

Papiery wartościowe
Nazwa: jednostki uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych
Pełna kwota: 174 693,89 PLN
II. Nieruchomości
1. Dom
Powierzchnia
Powierzchnia domu: 110 m2
Wartość
Wartość domu: 600 000 PLN
Tytuł prawny: małżeńska wspólność majątkowa
2. Mieszkanie
Powierzchnia: 96,63 m2
Wartość
Kwota: 540 000 PLN
Tytuł prawny: małżeńska wspólność majątkowa

Powierzchnia: 60,5 m2
Wartość
Kwota: 300 000 PLN
Tytuł prawny: małżeńska wspólność majątkowa wartość szacunkowa

Powierzchnia: dom mieszkalny z działką budowlaną
Wartość
Kwota: 273 500 PLN
Tytuł prawny: współwłasność
Uwagi: udział w 1/2 współwłasności, podano wartość udziału na podstawie operatu szacunkowego sporządzonego 12 kwietnia 2017 r.

3. Gospodarstwo rolne
Rodzaj: rolne
Powierzchnia
Powierzchnia działki: 1,50 ha
Wartość: 724 000 PLN
Rodzaj zabudowy: zabudowania gospodarcze
Tytuł prawny: udział 1/2 we współwłasności
Uwagi: podano wartość udziału we współwłasności na podstawie operatu szacunkowego sporządzonego 12 kwietnia 2017 r. przez rzeczoznawcę majątkowego przychód/dochód: 200 PLN
IV. Udziały w spółkach handlowych
1. Spółki z udziałem państwowych lub...
Spółka
Emitent udziałów: Elektrim S.A.
Liczba udziałów: 40
Wartość
Wartość wszystkich udziałów: 40 PLN
VIII. Funkcje w spółkach handlowych i fundacjach...
Spółka handlowa / Fundacja / Stowarzyszenie
Rodzaj (spółka handlowa, fundacja, stowarzyszenie..): fundacja
Nazwa i siedziba: Centrum Dokumentacji i Studiów Podatkowych
Funkcja
Rodzaj (jeśli żaden z listy): prezes Zarządu
Od kiedy: 2003
IX. Inne dochody...
Dochód
Opis: należności ze stosunku pracy: Uniwersytet Łódzki
Kwota: 235 118,17 PLN

Opis: Sejm - diety
Kwota: 20 208,62 PLN

Opis: Sejm - uposażenie poselskie
Kwota: 13 139,24 PLN

Opis: najem lokalu mieszkalnego
Kwota: 9740,08 PLN

Opis: ekspertyzy (prawa autorskie)
Kwota: 52 000,00 PLN

Opis: działalność naukowa
Kwota: 3055,29 PLN

Opis: emerytura
Kwota: 67 514,44 PLN

X. Mienie ruchome - składniki o wartości > 10.000 zł
Pojazd mechaniczny
Rodzaj (samochód, traktor...): samochód osobowy
Marka: Volkswagen
Model: Tiguan
Rok produkcji: 2017
Wartość: 110 000 PLN
Podpis
Miejscowość: [ukryte]
Data: 2019-09-05
Źródło
Oświadczenie
Rodzaj oświadczenia: poseł
Dane osobowe
Imię (imiona): Włodzimierz Mieczysław
Nazwisko: Nykiel
Data urodzenia: 1951-12-23
Miejsce urodzenia: Łódź
Zatrudnienie
Miejsce zatrudnienia: Uniwersytet Łódzki
Stanowisko lub funkcja
rektor, profesor zwyczajny
kierownik Katedry Prawa Podatkowego
kierownik Centrum Dokumentacji i Studiów Podatkowych

Stanowisko lub funkcja: poseł na Sejm RP (niezawodowy)

I. Zasoby pieniężne
Środki pieniężne (złotówki)
Kwota: 985 000 PLN
Środki pieniężne (dewizy)
Kwota: 100 000 EUR

Kwota: 45 000 USD

Papiery wartościowe
Nazwa: jednostki uczestnictwa w TFI
Pełna kwota: 20 761,00 PLN
II. Nieruchomości
1. Dom
Powierzchnia
Powierzchnia domu: 110 m2
Wartość
Wartość domu: 600 000 PLN
Tytuł prawny: małżeńska wspólność majątkowa
2. Mieszkanie
Powierzchnia: 96,63 m2
Wartość
Kwota: 540 000 PLN
Tytuł prawny: małżeńska wspólność majątkowa

Powierzchnia: 60,5 m2
Wartość
Kwota: 300 000 PLN
Tytuł prawny: małżeńska wspólność majątkowa wartość szacunkowa

Powierzchnia: dom mieszkalny z działką budowlaną
Wartość
Kwota: 273 500 PLN
Tytuł prawny: współwłasność
Uwagi: udział w 1/2 współwłasności, podano wartość udziału na podstawie operatu szacunkowego sporządzonego 12 kwietnia 2017 r.

3. Gospodarstwo rolne
Rodzaj: rolne
Powierzchnia
Powierzchnia działki: 1,50 ha
Wartość: 724 000 PLN
Rodzaj zabudowy: zabudowania gospodarcze
Tytuł prawny: udział 1/2 we współwłasności
Uwagi: podano wartość udziału we współwłasności na podstawie operatu szacunkowego sporządzonego 12 kwietnia 2017 r. przez rzeczoznawcę majątkowego przychód/dochód: 200 PLN
IV. Udziały w spółkach handlowych
1. Spółki z udziałem państwowych lub...
Spółka
Emitent udziałów: Elektrim S.A.
Liczba udziałów: 40
Wartość
Wartość wszystkich udziałów: 40 PLN
VIII. Funkcje w spółkach handlowych i fundacjach...
Spółka handlowa / Fundacja / Stowarzyszenie
Rodzaj (spółka handlowa, fundacja, stowarzyszenie..): fundacja
Nazwa i siedziba: Centrum Dokumentacji i Studiów Podatkowych
Funkcja
Rodzaj (jeśli żaden z listy): prezes Zarządu
Od kiedy: 2003
IX. Inne dochody...
Dochód
Opis: należności ze stosunku pracy: Uniwersytet Łódzki
Kwota: 253 187 PLN

Opis: Sejm - diety
Kwota: 29 561,34 PLN

Opis: Sejm - uposażenie poselskie
Kwota: 23 817,28 PLN

Opis: najem lokalu mieszkalnego
Kwota: 2617,51 PLN

Opis: ekspertyzy (prawa autorskie)
Kwota: 95 495,58 PLN

Opis: działalność naukowa
Kwota: 4917,04 PLN

Opis: emerytura
Kwota: 95 947,42 PLN

X. Mienie ruchome - składniki o wartości > 10.000 zł
Pojazd mechaniczny
Rodzaj (samochód, traktor...): samochód osobowy
Marka: Volkswagen
Model: Tiguan
Rok produkcji: 2017
Wartość: 130 000 PLN
Podpis
Miejscowość: [ukryte]
Data: 2019-04-25
Źródło
Oświadczenie
Rodzaj oświadczenia: poseł
Dane osobowe
Imię (imiona): Włodzimierz Mieczysław
Nazwisko: Nykiel
Data urodzenia: 1951-12-23
Miejsce urodzenia: Łódź
Zatrudnienie
Miejsce zatrudnienia: Uniwersytet Łódzki
Stanowisko lub funkcja
rektor, profesor zwyczajny
kierownik Katedry Materialnego Prawa Podatkowego
kierownik Centrum Dokumentacji i Studiów Podatkowych

Stanowisko lub funkcja: Poseł na Sejm RP (niezawodowy)

I. Zasoby pieniężne
Środki pieniężne (złotówki)
Kwota: 1 210 000 PLN

Kwota: 5000 PLN
Uwagi: wierzytelność

Środki pieniężne (dewizy)
Kwota: 2400 EUR

Kwota: 31 000 USD

Papiery wartościowe
Nazwa: jednostki uczestnictwa w Pioneer Pekao
Pełna kwota: 6319,55 PLN

Nazwa: j.u. w TFI PZU PPE
Pełna kwota: 12 607,71 PLN

Suma ogólna: 18 927,26 PLN
II. Nieruchomości
1. Dom
Powierzchnia
Powierzchnia domu: 110 m2
Wartość
Wartość domu: 600 000 PLN
Tytuł prawny: małżeńska wspólność majątkowa wartość szacunkowa
2. Mieszkanie
Powierzchnia: 96,63 m2
Wartość
Kwota: 540 000 PLN
Tytuł prawny: małżeńska wspólność majątkowa wartość szacunkowa

Powierzchnia: 60,5 m2
Wartość
Kwota: 250 000 PLN
Tytuł prawny: małżeńska wspólność majątkowa wartość szacunkowa

Powierzchnia: dom mieszklany z działką budowlaną
Wartość
Kwota: 273 500 PLN
Tytuł prawny: współwłasność
Uwagi: udział w 1/2 współwłasności, podano wartość udziałów na podstawie operatu szacunkowego sporządzonego 12 kwietnia 2017 r. przez rzeczoznawcę majątkowego

3. Gospodarstwo rolne
Rodzaj: rolne
Powierzchnia
Powierzchnia działki: 1,50 ha
Wartość: 724 000 PLN
Rodzaj zabudowy: zab. gospodarcze
Tytuł prawny: udział 1/2 we współwłasności
Uwagi: podano wartość udziału we współwłasności na podstawie operatu szacunkowego sporządzonego 12 kwietnia 2017 r. przez rzeczoznawcę majątkowego przychód/dochód: 200 PLN
IV. Udziały w spółkach handlowych
1. Spółki z udziałem państwowych lub...
Spółka
Emitent udziałów: Elektrim S.A.
Liczba udziałów: 40
Wartość
Wartość wszystkich udziałów: 40 PLN
VIII. Funkcje w spółkach handlowych i fundacjach...
Spółka handlowa / Fundacja / Stowarzyszenie
Rodzaj (spółka handlowa, fundacja, stowarzyszenie..): fundacja
Nazwa i siedziba: Centrum Dokumentacji i Studiów Podatkowych
Funkcja
Rodzaj (jeśli żaden z listy): prezes Zarządu
Od kiedy: 2003
IX. Inne dochody...
Dochód
Opis: należności ze stosunku pracy: Uniwersytet Łódzki
Kwota: 458 921,77 PLN

Opis: Sejm - diety
Kwota: 29 811,87 PLN
Uwagi: opodatk. - uwzgl. w PIT: 2451,87 oraz nieopodatk.: 27360 PLN)

Opis: Sejm - uposażenie poselskie
Kwota: 25 721,16 PLN

Opis: najem
Kwota: 200 PLN

Opis: prawa autorskie
Kwota: 146 373,34 PLN

Opis: działalność wykonywana osobiście (działalność akademicka)
Kwota: 4985,80 PLN

Opis: emerytura
Kwota: 15 480 PLN

X. Mienie ruchome - składniki o wartości > 10.000 zł
Pojazd mechaniczny
Rodzaj (samochód, traktor...): samochód osobowy
Marka: Volkswagen
Model: Tiguan
Rok produkcji: 2017
Wartość: 150 000 PLN
Podpis
Miejscowość: [ukryte]
Data: 2018-04-17
Źródło
Oświadczenie
Dane osobowe
Imię (imiona): Włodzimierz Mieczysław
Nazwisko: Nykiel
Data urodzenia: 1951-12-23
Miejsce urodzenia: Łódź
Zatrudnienie
Miejsce zatrudnienia: Uniwersytet Łódzki
Stanowisko lub funkcja
rektor, profesor zwyczajny
kierownik Katedry Materialnego Prawa Podatkowego
kierownik Centrum Dokumentacji i Studiów Podatkowych

Stanowisko lub funkcja: Poseł na Sejm RP (niezawodowy)

I. Zasoby pieniężne
Środki pieniężne (złotówki)
Kwota: 930 000 PLN
Środki pieniężne (dewizy)
Kwota: 2400 EUR

Kwota: 31 000 USD

Papiery wartościowe
Nazwa: jednostki uczestnictwa w Pioneer Pekao
Pełna kwota: 5636,01 PLN

Nazwa: j.u. w TFI PZU PPE
Pełna kwota: 11 125,65 PLN

Nazwa: j.u. w PFG SFIO Pioneer Obligacji i Dochodu
Pełna kwota: 148 378,57 PLN

Suma ogólna: 165 140,23 PLN
II. Nieruchomości
1. Dom
Powierzchnia
Powierzchnia domu: 110 m2
Wartość
Wartość domu: 600 000 PLN
Tytuł prawny: małżeńska wspólność majątkowa wartość szacunkowa
2. Mieszkanie
Powierzchnia: 96,63 m2
Wartość
Kwota: 540 000 PLN
Tytuł prawny: małżeńska wspólność majątkowa wartość szacunkowa

Powierzchnia: 60,5 m2
Wartość
Kwota: 250 000 PLN
Tytuł prawny: małżeńska wspólność majątkowa wartość szacunkowa

Powierzchnia: dom z działką budowlaną
Wartość
Kwota: 273 500 PLN
Tytuł prawny: współwłasność
Uwagi: udział w 1/2 współwłasności, podano wartość udziałów na podstawie operatu szacunkowego sporządzonego 12 kwietnia 2017 r. przez rzeczoznawcę majątkowego

3. Gospodarstwo rolne
Rodzaj: rolne
Powierzchnia
Powierzchnia działki: 1,50 ha
Wartość: 724 000 PLN
Rodzaj zabudowy: zab. gospodarcze
Tytuł prawny: udział 1/2 we współwłasności
Dochód / Przychód
Przychód: 200 PLN
Dochód: 200 PLN
Uwagi: podano wartość udziału we współwłasności na podstawie operatu szacunkowego sporządzonego 12 kwietnia 2017 r. przez rzeczoznawcę majątkowego
IV. Udziały w spółkach handlowych
1. Spółki z udziałem państwowych lub...
Spółka
Emitent udziałów: Elektrim S.A.
Liczba udziałów: 40
Wartość
Wartość wszystkich udziałów: 40 PLN
VIII. Funkcje w spółkach handlowych i fundacjach...
Spółka handlowa / Fundacja / Stowarzyszenie
Rodzaj (spółka handlowa, fundacja, stowarzyszenie..): fundacja
Nazwa i siedziba: Centrum Dokumentacji i Studiów Podatkowych
Funkcja
Rodzaj (jeśli żaden z listy): prezes Zarządu
Od kiedy: 2003
IX. Inne dochody...
Dochód
Opis: Uniwersytet Łódzki
Kwota: 397 482,39 PLN

Opis: publikacje naukowe
Kwota: 4717,09 PLN

Opis: ekspertyzy
Kwota: 252 500 PLN

Opis: szkolenie
Kwota: 1000 PLN

Opis: Sejm - diety
Kwota: 29 594,52 PLN
Uwagi: opodatk. - uwzgl. w PIT - 2234,52 oraz nieopodatk. - 27360 PLN)

Opis: uposażenie poselskie
Kwota: 26 956,10 PLN

X. Mienie ruchome - składniki o wartości > 10.000 zł
Pojazd mechaniczny
Rodzaj (samochód, traktor...): samochód osobowy
Marka: Nissan
Model: Qashqai +2
Rok produkcji: 2010
Wartość: 38 000 PLN
Podpis
Data: 2017-04-27
Źródło
Oświadczenie
Dane osobowe
Imię (imiona): Włodzimierz Mieczysław
Nazwisko: Nykiel
Data urodzenia: 1951-12-23
Miejsce urodzenia: Łódź
Zatrudnienie
Miejsce zatrudnienia: Uniwersytet Łódzki
Stanowisko lub funkcja
rektor, profesor zwyczajny
kierownik Katedry Materialnego Prawa Podatkowego
kierownik Centrum Dokumentacji i Studiów Podatkowych

Stanowisko lub funkcja: Poseł na Sejm RP (niezawodowy)

I. Zasoby pieniężne
Środki pieniężne (złotówki)
Kwota: 785 000 PLN
Środki pieniężne (dewizy)
Kwota: 3500 EUR

Kwota: 31 000 USD

Papiery wartościowe
Nazwa: jednostki uczestnictwa w Pioneer Pekao
Pełna kwota: 5516,41 PLN

Nazwa: jednostki uczestnictwa w TFI PZU PPE
Pełna kwota: 8274,40 PLN

Suma ogólna: 13 790,81 PLN
II. Nieruchomości
1. Dom
Powierzchnia
Powierzchnia domu: 110 m2
Wartość
Wartość domu: 600 000 PLN
Tytuł prawny: małżeńska wspólność majątkowa wartość szacunkowa
2. Mieszkanie
Powierzchnia: 96,63 m2
Wartość
Kwota: 540 000 PLN
Tytuł prawny: małżeńska wspólność majątkowa wartość szacunkowa

Powierzchnia: 60,5 m2
Wartość
Kwota: 250 000 PLN
Tytuł prawny: małżeńska wspólność majątkowa wartość szacunkowa

Powierzchnia: dom z działką budowlaną
Wartość
Kwota: 200 000 PLN
Tytuł prawny: współwłasność
Uwagi: udział w 1/2 współwłasności

3. Gospodarstwo rolne
Rodzaj: rolne
Powierzchnia
Powierzchnia działki: 1,50 ha
Wartość: 260 000 PLN
Rodzaj zabudowy: zab. gospodarcze
Tytuł prawny: udział 1/2 we współwłasności
Uwagi: 260000 PLN - podano wartość udziału wartość szacunkowa 200 PLN - dochód/przychód za rok ubiegły
IV. Udziały w spółkach handlowych
2. Inne spółki
Spółka
Emitent udziałów: Elektrim SA
Liczba udziałów: 40
Wartość
Wartość pojedynczego udziału: 40 PLN
VIII. Funkcje w spółkach handlowych i fundacjach...
Spółka handlowa / Fundacja / Stowarzyszenie
Rodzaj (spółka handlowa, fundacja, stowarzyszenie..): fundacja
Nazwa i siedziba: Centrum Dokumentacji i Studiów Podatkowych
Funkcja
Rodzaj (jeśli żaden z listy): prezes Zarządu
Od kiedy: 2003
IX. Inne dochody...
Dochód
Opis: Rektor UŁ + inne UŁ
Kwota: 404 015,90 PLN

Opis: Publikacje naukowe
Kwota: 6702 PLN

Opis: Ekspertyzy
Kwota: 192 992,03 PLN

Opis: Szkolenie
Kwota: 1500,00 PLN

Opis: diety poselskie
Kwota: 4039,36 PLN

Opis: uposażenie poselskie w tytułu zasiadania w komisjach sejmowych
Kwota: 1261,35 PLN

X. Mienie ruchome - składniki o wartości > 10.000 zł
Pojazd mechaniczny
Rodzaj (samochód, traktor...): samochód osobowy
Marka: Nissan
Model: Qashqai +2
Rok produkcji: 2010
Wartość: 45 000 PLN
Podpis
Data: 2016-04-26
Oświadczenie
Dane osobowe
Imię (imiona): Włodzimierz Mieczysław
Nazwisko: Nykiel
Data urodzenia: 1951-12-23
Miejsce urodzenia: Łódź
Zatrudnienie
Miejsce zatrudnienia: Uniwersytet Łódzki
Stanowisko lub funkcja
rektor, profesor zwyczajny
kierownik Katedry Materialnego Prawa Podatkowego
kierownik Centrum Dokumentacji i Studiów Podatkowych
Małżeńska wspólnota majątkowa
tak
I. Zasoby pieniężne
Środki pieniężne (złotówki)
Kwota: 840 000 PLN
Środki pieniężne (dewizy)
Kwota: 3500 EUR

Kwota: 6000 USD

Papiery wartościowe
Nazwa: jednostki uczestnictwa w Pioneer Pekao
Pełna kwota: 5797,13 PLN

Nazwa: jednostki uczestnictwa w TFI PZU PPE
Pełna kwota: 6714,85 PLN

Suma ogólna: 12 511,98 PLN
II. Nieruchomości
1. Dom
Powierzchnia
Powierzchnia domu: 110 m2
Powierzchnia działki: 371 m2
Wartość
Wartość domu: 600 000 PLN
Tytuł prawny: wspólność małżeńska
2. Mieszkanie
Powierzchnia: 96,63 m2
Wartość
Kwota: 540 000 PLN
Tytuł prawny: wspólność małżeńska

Powierzchnia: 60,5 m2
Wartość
Kwota: 250 000 plN
Tytuł prawny: wspólność małżeńska

Powierzchnia: dom z działką budowlaną
Wartość
Kwota: 200 000 PLN
Tytuł prawny: współwłasność

3. Gospodarstwo rolne
Rodzaj: rolne
Powierzchnia
Powierzchnia działki: 1,50 ha
Wartość: 260 000 PLN
Rodzaj zabudowy: zab. gospodarcze
Tytuł prawny: udział 1/2 we współwłasności
Uwagi: 260000 PLN - podano wartość udziału 200 PLN - dochód/przychód za rok ubiegły
IV. Udziały w spółkach handlowych
2. Inne spółki
Spółka
Emitent udziałów: Elektrim SA
Liczba udziałów: 40
Wartość
Wartość pojedynczego udziału: 40 PLN
VIII. Funkcje w spółkach handlowych i fundacjach...
Spółka handlowa / Fundacja / Stowarzyszenie
Rodzaj (spółka handlowa, fundacja, stowarzyszenie..): fundacja
Nazwa i siedziba: Centrum Dokumentacji i Studiów Podatkowych
Funkcja
Rodzaj (jeśli żaden z listy): prezes Zarządu
Od kiedy: 2003
IX. Inne dochody...
Dochód
Opis: Rektor UŁ + inne UŁ
Kwota: 365 694,13 PLN

Opis: Publikacje naukowe
Kwota: 3858,77 PLN

Opis: Ekspertyzy
Kwota: 160 798,00 PLN

Opis: Szkolenie
Kwota: 1500,00 PLN

Łączny dochód
Kwota: 531 850,90 PLN
X. Mienie ruchome - składniki o wartości > 10.000 zł
Pojazd mechaniczny
Rodzaj (samochód, traktor...): samochód osobowy
Marka: Nissan
Model: Qashqai +2
Rok produkcji: 2010
Wartość: 45 000 PLN
Podpis
Data: 2015-11-10